Mestská časť Bratislava

Dúbravka

Meno Priezvisko
Vaša adresa
(ulica, číslo domu, v prehľade nebude tento údaj zverejnený)

Otázka
Ak nezadáte predmetné údaje, Vaša otázka nebude akceptovaná
?Dobrý deň, v diskusii je už spomínané, že firma Subterra už požiadala o začatie kolaudácie, chcel by som sa spýtať, či toto konanie už začalo, lebo podľa mojich informácií (ktoré samozrejme nemusia byť pravdivé) táto stavba ešte nespĺňa podmienky na kolaudáciu. A tiež by ma zaujímalo, či už pracovníci stavebného úradu boli na tejto stavbe ohľadne kolaudačného konania. Za Vaše odpovede vopred ďakujem. Peter R.
Peter R., 19.3.2007
!Vážený pán Peter, kolaudačné konanie sa začína dňom podania návrhu stavebníkom. Na predmetnej stavbe bolo vypísané ústné pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 26. 4. 2007. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobrý deň.Chcem sa opýtať,ako je to s používaním ohňa v záhrade-konkrétne,pálenie dreveného odpadu z orezu stromov a krikov? Ďakujem.
Ladislav Lesňák, 18.3.2007
!Vážený pán Lešňák, na túto tému už bolo veľmi veľa popísane, ale napíšeme Vám to ešte raz ako pánovi Ľudomilovi. V zmysle zákona č.223 /2001 Z.z. o odpadoch podľa § 18 ods. 3 písm. n) je od 1. januára 2006 zakázané zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátané odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Ďalej by došlo aj k porušeniu Všeobecného záväzného nariadenia č. 3 / 2000 mestskej časti Bratislava – Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách podľa § 5 ods. 1 písm. d) zakazuje sa vypaľovať trávu, trávnaté porasty a lístie, v záhradkárskych osadách a predzáhradkách spaľovať záhradný a domový odpad. S pozdravom Ing. Cibuľa odd. ŽP a P
?Dobrý deň Pracujem v jednej nemenovanej firme, ktorá spravuje fond z ktorého financuje rôzne verejnoprospešné projekty. Kedže je v blízkosti môjho bydliska množstvo nevyužitých a opustených detských ihrísk, chcel by som požiadať tento fond o príspevok na zveľadenie niektorého ihriska pre naše deti. Nezaobíde sa to, ale bez súhlasu a podporu mestskej časti. Chcel by som sa teda touto cestou spýtať na koho sa môžem v tejto veci obrátiť a prebrať podrobnosti. Dakujem
L Sobota, 18.3.2007
!Vážený pán L. Sobota, dovoľte, aby sme Vám v mene Mestskej časti Bratislava – Dúbravka vyjadrili úprimne poďakovanie za snahu zveľadiť pieskoviská v našej M.Č. Určite ak máte sponzorskú firmu ktorá je schopná osadiť komponenty do pieskovísk, s tým, že mestská časť s predmetnou realizáciou nebude mať žiadne finančné náklady, ako bolo spomínané je chvályhodné. Vzhľadom k tomu svoju žiadosť prosím titulujte na starostu mestskej časti, ktorý upovedomí odd. územného rozvoja a výstavby, aby k predmetnej záležitosti zaujali kladné stanovisko. S pozdravom Ing.Cibuľa odd.ŽP a P
?Chcem sa opýtať, čo mieni mestká časť Dúbravka, robiť s tou vecou, že na ulici Galbavého, ktorá je v hornej časti jednosmerná, sústavne vchádzajú niektorý vodiči v protismere, tak ako sa mi stalo dňa 15.3.2007, išiel som "dole" a oproti mne sa vyrútilo v pritsmere osobné auto SC, bohužial ostané indetifikačné číslo som nestačil pre snahu zabrániť zrážke, zachytiť. Toto nie je ojedinelý prípad, takto to pozorujem už dlhší čas, dokonca JEDEN "vodič" mi na otázku, či nevidí tabulu označujúcu jednosmernú cestu odpovedal, citujem "... drž pi--, lebo po nej dostaneš ...", pýtam sa dokedy mienite hazardovať z našim zdravím a majetkom ?, Ďalšia vec, všimol som si, že na viacerých vyhradených parkoviskách stoja vozidlá, ktoré nemajú zhodné ŠPZ s uvedenými ŠPZ na "tabuli" dokedy ? Je tých otáziek viac, ale načo sa zbytočne rozčulovať ? Ak by ste úplne náhodou chceli vo veci konať, žiadam Vás o zachovanie prísnej anonymity mojho mena, nechcem mať poškodené auto, alebo byť zbitý !
Anoným, 17.3.2007
!Vážený spoluobčan, na Vašu otázku „čo robiť s tou vecou na Galbavého ulici“ nie je jednoduchá odpoveď, pretože zjavne ide o porušovanie dopravnej vyhlášky, resp. dopravného značenia nedisciplinovanými vodičmi motorových vozidiel. Posúdenie porušovania dopravného priestupku alebo pokutovanie vodičov je v kompetencii mestskej polície. Ak, ako uvádzate, že ide o časté porušovanie dopravného značenia, požiadame mestskú políciu o častejšie sledovanie správania sa vodičov v tejto lokalite. Každý nájomca vyhradeného parkovacieho miesta má mať podľa povolenia správne vyznačené toto miesto dopravným značením. Niektorí vodiči si zmenili EČV a túto zmenu dosiaľ nevyznačili aj na dopravnom značení. Je to predovšetkým na ich škodu, pretože pri obsadení vyhradeného parkovacieho miesta iným vodičom mestská polícia nevykoná nápravu. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den,potreboval by som vediet ci plavaren v Iuvente funguje a kedy sa tam da chodit plavat.Dakujem
Marek, 15.3.2007
! Vážený pán Marek, plaváreň Iuventa sídli na území MČ Bratislava – Karlova Ves. S otázkami sa preto môžete obrátiť na uvedenú mestskú časť, alebo sa priamo informujte na plavárni na Karloveskej ulici 64, tel. číslo 6025 3000. S pozdravom Jozef Petrovský, referát športu
?Dobry den.Ja by som sa chcela dozvediet nieco viac o avizovanom zruseni 2 materskych skolok v dubravke.Zaujimalo by ma co sa stane s detmi ktore tieto skolky navstevuju.To ako ich preradite do inych skolok? A podla coho preradite deti do tej ci onej skolky? Myslite si ze pani ucitelky v ostatnych skolkach sa budu moct dostatocne venovat detom, ak maju napr.svojich 25 deti a teraz im tam pridate dalsie deti zo zrusenych skolok?kolko ich bude v triede na 2 ucitelky?nezda sa Vam to trosku tak povediac pritiahnute za vlasy? Dalej by som sa chcela spytat preco na niektorych skolkach neboli menene plastove okna a maju mensi rozpocet ako ine skolky, aj ked maju dostatocny pocet deti na to aby plnohodnotne fungovali.Preco Dubravka teda nepredala budovu po byvalej slovenskej sporitelni? Vopred dakujem za vasu vycerpavajucu odpoved.S pozdravom A.L.
Alžbeta Lachkovičová, 15.3.2007
!Dobrý deň, otázka vyradenia zo siete predškolských zariadení je len v štádiu diskusie, konkrétne podklady do diskusie bueme mať po 30.3., keď budeme mať informácie o počtoch zapísaných detí v 1. ročníkoch. Plastové okná boli menené podľa finančných možnosťí mestskej časti a podľa odporúčania oddelenia správy majetku o technickom stave budov. Budovu posporiteľni plne potrebuje adminisrtatíva miestneho úradu pre zabezpečovanie servisu pre občanov. S pozdravom , Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠŠMaK .
?Dobrý deň. Rád by som sa dozvedel ako vníma samospráva pripravovanú výstavbu dvoch 25 poschodových budov projektu- zámeru “Polyfunkčný objekt Dúbravka, Bratislava” na mieste od Lidla ku súdu. Počítam že sa zámer pred časom volal “Botanic”, teraz sa však už ráta aj so zbúraním pošty. Zámer je na pripomienkovom konaní na Ministerstve životného prostredia -o posudzovaní vplyvov... do 15.03 !! Ako sa zachová mestská časť Dúbravka ? Budeme mať namiesto Dúbravskeho námestia alej 3 obrovských vežiakov /plus 27 poschodí vedľa domu kultúry / To mi zrazu všetky tie vyjadrenia ohľadom nevhodnosti už stojacich 14 poschodí v dome "Rustica " a kritike občanov pripadajú smiešne a trpké. Ďakujem za odpoveď. http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=79438
Miloslav Pohančeník, 12.3.2007
!Vážený pán Pohančeník, v súčasnosti prebieha verejné posudzovanie zámeru „ Polyfunkčný objekt Dúbravka, Bratislava “, ktorý Ministerstvu životného prostredia predložil navrhovateľ, firma HRIVIS engineering, spol. s r.o., Bratislava. Mestská časť tento zámer predložila na rokovanie Komisie územného rozvoja, výstavby a dopravy, ktoré sa konalo 12. 03. 2007. Na tomto rokovaní sa zúčastnili zástupcovia investorov, ktorí pripravujú výstavbu polyfunkčných objektov po oboch stranách Saratovskej ulice ( HRIVIS, COOOP Jednota, INTERFINANCE INVEST ) a tiež starosta MČ Bratislava – Dúbravka Ing. Ján Sandtner. Cieľom tohoto stretnutia bola časová a vecná koordinácia postupu pri príprave realizácie týchto stavieb. Na záver bolo dohodnuté, že investori spracujú spoločnú vizualizáciu oboch komplexov a model navrhovaného riešenia, ktorý by mohol byť vystavený, napríklad, v Dome kultúry Dúbravka, aby sa k plánovaným zámerom mohla vyjadriť čo najširšia verejnosť. Je možné tieto zámery prezentovať aj v Dúbravskej televízii a v Dúbravských novinách. Komisia územného rozvoja, výstavby a dopravy s predloženým zámerom „ Polyfunkčný objekt Dúbravka, Bratislava “ vyslovila súhlas. Navrhované vežové objekty by mali mať výšku 24 nadzemných podlaží. Vežový objekt polyfunkčného areálu „ Dúbravka – centrum “ ( medzi Saratovskou a Trhovou ulicou by mal mať výšku 30 nadzemných podlaží + 2 klubové podlažia a 1 podlažie s vyhliadkovou reštauráciou. Územie , na ktorom sa majú realizovať oba polyfunkčné komplexy, je podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie určené pre funkciu občianska vybavenosť. V novom Návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy ( z augusta 2006 ) je územie centra Dúbravky, z hľadiska funkčného využitia, určené pre funkciu – zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Z hľadiska funkčného využitia sú oba návrhy v súlade s pripravovanou územnoplánovacou dokumentáciou. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Bývam v panelovom dome na Štrkovci.Do domu sa sťahujú noví obyvatelia a vykonávajú rekonštrukciu bytu aj cez dni pracovného v volna Prosím o oznámenie, ktorá vyhláška obmedzuje vykonávanie opráv hlučných a v akom časovom rozmedzí. ďakujem
Silbersdorff Peter, 11.3.2007
!Vážený pán Peter Silbersdorff, Neexistuje žiadna vyhláška, zákon a ani žiadna právna norma, ktorá by stavebnú činnosť počas víkendu zakazovala. Stavebník je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami vo vnútornom i vonkajšom prostredí. V zákone o ochrane zdravia ľudí 272/1994 z 24.8.1994 v § 13n ods. 2 sa píše, že sa na účely kontroly dodržiavania hygienických limitov pre denný a nočný čas sa za nočný čas považuje čas medzi 22.00 a 6.00 hod. / pre celý týždeň /.. S pozdravom Ing. Ján Sloboda oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň Pred domom na Landauovej 6 - 8 silný vietor minulý rok zlomil strom v mieste asi 2 metre nad zemou korunu stromu drží len malý kúsok, ktorý sa môže kedykoľvek odtrhnúť a okoloidúcim spôsobiť úraz. Chcem sa spýtať, či už Vám bol daný podnet na jeho výrub? Ak nie, tak by som Vás týmto chcel požiadať, aby ste si situáciu overili a zjednali nápravu. Ďalej Vás chcem požiadať o prierez stromou medzi Landauovoú 6-10. Minulý rok tu bolo síce niečo také robené, ale dotyční pracovníci nemajú asi ani kúska estetického cítenia, pretože, to čo s tými stromami urobili bolo ako ošklbaný vianočný stromček po Veľkej noci. Rád by som upozornil ešte na jednu vec. Minulý rok bola pre náš dom vykonaná rekonštrukcia primárneho okruhu teplej vody a kúrenia. Firma dala zemné práce do pôvodného stavu a vysadila aj trávnik. Všetci sme sa tešili, že po 2 rokoch bude všetko tak ako predtým. Ale niektorí vodiči si svojvoľne zväčšili počet parkovacích miest na novo vysiatom trávniku o čom svedčia aj stopy od kolies. Samozrejme, že žiadna tráva tam nerastie. Je to presne v mieste okolo skrinky regulátorov zemného plynu pri vymeníkovej stanici. Neviem či sa mam obrátiť na mestskú políciu alebo na odbor životného prostredia. Uvedená situácia nastáva vo večerných hodinách. Ďakujem
Martin Králik, 11.3.2007
!Vážený pán Králik, ďakujem za Váš podnet. Zatiaľ nikto nedával požiadavku na odstránenie zlomeného stromu. Bol som sa pozrieť priamo na mieste a dám príkaz našej dodávateľskej firme na jeho odstránenie. Čo sa týka orezov, neviem ktoré stromy máte na mysli. Ak ide o tie borovice a jednu tuju, tak orezom sa nič nevyrieši, keďže rastú nanajvýš jeden meter od fasády. Tu skôr navrhujem dať žiadosť o nich výrub, avšak s podpisom väčšiny občanov obývajúcich vchody 6 - 10, že s výrubom súhlasia. Vo veci svojvoľného parkovania, kontaktujte mestskú políciu č.t.: 02/64 53 43 54. S pozdravom Cibuľa
?Mám nasledovné otázky: 1. Ako, resp. na čo sú využívané prostriedky získané z daní za psa 2. myslím si že v okolí domov na Homolovej 12 resp. 10 je málo (jedna!) nádob so sáčkami na vyhadzovanie psích exkrementov, neuvažujete s doplnením ďalších? 3. ako je v MČ DUB zabezpečené odstraňovanie psích exkrementov, ktoré nezabezpečili majitelia psa pri venčení? 4. zaujíma sa vedenie MČ zaujíma o to, či mestská polícia vykonáva kotroly majiteľov psov či majú zaplatené dane, či vodia psov na vodítku resp., či majú pri venčení náhubky, či nevenčia na plochách kde je to zakázané (pieskoviská,ihriská). 5. Aký je/bude postoj nového vedenia MČ k tejto problematike, čo plánuje nové vedenie pre zlepšenie?
Roman NAGY, 11.3.2007
!Vážený pán Nagy, k Vaším otázkam sa vyjadríme nasledovne: prostriedky ktoré vyberie Miestny úrad Bratislava – Dúbravka z dani za psa sa využívajú na ekologické čistenie od psích exkrementov. Úprimne povedané, keby psíčkari pristupovali k tejto záležitosti zodpovedne a poctivo prihlasovali psov- platili dane určite tieto ekologické služby by fungovali úplne inak. Pre zaujímavosť prihlásených v systéme máme 1200 ks psov, odhadom na čierno je tu cca 2500 ks psov. Týmto Vám bolo odpovedané aj na druhú podotázku, prečo na Homolovej ulici je len jedna nádoba na psie exkrementy. Všetko sa odvíja od vybratých daní za psa. Mestská časť Bratislava - Dúbravka zabezpečuje vysávanie od psích exkrementov 9 hod. do týždňa, t.j. 9 ha, obsluhu 30 ks košov kde sa dopĺňajú sáčky 3 x za týždeň. Kontrolu dodržiavania Všeobecného záväzného nariadenia č.1 / 2003 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka vykonáva výlučne MsP Bratislava – Dúbravka. V prípade, že by dochádzalo k porušovaniu vyššie citovaného VZN prosím privolajte hliadku MsP na tel. čísle 02 / 64534354, ktorí vyvodia patričné sankcie. Čo sa týka detských ihrísk a pieskovísk sú rozmiestnene tabule „Prísny zákaz vodenia psov“ S pozdravom Ing. Cibuľa odd. ŽP a P
?Zdravim Vas, chcem sa spytat ako sa bude riesit parkovanie na Peknikovej a ci sa bude vobec riesit, pretoze ziakov britskej skoly vozia autami a v case8.30-9.00 a 15.30-16.00 sa na Peknikovej ulici neda zaparkovat, stoja vseliako autami, to nehovoriac o tom ze jazdia do protismerua parkuju na reserve miestach aj pol hodinu a este sa budu rozculovat ked ich na to upozornime. My si za tie miesta platime a prideme z prace a nemozme zaparkovat na svoje miesto a musime cakat kym vodic auta odite po pol hodine. Nie je to nic prijemne kazdy den od pondelka do piatku. Najde sa nejake riesenie?(Mestka policia sa cez tel. spyta na SPZ a povie ze s tym nic nevyriesia!)
Petra, 10.3.2007
!Vážená pani Petra, parkovanie na Pekníkovej ulici je riešené podľa daných možností. Určité riešenie parkovania bolo vykonané v roku 2002, kedy bolo pri oplotení areálu voľného času vybudované parkovisko so šikmým parkovaním, čím sa podarilo zvýšiť počet parkova-cích miest. Za daného stavu však nie je možné rozšíriť parkovacie možnosti. Dopravný režim a dodržiavanie dopravnej vyhlášky musí riešiť mestská polícia. V podmien-kach povolenia na vyhradené parkovanie je uvedené telefónne číslo mestskej polície, ktorú treba privolať pri neoprávnenom obsadení vyhradeného miesta. Pri správnom vyznačení vyhradeného parkovania je mestská polícia povinná vykonať nápravu. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň Chcel by som sa Vás opýtať či by nebolo možné na stránke Dúbravky umiestniť reklamný banner miestneho futbalového klubu zo starej Dúbravky?www.fkdubravkaba.wbl.sk
Tomáš Fijalka, 9.3.2007
!Nazdar Tomáš, v krátkej dobe bude spustená nová stránka Dúbravky, propagáciuu klubu na nej uvítame.Na č. tel. 69202540 v redakcii Dúbravských novín požiadaj o bezplatnú opakovanú inzerciu, tak isto v Dúbravskej televízii u p. Zajíčka na č.tel:0903262036.S pozdravom, Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠMŠaK.
?Dobry den, chcela by som sa opytat ci je mozne vydat povolenie na vyhradene parkovanie motoroveho vozidla, ktore pouzivame spolu s manzelom, majitelom v osvedceni o vozidle je pisany moj manzel s trvalym pobytom v inej mestskej casti. Byvame na Hanulovej ul, kde mam iba ja trvaly pobyt. Na Vasom fore som sa uz docitala o rocnom poplatku. Dakujem Vam.
Huittnerova, 9.3.2007
!Vážená pani Huittnerová, každý občan, resp. vodič motorového vozidla si môže podať žiadosť o vyhradené parkovacie miesto. Žiadosť si musí podať ten z manželov, ktorý má trvalý pobyt v našej mestskej časti, aj keď nevlastní motorové vozidlo. S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pekný deň, mám zopár otázok ohľadne Tulipánovej ulice: - začiatkom februára bol zrekonštruovaný plyn do dnešného dňa nie je ulica upravená a je plná blata, čo s tým? - podľa informácií stavbyvedúceho plynári vraj ulicu neopravia, pretože tu nie je dobrý podklad (je to pravda, ulica bola urobená v 70. rokoch asfaltom na neuvalcovaný štrkový povrch bez obrubníkov) tak teraz neviem, či sme odsúdení na večné blato? - ulica je úzka, bez chodníkov a premávka dosť hustá odkedy je v blízkosti anglická škola. Znížená rýchlosť sa samozrejme nedodržiava a problém majú aj protiidúce autá, aby sa vyhli musia zájsť do zeleného pásu. Nebola by riešením "jednosmerka"? V iných častiach BA je to celkom bežné, prečo nie aj v Dúbravke? Takých ulíc je v starej Dúbravke dosť (Koprivnická, časť ulice Podzáhradná...) S pozdravom Poráziková
Ing. Mária Poráziková, 9.3.2007
!Vážená pani Poráziková, otázku znečistenia (zablatenia) ulice sme položili zhotoviteľovi opravy plynovodu. Vzhľadom na to, že oprava bola akútna (viaceré úniky), musela sa realizovať okamžite v nevhodnom ročnom období (časté zrážky). Tulipánová ulica nemá obrubníky, preto (žiaľ) nič nebráni vozidlám vybočiť na nespevnenú plochu, v tomto čase neúnosnú, a tak spôsobovať znečistenie. V rámci opravy plynovodu, ako píšete, skutočne nebolo možné bez ďalšej (vlastnej) investície zrealizovať celkovú opravu komunikácie. Takáto investícia nebola zaradená do plánu výdavkov na rok 2006. V začiatku roka 2007 nebol schválený rozpočet výdavkov na rok 2007, bolo tzv. rozpočtové provizórium. Avšak ani teraz nie je rekonštrukcia Tulipánovej ulice zaradená do výdavkov. Iste sledujete dianie v našej mestskej časti a viete aké výdavky sú reálne. Tulipánová ulica má obmedzenú rýchlosť 30 km/h, ktorú sú vodiči motorových vozidiel povinní dodržiavať. Porušovanie dopravného značenia musí sledovať mestská polícia, ktorá je na to kompetentná. Prípadné zjednosmernenie Tulipánovej ulice prerokujeme s Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava IV. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Prosím, môžete mi objasniť kde sa v Dúbravke nachádzajú čísla parciel: 2486/4, 2509, 2507/1, 2507/2, 2505, 2503, 2511, 2502/1, na ktorých sa má realizovať výstavba kogeneračnej jednotky Bratislava West? Ďakujem.
Jan Mlýnek, 7.3.2007
!Vážený pán Mlýnek, umiestnenie stavby „ Kogeneračný zdroj Bratislava West “ je navrhované na pozemkoch terajších záhrad, medzi areálom Bratislavskej teplárenskej spoločnosti a areálom elektrorozvodne na Poliankach. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Nechysta sa niekedy oprava chodnikov v Dubravke? A rad by som sa spytal co bude s dopravnym ihriskom pri zimnom stadione. Dakujem za odpoved.
Stano, 5.3.2007
!Vážený pán Stano, oprava chodníkov v našej mestskej časti sa bude vykonávať (tak ako každoročne). Rozsah je závislý od objemu finančných prostriedkov. K otázke detského dopravného ihriska (vzhľadom k časovým problémom prevádzkovateľa) Vám zatiaľ neviem dať zodpovednú odpoveď, za čo sa ospravedlňujem a navrhujem osobný kontakt. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy tel. č. 6446 1250, kubica@dubravka.sk
?Dobrý deň,chcel by som sa spýtať ako budú otvorené predškolské zariadenia cez letné prázdniny.A ešte by som chcel vedieť čo je na tom pravdy, že budete rušiť MŠ a ktoré?
Martin H., 4.3.2007
!Dobrý deň, pán Martin H., Vaša informácia o úmysle m. č. Bratislava - Dúbravka zrušiť niektoré materské školy je správna a verejne ju medializoval aj starosta mestskej časti pán Ing. Ján Sandtner. Na zrušenie sú navrhované 2 MŠ (Bazovského a Ožvoldíkova) - doposiaľ však poslanci o ich zrušení nerokovali a žiadnym spôsobom nerozhodli. Letná prevádzka MŠ, o ktorú sa zaujímate bude nasledovná: v mesiaci júl 2007 budú otvorené tieto MŠ: Galbavého, Pekníkova, Pri kríži, Sekurisova, Ušiakova v mesiaci august 2007 budú otvorené tieto MŠ: Cabanova, Damborského, Švantnerova. Prevádzka MŠ Bazovského a Ožvoldíkova bude v prípade ich nevyradenia zo siete vyriešená operatívne. Všetky informácie, ktoré súvisia s letnou prevádzkou tej materskej školy, v ktorej je umiestnené Vaše dieťa, Vám ochotne poskytnú zamestnanci príslušnej materskej školy. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?V JUVENTE je aj sukromna materska skola s vyucovacim jazykom anglickym. Prosim mozte mi poskytnut jej presnu adresu, telefon, kontaktnu osobu? Dakujem luttmerdingova@chassco.sk
Jana Luttmerdingova, 4.3.2007
!Vážená pani Luttmerdingova, Juventa sa nenachádza v m. č. Bratislava - Dúbravka a z tohoto dôvodu Vami požadované informácie nemáme k dispozícii. Obráťte sa, prosím, na m. č. Karlova Ves. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?Dobry den, chcela by som sa spytat, ci sa planuje zrusenie skladu na Agatovej ulici pri novostavbach realizovanych firmou B.O.S. Slovakia, resp. ci sa planuje uprava okolia pri tychto obytnych domoch. Velmi pekne dakujem.
Zuzana, 4.3.2007
!Vážená pani Zuzana, MÚ nemá informácie o tom, že by sa skladovací areál na Agátovej ulici mal rušiť. Jeho vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava. Bližšie informácie o jeho budúcnosti by ste mohli získať na Magistráte. Terénne úpravy okolia bytových domov na Agátovej ulici bude vykonávať firma B.O.S, v súlade s vydaným stavebným povolením. V širšom okolí tohoto súboru stavieb bude v budúcnosti prebiehať ďalšia výstavba, prevažne polyfunkčných bytových domov. Po ukončení výstavby týchto novonavrhovaných bytových objektov bude zrejme definitívne upravené aj okolie všetkých stavieb v tejto lokalite. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som zistit, ci uz bolo stavebnou firmou Subterra poziadane o zacatie kolaudacneho konania pre polyfunkcny objekt Koprivnica, ak ano, kedy? Dakujem
r., 4.3.2007
!Spoločnosť Subterra s.r.o., podala dňa 1.3.2007 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Polyfunkčný súbor Koprivnica". S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobrý deň Chcem sa opýtať ako je to s prerábaním bytov počas víkendov, hlavne v nedeľu .Musíme znášať nadmerný hluk? Robí niečo miestny úrad ohľadne pokračovania už existujúcej proti hlukovej steny diaľnice Lamačská? Slávka 04.03 07
Slavka Toporova, 4.3.2007
!Vážená pani Toporová, oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy vydáva oznámenia k ohláseniu stavebných úprav v ktorých sú stanovené aj všeobecné podmienky na realizáciu týchto stavebných úprav. To platí aj pri vydávaní stavebného povolenia na tieto úpravy oddelením územného konania a stavebného poriadku. Podmienky užívania nehnuteľností sú vo všeobecnosti zakotvené v § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Je samozrejmé, že pri akýchkoľvek stavebných úpravách vzniká nadmerný hluk. Podstatné je, aby sa tieto práce nevykonávali neprimerane dlho v priebehu jedného dňa a najmä nie v dňoch pracovného pokoja, čo ale nie je možné vždy zabezpečiť. Pre povoľujúci stavebný úrad je samozrejme vždy lepšie, ak si podmienky na realizáciu stavebných úprav uplatní spoločenstvo vlastníkov bytov vo svojom stanovisku, resp. správca bytového objektu, ako ich zástupca. SÚ potom môže vo svojom oznámení, alebo stavebnom povolení, určiť aj pracovnú dobu, počas ktorej sa tieto stavebné úpravy môžu vykonávať. Národná diaľničná spoločnosť Miestnemu úradu MČ Bratislava – Dúbravka oznámila, že pripravuje výstavbu novej protihlukovej steny pozdĺž diaľnice D2 a tiež zvýšenie a úpravu existujúcej. Vzhľadom na to, že na dodávateľa projektových prác, a aj na zhotoviteľa tejto protihlukovej steny, musí NDS robiť verejnú súťaž, nie je nám doposiaľ k dispozícii projektová dokumentácia tejto stavby. K termínu definitívneho ukončenia úseku diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré grunty by mala byť zrealizovaná aj stavba tejto protihlukovej steny. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, týmto spôsobom by som chcel upozorniť na dezolátny stav schodiska vedúceho z ul. Kpt. Rašu k novovybudovaným obchodom na ul. Trhová. Schody sa rozpadávajú už asi 2 mesiace a nikto s tým doteraz nič neurobil. Možnou príčinou poškodenia schodov môže byť aj fakt, že pri týchto schodoch ale ani nikde inde na ploche obchodov sa nenachádzajú odvodňovacie kanály a keď prší všetka voda sa zlieva práve v mieste schodiska. Tiež by bolo vhodné aby majitelia obchodov lepšie nakladali s svojimi odpadkami a nenechávali ich pohodené v blízkosti obchodov. Ďakujem...
Michal, 2.3.2007
!Vážený pán Michal, Ďakujeme Vám za upozornenie na dezolatný stav vyrovnávacieho schodiska z ul. Kpt. Rašu k novovybudovaným obchodom na ul. Trhová. Oprava schodov bude urobená v čo najkratšej dobe. Na Vaše upozornenie na nakladanie s odpadkami v okolí obchodov sme upozornili tak oddelenie ŽP / kontrola / ako aj oddelenie podnikateľských aktivít či týmto chovaním neporušujú dané oprávnenia k ich činnosti. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opytat, kde maju parkovat obyvatelia Kpt. Rasu 11-21, kedze parkovisko na Trhovej ul. im bolo zrusene (zastavane obchodikmi a krcmami) a ine parkovisko v okoli nemaju. Bude sa niekto z kompetentnych zaoberat aj touto problematikou?
Zuzana Mihalikova, 1.3.2007
!Vážená pani Miháliková, v súčasnosti sú parkovacie možnosti už aj v našej mestskej časti kritické. Snažíme sa využiť všetky dostupné plochy na vybudovanie parkovísk z vegetačných tvárnic. Na ulici kpt. Rašu, resp. Trhovej bola zrušená iba časť parkoviska. Pri výstavbe nových polyfunkčných objektov sa musí vybudovať normou stanovený počet parko-vacích miest (Trhová ulica). S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opytat, preco sa vobec nediskutuje o vystavbe 10poschodoveho obytneho domu na ul.Trhova (priestor byvalych potravin Polianka). Pan starosta aj s pracovnikmi MU nam slubili, ze sa ako obyvatelia domov v tesnej blizkosti (kpt.Rasu susediace 40m od planovanej stavby)dozvieme o termine uzemneho konania a ze budeme prizvany. Tento termin nebol vyveseny ani na vyveske MU a samozrejme nas nikto neinformoval. Termin sa uskutocnil dnes (1.3.07) a z tohto pojednavania sme boli arogantne vyluceny. Preco nerespektuju pracovnici MU, poslanci a starosta nasu mienku (nespokojnost obyvatelov) o tejto stavbe a preco sa cela stavba realizuje TAJNE? Uvedomuje si aspon niekto z kompetentnych vsetky negativa, kt. tato budova prinesie (znizenie kvality byvania, znizenie svetelnosti v bytoch v tesnej blizkosti, hlucnost, devastacia okolia,zhorsenie uz teraz zlych podmienok parkovania a zhorsenie dopravnej situacie na ul.Trhova)? Nebolo by lepsie miesto 10posch obytneho domu postavit max. 3posch. budovu na obciansku vybavenost, prip. nejaky parkovaci dom? Dakujem za odpoved a dufam, ze pride skor ako budu kopat zaklady tejto nestastnej stavby.
Zuzana Mihalikova, 1.3.2007
!Vážená pani Mihaliková, reagujem na Váš dotaz ohľadne vystavby bytováho domu na mieste bývalej predajne potravín Polianky, Trhová ul., Bratislava. O výstavbe tohto bytového domu sa diskutuje, o čom svedčí i Váš článok. To, čo sa vyvesuje na úradné tabule presne stanovuje § 36 ods. 4 stavebného zákona. cit. : " Začatie územného konania o umiestnení líniovej alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme ak sa týka rozsiahlého územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou." Žiadne z uvedených zákonných ustanovení pri predmetnej stavbe neboli splnené. Z ústneho pojednávania ste boli vylúčení, nakoľko nie ste dotknutý orgán a ani účastníci konania podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona. S poľutovaním musím skonštatovať, že pán starosta a aj stavebný úrad predstavuje prenesený výkon štátnej správy. To znamená, že v konaniach ohľadne povoľovania stavieb sa riadi zákonmi platnými v SR a nemôže sa opierať o mienku občanov, aj keď pri povoľovaní mnohých stavieb náš osobný názor je totožný s mienkou občanov. Do toho, čo má vlastník na svojom pozemku realizovať nemôže stavebný úrad zasahovať. V územnom konaní o umiestnení stavby stavebný úrad posudzuje súlad stavby s územným plánom , s hygienickými, požiarnými predpismi ... Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava skúma či predložený návrh stavby vyhovuje hygienickým predpisom a k predmetnej stavbe aj na základe predloženého svetlotechnického posúdenie zaujal kladné stanovisko. Stavebník v konaní preukázal aj splnenie podmienok na statickú dopravu. V bytovom dome bude 45 bytových jenotiek a v dvoch podzemných podlažiach bude 60 garážových státí a 10 státí bude pri bytovom dome. Tak isto Hl.m. SR Bratislava vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku zaviazalo investora v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť Trhovú ul. ako trojpruhovú. S uvedenou stavbou súhlasila aj MČ Bratislava Dúbravka a vydala k umiestneniu stavby kladné záväzné stanovisko ešte dňa 6. 7. 2006. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, chcela by som sa spytat na vystavbu bytov spolocnostou BOS-Slovakia, podla poslednych informacii malo byt zacate kolaudacne konanie na blok A3 dna 27.2.2007. Zacalo sa uz toto kolaudacne konanie, alebo je opat odlozene? Dakujem
Ludmila Ambrozova, 28.2.2007
!Vážená pani Ambrozová, kolaudačné konanie na bytový dom A3 realizovaný spoločnosťou B.O.S. Slovakia bolo začaté dňom podania návrhu t.j. dňa 14.12. 2005. Dňa 27. 2. 2007 stavebný úrav vykonal opakovane miestnu obhliadku na predmetnom bloku. Kolaudačné konanie nie je zatiaľ možné ukončiť vydaním užívacieho povolenia. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, dnes som uz raz prispievala, ale zistila som ze prispevok sa vobec nezobrazil, preto sa este raz pytam,preco obcania Dubravky niesu informovany o predpokladanej výstavbe Kogenerčného zdroja BA West a taktiež Polyfunkcneho objektu Dubravka, ani na www stranke, ani v Dubravskych novinach, mal by to vykonavat Miestny urad. Ako maju potom obcania sancu zasiahnut????Bude to niekde uverejnene? Dakujem
Kozakova Beata, 28.2.2007
!Vážená pani Kozáková, prečo sa Váš príspevok nezobrazil neviem Vám zodpovedať. Pravdepodobne vznikli technické problémy, a preto Vám zopakujem svoju odpoveď. O všetkých navrhovaných zámeroch ( činnostiach ) je verejnosť informovaná na úradných výveskách mestskej časti Bratislava – Dúbravka, aj napriek tomu, že dotknutou obcou je Hlavné mesto SR Bratislava. Tieto zámery hlavné mesto prezentuje na svojej webovej stránke a aj v Bratislavských novinách. V prípade zámerov, posudzovaných Ministerstvom životného prostredia SR, sú uverejňované aj na webovej stránke MŽP. Dúbravské noviny, ako najprístupnejšie médium pre obyvateľov Dúbravky, vychádzajú raz za mesiac, a preto by informácie o zámeroch, ku ktorým treba doručiť pripomienky do 21 dní od uverejnenia oznámenia o ich posudzovaní, prichádzali k čitateľom neskoro a svoje pripomienky by si už nestihli uplatniť. Pretože uverejňovanie oznámení vo vývesných skrinkách je najoperatívnejšie, odporúčame občanom, aby im venovali pozornosť, pokiaľ sa zaujímajú o veci verejné. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcem sa informovat, preco na stranke, v informacnej casti nie su uvedené, resp. poskytnute informacie obcanom o predpokladanej výstavbe v Dúbravke, ktore mimochodom neuvadzate nikde a som zvedava ci sa najde clanok v Dubravskych novinach napr. na temu: Kogeneracny zdroj BA West, Polyfunkčný objekt Dúbravka. Miestny úrad by mal mať takéto informácie zverejnenéna informacnej tabuly, alebo na www stranke.Dakujem
Kozakova, 28.2.2007
!Vážená pani Kozáková, o všetkých navrhovaných zámeroch ( činnostiach ) je verejnosť informovaná na úradných výveskách mestskej časti Bratislava – Dúbravka, aj napriek tomu, že dotknutou obcou je Hlavné mesto SR Bratislava. Tieto zámery hlavné mesto prezentuje na svojej webovej stránke a aj v Bratislavských novinách. V prípade zámerov, posudzovaných Ministerstvom životného prostredia SR, sú uverejňované aj na webovej stránke MŽP. Dúbravské noviny, ako najprístupnejšie médium pre obyvateľov Dúbravky, vychádzajú raz za mesiac, a preto by informácie o zámeroch, ku ktorým treba doručiť pripomienky do 21 dní od uverejnenia oznámenia o ich posudzovaní, prichádzali k čitateľom neskoro a svoje pripomienky by si už nestihli uplatniť. Pretože uverejňovanie oznámení vo vývesných skrinkách je najoperatívnejšie, odporúčame občanom, aby im venovali pozornosť, pokiaľ sa zaujímajú o veci verejné. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prosím Vás,podmienkou na poskytnutie štipendia musí byť nahlásená zmena podnikania aj ked môj zárobok bol minimálny. Nakoľko nebola nahlásená zmena syn musí vrátiť štipendium . Nemá naň nárok ?
Elena Plchová, 27.2.2007
!Vážená pani, z Vášho podania nie je jasné o aké štipendium sa jedná. V prípade, že Váš syn je žiakom základnej školy, obráťte sa vo Vašej veci priamo na školu, príp. podporné informácie získate na Obecnom školskom úrade, tel.02/64368931 Mgr.Szilásiová s pozdravom, Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, vedúca odd. soc. vecí a zdravotníctva
?Aku mam sancu o poskytnutie najomneho bytu v Dubravke?Prva ziadost bola podana v r.2005,a aktualizovana v r.2007.Mam rodinu z malou dcerkou a nemame kde byvat.Za pisomnu odpoved na uvedenu adresu vam dakujem.
Davidek Jozef ml., 26.2.2007
!Váž.pán Dávidek, Vaša žiadosť bola na MÚ BA Dúbravka zaevidovaná 21.2.2007. Odpoveď spolu so všetkými prílohami sme Vám písomne zaslali 26.2.2007. Predpokladám, že v súčasnosti máte materiál doručený. S pozdravom Ing. Kovalčíková, ved. odd. SBF
?Dobry den, rada by som sa opytala, ci v Dubravke je fitness centrum, teda nejaka ta posilovna. Hlavne pre baby, s elipsou, steprom, byciklom a behacim pasom. Dakujem.
Zuzana, 26.2.2007
!Vážená pani Zuzana, podľa našich informácií sú v Dúbravke dve fitnes centrá s posilňovňou, a to: Fitnes Maximus, Pod záhradami 64/A, tel. 64 28 54 27, 0905 203 127 a ďalšie v športovej hale STARZ-u na Harmincovej ulici, tel. 64 36 31 71. S pozdravom Jozef Petrovský, referát športu oddelenia školstva MÚ
?Dobrý deň, chcela by som sa touto formou informovať: 1. O dôvode výrubu jedného stromu pri dome na Drobného ulici 22 (neviem, či to popíšem správne, ale je to smerom k ceste k domom na Drobného ulici s nepárnymi číslami - 21-23). Nemala som pocit, že by tomu stromu niečo bolo, ale možno bolo. 2. Zároveň by som sa chcela opýtať: smerom z týchto končín na hlavnú cestu - Saratovskú sa vybudoval "menší" kopček ako prechod pre chodcov pri poštovom-novinovom stánku. Pri tomto kopčeku však parkujú autá, ktoré z dvojsmernej cesty vytvárajú jednosmernú. Nedá sa s tým niečo urobiť? 3. A ostanem ešte pri Drobného ulici, konkrétne Drobného 16, zo zadnej strany, blízko vchodu do kozmetického a kaderníckeho salónu Domi-nika. Pri tomto dome je neustále otvorený kanál, ktorého vrchnák má neustále inú podobu. V blízkosti sa hrávajú deti. Nie je až príliš nebezpečné nechávať ten vrchnák otvorený? Neviem síce, kto to robí, ale vždy si predstavím, čo sa môže stať nič-netušiacim deťom, ktoré sa hrávajú v okolí. Dalo by sa s tým niečo urobiť? 4. Zároveň by som sa chcela opýtať na svetelnú križovatku Saratovská-Drobného. Skúmal niekto "nelogiku" nastavených samofórov? Vie si niekto predstaviť stáť s kočíkom a s malým dieťaťom na ostrovčeku pri električkovej trati? To nikoho nenapadlo, že chodci by mali mať umožnené prejsť celú cestu z jednej strany na druhú bez medzi-zastávky pri rýchlo prechádzajúcich električkách? Čaká sa na nejaké nešťastie? Napísala som viac otázok, ako je možno zvykom a budem Vám veľmi vďačná, ak dostanem na všetky štyri odpoveď. Veľa úspechov Vám želám. Olívia
Olívia Bachárová, 26.2.2007
!Vážená pani Olívia, 1.Priamo v teréne bolo zistené, že išlo o javor mliečny ktorý bol vyrúbaný bez povolenia. Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka neprišla žiadna žiadosť o výrub spomínanej dreviny - M.Ú. ani žiadne rozhodnutie na výrub nevydal. Strom bol naozaj vyrúbaný bezdôvodne, keďže ničomu a nikomu nemohol, vzhľadom na svoju polohu zavadzať. V danej záležitosti bol podaný podnet na ObÚ ŽP Bratislava na začatie konania vo veci neoprávneného výrubu dreviny. 2. Na žiadosť niektorých obyvateľov Drobného a Lysákovej ulice zabezpečil miestny úrad vybudovanie spomaľovacieho prahu, ktorý slúži zároveň ako priechod pre chodcov na Drobného ulici. Podľa dopravnej vyhlášky nesmie vodič motorového vozidla parkovať minimálne 5 m pred priechodom. Nakoľko toto vodiči nedodržiavajú, miestny úrad po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom zabezpečí vytieňovanie 5 m pásu pred priechodom z oboch strán vozovky. 3. Aj napriek tomu, že mestská časť nie je správcom predmetného objektu, už niekoľkokrát zabezpečila prekrytie tejto šachty. Už dlhšiu dobu sa snažíme zistiť správcu tohto objektu. Je to veľmi obtiažne, pretože dosiaľ sa nikto z vyzvaných nepriznal k vlastníctvu, resp. k správcovstvu tohto objektu. 4. Mestská časť Bratislava – Dúbravka už viackrát vyzvala Magistrát hl. m. SR Bratislavy, ako správcu svetelnej signalizácie o úpravu jej nastavenia. Obávame sa, že Váš návrh je nepriechodný – vyžadoval by temer 50 sekúnd trvajúci „zelený signál“ pre chodcov, čo by zásadne znížilo priepustnosť križovatky. Takýto signál je na priechode pre chodcov Švantnerova (bývalá Brestovka). Tam spôsobuje mimoriadne „zápchy“, a preto bude rozdelený. Napriek tomu sme Váš podnet postúpili kompetentným na magistráte. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, zaujíma ma, či sa v blízkej dobe bude riešiť osvetlenie chodníka z Novodvorskej ulice popri SPŠE na ul. K. Adlera. Tento chodník je často využívaný aj po zotmení a hlavne v zimnom období spôsobuje nedostatočné osvetlenie problémy a to predovšetkým mamičkám s kočíkmi. Taktiež by bolo možno vhodné spraviť stupienok pri prechode z jednej časti chodníka na druhu. Ďakujem za skorú odpoveď.
Martina, 23.2.2007
!Vážená pani Martina, Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka sa obráti so žiadosťou o riešenie osvetlenia chodníka, medzi účelovou komunikáciou do areálu SPŠE a Žatevnou ulicou, na príslušné oddelenie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako majiteľa a správcu verejného osvetlenia. O ich stanovisku, a ďalšom postupe MÚ Vás budeme bezodkladne informovať. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, v Hospodárskych novinách zo dňa 21.2.2007, str.14, príloha Podniky a trhy, sa v článku PRI SITINE POSTAVIA ELEKTRÁREŇ píše o zámere postaviť v susedstve teplárne na Poliankach kombinovanú elektráreň-tepláreň spaľujúcu zemný plyn. Na internetovej stránke oznamov bratislavského magistrátu je s dátumom 19.2.2007 (www.bratislava.sk/vismo5/zobraz_dok.asp?u=700000&id_org=700000&id_ktg=738&archiv=0) uvedený podrobnejší text zámeru, podľa ktorého (strana 8 dokumentu vo formáte pdf, očíslovaná ako 7) MČ Dúbravka dala investorovi súhlasné stanovisko. Mohli by ste uviesť, kedy a kto presne toto stanovisko vydal, či ide o aktuálny názor miestnej časti, kde a kedy bolo uverejnené, či kde sa s ním možno oboznámiť, a stručne ho tu zrekapitulovať? Prosím o odpoveď s dostatočným predstihom pred 11. marcom - dňom uzávierky pripomienok (v HN je zrejme chybne uvedený 11. apríl). Ďalej sa rovnako ako pán Kucian predo mnou prihováram za znovuzverejňovanie oznamov stavebného úradu a oddelenia úz. rozvoja na internete. Výhovorky na chýbajúci personál neobstoja, aspoň skrátené oznamy predsa môžete uverejňovať tu na Fóre občanov, ktoré očividne funguje. 23.2.2007
Klára Hornišová, 23.2.2007
!Vážená pani Hornišová, na otázky okolo zámeru vybudovať na Poliankach Kogeneračný zdroj Bratislava West sme už vo Fóre uverejnili odpoveď pánovi Petrovi. Napriek tomu ju znovu zopakujeme. V súčasnosti prebieha posudzovanie zámeru „ Kogeneračný zdroj Bratislava West “, ktorý predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave navrhovateľ, Rozvojová spoločnosť, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava. Dotknutou obcou, povinnou podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovať o zámere verejnosť, je Hlavné mesto SR Bratislava. V záujme čo najširšieho oboznámenia verejnosti so zámerom bola o zverejnenie oznámenia o začatom zisťovacom konaní požiadaná aj mestská časť Bratislava – Dúbravka. Toto oznámenie je vyvesené v informačných skrinkách mestskej časti. Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení územného rozvoja, výstavby a dopravy Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka na ulici Pri kríži č. 14. Písomné stanoviská môže verejnosť zaslať na adresu : Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave odbor ochrany prírody a krajiny Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Mestská časť Bratislava – Dúbravka k tomuto zámeru zatiaľ nevydala svoje písomné stanovisko. Predpokladá sa ale, že bude záporné. Pre informáciu ešte uvádzam, že všetky verejné vyhlášky a oznámenia sú vždy vyvesené v oficiálnych informačných skrinkách, ktoré sú umiestnené v rôznych lokalitách Dúbravky. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, rad by som sa znova opytal na situaciu ohladom dokoncenia a kolaudacie blokov A3-4, B, C1-4 vo vystavbe realizovanej spolocnostou BOS-Slovakia a.s. Poziadala uz spolocnost o zacatie kolaudacneho konania blokov C? Je kolaudacne konanie blokov A3-4 a B stale pozastavene? Dakujem za odpoved.
Marian Klement, 22.2.2007
!Vážený pán Klement, k stavu stavieb bytových domov realizovaných firmou B.O.S. Slovakia som sa vyjadrovala k dotazu zo dňa 30. 1. 2007 uverejnenom na Fóre občanov. Žiadne nové okolnosti v koniach od 30.1. 2007 nenastali. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu.
?Co sa to chystá na konci dúbravky? Aká výstavba nového zdroja elektrickej a tepelnej energie ako samostatného objektu s použitím zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla? link: http://eia.enviroportal.sk/detail.php?akcia=kogeneracny-zdroj-bratislava-west miesto realizácie: http://www.bratislava.sk/soubory/700000/3945057_19_07_Kogener_zdroj_BA_West.JPG
Peter, 21.2.2007
!Vážený pán Peter, v súčasnosti prebieha posudzovanie zámeru „ Kogeneračný zdroj Bratislava West “, ktorý predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave navrhovateľ, Rozvojová spoločnosť, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava. Dotknutou obcou, povinnou podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovať o zámere verejnosť, je Hlavné mesto SR Bratislava. V záujme čo najširšieho oboznámenia verejnosti so zámerom bola o zverejnenie oznámenia o začatom zisťovacom konaní požiadaná aj mestská časť Bratislava – Dúbravka. Toto oznámenie je vyvesené v informačných skrinkách mestskej časti. Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení územného rozvoja, výstavby a dopravy Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka na ulici Pri kríži č. 14. Písomné stanoviská môže verejnosť zaslať na adresu : Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave odbor ochrany prírody a krajiny Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Mestská časť Bratislava – Dúbravka k tomuto zámeru zatiaľ nevydala svoje písomné stanovisko. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Rád by som sa spýtal, ako sú odmeňovaní lektori Dúbravského ateliéru. Ďakujem.
František Hulík, 9.2.2007
!Vážený pán Hulík, Odmeňovanie lektorov Dúbravského ateliéru je vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce. Výška odmeny je predmetom dohody medzi zamestnávateľom a lektorom. Výška odmeny je stanovená dohodu a počtom hodín. Mgr.Marta Vadíková, personálny referent MÚ
?Do dnešného dňa nemám odpoveď na moju otázku.Dočkám sa verejného vodovodu na Agátovej ulici,prípadne kde sa dá naojiť?Prípojky sú u hasičov a trafo stanica má tiež svoju.Zaujímavé je len to,že nie sú nikde zaevidované a to sa týka aj Vášho úradu.Mám to chápať tak,že občania mimo obce nemajú nárok na pitnú vodu?Za odpoveď ďakujem. ú
Silvia Chudá, 19.2.2007
!Vážená pani Chudá, Na Vašu otázku zo dňa 07. 02. 2007 som Vám vzápätí odpovedal. Pravdepodobne došlo k problémom v spojení, za čo sa Vám ospravedlňujeme, takže znova moja odpoveď: Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá v správe žiadne vodovodné potrubia a ani vo vlastnej réžii žiadne vodovodné rády nebuduje. To sa samozrejme týka aj vodovodných prípojok. Mestská časť spravuje verejné financie. Z týchto finančných prostriedkov je možné financovať verejnoprospešné stavby, zakotvené v platnej územnoplánovacej dokumentácii, prípadne aj s pomocou prostriedkov získaných zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že MČ v žiadnom prípade nemôže zabezpečovať budovanie akýchkoľvek stavieb technickej infraštruktúry pre jednotlivé fyzické alebo právnické osoby. Pokiaľ ste so svojou požiadavkou, na zriadenie vodovodnej prípojky, neuspeli u Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, budete sa zrejme musieť obrátiť na vlastníkov nehnuteľností, ktorý prípojky vody majú, a vstúpiť s nimi do rokovania s cieľom zriadiť si vodovodnú prípojku od nich, s vlastným podružným meraním. MČ však nemôže prinútiť majiteľov týchto prípojok, prípadne vlastných vodovodných sietí, aby Vám vyšli v ústrety. V súčasnosti sa pripravuje spracovanie niekoľkých urbanistických štúdií zón, v menšej alebo väčšej vzdialenosti od Vašej nehnuteľnosti. V prípade realizácie týchto zámerov je predpoklad, že v Agátovej ulici budú vybudované všetky verejné siete technického vybavenia územia a tým bude Váš problém definitívne vyriešený. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený MÚ, dnes som odoslal na mejlovú adresu následovný dopyt spolu s fotografiou. Možno by bolo dobré, ak by bol zodpovedaný aj na stránkach www.dubravka.sk: Vážedný pracovníci MÚ, mám na Vás dopyt- pri zadnom vchode obytného doému Cabanova 20 rástli pred časom dva stromy, po týchto stromoch ostali dnes len čerstvé pne. Nakoľko predpokladám, že za tým bude zrejme stavebná firma MBM stav, ktorá predčasom už bez povolenia opdstránila statný topoľ, o ktorom ste sa dozvedeli od občanov, a nedivil by som sa, že by na tomto mieste bolo dostavané parkovisko pre ďalšie autá, pýtam sa, či MÚ o tejto aktivite vedel, či dal na toto povolenie a či je predložené dodatočné prípadné povolenie na stavbu parkoviska. Myslím si, že stromy mali svoj účel a pod nimi sa dalo parkovať. Teraz zmizli a ostal "flek"... Kto je za to zodpovedný ?
Luboš, 17.2.2007
!Vážený pán Luboš na Vašu otázku ohľadne výrubu dvoch stromov pri zadnom vchode na Cabanovu 20 Vám oznamujem, že 30. 3. 2006 si firma THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. podala žiadosť na miestny úrad o výrub 9 stromov. Miestny úrad po doplnení ďalších podkladov začal konať 18. 8. 2006 Oznámením o začatí konania, ktoré bolo vyvesené na úradných tabuliach od 28. 8. 2006 do 11. 9. 2006. Keďže nikto z občanov nevzniesol námietky, dňa 13. 10. 2006 prebehlo ústne pojednávanie s terénnou obhliadkou za účasti zástupcov MÚ, Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a žiadateľa. Pri tejto obhliadke bola žiadosť zredukovaná na výrub 5 stromov. Dňa 9. 2. 2007 bolo MÚ vydané právoplatné rozhodnutie aj na výrub vami spomínaných stromov. Žiadateľ bol zároveň zaviazaný vykonať náhradnú výsadbu v počte 15 stromov na parcele č. 1112/1 (v parčíku pred domom Cabanova 14 – 20). s pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, Chcem sa spýtať aké záujmové krúžky môžu deti v Dúbravke navštevovať? Ďakujem.
Marek Jurkovič, 16.2.2007
!Vážený pán Jurkovič, Odpoveď na Vašu otázku by pri vymenovaní všetkých záujmových aktivít, ktoré môžu dúbravské deti naštevovať, bola natoľko obšírna, že by presiahla informačný rámec tohoto fóra. Preto len nasledovná súhrnná informácia: a) množstvo záujmových krúžkov poskytuje každá naša základná škola, o krúžkoch sú rodičia informovaní prostredníctvom triednych učiteľov, prostredníctvom svojich detí, na vývesných a oznamovacích tabuliach škôl, resp. na web stránkach jednotlivých škôl, b) rozličné krúžky môžu deti navštevovať v Centre voľného času Klokan na Pekníkovej ulici, c) krúžky umeleckého zamerania poskytuje deťom Dúbravský ateliér na Bazovského ulici, d) v Dúbravke sa nachádza tiež Základná umelecká škola E. Suchoňa na Batkovej ul., kde deti so záujmom o hudbu alebo iný druh umenia nájdu vhodné podmienky pre rozvoj svojho talentu. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?chcela by som Vás poprosiť o riešenie šikany na škole Beňovského. od kedy bola zlúčená táto škola so ZŠ Batkova vzrástlo šikanovanie na neúnosnú mieru hlavne na 2 stipni. myslím si že nie je normálne kď v piatej triede štyria spolužiaci bijú jedného a ďaľší to nahráva na mobil pre neskoršiu zábavu. a to nie je len jeden prípad je to len špička ľadovca. najhoršie je, že pedagógovia, niektorí, aj majú snahu to riešiť, ale nemajú skúsnosti a vzdelanie v danej problematike a robia veľa podstatných chých. nemyslíte, že by sa malo niečo robiť? čo tak aspoň vyškoliť pedagógov, alebo kamerový systém na odhaľovanie agresorov? ´dakujem.
Karin H., 15.2.2007
!Vážená pani Karin H., Dovoľte rozdeliť odpoveď na Váš príspevok do niekoľkých samostatných bodov: 1. Šikana je v súčasnom období prezentovaná ako rozmáhajúci sa negatívny jav na rôznych stupňoch škôl a patrí medzi problémy, ktorých riešenie je radené za prioritné. Kvalifikovať však vznik šikany na niektorej zo škôl ako dôsledok jej zlúčenia s inou školou by bolo príliš veľkým zjednodušením celého problému. Pri komplexnom hodnotení výskytu šikany nie je možné vynechať podstatný vplyv výchovy a rodinného prostredia na jej vzniku. 2. Hodnotenie schopností pedagógov riešiť šikanu, ako aj hodnotenie miery odbornej kvalifikovanosti pedagógov v danej problematike, prislúcha kompetentným orgánom a nie je možné ho vykonávať na tomto fóre. 3. Kamerový systém na školách je v experimentálnom overovaní na niekoľkých školách na Slovensku. Ak patríte medzi rodičov detí navštevujúcich ZŠ Beňovského odporúčame Vám, aby ste prostredníctvom Rady rodičov iniciovali zakúpenie a prevádzkovanie tohoto systému z finančných prostriedkov rodičov, nakoľko mestská časť ako zriaďovateľ základných škôl prostriedkami na tento účel nedisponuje. Pripomíname, že so zavedením kamerového systému musia súhlasiť rodičia detí, ktoré budú v rámci pobytu v škole snímané. 4. Problém šikany na žiadnej škole sa nevyrieši písaním príspevkov na toto fórum, ale len jej konkrétnym odhaľovaním a dôsledným riešením. V prípade, že disponujete s konkrétnymi a overenými informáciami o šikane, obráťte sa, prosím, na vedenie ZŠ Beňovského a žiadajte o zjednanie nápravy. S konkrétnou informáciou alebo sťažnosťou sa môžete tiež obrátiť na Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu MÚ, Pri kríži 14. V prípade, že vystúpite z anonymity môžete následne získať informácie o vykonaných krokoch na nápravu skutočne zistených a potvrdených faktov o šikane. Záverom uvádzame, že aj napriek anonymite Vášho príspevku bude vzhľadom na záväžnosť jeho obsahu prešetrený. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?V akom stadiu je schvalenenie Uzemnej studie v casti Strmy Bok. Bude sa tam dat stavat RD? Dakujem.
Stefan Ondrik, 15.2.2007
!Vážený pán Ondrík, pre časť lokality Strmý bok bola spracovaná Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom. Hlavné mesto SR Bratislava, vo svojom stanovisku č. MAG/05/35847/69355, z 2. 3. 2005, nesúhlasilo s rozsahom navrhovanej výstavby v tejto lokalite. Podľa predstáv magistrátnych úradníkov, ktorý toto stanovisko pripravili, by sa územie, určené na výstavbu zväčšilo, oproti pôvodnému Návrhu územného plánu mesta Bratislavy, z marca 2004, o niekoľko parciel, na ktorých by bolo možné, po ich reparcelizácii, postaviť cca 10 samostatných rodinných domov. Odsúhlasovať v miestnom zastupiteľstve takto oklieštenú urbanistickú štúdiu nemá žiadny praktický význam, preto MČ Bratislava – Dúbravka požiada Magistrát o zmenu tohoto stanoviska, aj na základe petičnej akcie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. - Veľa obyvateľov realizuje rekonštrukciu panelákových bytov. Stavebný odpad často končí v kontajneroch na komunálny odpad. Keďže bežný občan nebude pri rekonštrukcii študovať príslušné právne normy a VZN, prosím o jasný a jednoduchý návod ako nakladať s takýmto odpadom a na koho sa obrátiť. - Parkovanie je vážny problém Dúbravky. Bezočivosť niektorých vodičov však nemá obdoby. Často vidím, ako obchádzajú starí ľudia s paličkou, alebo mamičky s kočíkmi po trávnikoch, lebo na chodníku parkuje auto. Okrem toho, často bránia odvozu odpadu, keďže vozidlo zabezpečujúce odvoz komunálneho odpadu, alebo skla, plastov, papiera ku kontajnerom nedostane. Bol som toho svedkom. Je to tak napríklad pred Gallayovou 21 - 25. Autá parkujú priamo za značkou zákaz státia a problém má prejsť osobné auto, nie to ešte nákladné. Ešte som tu nevidel, že by mestská polícia tento problém riešila. Pritom často prejde auto mestskej polície okolo a nezastaví aby situáciu riešilo. Ďakujem a želám veľa úspechov
Michal, 15.2.2007
!Vážený pán Michal občan môže stavebný odpad odviezť na skládku objemného a stavebného odpadu na Bazovej 6. Prevádzkové hodiny sú: pondelok až piatok od 7:00 do 21:00 sobota, nedeľa od 7:00 do 14:00 s pozdravom Cibuľa - k časti otázky „- parkovanie je vážny problém ...“ na podobný podnet bolo na Gallayovej ulici, pred domom č. 25 (kde sa nachádza kontajnerové stojisko) umiestnené dopravné značenie B 30 – Zákaz státia (na dĺžke 20m). V zmysle dopravnej vyhlášky žiaden vodič motorového vozidla nesmie parkovať vo vyznačenom úseku. Dodržiavanie dopravnej vyhlášky, resp. dopravného značenia, sleduje mestská polícia. Miestny úrad vyzve mestskú políciu aby častejšie kontrolovala parkovanie motorových vozidiel v predmetnej lokalite. S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?dakujem za odpoved. chcem sa este opytat, kde mozem psa prihlasit? a treba k tomu asi mat ten preukaz ZTP so sebou? rozlisuje sa nejak medzi stupnami postihnutia? vdaka za rychlu odpoved
Eva Danajova, 14.2.2007
!Dobrý deň, psa môžete prihlásiť osobne u p. Zimányiovej na Miestnom úrade Žatevná 4 na 1. poschodí. Preukaz ZŤP prineste so sebou. Medzi stupňami postihnutia sa nerozlišuje. S pozdravom Ing. Imrich Fraštacký vedúci ekonomického oddelenia
?Dobrý deň, chcel by som sa spýtať prečo na oficíalnej web-stránke mestskej časti Dúbravka, nie sú žiadne informácie o aktuálnom dianí v mestskej časti. Napr. sekcie "Oznámenie odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy" je prázdna. V podstate jediný zdroj informácií je toto "Fórum občanov". Zaujíma ma hlavne plánované rozšírenie Harmincovej ulice na 4-prúdovú. Bude križovatka s Lipského ul. svetelná ? Už teraz je veľký problém dostať sa cez Harmicovú na druhú stranu. Ďakujem za odpoveď a dúfam že sa informovanosť občanov čoskoro výrazne posunie k lepšiemu.
Vladimír Kucian, 14.2.2007
!Vážený pán Kucian, pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka vypracovala webovú stránku externá firma, s ktorou už nemáme zmluvu. Obsahovú náplň tejto stránky, a aj jej aktualizáciu, zabezpečovala tiež externá pracovníčka, s ktorou bola zrušená zmluva už v roku 2006. V súčasnosti ešte nie je vybraný ďalší spracovateľ, alebo prijatý pracovník, ktorý by aktualizoval našu webovú stránku. Podotýkam, že pracovníci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy nemajú k dispozícii internetové pripojenie. Podľa dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia bude križovatka Lipského s Harmincovou ulicou riadená cestnou svetelnou signalizáciou ( CSS ), ale len na ručné ovládanie prechodu pre chodcov. Mestská časť Bratislava – Dúbravka bude túto dokumentáciu pripomienkovať, v rámci prebiehajúceho územného konania, s požiadavkou, aby bola riadená CSS kompletne vo všetkých smeroch. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa informovat na moznosti prenajmu obchodnych priestorov patriacich Vasej mestskej casti. V minulosti ste prenajimali napr. skolske priestory, priestory byvaleho klubu deti a mladeze, v sucasnosti sa asi uvolnuje budova katastra. Vopred Dakujem za odpoved
Lucia Churava, 13.2.2007
!Dobrý deň, v súčastnosti oddelenie školstva, mládeže kultúry a športu nedisponuje priestormi v školách alebo školských zariadeniach vhodnými pre obchodnú činnosť. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠMKaŠ.
?Kto je zodpovedný za stav schodov v podchode na zastávke "Damborského"? Problémy mi robia pásy pre kočíky. Pri vychádzaní z podchodu smerom k Relax centru končia pásy (alebo aspoň jeden) za predposledným schodom a na posledný schod sa s kočíkom dá dostať dosť ťažko. Takisto problematické je vyjsť s kočíkom od Relax centra na zastávku autobusov smer "Pri kríži". Tam je zas rozbitý kúsok chodníka akurát na mieste, kde končia schodové pásy pre kočíky, takže ak sa ponáhľam na autobus, ktorý už stojí na zastávke, môže sa stať, že ho nestihnem, pretože bojujem s ďalším "schodom". Ďakujem za odpoveď. Monika
Monika Rosová, 12.2.2007
!Vážená pani Rosová, za celkový stav v podchodoch, teda schodov, osvetlenia, čistoty, odvedenia vôd a podobne je zodpovedný ich správca, t.j. Magistrát hl. m. SR Bratislavy. Pri miestnej obhliadke podchodu na Ulici Sch. Trnavského bolo zistené, že skutkový stav je žiaľ taký ako uvádzate vo svojom e-maili. Miestny úrad m.č. Bratislava – Dúbravka požiada písomne správcu podchodu o opravu týchto schodov. S pozdravom Ing. K. Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?1. OTÁZKA: vraj podľa platnej vyhlášky môžu byť parkovacie miesta formou rezervácie len do 50% z celkového počtu parkovacích miest. Myslím si, že toto nariadenie, či vyhláška je porušená na Cabanovej ulici, kde je viac rezervovaných miest, ako voľne prístupných miest na parkovanie - prečo ? 2. OTÁZKA: kríky na Cabanove ulici 14-20 vo dvore zasahujú do 1/3 chodníka a môžu dokonca poškodiť chodcovi zrak. Kto má povinnosť sa o túto zeleň starať, keď pozemok nie je vo vlastníctve majiteľov bytov ? 3. OTÁZKA: tieto dva námety som odoslal do Vášho fóra už dávnejšie, zrejme je to horúci zemiak, lebo ste sa neunúvali na ne ani odpovedať. Otázka znie: na čo je toto fórum, keď odpovedáte iba na otázky, ktoré Vás nepália a nerobia problém ?
Ladislav, 11.2.2007
!Vážený pán Ladislav, na prvú otázku Vám bola odpoveď zaslaná dňa 26. 1. 2007. Či ide o otázku príjemnú alebo nepríjemnú, vždy sa snažíme odpovedať, čo najrýchlejšie a podať vyčerpávajúcu informáciu. Pretože uvádzate, že ste odpoveď nedostali, tak Vám ju zopakujeme. Každý vodič motorového vozidla s trvalým pobytom v našej mestskej časti môže požiadať o vyhradené parkovacie miesto. V prípade, že Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV vydá súhlas na požadované miesto, bude žiadateľovi vydané povolenie na vyhradené parkovacie miesto. Poplatok pre fyzickú osobu je 3650,- Sk/rok, t.j. 10,- Sk/deň a každý si musí na vlastné náklady dať urobiť dopravné značenie. Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV vydal smernicu, v ktorej odporúča správcovi komunikácie poskytnúť na vyhradené parkovanie najviac 50 % kapacity parkovacích miest parkoviska (výnimka pre držiteľov preukazu ZŤP). Percento rezervovaných miest na Cabanovej ulici, pred domami 1 – 42 nepresahuje 50 % kapacity. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, mám otázku, či má Dúbravka nájomné byty a ak áno, aké sú podmienky pre získanie bývania v takýchto bytoch? Ďakujem za odpoveď.
Peter Kováč, 10.2.2007
!Dobrý deň, o nájom bytu v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa môžu uchádzať občania s trvalým pobytom v Dúbravke, resp. dokázateľne 5 rokov bývajúci v Dúbravke. Evidencia žiadostí i prideľovanie bytov sa primerane riadi Všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR Bratislavy č. 1/2006, ktoré nájdete na adrese v zátvorke (http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=77361&p1=65784). Zároveň je treba povedať, že Dúbravka má v súčasnosti 185 obecných bytov a tie majú svojich nájomcov. Šanca získania nájmu v obecnom byte je veľmi malá. S pozdravom A. Kupková, oddelenie SBF
?Dobry den, chcel by so Vam dat "tip" na upratanie verejneho priestranstva v okoli Homolovej 39-45 (hlavne za blokom). Este v decembri som Vas o to ziadal, nakolko za tento neporiadok je z casti zodpovedna aj firma, ktora dorekonstruovala rozpadajucu sa novostavbu na Tranovskeho ulici a zanechala po sebe neporiadok. Prosim o odstranenie tohto smetia, nakolko stavebne povolenie ste jej museli udelit Vy, ale na neporiadok sa musime pozerat teraz my vsetci obyvatelia. Dakujem. Vas platca dani a volic.
Igor Smolko, 9.2.2007
!Vážený pán Smolko, ďakujeme za upozornenie. Vami spomínaný neporiadok na Tranovského 55-57 sme sfotodokumentovali. Písomne sme vyzvali správcov, aby nečistoty okolo spomínaného domu odstránili, vzhľadom k tomu, že sa nejedná o parcely ktoré sú vo verejnej správe, ale výhradne ide o pozemky v súkromnom vlastníctve. Ak by nedošlo k náprave, budú voči ním vyvodené sankcie v zmysle platného VZN č. 3 / 2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Dúbravka. S pozdravom Ing. Cibuľa
?Prosím Vás, mohli by ste niečo urobiť s touto www stránkou (stačí sa pozrieť na stránku KV), častejšie doplňovanie informácii, aktuálne informácie...napr. o starostovi, zástupcoch MZ a pod.? Ďakujem. Babjaková
Babjaková, 9.2.2007
!Už robíme.Pripravujeme novú Web stránku našej mestskej časti, sktorou budete aj Vy spokojná. Plne si uvedomujeme nedostatky našej terajšej stránky a uvedomujeme si význam aj význam komunikácie prostredníctvom internetu.Chceme ab naša Web stránka plnila úlohy v oblasti komunikácii občan - samospráva, v oblasti informácii, ale aj v oblast prezentácií.Preto jej príprave venujeme veľkú pozornosť. Preto majte s nami trocha strpenia, za čo Vám ďakujeme a tešíme sa z Vašej na našej novej budúcej stránke. S pozdravon Stretneme sa na internete. Org.odd.
?Prosím Vás, bolo by možné častejšie robiť kontroly mestská polícia (ulice Saratovská a Pri Kríži), nedisciplinovaní vodiči parkujúci na chodníkoch, auta parkujúce v zákrutach, auta parkujúce na trávnikoch... Túto otázku som už položil v decembri a žiaľ nikto neodpovedal.Ďakujem. Jaroslav B.
Jaroslav, 9.2.2007
?je tu nmiekolko otazok ohladom dane za psa, vsade uvadzate variabilny symbol, ktory treba uviest pri platgbe. zaujimalo by ma, kde tento VS ziskam? druha otazka: pocula som, ze obcan s preukazom ZTP je z dane za psa oslobodeny. je to pravda? vdaka za snad rychlu odpoved
Eva Danajova, 7.2.2007
!Pri zaregistrovaní psa do evidencie na Miestnom úrade Dúbravka každý pes dostane variabilný symbol, ktorý je uvedený na platobnom výmere na dani za psa a poštovej poukážke. Variabilný symbol je desaťmiestny, každý rok sa mení posledné dvojčíslie podľa príslušného roka. Sadzba dane za psa bez špeciálneho výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, je 100,- Sk ročne. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
?Bývam na Agátovej 10.Dočkám sa v blízkej dobe verejného vodovodu?Chcela som sa napojiť od požiarnikov,ale na vodárňach mi povedali,že požiarnici vodu nemajú.Je to zaujímavé.Čo používajú požiarnici na Agátovej na hasenie požiaru?Bytovky pri trafo stanici pod požiarnikmi majú vodu tiež.Zaujímavé ani o tejto prípojke vodárne nič nepočuli.Tak mi prosim poraďte kde sa mám napojiť?Alebo voda v tejto oblasti je len pre vyvolených?
Silvia Chudá, 7.2.2007
!Vážená pani Chudá, Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá v správe žiadne vodovodné potrubia a ani vo vlastnej réžii žiadne vodovodné rády nebuduje. To sa samozrejme týka aj vodovodných prípojok. Mestská časť spravuje verejné financie. Z týchto finančných prostriedkov je možné financovať verejnoprospešné stavby, zakotvené v platnej územnoplánovacej dokumentácii, prípadne aj s pomocou prostriedkov získaných zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že MČ v žiadnom prípade nemôže zabezpečovať budovanie akýchkoľvek stavieb technickej infraštruktúry pre jednotlivé fyzické alebo právnické osoby. Pokiaľ ste so svojou požiadavkou, na zriadenie vodovodnej prípojky, neuspeli u Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, budete sa zrejme musieť obrátiť na vlastníkov nehnuteľností, ktorý prípojky vody majú, a vstúpiť s nimi do rokovania s cieľom zriadiť si vodovodnú prípojku od nich, s vlastným podružným meraním. MČ však nemôže prinútiť majiteľov týchto prípojok, prípadne vlastných vodovodných sietí, aby Vám vyšli v ústrety. V súčasnosti sa pripravuje spracovanie niekoľkých urbanistických štúdií zón, v menšej alebo väčšej vzdialenosti od Vašej nehnuteľnosti. V prípade realizácie týchto zámerov je predpoklad, že v Agátovej ulici budú vybudované všetky verejné siete technického vybavenia územia a tým bude Váš problém definitívne vyriešený. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, Chcela by som sa informovať ci sa v blizkej buducnosti planuje s vystavbou za bytmi na Tranovskeho 57 (je tam volny priestor a pri dnesnom trende vystavby mam obavy ci nam za domom nebudu stavat. Vopred dakujem za odpoved a prajem pekny den.
Nedobova, 7.2.2007
!Vážená pani Nedobová, celé územie, s názvom Brižite – sever, je rozvojovou lokalitou určenou v návrhu nového územného plánu mesta Bratislavy pre funkciu málopodlažná zástavba obytného územia. Severne od bytových objektov na Tranovského ulici č. 55 a 57 sa začala pripravovať výstavba bytových objektov približne v rovnakom časovom období ako výstavby bytových domov „ Roland “. Preto bola medzi bytovými domami na Tranovského ulici č. 55 a 57 vynechaná medzera, ktorou mala viesť prístupová komunikácia a inžinierske siete k navrhovaným bytovým objektom. Pre tento investičný zámer už bolo spracovaných minimálne 5 rôznych verzií. K poslednej verzii, predloženej Stavebným bytovým družstvom KREDIT v máji 2006, vydala mestská časť Bratislava – Dúbravka ( 6. 7. 2006 ) záväzné súhlasné stanovisko, k dokumentácii prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Stavebník o vydanie územného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu doposiaľ nepožiadal. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?V januari som Vam zaslal otazku ohladom uznesenia c.4 miestneho zastupitelstva ktore sa konalo 2.1.2007, kde sa schvaluje koeficient na upravu platu starostovi Mestskej casti vo vyske 1,26. Nakolko ste mi na danu otazku neodpovedali, ziadam vas opatovne o odpoved. V opacnom pripade budem nuteny zistovat odpoved cez media. Dufam, ze taketo otazky neprehliadate zamerne. Vopred dakujem.
Michal Horváth, 6.2.2007
!Vážený pán Michal Horváth! Dovoľte, aby sme sa Vám ospravedlnili za nezodpovedanú otázku vo "Fóre občanov" v mesiaci január 2007. Ubezpečujeme Vás, že to nebolo zámerné, veď plat starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol niekoľkokrát publikovaný v médiách. A teraz k Vašej otázke! Koeficient 1,26 vychádza zo zákona č. 253/1994 Z.z. a jeho následných noviel - O právnom postavení a a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, konkrétne z § 4 ods. 2,odkiaľ citujeme " Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok". Miestne zastupiteľsdtvo v m.č. Bratislava-Dúbravka rozhodlo upraviť plat starostu v rozmedzí 1 až 2-násobku na 1,26 násobok. A tento koeficient platí na celé volebné obdobie, pravda, ak miestne zastupiteľstvo nerozhodne inak. Mgr. Marta Vadíková personálny referát Miestneho úradu m.č. Bratislava-Dúbravka
?Dobry den. Musim reagovat na odpoved na moj prispevok z dna 24.1. V mojom prispevku som nikde neuvadzala, ze by som nieco nebola dodrzala. Takze pre upresnenie dodavam, ze prace zacali na byte az po oznameni na Miestnom urade, odkial som na prerabku bytu mala povolenie. (Stavebne povolenie nepotrebujem, kedze nenarusam nosne priecky a nerobim stavebne prace takeho rozsahu, ktore by toto povolenie vyzadovalo.) Bytove druzstvo bolo takisto o pracach informovane. Susedia v byte boli tiez vopred upozornovani oznamom v dome. Po obhliadke bytu bolo pracovnickou z MU skonstatovane, ze prace na byte prebiehaju v uplnom poriadku. Pisete ze problemom by som sa vyhla, keby som o pracach v byte informovala vopred. Tak mi prosim vysvetlite, preco vznikli taketo problemy niekomu, kto o vsetkom vopred informoval? Dakujem.
Karolina P, 5.2.2007
!Váž. pani Karolína, podľa Vášho vyjadrenia ste postupovali správne. Problém so susedmi potom má zrejme za následok neznalosť predpisov z ich strany, a možno aj ich malá tolerantnosť. s pozdravom Ing.Kovalčíková, odd. SBF
?Chcel by som sa opýtať, či strihanie "zelených plotov" je v kompetencii vlastníkov domu, alebo MÚ. Napríklad zeleň na chodníku Cabanova 14- 20 zasahuje viac ako do 1/3 chodníka, chodci si musia dávať pozor na oči, aby o ne neprišli pri náraze do halúzok. Ďakujem.
Martin Prusa, 5.2.2007
!Vážený pán Prusa strihanie živých „zelených“ plotov, pokiaľ sú na pozemkoch ktoré sú v správe mestskej časti je v kompetencii MÚ. Týka sa to aj pozemkov na Cabanovej 14 – 20. V januári sme ešte riešili požiadavky občanov z druhej polovice roka 2006. Keďže v súčasnosti ešte nie je schválený rozpočet na rok 2007, zabezpečujeme len zber odpadkov z verejných priestranstiev a vysypávanie košov. Ak už bude rozpočet známy, tieto práce zabezpečíme do polovice roka 2007. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň. Zaujal ma titulok článku v Dúbravských novinách 2/2007 "Prečo raz Bilíkova, inokedy Bílikova". Očakával som, že sa v ňom objasní problém pomenovania tejto ulice, preto ma prekvapilo, že sa článok venoval len pomenovaniu športového klubu. Chcel by som teda využiť príležitosť a spýtať sa priamo miestneho úradu (ako pravdepodobne najkompetentnejšej inštitúcie v tomto smere), ako sa ulica vlastne má správne volať. Z článku síce vyplýva, že po partizánovi Pavlovi Bilíkovi s dlhým druhým "I" - tomu sa aj prikláňa názov gymnázia a bývalej ZŠ, ako aj informačná tabuľka s názvom ulice, zoznam ulíc na tejto webstránke, niektoré internetové mapy (mapy.atlas.sk, mapy.zoznam.sk) alebo napríklad občiansky preukaz mojej starej mamy, ktorá sa sem v roku 1973 presťahovala - existuje však mnoho iných zdrojov, ktoré poukazujú na písanie dĺžňa nad prvým "I": tlačené a digitálne mapy Bratislavy (Slovenská kartografia 1983 a 1991, Mapa Slovakia 1997, Freytag & Berndt 2004, maps.google.com, supernavigator.sk - túto mapu využíva aj webstránka magistrátu bratislava.sk), Zlaté Stránky (aj pri gymnáziu), ďalej môj občiansky preukaz, či karta poistenca. Zdá sa, že najväčší zmätok v tom má Dopravný podnik - v grafikone je uvádzaná Bilíkova, zatiaľ čo na dispeji v autobuse a priamo na označníku zastávky je Bílikova... Bol by som rád, keby som sa po takmer štvrťstoročí bývania na tejto ulici dozvedel "pravdu", už sme sa totiž na túto tému viackrát v rodine škriepili, a nejednoznačný postoj je badať aj na tejto stránke, keď sa (aj v odpovediach) vyskytuje raz Bilíkova inokedy Bílikova :). Problém nápravy nesprávneho pomenovania je potom samostatnou kapitolou. Ďakujem.
Erik Adamčiak, 3.2.2007
!Vážený pán Adamčiak! Úlohou článku "Prečo raz Bilíkova,inokedy Bílikova" nebolo objasniť problém pomenovania tejto ulice,lebo ten vlastne ani neexistuje. Svojho času magistrát schválil pomenovanie tejto ulice po partizánovi Pavlovi Bilíkovi (1916 - 1944, účastníkovi protifašistického odboja a dôstojníka slovenskej armády.Ulica sa volá po ňom a preto prvé i je krátke a druhé dlhé (Bilík). Ulica sa správne volá Bilíkova. Ja som v článku o volejbalistoch z gymnázia uviedol, že ku klubu Školský športový klub (ŠŠK) Bilíkova, ktorý sa už dlhšie venuje dievčatám, v minulom založili ďalší volejbalový klub len pre chlapcov. Pomenovali ho Školský volejbalový klub (ŠVK)Bilíkova-Dúbravka. Vlastne len chceli, lebo Ministerstvo vnútra s tým nesúhlasilo. Potrebovali k tomu súhlas širokej rodiny po partizánovi Pavlovi Bilíkovi a to by trvalo niekoľko mesiacov a možno aj rokov. Náhoda chcela, že na škole učí Pavol Bílik (ten má dlhé prvé i)a tak klub pomenovali po tomto učiteľovi, bývalom volejbalovom reprezentantovi. Opakujem ešte raz, ulica sa správne volá Bilíkova, ostatné pomenovania (napríklad Bílikova) sú nesprávne. S pozdravom Jozef Petrovský
?Dobri den chcel by som sa opitat ak chcem pri prerabany bytu zburat stenu ci potrebujem ktomu stavebne povolenienejde o nosnu stenu prosim napiste mi jak mam postupovat aby som nemal nahodou problemi dakujem
MARTIN bolgac, 2.2.2007
!Vážený pán Bolgac, v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a § 57, ste povinný stavebné práce v byte ohlásiť. Tlačivo nájdete na internete www.dubravka.sk – Dokumenty – Tlačivá. K danej – plánovanej stavebnej úprave požadujeme v prvom rade stanovisko správcu, list vlastníctva, pôdorys bytu – pôvodný stav, navrhovaný stav s popisom prác, prípadne statický posudok. Ďalej, kto bude práce vykonávať (fyzická oprávnená osoba, ev. firma s oprávnením na stavebné činnosti) a kto ich bude kontrolovať – stavebný dozor (fyzická osoba s oprávnením stavebného dozora). S pozdravom Ing. Ľubica Milošovičová Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcela by som Vás upozorniť na neporiadok a keby sa dala urobiť aj náprava. Jedná sa o vybudovanú tzv. Tržnicu na parkovisku za Domom kultúry na ul. Kpt. Rašu.Okrem toho, že na schodoch sa dosť často nachádzajú pozostatky návštevy z reštaurácií, ktoré nemá kto odstrániť, ale aj páni podnikatelia si urobili za budovou skladisko alebo odpad, kde chodia mačky, psy ale už sme tam videli pobehovať aj potkanov. Špinavú vodu vylievajú rovno pod stromy. Ale vyčistiť špinu, ktorá je tam nemá kto. Z tohto dôvodu, keď silno prší, voda zmetie všetku špinu, ktorá upchá kanál a voda potom tečie až dolu schodami na chodník, kde sa potom zaplavuju pivničné priestory budovy kpt. Rašu 9.Bola by som veľmi rada, keby ste si to skontrolovali a urobila by sa náprava. Ďakujem.
Marta M., 31.1.2007
!Vážená pani Marta M., oddelenie Životného prostredia zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev. Čo sa týka reštauračných zariadení v spomínanom multifunkčnom komplexe na Trhovej ulici, za čistotu zásobovacích vchodov a pozemkov pred reštauráciami sú zodpovední majitelia. Trhy a priestory okolo nich, čistotu zabezpečuje síce mestská časť vzhľadom k tomu, že tam má predajné pulty. Ako už bolo vyššie spomínané túto činnosť nezabezpečuje odd ŽP, ale odd. Podnikateľských aktivít. Deratizácia verejných priestranstiev sa uskutoční najbližšie od 1.4.2007 – do 30.4.2007 podľa platného VZN č. 10 / 2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. m. SR Bratislavy. Kontrolu psov a ich majiteľov vykonávajú príslušníci MsP Bratislava – Dúbravka podľa VZN č. 1 / 2003 o podmienkach držania psov na území MČ Bratislava – Dúbravka. Kanál na kpt. Rašu č.9 necháme vyčistiť prostredníctvom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na základe objednávky. S pozdravom Ing. Cibuľa
?Dobry den. Som klientom spolocnosti B.O.S. Slovakia blok A3. Rad by som touto cestou oslovil ostatnych buducich / sucasnych klientov vsetkych bvlokov A,B,C,D. Kedze sa jedna o nekonecnu stavbu tak by som sa rad podelil s ostatnymi o moje skusenosti alebo pocul skusenosti inych. V ramci hesla: Jednotlivec nic nedokaze, ale v jednote je sila. Kontaktovat ma mozete na adrese marek.buzna@centrum.sk Dakujem.
Ing. Marek Buzna, 30.1.2007
!Vážený pán Ing. Buzna, svojim podnetom dávate kontakt na Vás pre všetkých nespokojných klientov firmy B.O.S. Slovakia. Stavebný úrad a ani MÚ Bratislava Dúbravka Vám v uvedenom probléme nevie pomôcť, nakoľko ide o Vaše vzájomné obchodné vzťahy. Ja by som Vám oznámila len niektoré fakty ohľadne výstavby bytových domov firmou B.O.S. Slovakia. Bloky A1 a A2 a B boli skolaudované a bolo na nich vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré je t.č. už právoplatné. Na blok A3 bol podaný návrh na začatie kolaudačného konania. Toto konanie bolo prerušené. Nová obhliadka spojená s miestnym šetrením a pojednávaním sa uskutoční dňa 27.2.2007. 0 kolaudáciu blokov C a D nebolo požiadané. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, zaujima ma ako je to s moznostou prenajmu telocvicni na skolach, respektive zalozenim sportoveho klubu (badminton)a moznostou trenovat. Kedze niektore skoly presli pod miestny urad je vo vasej kompetencii o tom rozhodovat? kto spravuje ostatne skoly resp.telocvicne napr.dolinskeho, batkova, bilikova atd a ci sa tieto telocvicne vyuzivaju. Tento sport sa dost rozmaha a da sa v celej Bratislave trenovat asi na dvoch troch miestach a v Dubravke ani nikde sirokom okoli nieje takato moznost. Dakujem za odpoved.
Roman K, 30.1.2007
!Vážený pán Roman, teší nás Váš záujem venovať sa badmintonu, ktorému sa v Dúbravke nevenuje žiadna skupina. V Dúbravke máme štyri základné školy, ktoré sú samostatné právne subjekty. Prenajímať telocvične vo večerných hodinách, resp. cez víkend, je výlučne len v ich kompetencii. Tu sú kontakty na jednotlivé základné školy, kde sa môžete informovať o prenájme: ZŠ Beňovského 64365900, ZŠ Nejedlého 64367101, ZŠ Pri kríži 64366942, ZŠ Sokolíkova 64282404. Čo sa týka ďalších, Vami spomenutých škôl, tie patria pod magistrát alebo VÚC a naša mestská časť nemá informácie o tom, či svoje telovične prenajímajú pre kluby či krúžky. S pozdravom Jozef Petrovský, referát športu
?Dobrý deň pán starosta, dovoľte na úvod zablahoželať Vám k zvoleniu do funkcie, verím, že sa konečne veci posunú vpred výrazne v prospech občanov konkrétnymi aktitivami( pravidelne upozorňujem na stav životného prostredia, poriadok,zver lísia, špinu, papiere- aj tu sú značné rezervy) a nie len preklamovanými vyhláseniami a skutky sú asi niekde inde Prosím Vás o uverejenenie a zaujatie stanoviska- stanovísk k jednotlivým stavebným aktivitám, o ktorých sa zdá vedel len ex-starosta Polák. Zaujíma ma čo s tým budete robiť, lebo tu budeme mať druhé Dlhé Diely.Prosím o informácie ku každej stavebnej aktivite- v akom je štádiu atď. A teraz ešte 2 konkrétne otázky 1. tá 14 poschodová opacha akože polyfunkčný dom vedľa BILLY, čo zakryl pol dúbravského námesia, výhľad ľudí žijúcich pri polianke má byť polyfunkčný objekt. o akú polyfunckiu sa jedná, aké tam budú prevádzky? Ja tam vidím len hromadu bytov Ako je riešená statiscká doprava? uvedomil si niekto, keď to schvaľoval ako sa bude jazdiť po tej ceste a následne ako bude riešená už aj tak pomerne kritická situácia na križovatke keď sa odbčuje na hlavnú cestu na smer Lamač? Druhá: Polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ulica, Bratislava - plánovaná ďaľšia opacha - 276 bytových jednotiek v dvoch 24 - podlažných vežových objektoch a v jednom 5 - podlažnom sekciovom dome, 297 parkovacích miest v podzemných garážach a 21 prevádzok obchodu a služieb, umiestnených v podnoží vežových domov- TOTO SA CHCE? opäť ako doprava????????? ako MHD- ved)d to je katastrofa- spoje, stav zastávok.... Tu je odkaz na ten dokument na webe. Prosím o skoré sprístupnenie informácií na webe, dúbravskej TV a Dúbravských novinách!!! Veľa úspechov Martin http://petras.blog.sme.sk/c/71271/Dubravka-suplovanie-samospravy-Prehlad-pripravovanej-vystavby.html
Martin Chudý, 30.1.2007
!Vážený pán Chudý,
predovšetkým sa vám chcem poďakovať za Vaše blahoželanie k môjmu zvoleniu do funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Rovnako Vám budem povďačný za všetky konštruktívne podnety, ktoré by prispeli k zlepšenia stavu životného prostredia v Dúbravke, ako aj celkove k skvalitneniu života obyvateľov našej mestskej časti.
Vo svojom volebnom programe som deklaroval, že stabilizované obytné územia sa nebudú počas môjho volebného obdobia zahusťovať, takže to, že by v Dúbravke vznikli druhé Dlhé diely neprichádza do úvahy. Centrum Dúbravky bolo v platnom územnom pláne mesta Bratislavy určené pre občiansku vybavenosť. V novom Návrhu územného plánu mesta Bratislavy je centrum Dúbravky určené pre funkciu zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Táto lokalita bola vždy územnou rezervou, pôvodne plánovanou ako centrum obvodu Bratislava IV. Vzhľadom na iné územno-správne usporiadanie mesta Bratislavy ( vznik 17 mestských častí ), a tiež iné usporiadanie systému štátnych orgánov na úrovni mesta Bratislavy, bola do nového územného plánu premietnutá aj zmena funkčného využitia centra Dúbravky.
Na Vaše dve konkrétne otázky Vám odpovedám nasledovne :
1. Stavba „ Polyfunkčný dom “ na Trhovej ulici sa realizuje podľa právoplatného stavebného povolenia. Ani z mojej terajšej pozície starostu už nie je možné do objemov, alebo vzhľadu tejto stavby zasiahnuť. Je pravda, že aj podľa názoru odbornej i laickej verejnosti je tento polyfunkčný objekt svojou hmotou i architektonickým riešením neprimeraný k ploche, na ktorej je umiestnený, ale ako som už povedal, v súčasnosti sa s tým naozaj už nedá nič robiť. Pri kolaudácii bude mestská časť dôsledne preskúmavať, či boli všetky podmienky, stanovené v stavebnom povolení, dodržané. A to najmä zo svetlotechnického hľadiska, ako aj z hľadiska riešenia statickej a dynamickej dopravy.
Dopravný režim na Trhovej ulici bude riešený osobitne ( vrátane jej napojenia na Alexyho a Drobného ulicu ), v spolupráci so všetkými potencionálnymi investormi v tejto lokalite a v súčinnosti mestskej časti Bratislava – Dúbravka, príslušných oddelení Magistrátu hlavného mesta, Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru SR Bratislava IV.
Polyfunkčný objekt je táto stavba preto, lebo okrem bytov by v nej bude vytvorených 10 samostatných nebytových priestorov pre rôzne prevádzky obchodu a služieb a dvojpodlažné podzemné garáže. Jednotlivé prevádzky zatiaľ nemajú konkrétnu náplň. Investor stavby si ich zatiaľ mieni ponechať a po kolaudácii ich prenajať, prípadne odpredať.
2. Zámer činnosti „ Polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ulica, Bratislava “ bol mestskej časti Bratislava – Dúbravka predložený v rámci zisťovacieho konania, podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( EIA ), v znení neskorších predpisov. V tomto dokumente sú posudzované všetky vplyvy navrhovaného zámeru na územie, v ktorom sa plánuje jeho realizácia, a teda aj jeho vplyv na dopravu v tejto lokalite. Mestská časť zatiaľ nemá k dispozícii dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia navrhovanej stavby a tým pádom k nej ani nevydala žiadne záväzné stanovisko.
Pre Vašu informáciu Vám ešte musím uviesť niekoľko skutočností o procese schvaľovania investičných akcií v MČ Bratislava – Dúbravka :
1. Všetky väčšie investičné akcie sa, ešte v štádiu zámeru, posudzujú v rámci zisťovacieho konania alebo povinného hodnotenia, podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ( EIA ), v znení neskorších predpisov. Tieto zámery sa posudzujú verejne a každá fyzická, alebo právnická, osoba si môže v tomto konaní uplatniť akékoľvek svoje pripomienky. O posudzovaní zámeru ( začatí zisťovacieho konania ) „ Polyfunkčný dom “ na Trhovej ulici bola verejnosť informovaná oznámením v období od 16. 12. 2004 do 19. 1. 2006 s tým, že svoje pripomienky mohla verejnosť doručiť Ministerstvu životného prostredia do 5 týždňov od doby , kedy bola o zámere informovaná. Rovnako bolo oznámené verejnosti ( od 9. 9. 2005 do 25. 9. 2005 ), že prebieha zisťovacie konanie pre zámer „ Polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ulica, Bratislava “. Pripomienky bolo možné opäť zaslať na MŽP SR do 5 týždňov od posledného dátumu zverejnenia, najneskôr však do 6 týždňov od doručenia zámeru.
2. Všetky investičné zámery sa posudzujú v príslušných komisiách Miestneho zastupiteľstva ( Komisia územného rozvoja, výstavby a dopravy, Komisia životného prostredia, príp. aj v iných). Tieto komisie sú poradnými orgánmi Miestneho zastupiteľstva. Všetky záznamy z rokovania jednotlivých komisií sa prikladajú k materiálom, ktoré si osobne preberajú všetci členovia miestneho poslaneckého zboru pred každým rokovaním Miestneho zastupiteľstva. Preto žiadny poslanec nemôže povedať, že nebol o niektorom investičnom zámere informovaný, bez ohľadu na to, či je alebo nie je členom niektorej z komisií MZ.
3. Oznámenia o začatí konania, pri všetkých väčších investičných akciách, resp. s väčším množstvom účastníkov, sa v zásade doručujú verejnou vyhláškou. Či už je to územné, stavebné alebo kolaudačné konanie. To znamená, že verejnosť je o nich informovaná a môže si uplatniť svoje pripomienky. Akceptované však v týchto konaniach, na rozdiel od zámerov, môžu byť len pripomienky, ktoré majú oporu v zákonných alebo iných predpisoch a STN.
4. Z hľadiska prístupnosti informácií sú pre rozhodujúcu väčšinu obyvateľov Dúbravky najdostupnejším médiom Dúbravské noviny, v ktorých bude v budúcnosti verejnosť informovaná o všetkých významnejších zámeroch na území MČ, vrátane verejného prerokovávania urbanistických štúdií rôznych zón, ktoré sa budú spracovávať pre jednotlivé rozvojové lokality na území MČ Bratislava - Dúbravka.
S úctou
Ing. J á n S a n d t n e r
starosta
?Dobry den, chcel by som sa spytat na novonainstalovane lavicky na volnom priestranstve medzi ulicami Gallayova a Fedakova. Lavicky boli osadene v dost velkom pocte na chodniku spajajucim tieto dve ulice. Trochu mi unika dovod, preco boli osade prave na chodniku s velkym pohybom ludi, ked nedaleko (50 m) je detske ihrisko, zopar stromov (v lete s prijemny tienom) a laviciek tam az tak vela nie je. Kto uz bude sediet a relaxovat na chodniku, po ktorom chodi prisli vela ludi? Dakujem za odpoved. M.Keckes
Marek Keckes, 29.1.2007
!Vážený pán Marek Keckes Lavičky na chodníku medzi ulicami Gallayova a Fedákova nie sú novonainštalované, ale na základe petície občanov bývajúcich na Galaayovej 2 - 10 premiestnené. Doposiaľ boli umiestnené pred ich vchodmi. Občania sa aťžovali na rušenie denného ale najmä nočného pokoja neprispôsobivými občanmi, ktorí sa tam zhromažďovali. Dôvod, prečo boli lavičky premiestnené k Vami spomínanému chodníku je ten, že občania z týchto domov výslovne požadovali ich umiestnenie k tomuto chodníku. S pozdravom Cibuľa
?Na webovej stránke som v dokumentoch hľadala VZN z roku 2006. Nenašla som. Neprijalo miestne zastupiteľstvo v r.2006 žiadne VZN?
Gabriela Šimorová, 28.1.2007
!V roku 2006 Miestne zastupitelstvo prijalo len jedno VZN c.1/2006 zo dna 19.9.2006 o umiestnovani volebnych plagatov a inych nosicov informacii na verejnych priestranstvach...... Org.odd.
?Dobrý deň zaujímalo by ma ako je to na Fedakovej ulici s odpadom z prevádzok pod bytovými domami, ktoré sa tam nachádzajú. Všimol som si, že asi pre týchto podnikateľov sa oplatí smeti voziť sem knám veď na tejto ulici nemusia(?) mať vlastné kontajnery a odpad sypú do spoločných kontajnerov. Nemohol by im to niekto z MU vysvetliť, že zákon o odpade sa dotýka aj spomínaných prevádzok a ukladá im povinnosť mať vlastný kontajner. Ďakujem za skorú odpoveď .
Juraj Cakl, 28.1.2007
!Vážený pán Cakl, ohľadom Vašej otázky Vám bolo odpovedané dňa 08.01.2007. Žiadali sme Vás, aby ste upresnili o akú prevádzku ide. Kontrola prevádzok a reštauračných zariadení nieje v kompetencií odd. Životného prostredia. Vyzvali sme preto odd. Podnikateľských aktivít, aby nám doručili prevádzky ktoré majú registrované. Na základe spomínaného zoznamu, môžeme konať a to v tom zmysle, že zoznam odstúpime na Magistrát hl. m SR Bratislavy, kde zistia na oddelení Referátu odpadkov a poplatkov kto z podnikateľov je zapojený do zberu komunálneho odpadu. Na základe ich zistení, môžeme vykonať sankcie a postihy v zmysle platných Všeobecných záväzných nariadení. S pozdravom Ing. Cibuľa
?Robí mestska časť Dubravka privitanie babatok do života?
livia Podobová, 26.1.2007
!Vážená pani Podobová, slávnostné uvítanie detí -Dúbravčanov do života na území m.č.Dúbravka pripravujú poslanci realizovať po schválení rozpočtu m.č.na rok 2007. V prípade Vášho záujmu, ak sa Vaše dieťaťko narodilo v roku 2007, budeme radi, ak nám dáte spätnú informáciu. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva
?Dobry den Chcela by som vesdiet, co bude s postou? Je nemyslitelne, aby 39 000 obyvatelov chodilo do karlovky. Hlada sa uz nahradna budova? Vraj v budove oproti dekacu moze byt iba do konca roka.
edita, 26.1.2007
!Vážená pani na danú problematiku sme už reagovali. V súčinnosti so Slovenskou poštou budeme hľadať riešenie umiestnenia poštových služieb na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
?Dobrý deň, zaujíma ma situácia na pošte 42. Je jej budova odpredaná súkromnej firme a bude sa pošta rušiť?Prečo ste o tomto nehovorili s ľuďmi z Dúbravky a odpredali ju? Kam potom budeme chodiť po dôchodky? Do Karlovej Vsi? Budova pošty je v dezolátnom stave, no myslím, že nové nákupné alebo polyfunkčné centrum ako zámer novej firmy by už na tomto mieste nemalo obdobu (v blízkosti Billa, Lidl a čoskoro aj nový bytový komplex). Ďakujem za odpoveď.
R.Schwarzová, 26.1.2007
!Odpoveď k danému problému sa nachádza v niektorej z nižšie položených otázok občanov.
?Komunikácia na Agátovej ulici smer Devínska je nedostatočne osvetlená a autá jazdia rýchlo,pretože cesta je mimo obce.Minimálne dve havárie mesačne má táto cesta.Aký počet musí byť aby sa to vyriešilo?
Silvia Chudá, 25.1.2007
!Vážená pani Chudá, správcom komunikácie Agátová ulica je Magistrát hl. m. SR Bratislavy. Mestská časť Bratislava – Dúbravka pri rôznych rokovaniach na magistráte poukázala na nevyhovujúci stav tejto komunikácie, ohľadom dopravného režimu, osvetlenia, zlého výhľadu pre vodičov v zákrutách (množstvo rozrastených kríkov). Kvalifikovanejšiu informáciu o prípadnom riešení predmetnej komunikácie môžete dostať t.č. u správcu komunikácie. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy tel.č. : 6010 1163, 0905 816 202
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na nový územný plán Dúbravky. Zaujíma ma hlavne, aký je ďalší osud záhrad na Dražickej ulici. Čo sa s nimi plánuje, či je vôbec možné do budúcnosti uvažovať v tejto lokalite o individuálnej bytovej výstavbe?
Tatiana, 24.1.2007
!Vážená pani Tatiana, mestské zastupiteľstvo by malo schvaľovať nový územný plán mesta Bratislavy v marci roku 2007 (predbežný termín). V tomto návrhu sú záhradné pozemky, na východ od Dražickej ulice, určené pre funkciu ochranná a izolačná zeleň. Túto funkciu nepripomienkovala ani mestská časť Bratislava – Dúbravka, lebo vychádza z ochranných pásiem vysokotlakého plynovodu DN 500 a umiestnenia 2 x 110 kV vzdušného vedenia elektriny. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Ake su prava bytoveho druzstva? Robime si v byte upravy a mame neskutocne neprijemnych susedov. Ich neustale vyzvananie, vyhrazanie a ponosovanie sa vyustilo do telefonatu, v ktorom mi oznamili ze v tom a v tom case mame byt doma, ze pridu ludia z bytoveho druzstva - akasi kontrola na obhliadku bytu. S najcistejsim svedomim sme tam v tom case boli. Prisli dvaja ludia, ktori si obzerali nas byt, pisali zapisnicu do formulara, ktori bol provizorny, pretoze tlacivo sluzilo na ine ucely. Povedali nam, ze nam zapis poslu postou. Nic mi neprislo. O mesiac na to mi prisiel doporuceny list z Miestneho uradu, ze na podnet nasich susedov sa bude opat u nas konat prehliadka. Prisla pani z MU a s nou v zavoji opat ti isti ludia z bytoveho druzstva. Pani si urobila zapis a fotografovala nas byt. Tento zapis bol podpisany mnou, nou a ludmi z bytoveho. Ked som sa ich spytala, kde je zapis z minulej "neoficialnej" obhliadky, tak pani z druzstva len pokrcila plecami a povedala, ze asi teda zabudla. Moj sused ma uzke vztahy s oboma osobami z bytoveho druzstva avsak i tak sa mi nezda, ze si do mojho bytu moze chodit ktokolvek, bez akychkolvek oznameni ci upovedomeni ci suhlasu. Pani z Miestneho uradu nam pisomne vopred oznamila obhliadku, no tito ludia z SBD nie. Prosim vas, vysvetlite mi, ci je toto normalny postup, pretoze nam sa to vobec nezda. Dakujem!
Karolina P., 24.1.2007
!Vážená pani Karolína, problémom by ste pravdepodobne predišli, keby ste o prácach v byte informovali vopred. Pokiaľ sa jedná o udržiavacie práce, je potrebné ohlásiť ich na odd. rozvoja MÚ Bratislava Dúbravka. V prípade,že sa jedná o vykonanie stavebných prác väčšieho rozsahu, je potrebné stavebné povolenie. O vykonaní takýchto prác je potrebné informovať správcu domu, ktorý je vo Vašom prípade asi bytové družstvo. Správca domu má právo vstupu do bytu na vykonanie obhliadky. Takisto je vhodné susedov o vykonaní prác informovať oznamom v dome. Ing. Kovalčíková, ved. odd. SBF
?Do konca januára treba zaplatiť poplatok za psa, chcem sa spýtať prečo sa tento rok neposielajú šeky, či je možná platba aj cez banku. Ďakujem.
Hana Hroncová, 23.1.2007
!V zmysle § 27 ods. 2 zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daň za psa na r. 2007 splatná bez vyrubenia do 31.1.2007. Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom na účet správcu dane č. 10128032/0200 vo VÚB Bratislava – Dúbravka alebo zaplatiť v hotovosti do pokladnice MÚ. Vždy však treba uviesť variabilný symbol.
?Dobry den, rad by som sa opytal na stav kolaudacie blokov A3-4, B, C1-4 vo vystavbe Dubravka 200, ktoru zabezpecuje spolocnost BOS Slovakia. Poziadal uz stavebnik o termin kolaudacie pre niektory z blokov C? Dakujem za odpoved.
Marian Klement, 22.1.2007
!Dobrý deň pán Klement, ku kolaudácii bytových domov Dúbravka 200, ktoré realizuje spoločnosť B.O.S. Slovakia Vám oznamujeme, že na bloky A3-4, B je kolaudačné konanie prerušené a na blok C ešte nebolo požiadané o kolaudáciu. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Počul som, že vo februári má mestské zastupiteľstvo schváliť územný plán - pre Podvornice. Chcem sa spýtať, čo sa stane s touto stavbou, ak sa tento plán neschváli. Ako to bude s listom vlastníctva nových obyvateľov bloku A ?
Juraj Nárožný, 20.1.2007
!Vážený pán Nárožný, mestské zastupiteľstvo by malo schvaľovať nový územný plán mesta Bratislavy v marci roku 2007 (predbežný termín). Nie je to teda územný plán pre Podvornice. Z Vašej otázky nie je zrejmé, akú stavbu máte na mysli. Listy vlastníctva nesúvisia s územným plánom, ale s tým, na aký účel je daná stavba určená v kolaudačnom rozhodnutí. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?to ze osobne auta parkuju na chodnikoch a travnikoch zacina byt normalne , ale aby na sidlisku parkoval kamion cez cely chodnik je uz moc . Viem ze to bolo par krat hlasene mestskej policii, aj statnej.A ten kamion je tam znova. Naozaj sa s tym nic neda robit ?????
kucera, 19.1.2007
!Vážený pán Kučera Porušovanie zákona č. 315/1996 Z.z. o parkovaní a státí vozidiel (zóna parkovania pre nákladné vozidlá) je v kompetencii štátnej a mestskej polície. MÚ nemá oprávnenie v tomto konať, len v tom prípade ak vozidlo zaberá priestranstvo bez prerušenia viac ako tri mesiace. Parkovanie pre nákladné vozidlá je vyhradené na Saratovskej a Talichovej ulici. V prípade ďalšieho porušovania spomínaného zákona kontaktujte štátnu, alebo mestskú políciu.
?Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať či nikomu nevadí, že naši bezdomovci ktorý bývajú v maringotke robia zlé meno Dúbravke . Usídlili sa priamo na hlavnom ťahu . Je to hanba , sú tam ako na výstave . Okoloidúci chodci či vodiči sa otáčajú a pozerajú sa na ten neskutočný bordel čo na tom pozemku je . Prosím vyriešte to . Ďakujem Dúbravčanka
Iveta R., 18.1.2007
!Vážená pani, problémy s bezdomovcami riešime v spolupráci s Mestskou políciou. Na základe Vášho podnetu bude objekt monitorovaný a preskúmaný vlastnícky vzťah pozemku, na ktorom je spomínaná maringotka (vlakový vagón)umiestnená. Pre uvedenie konkrétnej lokality sa môžte obrátiť na okrskára MsP, ktorý rieši sťažnosti občanov priamo v teréne a je občanom k dispozícii na Miestnom úrade.
?Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať ako je to s príspevkami do tejto rubriky. Nechce sa mi zdať že prispievatelia majú pochopenie pre mesačné meškanie na riešenie ich otázok. Podľa mňa fórum by malo fungovať asi takto: - napíšem, do 24hodín sa problém objaví vo fóre a neskôr môžete riešenie doplniť. Takto sa mi zdá akoby Dúbravka nemala problémy a všetko fungovalo ako má. Veď keď sa pozriete na posledný príspevok spred viac ako mesiaca tak si môžme iba gratulovať.
Juraj Cakl, 15.1.2007
!Vážený pán Cakl, na podobný podnet sme už reagovali a preto sa Vám ospravedlňujeme z dôvodu poruchy na technickom zariadení.
Správca informačného systému Miestneho úradu
?Dobrý deň prajem. Zaujímalo by ma, či sa v Dúbravke nachádza knižnica. Mohli by ste mi poskytnúť túto informáciu? Ďakujem.
Martina Taubingerová, 15.1.2007
!Vážená pani (slečna) Mária Taubingerová, na Váš dotaz zo dňa 15.1.2007 odpovedáme: V našej mestskej časti v súčasnosti je jedna knižnica a to Miestna knižnica nachádzajúca sa na Sekurisovej ulici č. 12, tel. 643 63 105. S pozdravom Org odd.
?Dobry den, chcel som sa spytat ci su vlastne nejake navrhy na vystavbu dubravkeho centra. Ak ano mate nejake informacie o nom??
Nick Kollar, 14.1.2007
!Vážený pán Kollár, Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa nachádzajú dva investičné zámery, ktoré sa týkajú centra Dúbravky. Je to zámer pre zisťovacie konanie, podľa zákona NR SR číslo 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie (EIA), v znení neskorších predpisov, „polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ulica, Bratislava“ ( navrhovateľom je firma TERRA 2000, spol. s r.o., Bratislava ), ktorého umiestnenie je navrhované v priestore medzi obchodom firmy Lidl a areálom pošty. Tento komplex by mal obsahovať 276 bytových jednotiek, 21 prevádzok obchodu a služieb, s celkovou rozlohou 2 244 m2, 297 parkovacích miest v podzemných garážach a 56 parkovacích miest na povrchu. Druhým investičným zámerom, predloženým na MÚ Dúbravka, je architektonická štúdia stavby „Polyfunkčný areál Dúbravka – centrum“, ktorej umiestnenie je navrhované v priestore medzi supermarketom firmy BILLA. bytovým objektom Rustica a Domom kultúry Dúbravka. Investormi tohoto komplexu by mali byť firmy INTERFINANCE INVEST, a.s., Bratislava a JEDNOTA COOP, Dunajská Streda. Tento komplex by mal obsahovať 340 bytov, administratívne, obchodné, zábavno – relaxačné priestory, pasáže a galérie s celkovou úžitkovou plochou 27 680 m2, 749 parkovacích miest v podzemných garážach a 37 parkovacích miest na teréne. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý den, ráda bych se dozvěděla orientační cenu stavebních pozemků v oblasti Bratislava - Dúbravka. Mnohokrát Vám děkuji za odpověď a přeji krásný den. Lenka Moravcová
Lenka Moravcová, 12.1.2007
!Dobrý deň Lenka Moravcová, medzi úlohy miestnej samosprávy Mestskej časti Bratislava-Dúbravka nepatrí sledovanie cien stavebných pozemkov, nezabezpečovala sa (napr.na účely trhu) cenová mapa pozemkov v našom k.ú. Dúbravka. Orientačnú cenu stavebných pozemkov sa dozviete najlepšie z publikovaných katalógov realitných kancelárií. Mestská časť Bratislava-Dúbravka nedisponuje s areálmi stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov ani nemá mestské pozemky vo svojej správe na tento účel. Vo všeobecnosti: pozemky na rôzne využitie sú predávané ich vlastníkmi podľa trhových cien-na základe dohody o cene; najnižšia cena - všeobecná hodnota pozemkov sa zisťuje znaleckým posudkom. S pozdravom: pracovníčka majetkovoprávneho oddelenia Libuša Bachratá
?Dobry den,mam otazku ako mam zaplatit za psa dakujem
Sasko Ivan, 12.1.2007
!V zmysle § 27 ods. 2 zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daň za psa na r. 2007 splatná bez vyrubenia do 31.1.2007. Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom na účet správcu dane č. 10128032/0200 vo VÚB Bratislava – Dúbravka alebo zaplatiť v hotovosti do pokladnice MÚ. Vždy však treba uviesť variabilný symbol.
?Dobry den pan Cibula, dakujem Vam za odpoved na otazky z 13.12.2006. Upresnujem Vam informacie, ktore som uviedla prostrednictvom internetovej stranky Dubravka- Forum, 13.12.2007: 1. Mnou spominany kontajner na Svantnerovej stoji blizko pri novinovom stanku na zaciatku ul. Svantnerova, ale patri bytovke na Sch. Tranvskeho 1 az 5! Tesne vedla taktiez pri stanku je prazdne kontajnerove stojisko, ale v podstate permanentne plne odpadkov. Ja sa nezmienujem o kontajneroch na Svantnerovej č. 7-5-3, ako uvadzate Vy vo vasej odpovedi! 2. Taktiez som pisala o zmesovom kontajneri pri pozemku Harmony a vymenicke ZSE a Brat. teplarenskej, pri ktorom su este kontajnery pre separovany odpad. Je tam tiez stale spina. Patri to domu Kudlakova č. 1! Tymto upozornenim Vam nekazem, aby ste tieto kontajnery premiestnili na Sokolikovu č. 9-11, je to nezmysel! 3. O Sokolikovej č. 9-11 som chcela vediet len tolko, kto ma na starosti upratovanie travnika od odpadkov? Ci je to upratovac povereny BF, alebo sa o to(odpadky na travnikoch) stara MČ? T. z., ked nejaky upratovac povereny spravcom BF upratuje (zameta a umyva) vnutorne aj vonkajsie priestory domu, teda zameta aj spevnene vonkajsie plochy, je povinny vyzbierat aj odpadky v tesnej blizkosti danej nehnutelnosti a taktiez na travniku? Na toto si prosim odpoved, ak budete taky laskavy, pretoze na tuto v podstate vseobecne platnu otazku som stale nedostala odpoved. 4. Pytate sa ma, ci bolo 12 Sk/mesacne na likvidaciu nadrozmerneho odpadu . Nie nebolo, podla mna. Lenze ja som nekritizovala NADROZMERNY odpad, ale drobny odpad, ktory zahrna sacky, plastove flase a ine drobnosti povalujuce sa takmer vsade v krikoch, na chodnikoch i pri kontajneroch. A drobny odpad, nie problem (teoreticky) poupratovat pri pravidelnom upratovani, prostrednictvom upratovacich sluzieb prevadzkovanych vlastnikmi jednotlivych bytov a domov. To som mala na mysli, preco sa tak nedeje? S pozdravom. S.Kranerova.
Silvia Kranerova, 11.1.2007
!Vážená pani Ing. arch. Kránerová, na Vaše body odpoviem v stručnosti : bod 1 a 4. Kontajnerové stojiska do 01.04.2007, každý štvrtok dočisťuje OLO, a.s. na pokyn Magistrátu hl. m SR Bratislavy, ktorý je majoritný vlastník spomínanej spoločnosti. Po vyššie uvedenom termíne budú pravdepodobne kontajnerové stojiská dočisťovať správcovia BF na vlastné náklady prostredníctvom dodávateľských firiem. Zatiaľ takto usudzujeme, pretože ukončenie činnosti OLO a.s. nám ešte nepotvrdili písomne. Potom bude pravdepodobne fungovaťspomínaný systém za 12,- Sk / mes. bod 2. Uvedené kontajnery nebudú premiestnené. Za čistotu okolo kontajnerov zodpovedá správca BF. To, že ľudia sú bezohľadní a hádžu komunálny zmesový odpad do nádob na separovaný odpad, nebudeme radšej komentovať. Ľudia si to robia sami. Zatiaľ odvoz plastov, skla a papiera v tzv. „Olinkách“ je bezplatný. bod 3. Verejné priestranstvá ako trávniky, ich čistotu od rozfúkaných sáčkov a papierikov zabezpečuje MČ Bratislava – Dúbravka. Súkromné pozemky si zabezpečujú PO, FO osoby sami. Pri momentálnych poveternostných podmienkach Vás žiadame o trošku tolerancie, vzhľadom k tomu, že na papieriky je nasadených 12 ľudí, čo pri sile tohto vetra je neúčinné. Obvykle sú nasadení dvaja pracovníci. S pozdravom Ing. Cibuľa
?DA SA NA INTERNETE STIAHNUT TLACIVO:ZIADOST O REKONSTRUKCIU BYTU?
VIKTOR PALFI, 11.1.2007
!Vážený pán Viktor Palfi, neviem aké tlačivo máte na mysli, ale nie je predpísané žiadne tlačivo. Môžete svoju žiadosť napísať sám. V žiadosti je potrebné uviesť presne adresu žiadateľa aj s číslom bytu a parc. č. bytového domu, predmet žiadosti t.j. jednoduchý popis stavebnej úpravy, uviesť lehotu v akej sa plánujú realizovať stavebné úpravy, uviesť firmu, ktorá ich bude realizovať, v prípade zásahu do nosných konštrukcí uviesť adresu projektanta - statika. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, rada by som sa opytala, kde a v akych dnoch sa v Dubravke cvici aerobic od januara 2007. Dakujem.
Zuzana, 10.1.2007
!Vážená pani Zuzana! Krúžok aerobicu je v telocvični ZŠ Pri kríži v pondelok a vo štvrtok v čase 19.00 - 20.00 h. Uvedené dni treba prísť za vedúcou krúžku pani Schelingovou a dohodnúť sa na podrobnostiach. S pozdravom Jozef Petrovský, referát športu
?Dobré ráno prajem novej samospráve. Prosím o vysvetlenie, prečo nie sú na dúbravských stránkach rôzne dôležité informácie ako napr. uznesenia MZ zo zasadnutí MZ z konca roka 2006? Nenasiel som ani zápisnice MZ s informáciami o tom kto ako hlasoval pri jednotlivých návrhoch, nestačí počet hlasov za alebo proti, čo uvádzate pri uzneseniach. Ako mame my občania kontrolovať pôsobenie zvolených zástupcov ked tieto veci nie su na obecnom internete, ktorý je platený z nasich daní. Nehovoriac o tom, že by to malo byt na webe (uznesenia, zápisnice a iné materiály a to nielen zo zasadnutí MZ ale aj MR a komisií) zo zákona, túto povinnosť územným samosprávam ukladá tzv. infozákon. Tiež sú na viacerých stránkach neaktuálne informácie - napr. termíny stretnutí poslancov s občanmi platné pre rok 2006, termíny zasadnutí MZ plánovaných na minulý rok a podobne. Prosím nové vedenie MĆ a MÚ o zabezpečenie nápravy. Odporúčam zvážiť úplnú rekonštrukciu webových stránok MČ Dúbravka - nie sú prehľadné ani pekné, teda neslúžia riadne svojmu účelu. Mrzí ma to ako Dúbravčana, ale aj susedná Karlovka alebo malý Lamač majú kvalitnejšiu webovú prezentáciu ako my. Verím v skorú nápravu. S pozdravom, spoluobčan Bartolomej.
Bartolomej Blket, 9.1.2007
! Vážený pán Bartolomej Blket, ospravedlňujeme sa Vám za neaktualizovanie webovej stránky, čo sme sa už občanom ospravedlnili z dôvodu poruchy na technickom zariadení. Jednou z našich priorít je radikálne zmeniť tento stav a začíname pracovať na vytváraní novej, Web stránke s novým obsahom, s novou štruktúrou a novým dizajnom, lebo si uvedomujeme jej veľký význam v oblasti komunikácii s občanmi, propagácií a vytváraniu obrazu našej mestskej časti , je to jedna zo vstupných brán do našej mestskej časti. Ďakujeme za hodnotné podnety a uisťujeme Vás, že za krátku dobu budete pravidelným návštevníkom naše novej Web stránke S pozdravom Org.odd.
?budete davat na dubravskej staznost o skole nejedleho?
dominika vestenicka, 9.1.2007
!Dobrý deň, prosím upresnite otázku. S pozdravom, Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠMaŠ.
?je staznost na skolu nejedleho,
dominika vestenicka, 9.1.2007
!Prosím upresnite otázku.Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠMaŠ.
?Dobrý deň,chcela by som sa opýtať,či sa budú posielať šeky na zaplatenie daní za psa.Ďakujem
Erika Zapletalová, 9.1.2007
!V zmysle § 27 ods. 2 zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daň za psa na r. 2007 splatná bez vyrubenia do 31.1.2007. Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom na účet správcu dane č. 10128032/0200 vo VÚB Bratislava – Dúbravka alebo zaplatiť v hotovosti do pokladnice MÚ. Vždy však treba uviesť variabilný symbol.
?Chcela by som Vas poprosit o zistenie, kde mozem v Dubravke prihlasit deti na sport. Hľadala som cez internet, ale nič-moc som nenašla. Zaujima ma hlavne futbal a basketbal. Prosim o kontakt telefonicky alebo e-mail-ovy. Ďakujem.
dana miadokova, 9.1.2007
! Vážená pani Miadoková! V Dúbravke máme dva futbalové kluby, ktoré sa venujú chlapcom už od 7-8 rokov. Kontakt na funkcionárov - Miroslav Birčák (FC ŠKP Dúbravka) 0904 412 302 a Miroslav Janky (FK Dúbravka) 0905 613 897. Žiaľ v Dúbravke nemáme ani jeden basketbalový klub. Jedine na niektorých základných školách sú basketbalové krúžky, ktoré navštevujú žiaci školy. S pozdravom Jozef Petrovský, referát športu
?Dobry deň. Chcel by som sa informovať o aktuálnosti Fóra keďže dnes je 9.1.2007 a posledný príspevok je z dátumu 14.12.2006. Ak je na umiestnovanie nejaký klúč prosím o základnú info na stránku prípadne fórum rozdeliť do kategorií. Napríklad životné prostredie, územné plány a povolenia stavieb, parkovanie, kultúra a iné
Marián, 9.1.2007
!Vážený občan mestskej časti, ospravedlňujeme sa Vám za oneskorené informácie na web-stránke Dúbravky aj za oneskorené odpovede na Vaše dotazy,spôsobené poruchou technického zariadenia.
Správca informačného systému Miestneho úradu
?Zaujímalo by ma ako je to s uplatnovaním zákona o komunálnom odpade keď som si všimol, že na Fedakovej sa vesele podniká v malých prevádzkach ale vlastné kontajnery na odpad nemá ani jedna prevádzka. Prečo majú platiť obyvatelia domov odpad ktorý vyprodukujú prevádzky. Ja ako podnikateľ s prevádzkou v DnV kontajner musím mať. Vie mi niekto odpovedať? Ďakujem.
Juraj Cakl, 8.1.2007
!Vážený pán Cakl, chápeme Vaše rozhorčenie nad danou skutočnosťou, len bolo by dobré keby ste uviedli konkrétne prevádzky, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť o zapojení sa do zberu komunálnych odpadov. My už danú problematiku doriešime a zjednáme nápravu. Pre Vašu informáciu ide o Všeobecné záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13 / 2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S pozdravom Ing. Cibuľa
?Dobry den, prosim Vas budete taki laskavi a moze mi niekto poradit aj co sa tyka susedskeho spolunazivania? Sme trojclenná rodina, dcerka ma 3,5 roka. Nastahovali sme sa do bytu 5. novembra 06 ktorý sme si prerobili a odvtedy ,,to,, zacalo... Po 3 dnoch mi suseda pod nami o 17 zazvonila, ze ci budem taka laskava a vysvetlim dcere ze nema pobehovat, ze si s nami uz zazili dost co samozrejme uznavam ze to obtazovalo) ked sme prerabali byt a ze ona velmi dobre vie, co su to zive deti ale je to vecou vychovy...Nemusim Vam hovorit, ze to nebolo privetivym tonom. Vtedy som to este ustala a rozisli sme sa slusne. U nas sa dcera nehupava na lampe ani neskace zo skrine na skrinu ale mame v byte parkety. Naozaj netusim ako zabranit dietatu aby nepobehovalo po byte a nenastupovala na paty. My s manzelom chodime v gumennych slapkach aby sme nedupali a dceru ked dupe napominame. Ked sme mali navstevu na konci novembra, ktori maju syna 3 rocneho, Zas bol problem. O 19, 30 nam zatrieskali na radiator, az sme nadskocili. Jasne ze sa deti nahanali, vykrikovali a pod.co deti v tomto veku bezne robievaju ale aj napriek neustalemu napominaniu po chvili behali znova. Od vtedy sme si navstevu s dietatom nezavolali. A dnes o 18.10 som sedela s rodicmi v obyvacke, mala ku mne doskakala asi 7 sekund to trvalo a radiator sa ozval znovu.. To som uz nevydrzala a isla som susede zazvonit, ze ci to trieskanie patrilo nam. Pani mi razne vysvetlila, ze to buchala dcera, kedze ona prave prisla z prace. Ze dcera zehli a kedze moja dcera dupe musi si dat hlasno televizor aby to nepocula. Opakovala, ze je to strasne, ze to vadi celej rodine a nech nieco robim. Na moju otazku, ze ci oni nad svojimi parketami sa vznasaju mi vysvetlila, ze oni vedia chodit po tichu. A nech si uvedomim, ze ona mala takisto deti ale takto sa teda nechovali. Ked som jej povedala, ze nerusime nocny klud kedze je malo hodin, mi povedala ze ci si myslim, ze ci su oni su nejaki citujem štarejáci , aby sme sa takto chovali. Odisla som bez pozdravu a asi zacala vojna. Prosim Vas, existuje nejake nariadenie ktore upravuje chodenie po byte a pobehovanie deti? Uz mam toho dost, to mame byt otrokmi susedov vo vlastnom byte a na svoje dieta bud kricat alebo ju zacat bit?! Prosim Vas poradte mi nieco. Dakujem za Vas cas.
Mgr. Malinovska Veronika a MUDr. Peter Malinovsky, 3.1.2007
!Nariadenie, ktoré by upravovalo „chodenie po byte a pobehovanie detí“ nejestvuje. Vo všeobecnosti upravuje susedské vzťahy, ktorých sa Váš problém týka, ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto...nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom...“ Je vždy vecou objektívneho posúdenia konkrétnej situácie, či miera hlučnosti, ktorú jeden zo susedov pociťuje ako obťažovanie, skutočne presahuje mieru primeranú pomerom. Nepodstatné zásahy, ktoré vyplývajú z bežného správania sa, susedia sú povinní navzájom trpieť, lebo sú spojené s obvyklým užívaním nehnuteľných vecí, t.j. vo Vašom prípade užívaním bytu.Miestny úrad môže napomôcť pri riešení obdobných problémov tým, že na podnet niektorého zo susedov ktorí sú v spore prejedná vec za účasti oboch strán s cieľom, aby bol spor ukončený zmierom.
?Dobry den, rada by som upozornila na dlhsiu dobu nesvietiacu lampu pred vchodom c. 3 na ul. Pri krizi. Ta sluzi aj obcanom vchodu c.1. Pod balkonmi tychto vchodov s oblubou vykonavaju svoju "potrebu" zakaznici blizkej Vecierky a rozne ine individua. Verim, ze tento problem bude v dohladnom case odstraneny. Vdaka.
Mokova Lubica, 3.1.2007
!Vážená pani, ďakujeme Vám za upozornenie. Na jeho základe sme poruchu ohlásili f. SIEMENS, ktorá spravuje verejné osvetlenie v našej mestskej časti. V prípade, že by sa podobná situácia vyskytla aj v budúcnosti, je možné priamo kontaktovať f. SIEMENS na tel.č. 638 10 151. S pozdravom A. Kupková
?Dobrý deň: Dostal so m informáciu, že obyvatelia domov si môžu zaplatiť a tým aj uskutočniť rezerváciu parkovného miesta s tým , že zaplatia MÚ poplatok. Podľa tejto informácie, vraj vyhláška dovoľuje, že takýchto rezervovaných miest môže byť maximálne 50%, ostatok musí byť k diuspozícii pre neplatené parkovanie. Ak je táto informácia pravdivá, ako je potom možné to, že percento rezervovaných miest na Cabanovej ulici 14-20 (a oproti)je podstatne väčšie, ako je to povolené ???
Ladislav, 2.1.2007
!Vážený pán Ladislav, každý vodič motorového vozidla s trvalým pobytom v našej mestskej časti môže požiadať o vyhradené parkovacie miesto. V prípade, že Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV vydá súhlas na požadované miesto, bude žiadateľovi vydané povolenie na vyhradené parkovacie miesto. Poplatok pre fyzickú osobu je 3650,- Sk/rok, t.j. 10,- Sk/deň a každý si musí na vlastné náklady dať urobiť dopravné značenie. Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV vydal smernicu, v ktorej odporúča správcovi komunikácie poskytnúť na vyhradené parkovanie najviac 50 % kapacity parkovacích miest parkoviska (výnimka pre držiteľov preukazu ZŤP). Percento rezervovaných miest na Cabanovej ulici, pred domami 1 – 42 nepresahuje 50 % kapacity. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Prosím o informáciu, dokedy a do akej výšky bude v Dúbravke rásť bytový dom Rustica. Vyzerá to tak, že bude mať až 14 poschodí, majú na to vôbec stavebné povolenie? Vďaka.
Radovan Alexander, 2.1.2007
!Vážený pán Radovan Alexander, stavba bytového domu Rustika je povolená s 14 nadzemnými podlažiami v strednej sekcii. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková - vedúca stavebného úradu
?Zaujima ma dokedy bude obec tolerovat zaberanie verejneho priestranstva t.j ulice pri parciku pred 'Kovacom' starymi rachotinami- autami ktore urcite neprejdu technickou prehliadkou, a ktore vacsinou patria jednemu majitelovi z domu oproti. Tento dom a najma dvor pred nim aj za nim je tiez odstrasujucim prikladom. Preco my ostatni musime tento bordel roky tolerovat a pozerat sa nan?
Magdalena, 29.12.2006
!Vážená pani Magdaléna, prípad státia vozidiel a zaberanie verejného priestranstva je v štádiu šetrenia. Majiteľ bude pozvaný na osobný pohovor na MÚ odd. ŽPaP. s pozdravom Cibuľa
?Prosím, aká je e-mail adresa Domova dôchodcov u Vás.Ďakujem
ivan.kovac@chello.sk, 26.12.2006
!Domov jesene života (zariadenie Magistrátu hl.m.SR v Bratislave), Hanulova 7/A, 841 02 Bratislava, tel.02/64362345, 64364023 e-mail: djzhanulova@stonline.sk s pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd. soc.vecí a zdravotníctva
?Veľmi by ma zaujímalo, či sa niekto z kompetentných bol pozrieť na stavbu pri Jednote (v blízkosti škola Pri Kríži), na tabuli sa uvádza, že ide o garáže + parkovisko. Ďakujem. BJ
Jarmila Babjaková, 19.12.2006
!Vážená pani Babjaková, neviem čo Vás o predmetnej stavbe zaujíma. Naše oddelenie pri predajni Jednota povolilo stavbu Pizzerie. Stavba se realizuje s právoplatným stavebným povolením a v jeho súlade. Stavbu garáží sme nepovoľovali. Ohľadne parkoviska som požiadala o preverenie stavby špeciálny stavebný úrad pre komunikácie, ktorý stavbu parkoviska povoľoval. S pozdravom Ing. Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den nachadzaju sa v Dubravke Zberne suroviny a ak ano, ake maju otvaracie hodiny, resp. tel.kontakt. Dakujem, Jana
Jana, 19.12.2006
!Vážená pani Jana Zberné suroviny sú na Agátovej ulici v blízkosti ubytovne Fortuna.Vykupujú železnýá šrot, farebné kovy a papier. Otváracie hodiny : pondelok 8:00 – 12:00 utorok až piatok 8:00 – 16:00 sobota 9:00 - 12:00 č.tel.: 64 46 23 38 s pozdravom Cibuľa
?Dobry den prajem, navstivil som vase stranky so zamerom ziskat informacie o mestskej casti dubravka pre ucely vypracovania katalogu pre investora, ktory ma eventuelne zaujem investovat na uzemi MC Dubravka a zistil som, ze mi tu chybaju niektore zakladne informacie, napriklad DEMOGRAFIA - pocet obyvatelov, prírastok obyvatelstva p.a., zlozenie obyvatelstva, dalej VASE INFORMACIE O DOPRAVNEJ SITUACII - nielen o MHD, ale informacie o hustote premavky, o spickach, dalej napriklad ZOZNAM DEVELOPERSKYCH PLANOV V OBLASTI - takyto zoznam by hlavne mne :) usetril mnozstvo prace a v dobe kedy su na uzemi BA na "1 km2 4 stavby" by to takisto lokalitu mohlo velmi zlukrativnit a napokon AKYKOLVEK TEXT - ktorym by ste sa snazili Dubravku "predat" t.j. zatraktivnit napriklad prave investorom, ktorich "scouti - ako napriklad ja" hladaju prve naznaky vhodnosti lokaliy napriklad aj na Vasej web stranke, alebo rodinam hladajucim novy domov, pripadne aj tej uzkej skupine turistov, ktori nemaju zaujem pozriet si "len" Dom sv. Martina a centrum. Istotne, keby sa hladalo, nasli by sa miesta atraktívne aj pre nas Bratislavcanov. V zasade sa mi velmi paci koncept hlavnej web strakny hl. mesta SR Bratislava /www.bratislava.sk/, ktora ponuka hned tri rozdelenia a to pre obcana, pre podnikatela /teda investora/ a pre navstevnika /pre turistov/. Informacie, ktore som spominal sa mozno aj na stranke nachadzaju, no ja som sa k nim nedopracoval /myslim, ze konkretne Demografia sice mala svoje "tlacitko" no nedostal som s k nej. Tym som chcel aj poukazat na vhodnost obmeny Vasej web stranky z fadnej a neprehladnej stranky a la 1994 na stranku modernu, hodnu niest nazov "Oficialne stranky mestskej casti dubravka". Na druhej strane sa mi velmi paci pruznost pri odpovediach a hlavne ochota odpovedat /ako napriklad v pripae CSPH Slovnaft/. Vela stastia
Anton, 18.12.2006
!Vážený pán Anton, reagovali sme niekoľkokrát na podobné podnety. V odpovediach sme uvádzali, že jednou z našich priorít je radikálne zmeniť tento stav a začíname pracovať na vytváraní novej, Web stránke s novým obsahom, s novou štruktúrou a novým dizajnom, lebo si uvedomujeme jej veľký význam v oblasti komunikácii s občanmi, propagácií a vytváraniu obrazu našej mestskej časti , je to jedna zo vstupných brán do našej mestskej časti. Ďakujeme za hodnotné podnety a uisťujeme Vás, že za krátku dobu budete pravidelným návštevníkom naše novej Web stránke S pozdravom Org.odd.
?Dobrý deň, prosím vás mohli by ste obyvateľom Dúbravky ozrejmiť situáciu ohľadom Dúbravskej pošty BA 42? Poštárka mi celá zdesená vykladala, že budova je odpredaná súkromnej osobe a pošta je tam len v podnájme, a nevedia dokedy. Tak či tak, budova pošty je v žalostnom stave. Možno by bolo vhodné zamyslieť sa aj nad touto skutočnosťou a dať budovu konečne po rokoch do poriadku. Myslím si, že Dom kultúry a pošta sú kľúčové budovy každej mestskej časti (alebo by aspň mali byť). Tiež mám otázku ohľadom rušenia Katastra na Gallayovej 1, ako to bude, vraj budeme nútení chodiť do Ružovej doliny. Vďaka za odpovede.
Miroslava Vizváriová, 16.12.2006
!Vážená pani (slečna) Miroslava Vizváriová, predaj pošty nás takisto prekvapil, ako mnohých Dúbravčanov. Žiaľ predaj pošty v Dúbravke sme nijako nemohli ovplyvniť ani tomu zabrániť, bola to záležitosť len Slovenskej pošty, a.s. Na základe rozhovoru so zástupcami Slovenskej pošty Vás môžeme informovať v tom smere, že budova pošty na Saratovskej bola predaná, ale do konca tohto roka ostane pracovať v tých priestoroch ako doteraz a v súčasnosti prebiehajú intenzívne rozhovory s majiteľmi vhodných priestorov pre umiestnenie pošty Ubezpečujeme Vás, že v rokovaniach so Slovenskou poštou budeme hľadať vhodné priestory pre poštové služby. K Vašej otázke, ktorá sa týka katastrálneho úradu Vám oznamujeme, že pracovisko Správy katastra pre hl. m. SR Bratislavu bolo zrušené ( aj k našej nespokojnosti) ku dňu 31.12.2006 a bolo presunuté do Ružovej doliny 27, 821 09 Bratislava, tel.č. (02)448 80 011, (02) 448 89 977. S pozdravom Org odd
?Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať v akom štádiu rozpracovanosti je plánované rozšírenie Harmincovej ulice. Ďakujem
Miloš Kirchmayer, 14.12.2006
!Vážený pán Kirchmayer, v súčasnosti je podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia. Projektant ( Terraprojekt, a.s. ) pracuje na projekte pre stavebné povolenie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?prosim mohli by ste riešiť parkovanie pred pohostinstvom NEMO vedľa predajne U klinca? autá tam parkujú na chodníku, nadá sa tam prejsť s kočíkom a už nehovorí o tom , že keď vychádzajú na cestu - Nemčíkova - nevidia za roh a raz im tam vybehne dieťa a stane sa nešťastie. Nedali by sa tam dať nejaké zábrany, veď hneď vedľa je dostatočné parkovisko. Ďakujem
Katarina, 14.12.2006
!Vážená pani Katarína, pred vstupom do pohostinstva „NEMO“, resp. predajne „U klinca“ je umiestnená dopravná značka zakazujúca parkovanie. Porušovanie dopravnej vyhlášky (nerešpektovanie dopravného značenia) posudzuje a sankcionuje mestská polícia. Pre umiestnenie zábran je potrebné podať žiadosť, ktorá bude prerokovaná v odborných komisiách a tiež posúdená Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru Slovenskej republiky Bratislava IV. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?chcela by som sa opýtať či by sa dala odstrániť malá budova - myslí, že slúžila na odkladanie údržbovej techniky - ktorá sa nachádza za domom Bošaniho 5, nakoľko sa za ňou len hromadí odpad, poniektorí občania tam vykonávajú "rôzne" potreby, a aj prespávajú. myslím si že by sa tento priestor lepšie využil ako 2 až 3 parkovacie miesta a skultúrnilo by sa tak aj okolie domu. PS: nemyslím odstránenie prašiaka, ten občania využívajú. Ďakujem.
Karin, 14.12.2006
!Vážená pani Karin, pre odstránenie Vami spomínaného kontajnerového stojiska je potrebné zaslať žiadosť. Táto bude prerokovaná v odborných komisiách. Po vyriešení prípadných problémov (vlastnícke, technické ...) je možné stojisko odstrániť. Pre urýchlenie riešenia navrhujem osobný kontakt (tel. 02 / 64 46 12 50). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, celkovo si myslim, ze v ramci dodrziavania cistoty a staroslivosti o zelen je to cele nie velmi dobre zorganizovane. Na vsetko sa dlho caka, na vsetko treba upozornovat, jedni robia neporiadok, druhych to rozculuje. To musime stale upozornovat, kde je neporiadok, kde chyba poklop, atd? Ved to vidi kazdy. Preto si myslim, ze by ste mali VY - pracovnici MU vymysliet a zabezpecit taky system a komunikaciu so spravcami BF, aby ste ich prinutili viac sa zaoberat cistotou. Aby sa ten system stal viac operativny, dosledny a pravidelny. Su chronicke miesta, na ktore sa vobec nedostava. A suhlasim s pani Javorovou, ktora vravi o tom kontaneri na Svantnerovej. Vy by ste hned vsetko rusili. Ma sa dodrziavat, aby stojiska na smeti boli ciste, aby tam bol dostatocny pocet kontajnerov , aby sa spravcovia o to zaujimali, aby sa robili kontroly! Chodte sa v ramci vianocnych sviatkov pozriet napriklad do Viedne, na cast Obelaa, kde je novy obytny komplex, ako tam maju poriadok. Ked to porovnavam i s Nemeckom, a inymi krajinami, je mi na zaplakanie, ze zivotne prostredie je pre Slovakov az na poslednom mieste. Prave som napisala email firme Abloy a Elsinco na Kudlakovej, aby si okolo pozemku konecne pozametali a upratali. A preco to nezaujme nejaku kontrolu, alebo policata, resp Vas z MU? Je to tam stale neudrziavane - mokre listy a odpadky. Pravidelne nanosy odpadkov a spiny su aj okolo arealu a pri kontajneri v tesnej blizkosti vymenikovej stanice (ZSE) pri Harmony. Tam by si kompetencie mali rozdelit asi Harmony,ZSE a majitel kontajnera. Tak ich na to upzornite! Harmony ma luxusne urobenu zahradu, ale z prilahlych priestorov si tazku hlavu uz nerobi. Ja si projekt pana Dvorskeho ctim. Opat to zlyhava na kontajneri, ktory je preplneny a okolo je neporiadok. Bohuzial, je ten kontajner pri plote Harmony a pri vymenicke, i ked patri asi obytnemu domu. Tak treba riesit ten kontajner. Premiestnit ho ku domu, ktoremu patri, dat tam pripadne dva, alebo zabezpecit castejsi odvoz, poslat to tam niekoho upratatovat, kontrolovat to. Je to take tazke? Ja to fakt nechapem... Taktiez som si vsimla, ze ktosi z obyvatelov zo Sokolikovej ulice neodnesie odpadky do kontajnera, ale ich necha na travniku. Rozfukany odpad zo sacku a plastove flase su tam uz mesiac, povaluju sa po trave. To ja mam niekoho chytit a upozornovat ho? Upozornite prosim VY spravcu bytov Sokolikova 9-11, aby ta pani, co im tam upratuje, upratala aj travnik a vyzbierala odpadky. Alebo to nema v naplni prace,alebo o travniky a zelen sa stara niekto iny, alebo ako to je? Vzdy krasne pozameta, ja sa na nu nestazujem, ale preco potom o par metrov dalej ju to uz nezaujima? A to plati pre vacsinu obytnych domov i obcianskej vybavenosti. Vy tych spravcov nechate, aby tu pracu fusovali, aby to robili ledabolo, lebo nedostanu ziaden postih, lebo ich nekontrolujete, lebo vas to(asi)nezaujima... Prosim Vas, zoberte tento moj list ako prispevok k tomu, ze ma problem cistoty naozaj velmi trapi. Pochodila som hlavne Vieden aj Nemecko, severske krajiny a vzdy mi je luto, preco to na Slovensku nefunguje. Myslim si, ze staci malo. Vy (pracovnici) MU sa vzdy velmi branite a obhajujete, ale vedzte, ze ludia vam chcu hlavne pomoct a nevinia vas ako konkretnych ludi, vinia podla mna ten system, resp nedobru organizaciu prace. Uprimne si zelam, aby ste to pochopili ako snahu o progres. Prajem vam vsetkym Vesele Vianoce a PF 2007. S pozdravom Ing. arch. Silvia Kranerova.
Silvia Kranerova, 13.12.2006
!Vážená pani Ing. arch. Kranerová, úvodom Vás tiež pozdravujeme a chceli by sme len upresniť niektoré Vaše postrehy a námietky. Kontroly verejných priestranstiev prebiehajú pravidelne, počas nestránkových dní. Na nedostatky sú pravidelné písomne a aj telefonicky upozorňovaní správcovia Bytových fondov. Určite je veľa vecí, nápadov ktoré by sa dali realizovať veľmi jednoducho, len chýba dobrá vôľa u ľudí. Zaráža nás, a myslíme si, že, ako to vyplýva z Vášho príspevku, nie sme sami koho trápi bezohľadnosť a laxný prístup obyvateľov k svojmu životnému prostrediu. Konkretizovali by som to nasledovne. Spomínate západnú Európu, ale to je zbytočné teraz rozoberať, pretože ich mentalita je veľmi vyspelá a ochrana ŽP je priorita č. 1. Čo sa o našich ľuďoch nedá povedať. Neustále sú poškodzované a demolované zberné nádoby na psie exkrementy, odcudzované kanálové poklopy, ničené máloobjemové koše, devastované lavičky, úmyselne znečisťované kontajnerové stojiska. Keď má niekto na prerábku bytu 200 000,- Sk, tak už si nenájde 500,- Sk na odvoz stavebnej sute. Nehovoriac o šľapaní po trávnikoch a vypilovaní drevín, sprejeroch atď... Spýtame sa Vás, je čiastka 12 Sk / mes. na obyvateľa veľká na likvidáciu nadrozmerného komunálneho odpadu ? Takto fungoval systém kde za tento poplatok boli v pravidelných intervaloch čistené KS v utorok a štvrtok. Správcovia rozviazali dohody s dodávateľskými firmami ktoré zabezpečovali túto činnosť, pretože poplatok sa im zdal byť veľký a zbavili sa zodpovednosti, však čistotu zabezpečuje Magistrát hl. m . SR Bratislavy, raz do týždňa. Stále je v platnosti VZN č. 3 / 2000 mestskej časti Bratislava – Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách podľa § 3 ods. 1.: „Vlastníci , správcovia a užívatelia pozemkov zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov na území MČ bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu alebo narušeniu poriadku došlo a sú povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť“. Spomínate kontajner spred Švantnerovej č.7. Správca BF znížil interval odvozu podľa VZN č. 6 / 2004 hlavného mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hl.m. SR Bratislavy, podľa § 4 ods. 3: „V závislosti od skutočne produkovaného množstva komunálneho odpadu alebo od predpokladaného množstva komunálneho odpadu môže správca nehnuteľnosti počet kontajnerov a zberných nádob a interval odvozu upraviť po dohode s oprávnenou osobou odlišne“. Z toho vyplýva, že správca na Švantnerovej 7– kde ušetril síce 380,- Sk za jednorázové vysýpanie na úkor ŽP. Vyčistenie jedného KS stojí približne cca. 3000,- Sk až 4000,- Sk. Obyvateľom neostáva nič iné len sypať odpadky do spomínaného KS. Môžete si teda o tomto spraviť vlastný názor. Čo sa týka p. Javorkovej , naozaj sa zmienila o odstránení KS dňa 16.10.2006 na Fórume. Prešli by sme teda k Vaším konkrétnym požiadavkám. Na verejných priestranstvách zabezpečíme vyčistenie od nečistôt a vyhrabania lístia v danej lokalite. Firmy ako napr. ZSE a pod. si zabezpečujú na svojich pozemkov poriadok sami. Prešetríme na Magistráte hl. m .SR, či na Švantnerovej 7- 5 –3 sa nachádza dostatočný počet kontajnerov. Oslovíme spoločnosť OLO, a.s., požiadame o premiestnenie kontajnera spred Harmony, na Vami určené miesto t.j. Sokolíkova 9 - 11 . Čo sa týka kanálových poklopov, táto situácia je veľmi komplikovaná, pretože zliatinové poklopy vyrábali VSS Košice. Momentálne prešli na nový výrobný program, a je veľmi obtiažne zohnať na Slovensku firmu, ktorá by bola schopná vyrobiť poklopy na mieru. Chovanie obyvateľa, ktorý vysype odpadky na trávnik sa nedá ani okomentovať. V prípade , že by ste si všimla ,že niekto sype odpadky alebo niečo podobne – prosíme kontaktovať MsP na tel. č.: 02 / 64534351 S pozdravom a prianím pokojného prežitia Vianočných sviakov a veľa úspechov a pevné zdravie v roku 2007. Ing. Cibuľa
?Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať,prečo bola zrušená predajňa DPMB pri predajni REMA 1000, alebo aké úpravy sú tam plánované. Pretože sme iniciovali žiadosť s podpismi občanov o predĺženie "otváracích" hodín, uvedenej predajne, vzhľadom k tomu,že v Dúbravke ani blízkom okolí žiadna predajňa DPMB nie je a pre niektorých občanov sú predajne v centre príliš vzdialené. Ďakujem za odpoveď.
Katarína Čonková, 12.12.2006
!Vážená pani Čonková, predajňa lístkov na MHD pri predajni REMA nebola zrušená. V priebehu mesiaca december 2006 zrealizoval Dopravný podnik, a. s., Bratislava výmenu objektu (bunku) predajne. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcel by som sa opytat na benzinku Slovnaft na ul Sch.Trnavskeho. Ked ju mali stavat tak nam slubovali hory, doly. Teraz si tam mozeme uz iba kupit pohonne hmoty. Autoumyvarka funguje iba jedna, vysavac tiez iba jeden ( aj to na polovicny vykon), cistic kobercov tohto roku nefunguje a tepovac detto.Ma vobec mestska cast dosah na vlastnika cerpacej stanice- Slovnaft a.s.?
Marek Javor, 8.10.2006
!Vazeny pan Javor, Vami uvadzane nedostatky na CS Slovnaft na ul. Sch.Trnavskeho presetrime a o vysledku Vas budeme nasledne informavat. S pozdravom Mgr.Maria Nemethova, ref.obchodu a podnik.aktivit. Vyjadrenie pracovníka SLOVNAFT, a.s. „ďakujeme Vám za postúpenie otázky pána Javora z "fora" občanov MÚ Dúbravka, ktorá je zameraná na prevádzku čerpacej stanice v Bratislave na ulici Schneidra Trnavského. Uvedená čerpacia stanica predáva tovary v sortimente ako aj ďalšie čerpacie stanice v našej sieti. Je to mestská čerpacia stanica, ktorá poskytuje služby zákazníkom v rozsahu, ako to umožňujú jej priestorové kapacity. Pán Javor uvádza, ktoré zo zariadení nie sú v prevádzke, prípadne fungujú na obmedzený výkon. Faktom je, že v počte poskytovaných služieb došlo k zmenám oproti službám, ktoré mohli zákazníci využiť v čase spustenia čerpacej stanice do prevádzky, t.j. v roku 1998. Za ostatných osem rokov však došlo k zníženiu záujmu o využívanie ponúkaných služieb čerpacej stanice zákazníkmi, na čo sme reagovali obmedzením našej ponuky. S pozdravom Ing.Vladimír Mikolaj, v.r. SLOVNAFT, a.s. Región čerpacích staníc SK“
?Dobrý deň,dovoľte, aby som sa aj ja pripojila k téme odstránenia opadaného lístia. Neviem, ako funguje harmonogram, lebo na náš koniec sídliska sa akosi nedostanú už niekoľko sezón. Každú jeseň odstraňujem lístie z okolia nášho domu osobne. Aj tento rok som ho pohrabala a kopa trpezlivo čaká na odvoz, ale skôr sa zas dočkáme len toho, že ju rozfúka vietor. Harmonogram a plánovanie je pekná vec, ale treba aj skontrolovať za čo platíte faktúry.S pozdravom Macejáková 11.12.2006
Eva Macejáková, 11.12.2006
!Vážená pani Macejáková ďakujem za upozornenie na mieste overím kde sa Vami spomínaná kopa nachádza a dám príkaz našej dodávateľskej firme aby ju odstránili. Čo sa týka vyhrabávania lístia, toto sa vykonáva 2x ročne - na jar a jeseň. Na jeseň sa vykonáva keď sú zo stromov opadané asi 3/4 lístia. Harmonogram prác je taký, že na jeseň sa vykoná odhrabanie po celej Dúbravke 1x. Začína sa začiatkom decembra a končí približne v polovici decembra. Tohto roku sa to natiahlo trochu dlhšie, keďže neprišli zatiaľ žiadne mrazy, ktoré majú výrazný vplyv na rýchly opad. Preto sa stane, že tie plochy, ktoré boli vyhrabané behom novembra, možu byť zapadané zvyšnou časťou lístia, ktoré ešte bolo na stromoch počas hrabania. Toto lístie sa potom vyhrabáva v jarných mesiacoch po zídení snehu. Vo vašej lokalite prebehlo začiatkom novembra, takže ide o zhrabanie a odvoz zvyšného lísta. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, rád by som sa opýtal, že pre ktorú spoločnosť (firmu) sa realizuje pokládka káblov (predpokladám, že optických) vo veľkej časti Dúbravky, napr. na ulici Koprivnická, zdá sa, že káble sú privedené aj k bytovkám 11, 13 a 15, ale zatiaľ mi nikto presne nevie povedať o čo ide. Zaujíma ma hlavne či to nie je (nebude) náhodou pripojenie na internet optickým káblom a rád by som poznal podrobnosti služby i dátum spustenia. Ďakujem za informácie.
Andrej Netri, 11.12.2006
!Vážený pán Netri, správne píšete o optokábloch. Stavba má názov „Optická sieť Bratislava – Dúbravka“. Táto sieť bude slúžiť aj pre internet. Stavebníkom je firma Micronet, Stará Prievozská 2, tel. 02/5341 7996, rozsah služieb je však tak veľký, že zodpovedné informácie Vám môžu poskytnúť iba oni. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcem sa spytat koho treba kontaktovat napr. aj po 18 hod, ked parkuje auto na chodniku a prekaza tym prechodu po chodniku chodcom? Dakujem.
Radeno, 6.12.2006
!Dobrý deň, kontaktovať je potrebné v prípade potreby v priebehu celého dňa, nielen po 18,00 hod Mestskú políciu, č.tel. 64534351, ktorá je zodpovedná za kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzných nariedení mestskej časti. Ing.Riesz
?Dobry den, chcel by som sa opytat, ci je pravda, ze sama v buducnosti zburat budovy posty, vraj ma noveho majitela. Ak ano, velmi sa tesim - tata hnusna a energeticky narocna budova mala zmiznut uz davno.
Jan Rajtak, 5.12.2006
!Vážený pán Rajtak, Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka nemá k dispozícii údaje o novom majiteľovi budovy pošty, rovnako ako ani žiadne informácie o zámeroch nového vlastníka s jej využitím. Budova pošty bola vo vlastníctve T-comu a pozemky pod budovou a v jej okolí vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy a v užívaní T-comu. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, kedy bude konecne odhrabane listie z ulic, konkretne Cabanova (pri MS). Chodniky su zafukane mokrym listim. Cakate snad, ze to zakryje sneh? S pozdravom, p. Marta
Marta, 4.12.2006
!Vážená pani Marta, lístie z Vami spomínanej lokality bolo odhrabané 7. 12. 2006. MČ má v správe 10 MŠ a ďalších 63 ha zelených plôch kde sa vykonáva odhrabávanie lístia podľa stanoveného harmonogramu prác. Oblasť ulíc Cabanovej, Tarnovského, Homolovej bola naplánovaná na obdobie na prelome mesiacov november - december. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, písala som Vám o odpadkoch na Švandtnerovej ulici. Dostala som odpoveď, že v 43. týždni budú odstránené. No nestalo sa tak. Písali ste mi o odstránení stojiska, ale neviem prečo,lebo ja so nežiadala aby ste odstránili stojisko ale odpadky. Práve si myslím, že to stojisko tam má byť a kontajner pred nim a nie tam kde je.Myslela som aj to, že nie Vy zabezpečíte odstránenie odpadkov ale majitelia kontajneru,ktorý tam stojí zamknutý. Je možné, že aj majitelia kontajnera ak si zabudnú kľúč tak dajú odpadky vedľa kontajnera. Ako som si všimla tak im smeti vysypávajú len dvakrát do týždna. Nie sú náhodou za takéto znečistenia pokuty? Javorová, 4. 12. 2006
Viera Javorová, 4.12.2006
!Váž, pani Javorová, úvodom sa ešte vrátime k Vašej predchádzajúcej otázke zo dňa 16.10.2006 ohľadom odstránenia KS, kde sa pýtate „ kedy zabezpečíte aby bolo odstránené“ V tomto smere aj Vám bolo odpovedané. Čo sa týka čistoty a poriadku, túto činnosť zabezpečuje správca BF, v zmysle platného VZN č.3 / 2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v MČ Bratislava - Dúbravka. MÚ Bratislava -Dúbravka zabezpečil jednorázové vyčistenie na Váš podnet v priebehu 43 týždňa. Ohľadom zníženia a zvýšenia intervalu vývozu komunálneho odpadu, a uzamykania kontajneru bude túto problematiku najvhodnejšie prerokovať na domovej schôdzi. My môžeme danú lokalitu monitorovať, ak by dochádzalo k sústavnému vyhadzovaniu odpadkov vedľa kontajneru, oslovíme správcu BF ktorému stojisko patrí, aby zvýšil interval vývozu na 3x za týždeň. S pozdravom Cibuľa
?PREČO NIE JE V DÚBRAVKE OBMEDZENÁ RÝCHLOSŤ VOZIDIEL NA 40KM/HOD?
EVA KOPECKÁ, 4.12.2006
!Vážená pani Kopecká, na všetkých miestnych komunikáciách III. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Dúbravka, je vyznačená zóna s obmedzujúcou rýchlosťou 40 km/hod. So znížením rýchlosti na komunikáciách I. a II. triedy (ktoré sú v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy) sa neuvažuje. Problém sa rieši na celoštátnej úrovni – v Národnej rade SR bude prerokovávaný zákon o rýchlosti v uzavretej obci – a to 50 km/hod. Myslíme si, že toto bude vhodným kompromisom. S pozdravom Ing. Karol Valtera odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Mám problém so susedom ktorý neustále spôsobuje nadmerný hluk.Ako sa dá problém právne riešiť, pretože dohovory už nepomáhajú.Je možné dosiahnuť aj vysťahovanie?
Martin Dvorský, 19.11.2006
!Ak je Váš sused ktorý spôsobuje hluk vlastníkom bytu, je možné dosiahnuť vysťahovanie na základe § 11, ods. 5 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.“
?Dobry den, ziadam Vas o upravu parkovacich miest na ploche pred domom Bagarova 2. Na parkovisku nam zaberaju dva panelove kvetinace s burinou cca 1,5 parkovacieho miesta. Mozete zariadit, aby boli odvezene a obyvatelia tohto domu by tak ziskali dalsi priestor pre parkovanie? Zaroven Vas ziadam o vyznacenie parkovacich miest namalovanymi ciarami, na tejto ploche. Jasnym vymedzenim parkovacich miest by sa usetrilo miesto pre viacero vozidiel. Za skore vybavenie vopred dakujem.
Dubravcan, 19.11.2006
!Vážený spoluobčan, Mestská časť Bratislava – Dúbravka už v roku 2003 požiadala Okresný dopravný inšpektorát o vyjadrenie sa k vodorovnému dopravnému značeniu na Bagarovej ulici č. 2. Naša požiadavka však bola zamietnutá, pretože nejde o parkovisko. Znovu požiadame Okresný dopravný inšpektorát o prehodnotenie stanoviska. S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Som klientkou spol. BOS-Slovakia. Chcem vedieť či môže byť blok B na Agátovej ulici kolaudovaný samostatne, či spol. doložila chýbajúce doklady a či bola podaná žiadosť o znovuzačatie kolaudácie bloku B. Ďakujem
Oľga Machajová, 17.11.2006, 18.11.2006
!Vážená pani Machajová, blok B na Agátovej ulici, Bratislava nie je skolaudovaný, kolaudačné konanie je prerušené a stavebník B.O.S. Slovakia do dnešného dňa potrebné doklady nedoložil. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu.
?Dobry den, chcel by som sa spytat ci sa v roku 2007 planuje nejaka nova vystavba bytov v dubravke. Mam na mysli nejaky iny projekt ako je projekt Rustica, Podvornice, Dubravka 200. Ak ano, kde mozem najst blizsie informacie o takejto planovanej vystavbe.
Michal, 17.11.2006
!Vážený pán Michal, aj v roku 2007 sa pripravuje výstavba bytových domov v Dúbravke. Väčšinou sú to však zatiaľ investičné zámery, z ktorých niektoré vychádzali aj z nového územného plánu mesta Bratislavy, ktorý však nebol schválený. V súčasnosti je vydané právoplatné územné rozhodnutie na súbor stavieb „Výstavba bytových domov, Bratislava – Dúbravka“ (východne od areálov internátov na Saratovskej ulici) a je podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Bytový dom“ na ulici Pri kríži (východne od objektu Domov – penzión dôchodcov na ul. Pri kríži). So žiadosťou o aktuálne informácie sa musíte obracať na oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy Miestneho úradu na ulici Pri kríži 14, alebo na tel. č. 60101165 (Ing. arch. Supek). S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa spytat, ci sa bude robit nieco s cestoo na Agatovej ulici? je na nej velke mnozstvo blata z prilahlych stavieb. Nepomohol ani telefonat na mestsku policiu. Kazdodenne prechadzanie po tejto ceste je neprijemne a zvlast ked prsi.
Zuzana Brnicka, 16.11.2006
!Vážená pani Brnická, každý stavebník je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenia. Na Vami spomínané porušenie na Agátovej ulici – znečistenie komunikácie sme upozornili stavebníka a vyzvali ho k zjednaniu nápravy. Tento komunikáciu vyčistil. Vzhľadom na to, že k takýmto porušeniam dochádza veľmi časti a náhle (i jediný nezodpovedný vodič spôsobí značné znečistenie) vítame Vaše upozornenie. Najrýchlejšia forma je telefonát – 20 / 64 46 12 50. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcela som sa opýtať či je pravdivá informácia,že oproti Lysákovej ulici, v areáli školského ihriska patriaceho ku Gymnáziu na Bílikovej ul. by sa malo začať stavať - údajne nejaká športová hala.Ak áno mohli by ste mi povedať kde sa dajú nájsť podrobnejšie informácie? Zaujíma ma hlavne presné umiestnenie a výška stavby.Všimla som si že na jeseň tam boli vyrúbané všetky dreviny.
Silvia Krumpolcová, 15.11.2006
!Vážená pani Krumpolcová, Plánovaná stavba športovej haly bude realizovaná na amortizovanom asfaltovom ihrisku v tesnej blízkosti telocvične bývalej ZŠ, t.j. jej výstavba negatívne neovplyvní výhľad obyvateľov Lysákovej ulice. Výška stavby v žiadnom prípade nedosiahne ani výšku existujúcej školskej budovy. Výstavba športovej haly je plánovaná už dávnejšie ako súčasť rekonštrukcie športového areálu. Výrub drevín, ktorý bol uskutočnený, nesúvisí s uvedenou plánovanou výstavbou športovej haly, ale s revitalizáciou športového areálu. PaedDr. Milan Trstenský, ved. oddelenia školstva MÚ
?Je nejakým spôsobom koordinované farebné riešenie zatepľovaných fasád? Nemám nič proti farebnosti, ale niektoré domy sú skôr výplodom recesie, ako vkusu. Ako príklad uvediem krikľavozelený bok domu na Drobného ulici a to by sme našli ešte viac umeleckých skvostov. Nemohol by nejaký architekt dozerať na výber farieb? Alebo sa dohodnú dve dôchodkyne na schodišti a o farbe paneláku je rozhodnuté?
Maroš, 15.11.2006
!Vážený pán Maroš, farebné riešenie je predkladané k ohláseniu ako súčasť PD a odsúhlasované v komisii výstavby. K uvedenej fasáde sme sa nevyjadrovali a spätne sa vyjadrovať nemôžme. Z našej strany je snaha o pastelové farebné stvárnenie štítových stien domov. S Vaším estetickým názorom na inkriminovanú štítovú stenu (žiaľ) súhlasíme. S pozdravom Ing. Ľ. Milošovičová oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcem sa opýtať, či už kolaudačné rozhodnutie na stavbu Cabanová 14-20 nadobudlo právoplatnoť a v ktorý deň. Ak ešte nie, prosím Vás o informáciu, kedy bude kolaudačné rozhodnutie právoplatné. ďakujem.
Ing. Marián Sabol, 15.11.2006
!Vážený pán Ing. Marian Sabol, kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Nadstavba bytového domu Cabanova ul. 14, 16, 18, 20, Bratislava - Dúbravka" zo dňa 12.10.2006 nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2006. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den chcel by som vas upozornit ze na bagarovej ulice 22 je parkovisko z ekologickych tvarnic v tomto mesiaci ho nejaka firma asi na 2miestach rozkopala ale tvarnice iba pohadzala a su tak zabrate asi 3parkovacie miesta co pri parkovacom mieste na tejto ulice je viac nez dost.Chcel by som poprosit o opravenie alebo o upozornenie tejto "uzasnej" firmy.Vopred vam Dakujem.
Jozef XXX, 14.11.2006
!Vážený pán Jozef, mestská časť Bratislava – Dúbravka vyzve firmu, ktorá vykonala rozkopávku na Bagarovej ulici o urýchlené uvedenie parkoviska do pôvodného stavu. S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, Chcel by som sa opytat ci sa v blizkej dobe bude v Dubravke stavat neake obchodne centrum a ak ano ,tak ake??,
Karol, 14.11.2006
!Vážený pán Karol, na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka nebol predložený žiadny investičný zámer pre budovanie obchodného centra. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý den chcem sa spýtat, nakolko mame v Dúbravke betonarku,ktora nam dava každoročne zadarmo beton kedy sa bude opravovat naše betonove parkovisko pred domom pri Kríži 40.Je už vo velmi zlom stave Dakujem.
HAMBAIS VOJTECH, 13.11.2006
!Vážený pán Hambais, Vašu požiadavku – opravu betónového parkoviska na ul. Pri kríži č. 40 sme zaradili do návrhu rozpočtu pre rok 2007. Tohtoročná kvóta sponzorského betónu je vyčerpaná. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážená pani ng. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu, so záujmom som si prečítal Vašu odpoveď na sťažnosť obyvateľky pani Lubomiry Lencesovej. Prekvapuje ma, že Vy, ktorá by ste zo zverenej pozície mali ochraňovať obyvateľov, ochraňujete stavebné firmy. Vaša odpoveď bola priam agresívna, ako keď niekto pichne palicou do mraveniska. Miesto toho, aby ste dvihli aspoň telefón, keď nie zadok, a zavolali napríklad krajskému hygienikovi, ktorému by ste popísali situáciu a odkiaľ by mohli uskutočniť meranie hluku, kde by ste sa možno dozvedela, že štátne, vládne, či iné vyhlášky sú nadriadené akýmkoľvek "dohodám" s firmami a majiteľmi bytov, tak podráždene reagujete. Nie, nie som proti tomu, aby sa "zmodernizoval" dom, ale aj ja som proti tomu, aby niekto v záujme zisku bezohľadne robil hluk, najmä po 16 hodine, alebo aj cez víkend. Ostatne, pani inžinierka, nestálo by za to, aby ste v tejto veci vyvynuli v rámci MÚ sami iniciatívu . Stačí sa iba pozrieť napríklad len do stránok Občianského zákonníka napríklad na § 11., kde sa o.i. píše, že každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a ZDRAVIA. Zdôrazňujem ZDRAVIA, lebo ak niekto nad Vami pracuje zbíjačkou od 8 hodiny do 20 hodiny s polhodinouvou obednou pauzou, tak mi zákonite ničí zdravie. A len tento pokakaný Občianský zákonník, pani inžinierka, je nadriadený akejkoľvek pofidérnej zmluve. To Vás na vysokej škole neučili ? A je tu ešte jened dôvod" PANI INŽINIERKA, STE PLATENÁ Z NAŠÍCH DANÍ a podľa toho aj konajte. Alebo nebodaj ste pracovníčkou aj iných firiem ?
Ladislav, 11.11.2006
!Vážený pán Ladislav, chcela by som Vás informovať, že mojou pracovnou náplňou nie je ochraňovať obyvateľov a dokonca ani stavebné firmy ako sa mýlne domnievate. Mojou úlohou je vykonávať kompetencie stavebného úradu, čo je prenesený výkon ŠTÁTNEJ správy a nie SAMOSPRÁVY, ktorej úlohou je starostlivosť o potreby občanov. K problematike dvihnutia telefónu (prípadne zadku-citujem z Vášho podnetu) a zavolaniu Krajskému hygienikovi Vám musím oznámiť, že tento orgán štátnej správy bol pred viacerými rokmi zrušený. K samotnej problematike hluku sa nebudem vyjadrovať, nakoľko túto tému som presne a podrobne rozobrala vo viacerých príspevkoch a obyvatelia, ktorí majú problém s nadmerným hlukom vedia, že sa môžu obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. Ak máte dojem, že moja odpoveď bola priam agresívna, tak sa ospravedlňujem ale ja som názoru, a to ma učili aj na "vysokej škole", že treba problém konkrétne pomenovať a jasne rozobrať fakty. Ja nie som politik s kvetnatými rečami, ale technik, ktorého úlohou je problémy ak to dovoľuje zákon riešiť. Na záver by som ešte chcela konštatovať fakt, že to, že som platená z daní (nie len Vašich ale aj mojich) ma nikdy neoprávňovalo a ani neoprávňuje nedodržiavať zákon. Ak ste názoru, že niektoré zákony dostatočne nechránia občanov (úplne s Vami súhlasím) obráťte sa na poslancov, aby inicializovali ich zmenu alebo novelizáciu (napr. Zákon o verejnom zdravotníctve - Ochrana pred hlukom a vybráciami). S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu.
?kolko ludí zije v dubravke.
michaela, 10.11.2006
!K 31.12.2005 bolo Slovenským štatistickým úradom evidovaných v Dúbravke 34.540 obyvateľov. Ing.Riesz
?Dobrý deň. Budovanie parkovacích miest je dobrý krok, len by som rád upozornil, že parkovacie miesta majú často veľmi podivné rozmery. Dnes, keď najmnä večer pri pokuse zaparkovať počítame centimetre, autá sú zaparkované chaoticky. Odporúčal by som, keď už sa investovalo do nových parkovacích miest, vyznačiť ich vodorovným značením. Okrem toho revidovať ich rozmery - niekedy by stačilo o 30 cm rozšíriť a zmestilo by sa ďalšie auto.
Boris, 9.11.2006
!Vážený pán Boris, predpokladáme, že ide o novovybudované parkovacie plochy v zeleni, spevnené vegetačnými tvárnicami. Parkovacie plochy boli budované tak, aby boli násobkom 2,4 m pre šírku jedného osobného motorového vozidla. Nebolo to možné vždy dodržať, pretože tomu bránila určitá prekážka, najčastejšie hrubšie korene stromov a podobne. Pri parkoviskách s vegetačnými tvárnicami sa parkovacie boxy nevyznačujú deliacimi čiarami. Zaparkovanie motorových vozidiel tak, aby sa na parkovisko zmestilo čo najviac áut, záleží na samotných vodičoch. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, Veľmi Vás prosím, postarajte sa o prekrytie (aj provizorne) otvorenej sachty na travniku,tesne pri bytovke S. Trnavskeho 1,3,5 (medzi arealom Harmony a bytovkou). Uz je to tam velmi dlho odokryte, moze sa stat nestastie, chodia okolo deti. Dakujem. S pozdravom. S. Kranerova.
Silvia Kránerová, Ing. arch., 8.11.2006
!Vážená pani inžinierka, ďakujeme za upozornenie. Šachtu okamžite dočasne prekryjeme, k definitívnemu riešeniu vyzveme majiteľa. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, som klientom firmy BOS Slovakia. Rad by som sa dozvedel, ci uz boli oficialne skolaudovane bloky A1-2. Dalej by som sa rad dozvedel termin kolaudacie blokov A3-4 a B, kedze tieto uz vyzeraju byt dokoncene. Moja posledna otazka znie, ci uz spolocnost BOS Slovakia poziadala o termin kolaudacie blokov C. Dakujem.
Marian Klement, 8.11.2006
!Vážený pán Klement, na bloky A1 a A2 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, kolaudačné konanie na bloky A3, A4, B je momentálne prerušené a o kolaudáciu bloku C ešte nebolo požiadané. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobrý deň, chcem sa opýtať či sú v blízkej budúcnosti v súvislosti s územím Polianky nejaké investičné zámery. Dopočul som sa o výstavbe ob. domu Hornbach a Kika, a o výstavbe odpočívadla pre kamióny
Martin Benke, 6.11.2006
!Vážený pán Benke, na územie, nachádzajúce sa medzi novou Harmincovou ulicou a čerpacou stanicou OMV (na Poliankach) bolo v minulosti predložených niekoľko investičných zámerov. V súčasnosti sú aktuálne dva. Jedným je Autocentrum zn. Audi a druhým obchodný dom firmy Kika. Kto sa stane vlastníkom pozemkov v tejto lokalite nie je možné v súčasnosti povedať. Obidva zámery sú v súlade s novým územným plánom mesta Bratislavy, ktorý však nebol mestským zastupiteľstvom schválený. Firma Hornbach nepredložila MČ Bratislava – Dúbravka žiadny zámer, ktorý by sa týkal výstavby jej obchodného domu. Rovnako žiadny investor neprišiel so zámerom na výstavbu odpočívadla pre kamióny. Takáto činnosť je v susedstve obytnej zóny, ktorá je už aj tak v neprimeranej miere zaťažená hlukom a exhalátmi z diaľnice D2, absolútne neprijateľná. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek Oddelenie úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, zaujímal by ma aký inv. zámer resp. aké je možné ďaľšie využitie v rámci územného plánu záhradkárskej oblasti medzi ulicami Harmincova, Húščavova a príjazdom diaľnice D2. Prenikla ku mne informácia, že má byť tento priestor využitý ako odstavné plochy pre nákl. kamiónovú dopravu. Ďalej by ma zaujímalo koho majetkom sú predmetné záhradkárske plochy, a v prípade ak sú v majetku mestskej časti, či s predajom musia súhlasiť poslanci na zasadnutí. Nemyslím si, že takto využitý priestor by bol na prospech občanov priľahlej oblasti z hľadiska viacerých faktorov ako je životné prostredie, kriminalita a pod. Beriem z tohto titulu za slovo p. starostu Ing. Petra Poláka, ktorý v článku „Nechceme sa stať brzdou rozvoja Dúbravky“ povedal : „Takže môžem Dúbravčanov ubezpečiť, že v našej mestskej časti sa nestavalo, nestavia a nebude stavať nič, čo by poškodilo životné prostredie a zhoršilo podmienky bývania, ale nechceme sa stať ani brzdou rozvoja a zamestnanosti v Dúbravke.“ Ďakujem za vyjadrenie.
Miloš Kirchmayer, 5.11.2006
!Vážený pán Kirchmayer, pozemky v lokalite medzi Harmincovou, Húščavovou a diaľnicou D2 sú vo vlastníctve súkromných fyzických a právnických osôb, s výnimkou prístupovej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve NDS. Ostatné Vaše otázky sú zodpovedané v odpovedi pánovi Martinovi Benkemu. S pozdravom Ing. arch. Jozef Supek Oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, kde a kedy budú toho roku v Dúbravke podujatia na Mikuláša pre deti? Druhá otázka: Či sa uvažuje o zriadení nejakej novej cukrárne, prípadne miesta, kam by mohli mamky s kočíkmi v nastávajúcej zime zájsť a pokecať si, samozrejme nie v zafajčených priestoroch, akým sa stal dočasne Saratov a tzv. kaviareň na prízemí. Ďakujem vám za odpovede.
Milica Vizváriová, 5.11.2006
!Dobrý deň, podujatia na Mikuláša sa budú konať v Dome kultúry Dúbravka dňa 3.12.2006 o 15,00 hod a dňa 4.12.2006 spevácka súťaž Zlatý dukát s Mikulášskou nádielkou. Podľa našich informácií sa pripravuje aj privítanie Mikuláša v Nákupnom centre Saratov. Podľa vyjadrenia vlastníkov NC Saratov, ktorí sa stali vlastníkmi aj ostatných priestorov v Saratove, pripravuje sa rozsiahla rekonštrukcia týchto priestorov, kde sa uvažuje aj s klasickou cukrárňou, na ktorú sa hľadá prevádzkovateľ. Ing.Riesz
?Dobry den. Chcem sa opytat na vyhradene parkoviska v Dubravke. Ake musia mat nalezitosti a ci sa da niekde zistit komu dane miesto patri a ci opravnene. Totis staci, ak si niekto len namaluje na zem pasy a uz parkuje? Kto to prideluje? Normalny vodic nema kde zaparkovat, hoci vyhradene miesta su prazdne. Nemam nic proti miestam pre invalidov. Dakujem.
Vlado, 4.11.2006
! Vážený pán Vlado, vyhradené parkovacie miesto si žiadateľ zrealizuje v zmysle povolenia a odsúhlasenej situácie v Operatívnej komisii OD Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Povolenie vydáva správca komunikácie, t.j. na komunikácie III. a IV. triedy mestská časť Bratislava – Dúbravka. Meno oprávneného užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta je možné získať na Miestnom úrade m.č. Bratislava – Dúbravka, odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy. Svojvoľné vyznačenie parkovacieho miesta nie je povolené a je trestné. S pozdravom Ing. Karol Valtera Oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, niekedy kocom zimy som poprosila za obyvateľov nášho domu o orezanie 2 topoľov a brezy pred vchodom č.19 na Červeňákovej ul. - odpoveď znela- na jeseň - teraz vlastne len chcem pripomenúť,aby sa na to nezabudlo. Ďakujem
Denisa Juhosová, 31.10.2006
!Vážená pani Juhosová, z Vašej otázky nie je jasné ako ste žiadosť podávali, keďže takúto žiadosť neevidujem. Ak ste žiadosť podávali ústne, bolo by vhodné žiadať o orez prostredníctvom správcu písomne aj s podpismi väčšiny obyvateľov vchodu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom, na základe akého podnetu bol prípadný zásah realizovaný a či sa s ním mali možnosť stotožniť aj ostatní majitelia bytov. V súčasnosti evidujem požiadavky ešte od roku 2000. Vzhľadom na finančné možnosti žiaľ nebude možné v tomto roku vyhovieť Vašej žiadosti. Ďakujem za pochopenie S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, v zozname kandidátov na poslancov (zverejnenom na tomto webe) nie je uvedené, v ktorom obvode kandidujú, môžte to doplniť ? Ďakujem.
Branislav Masár, 29.10.2006
!Ešte dnes by to malo byť doplnené. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca organizačného odd. MÚ
?Dobry den, rad by som vedel, ci sa nedaju zburat stienky nachadzaujuce sa pred kazdym vchodom na Peknikovej ulici. Nemaju ziaden vyznam, su naklonene, krive, opadava z nich oblozenie, je len otazka casu, kedy sa tam stane uraz. Skutocne mi nejde o ich opravu ale o zburanie. Neplnia nijaku funkciu, okolo je dostatocna zelen, ktora plni funkciu akejsi ochrany vchodov. Steny su dobre akurat na to, aby sa niekto za ne schoval a mohol tak pohodlne ohrozit ludi vchadzajucich do vchodu, najma vo vecernych hodinach. Na koho sa treba obratit, co vsetko treba pre zburanie podniknut? Na cie naklady sa to da zrealizovat? Dakujem.
Lubomír Andris, 26.10.2006
!Vážený pán Andris, pri odstraňovaní stavieb sa postupuje podľa stavebného zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa nášho zistenia, stienky pri vstupoch sú súčasťou obytných budov a teda vlastníci bytov sú aj ich vlastníkmi. Náklady na odstraňovanie stavby v zmysle staveb-ného zákona znáša vlastník stavby. Keďže ide o spoločné vlastníctvo, Vám odporúčame sa so žiadosťou obrátiť na Vášho správcu o konanie vo vyššie uvedenej veci. S pozdravom Ing. Ján Sloboda odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcem iba reagovat a pripojit sa k ludom, ktori sa stazuju na hluk z nadstavby na Cabanovej ulici 14-20. Uplne ich chapem, ze im ten sustavny hluk prekaza. Na nasom dome (Cabanova 10-12) sa tato nadstavba bude iba realizovat. Nasa rodina bola proti tomu, ale nepohohli sme si. Mame 4 mesacne babatko a 3 rocne dieta, a tym ze som s nimi doma na materskej, tak tento hluk budeme pocuvat 7 dni v tyzdni. Aj ked sme boli proti tomu, ze sa to jednoducho 7 dni v tyzdni neda vydrzat, aby aspon tie vikendy boli kludne, tak sme si nepomohli. Dokonca byvame na uplne hornom poschodi, takze ten hluk bude maximalny. Neviem ako to cele prezijeme, ved ked si dava niekto v dome menit plastove okna, tak mi deti cely den placu z toho hluku a to je nic v porovnani s nadstavbou, co bude trvat mesiace....Ide mi o zdravie mojich deti a som v takomto pripade bezmocna. Vobec neberiete ohlad na to, ze v tych domoch byvaju aj malicke deti. Vy asi nemate chrbtovu kost, ked vobec davate taketo povolenia. Ved tu ziju ludia, zamyslite sa. Lubomira
Lubomira Lencesova, 25.10.2006
!Vážená pani Lencesová, ja osobne Vás ako matka dvoch detí úplne chápem a viem čo to znamená, ale nezabúdajte na to najdôležitejšie, že túto nadstavbu sme nechceli my pracovníci Miestneho úradu Bratislava Dúbravka, ale VY VLASTNÍCI BYTOV v bytovom dome, VY ste podpísali zmluvy, VY ste si vybrali dodávateľa, VY ste si dohodli podmienky!!! Takže so svojou sťažnosťou sa musíte obrátiť na spoluvlastníkov Vášho bytového domu. Žiaden úrad nemôže rozhodnúť o nadstavbe bytového domu, iba jeho vlastníci. Ak vlastníci požiadajú o takúto nadstavbu my skúmame, či projektovú dokumentáciu vyhotovila oprávnená osoba, či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či bude stavbu uskotočňovať oprávnená osoba, či sú stanoviská dotknutých orgánov v súlade, ... Na záver chcem ešte raz upozorniť, že o nastavbe rozhodli vlastníci bytového domu v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a nie žiadni úradníci. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, chcela by som sa spytat co sa da robit s obchodom, ktory je v dome na Cabanovej 10-12 "Predaj vina", nakolko okrem predaja vina do flias sa tam aj nalieva do poharov a vznikla z toho "krcma". Posedavaju tam opiti chlapi, postavaju vonku a clovek sa boji okolo prejst.Je to prevazne v case medzi 17.00 -19.00 hod. Dokonca uz je tam vidiet v okoli domu opitych aj v dopoludnajsich hodinach. Prosim Vas, da sa tato situacia nejako riesit alebo na koho sa obratit v takomto pripade. Dakujem.
Zuzana, 25.10.2006
!Vaz.pani Zuzana, Vasu staznost na Predajnu vina na Cabanovej ul.10,som osobne presetrila dna 27.10.2006 v popoludnajsich hodinach, uvedene zavady som vsak nezistila. Na Vami uvadzane nedostatky som upozornila predavajuci personal ako aj prevadzkovatela uvedenej predajne, ze v pripade zistenia porusenia zakazu nalievania a konzumovania vina v priestoroch predajne alebo v jej blizkom okoli, budu vyvodene patricne dosledky. Predajna je otvorena od 12.00 do 20.00, cize nie je mozne v dopoludnajsich hodinach, aby tam boli opiti z tejto predajne. Napriek tomu budeme nadalej uvedenu prevadzku monitorovat i v spolupraci s mestskou policiou. S pozdravom Mgr.Maria Nemethova, ref.obchodu a podnik.aktivit
?Dobrý deň, chcel by som vedieť či sa budú konať stretnutia s kandidátmi na mestských poslancov, rád by som sa zoznámil s ľudmi, ktorých mám voliť, prípadne ako sa môžem s nimi skontaktovať.
Juraj Bilka, 24.10.2006
!Organizovanie predvolebných zhromaždení si organizujú samotní kandidáti, resp. jednotlivé politické strany.V súlade so zákonom SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí kampaň začína 17 dní a končí 48 hod. pred začiatkom volieb. Ako je všeobecne známe,voľby sa uskutočnia 2.12.2006. Ing.Riesz
?Dobry den. Chcel by som sa spytat, ci sa nebude konat v nasledujucom obdobi nejaka drazba bytov ???
Michal, 23.10.2006
!V súčasnosti nie je žiadný byt vyčlenený na dražbu. Je potrebné sledovať internetovú stránku našej mestskej časti, kde sú dražobné vyhlášky zverejňované. Ing.Riesz
?Neviem na koho sa obratit,chcel by som len upozornit na to,ze na Kudlakovej 2 nesvieti uz viac ako mesiac poulicne osvetlenie.Na koho sa treba obratit alebo kto riesi tieto problemy?
Stanislav Bojkovský, 20.10.2006
!Poruchy sa nahlasujú na Dispečing verejného osvetlenia, č.tel. 63810151. Ing.Riesz
?Dobry den, velmi ocenujem, ze sa dali odstranit lavicky pri REME zastavka Svantnerova. Je ale pravdou, ze tam ostalo este par laviciek ineho typu, ktore su teraz rovnako obsadene bezdomovcami. Nehovoriac o spine v trave (dnes rano asi tak do dvadsat plastovych flias od lacneho cuca), smrade a hluku z hadok, vulgarizmy. Je mozne odstranit aj zvysok laviciek? Myslim ze by to vsetci okolo byvajuci ocenili.
Lenka, 20.10.2006
!Vážená pani Lenka, ďakujeme za Vaše uznanie. Čo sa týka odstránenia zvyšku lavičiek pri zastávke medzi zdravotným strediskom a REMOu ešte zvážime. Ak sa tieto lavičky odstránia tak bezdomovci začnú obsadzovať lavičky ktoré sú umiestnené za zdravotným strediskom a v blízkosti vchodov do domu na Bazovského ulici. Takže ten neporiadok, smrad, hluk z hádok a vulgarizmy sa presunú bližšie k obytným domom a je predpoklad, že aj na priľahlé detské ihrisko. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, som klientkou BOS Slovakia, či už prebieha kolaudácia bloku A3, nakoľko v zmluve mám napísané, že v októbri má byť odovzdávanie bytov. Ďakujem
Andrea Senkova, 19.10.2006
!Vážená pani Senková, spoločnosť BOS Slovakia požiadala o kolaudáciu bloku A3 dňa 14.12.2005 to znamené, že kolaudačné konanie začalo. Miestna obhliadka sa konala dňa 6.7.2006. Kolaudačné konanie je prerušené z viacerých dôvodov- neukončená stavba, chýbajúce doklady, neukončené funkčné skúšky ... S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Dobry den, chcela by som vediet, ci sa planuje dokoncit rekonstrukcia detskeho ihriska medzi skolou Nejedleho a skolkou Sekurisova. Boli tam odstranene muriky, ale ostali po nich na chodniku diery a nerovnosti. Kedze z nejakeho dovodu v tej casti nesvieti poulicne osvetlenie, je to vecer dost nebezpecne. Mohli by ste prosim zabezpecit opravu. Dakujem
Marcela, 18.10.2006
!Vážená pani Marcela, čo sa týka Vami spomínaného detského ihriska, bolo už odpovedané pánovi Mikovcovi 27. 8. 2006, bude revitalizované majiteľom reštaurácie na Nejedlého ul. Ohľadom nefunkčného verejného osvetlenia na Sekurisovej ul., oslovíme firmu Siemens, a.s. ktorá spravuje verejné osvetlenie na celom území mesta Bratislavy. S pozdravom Cibuľa
?Chel by som sa opýtať či je Dúbravka naklonená rôznym environmentálnym projektom?? Či má v pláne podporiť čistenie blízkych lesov, respektíve či by vyhradila peniaze na prípadný výchovno-environmentálny projekt. Za odpoveď vopred ďakujem.
Miloslav Juráni, 18.10.2006
!Vážený pán Juráni, V roku 2006 Miestny úrad prispel finančnou čiastkou pre Ústav krajinnej ekológie na podporu vydania vedecko-odbornej publikácie „Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy“. Tak isto v roku 2007 uvažujeme s nákupom publikácie „Fauna Devínskej Kobyly“, ktorú vydala Asociácia priemyslu a ochrany prírody. Túto publikáciu, tak ako prvú časť „Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly“, poskytneme základným školám v mestskej časti Dúbravka. S pozdravom Cibuľa
?Chcel by som upozornit na pravdepodobne chybny udaj v casti informacie/Ohlasovanie pobytu. Tu sa pise ze k nahlaseniu trvaleho pobytu je potrebna kopia listu vlastnictva na pravne ucely (kolok 250 SKK). Na Katastri v Dubravke ako aj na Miestnom Urade v Karlovej Vsi som dostal informaciu, ze postacuje kopia LV nie na pravne ucely (100 SKK). Ak je tomu tak, prosim o opravenie chybnej informacie a tym usetrene peniaze dalsich ziadatelov.
Miro Filina, 18.10.2006
!Máte pravdu, ďakujeme za podnet. K nahláseniu trvalého pobytu postačuje výpis z listu vlastníctva, resp. kópia LV, na informatívne účely za 100,- Sk.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobry den. Aj napriek svojmu (ciastocnemu) studiu zakonov o ziv. prostredi i po precitani vyhlasok a zavaznych ustanoveni a inych... mi stale nie je uplne jasne, ako konkretne prebieha udrzba verejnych priestorov, hlavne chodnikov a priestorov prilahlych ku pozemkom najma materskych a zakladnych skol, kedze takmer permanentne su zanedbane, plne odpadkov, nevytrhanej buriny, nepozametaneho listia. Staraju sa o to skolnici, alebo tam posielate firmu? Ked sa teda starate o zelen, preco je jedna burina rovno pred vstupom do MS takmer pol roka, preco je na prilahlom pozemku ZS na frekventovanom chodniku stale smetie a listy, preco je chybajuci poklop vyse dvojmetrovej sachty blizko chodnika niekolko mesiacov nezabezpeceny? Ja tomu vazne nerozumiem, kto a ako sa o tieto veci stara. Prave (a nie len)frekventovane trasy, kde chodia deti zo ZS a MS by sa mali "lesknut" cistotou, aby to tie deti motivovalo a vychovavalo k cistote... Jedna sa o prilahle priestory - chodniky a zelen pri ZS Sokolikova, MS Svantnerova, prilahle priestory pri Harmony, a byvalej skolke(alebo jasle),dnes sidlo dvoch firiem na Kudlakovej. Otvorena hlboka sachta je pri chodniku od zastavky MHD, pri bytovkach S. Trnavskeho 1-5(medzi arealom Harmony a bytovkou, na travniku). Tiez by som bola rada, keby ste dohliadli na 100% upratanie a upravenie priestorov zelene a chodnikov po stavebnej cinnosti - opravach/vymene potrubi v oblasti Bujnakova, Sokolikova ul.a pri MS Svantnerova. Upozornujem tiez na suvisly HRB napriec celeho chodnika popri uz spominanych MS a ZS, ked naprsi, niet kade prejst, je tam stale kaluz. Mohla by to ta firma, co rekonstruuje tie potrubia este vyrezat a preasfaltovat. Ved je to tam naokolo vsetko este rozkopane... Dakujem za odpoved. S pozdravom. S.Kranerova.
Silvia Kránerová, Ing.arch., 17.10.2006
!Váž.pani Ing.arch. Kránerová, za oddelenie ŽP a P odpovieme nasledovne: kosenie a jesenné vyhrabanie lístia v MŠ, a ZŠ zabezpečuje MČ Bratislava – Dúbravka. VÚC –ky (gymnázium a priemyslovku) už nezabezpečujeme ani súkromne objekty - spomínaná Harmony a iné. Začiatok jesenného vyhrabávania lístia je v pláne v 45 týždni, vzhľadom k tomu, že tento týždeň prebieha akcia s veľkokapacitnými kontajnermi a minulý týždeň dokončovali piatu kosbu. Len pre zaujímavosť v spomínanej lokalite t.j. urbanistický obvod 206 bolo odburinených v tomto roku 12 394 bm komunikácii. Pri vyhrabávaní lístia budú vyhrabané aj spevnené plochy, chodníky na Vami spomínaných uliciach. Zasekávanie buriny spevnených plôch, chodníkov je zahrnuté v rozpočte 2007, vykonáva sa v apríli a koncom augusta. Orezy ktoré sa nachádzajú na Sch. Trnavského a Švantnerovej budú likvidované našou dodávateľskou firmou podľa zákona č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch podľa § 18 ods. 3 písm. n) a to kompostovaním. Za odd. územného rozvoja odpovieme nasledovne: v danej lokalite bolo vydané rozkopávkové povolenie pod číslom 3934/41/06/VA a to Bratislavskej teplárenskej a.s. Terénne úpravy majú podľa dohody dokončiť do konca novembra. Na jar vykonajú zatrávnenie predmetných plôch, s tým, že vykonajú aj prvokosbu. Pri nedodržaní podmienok a neuvedení plôch priestorov do pôvodného stavu, hrozia spoločnosti sankcie.O odstránenie tzv. hrbov sme požiadali firmu, ktorá vykonáva rekonštrukciu horúcovodu a táto nám prisľúbila ich odstránenie a znovu zaasfaltovanie. O odcudzenom kanálovom poklope sme informovaní, pretože nám bolo odcudzených 6 ks poklopov. Problematika je v tom, že do teraz spomínane zliatinové poklopy vyrábala VSS Košice ktorá zanikla. Momentálne hľadáme dodávateľskú firmu ktorá by bola schopná zabezpečiť výrobu poklopov na mieru, čo je dosť problematické. Dočasne zabezpečíme zakrytie šachiet iným spôsobom.. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, chcela by som spýtať, kedy sa bude konať každoročný lampiónový sprievod???Ďakujem
Petra Čermáková, 17.10.2006
!Neviem Vám povedať, lampiónové sprievody sú organizované politickými stranami a na to nemáme dosah. Tieto akcie podliehajú povinnosti "Ohlásenia" v zmysle zákona č. 84 o zhromažďovacom práve. Zatiaľ sme žiadne oznámenie na Miestny úrad nedostali.Predpokladám, že ak niekto bude chcieť opäť organizovať lampiónový sprievod určite to včas zverejní.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca organizačného oddelenia MÚ
?Každý deň chodím s vnučkou do škôlky na Švandtnerovej ul. Pri novinovom stánku je stojisko, kde je sústavne smetisko. Poriadok som tam asi ešte nevidela. Kedy zabezpečíte, aby bolo odstánené. Ak ideme do škôlky autobusom veľmi často je aj tam špina a prázdne flaše - jeden malý kôš nestačí. Je tam aj plno špakov. Ak by aj niekdo bol poriadny a chcel ho zahodiť do koša nemá kde. Kôš nie je na to prispôsobený. Mohli by ste s tým niečo urobiť. Lebo je priam výsmech - krásna autobusová zastávka a smeti okolo. S pozdravom Javorová
Viera Javorová, 16.10.2006
!Vážená pani Javorová, Možnosť odstránenia kontajnerového stojiska budeme riešiť v spoluprácu s odd. rozvoja. Odstránenie je komplikované tým, že v jeho priestore sa nachádza hlavný uzáver plynu. Aby nedošlo k poškodeniu uzáveru a plynových rozvodov musíme možnosť odstránenia konzultovať aj s SPP. Žiaľ z finančných dôvodov nebude možné akciu realizovať v tomto roku, zaradíme ju do plánu na rok 2007. Vyčistenie stojiska zabezpečíme v priebehu 43 týždňa. Čo sa týka máloobjemových košov, v danej lokalite sa nachádza ich dostatočný počet. Ak však máte na mysli umiestnenie koša v priestore autobusovej zastávky, to je v kompetencii Dopravného podniku, keďže pozemok pod zastávkou je vo vlastníctve a správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň. Chcela by som sa informovať prečo pri obchodnom dome Saratov nie sú vyhradené parkovacie miesta pre vozíčkarov v súlade s vyhlášou o stavbách užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.Parkovacie miesta, ktoré sú označené symbolom vozíčkara sú umiestnené v rohu parkoviska pomerne ďaleko od vchodu do predajne a šírkou nezodpovedajú potrebám vozíčkara. Nemôžu ho používať, nakoľko jeho šírka neumožňuje úpné otvorenie dverí auta a preto je veľmi problematické z neho vyložiť vozík. V prípade, že sa vozíčkar rozhodne do boxu zacúvať, aby získal viac priestoru, dorazová tyč mu neumožní dostať sa do kufra auta a naložiť si nákup. Parkovacie miesto úplne pri vchde do predajne, ktoré ja síce situované zvláštne a autá parkujú úplne ináč ako sú vyznačené boxy, nemá značenie dopravnou značkou ale len vodorovným značením na vozovke a je už prakticky neviditeľné. Nie je preto možné nikomu vyčítať, že obsadil vozíčkarske parkovisko. Je to škoda, že pri tak pekne zrekonštruovanom objekte sa opomenula pre zdravotne postihnutého občana veľmi dôležitá vec - mať možnosť vhodne zaparkovať a dopraviť svoj nákup do auta. Zaujímalo by ma preto, či sa dá v tejto oblasti vykonať náprava a do kedy. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Gašová
Marcela Gašová, 13.10.2006
!Vážená pani Gašová, ďakujeme Vám za upozornenie. Pri miestnej obhliadke sme zistili, že máte pravdu - vyznačenie parkovania pre ZŤP nezodpovedá schválenej projektovej dokumentácii. Vlastníkom parkoviska pri obchodnom dome Saratov je firma Slovak Investment Group, a. s., Bratislava, ktorú vyzveme k náprave t.j. s vyznačiť parkovania pre ZŤP pri vchode do predajne šírky minimálne 3,0 m. V prípade ďaľších upozornení, či námetov je vhodné tiež bezodkladne telefonovať – 64 46 12 50, resp. e-mail kubica@dubravka.sk . S pozdravom Ing. Karol Valtera oddelenie úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcel by som poziadat o sprehladnenie krizovatky Polianky - Hramincova. Konkretne pri vyjazde z Polianok cez hustu zelen je vidiet auta zo smeru od dubravky tak 20 metrov co dava dost malo priestoru na reakciu obzvlast pri hustote premavky ked sa uz kompletne sprejazdnila Harmincova. Pocul som ze sa to bude cele riesit komplexne aj s rozsirenim cesty ale aspon docasne by sa aj tie kriky mohli trocha "pristrihnut" aby prejazb dol bezpecnejsi. Dakujem
Miso Dubravcan, 12.10.2006
!Vážený pán Dúbravčan, máte pravdu, že rozšírenie Harmincovej ulice je v štádiu projektovej dokumentácie na rozšírenie o dva jazdné pruhy. Tak isto bude riešená aj zeleň v jej okolí. V súčasnosti prebieha na MÚ konanie vo veci výrubu a úpravy zelene, bola vykonaná obhliadka územia za účasti zástupcu Generálneho investora, MV SZOPK a MČ. Čo sa však týka úpravy krov na výjazde z Polianok na Harmincovu, pozemky po pravej strane smerom od Dúbravky sú vlastníctvom spoločnosti Dúbravanka R. F. T., a.s. Kráľová pri Senci. MÚ listom vyzve vlastníka pozemkov na vykonanie príslušnej úpravy. S pozdravom Cibuľa
?Odkedy bude zimny stadion v Dubravke otvoreny tento rok pre verejnost, prip. zmenili sa hodiny? Vdaka...
Palo, 12.10.2006
!Dobrý deň, podľa informácie pracovníka STaRZu, Ondreja Čemana, ktorú sme uverejnili v Dúbravských novinách 9/2006 začne korčuľovanie verejnosti 11.11.Možnosť korčuľovať bude každý utorok od 16.00 do 17.00 v sobotu (16.00-17.00 a 18.30-20.00h)a v nedeľu (15.00-16.30 a 17.30-19.00h). Počas školských prázdninbude možnosť korčuľovania verejnosti aj v utorok a v stredu od 10.00 do 11.30h. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠKMaŠ.
?Vážení! Ďakujem za informáciu o veľkokapacitných kontajneroch. Mám ešte jeden problém miesto separovaného zberu pri detskom ihrisku K Horanskej studni. Už niekoľko krát za posledné mesiace boli vyprázdnené kontajnery na papier a plasty. Ale na sklenený odpad sa niekoľko mesiacov zabudlo. Okolo tohoto nezopovední občania hromadia sklo okolo.Bohužaľ nielen sklo,Dúfam,že si to zodpovední konečne všimnú a urobia nápravu. Ďakujem!
Ivan Repčok, 12.10.2006
!Vážený pán Repčok, ďakujeme za upozornenie, upovedomíme kompetených v spoločnosti OLO, a.s., aby zintenzívnili aj vývoz skla. S pozdravom Cibuľa
?K ihrisku a kurtom v parku družby. Zaujímalo by ma,prečo poslanci schválili trojmiliónovú investíciu rekonštrukcie tenisových kurtov, ktoré má do 31.8.2008 v prenájme pani Balážová, sama si určuje, kedy bude kurt prevádzkovať a ona má z neho príjem. Ďalej chcem vedieť, čo bude s kurtami za obecné tri milióny Sk po 31.8.2008. V jednej odpovedi ste písali, že kamienky sú v zmysle eur. noriem. Podľa nich má byť ich veľkosť 4 - 8 mm. Veľké kamene, ktoré sa dostali na povrch z podložia normu nespĺňajú a sú veľmi nebezpečné. Obec má určite právo žiadať dodávateľa prác odstrániť tak závážne nedostatky. Učinila tak? Prečo ste v rámci rekonštrukcie neopravili poškodené schody vedúce do parku z Damborského ulice. Opraviť porušený betón by nebolo ani nákladné, ani časovo náročné. Pod topoľmi pri hojdačkách sú kríky /Spirea/, v ktorých rastú ruže. Divé ruže nie sú pri ihrisku veľmi vhodné a kríkom sa tam veľmi nedarí. Je to svetlomilný druh a deti ich tam aj dosť ničia. Osadíte nový kruh pri kopčekoch v zadnej časti parku aj nejakou zeleňou a kedy? Ďakujem. Lucia
lucia križanova, 12.10.2006
!Vážená pani Križanová k Vašej prvej otázke: práve preto, že MČ vynaložila značnú čiastku na revitalizáciu tenisových kurtov, o tieto je potrebné sa starať, a to nie len čistiť, či inak udržiavať, ale (žiaľ) i chrániť pred poškodením.. Pani Balážová si v žiadnom prípade svojvolne nemôže a ani neurčuje prevádzkový čas kurtov ani výšku poplatkov. Otázky poplatkov a prevádzkového času sú stanovené v zmluve o prenájme. Pani Balážová riadne (už dlhoročne) platí nájomné, ktoré je príjmom MČ. k Vašej druhej otázke: Štrkoviskové dopadisko pod detskými atrakciami v súčasnosti skutočne nespĺňa spomínané normy, má vady, čo sme okamžite reklamovali u zhotoviteľa zaviazali ho k neodkladnému zjednaniu nápravy. k Vašej tretej otázke: stav schodov na Damborského ulici takisto ako Vy považujeme za nevyhovujúci. Tieto však neboli zahrnuté do rozpočtu revitalizácie. V týchto dňoch pripravujeme návrh rozpočtu pre rok 2007 kde ich oprava bude zaradená. k Vašej štvrtej otázke: nielen divé ruže, ale žiadne tŕnité kry a dreviny nie sú vhodné pri detských ihriskách. V súčasnosti však evidujeme množstvo požiadaviek na výruby a úpravu krovitej a stromovej vegetácie. Žiaľ z finančných dôvodov, v tomto roku, nebude možné realizovať. úpravy existujúcej a výsadbu novej zelene budeme realizovať v jarných mesiacoch roku 2007. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, chcem sa opýtať či má mestská časť Dúbravka nejaké všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa domového poriadku - konkrétne rušenie nočného kľudu susedmi, ktorí prerábajú byt. Ďakujem.
Andrea Frídová, 11.10.2006
!Konkrétne VZN v súvislosti s domovým poriadkom nebolo v našej M.č. prijaté, avšak vo VZN č. 3/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v § 5,ods.1, písmeno h) je uvedené, že nesmie sa najmä: „vykonávať činnosť, pri ktorej vzniká pachová látka, škodlivý plyn alebo dochádza k obťažovaniu obyvateľov nepriaznivým účinkom hluku a porušovaniu nočného kľudu“ . Ako som uviedla toto VZN sa týka verejných priestranstiev. Vám odporúčam do pozornosti zákon č. 372/1990 Zb o priestupkoch, § 47, ods.1/ bod b) kde je uvedené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí kto poruší nočný kľud, resp. Občiansky zákonník, § 127 v odseku 1 je okrem iného uvedené: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého , čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.. „nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom“. Ešte máte ďalšiu možnosť v rámci spoločenstva vlastníkov, resp. Vášho správcu si prijať zásady spoločného spolunažívania – domový poriadok, ktorý by mali všetci v spoločnom záujme dodržiavať. Ešte máte ďalšiu možnosť jednoducho svojich susedov upozorniť na ich správanie, ktoré Vás obťažuje a požiadať ich o nápravu, veď im by sa taktiež nepáčilo podobné správanie od iných susedov. S pozdravom Ing. M.M.Danková vedúca organizačného oddelenia MÚ
?Dobry den, chcela by som sa spytat aku perspektivu ma skolka na Bazovskeho ulici v dalsich rokoch. V sucasnej dobe su tam otvorene len dve triedy, v uvolnenych priestoroch su uz nejaki najomnici. Dakujem Renata G.
Renáta Guothová, 11.10.2006
!Dobrý deň, perspektíva každej MŠ závisí od zájmu občanov umiestniť svoje deti do konkrétneho zariadenie.Záujem o MŠ Bazovského trvale klesá, nepomohla ani nová p. riaditeľka.Poklaľ sa v najbližších 2 rokoch neprihlási aspoň 20 rodičov so záujmom umiestnoť svojr dieťa do tohoto predškolského zariadenia, budeme musieť hľadať v súlade so zákonom iné možnosti využitia tohoto objektu pre našich občanov.Našim záujmom je však najbližšie 4 roky udržať súčastnú sieť predškolských zariadení. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský
?Dobry den, na stranke http://new.dubravka.sk/?str=135 je link na Kolaudačné rozhodnutie na stranku http://new.dubravka.sk/subory/kolaudacia.htm Avsak tento subor neexistuje, hlasy to chybu. Aka je spravna adresa suboru?
Mustafa Jelalim, 11.10.2006
!Ďakujeme za upozornenie, chyba je odstránená
A. Katrinec
?Váž.pán Ing.Cibuľa. Ďakujeme za odstránenie nevhodne umiestnenej šmyklavky,ale nerozumieme, prečo ste odstránili aj ostatné preliezky???Ďakujem za vysvetlenie.
Petra Čermáková, 11.10.2006
!Vážená pani Čermáková, v auguste tohto roka prebehla v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka kontrola detských ihrísk Slovenskou obchodnou inšpekciou. Pri tejto kontrole boli zistené závady na zariadeniach ihriska. Tieto nevyhovujú právnym predpisom EÚ, komkrétne STN EN 1176. Keďže, ako som už spomínal v predošlej odpovedi, detské ihrisko bude premiestnené, pristúpili sme k odstráneniu všetkých nevyhovujúcich zariadení. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, vážený pán starosta, vážení poslanci, chcem sa Vás opýtať, z akého dôvodu ste dovolili a dovoľujete terorizovať hlukom obyvateľov domu Cabamnova 14-20, kde fy MBM stav uuskutočňuje hlučné práce aj cez víkend a sviatky a to aj po 13 hodine. Neviem na čo ste tam, keď nevidiíte, že sa tu zjavne porušuje nariadenie Vlády SR uverejnené v zmierke zákonov 40/2002. Dokonca ste niektorí z Vás uskutočnili aj poslanecký prieskum na tejto stavbe a nič ste z toho nevyvovili. Rozuhodnutie samosprávy povoliť nemôže ísť nad rámec spominanej vyhlášky, čiže aj keď je rozhodutie samosprávy že stavebné práce sa môžu konať cez víken aj po 13-tej hodine je to v rozpore s nariadením vlády. Ostatne, toto sa naďalej porušuje firmou MBM stav na realizovaní ďalšej nadstavby na Cabanovej ulici.
Ladislav, 8.10.2006
!Vážený pán Ladislav, chcela by som Vás uistiť, že starosta a ani poslanci nedovolili a ani nedovoľujú terorizovať hlukom obyvateľov domu Cabanova 14-20. Na ochranu zdravia pred hlukom sú stanovené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, ktorých kontrolu a meranie zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava v zmysle zákona 126/2006Z.z. (O verejnom zdravotníctve). V uvedenej problemetike sa môžete na nich obrátiť. Nariadenie vlády SR č. 40/2002 bolo zrušené k 1.6.2006. S poľutovaním však musím skonštatovať, že ani nariadenie č. 40/2002 a ani terajší nový zákon neobsahovali a ani neobsahujú žiadne obmedzenia pre stavebníka z hľadiska práce počas sobôt a nedieľ. Uvedenú úpravy by sme uvítali, nakoľko aj my sme názoru, že je potrebné stavebníkov obmedziť už aj preto, že sa tieto stavby realizujú v zastavanom a obývanom území. Stavebný úrad môže uložiť len také podmienky realizácie stavby, ktoré mu dovoľujú zákony a nemôže určiť podmienky nad rámec zákona. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca odd. úz. konania a stavebného poriadku
?V októbrovom čísle Dúbravských novín som dnes našiel zoynam ulíc na ktorých budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Tento rok vypadlá už viac krát "zaužívaná lokalita" *K horanskej studni.Pri dotaze MÚ v máji tohoto roku mi oznámili, že tento výpadok spôsobil magistrát. Rád by som vedel skutočný dôvod, prečo aj v októbri sa táto lokalita nespomína. Ďakujem za vysvetlenie, ale bol by som radšej, keby kontajner K Horanskej studni pristavili. Miesta je tam dosť!
Ivan Repčok, 8.10.2006
!Vážený pán Repčok, Magistrát hl. m SR Bratislavy nám zabezpečil počas mimoriadnej letnej akcie 15 ks veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené staticky podľa dohody. Túto dohodu sme akceptovali, vzhľadom k tomu, že akciu financoval Magistrát hl. m. SR Bratislavy. M.Č. Bratislava – Dúbravka rozmiesťuje 17 ks veľkokapacitných kontajnerov s tým, že Vás môžeme ubezpečiť, že pred Horánskou studňou bude pristavený kontajner určite. Počas jarnej akcie bol veľkokapacitný kontajner zpred Horánskej studni vyvezený dňa 06.04, 07.04 a 10.04. 2006, pretože praktizujeme putovné kontajnery. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, už je to možno aj 2 roky čo začala výstavba diaľničného tunela Sitiny a priľahlých komunikácií, tieto stavby sa bytostne dotýkajú života občanov Dúbravky a Lamača, aj s ich nepriaznivým dopadom na životné prostredie. Nerozumiem prečo pri tak veľkej stavbe a s tým spojenými úpravami (s veľkým rozpočtom) sa nerobí nič s protihlukovou stenou oddeľujúcou Dúbravku od diaľnice. Súčasná stará protihluková stena končí niekoľko sto metrov pred čerpacou stanicou OMV a tak obyvatelia ulíc Lipského a Húščavova musia znášať neprimeraný hluk z diaľnice. Boli vykonané merania hluku v tejto časti? Vyhovujú normám ? Požiadam o stanovisko MČ čo sa v tejto veci plánuje spraviť, kedy bude predĺžená protihluková stena až po cerpaciu stanicu OMV, i s renováciou pôvodnej protihlukovej steny (je nízka.., napr. v Ružinove stavajú pri diaľnici podstatne vyššiu). Požiadam o konkrétnu a vecnú odpoveď. Ďakujem
Robert Poľanský, 8.10.2006
!Vážený pán Poľanský, v súvislosti s výstavbou diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, boli vykonané merania hlučnosti aj v existujúcom úseku diaľnice D2 medzi podjazdom do Lamača a výjazdom z ČS firmy OMV. Na základe týchto meraní si Národná diaľničná spoločnosť objednala vypracovanie projektovej dokumentácie stavby protihlukovej steny. Táto stavba by mala byť umiestnená iba na pozemkoch vo vlastníctve NDS, a preto nebude potrebné vykupovať, alebo vyvlastňovať pozemky vo vlastníctve fyzických, alebo právnických osôb, čo by mohlo výrazne oddialiť realizáciu tejto stavby. Predpokladaný termín na vypracovanie PD je január – február 2007. Bezodkladne, po vybavení stavebného povolenia, sa začnú vlastné realizačné práce na výstavbe protihlukovej steny. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den chcel by som vas upozornit ze oproti novostavbe na j.alexyho je pri ceste otvorena nejaka betonova sachta asi by bolo dobre zaslepit ju aby neprislo k nejakemu nestastiu.Dakujem
Martin, 7.10.2006
!Vážený pán Martin, ďakujeme za upozornenie. Otvor na šachte sme zabezpečili prekrytím železobetónovou doskou. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Rad by som upozornil na problem s plotom na ihrisku blizko Homolovej a Cabanovej ulice. Jedna z tyci je zlomena a trochu sa kyve. Na to ihrisko sa chodia hravat aj deti a môze to byt nebezpecne, tiez by sa mohli opravit ploty ktore su uz derave. Dakujem za odpoved.
Miloslav Juráni, 6.10.2006
!Vážený pán Juráni, odd. životného prostredia preverilo súčasný stav spomínaného ihriska a konštatujeme že oplotenie je v nevyhovujúcom stave. V spolupráci s odd. územného rozvoja a dopravy navrhneme príslušné opravy a ich realizáciu zaradíme do plánu na rok 2007. s pozdravom Cibuľa
?1. Ako je to možné, že obyvatelia domu na Cabanovej 14 až 20 nevideli statika ešte pred realizovaním nadstavieb. Máme informácie, že niekoľko bytov bolo prerábaných bez toho, aby boli posúdené či nebude mať nadstavba vplyv na celý objekt ??? 2. Ako je možné, že nadstavby na Cabanovej 14 až 20 nie sú skolaudované a jeden byt na prvom poschodí nadstavby je komplet zariadený a obývaný a to od konca júla 2006 ??? 4. Ako je to možné, že pracovníci MÚ si nič nevšimli. Mali by ste zobrat dokumentáciu a pozrieť sa na chlapcov z Oravy. 5. Ako je to možné, že v nadstavbe na Cabanovej 18 a 20 sa veselo "prerába " teda denne vŕta so zbíjačkou od rána do večera - je to v súlade s povolením stavby ??? Prakticky vyhodili jeden veľký kontajner stavebného materiálu (panelov , či tvaroviek YTONG). Čiže to, čo mali schválené prerobili.Je na prestavbu vydané povolenie ? Prečo ignorujete tieto dopyty a upozornenia ? Alebo si máme myslieť, že chlapci z Oravy u Vás zapracovali a zalepili Vám niečím ústa ????
Jozef Keyman, 3.10.2006
!Vážený pán Jozef Keyman, reagujem na Váš podnet ohľadne nadstavieb na Cabanovej 14-20. Prečo nevideli obyvatelia domu statika ešte pred zahájením nadstavby? Túto otázku musíte položiť im, lebo každý vlastník ktorý má záujem mal možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou bola aj časť statika (výpočty a projektová dokumentácia). A tí, ktorí mali záujem svoju zákonnú možnosť aj využili a s projektom sa obozámili. Stavebný úrad oznamoval začiatok konania všetkým vlastníkom bytov osobne formou zásielky do vlastných rúk, aby boli všetci informovaní a mohli prísť v prípade záujmu na stavebný úrad. Na predmetnej nadstavbe prebehlo kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 8.8.2006 za účasti stavebného úradu, hygienika, požiarníkov,inšpektorátu práce (teda nie len pracovníkov MÚ BA Dúbravka) a opätovne obhliadka 10.10.2006, kde nikto nezistil užívanie žiadneho bytu. K prebiehajúcim prácam uvádzam, že pri kolaudácii boli zistené viaceré nedostatky, ktoré stavebník bol povinný odstrániť a realizované stavebné práce neboli v rozpore s vydaným stavebným povolením , čo bolo skontrolované počas obhliadky dňa 10.10.2006. K poslednej otázke či chlapci z Oravy u nás zapracovali a zalepili nám niečim ústa nepokladám za dôstojné sa vyjadrovať. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku
?Dobry den prajem, chcela by som Vas pekne poprosit, ci by sa nedalo nieco spravit s dlhou zeleznou tycou pred Ozvoldikovou 10 pri ihlicnatych krikoch vlastne na rozcesti chodika ku skolkam , ktora je ohnuta na bok tak ze hoci ktore dieta sa moze na nu napichnut.
Dagmar S., 3.10.2006
!Vážená pani Dagmar S., odstránenie zelenožltej tyče sme zadali našej dodávateľskej firme. Odstránená bude 6. 10. 2006. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na obnovu detského ihriska medzi panelákmi Pri kríži 20-16 a Saratovská 15-19.Šmykľavka je tu v prvom rade polámaná, deti si častokrát roztrhnú nohavice a v druhom rade aj nevhodne umiestnená pri betónovom múriku, čo sa už viac krát stalo nebezpečným.Keby deti nenosili prilby, tak už majú porozbíjané hlavy,ak nie niečo horšie.Preliezky sú zastaralé, a pod.Operadlo na lavičke pri pieskovisku je tiež polámané, a neviem z akého dôvodu zmizol aj kôš na smeti, ktorý bol jediný na tomto ihrisku.Nakoľko je toto detské ihrisko denne využívané(oveľa viac ako napríkad detské ihrisko za domom dôchodcov Pri kríži, tam asi ani nikto nechodí, takoľko tam je stále chládok a je tam chladno), dokonca z tých domov chodia práve na naše ihrisko.Neviem či by pomohlo spísanie petície na obnovu tohto ihriska, alebo sa nájde nejaké riešenie.Ďakujem.
Petra Čermáková, 2.10.2006
!Vážená pani Čermáková, na základe poverenia od investora a vlastníka pozemku pod p.č. 3449/118 k.ú. Bratislava –Dúbravka, predložila firma E & J, s.r.o., projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre stavbu: bytový dom „Pri kríži“. Ihrisko sa nachádza na spomínanej parcele a konateľ firmy sa zaviazal, že ihrisko presťahuje na vlastné náklady na vhodnejšie miesto, s tým, že ho aj zrevitalizuje. Poškodenú šmykľavku a ostatné nevyhovujúce zariadenia odstránime v priebehu 41. týždňa . Máloobjemový kôš bol poškodený vandalmi a vsúčasnosti prebieha jeho oprava. S pozdravom Ing.Cibuľa
?Dobrý deň, prešiel som si otázky nižšie a písalo sa tam aj o ihrisku, kurtoch a parku pri škole Beňovského, ktoré sa upravovali, či revitalizovali počas prázdnin. Som veľmi spokojny s úpravou parku, ihriska a kurtov, ale!!! Pri ihrisku a kurtoch sú priľahlé asfaltové plochy neupravené, navyše už viac ako mesiac sú tam veľke dlažobné, betonové kocky, staré odpadkové koše a lavičky. Neviem či sa čaká na to, že to niekto rozkradne a tým ušetrí obci peniaze, alebo počkáme, kým sa tam stane úraz a pod. Jednoducho k tomu môžem povedať, že polovičatá práca ktora sa tam odviedla a neporiadok, ktorý tam ostal predčí to čo sa spravilo dobre. Za druhé, kurty, je pekné, že je tam umelý povrch, ktorý niečo, hadam, vydrží, avšak, realizovalo sa to z daní obce, preto si myslím, že by to mala obec prevádzkovať a zabezpečiť prístupnosť počas celého dňa. Deti hrajúce sa v okolí, často im tam lietajú lopty a kurty sú nedostupné, zatiaľ to deti preliezaju po drôtenom oplotení, dokedy sa bude čakať na zranenie, niekoho, alebo dokedy asi vydrží oplotenie, a ak zmizne oplotenie, začne miznuť povrch. Nechápem, prečo prevádzkuje kurty niekto z Karlovej Vsi, komu robí problém isť otvoriť kurt, lebo je práve v Karlovej Vsi. Opäť to považujem za polovičaté riešenie, ktorého negatíva logicky negujú pozitíva Vašej snahy a práce. Verím, že najdete riešenie oboch spomenutých problémov a vopred ďakujem za odpoveď.
Pavel Novák, 2.10.2006
!Vážený pán Novák, Vaša spokojnosť nás teší a takisto nás mrzia nedostatky. Vami spomínaná asfaltová plocha tiež mala byť revitalizovaná, avšak k tomuto objektu (tak ako aj niekoľkým ďalším) zaujali občania odmietavé stanovisko. Skládka bude bezodkladne odstránená. Pôvodné tenisové kurty, ako aj bufet má v prenájme do 31. 8. 2008 pani Ľubica Balážová, teda do tohto termínu má prenajaté kurty i po revitalizácii. Okrem zodpovednosti za prenajaté, pani Balážová zabezpečuje čistotu detského ihriska, zelene a spevnených plôch (každodenným zametaním). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Kedy opravíte ihrisko na Sloníku? Na Sekurisovej to vzali Jakšovci a vraj to bude vyzerať k svetu. Na Sloníku je otrasná špina a roky neudržiavané ihrisko. Kto to má na starosti? O výmene piesku pre deti ani nehovorím. V poslednej dobe je to len ihrisko pre "opilcov", ktorí si tam radi pospia na lavičkách.Vďaka za odpoveď.
Eva Fučíková, 30.9.2006
!Vážená pani Fučíková, v mesačných intervaloch MČ Bratislava - Dúbravka zabezpečuje štandartnú údržbu všetkých inhrísk ktoré sú v jej správe a teda aj Vami spomínané detské ihrisko pred reštauráciou Sloník. Údržba spočíva v prekopaní piesku, vypletí buriny z pieskoviska, vyhrabaní nečistôt a plošnej úprave pieskoviska, zametaní spevnených plôch a odstránení mačiny v okolí pieskoviska. Čo sa týka výmeny piesku, je pripravený návrh výmien vo všetkých pieskoviskách aj s rozpočtom, ktorý bude v krátkom čase predložený na schválenie príslušnej komisii. Ohľadom neprispôsobivých spoluobčanov, pri akomkoľvek narušovaní verejného poriadku, prosím kontaktujte mestskú políciu ba t.č.: 645 34 352. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň. Chcem požiadať o vyznačenie parkovacích miest na parkovisku oproti Nejedlého 5 pri výmenníkovej stanici. Keďže pozdĺž parkoviska vedie chodník (chodia tadiaľ aj deti na ZŠ Nejedlého) bolo by dobré ho tiež vyznačiť. Ak by boli problémy s peniazmi, prosím vyznačte aspoň chodník a vjazd do parkoviska, aby sústavne nedochádzalo k zablokovaniu áut, parkujúcich vo vnútri parkoviska a tiež parkovaniu na chodníku. Ďakujem.
Jan Mlýnek, 28.9.2006
!Vážený pán Mlýnek, priestor pred výmenníkovou stanicou nie je parkovisko, ale manipulačná plocha, resp. nádvorie stanice. Z toho dôvodu nemôžme vykonať Vami požadované vyznačenie plochy pred výmenníkovou stanicou. S pozdravom Ing. Karol Valtera, odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, v sucasnosti v tlaci casto citam o novom uzemnom plane Bratislavy, ktory ma riesit aj oblasti v Dubravke. Spomina sa tam Dubravka - Velka luka . Moze mi niekto povedat, kde sa tato oblast nachadza ? Dakujem
Závodská Zuzana, 28.9.2006
!Dobrý deň, Veľká lúka je územie, ktoré sa nachádza na hranici katastrálneho územia Dúbravky.Je ohraničené Agátovou ul., areálom Technického skla a krajom lesa.Na tomto území sa nachádza aj kultúrna pamiatka Vila rustica. Ing.Riesz
?Dobrý deň, Nezdá sa mi logickosť svetelnej signalizácie na križovatke Saratovská-Drobného-Repašského. Z priestorových dôvodov nie je v tejto križovatke možnosť "obchádzania vľavo" pri odbáčaní doľava z Repaškého/Drobného na Saratovskú. Pritom svetelná signalizácia "púšťa" obojsmerne z Repašského a Drobného. Každé ráno takto vznikajú v križovatke kolízne situácie, prejazdnosť je pomerne obtiažna. Svetelná signalizácia na križovatkách určite nepatrí do kompetencie Mestskej časti, ale napriek tomu by som Vás rád poprosil, či by ste nemohli osloviť príslušnú zodpovednú organizáciu, aby prehodnotila systém radenia svetiel v tejto križovatke. Ďakujem, s pozdravom ...
Igor Dobák, 27.9.2006
! Vážený pán Dobák, svetelná križovatka Saratovská – Drobného – Repašského nepatrí do kompetencie našej mestskej časti, ale jej správcom je Magistrát hl. m. SR Bratislavy, ktorého sme už dávnejšie požiadali o jej prehodnotenie, resp. úpravu. Tiež sme zaslali Váš mail správcovi svetelnej signalizácie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, vážení nami volení zástupcovia na MÚ Dúbravka,v mene obyvateľov domu na Saratovskej 3 Vás prosím, keby ste zjednali nápravu a posvietili si na zásobovanie predajní obchodov na Saratovskej 3 a Pod záhradami 62, ktoré (hlavne predajňu potravín a dreveného nábytku)zásobujú ťažké vozidlá po priľahlých chodníkoch k domom a neštítia sa jazdiť ani krížom cez horko-ťažko vybudovaný parčík a samotnými obyvateľmi opatrovanými kríkmi v tomto parčíku (môj manžel ich strihá, aby nerástli do divoka), v intraviláne domov pred Saratovskou 1,3 a dvojgeneračným domom Pod záhradami 62. Pred domom upratujeme, zbierame nepopriadok po "našich susedoch", zametáme, kosíme trávu pred domom,striháme kríky, ktoré sme si sami vysadili a aspoň ako-tak udržiavame celkovú čistotu pred domom. Ťažké vozidlá ničia tento chodník, poodsúvali a doničili drevené kvetináče, ničia poklopy na šachtách, kde sú uzávery teplej vody, studenej vody a kúrenia, výjazdom na chodník a poklopy hrkajú v skorých ranných hodinách, keď vozia chlieb rovno pod oknami a výfukmi uštedrujú lekciu z dýchania všetkým v týchto bytoch. Vozidlá pekární z Dúbravky, keď sú obsadené všetky miesta na lokálnom parkovisku a nemôžu ísť oo chodníku jazdia cez trávu parku bežne. "Pomáhajú" im aj osobné motorové vozidlá a motorky,majitelia ktorých si "musia ísť" požičať kazety či disky s filmami rovno až do dverí požičovne. Poťešilo by nás, keby sa s tým prestalo a mestskí policajti si ich všímali. Rampa k obchodu na Saratovskej 3 je vybudovaná z cesty 1. triedy, po ktorej chodia autá a autobusy, ale si je 10 m veľa na vyvezenie vozíkom na palete. Pohodlnejšie je chodiť po zeleni a pred obchodom zahatať celý chodník, že pri zásobovaní nemáte kade vôbec prejsť a musíte sa vtesnať do 1/2m pri zábradlí pri ceste. V predajni potravín sa oháňaju povolením MÚ, ktoré majú. Bolo by načase po 12 rokoch urobiť poriadok. Možno by stačilo, keby bol označený zákaz vjazdu, slepá ulica. Ďakujem za všetkých.
Viera Luptáková, 25.9.2006
!Vážená pani Luptáková, na Váš podnet odpovieme veľmi stručne. Zlepšenie zásobovania predajní v spomínanom polyfunkčnom dome, nie je v kompetencii odd. ŽP a P. Mrzí nás, že niektorí vodiči sú veľmi arogantní a bezohľadne jazdia po chodníkoch. V spolupráci s odd. územného rozvoja a dopravy preveríme možnosť umiestnenia zábranných kolíkov na predmetný chodník. Ďalej nemôžme súhlasiť , že MČ Bratislava – Dúbravka nevykonáva pravidelnú kosbu, pretože Pod záhradami a na Saratovskej bola uskutočnená kosba dňa 20.09.2006. Zvažujeme podľa počasia uskutočniť ešte jednu kosbu v tomto roku. Taktiež v spomínanej lokalite sa nachádza 6 ks máloobjemových košov ktoré sú vysypávané v pravidelných intervalov 3x do týždňa. Čo sa týka vstupu do objektu na základe povolenia, odd. podnikateľských aktivít nevydalo žiadne povolenie na vstup do uzavretých priestorov, nieto ešte k vstupu na trávnaté plochy. Ak sa podobný prípad bude opakovať, zavolajte mestskú políciu, ktorá v prípade priestupku spíše zápisnicu. Na jej základe bude vo veci porušenia zákona o ochrane prírody konať Obvodný úrad životného prostredia. S pozdravom Cibuľa
?Dobrý deň. Dňa 23.9.2006 o 3:10 nadránom došlo k havárii osobného motorového vozidla na križovatke Trvhová Drobného. Vozidlo prichádzalo z trhovej ulice, chcelo odbočik do ľava k Saratovskej pričom nevybralo zákrutu a v plnej rýchlosti narazilo na zábradlie oproti domu Drobného 1. Jeden segment zabradlia sa urval a spadol do jamy pri Drobného 1. Vodič ušiel. Nehodu vyšetrovala dopravná polícia Bratislava IV. Prosím bolo by možné čím skôr opraviť zábradlie? Na križovatke Trhová/Drobná dochádza k veľa nehodám. Navrhujem, aby na Trhovú ulicu pri križovatke s Drobného ulicou bol namontovaný retardér. Ďakujem.
Jan Mlýnek, 24.9.2006
!Vážený pán Mlynek, poškodené zábradlie dočasne (na čas potrebný na opravu zdeformovanej výplne) nahradíme zábranou. V najkratšom možnom čase namontujeme pôvodnú zrekonštruovanú (oceľovú) výplň. S pozdravom Ing. Karol Valtera, odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážené dámy a páni, porosil by som Vás o nasledovnú informáciu. Chcel by som si kúpiť v Bratislave nehnuteľnosť - byt. Páči sa mi architektonické vypracovanie bytov na "Polyfunkčné bytové domy (Nejedlého ulica)- Podvornice" Na blok "B" však nie je vydané stavebné povolenie. Chcem sa spýtať, či investor požiadal o vydanie stavebného povolenia a keď áno, kedy bude Vašim úradom vydané. Vopred ďakujem za informáciu. S pozdravom Juraj z Prievidze
Ing. Juraj Zelko, 20.9.2006
!Vážený pán Ing. Juraj Zelko, na stavbu bloku B na Nejedlého ulici nebolo vydané stavebné povolenie a ani investor o vydanie stavebného povolenia nepožiadal. S pozdravom Ing. Rodáková vedúca stavebného úradu.
?Dobrý deň, čo je potrebné urobiť pre zbúranie stienok, ktoré sa nachádzajú pred vchodmi na Pekníkovej ulici? Okrem toho, že sú neestetické, predstavujú vážne riziko. Mnohé z nich sú naklonené a zároveň môžu slúžiť ako skrýša pri prepadnutí prevažne starších občanov, ktorí v týchto vchodoch bývajú a to hlavne vo večerných hodinách. Nedávno takáto rozpadávajúca sa stienka zranila malé dieťa v Košiciach. Nerozumiem na čo vôbec slúžia. Možno boli kedysi myslené ako vetrolamy, no dnes je to pri rozrastenej zeleni neopodstatnené. Akurát slúžia na vyšpinenie sa psov. Dá sa v tejto veci niečo urobiť? Ďakujem
Jana Batáková, 19.9.2006
!Vážená pani Batáková, ďakujeme za podnetnú pripomienku a upozorňujeme Vás na tieto závažné okolnosti: 1. Stienky sú vo vlastníctve bytových domov. 2. Mal by si ich zbúrať každý vchod sám, nakoľko hrozí riziko úrazu. 3. Alebo správca by mal dať súhlas na zbúranie všetkých stienok. 4. Náklady na zbúranie musí znášať každý vchod samostatne. S pozdravom Ing. František Szabó odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený Ing. Kubica, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, ohľadom budovania žľabu. Bohužiaľ, ako sme všetci predpokladali, náš problém sa vyostril v dňoch dažďov, kedy sa situácia ukázala ako desivá, nakoľko z chodníka sa stalo "koryto rieky". Tam, kde predtým boli len kaluže, je teraz súvislý tok, nie v žľabe ale v koryte chodníka. Takže do MŠ Cabanová sa dá dostať len v gumákoch, a to doslova. Predtým sa dali kaluže aspoň obchádzať, teraz je to nemožné. Obyvatelia si túto raritu fotia a očakávam, že obdržíte aj viacero sťažností. Boli by sme Vám veľmi povďační, keby sa táto situácia urgentne riešila. Vopred ďakujem.
Gabriela Samuelová, 19.9.2006
!Vážená pani Samuelová, vyzvali sme zhotoviteľa k bezodkladnému zjednaniu nápravy. V tomto čase zhotoviteľ pracuje na odstránení závady. Na žľabe zo strany chodníka budú zhotovené „zárezy“ pre tok vody a ďalej bude upravený samotný chodník - po celej dĺžke žľabu bude „zdvihnutý“. Opäť Vám opakujem ponuku – stretnúť sa „na mieste“ a súčasne Vás chcem požiadať o Vami spomínané fotografie (kubica@dubravka.sk). Moje tel. číslo : 02 6446 1250. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pred istým časom, asi mesiac, som Vám stále písala a žiadala Vás o pokosenie pozemkov pred obytným domom Nejedlého 53 - 63. Vtedy ste mi tvrdili, že už končíte 4. kosbu v Dúbravke. U nás ste boli len 2. krát. Naposledy 20. júla a predtým v máji. Potom ste písali, že do hodov bude dúbravka pokosená. Kedy prídete k nám? Asi pred desiatimi dňami pokosil okolo domu Nejedlého 53 pán, čo v ňom býva. A takto je to každý rok. Mám Vám zase poslať fotografie ako vyzerá ďatelina pred našim domom? Rovnako ste tvrdili, že Vaša dodávateľská firma príde orezať kríky. Neprišli. Mám aj fotografie ako časť pred svojim balkónom strihá suseda, lebo to bolo veľmi veľké a nepekné. U nás je veľa detí a aj dosť alergikov, ako som Vám to prvýkrát uviedla v emaili z dňa 10. júla 2006, kde som Vám aj uviedla, že dvaja susedia si kúpili kosačky a kosia sami. Prečo sa potom na zasadaní Miestneho zastupiteľstva v júni 2006 tvrdilo, že práve NEJEDÉHO kosíte 5-krát (odvysielal to Dúbravská televízia), zatiaľ, čo magistrát na NEJEDLÉHO kosí len trikrát. On naozaj kosí len trikrát, ale kosí, VY NIE! Myslím, že keď kosili areál Základnej školy na Nejedlého ulici, nemali to ďaleko k nám na pokosenie. Ešte raz Vás prosím o pravidelnú kosbu na týchto pozemkoch počas roka.
Silvia Bodláková, 16.9.2006
!Vážená pani Bodláková, reagujem síce až po piatich dňoch od Vašej sťažnosti, ale zámerne som čakal až na dnešný deň, kedy bola dokončená kosba v Mestskej časti Dúbravka. Myslím, že svoj sľub, že Dúbravka bude do hodov pokosená, sme splnili. Čosa týka orezu krov, Vašu požiadavku evidujeme a sľub, že ich naša dodávateľská firma oreže, určite splníme. Avšak podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zásahy do krovitej a stromovej zelene možno vykonať v období od 1. 10. do 31. 3. nasledujúceho roka, t.j. v mimovegetačnom období. Keďže evidujeme viac ako 20 žiadostí o výrub a orez stromov a krov, prosím o trochu trpezlivosti. Ďakujem za pochopenie Cibuľa
?Dobrý deň, chcem poďakovať za vyznačenie prechodu pre chodcov medzi Hanulovou 1 a 2. Z hľadiska bezpečnosti by však podľa mňa bolo ešte potrebné odstrániť kosodrevinu rastúcu pri okraji vozovky ktorá bráni vo výhľade na prechod vodičom prichádzajúcim zhora z Hanulovej ako aj chodcom keď sa chcu presvedčiť či neprichádza auto. Viem že je to citlivá otázka, zelene nie je nikdy dosť ale v tomto prípade si myslím že ju treba odstrániť. Ďakujem
Milan Jánošík, 12.9.2006
!Vážený pán Jánošík, v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny orezy sa môžu vykonávať iba počas mimovegetačného obdobia, t.j. od 1. 10. do 31. 3., teda Vami nastolený problém bude riešený začiatkom októbra 2006. S pozdravom Ing. Ján Cibuľa vedúci oddelenia ŽP a P
?Dobrý deň, bývam na Homolovej ulici, kde sa nedávno začalo s budovaním zvodového žľabu na problematickom chodníku medzi MŠ Cabanova a radom štvorpodlažných domov Homolova, počínajúc číslom 21..., , ktorý v čase dažďov a snehu býval enorme zavodnený a vytápal pivnice blízkeho domu. V tejto súvislosti by so Vás rada upozornila na skutočnosť, že žľab už je čiastočne vybudovaný, ale nájomníci domu pochybujú, žeby mohol splnil účel, pre ktorý bol vybudovaný. Máme pocit, že Váš dobrý úmysel bol opäť raz zmarený neodbornou prácou firmy, ktorá bola pre tento účel vybraná. V tretine chodníka vznikol niekoľko metrov dlhý výstupok(pozdĺž celého chodníka), o ktorý sa ľudia podkýňajú. Prosím Vás, pošlite posudkového technika na toto miesto a preverte odbornosť firmy, najlepšie ešte skôr než vybranej firme zaplatíte za niečo čo obyvateľom nepomôže, ale práve naopak ešte viac znepríjemní pohyb po tomto chodníku. ( hlavný ťah s hlavným vchodom do MŠ). Veľmi pekne vopred ďakujem za preverenie situácie aj Vašu odpoveď. S pozdravom GzD
Gabriela z Dúbravky, 11.9.2006
!Vážená pani Gabriela, situáciu pri Vašom dome poznám. Myslím si, že problémom nie je žľab ako taký, ale deformácia chodníka. Žľab bol uložený v spáde ktorým zabezpečí odtok do vpuste, teda nemohol „kopírovať“ pozdľžny profil chodníka. Dnešné riešenie je preto potrebné chápať ako etapu. Vzniknutý problém definitívne vyrieši až úprava povrchu (nivelety) chodníka. Považujem za vhodné, aby sme sa spolu stretli i so zhotoviteľom. tel. č. 02/64461250 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý den.Chcem sa spýtať,kto je zodpovedný za zelen v Dúbravke na sídlisku.Na veľa miestach na chodníkoch trčia konáre zo stromov,kríkov nad chodník tak že je skoro neprechodný.Ešte horšie v zime a ked prší,konáre ovisajú tak,že sa nedá prejsť.Hádam bz sa to dalo zariadiť je to po celom sídlisku.Svojpomocne to nie je zvládnutelné.Dakujem.
Ferdinand Bočkay, 10.9.2006
!Vážený pán Bočkay, mestská časť Bratislava – Dúbravka má rozlohu cca. 60 ha. Čo sa týka zelene niektoré parcely sú zverené nám do správy, niektoré Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Konkrétne pozemok vo Vašom okolí, pod p.č. 1278 k.ú. Bratislava – Dúbravka je v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Vzhľadom k tomu, svoju žiadosť o orezanie drevín a krovín zašlite na adresu: Magistrát hl. m. SR Bratislavy II. sekcia ŽP Primaciálne nám. č.1 814 99 Bratislava 1 S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Pri výstavbe objektu Villa Rustica dochádza k zásobovaniu stavebným materiálom z chodníka, ktorý spája zastávku električiek Drobného a potraviny Polianka. Každý deň som svedkom toho ako ťažké mechanizmy stoja na chodníku a prostredníctvom žeriavu sa prekladajú na stavbu tehly naložené na paletách. Uvedený chodník je veľmi frekventovaný, z veľkej časti ho používajú aj deti. Chodci musia niekedy prechádzať tak, že majú na prechod len asi meter úzku uličku, prípadne použíť trávnik, pričom nad hlavami im visí náklad. Chcem sa opýtať, či naozaj nikomu z Mestskej časti neprekáža toto porušovanie bezpečnostných predpisov - nikto ma nepresvedčí, že toto je v poriadku. V staršej otázke sa občan pýtal na tento chodník, vaša odpoveď sa týkala neprejazdnosti chodníka na Saratovskej, ktorý určite z hľadiska bezpečnosti chodcov nebol až taký kritický. Prosím o odpoveď, či bol v tento problém z úrovne mestskej časti riešený. Naozaj sa bude čakať až kým nepríde k nejakému tragickému nešťastiu ?
Ing. Gabriela Železňáková, 9.9.2006
!Vážená pani Ing. Železňáková, k uvedenému problému som sa vyjadrovala na stránkach Fóra občanov viac krát a naposledy v odpovedi pánovi Ľubošovi Valachovi dňa 16.8.2006. Na základe Vášho podnetu sme opätovne vyzvali dodávateľa stavby firmu Metrostav (Ing. Muller) na dodržiavanie Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva policajného zboru BA IV odsúhlaseného projektu. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobry den, som klientom firmy BOS Slovakia. Rad by som sa opytal na stav kolaudacie blokov A1-2, kedze tieto bloky vyzeraju byt dokoncene. Zaujima ma este, ci mate informaciu o tom, kedy sa dostavaju bloky C1-4 a kedy je planovana kolaudacia tychto blokov. Dakujem za informaciu.
Marian Klement, 6.9.2006
!Vážený pán Klement, kolaudačné konanie je prerušené a stavebník je povinný doplniť predpísané doklady. Po doplnení dokladov stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. Termín doplnenia dokladov stavebný úrad za stavebníka nevie predpokladať. Otázka dokončenia bloku C1-4 je rovnako len otázkou pre stavebníka. Stavebný úrad nemá predložený návrh na kolaudáciu týchto blokov. S pozdravom Ing. Rodáková
?Existuje v Bratislave skladka odpadu ? Kam mozem vyhodit nepotrebne veci (haraburdy) z bytu ? Dakujem za odpoved
Lujza Buchtova, 6.9.2006
!Vážená pani Buchtová, na zber objemného odpadu slúžia nasledovné zberné dvory: Bazová 6, Ivanská cesta 22 a Dvojkrížna P. Biskupice. Prevádzkové hodiny: Po- Pi od 7, oo – do 21, oo So – Ne od 7,oo – do 14, oo S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Najprv sa Vám chceme poďakovať za odpovede na otázky, ktoré sme Vám položili 26.8.2006 .Moc nám síce nepomohli ale čo už keď to ináč nejde. Ale mi sme Vám písali ešte a na to sme nedostali odpoveď. Otázka bola : Či je možné umiestniť po celej dĺžke chodníka pred vchodom do domu nejaké stĺpy alebo betonové kochlíky , alebo na koniec chodníka značku zákaz státia .Máme problém s vodičmi lebo nám stoja na celom chodníku aj pred vchodom do domu,priamo pred vchodom . Ja konkrétne bývam na prízemí a keď sa postaví auto na chodník a stojí tam až do rána , tak sa bojíme že mán niekto vlezie do bytu.A to nehovorí o tom že po chodníku sa nedá chodiť a máme v dome mamičky s kočíkmi a tie už vôbec neprejdú. Prosíme Vás pomôžte nám tento problém vyriešiť . Ďakujeme nájomnici Húščavova 1
Iveta R., 6.9.2006
!Vážená pani Ružbacká, napriek tomu, že Vami popisovaný priestor poznám pomerne dobre, navrhujem osobné stretnuti priamo na mieste. tel. 02 / 64 46 12 50 S pozdravom Ing. Ľubor Kibica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?dDobrý deň. Na dúbravských hodoch, ktoré sa chystajú tento mesiac, by som rada predávala svoje vlastné výrobky.Ide o drobnú bižutériu, ktorú s kamarátkou vyrábame. Nejde nám o zárobok ale o zábavu z predaja, keďže sme naše výrobky zatiaľ nikam nedistribuovali.Zaujímalo by ma preto, koľko by sme museli zaplatiť za deň predaja, či je to vôbec možné bez živnostenského listu, či potrebujeme nejaké povolenie a kde ho zohnať, prípadne na koho sa mám s touto prosbou obrátiť.Vopred Vám ďakujem a prajem krásny deň
Andrea Adamcová, 5.9.2006
!Dobrý deň, podrobné informácie k Hodom 2006 Vám poskytne Ing. Myglysová - oddelenie podnikateľských aktivít, Žatevná 2 (Miestny úrad) tel. 0905 437 632, 69202535 stránkové dni: pondelok 8-12 13-18 streda 8-12 13-16 štvrtok 13-16
?Dobrý deň, kúpila som si pred pár dňami starší byt v Dúbravke a chcela by som ho zrekonštruovať. Poraďte mi prosím, či musím túto rekonštrukciu ohlásiť Oddeleniu výstavby, rozvoja a dopravy Miestny úrad Dúbravka. Chcela by som výmeniť elektrické vedenie v byte, zrekonštruovať kúpelňu, kuchyňu, vystierkovať a vymalovať izby, vymeniť podlahy a pod. Nechcem nič búrať a ani vykonávať žiadne väčšie stavebné práce. Našla som si na Vašich stránkach tlačivo na ohlásenie stavebných úprav, prečítala som si aj zákon, na ktorý sa odvoláva, ale aj tak mi nie je jasné, či v mojom prípade ide o nejaké stavebné úpravy. Ak by som musela stavbu ohlásiť, musím k tlačivu o ohlásení stavby priložiť aj list vlastníctva? LV totiž ešte nemám, nakoľko na miestom katastri je zatiaľ len podaný návrh na vklad vlastníckeho práva. Katastru trvá aj niekoľko týždňov, kým žiadosť vybaví a ja by som s rekonštrukciou chcela začať čo najskôr. Ďakujem Vám vopred za radu. S pozdravom nová obyvateľka Dúbravky
Tatiana Tomašovičová, 31.8.2006
!Vážená pani Tomašovičová, stavebné úpravy, resp. udržiavacie práce, ktoré plánujete zrealizovať vo Vašom byte nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu. S pozdravom Ing. Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, koľko podpisov občanov je potrebné priložiť k žiadosti adresovanej miestnemu zastupiteľstvu,aby začalo rokovanie s dopravným podnikom mesta Bratislavy vo veci zmeny "úradných" hodín v predajni dopravného podniku pri potravinách REMA 1000 na ul. M.Sch.Trnavského.Táto predajňa má otvorené len do 15.00 hod. a to je pre pacujúcu-cestujúcu verejnost nevyhovujúce. Ďakujem za odpoveď.
Katarína Čonková, 31.8.2006
!Pani Čonková, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, §1, ods. 1, sa môže každý sám alebo spoločne s inými obracať vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (petícia). Takže i Vy sama prípadne s inými občanmi sa môžete obracať i na Miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti. No v tomto prípade Dopravný podnik nie je bezprostredne orgánom verejnej správy, ale je organizáciou spadajúcou pod Magistrát Hl.m. SR Bratislavy, môžete sa naň so svojou petíciou obrátiť. Naša pracovníčka Mgr. Némethová preverovala možnosť predĺženia času predaja vo Vami spomínanom stánku a po rozhovore s p. Evou Palkovičovou, vedúcou ref. odbytu cestovných lístkov DPMB nám oznámila, že dopravný podnik mesta Bratislavy neuvažuje s predĺžením otváracích hodín vo svojej predajni na ul. Sch. Trnavského v Dúbravke z technicko – prevádzkových, ako aj z ekonomických dôvodov. Kupóny na MHD je možné si zakúpiť v iných predajniach v centre mesta alebo na Hl. stanici s predĺženou otváracou dobou i do večerných hodín. Bližšie informácie Vám poskytnú v DPMB na tel.č. 02/ 5950 1111 alebo 02/ 5950 5950. Je možné, že Vaša petícia, ktorú prípadne predložíte na Magistrát hl.m. SR Bratislavy,ich rozhodnutie zmení.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Najprv sa chcem podakovat za odpovede na otazky, ktore som vam polozil 25.7.2006. No na druhej strane, chcem trochu oponovat. Ano riadite sa europskymi normami, ale este raz sa pytam, ci naozaj pieskovisko patri pod hojdacky, ktore ako som si vcera vsimol uz dost vrzgaju a cela konstrukcia vyzera na spadnutie, najma ak su tam starsie deti. Tie kamienky su neustale rozodzovane po okoli a aj ked sa jeden pan snazi to pravidelne zametat (dakujem), o par hodin je to opat... Nechem len kritizovat, naozaj som rad, ze sa urobilo nieco nove, ale treba sa obcas pytat aj ludi, ako si ihrisko aspon trochu predstavuju. Tie 4 koniky su vyuzivane minimalne a su na velokm priestore a chyba preliezka,alebo nieco ine na zrucnost. .A na zaver.Ako je to s kurtami, su prenajte, ci su volne pristupne,lebo investicia takmer 3 miliony Sk z dani obcanov nie je zandbatelna. A A co bude s asfaltou plochou pri kurtoch? Tam by sa mohlo urobit napr ihrisko na futbal,pozemny hokej...alebo to ostane len tak pustnut, podobne ako detske ihrisko na Harmicovej, alebo tam su nejake ine plany? Dakujem
Martin Zatovic, 28.8.2006
!Vážený pán Zatovič, Vaše otázky, námety a kritické pripomienky odovzdáme zhotoviteľovi a budeme žiadať nápravu. Projekt revitalizácie parku bol riadne posudzovaný vrátane verejného prerokovania. Práve na tomto došlo k značným zmenám v porovnaní s pôvodným návrhom, napr. objekty SO-01 – „Skateboardové ihrisko s akustickými zábranami“, SO-06 – „Úprava polyfunkčnej plochy v severozápadnej časti“ (Vami spomínaná „asfaltová plocha pri kurtoch), SO-07 – „Cyklokrosová dráha“, SO-08 – „Sánkarská dráha“, SO-11 – „Nové detské atrakcie v severovýchodnej časti“ boli úplne vypustené z objektovej skladby. K otázke tenisových kurtov – áno sú prenajaté. Vzhľadom na značne obtiažne písomné popisovanie jednotlivých objektov, pozývam Vás na osobné stretnutie na úrade (Pri kríži 14), kde máme kompletnú výkresovú i písomnú dokumentáciu. tel. 64 46 12 50 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Asi 10 m od vchodu do MŠ na Sekurisovej ulici bola vybudovaná terasa k reštaurácii a nedávno boli zbúrané betónové ploty, ktoré oddeľovali priestor detského ihriska od uvedenej terasy. Zaújmalo by ma, akým spôsobom sa ešte bude meniť spomínaný priestor, či bolo zámerom spojiť terasu s detským ihriskom, či sa plánuje medzi "krčmou" a detským ihriskom urobiť bariéru, prípadne či sa priestory reštaurácie budú naďalej rozširovať a postupne detské ihrisko zanikať.
Roman Mikovec, 27.8.2006
!Vážený pán Mikovec, spomínaná reštaurácia a jej priestory sa už nebudú následne rozširovať. Čo sa týka detského ihriska, majiteľ prevádzky navrhol predmetné ihrisko zrevitalizovať, vzhľadom k tomu, že mu bolo vydané povolenie na výstavbu terasy. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň. Máme na Vás dve prosby. Ešte sme nedostali odpoveď na naše otázky, ktoré sa týkaju toho nášho nového parkoviska,ktoré je už dokončené ,ale stále sú na ceste nepoužité zvyšky materiálu /palety,štrk,kvádre, nepoužitá zám.dlažba - proste bordel / ktorý prekáža pri používaní parkoviska. Ešte Vás chceme požiadať o osadenie tabule, ktorá by nepovolovala parkovanie zákazníkom obchodu Farby -Laky, nakoľko nám zaberajú aj to málo parkovacích miest, ktoré tu máme.Obchod má vlastné parkovisko, a keď im nestačí nech si aj oni nechajú vybudovať svoje. Za skoré vyriešenie Vám ďakujeme . Nájomnici
I. Ružbacká / nájomnici /, 26.8.2006
!Vážená pani Ružbacká, opätovne som osobne preveril situáciu v okolí domu na Húščavovej ul. č. 1. Upozornil som zhotoviteľa spevnenej plochy na zbytky materiálu – bude urýchlene odstránený. Váš návrh „... osadenie tabule, ktorá by nepovoľovala parkovanie zákazníkom obchodu Farby – laky ...“ je nerealizovateľný – takáto dopravná značka neexistuje a ani nemôže existovať (rozpor s Ústavou Slovenskej republiky). Počty parkovacích stání upresňuje norma STN 73 61 10 – Projektovanie miestnych komunikácií. Táto norma zohľadňuje dnešnú (i perspektívnu) úroveň motorizácie – všeobecne v Bratislave cca 1 stánie pre 1,8 obyvateľa. Toto prísne kritérium žiaľ nespĺňa zástavba zo 70-tych rokov minulého storočia. Miestny úrad rieši problémy s parkovaním i spevňovaním plôch tzv. vegetačnými tvárnicami, pre Vašu informáciu – v tomto roku (k dnešnému dňu) sme vybudovali viac ako 120 stání. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?dobry deň, cca mesiac v oblasti medzi ulicami Valachovej, Batkova a J. Alexyho prebieha ( pravdepodobne ) geologický prieskum vo forme vrtov. Plánuje sa tu nebodaj ďalšia výstavba? Alebo aká je príčina? Kto si objednal tieto práce?
Peter B., 23.8.2006
! Vážený pán Peter, Objednávateľ prác - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy č. 44/a Bratislava, ohlásil Miestnemu úradu Bratislava – Dúbravka, oddeleniu územného rozvoja, výstavby a dopravy, drobnú stavbu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Mestská časť Bratislava – Dúbravka súhlasila s drobnou stavbou – Stanica zosilnenej elektrickej polarizovanej drenáže SO 511 SKAO RS J. Alexyho a SO 512 EL. prípojka (Aktívna protikorózna ochrana úložnych zariadení – plynovodov), teda nejedná sa o geologický prieskum pre výstavbu. S pozdravom Ing.Ľubor Kubica Vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcel by som Vám oznámiť poruchu uličného osvetlenie na Bezekovej 8-12. Dovoľujem si Vás požiadať riešenie. S pozdravom.
Martin Koštial, 22.8.2006
!Váž. pán Koštial, kvôli presnej lokalizácii poruchy konkrétnych lámp sa obráťte na dispečing verejného osvetlenia tel.č.:638 10 151 Ing.Pistovčák, odd. SBF
?Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o organizáciu parkovania v slepej ulici Chrobákova. Som obyvateľkou terasovitého domu na Koprivníckej ul. č.36 a vchod do domu máme z Chrobákovej ulice a to hneď z chodníka. Denne tam parkuje množstvo motorových vozidiel a to tak,že sa bezohľadne postavia na plochu celého chodníka, ktorý sa stáva neupoužiteľným pre chodcov a tak sa môže stať že človek s barlami alebo s kočíkom vôbec nemá možnosť prechádzať po chodníku. Najhoršia situácia je v zime keď sa chodník kvôli odparkovaným autám nedá udrživať a tak vzniká veľké riziko úrazu. Taktiež pokiaľ vznikne na predmetnej ulici nutnosť urgentného zásahu napr. hasičov je takmer nemožný plynulý pohyb záchranných aút po ulici. Situácia sa neustále zhoršuje nakoľko sa stavá polyfunkčný objekt Koprivnica a množstvo vodičov ktorí parkovali priamo na ul. Koprivnícka teraz nemajú kde parkovať a doslova zapchávajú Chrobákkovu ulicu. Preto sa na Vás obraciam s prosbou jasného a zreteľného vymedzenia miest na parkovanie tak, aby bolo možné používať aj chdníky pre chodcov a aby bol možný plynulý prejazd touto slepou ulicou ďakujem Ivana M
Ivana M, 21.8.2006
!Vážená pani Ivana, za najvhodnejšie považujem vyznačiť Vami spomínaný úsek dopravnými značkami - zákaz státia. Pred realizáciou tohto riešenia navrhujem osobné stretnutie. tel. č. 02/64461250 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?V našej mestkej časti boli už odstránené laviky na miestach, kde to občania po- žadovali. Ja by som sa pridal, bolo by potrebné odstrániť aj lavičku pri našom dome. Je pred vchodom, čato sa tu stretávajú ludia, ktorí po sebe nechávajú odpadky, špačky, sú hlučný. Bolo by dobré keby sa táto lavička odstránila ako aj tie, ktoré boli pred domami na ul M. Ch.Trnavského. Ďakujem za obyvateľov domu.
Marián Kováč, 20.8.2006
! Vážený pán Kováč, Vašu žiadosť o odstránenie lavičky sme zaregistrovali. Odstránená bude v priebehu tohto týždňa. S pozdravom F. Blcha, odd. ŽP a P
?Dobrý deň.Na ulici Valachovej , medzi parkoviskom a detským ihriskom vykonáva dáka firma s vŕtacou súpravou nejaké vrty. Momentálne vykonáva už tretí vrt.Pri vŕtaní vlastne narazia aj na vodu , ktorá vlastne potom znečistí aj okolie.Chcel by som sa teda spýtať , či viete o čo sa vlastne jedná a či dotyčná firma aj uvedie okolie do pôvodného stavu. Ďakujem
Roman Alezár, 19.8.2006
!Vážený pán Alezár, Objednávateľ prác - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy č. 44/a Bratislava, ohlásil Miestnemu úradu Bratislava – Dúbravka, oddeleniu územného rozvoja, výstavby a dopravy, drobnú stavbu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Mestská časť Bratislava – Dúbravka súhlasila s drobnou stavbou – Stanica zosilnenej elektrickej polarizovanej drenáže SO 511 SKAO RS J. Alexyho a SO 512 EL. prípojka (Aktívna protikorózna ochrana uložnych zariadení – plynovodov) s tým, že v podmienkach uložila zhotoviteľovi mimo iného aj dodržiavanie Všeobecného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Záverom pripomíname, že stavebník už bol vyzvaný na priebežné odstraňovanie nečistoty ako aj udržiavanie poriadku v okolí stavby pod hrozbou pokuty. S pozdravom Ing.Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného poriadku, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Pred niekoľkými rokmi došlo v Dúbravke k prekrytiu niektorých kontajnerových stojísk oblúkovou konštrukciou. Neviem z akých dôvodov neboli prekryté všetky. Napríklad kontajnerové stojiská oproti domom na Nejedlého (pri Drobného) a Drobného 2-4 prekryté nie sú. Bolo by možné zabezpečiť dodatočné prekrytie týchto stojísk? Ďakujem za odpoveď.
Jan Mlynek, 18.8.2006
!Vážený pán Mlynek, na základe požiadavky príslušných správcov domov bolo vykonané zastrešenie niektorých kontajnerových stojísk. Pretože v roku 2005 nebola evidovaná žiadna požiadavka na prekrytie kontajnerového stojiska, neboli tieto zaradené do rozpočtu mestskej časti na rok 2006. V prípade, že máte záujem o prekrytie určitých kontajnerových stojísk je potrebné o to požiadať miestny úrad, aby Vaša požiadavka mohla byť navrhnutá do rozpočtu mestskej časti na rok 2007. S pozdravom Ing. Karol Valtera, odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Na zaciatok Dakujem za promtne orezanie krickov.Teraz reagujem na vasu odpoved ohladne chodnika. Asi sme sa nepochopili nakolko ja som myslel chodnik ktory spaja Saratovsku ulicu a Trhovu ulicu pri danej stavbe a tam nieje ziadne upozornenie ze chodnik je nepriechodny.Uz sa ti niekde spominalo ze to je porusenie predpisov aj starosta tam uz ze vraj bol ale stale ten chodnik pouzivaju a aj tak vyzera ten chodnik.Vdaka za riesenie daneho problemu.
Lubos Valach, 16.8.2006
!Vážený pán Valach, chodník, spájajúci Trhovú a Saratovskú ul.nebol odsúhlasený ako komunikácia, z ktorej je možné zásobovať stavbu a preto v prípade takéhoto zistenia sa môžete obrátiť s podnetom na Mestskú políciu, alebo na Dopravný inšpektorát OR Policajného zboru Bratislava IV. Na základe viacerých sťažností obyvateľov stavebný úrad požiadal zástupcov Mestskej polície o zvýšený dohľad na realizovanej stavbe. S pozdravom Ing. Rodáková
?dobrý deň, chcel by som sa dozvediet stánkove dni úradu práce. ďakujem za rýchlu odpoved
Karol Halinkovič, 16.8.2006
!Dobrý deň pán Halinkovič, úradné hodiny - predpokladáme, že máte na mysli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV, Karloveská 2 sú nasledovné: Po: 8.oo -15.oo hod. Ut.: 8.oo - 15.oo hod. Str.: 8.oo - 16.3o hod. Št.: 8.oo - 15.oo hod. Odbor služieb zamestnanosti-kontakt:02/60292581-6 Odbor sociálnych vecí a rodiny -kontakt: 02/65423162 - úsek dávok v hmotnej núdzi /02/602 92 463/ - úsek sociálno-právnej ochrany /02/65 251 188/ - úsek peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZPobč. / 02/ 602 92 404/ - úsek štátnych sociálnych dávok /02/602 92 424/ S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva
?Dobý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o informáciu, či v Dúbravke funguje nejaký kynologický klub, prípadne pozemok na umiestnenie psov s kotercami. Veľmi pekne ďakujem, prajem príjemný deň.
Monika Muríňová, 14.8.2006
!Vážená pani Muríňová, v mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa nenachádza kynologický klub. Neviem, či som dobre pochopil Vašu otázku, či hľadáte hotel pre psa, alebo chcete psa odložiť. Ak chcete psa odložiť, na to slúži Sloboda zvierat ktorá sídli na Poliankach vedľa Veterinárnej stanice. Ak hľadáte hotel pre psa, takéto zariadenie sa nachádza v Prievoze, prosím kontaktujte p. Dobrovodského na t.č. 0907 623 379, ktorý Vám poskytne viac informácii. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Prečo je nielen na našej ulici ale aj v celej Dúbraveke nedostatok odpadových košov? Strašne veľa odpadkov sa nachádza na zemi práve z tohto dôvodu.
Libuša Červenková, 14.8.2006
!Vážená pani Červenková, v mestskej časti Bratislava – Dúbravka je rozmiestnených 345 máloobjemových košov. Zvýšili sme interval vysypávania týchto košov z dvoch, na tri krát do týždňa. Ďalej sme prehodnotili situáciu s našou dodávateľskou firmou, kde došlo k zvýšenej intenzite dozbieravania nečistôt z trávnatých plôch a nasadeniu väčšieho počtu pracovníkov na túto činnosť. Vo vašej lokalite sme osadili minulý týždeň 2 nové máloobjemové koše. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobry den. Mam dve otazky. Je mozne aby nam niekto pred domom na Bilikovej 10 upravil kriky nakolko uz ani branu nieje vidno. A druha je ohladne sustavneho pouzivania nakladnych aut chodnik pri stavbe Billi a obytneho domu.Ci niekto bude nieco robit aby tam nejazdili a nezasobovali stavbu cez chodnik.Minule som tade siel s malou dcerkou a prave vikladali ponad nase hlavy hutnicky material. Co keby sa nieco uvolnilo a niekoho zasiahlo.Prosim dat podnet m. policii aby tam castejsie robila kontrolu. Dakujem. S pozdravom Valach.
Lubos Valach, 14.8.2006
!Vážený pán Valach, predmetné kríky na Bílikovej č.10 dáme upraviť ešte tento týždeň. Podľa vyjadrenia Stavebného úradu používanie nákladných áut je v súlade s odsúhlaseným projektom organizácie dopravy. Ohľadne bezpečnosti stavebných prác a vykládky materiálu bol kontaktovaný Inšpektorát práce Bratislava. Inšpektorát práce Bratislava zaujal nasledovné stanovisko: chodník pre chodcov na Saratovskej ul. je v zmysle stavebného povolenia na predmetnú stavbu súčasťou staveniska. Pred oplotením staveniska z oboch strán je umiestnená tabuľa, ktorá oznamuje chodcom skutočnosť, že chodník je nepriechodný. Prechod chodcov po úzkom zatrávnenom páse, ktorý zostal vedľa oplotenia staveniska nie je určeným chodníkom pre chodcov. S pozdravom P.Červenakov
?Dobrý deň, na ul. Janka Alexyho 1/A na kraji hlavnej cesty pred zastávkou L23 v smere do Lamača sa už asi rok nachádza červená Škoda 105, ktorej postupne "miznú" súčasti... Pred pár dňami ešte mala EVČ, ale teraz sa už zrejme oficiálne môže považovať za vrak. Okrem toho, že pôsobí neesteticky a zaberá miesto (časť chodníka), tak bráni aj vo výhľade auutám vychádzajúcim z parkoviska pred zastávkou L23. Nemôžem uveriť, že o tomto vraku MČ ešte nevie, keďže sa nachádza prakticky v centre Dúbravky na kraji hlavnej cesty.
Peter O., 13.8.2006
!Vážený pán Peter, o spomínanej škodovke vieme, a máme ju zaregistrovanú. Akonáhle už je bez ŠPZ a je v nepojazdnom stave , môžeme vykonať odtiahnutie. Firma ktorá s nami spolupracuje ohľadom odťahovania vrakov nám prisľúbila, že vrak odtiahnú v priebehu dnešného dňa. S pozdravom F. Blcha, odd. ŽP a P
?Dobrý deň, ako to bude s druhou časťou NC Saratov? Hovorilo sa, že ju taktiež odkúpila spoločnosť Tatrareal a chystá sa ju rekonštruovať. Pravdupovediac, bolo by načase. Je to tam schátrané a neperspektívne. Čo potom bude skvetinárstvom, Jagermaistrom a Labyrintom? Ostanú? Tiež ma zaujímajú tí "krásni bezdomovci", ktorí špatia príchod do Saratova, fajčia a konzumujú alkohol na schodoch pri vchode, párkrát sa tam samozrejme aj vyšpinili. O tých ich nemiestnych poznámkach v stave opilosti ani nehovorím. Dúfam, že odpíšete, že ich už riešila mestská polícia. Dovoľte, aby som sa zasmiala, prednedávnom som bola svedkom toho, ako ich mestský policajt potľapkal po pleci a išiel si po svojom. Skvelé riešenie. Ďakujem za odpovede.
A. Budinská, 12.8.2006
!Vážená pani Budinská, Mestské zastupiteľstvo 6. 7. 2006, uznesením č. 1095/2006, schválilo predaj Domu služieb na Saratovskej ulici spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a. s., so sídlom na Dunajskej ul. č. 25, v Bratislave. Kúpna zmluva má byť kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia. Na budúce využitie tohoto objektu sa musíte informovať vo firme SLOVAK INVESTMENT GROUP, pretože na Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka kupujúci doteraz nepredložil žiadny investičný zámer. Predpokladá sa však, že sa celá stavba Domu služieb bude rekonštruovať, rovnako ako to bolo v prípade susediaceho OD Saratov. Riešenie Vašej ďalšej otázky, týkajúcej sa bezdomovcov a konzumácie alkoholu na verejnosti, nie je v kompetencii oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy, ale mestskej alebo štátnej polície. Ing. arch. Jozef Supek, odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa po ukončení tunela Sitiny počíta s autobusovým spojením a prípadnou zastávkou na ulici Polianky. Za odpoveď´ďakujem.
Miriam Lepeňová, 11.8.2006
!Vážená pani Lepeňová, nie, napriek našej snahe, Magistrát hl. m. SR Bratislavy žiaľ neuvažuje. Priestor v okolí Ulice Polianky bude dostupný zo zastávok MHD na novobudovanej Harmincovej ulici (pri križovatke s Ulicou Polianky a Húščavovou ulicou). Perspektívne Magistrát hl. m. SR uvažuje o autobusovej linke vedúcej po Harmincovej ulici, Ulici Polianky, Dúbravskej ceste s vyústením do Lamačskej cesty v križovatke „Vojenská nemocnica“. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcem sa spýtať, z akého dôvodu sa na autobusovej zastávke pri OD Saratov nenachádza kôš na odpadky. Keď fungovala ešte stará autobusová zastávka, odpadkový kôš tam bol osadený, teraz chýba. Všetky smeti sa tak potulujú po zdevastovanom trávniku v okolí, keď fúka vietor, vyzerá to tam horšie ako na Lúniku IX. Ďakujem. Mária.
Mária Schieberová, 9.8.2006
!Vážená pani Schieberová, v danej záležitosti sme oslovili riaditeľa Dopravného podniku Bratislava a.s., vzhľadom k tomu , že situácia na zastávkach začína byť neúnosná. Čistotu, vysýpanie košov na zastávkach, letnú, zimnú údržbu a osadenie máloobjemových košov vykonáva Dopravný podnik Bratislava ,a.s. Tiež nám táto záležitosť nie je ľahostajná, a spomínanú zastávku sme čistili na naše náklady už 3x v období minulého mesiaca. Našou možnosťou je osadiť máloobjemový kôš, ale len do trávnika (vedľa zastávky) vzhľadom k tomu, že zástavka je v správe DP a pozemok pod ňou vlastníctvom Magistrátu hl.m. SR Bratislavy. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Pan, Červenakov, a kedy bude na Nejedleho 53-63 ta tretia kosba? Druhu ste spravili 20.7. 2006 a 21. 7. 2006 pohrabali. A Čo sa týka zelene. Ani raz nám nikto pred domom nepostrihal kríčky, nedoplnil nič miesto vyvynutých, nakoľko je to slnečná strana a ani ste nezasadili novy strom namiesto toho, čo vyhynul v roku 2003. Iné pozemky ma nezaujímajú, vravím Vám tam možno robíte tri kosenia, mňa zaujíma práve táto časť. Je to malý kúsom mestskej časti okolo, ktorej sú veľké pozemky magistrátu.
S.Bodlakova, 7.8.2006
!Vážená pani Bodláková, ako som spomenul v predchádzajúcej odpovedi, urbanistický obvod č.199 je pokosený a pohrabaný. Momentálne nemôžete nič namietať. Ďalej Vám bolo oznámené, že ďalšie kosenia budú určite uskutočnené - aj kvôli počasiu, kde vegetácia po výdatných dažďoch pomerne rýchlo rastie. Z toho vyplýva, že onedlho uskutočníme štvrtú kosbu. Čo sa týka kríkov, ich zostrihanie uskutoční naša dodávateľská firma. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Pán, Červenakov, miestana časť robí ročne nanajvýš dve kosenia, magistrát u nás na Nejedlého vždy kosí poctivo, my tam bývame a vidíme to. Tento rok bolo na Nejedlého ulici urobené tri kosenia od Magistrátu, od miestnej časti druhé len na základe mojej sťažnosti. Kde kosíte trikrát mi je jedno, ale menovali ste, že kosíte 5-krát aj na našej ulici. O tej žiadosti viem, lebo pozerám Dúbravskú televíziu a preto viem aj o tých vymyslených piatich koseniach, ktoré možno robíte niekde, ale určite nie na Nejedlého ulici. My tam dobre vidíme, kde je kosené a ako často, lebo máme obidva druhy pozemkov pred očami a naše deti sa na to radi pozerajú, tie sú taký indikátor a preto to sledujeme pozornejšie. Nás teda nezaujíma žiadosť k magistrátu, ale to, že sa nestaráte nie o kosenie a zeleň, ktorá je tam vysadená. A keď som bola u Vás, 10.7. ani ste mi nevedeli povedať aké pozemky sú okolo nášho domu, presviedčali ste ma, že sú magistrátu (nemáte na mape Dúbravky ani zakreslenú celú Nejedlého ulicu a ani pozemky, ktoré patria mestskej časti)a tak som im písala na Vami určenú adresu, ale na katastri mi v počítači ukázali mapu pozemkov a boli Vaše. My, občania vidíme, Vy si skontroľujte, čo Vám firmy účtujú a čo urobia.
Silvia Bodláková, 3.8.2006
!Vážená pani Bodláková, neviem ako ste na to prišli, že mestská časť Bratislava – Dúbravka vykonáva len dve kosby ročne. Je to Váš názor, ale keby ste si pozornejšie prečítali moju predchádzajúcu odpoveď, tak ste mohli vyčítať, že už končíme tretiu kosbu. Sľúbene ďalšie kosby určite prídu, pretože v septembri budú hody a všetky plochy budú musieť byť pokosené dokonca aj niektoré, ktoré nemáme v správe. Okrem toho mate na Nejedlého všetko pokosené, osobne som si to preveril akurát dokončujú hrabanie plôch. Nesúhlasil by som ani s Vaším názorom, že sa nestaráme o zeleň, pretože M.Č. Bratislava – Dúbravka uskutočnila výsadbu nových drevín v areály ZŠ Nejedlého, o čom sa môžete presvedčiť. Čo sa týka novostavby bude doplnená do mapy aj s novými objektmi ktoré má momentálne rozostavané firma B.O.S. Slovakia. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobry den, prosim Vas (uz druhy krat) o odpoved, kto je zodpovedny za zber odpadkov v okoli ulice Homolova (za vchodmi c. 37, vedla c. 39 a okolo sportovych ihrisk)? Zbiera to vobec niekto ? Nedali by sa tam umiestnit odpadkove kose, ktore by boli pravidelne vyprazdnovane ? Obyvatelia by aj radi vyhadzovali odpadky do kosov, ale nemaju kam (hlavne prilezitostni sportovci vzdy po sebe zanechaju zopar plastikovych flias) - obyvatelia okolo to riesia zavesenim plastikovych vriec. Bol by velky problem rozmiestnit a financovat z nasich dani zopar nadob v danom okoli ? Dakujem za odpoved.
Jozef Smolko, 2.8.2006
!Vážený pán Smolko, čo sa týka ihriska pri MŠ Cabanova, zabezpečíme osadenie maloobjemového kôša na spomínané ihrisko. Čistotu a vysypávanie maloobjemových košov zabezpečuje naša dodávateľská firma. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň, pýtala som sa 19.7.2006 na konkretne pozemky prečo nie sú pokosené. Prečo do toho pletiete Magistrát. Ten si svoje pozemky poctivo kosí každý rok. Tento rok včera kosili už tretí krát. Vy sami píšete, že Vaše pozemky ste kosili 20.7. len druhý krát. Ako chcete stihnúť do zimy tých 5 kosení, čo ste avizovali na júnovom zasadaní miestneho zastupiteľstva, keď Magistrát už kosil trikrát, vy len dvakrát (minulé roky ani toľkokrát nie)a to až na moje sťažnosti na Miestnom úrade?
Silvia Bodláková, 2.8.2006
!Vážená pani Bodláková, môžem Vás ubezpečiť, že M.Č. Bratislava – Dúbravka vykonáva tretiu kosbu vzhľadom na to, že už je august. O tomto sa môžete presvedčiť, všetko , čo je v našej správe je kosené. Magistrát hl. m. SR Bratislavy začal kosiť svoje pozemky až na našu písomnú žiadosť, kde sme ich vyzvali, aby skoordinovali kosbu s našimi pracovníkmi. Rozdiel je v tom, že my ešte budeme kosiť tak ako to máme v pláne, zato Magistrát uskutočňuje len tri kosby ročne. Momentálne prebiehajú rokovania, aby predmetné pozemky boli zverené nám do správy, kde by bolo uskutočňovaných 5 kosieb ročne, a kosenie by bolo plynulé a celoplošné. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň, prosím vás je už neúnosné, ž oproti novostavbe na Nejedlého ul.55-61 v areáli skladiska, prípadne na stavenisku vedľa robiarobotníci hluk aj v nedeľu o pol jedenástej v noci.Väčšina rodín v našom dome má maloleté deti, mohol by to už konečne niekto "stopnúť"? Dieťa uspávam niekoľkokrát za deň, je to absurdné. To už neexistujú žiadne pravidlá? Ďakujem.
Budinská,A., 2.8.2006
!Vážená pani Budinská, na základe Vášho podnetu nie je možné presne zistiť o akú stavbu ide, ale predpokladám, že je to stavba "Polyfunkčný dom s pohotovostným ubytovaním penziónového typu", ktorej stavebníkom je Global Production, s.r.o. Uvedená spoločnosť má na predmetnú stavbu právoplatné stavebné povolenie a preto nie je možné túto stavbu, ako píšete v svojom podnete "stopnúť". S poľutovaním Vám oznamujem, že nie je nijaká norma a ani zákom, ktorý by obmedzoval stavebníkov v pracovnom čase. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?zaujimalo by ma, dokedy budu kamiony firmy Rösner parkovat na ul. Pri krizi? az kym sa nestane nejake nestastie, ked povedzme autobus sa vyhyba zaparkovanemu kamionu a oproti mu ide nejake auto, nedajboze dalsi autobus?!?! pokial som informovana (povedali mi na policii Dubravka), kamiony maju vstup do MC Dubravka zakazany... dokedy este bude policia tolerovat parkovanie kamionov v Dubravke?
Danka Paulenova, 31.7.2006
!Vstup do Dúbravky by mali mať iba kamióny, ktoré zásobujú veľkopredajne. Voči kamionistom, ktorí neoprávnene parkujú v našej mestskej časti, má oprávnenie zasiahnuť iba mestská alebo štátna polícia. Mestská časť Bratislava – Dúbravka požiada políciu o prešetrenie Vášho podnetu. Ing. Karol Valtera, odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Prosím o informáciu ako mám postupovať ak si chcem zaplatiť vyhradené miesto na parkovanie. Koľko ma to bude stáť. Ďakujem
Eva, 31.7.2006
!Každý obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Dúbravka má možnosť požiadať o vyhradené parkovacie miesto. Na miestnom úrade si občan môže podať žiadosť o vyhradené parkovacie miesto. K vyplnenej žiadosti priloží náčrtok s vyznačením požadovaného miesta a kópiu malého technického preukazu. Poplatok pre fyzickú osobu je 3650,- Sk/ročne a každý si musí na vlastné náklady urobiť vyznačenie parkovacieho miesta, t.j. dopravné značenie zvislé a vodorovné. Ing. Karol Valtera, odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, kedy bude MČ Dúbravka odpredávať pozemky do osobného vlastníctva na ul. Lipského 6.-8. Máme záujem si odkúpiť pozemok pod vlastnými bytmi na danej ulici. Je na to nejaká čakacia lehota pre danú lokalitu? Ďakujem. Jana
Jana Trgalová, 31.7.2006
!Dom na ulici Lipského 6. - 8. nie je a nebol v majetku Miestneho úradu Bratislava - Dúbravka. Odkúpenie pozemkov môže zabezpečiť vlastník.
?Dokáže niekto zabezpečiť pokosenie trávnika pod novostavbou na Koprivnickej? Trávnik je pokosený len na okrajoch, v strede je pširoký pás buriny. Alergici sa môžu zblázniť. Ďakujem
Branislav Jurkovič, 25.7.2006
! Vážený pán Jurkovič, predmetná parcela pod p. č. 882 k. ú. Bratislava – Dúbravka je zverená do správy Magistrátu hl. m SR Bratislavy, ktorý zabezpečuje kosbu prostredníctvom svojej dodávateľskej firmy. Môžem Vás ubezpečiť, že sme ich vyzvali písomnou formou, aby vykonali kosbu na svojich parcelách ktoré majú zverené do správy. S pozdravom P. Červenakov, odd. ŽP a P
?Najprv by som sa chcel podakovat za nove ihrisko, ktore ste vybudovali na Nemcikovej ulici, vedla Parku Druzba. Na druhej strane mam niekolko otazok: 1.Nebolo rozumnejsie investovat peniaze radsej do rekonstrukcie skolskeho ihriska pri ZS Benovskeho a povodne ihrisko s preliezkami len nanovo namalovat,poopravovat pokazene preliezky... a lavicky mohli ostat tiez povodne, len stacilo vymenit niektore dreva, lebo zivotnost sucasnych laviciek je oproti tym povodnym minimalna 2.Kolko stala cela investicia, ked uz sa teda robila 3.Kolko z tych penazi islo na upravu tensioveho kurtu, ktory bude vyuzivat minimum ludi a tipujem, ze casom prejde do skuromnych ruk 4.Chcel by som poprosit aj o foto architekta, alebo kompetentneho, ktory vymyslel dat na ihrisko kamienky!!! Viem, ze piesok treba menit, ale chodte sa pozriet ako to vyzera mesiac po otvoreni - velke kamene zo spodu su uz navrchu, deti do seba hadzu kamienky, prenasaju ich do pieskoviska...Odkial bral inspiraciu???Vsak ked nie piesok, tak sa chodte pozriet vedal Auparku. 5.Opat foto architekta, lebo dat piesok len na miesta, kde su hojdacky, to uz hranici trochu aj s nenormalnostou 6.Kde su hojdacky pre najmensich.Na novych sa mozu hojdat akurat tak deti od 4-5 rokov. 7.Brizolit, ktory ste dali na muriky je tiez nezmyselny, lebo si deti o neho oskieraju nohy, este ze su tam apson tie dreva , na ktorych sa da sediet. Prosim o odpovede a nepisem len za seba, lebo mnoho zien, ktore tam chodia s detmi a s ktorymi som rozpraval sa stazovali. Niekedy treba najprv chodit do terenu a mysliet aj na tych pre ktorych to robime a nielen aby nieco bolo. Dakujem za odpovede RNDr. Martin Zatovic
RNDr. Zatovic Martin, 25.7.2006
!Vážený pán doktor, k Vašim otázkam : 1. MČ, ako isto viete, má len obmedzené finančné prostriedky. Ideálne by bolo, keby sme mohli investovať aj do Vami uvedeného ihriska. Pôvodné detské ihrisko už nevyhovovalo dnešným požiadavkám a európskym normám. Lavičky boli žiaľ v doslova dezolátnom stave, preto bolo rozhodnuté ich odstrániť a nahradiť ich novými, spĺňajúcimi všetky (značne náročné) požiadavky. Otázku životnosti Vám neviem zodpovedať, dodávateľ garantuje minimálne takú, ako pôvodné. 2. Rozpočtové náklady revitalizácie činili 10 463 868,- Sk (vrátane DPH) a boli dodržané. 3. Revitalizácia tenisových kurtov 2 923 010,- Sk. 4. Fotografiu architekta nevlastníme, v každom prípade bez jeho zvolenia ju nezve-rejníme. Kamienky v detských ihriskách sú v zmysle príslušných európskych noriem. 5. O fotografiu architekta – viď predchádzajúci bod, otázka priesku –dtto predchá-dzajúci bod. 6. Dňa 1. augusta 2006 boli osadené 2 ks hojdačiek pre deti do 3 rokov. 7. Povrchová úprava múrikov bude prehodnotená v zmysle Vašej pripomienky. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň prajem! Potrebovala by som vedieť, kde sa vybavuje jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa. Obaja rodičia máme trvalé bydlisko v Dúbravke. Ďakujem za odpoveď.
Martina Taubingerová, 24.7.2006
!Vážená pani Taubingerová, príspevok pri narodení dieťaťa - štátna sociálna dávka vo výške 4.460,-Sk sa vybavuje na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny - územné pracovisko Bratislava IV - Karloveská 2/2.p. na úseku štátnych sociálnych dávok tel.02/ 60292424, -25,-26. Jednorázový príspevok môžete dostať navyše aj od m.č.Bratislava-Dúbravka v prípade, že čistý príjem Vašej rodiny nepresahuje 1,25 násobok sumy životného minima, o čom sa môžete informovať na tel.č. 02/ 64 46 29 87, 02/ 64 28 24 28 kl.106 Miestny úrad, Žatevná 2, kanc.č.5,8. Výšku príspevku navrhuje Komisia sociálno-zdravotná. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva
?Dobry den Neviem ako vnimaju ostatni obyvatelia Dubravky tento fakt, mne osobne dost prekaza obrovske mnozstvo holubov znecistujucich najma vrchne balkony, spiniacich tam, kladucich tam vajcia, a viriacich prach. Teraz v lete je to uz neusnosne... Hodla s tym MC nieco robit, alebo je to povazovane za normalny jav, ich mnozstvo? Dakujem
Brano Bleha, 24.7.2006
!Vážený pán Bleha, na Vašu otázku odpoviem veľmi stručne. M.Č. Bratislava – Dúbravka zabezpečuje iba asanačné a deratizačné služby verejných priestranstiev. Nie však odchyt holubov. Čo Vám môžem poradiť, kontaktujte svojho správcu BF, nech prostredníctvom spôsobilej firmy pod veterinárnym dohľadom zabezpečí redukciu (odchyt) spomínaných holubov. S pozdravom P. Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ci je mozné nahliadnut, pripadne mi zaslat plany projektu vystavby D2 Bratislava Lamačská cesta. Chcela by som si pozriet ako bude vyzerat okolie stavby po dokonceni projektu. Dakujenm za skoru odpoved. Mail: qwaydani@gmail.com
Veronika Danišová, 21.7.2006
!Do projektovej dokumentácie stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré grunty je možné nahliadnuť na oddelení územného rozvoja, výstavby a dopravy na ul. Pri kríži č. 14 v úradných hodinách, v pondelok od 8.00 do 18.00, v stredu od 8.00 do 16.00 a vo štvrtok od 13.00 do 16.00 hod. Ing.arch. Jozef Supek, odd. územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. V týchto dňoch sa začali bez upozornenia práce na výstavbe nadstavby na obytnom dome(Cabanova ul.), ktorý je vzdialený približne 5 m od nášho domu (medzeru medzi našimi domami tvorí iba chodník). Hluk celý deň (aj počas víkendu) prach a nečistota takmer na dosah. To všetko nás bude pravdepodobne ohrozovať vzhľadom na rozsiahlosť prác dlhé obdobie bez možnosti čo len otvoriť okná. Navyše aj kvalita bývania sa tak oveľa zhorší - výška uvedeného domu zatieňuje naše byty. Bol sa niekto pozrieť na miesto predtým, než udelil stavebné povolenie? Ako je možné, že sa neprihliada na názor obyvateľov, ktorí majú rovnaké právo vyjadriť sa k takýmto veľkým úpravám. Prosím o vyjadrenie. O.H. 20.7.2006
Oľga Hošeková, 20.7.2006
!Vážená pani Hošeková, reagujem na Váš podnet ohľadne stavby "Nadstavba bytového domu Cabanova 1-9, Bratislava Dúbravka". Žiaden z okolitých domov nie je vo vzdialenosti 5m. Najkratšia vzdialenosť je 15m. V územnom konaní vypracoval Architektonický ateliér Gam, Ing. arch. Marian Goč, autorizovaný architekt Svetlotechnické posúdenie, v ktorom posúdil, že nadstavbou bude tienený objekt bytového domu Cabanova 14-20. Vzhľadom na to urobil posúdenie preslnenia a konštatoval, že cit. "Požiadavka STN 734301 na preslnenie bytov je splnená". K uvedenej stavbe sa vyjadril aj Regionálny úrad verejného zdravotníctve Bratislava rozhodnutím č. RÚVZ/21-8359/20, v ktorom dal posudok, že s predmetnou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V územnom a stavebnom konaní sa prihliada na názory a pripomienky účastníkov konania, ktorých okruh presne stanovuje stavebný zákon t.j. Z.č. 50/19976 Zb. v znení neskorších predpisov. Všetci týto účastníci konania boli stavebným úradom oslovení a bola im daná možnosť nahliadať do podkladov konania (t.j. projektová dokumentácia, vyjadrenia, svetlotechnický posudok.....)a v konaní uplatniť svoje námietky a pripomienky. Chápem, že prašnosť a hluk Vás na určité obdobie bude obťažovať, ale bez týchto negatívnych faktorov sa žiadna stavba nedá realizovať. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková vedúca stavebného úradu
?Prečo Mestská časť nekosí pozemky: 3400/104, 3400/80, 3400/81, 3400/106, 3400/82, 3400/83, 3400/107, 3400/108, 3400/84, 3400/92, 3400/93, 3400/97, 3400/91 ? Prečo iné svoje pozemky "vraj" kosí 5-krát do roka a tieto vôbec alebo najviac raz?
Silvia Bodláková, 19.7.2006
!Vážená pani Bodláková, predmetné pozemky ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka boli pokosené dňa 20.07.2006. Čo sa týka ostatných pozemkov v U.O. 199, zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislavy, prostredníctvom svojej dodávateľskej firmy. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobry den.chcem sa opytat,ci sa bude riesit neako parkovanie na ulici Nejedleho konkretne domy 10,12,14.Dakujem
miso, 18.7.2006
!Vážený spoluobčan, mestská časť Bratislava – Dúbravka v súčasnosti rieši statickú dopravu na vhodných plochách pokládkou tzv. vegetačných tvárnic. Na Nejedlého ulici pri domoch č. 10, 12, 14 bolo vybudovaných cca 10 takýchto stání. Nakoľko už viac vhodných plôch sa (zatiaľ) v blízkosti nenachádza, takéto úpravy nebudeme ďalej realizovať. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Mal by som otazku ohladom podania ziadosti na podatelni a odpovedi uradu na ziadost. O kladnom, alebo zapornom vyrozumeni budem iformovany pisomne postou, alebo ako sa mam dozvediet vysledok ziadosti?? Aka je maximalna doba na odpoved? Dakujem
Jozef Jahoda, 18.7.2006
!Vážený pán Jahoda, vo Vašom prípade ide zrejme o žiadosť na vyhradené parkovanie. Nakoľko tento druh žiadosti musíme riešiť s ďalšou organizáciou, treba odpoveď, t.j. kladnú alebo zápornú zaslať do 60 dní od podania žiadosti. Konkrétne Vaša žiadosť je v štádiu vybavovania s Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava IV. Výsledok Vám bude vo vyššie uvedenom termíne oznámený. Ing. Karol Valtera, odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den.Mam otazku kolko sa bude platit v materskej skolke za dieta od septembra v Dubravke na den mam zaujem k vam ho davat ma 2a pol roka.Dakujem.
EmiliaSchwantnerova, 17.7.2006
!Dobrý deň, v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti je v súčastnosti mesačný poplatok 340,-Sk. Stravná jednoka je 30,-Sk/deň. S pozdravom, PaeDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠKMaŠ.
?Dobry den. chcel by som Vas poziadat o upresnenie ci v buranie/odstranenie nenosnych priecok (panelov v kuchyni, z ktorych jeden sluzi ako bocna stena vstavanej skrine a druhy je z boku kuchynskej linky) podlieha stavebnemu ohlaseniu. V zakone sa hovori len o vymene nenosnych priecok a nie o ich odstraneni. Dakujem
Lubos, 14.7.2006
!Vážený pán Luboš, v zmysle § 55 ods. 2 písm. b (... pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby , nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti ...) zákona č. 50/1976 Zb., postačuje stavebnému úradu ohlásenie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Teraz prebieha v Dúbravke rekonštrukcia električkovej trate. Pritlačte na to, aby DPMB odstránil aj koľaje, ktoré križujú ulicu M. Sch.-Trnavského pri Hanulovej ulici. Táto križujúca koľaj komplikuje plynulosť jazdy motorových vozidiel. Ďakujem
Ing. Jan Mlynek, 14.7.2006
!Vážený pán inžinier, vzhľadom na to, že sa nejedná o rekonštrukciu, ale o opravu koľajového zvršku električkovej trate, Vami spomínané koľaje pri Hanulovej ulici (napriek našej snahe) nabudú odstránené. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?
,
?Dobry den, chcel by som si zrekonstruovat jadro v byte a zamurovat jedny dvere (nebudem hybat so ziadnymi prieckami). Je potrebne tuto upravu niekomu hlasit (komu)? Ake su lehoty ? Treba cakat na nejake povolenie ? Je potrebny znalecky posudok, nakres resp. vyjadrenie statika? Dakujem.
Milan Semjanek, 13.7.2006
!Vážený pán Semjanek, podľa Vášho popisu sa jedná o dosť rozsiahlu a nákladnú úpravu Vášho bytu. Považujem za vhodné, aby ste prišli osobne na oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy miestneho úradu (Pri kríži 14, tel. 64 46 12 50) Váš zámer konzultovať. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opýtať či by nebol možný zákaz prejazdu veľkých kamiónov cez Dúbravku. Tieto kamiony odbočujú na Alexyho ul. a pravdepodobne si skracujú takto cestu. Nakoľko bývam na križovatke Sch.Trnavského a Alexyho stáva sa tymito prejazdami hlučnosť priam neznesiteľná. Ďalej si myslím, že týmto sa ničia naše cesty. Javorová, 13. 7. 2006
Viera Javorová, 13.7.2006
!Vážená pani Javorová, kamióny prechádzajúce cez Bratislavu majú určenú trasu a sú kontrolované políciou. V našej mestskej časti je možná iba cieľová doprava, teda vykládka / nakládka (napr. veľkopredajne, materiál pre stavby, odvoz vybúraných hmôt ... ). Vieme (a takisto polícia) o porušovaní tranzitného režimu kamiónmi, dokonca na Bagarovej ulici. Za porušenie dopravných predpisov sú vodiči v zmysle dopravnej vyhlášky sankcionovaní políciou. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň!Prosím vás,mohli by ste mi povedať otváracie hodiny a koľko stojí vstupné na kúpalisko Rosnička?????Alebo,ak má toto kúpalisko aj nejakú internetovú adresu,mohli by ste mi ju poskytnúť?Za odpoveď vopred ĎAKUJEM :)
P.T., 11.7.2006
!Dobrý deň, kúpalisko Rosnička na ul. M. Sch. Trnavského 2 prevádzkuje STaRZ Bratislava. Na TF 64 36 09 60 získate všetky aktuálne informácie, o ktoré máte záujem. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?Dobry den prajem! Zaujimalo by ma, ci sa pri momentalnej rekonstrukcii kolajnic na M. Sch. Trnavskeho pocita aj s rekonstrukciou elektrickovych zastavok, ktore, okrem toho, ze zohyzduju okolie, su aj nebezpecne (nikdy neviete, co na vas spadne). Zaroven ma zaujima, ci sa planuje rekonstrukcia podchodov na M. Sch. Trnavskeho a na Saratovskej. Tieto podchody su jedinou moznostou, ako bez ujmy na zdravi prejst na druhu stranu cesty, resp. na zastavky elektriciek, nehovorim a tazkostiach pre mamicky s kocikom. Rovnako sa chcem spytat, ci sa planuje v buducnosti s rekonstrukciou Domu sluzieb na M. Sch. Trnavskeho - nieco na sposob OD Saratov. Objekt je miestami nevludny, konkretne mi prekazaju aj navstevnici viechy, ktori postavaju pred jej vchodom a fajcia, (dym sa siri uplne vsade) a vykonavaju malu potrebu v prilahlych krikoch. Rovnako je to aj s bezdomovcami v tomto okoli. A este by som si dovolila upozornit na nefungujuce poulicne osvetlenie na ulici Luda Zubka zo strany k Domu sluzieb - nesvietia tam minimalne tri lampy, co vytvara suvisly niekolkometrovy usek tmy. Za odpovede velmi pekne dakujem.
Martina Taubingerova, 8.7.2006
!Vážená pani Taubingerová, práce na električkovej trati nie sú rekonštrukciou, ale údržbou. V tomto roku sa (žiaľ) stav zastávok nezlepší. Rekonštrukcia podchodov sa tiež nebude realizovať, napriek našim neustálym urgenciam na Magistráte hl. m. SR Bratislavy. Majiteľ „Domu služieb na ulici M. Sch. Trnavského“ zažiadal o povolenie úprav (približne v zmysle Vášho dotazu). Vami spomínaný problém bezdomovcov je problémom celospoločenským, jeho úspešné vyriešenie bude dlhodobé a určite nebude spočívať iba v reštrikciách. Ďakujeme za Vaše upozornenie na nefungujúce osvetlenie, upovedomili sme správcu - Magistrát hl. m. SR Bratislavy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcem sa spytat ci bol povoleny vyrub borovic kvoli rekonstrukcii teplovodneho potrubia na Ozvoldikovej 4. J.P.
Ing. Jaroslav Paulovic, 7.7.2006
!Vážený pán Ing. Paulovič, Mestská časť Bratislava – Dúbravka ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany a prírody vydal spoločnosti C –TERM, s.r.o., rozhodnutie na výrub drevín v spomínanej lokalite. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.06.2006. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň, rada by som Vám srdečne poďakovala za informáciu ohľadom rekonštrukcie ihriska na Homolovej ulici. Deti sa už veľmi tešia na jeho novú podobu. Rada by som v mene všetkých detí aj rodičov požiadala o čo najskorší termín prestavby, pokiaľ je to čo len trochu možné. Vopred ďakujem. Zároveň ďakujem za zavesenie opravenej hojdačky na tom istom ihrisku, avšak bohužiaľ, zrejme nedopatrením bola na ihrisku zavesená hojdačka, ktorú deti nemôžu využiť, resp. len na hojdanie postojačky, pretože je len asi 30 cm od zeme. Ak je to možné, prosím Vás o jej výmenu. Vopred ďakujem.
Gabriela z Dúbravky, 4.7.2006
!Vážená pani Gabriela, momentálne Vám môžem oznámiť, že bola vybratá dodávateľská firma ktorá bude vykonávať revitalizáciu detských ihrísk a pieskovísk. Po podpísaní zmlúv, začne spomínaná spoločnosť s revitalizáciou. Čo sa týka spomínanej hojdačky bola už vzatá na opravu a doplnená nová. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?Dobrý deň. Medzi Domom kultúry v Dúbravke a práve stavanými novými objektami Billy a Rusticy má byť údajne postavený ďalší polyfunkčný komplex pozostávajúci z nižšej bytovej zástavby a tiež administratívne "mrakodrapu" s niekoľkými desiatkami poschodí. Otázky: V akom štádiu schvaľovania sú tieto projekty (územné rozhodnutie, stavebné povolenie), resp. kedy sa predpokladá vydanie stavebného povolenia? Kedy sa počíta so zahájením stavebných prác? V mrakodrape búdú aj byty? Nebude to znamenať obrovskú hustotu zástavby na tak malom priestore navyše s aboslútnym nedostatkom vonkajších, ale aj vnútorných, parkovacích miest?? Navyse, na malom priestore na druhej strane Saratovskej medzi poštou a Lidlom má vzniknúť veľký bytový komplex so 4 budovami ... Všetko priveľmi natlačené, bez zodpovedajúcich parkovacích možností a absolútne bez zelene. Ďakujem predom za neformálne odpovede.
G.Šuleková, 4.7.2006
!Vážená pani Šuleková, medzi Domom kultúry a rozostavanými objektami Billa a Rustica by mal byť vybudovaný polyfunkčný areál s tromi nadzemnými podlažiami obchodných prevádzok usporiadaných pozdĺž centrálnej pasáže s galériami, obdobne ako v Polus city center alebo v Auparku. Súčasťou tohoto komplexu by mal byť aj supermarket firmy Jednota. V severozápadnom cípe tohoto okrsku (pri Saratovskej ulici) by mala byť umiestnená administratívna budova so 7 nadzemnými podlažiami. Nad obchodnými prevádzkami (pozdĺž Trhovej ulice) by mali byť situované 3 objekty s terasovými bytmi (od 4. nadzemného podlažia po 7. nadzemné podlažie). V juhozápadnom cípe okrsku by mal byť situovaný vežový objekt s bytmi (od 4. nadzemného podlažia po 29. nadzemné podlažie). V dvoch podzemných podlažiach by malo byť vytvorených cca 750 parkovacích miest a na povrchu ďaľších 37. Návrh tohoto polyfunkčného areálu bol spracovaný na úrovni štúdie. V priestore medzi budovou pošty a areálom predajne Lidl by mal byť vybudovaný komplex Botanik s dvomi 24 podlažnými vežovými bytovými objektami na dvojpodlažnom parteri, v ktorom by mali byť situované obchodné priestory. Na severnej strane tohoto komplexu by mal byť umiestnený sekciový bytový dom s obchodnou vybavenosťou na 1. nadzemnom podlaží a bytmi na 2. – 5. podlaží. Parkovanie by bolo riešené v dvoch variantoch. V 1. variante sa predpokladá umiestnenie 297 parkovacích stání v dvoch podzemnných podlažiach a 19 parkovacíh státí na povrchu. V 2. variante je navrhnutých 297 parkovacích státí v dvoch podzemných podlažiach a 56 parkovacích miest na 3 povrchových parkoviskách. Navrhovaný zámer bol spracovaný na úrovni dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Tento zámer, podliehajúci zisťovaciemu konaniu, bol v roku 2005 posudzovaný MŽP SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vpyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. MŽP SR vydalo 2. 11. 2005, pod číslom 2741/05-1.6./fp rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. V oboch polkyfunkčných komplexou musí počet parkovacích miest vyhovovať príslušným ustanoveniam STN 73 61 10. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Rada by som vedela, ci sa nam skomplikuje cesta az zacnu robit na komunikacii pred vjazdom do tunela. Kade budeme chodit? Nechapem, preco dialnicna spolocnost nenavrhla moznost, ze by sa z Dubravky na Lamacsku cestu chodilo cez Polianky a popod ten most veduci do tunela. Ved dole pod mostom by bolo dost priestoru urobit cestu. Cela ta stavba mi pripada, ze bude vyhodna pre vsetkych, len nie pre dubravcanov. To za nas nikto z mestskeho zastupitelstva neloboval,a by sme mali co najlepsi pristup do mesta??? Zaujimalo by ma, ze po ukonceni vsetkych prac a po spojazdeni dialnicneho obchvatu s tunelom, ci my na ceste z a do Dubravky budeme sa napajat na Lamacsku cestu tak, ze budeme prechadzat cez krizovatku a cestu nam budu krizovat kamiony? A bude aspon krizovatka svetelna? Ja si vobec neviem predstavit, ako vlastne budeme chodit. Dakujem vopred za odpoved.
janka, 4.7.2006
! Vážená pani Janka, v ďaľšej etape prác na diaľnici bude doprava „do a z Dúbravky“ presmerovaná do definitívnej trasy, teda cez most ponad diaľnicu k Lamačskej ceste. Naša doprava sa teda zlepší. Váš návrh „ ... prečo diaľničná spoločnosť nenavrhla možnosť, že by sa z Dúbravky na Lamačskú cestu chodilo cez Polianky a popod most vedúci do tunela ... “ by križoval, resp. by sa spájal so zjazdnou vetvou diaľnice (v smere sever – centrum). Napriek tomu Vami navrhovaná možnosť (s istými obmedzeniami) bude, a to jazdou okolo areálu SAV s vyústením na Lamačskú cestu v križovatke „Železná studnička“. Výstavba diaľnice má pre nás bezpochyby veľký význam, napr. rekonštrukcia Harmincovej ulice (rozšírenie na 4 pruhy, doplnenie svetelnej signalizácie pri Lipského a Húščavovej ulici, prejazd mostom ponad diaľnicu, napojenie na Lamačskú cestu v svetelne riadenej križovatke, rekonštrukcia kanalizačných vetiev i v okolí, potenciálny prejazd „do Lamača“ ponad železnicu ...), odklon tranzitnej dopravy z Lamačskej cesty, Mlynskej doliny, Brnianskej a Pražskej ulice ... S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako sa mohlo stať, že začiatkom letných prázdnin máme namiesto piatich spojov do mesta iba dva, nakoľko tretí premáva iba v čase špičky? Z toho jeden (X12) chodí iba do Karlovej Vsi. Ja viem, že túto otázku má na starosti asi niekto iný, ale Dopravný podnik určite nezruší spoje bez dôkladného vyjadrenia Mestskej časti. Nechápem, prečo sa hneváme (ako Mestská časť - Dúbravka), že sme veľké sídlisko a nakoniec dopustíme, aby počas letných prázdnin chodili do Dúbravky iba dva spoje. Pričom Lamač, ktorý má podľa mňa o polovicu menej obyvateľov, má 6 spojov. Kto to má vlastne na starosti? Ďakujem za odpoveď.
bacharova.olivia@slsp.sk, 3.7.2006
!Dobrý deň, trocha neskoro som sa dostal k odpovedi na Vašu otázku, nakoľko som bol na krátkom kúpelnom pobyte v Dudinciach. Teraz k problematike trocha úvodu: Mesto a mestské časti tvoria samosprávu ako jeden celok s rozdelenými kompetenciami. O veci celomestského významu, medzi ktoré patrí aj miestna hromadná doprava sa stará a financuje ich mesto, o veci miestneho významu sa starajú mestské časti.K takémuto rozdeleniu je prispôsobné i rozdelenie financií. Teda MHD je problém mestský, na ktorý starosta i miestni poslanci majú len minimálny dosah a ak,tak len za konkrétne peniaze, ktoré požaduje zaplatiť Dopravný podnik. V našom rozpočte však peniaze pre Dopravný podnik nikdy neboli schválené . A teraz k spojom: Električky 1,5 a 12 sú do polovice augusta vylúčené pre rekoštrukciu kolajovej trasy a nahrádza ich autobus č. X12. Autobus č. 83 premáva celý deň, č.34 v špičkách, č.23 chodí z D.N.Vsi do Lamača, č.20 z D.N.Vsi po Tesco a č.22 v špičkách na Kramáre. Keby som chcel byť ironicky, mohol by som povedať, že aj Dúbravka má šesť autobusov ako Lamač.Ale nie som a preto zodpovedne prehlasujem, že nikdy by som nesúhlasil so zrušením spojov, lebo dobre si pamätám koľko ich chodilo v rokoch 1974-1989 a to boli aj zrýchlené autobusy a dialkové, napr. až do Slovnaftu. Nikdy sa ma Dopravný podnik na nič nepýtal a práve naopak, veľmi som sa snažil o predĺženie trasy električky č. 4 od K.Vsi až do Dúbravky, čo sa mi ani po intervencií bývalého prezidenta, p. Schustera, nepodarilo. Mesto povedalo, že na to nie sú financie. No a posledné čo by som rád povedal, je odpoveď na otázku, prečo má Lamač a aj K.Ves viac spojov? Odpoviem protiotázkou, či nie je košela bližšia ako kabát? S úctou Vás zdraví starosta, Ing. Polák
?Dobrý deň! Chcem sa spýtať, kde môžem požiadať o zmenu trvalého pobytu. Ďakujem. LJ
LJ, 3.7.2006
!Od 1.júla 2006 ohlasovanie trvalého a prechodného pobytu prechádza z Okresného riaditeľstva PZ BA IV na ul. Sch.Trnavského na Miestny úrad Karlova Ves - ohlasovňa pobytu, Nám. sv. Františka 8, 842 62 BA 4.(Vchod je z Perneckej ul. č. 37, vedľajší vchod budovy MÚ). Úradné hodiny sú v pondelok, stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v piatok od 10.00 do 14.00 hod. Ohlasovňa pracuje pre Matričný obvod Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín.S pozdravom, Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobry den, chcem vediet, co sa robi s kolajnicami elektriciek od Brestovky po krizovatku Sch. Trnavskeho a Harmincovu? Ako dlho to bude trvat? A dokedy auta, iduce do mesta budu musiet ist az do Karlovej Vsi a tam sa otocit? Dalej ma zaujima, ci budeme nejak obmedzovany vystavbou komunikacie k tunelu, ak ano, ako sa bude chodit?
karol, 3.7.2006
!Vážený pán Karol, v súčasnosti prebieha výmena zvršku električkovej trate v úseku Harmincova – Hanulova, ukončenie koncom augusta. Druhej časti Vašej otázky „... A dokedy autá, idúce do mesta budú musieť íst až do Karlovej Vsi a tam sa otočiť?...“ nie celkom rozumiem. Ľavé odbočenie (i keď s ťažkosťami) z ulice M. Sch. Trnavského do Harmincovej je možné. K tretej časti – dnešná situácia je pre nás dosť značným obmedzením. Ďaľší postup prác na diaľnici pred severným vyústením tunela Sitina bude dopravnú situáciu zlepšovať (napr. preloženie dopravy „do Dúbravky“ z zjednosmernenej ulice Polianky na Lamačskú cesatu a prejazd cez už vybudovaný most nad diaľnicou ...). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý večer, je 23:55. Zaujímalo by ma, kto a prečo povolil vykonávať práce na oprave električkovej trate na ul. Sch. Trnavského (pri kostole) v nočných hodinách v čase nočného kľudu. Páni robotníci si rozbalili stroje o ôsmej večer a frézujú koľajnice aj teraz o polnoci. Mám za to, že takéto hlučné práce sa majú vykonávať v priebehu dňa. Príslušného úradníka, ktorý povolenie vydal, pozývam, aby sa prišiel (skúsiť) vyspať pri tom hluku.
Igor Malý, 1.7.2006
!Vážený pán Igor Malý, chcem reagovať na Vašu otázku ohľadne opravy električkovej trate. Špeciálnym stavebným úradom pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe je v zmysle §120 zákona č. 50/1976 Zb. je Bratislavský samosprávny kraj. To znamená, že žiadny z úradníkov Miestneho úradu Bratislava Dúbravka túto stavbu nepovoloval, ale ako obyvateľka tejto Mestskej časti chápem potrebu túto trať postupne rekonštruovať a keďže ide o práce v telese komunikácie je najbezpečnejšie ich realizovať v čase kedy je doprava v Bratislave čo najmenšia t.j. letné prázdniny a večerné hodiny. Viem, že táto rekonštrukcia obmedzuje všetkých obyvateľov Dúbravky, ale chcem poprosiť o zhovievavosť a toleranciu, aby tieto práce trvali čo najkratšie. Dúfam, že touto rekonštrukciou sa hluk z električkovej trate zníži, čo bude prínosom pre nás všetkých. S pozdravom Ing. Rodáková
?Dobý deň! Mám na Vás jednu otázku. Prvého júna sa konala na Pekníčke akcia ku dňu detí. Veľmi ma zaujali ľudia, ktorý maľovali na detské tváre. Chcem sa spýtať. Tí ľudia pracujú pre nejakú organizáciu? Chcel by som sa takisto prihlásiť na takúto prácu a tak ma napadlo, že zrejme budte vedieť kde pracujú (resp. v akej orgaizácii pracujú), keďže túto akciu organizoval pán starosta. Ďakujem Vám za vašu odpoveď. Príjemný deň!
Lukáš Richter, 1.7.2006
!Dobrý deň, maľovanie na tvár zabezpečovali pracovníčky referátu kultúry Miestneho úradu PaedDr.Zuzana Brliťová a Martina Buranová, ktoré Vám na č.tel. 64363482 poradia ako ďalej. S pozdravom, PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠMKaŠ.
?Toto bolo na fóre pred dvoma rokmi. Čo sa udialo? Nič. 15.8.2004 Dobry den. Chcela by som sa spytat, ci by sa medzi panelakmi na Saratovskej 2 a Satarovskej 6 nedali zabezpecit nejake lavicky a preliezky pre deti. A je sanca, ze sa pri vystavbe obchodneho domu BILLA nevyrube tych par stromov, ktore na tom mieste rastu? Dakujem Martina Revitalizácia DIaP medzi domami Saratovská 2-4-6 /pri č.6/ je plánovaná a rozpočtovaná na r.2005, a to osadením nového komponenta na prebudované a zatrávnené plochy /po zbúraní múrikov nefunkčného kontajnerového stojiska v r. 2003/ podľa výšky schválených prostriedkov na štúdiu revitalizácie DIaP v m.č.Dúbravke, buď domček so šmýkľavkou do pieskoviska, alebo zvieratko na spružine, s doplnením o lavičky do týchto priestorov. Na výrub , ale aj radikálne orezy konárov stromov, dáva vyjadrenie a súhlas ved. odd.ŽPaP na základe obhliadky a spolu so stanoviskom SZOPK. J.Ološtiaková, odd. ŽPaP
pripomienka, 30.6.2006
!Vážená pani Martina, spomínane detské ihrisko na Saratovskej č.2-4 bude revitalizované v tomto roku, čiže v priebehu prázdnin tam bude osadený nový komponent. Dňa 04.07.2006 vykoná pracovník odd. ŽP a P obhliadku danej lokality a určí vhodné miesto na umiestnenie 2 ks lavičiek. Čo sa týka rozostavenej Billy výrub uskutočnili v areály staveniská. Momentálne ešte nepožiadali o výrub drevín ktoré sa nachádzajú pri plote. Môže ale nastať aj takáto alternatíva. S pozdravom P. Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den! Sledujem dokoncovanie ihriska nedaleko skoly Benovskeho. Tenisove kurty aj detske ihrisko je skoro hotove. Zaujima ma ci sa opravia aj velke asfaltove plochy vedla? Ak nie, to okolie bude take nedokoncene.
Diana, 30.6.2006
!Vážená pani Diana, Revitalizácia Parku Družba sa realizuje v rozsahu, ktorý schválili občania. Pôvodne mala byť zrekonštruovaná i Vami spomínaná plocha, tzv. objekt SO 06 – Úprava jestvujúcich polyfunkčných plôch v severozápadnej časti (plochy pre rôzne loptové hry) v rozsahu 1.042 m2. S realizáciou tohto objektu však nesúhlasili občania bývajúci v okolitých domoch. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, spomínali ste vybudovanie komunikácie spájajúcej Koprivnickú ulicu a ulicu Pod záhradami. Mohli by ste prosím podrobnejšie uviesť, kadiaľ bude táto cesta viesť? Na ktorom mieste sa bude napájať na Koprivnickú ulicu? Bude vychádzať z križovatky Koprivnická-Chrobákova a bude viesť popri novostavbe Koprivnica cez tú veľkú zelenú plochu, kde sa uvažuje s parkovou úpravou? Ďakujem.
Igor, 28.6.2006
!Vážený pán Igor, Vami spomínaná komunikácia je v štádiu prípravy, v podstate sa jedná o predĺženie ulice Dobroslava Chrobáka (v tesnej blízkosti novostavby „Koprivnica“ a jestvujúcej zástavby) s vyústením do ulice Pod záhradami. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, prosím Vás informáciu, či je plánovaná bytová výstavba, resp. stavba RD, na území medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou /t.č. záhradky /od budovy polície po Metrologický ústav - oproti kúpalisku Rosnička ? Ak áno, v akom štádiu sú prípravné jednania, resp. uvažované zámery v tejto lokalite ? Ďakujem Vám za odpoveď.
Vladimír Bátora, 28.6.2006
!Vážený pán Bátora, v Návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je lokalita Horné Krčace (medzi budovou polície a vedením vysokého napätia) určená pre zmiešanú výstavbu bývania a občianskej vybavenosti (cca 1/3 územia od ulice M. Sch. Trnavského). Zbytok územia je určený pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu (cca 2/3 územia po poľnú cestu pod lesom). Od vedenia vysokého napätia, po areál Metrologického ústavu, je cca 1/3 územia, pozdĺž ul. M. Sch. Trnavského, určená pre zmiešanú výstavbu bývania a občianskej vybavenosti. Zbytok územia (cca 2/3 po poľnú cestu) je určený pre málopodlažnú zástavbu obytného územia. Predpokladaný termín schválenia nového územného plánu mesta Bratislavy je júl 2006. Po jeho schválení Vám budeme môcť dať aktuálnu odpoveď na Vašu otázku. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prosím o informáciu, či máte zariadenie pre dôchodcov, ktoré by poskytovalo samostatný byt - s kuchynkou a službami (lekárska, stravovacia) a tiež aj o podmienky získania. Vopred ďakujem. Gregorovičová
Gregorovičová, 28.6.2006
!Vami požadované služby poskytuje Dom prenzión pre dôchodcov, Pri kríži 26, Bratislava, tel. 02/ 64 28 32 59, žiadosť dostanete priamo u riaditeľky zariadenia, Mgr.Alžbety Rumannovej. pozn.DPD je zariedním Magistrátu hl.m.SR Bratislavy. Ďalšie informácie o ZSS -DPD v Bratislave môžete dostať osobne na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva, Žatevná 2, kanc.č.5. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd.sociálnych vecí a zdravotníctva
?Dobrý deň. 1.)Oproti domu na Cabanovej 11-13 si vyznačili noví plátcovia plateného parkovania svoje boxy pre autá. Mám dopyt- je na rozmery boxov dajaký predpis, alebo norma, nakoľko sa mi zdá, že boxy sú čoraz väčšie a zbytočne berú priestor iným občanom, ktorí by privítali dajaké to miesto pre svoje auto.Najnovšie dva boxy sú pomaly veľkosťou pre Avie a nie pre osobné autá. 2)ako bude MÚ riešiť parkovanie na Cabanovej ulici, kde v auguste pribudne na nadstavbe 18 bytových jednotiek a kde je predpoklad, že ak má niekto 2-3 milióny, tak bude mať aj jedno-dve autá. Naviac sa tu pripravuje ďalšia nadstavba kde možno bude tak 25-30 nových bytov. Myslel niekto aj na riešenie parkovania a dopravy na tejto ulici ?
Ladislav C isár, 27.6.2006
!Vážený pán Cisár, 1) veľkosť parkovacieho miesta určuje norma STN 73 61 10 – Projektovanie miestnych komunikácií. Pri pozdĺžnom parkovaní je dĺžka 500 – 550 cm, šírka 200cm. Pri kolmom 500 cm x 230 – 250 cm, pre invalidov max. 350 cm. Novovyznačené miesta pred domom Cabanova 11 – 13 sú vyznačené v súlade s uvedenou normou. 2) pri schvaľovaní projektovej dokumentácie musí stavebník preukázať príslušný počet parkovacích miest v zmysle spomínanej normy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Potrebujem vedieť, ktorá školka je v auguste otvorená. V Dúbravke, Karlovej Vsi alebo Lamač.Ďakujem a čakám na odpoveď.
Lucia, 27.6.2006
!Dobrý deň, v Dúbravke je v mesiaci august otvorená škôlka na Galbavého ul.
?Dobrý deň, som klientom firmy B.O.S Slovakia, ktorá realizuje výstavbu bytového komplexu Dúbravka 200. Povodny plan odovzdania do uzivania prvych bytov bol august 2005. Neustale natahovanie klientov kazde 2-3 mesiace posuvajuci sa termin kolaudacie (aj ked vedia, ze to nie je realne) a tym aj slubovana moznost byvania uz prekracuje unosnu mieru, ktora poskodzuje jednak samotnu spolocnost B.O.S. ale v prvom rade jej klientov. Spolocnost B.O.S. neustale v listoch klientom odmieta priznat co i len stipku zodpovednosti z jej strany a vyhovara sa na neustale nove poziadavky uradov, dlhu zimu a pod... Na stavbe v poslednych mesiacoch pracuje realne ovela menej robotnikov, cez vikendy len sporadicky. Objavuju sa indicie z viacerych zdrojov, ze firma ma docasne financne problemy, ktore by sa mohli vyriesit prave prvymi kolaudaciami a byvanim klientov, kedze tam su viazane peniaze uverov klientov v bankach. Najnovsi termin kolaudacie podla slov pracovnikov B.O.S. blokov A1-2, ale aj blokov A3-A4 a B je stanoveny na 6.7. 2006, s moznostou byvania v septembri. Otázka: eviduje Miestny úrad a príslušný referát takúto žiadosť, pripadne viac ziadosti? Ak áno, aké bloky sa majú kolaudovať a co konkrétne? Sú takéto ziadosti pristupne na nahliadnutie verejnosti? Ďakujem za odpoveď.
Peter, klient firmy B.O.S. Slovakia, 26.6.2006
!Vážený pán Peter, stavebný úrad nevie ovplyvniť termín dokončenia stavby bytových domov firmy B.O.S..Náš stavebný úrad si nekladie žiadne nové požiadavky, po kolaudácii bytových domov, kolaudačné konanie prerušil a žiadateľa vyzval na doplnenie chýbajúcich dokladov a na ukončenie stavebných prác. Dňa 6.7.2006 prebehla miestna obhliadka v rámci kolaudačného konania na bloky A3-A4-B, konanie bolo prerušené pre neukončenosť stavebných prác, a nevydanie kolaudačného rozhodnutia na podmieňujúce investície špeciálnymi stavebnými úradmi. Na objekty A1-A2 je taktiež kolaudačné konanie prerušené, nakoľko nebolo povolené užívanie podmieňujúcich investícií t.j. kanalizačný zberač, spevnené plochy, parkovisko. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či by sa nebolo dobré dohodnúť so staviteľom polyfunkčného domu na Trhovej (vedľa stavby obchodu Billa), aby v nedeľu začínali pracovať neskôr ako o 7 hodine? Myslím si, že býva zvykom, že v nedeľu sa nestavia vôbec. Nás búchanie kladivom, používanie rezača na drevo a pod. ruší celý týždeň od 7-21 hodiny, takže si myslím, že aspoň v nedeľu by sme mali mohli mať troška pokoja. Ak už naozaj musia pracovať, tak prečo už o siedmej? Myslím si, že nie som jediný, ktorý v nedeľu o siedmej spí - však skorého vstávania mám cez týždeň dosť. O používaní chodníka tu už niekto písal, takže len dúfam, že sa nikomu nič nestane a chodník bude po dokončení stavby uvedený do pôvodného stavu. Je už teraz v dezolátnom stave a to je stavba iba na začiatku.
Marek Čičmanec, 25.6.2006
!Vážený pán Marek Čičmanec, ohľadne pracovnej doby na stavbách sme písali už viackrát. Stavebný úrad nemôže obmedziť čas, kedy má stavebník stavbu realizovať. Neexistuje žiadna vyhláška, zákon a ani žiadna právna norma, ktorá by stavebnú činnosť počas víkendu zakazovala, alebo obmedzovala pracovnú dobu. Stavebník je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Kontrolu dodržiavania tohto zákona vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava, kde môžete dať žiadosť na zmeranie hluku, prašnosti atď. V prípade, že namerané hodnoty budú prekračovať hodnoty stanovené v Nariadení, môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva prijať opatrenia. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobrý deň, chcel by som sa opýtať aké náležitosti musí spĺňať vyhradené parkovacie miesto pred obytným domom.Postačuje modrá značka "P" bez udania evidenčného čísla vozidla a biele značenie na parkovisku? Možete mi poskytnúť aj číslo zákona alebo vyhlášky, ktorá túto problematiku upravuje? Ďakujem.
Richard Konečný, 22.6.2006
!Vážený pán Konečný, každý, kto má povolenie na vyhradené parkovacie miesto, musí mať toto vyznačené podľa situácie schválenej Operatívnou komisiou OD Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, t. j. vyznačené dopravnou značkou D 12 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľkou s EČV a vodorovným dopravným značením. Vyhradené parkovacie miesto je vyznačené v zmysle Vyhlášky MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pisala som asi pred dvoma tyzdnami a dosial som nedostala odpoved. Kedy konkretne, myslim datum, sa zacne opravovat chodnik od zastavky po Hanulovu 9, resp. az domov dochodcov? Pisali ste, ze v prvy polrok 2006, teraz uz je pomaly koniec juna. Tak kedy??? A bude sa opravovat aj rozbity chodnik medzi domami Hanulova 9 a 11? Dakujem.
daniela, 20.6.2006
!Vážená pani Daniela, ukončenie opravy chodníka „od zastávky po Hanulovu 9“ je v zmysle Zmluvy o dielo medzi MČ Bratislava – Dúbravka a zhotoviteľom 31. august 2006. Vzhľadom k predpokladanaj dobe prác (cca 2 mesiace) pre realizáciu boli vybraté miesiace s minimálnou frekvenciou chodcov, teda júl a august (školské prázdniny). Oprava chodníka pred domami č. 9 a 11 na Hanulovej ulici je predmetom II. etapy plánovanej na rok 2007. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, prosím Vás o informácie ohľadom výstavby Dúbravka 200, stavanou spoločnosťou B.O.S. Slovakia. Konali sa už kolaudácie niektorých častí spomínanej výstavby? Požiadal už B.O.S. Slovakia o kolaudáciu? Nepožiadal stavebník o predĺženie termínu výstavby bloku C a ak áno, kedy plánuje dokončiť výstavbu bloku C a požiadať o kolaudáciu? Číslo stavebného povolenia na blok C je D-2004/4654-365/G/26/Ry zo dňa 8.6.2004. Za odpoveď ďakujem. Dovidenia Miroslav Hegedus
Miroslav Hegedus, 20.6.2006
!Vážený pán Hegedus, na Vašu žiadosť o informácie ohľadom výstavby Dúbravka 200, stavanej spoločnosťou B.O.S. Slovakia Vám oznamujem, že sa začali kolaudačné konania na viaceré objekty (A1, A2, A3, A4, B) ale v terajšej dobe je vydané len kolaudačné rozhodnutie na oporné múry č. D-2005/21142-1171/H/62/Ry zo dňa 21.11.2005. Na blok C bola na žiadosť stavebníka predĺžená lehota výstavby do 10/2006. Kedy stavebník objekt C plánuje dokončiť a požiadať o jeho kolaudáciu sa musíte informovať u stavebníka, stavebný úrad takéto informácie nemá. S pozdravom Ing. beáta Rodáková.
?Dobrý deň, chcem sa spýtať či sa plánuje s inštaláciou smetných košov na psie výkaly pre psíčkárov. Špeciálne pozdĺž celej Ľ. Zúbka. Ďakujem
zoltan mezey, 19.6.2006
!Vážený pán Mezey, vzhľadom na rozpočet ktorý bol stanovený na rok 2006 a zmluvné podmienky s fy. VK SERVIS s.r.o., máme v našej mestskej časti 30 ks zberných nádob na psie exkrementy. Tento počet je momentálne nemenný. Čo Vám môžem poradiť aj ostatným majiteľom psov, že môžete využívať aj máloobjemové koše na odkladanie psích exkrementov, ktoré sú rozmiestnené na území Dúbravky v počte 341 ks. S pozdravom P.Červenakov odd.ŽP a P
?Dobry den, nakolko som v poslednych 6 rokoch pracovala v zahranici (3 roky v Irsku a 3 v Rakusku, kde som stale zamestnana) a teraz som tehotna(termin porodu 5.12.06). Nakolko mam trvaly pobyt na Slovensku, nemam narok na ziadne tzt. materske davky v zahranici. Podla soc poi nemam ani narok na matersku na Slovensku, lebo nie som 270 dni v poslednych 2 rokoch poistena a spatne sa to neda. Soc Poi ma odkazala na vas ohladom RODICOVSKEHO PRISPEVKU. Normalne vznika narok na rodic prospevok po skonceni materskeho prispevku, ten ja ale nedostanem. Mozem si zaziadat o Rodic prispevok hned od narodenia dietata alebo 6 tyzdnov vopred alebo neskor? Mam vobec nan narok? S dietatom budem asi 1 az 1.5 roka doma, musim si sama platit socialne davky a zdravotne poistenie za mna a dieta, alebo to preberie pocas rodicovskej dovolenky stat? Dakujem
Andrea Lejtrichova, 17.6.2006
!Vážená pani Leitrichová, všetky potrebné informácie vzhľadom na Vašu situáciu Vám poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Karloveská 2, tel. 02/60 29 24 24, -25 - úsek štátnych sociálnych dávok. V prípade, že čistý príjem Vašej rodiny je vo výške do 1,25 násobku sumy životného minima, máte možnosť žiadať o jednorázový finančný príspevok z prostriedkov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Najlepšie kontaktovať sa osobne na č.tel.02/ 64 46 13 91, 64 46 10 95 kl.106 p.Havlíková, alebo na tel.02/ 64 46 29 87. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca oddelenia soc.vecí a zdravotníctva
?Dobry den,chcem sa opitat na panelaku cabanova 1-9 maju stavat nadstavbu.na parkovisku mam vyhradene miesto može ta firma bez mojho suhlasu mi ho zabrat prosim napiste mi ako mam postupovat ak sa to stane dakujem
martin, 17.6.2006
!Vážený pán Martin, Miestny úrad (na žiadosť stavebníka) povolil zabratie verejného priestranstva pred domami č. 1 až 9, čo priamo nezasahuje Vaše vyhradené parkovacie miesto. Aby sme však predišli prípadnému poškodeniu Vášho motorového vozidla, dohodli sme so stavebníkom presun vyhradených parkovacích miest na protiľahlú stranu parkoviska. Z dôvodu presunu Vám bude v v následujúcom roku znížený poplatok za vyhradené parkovanie. Presun vrátane nákladov zabezpečí stavebník S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?zdravim nedalo by sa zrealizovat niaky areal pre psou lebo na voditku sa moc nevyvenči nahodou neplanujete o niečom takom DIKI
martin, 17.6.2006
!Vážený pán Martin, na túto tému bolo už veľmi veľa popísané. M.Č. Bratislava – Dúbravka neuvažuje zriadiť areál pre psov v obytnej zóne. Nedoporučuje to ani veterinárna správa, vzhľadom k tomu, že by mohlo dôjsť pri veľkom sústredení psov na určitom mieste k prenosu infekčných chorôb. Niektoré psy sú očkované, niektoré nie, a tiež z hygienického hľadiska koncentrácia psích exkrementov na vymedzenej ploche je absolútne nevhodná. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Po hlasovaní v ankete sa objaví stránka, na ktorej je odkaz na hlavnú stránku. Na odkaze je však napísané "nazad". Chcem len upozorniť, že toto slovo nie je spisovné (malo by byť použité slovo "naspäť") a tým pádom nevhodné pre reprezentáciu aj mojej mestskej časti...
Barbora Harmanová, 16.6.2006
!Ďakujeme Vám za váš postreh! Nechceme s Vami polemizovať, ale veľký Slovník slovenského jazyka pri hesle nazad uvádza významy, ktoré presne zodpovedajú tomu, čo sme chceli povedať (príslovka, ktorá znamená dozadu a ako príklad - posunúť hodiny nazad). Myslím, že oba výrazy sú v tomto kontexte správne, možno naspäť znie krajšie, mäkšie, "slovenskejšie". Pri najbližšej príležitosti sa budeme usilovať výraz nahradiť slovom naspäť. Ľubo Navrátil
?Dobry den,nedostala som domov oznámenie o čase a mieste konania volieb.Chcem sa spýtať, kde môžem zistiť, resp. či som vôbec v evidencii. Trvalý pobyt mám v dúbravke od 09.11.2005. Dakujem.
Brigita Böhmová, 15.6.2006
!Dobrý deň, ste zapísana v zozname voličov,podľa adresy bydliska môžete voliť na ZŠ Batkova, okrsok č.29 na základe platného občianského preukazu.Ing.Riesz,prednosta MÚD
?Dobry den taktiez sme nedostali volebne listky a info o mieste konania volieb. Trvale bydlisko na fedakovej mame od februara 2005. Prosim o infarmaciu ci sme v evidencii volicov a kam mame ist volit,
Ľubomír Blaho, Zuzana Čuboňová, 15.6.2006
!Dobrý deň, vaše meno sa nenachádza v našej evidencii voličov, ktorú sme obdržali z centrálnej evidencie obyvateľov SR. Voliť však môžete vo volebnom okrsku č.11 na SPŠE K.Adlera na základe platného občianského preukazu. Ing.Riesz,prednosta MÚD
?Dobry den,nedostala som domov oznámenie o čase a mieste konania volieb.(iba moji rodičia) Chcem sa spýtať, kde môžem zistiť, či môžem voliť na ZŠ Nejedlého, resp. či som vôbec v evidencii. Trvalý pobyt som nemenila. Dakujem.
Monika Šimeková, 13.6.2006
!Dobrý deň,Sekurisova 11 patrí do okrsku č.20 na ZŠ Nejedlého. Ste zapísaná do zoznamu voličov,môžete ísť voliť s platným občianským preukazom. Ing.Riesz,prednosta MÚD
?Dobrý deň, rada by som reagovala na dotaz týkajúci sa topoľov. Alarmujúca situácia s lietajúcimi chumáčmi je na ZŠ Sokolíkova. Prosím kompetentných, aby si sami overili situáciu na školskom dvore, kde sa každé poobedie hrá hromada školákov. Tento typ stromu je absolútne nevhodný do školského areálu. Aj keď, ako tvrdíte, nejde o alergén, vdýchnutie malého chumáčika môže znamenať naozaj vážne zdravotné komplikácie, čo pri naháňajúcich sa deťoch nie je nič výnimočné! Čo je možné v tejto veci urobiť, ako treba postupovať pri snahe odstrániť topole v blízkosti školy? Ďakujem
Jana Gallová, 13.6.2006
!Vážená pani Gallová, o danej problematike sme informovaní, vzhľadom k tomu, že zo strany riaditeľstva ZŠ bola postúpená žiadosť o redukciu drevín. Čo sa týka výrubov tie môžu byť uskutočnené podľa zákona NR SR č. 543 / 2002 o ochrane prírody a krajiny, počas mimovegetačného obdobia t.j. od.1.októbra do 31.marca. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sú chodníky na Saratovskej a Trhovej (vedľa staveniska OD Billa a polyfunkčného domu) určené pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré tadiaľ vozia ťažký materiál a betón - už sú celé zničené - nachádza sa na nich štrk a olejové mastné fľaky. Som držiteľkou ZŤP a chodievam tadiaľ domov a musím dávať veľký pozor, aby sa mi nezvrtla noha na štrku a popraskanom asfalte. Taktieť by som sa chcela opýtať, ako je zabezpečená bezpečnosť ľudí prechádzajúcich po chodníkoch domov, keď sa tam prenáša žeriavmi ťažký materiál. Ak sa tam niekomu niečo stane, kto si to zoberie na zodpovednosť? Bola by som veľmi rada, keby ste mi na moje otázky odpovedali. Ďakujem
Mária Bujnáková, 8.6.2006
!Vážená pani Bujnáková, chcem reagovať na Vaše podnety ohľadne staveniska stavieb OD Billa a Polyfunkčný bytový dom na Saratovskej ul., Stavebníci v štádiu prípravy stavieb vypracovali projekt organizácie výstavby, ktorý bol schválený v príslušnej dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR a taktiež Dopravným inšpekarátom OR Policajného zboru Bratislava IV. Doprava a zásobovanie staveniska nebolo povolené z chodníka spájajúceho Trhovú ul. a Saratovskú ul. Kontrolovanie vjazdu nákladných aút na tento chodník je v kompetencii Mestskej polície Bratislava IV, ktorej som Váš podnet odstúpila na porade vedenia MÚ Bratislava Dúbravka dňa 12.6.2006. Na nedodržiavanie bezpečnosti práce na predmetných stavbách sme dostali viacero podnetov od občanov Dúbravky. Na základe viacerých podnetov sme dňa 8.6.2006 zaslali žiadosť o prešetrenie dodržiavania bezpečnosti práce na týchto stavbách Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobrý deň! Dovolím si ozvať sa Vám akurát v čase známej nepríjemnej "sezóny" lietania bohatých chumáčov z okrasných topoľov, o ktorých nás svojho času správa mestskej časti ubezpečovala, že nie sú alergénmi. Nuž, keď sa pred pár rokmi na môj oficiálny písomný podnet podarilo jeden takýto topoľ, ktorý som už mal v úrovni I. poschodia priam vklínený do okna, vysekať cez riadny povoľovací proces, verím, že na úrade MČ Dúbravka ešte funguje vecné prehodnocovanie jestvujúcej výsadby stromov na celom sídlisku. V malom trojuholníku pred naším činžiakom je tých topoľov stále dosť na to, aby v tomto období boli pre obyvateľov bytovky nepredstavitaviteľnou príťažou - ak už aj nie ako alergény, určite ako zdroj nepríjemnej dlhotrvajúcej špiny, ktorá keby vari mohla, aj za nechty by zašla... Hovorili sme si so susedmi, že by sme Vám mohli navrhnúť vysadiť namiesto nich napríklad rýchlo rastúce brezy aj za cenu vlastného podielu na ich zakúpení, ak by takto uvažoval Váš príslušný odbor MČ Dúbravka. Mimochodom, ten zelený trojuholník pred naším domom už dávno neplní pôvodnú okrasnú funkciu, stal sa medzičasom pohodlným smetiskom pre bezmenných okoloidúcich a ešte aj bezprízorným chodníkom pre bárskoho...a ešte - v našom vchode naozaj nebývajú "pôvodcovia" tejto rozmáhajúcej sa skazy... Trpezlivo vyčkám na Vašu odpoveď, aj keď jej prípadné pozitívne vyznenie asi pocítime zase až o rok...
Viliam Roth, 8.6.2006
!Vážený pán Roth, Predmetná lokalita na Bazovského ulici pod p.č.3006, k.ú. Bratislava - Dúbravka nie je zverená nám do správy. Preto Vám môžem poradiť v dannej záležitosti obratiť sa na Magistrát Hl.m.SR Bratislavy, II. sekcia ŽP, Primaciálne nám č. 1, 814 99 Bratislava 1 S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Môžete mi oznámiť podľa akého nariadenia údajne (ne) môžem počas krátkodobého jarného resp. jesenného upratovania vo vlastnej záhrade kontrolovane spaľovať lístie a halúzky. Som milovníkom grilovaných jedál, môžem pre tento dôvod na záhrade zakladať ohnisko? Ďakujem
František, 7.6.2006
!Vážený pán František, na túto otázku som už odpovedal pánovi Ľudomilovi dňa 24.04.2006. Čiže ešte raz, podľa zákona č.223 /2001 Z.z. o odpadoch podľa § 18 ods. 3 písm. n) je od 1. januára 2006 zakázané zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátané odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Opekať resp. grilovať Vám nikto nezakazuje len je otázne, či chcete naozaj grilovať, alebo spaľovať biologický rozložiteľný odpad. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Ako sa da do dubravskych novin podat inzerat cez internet a co to stoji ak to nie je nahodou zadarmo
Alica Bojdova, 6.6.2006
!inzerát posielajte na adresu dunoviny@stonline.sk. Občianske inzerátu sú bezplatné, platí sa za podnikateľské inzeráty a reklamu.
?Dobrý deň, od júla minulého roku som majiteľkou bytu na Galbavého 2, kde mam od júla 2005 nahlásené aj miesto trvalého pobytu. Do dnešného dňa mi neprišlo oznámenie o čase a mieste konania volieb. /Prišlo na meno predchádzajúcich majiteľov/ Chcem sa spýtať, kde môžem zistiť, či môžem voliť na ZŠ Sokolíkova, resp. či som vôbec v evidencii. Dakujem.
Zuzana Skorková, 5.6.2006
!Pani Zuzana, skutočne nie ste vedená v evidencii voličov, aby sme Vás mohli do zoznamu zapísať potrebujeme Váš doklad (OP), dostavte sa prosím v stránkových hodinách na MÚ, alebo mi zatelefonujte na č. 02/64463050, 02/69202513. S pozdravom Ing. M.M.Danková
?Dobry den, chcel by som nahlasit vrak na parkovisku pri Bujnakovej 19. Je to stara skoda 105 s rozbitymi oknami, bez SPZ-etiek. Tiez sa chcem podakovat za odstranenie laviciek spred Brestovky (nemyslim to ironicky). Neviem kde sa momentalne presunuli bezdomovci, ale uz to tam vypada o nieco lepsie, dufam ze to vydrzi. Dakujem
Miso, 5.6.2006
!Vážený pán Michal, ďakujeme za upozornenie, uvedené vozidlo máme v evidencií.V najbližšej dobe bude odstránené. S pozdravom F.Blcha odd.ŽP a P
?Dobrý deň, rada by som sa opýtala kompetentných na termín renovácie detského inhriska Homolova/Cabanova ( pod školkou na Cabanovej). Minulý rok som od Vás dostala odpovedˇ, že ihrisko bude rekonštruované v roku 2005/2006. Pevne verím, že tak vyťažené ihrisko ( navštevujú ho aj žiaci ZŠ Pri kríži) neostane bez povšimnutia. Deti sa hrajú už iba medzi betonovými múrmi. Ešte aj tú poslednú hojdačku zvesili ( bola zlomená, lebo vandalizmus funguje všade), ale novej "nieto". Pevne verím, že deti budú môcť využiť nové ihrisku už počas leta. V zime by im asi neposlúžilo. Taktiež pevne verím, že Vami sľúbený termín dodržíte. Ďalším problémom je značka " Zákaz vstupu psom do pieskoviska", ktorá je osadená v pieskovom základe (vlastne už vôbec nie je osadená). Mamičky si môžu losnúť, ktoré dieťa bude to vyvolené, ktorému dieťatku tá ťažká kovová značka pristane na chrbte alebo žeby na hlave ( možno aj ostrým hrotom). Veľmi pekne ďakujem za to, že zančka bola umiestnená pri pieskovisku, ale prosím poučte tých, ktorí realizujú Vaše dobre mienené skutky, aby boli v práci precízny a mysleli aj na bezpečnosť. Vopred ďakujem za odpoveď.
Gabriela z Dúbravky, 5.6.2006
!Vážená pani Gabriela, detské ihrisko na Homolovej č.21 o výmere 98 m² ako ste spomenula bude revitalizované v tomto roku, kde je naplánované osadiť domček so šmykľavkou. Hojdačka je momentálne opravovaná z dôvodu poškodenia vandalmi. Čo sa týka zákazovej tabule bude prebetónovaná nanovo a na mieste kde nedôjde k úrazu. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry deň. Mám informácie, že na niektorých miestach trávnatých plôch sú značky pre zákaz venčenia psov. Na Tranovskeho ul., (č. 55, 57) sú pred obidvomi budovami dve trávnaté plochy, na ktorých venčia psíčkari svojich miláčikov z celého blízkeho okolia. Z balkónov iba sledujeme, ako zo susedných domov prichádzajú venčiť psov, hoci o pár metrov je les. Je takmer nemožné pustiť deti na trávnik (aj cesta na pieskovisko vedie cez trávnik). Veľmi by sme privítali označiť túto plochu. Škoda, že Dúbravka má oproti iným mestským častiam podstatne menej podobných vyznačení. S plnou dôverou dúfame, že kultúra bývania a úroveň životného prostredia občanov a ich detí nášho starostu zaujímajú. Ďakujeme.
kolektív z Tranovského 55,57, 3.6.2006
!Vážení, MČ Dúbravka neosádza na trávniky zákazové tabule, pokiaľ tam sú, tak je to z dôvodu zákazu vodenia psov do detských ihrísk a pieskovísk.V mestskej časti sú ďalej vymedzené miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta kde sa zakazuje vstup so psom. Jedná sa predovšetkým o miesta ako sú areály škôl, parkov zdravotných zariadení a podobne.Nie je ani celkom možné označiť každú zelenú plochu zákazovou tabulou.Preto je predovšetkým na majiteľoch psov, aby exkrementy odstraňovali do nádob nato určených, resp. do maloobjemových košov, ktorých je v MČ rozmiestnených celkom 360ks. Tieto sa tri krát týždenne čistia, čo samo o sebe svedčí, že sa skutočne problematikou životného prostredia zaoberáme a mnohokrát je len na samotných občanoch, aby si toto prostredie neznehodnocovali. S pozdravom P.Červenakov
?dobrý deň, chcela by som sa spýtať či je v dúbravke nejaky kynologický klub.ak hej tak či náhodou nemá web. Ďakujem
Dominika Cagaňová, 2.6.2006
!Vážená pani Cagaňová, v mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa nenachádza kynologický klub. Podľa našich informácii v Bratislave sídli Slovenská kynologická jednota na Štefánikovej č.10.Web: www.skj.sk, tel. 02/52623355. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, kedy a kde bude umiestnený kontajner na rozmerný odpad? Za odpoveď vopred ďakujem. Michal, 2.6.2006
Michal Voško, 2.6.2006
!Vážený pán Voško, najbližšia letná akcia s veľkokapacitnými kontajnermi prebehne v dňoch od 28. júla do 30 júla. Kontajnery budú rozmiestnené na zaužívaných miestach, a zoznam miest bude uverejnený v DN a DT. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, nedavno sme sa s manzelom pristahovali do Dubravky a nasledne sa chystame vybavit si buduci tyzden aj zmenu trvaleho bydliska. Moja otazka sa tyka volieb. Ako postupovat, ked by som v okruhu Saratovskej 3 chcela ist volit? Kde sa nachadza volebna miestnost pripadajuca k tejto adrese? Je potrebne prist predtym na MU Dubravka a registrovat sa tam, aby som mohla ist volit? Alebo sa treba obratit na iny urad a ked, tak v ktorych hodinach je mozne tak urobit? Za Vasu odpoved vopred dakujem.
Belobradová, 2.6.2006
!Voliť môžete ísť podľa adresy uvedenej v OP, ak si vybavíte nový OP, tak Saratovská ul. č.3 patrí do volebného okrsku č.16, v budove ZŠ na Nejedlého ul. Príďte prosím už s novým OP na Miestny úrad a zapíšeme Vás do stáleho zoznamu voličov, pozdravujem Ing. M.M.Danková (t.02/64463050, 02/69202513)
?Dobry den, opakovane sa pytam: Mozete zariadit, aby velka svetelna tabula Billa na OD Saratov svietila len do napr. 22,OO a nesvietila tak celu noc do blizkych okien ? Alebo mi poradte, na aky urad, hygienu a pod. sa mam obratit.
katarina l., 24.4.2006
!S Vašim problémom bol oboznámený správca budovy OC Saratov, ktorý bude v tejto záležitosti rokovať zo zástupcami Billy. O výsledku Vás budem informovať.
Mgr. Mária Némethová, referát obchodu a podnikateľských aktivít.

Vaz.pani Katarina,
na zaklade informacie z rokovania so zastupcami Billy od spravcu budovi OC Saratov zo dna 29.05.2006 Vam oznamujem, ze v termine od 02.06.2006 bude nainstalovany obmedzovac intenzity svietivosti velkej svetelnej tabule Billa v case od 22,00 do 6,00 hod., cim by sa malo zabranit svieteniu do blizkych okien v nocnych hodinach.
S pozdravom Mgr. Maria Nemethova, referat obchodu a podnikatelskych aktivit
?Dobry den! Obcas si chodim zabehat na ovalne ihrisko vedla ZS Benovskeho. Neviete nahodou ako je velke, myslim tym dlzku ovalu, podobne su aj pri inych skolach. Mam zaroven pripomienku k tomu ako byva toto ihrisko pokosene. Neviem preco, ale kosi sa len vnutro ovalu, trosku pri basketbalovom ihrisku a trava pri tenisovom ihrisku zostava tabu, cely rok sa nepokosi, v zavere sezony je tam dzungla, trava metrova. To je taky problem pre firmu co kosi ihrisko pokosit ho kompletne, ked je tam uz aj s kosackami?
zuzana, 29.5.2006
!Dobrý deň, Bežecká dráha na Beňovského a Bilíkovej má dľžku 246 m., na Peknikovej 200 m., Sokolíkovej 173 m. Za pripomienku ku koseniu ihriska Vám ďakujem. Nedostatok zadáme ihneď odstrániť a dohliadneme v budúcnosti na to, aby bol pokosený celý športový areál. S pozdravom, PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠKaŠ.
?Dobry den, rada by som sa zpytala, ci v Dubravke existuje "trhovisko" alebo nieco na ten sposob. Predavam dekoracne predmety cez trhovisko v Lamaci a chcela by som chodit na podobne miesto aj do Dubravky. Na ktorom oddeleni si mam vybavit povolenie k predaju a kolko stoji dan za pouzivanie miesta? A tiez podmienky, ktore musim splnat. Musim mat registracnu pokladnu alebo staci, ked zapisujem na pokladnicne bloky. Dakujem S pozdravom
Kristina Letkova, 27.5.2006
!Dobrý deň, v Dúbravke existuje možnosť ponúkať svoje výrobky v predajnom stánku na Trhovej ulici / za Domom kultúry /. Stánok je možné si prenajať od Miestneho úradu Dúbravka. Žiadosť o povolenie trhového predaja Vám poskytnú na M.ú. Dúbravka, Žatevná 2, oddelenie podnikateľských aktivít, Ing. Myglysová – tel. 0905/437632. K žiadosti je potrebné doložiť Živnostenský list. Úradné hodiny: pondelok 8.00-18.00, streda, štvrtok 8.00-16.00 S pozdravom Myglysová
?Odpoveď pre p. Berkmanovú a všetky ženy, ktoré chcú cvičiť aerobic. Pokiaľ viem aerobic sa cvičí v pondelok a stredu v čase od 18.00 - do 19.00 h v kultúrnom centre Fontána. Žiaľ ten priestor podľa môjho názoru nie je veľmi vyhovujúci. Myslím, že Fontána spadá pod ŠKaŠ, ako že o tom neviete?
BJ, 26.5.2006
!Dobrý deň, V kultúrnom centre Fontána sa v pondelok a štvrtok podľa mojich informácií necvičí aerobic ale kalanetika.Priestor ja absolútne navyhovujúci, s tým s vami plne súhlasim. Budeme sa snažiť nájomcu presmerovať do niektorej z telocviční pri ZŠ.Zmluvy o nájme priestorov v KC Fontána sú však plne v kompetencii referátu kultúry a príslušnej komisie MZ. S pozdravom, Milan Trstenský vedúci oddelenia ŠKaŠ.
?Rada by om vedela, kedy sa otvori nova Billa pri DK. A taktiez, ci pojde elektricka 4 a 9 do Dubravky, ako bolo spomenute pred casom.
andrea, 24.5.2006
!Vážený pani Andrea, relevantnú informáciu o otvorení predajne BILLA pri DKD Vám poskytne priamo firma BILLA, spol. s r. o. – centrála, Bajkalská 19/A, P.O. Box 57, 820 09 BRATISLAVA, tel. 02 48 24 22 22, E-mail: info@billa.co.at www.billa.sk . K Vašej druhej otázke – podobne - presné informácie o zamýšľaných zmenách v hromadnej doprave Vám poskytne Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 841 52 Bratislava, tel. 02 59 50 14 25, alebo www.imhd.sk . Nám je známy úmysel ponechať dve električkové linky – od obratiska „Saratovská“ do Krasnian (cez tunel a Obchodnú ulicu) a od obratiska „Saratovská“ na koniec Ružinovskej ulice (cez nábrežie a Špitálsku ulicu). Priame električkové spojenie s Hlavnou stanicou ŽSR sa uvažuje zrušiť. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň pán Ing.D.Molnár, rád by som sa spýtal na situáciu okolo bytového domu Janka Alexyho 11,13,kedže sa dodnes od 15.4.2006 nič nezmenilo hádam iba to že už tam vyrástla tráva po kolená a vznikla jedna divoká skládka odpadu. Neviem či je to štandrartná starostlivost o o životné prostredie patriace MU Dúbravka pretože tu bývam iba 10 mesiacov ale ak je mali by ste porozmýšľať nad svojim zotrvaním vo funkcii.
Ján Šebo, 23.5.2006
!Dobrý deň pán Šebo,predmetné plochy na ktoré upozorňujete skutočne nepetria do starostlivosti MÚ Dúbravka a nie sú ani zverené do správy MČ Bratislava - Dúbravka. Vlastnikom a správcom je Magistrát hl. m. SR Bratislavy. O stave sme niekoľkokrát informovali vlastníka a žiadali zjednať nápravu. Napriek prísľubom, kosba bola zabezpečená až 23.5.2006. Preto Vám v prípade nespokojnosti doporučujeme obrátiť sa priamo na vlastníka tj.Magistrát hl. m. SR Bratislavy,II. sekcia - odd. životného prostredia, Primaciálne nám.1,814 99 Bratislava, tel.:593 56 182 S pozdravom Ing. D.Molnár
?Dobry den, do Dubravky som sa nastahovala len nedavno a rada by som vedela, ci je niekde pobliz Saratovskej alebo vseobecne v Dubravke moznost cvicit aerobic /ci uz na niektorej skole alebo v nejakom centre/. Dakujem. M.Berkmanova
Maria Berkmanova, 23.5.2006
!Dobrý deň, referát športu miestneho úradu neeviduje žiadnu skupinu aerobicu cvičiacu na našich školách. O činnosti fitnescentier sa musíte informovať priamo u ich prevádzkovateľov. S pozdravom, PaedDr.Milan Trstenský vedúci oddelenia ŠKaŠ.
?Dobry den chcela by som sa opytat či mą bilikova neporuąuje zakon tym ,ľe ma ąkolsky poplatok 500-,sk na ostatnych mą je to okolo 350-,sk?
rodič z mš, 22.5.2006
!Vážený rodič z mš, Mestská časť Bratislava - Dúbravka nie je zriaďovateľom Materskej školy na Bilíkovej ul. V roku 2004 sa stala zriaďovateľom tejto škôlky RKC. Z tohoto dôvodu nemáme žiadne kompetencie vyjadrovať sa k výške poplatku v tomto zariadení. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Vážení poslanci, zachytil som informáciu o tom, že trakcia VV napätia vedúca nad záhradkárskou oblasťou na Poliankach má byť v súvislosti so sfunkčnením D2 smerom na tunel Sitina presmerovaná. Prosím o informáciu, či je takýto kuloárny šum pravdivý a ak áno, v akom časovom horizonte. Vopred ďakujem za vaše stanovisko. S pozdravom M. Palkovič
Michal Palkovič, Koprivnická 13, Bratislava, 21.5.2006
!Vážený pán Palkovič, relevantné imformácie o presmerovaní vzdušného vedenia VVN (110 kV) v súvislosti s výstavbou diaľnice D2 pred severným portálom tunela Sitina Vám poskytne Západoslovenská energetika (ZES), a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislavca, tel. 02 50 61 11 11, 02 52 96 17 41 až 5, resp. na internetovej stránke www.zse.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň chcela by somn sa informovat kedy sa bude už zateplovat barák na ul. Bagarovej 22, viem ,že sa mal začat na začiatku mája ale ešte sa nič nezačalo. ďakujem
p.Banaková, 21.5.2006
!S otázkou je potrebné obrátiť sa na správcu Vášho bytového domu. Mestská časť nezabezpečuje realizáciu zateplovania.Ing.Riesz
?Dobry den, chcel som sa Vas spytat ci planujete niekedy obohatit zbierku fotografii tu na tjeto stranke, lebo je ich tam naozaj malo. Dakujem
Nick Kollar, 20.5.2006
!Galériu fotografií obohatíme v lete, musíme však brať ohľad aj na užívateľov starších počítačov, pre ktorých by sa stránka po rozšírení mohla stať neprístupnou. Fotografie nebudú teda v plnom rozlíšení, ale upravované. Ľubo Navrátil
?prosim vas, dalo by sa nieco robit so psami na SOU elekrotechnickej? Maju tam vobjekte 3 psov a male steniaka. Cez den tych psov velmi nepocut ale co spustia v noci to je neunosne. Nemozme mat ani otvorene okna, lebo na ten brechot sa hned vsetci zobudia. Dakujem za odpoved. Obyvatelka ulice karola adlera
jana, 19.5.2006
!Vážená p. Jana, ďakujeme za upozornenie,na základe Vášho podnetu s danou problematikou sme oboznámili MsP, ktorá v danej záležitosťi môže konať. S pozdravom P.Červenakov, odd. ŽP a P
?prosim vas cvici sa aerobic na ZS peknikova? Ak ano v akom case,dakujem
daniela, 19.5.2006
!Dobrý deň, aerobic sa v telocvičniach na Peknikovej ul. necvičí. S pozdravom, Milan Trstenský, ved. odd.ŠKaŠ.
?Chcela by som sa spýtať, kto má v správe detské ihrisko na Harmincovej, pri športovej hale ? A či sa v najbližšom období nechystá jeho rekonštrukcia , obnova keďže je to krásna veľká plocha a je škoda že to ihrisko je dosť zanedbané.( po bývalom bludisku tam zostali nebezpečné betonové diery v zemi, sama som bola svedkom, ked sa tam jednému chlapčekovi zasekla noha ) Pre deti z okolitých ulíc, je to jediné ihrisko v okolí.Najbližšie je až pri parku Družby na Nemčíkovej. Ďakujem .
Zuzana, obyvateľka Lipského, 19.5.2006
!Vážená pani Zuzana, na Vašu otázku odpoviem veľmi v krátkosti. Spomínané detské ihrisko nieje v správe našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Predmetné ihrisko spravuje STARZ ( Správa telovýchovných a rekreačných zariadení ) S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Rada by som sa zúčastnila volieb, ale nedostávam do schránky oznámenie. Dostáva ho naďalej predchádzajúci majiteľ bytu. Môžem sa zúčastniť volieb, aj keď som si vedomá, že nebudem v zozname? Ďakujem za odpoveď. Bachárová
bacharova.olivia@slsp.sk, 18.5.2006
!Pani Bacharová, oznámenie je iba oznámenie, nie preukaz, podstatné je trvalé bydlisko uvedené na Vašom OP. Ak máte trvalé bydlisko v našej mestskej časti prídite prosím v stránkových hodinách na MÚ dáme to do poriadku. S pozdravom Ing. M.M.Danková vedúca Organizačného oddelenia MÚ (02/69202513)
?Dobry den Chcela by som vediet, kedy - konkretny termin, sa zacne opravovat chidnik od zastavky MHD k domu dochodcov a ci sa opravi aj maly usek pre domami Hanulova 9 a 11. Cely chodnik az po zastavku, ktory ide dost strmo dolu kopcom je v zime klzky a ked prsi, tak sa voda po nom leje. Uvazujete, ze tam bude zamkova dlazba a popri okrajoch kanaliky na odvod dazdovej vody?Iny material si neviem predstavit. Dalsia moja otazka je, opravia sa rozbite schody z pravej strany domu na Hanulovej 9, ktory vedie na dvor? A co chodnik a cesta vlavo, iduci k lesu, ktory rozbili pri stavbe Polnohospodarskeho ustavu pred vyse 10 rokmi.Dakujem za odpoved.
daniela, 18.5.2006
!Vážená pani Daniela, prvú časť otázky – „chodníky od MHD k domovu dôchodcov“ a „úsek pred domami na Hanulovej ulici č. 9 a 11“ som Vám zodpovedal v marci – „... oprava Vami spomínaného úseku chodníka, tzv. I. etapa, bude zahájená v 1. polroku 2006 a bude trvať cca 2 mesiace. Konštrukcia chodníkov – betónová dlažba PREMAC. Oprava „poklesnutého“ chodníka pred domami č. 9 a 11 na Hanulovej ulici je závislá na úprave výjazdu „od Domova dôchodcov“ do Hanulovej ulice - je predmetom II. etapy opravy plánovanej na rok 2007“. K druhej časti – oprava komunikácie pri objekte UKSUP (Hanulova 9/A) je v pláne opráv na rok 2006, zrealizovanie do 15. júla 2006, konštrukcia betónová, rozsah cca 100 m2. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa spytat na kluc, podla ktoreho ste vazeny poslanci alebo pracovnici MU rozhodli, ktore skolky postupne zaniknu (uz druhym rokom dostali zakaz prijmat deti do prvych tried) a ktore zostanu. Mozno by nebolo zle keby ste sa pozreli do mapy a zistite ze skolky Cabanova a Pri Krizi su takmer vedla seba zato Sekurisova a Damborskeho su kazda na jednom konci a medzi nimi zostanu rodicia bez skolky. Jedna sa mi o skolku na Bazovskeho 6, je to skolka ktora tak ako tych pat vyvolenych poskytuje rozne aktivity pre deti (nejdem ich teraz vsetky menovat). Argument, ze na Cabanovej je sauna velmi neobstoji, pretoze ked ste rusili zakladne skoly, na Batkovej ako na jedinej skole bol bazen ale ako dovod na zachovanie skoly to nestacilo. Preco ste nemohli nechat rozhodnutie na rodicoch, do ktorej skolky by svoje dieta prihlasili tie s najvacsimi poctami by zostali. Preto ma zaujima, co pri vasich rozhodnutiach zavazi, znamosti, peniaze, lukrativna poloha skolky, ktora sa da lepsie vyuzit alebo pani riaditelka skolky,ktora najviac vykrikuje a vie si presadit svoje. dakujem Renata Guothova
Renáta Guothová, 17.5.2006
!Vážená pani Guothová, pri rozhodovaní poslancov Miestneho zastupiteľstva o utlmovaní materských škôl boli rozhodujúce dve kritériá - aktuálna naplnenosť škôlok (ako plnotriedne boli ponechané tie MŠ, ktoré mali najviac detí, t.j. postupovalo sa presne tak, ako vo Vašom príspevku navrhujete) a technický stav budov. Ako jediná mestská časť v Bratislave sme doteraz nepristúpili k zrušeniu žiadnej MŠ, aj keď ich naplnenosť v posledných dvoch rokoch rapídne klesala (informácie sme verejnosti poskytovali pravidelne v Dúbravských novinách), a to vzhľadom na plánovanú a realizovanú bytovú výstavbu a z toho vyplývajúci predpoklad možného zvýšenia počtu detí. V min.šk. roku sme v MŠ otvorili len 5 prvých tried, nakoľko nebol vyšší počet prihlásených detí. MZ však tiež určilo poradie utlmovaných MŠ na možné otváranie ďalších prvých tried v prípade väčšieho záujmu rodičov o umiestnenie detí. Podľa tohoto kritéria by od 1.9.2006 malo byť otvorených 8 prvých tried. MŠ Bazovského a MŠ Pekníkova podľa tohoto kľúča zostávajú naďalej útlmovými škôlkami. Nie je však vylúčené (a ten stav by nás potešil), že v budúcom školskom roku v prípade dostatočného počtu detí budú otvorené 1. triedy vo všetkých existujúcich predškolských zariadeniach. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, ved. odd. školstva
?Dobry den, chcela by som sa spytat ci je v Dubravke nejaky salon pre psy , ak ano tak mi mozete poskytnut blizsie informacie ?! vopred dakujem za odpoved !
katarina,
!V Dubravke sa psí salon nachadza na Bagarovej ul. 20. Prevadzkova doba je Po – Pia od 9.00 – 18.00 h. Je vsak potrebne sa objednat u p. Grossmannovej, na mobilnom tel.c. 0905 415 848, ktora Vam poskytne blizsie informacie. S pozdravom Mgr. Maria Nemethova, ref. obchodu a podnikatelskych aktivit
?V nedeľu 14.5. podvečer som bol spolu s desiatkami vracajúcich sa Dúbravčanov (a teda detí tiež) pred známou Brestovkou svedkom, ako sa opilý bezdomovec posediačky nemotorne vymočil na lavičku za "kibicovania" spolusediaceho tiež-opilca tiež-bezdomovca... Bezmocne sa takémuto predstaveniu prizeráme už pridlho, prakticky nikdy v tomto priestore nenájdeme miestnu políciu... Nemohla by nás správa MČ Dúbravka zbaviť tohto "potešenia" zo smradu a špiny (konkrétne zavinenej),keď tam aj oná úboha nádoba na smetie stojí "utopená" v smetiach vždy celý víkend atď. ?! Nedá sa situácia riešiť aj radikálnejšie, napr. likvidáciou týchto lavičiek, na ktoré si slušný človek už jakživ nesadne (ba ešte aj tí, čo si na ne uväzujú psíkov počas nákupu v Brestovke to pomaly asi vzdajú...)? Neviem, či ešte niekto stojí o takúto parkovú "okrasu" frekventovaného - čiže permanentne zaľudneného - priestoru pred zastávkou a predajňou Brestovka, keď sa pred očami Dúbravčanov mení v hnojisko... (to som len pominul skutočnosť, že všade vôkol sa do tejto trávnej plochy za lavičkami a vedľa chodníkov "veselo" za bieleho dňa močí...(nehovorím žiaľ o psíkoch, ale ľuďoch!).
Viliam Roth 16.5.2006, 16.5.2006
!Vážený pán Roth, súhlasím s Vami, že okolie „Brestovky“ je veľmi znečisťované. V tomto prípade Vám môžem poradiť pri akomkoľvek nedôstojnom správaní sa spoluobčanov, okamžite privolať hliadku MsP na tel. č. 02 / 64534351. Problematiku lavičiek budeme riešiť prostredníctvom našej dodávateľskej firmy,ktorej sme zadali odstránenie spomínaných lavičiek S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, ci sa bude aj v Dubravke robiť postrek proti komárom ?Dakujem.
Alena,16.5.2006, 16.5.2006
!Vážená pani Alena, chemický postrek proti komárom vykonala firma CHEMIX-D s.r.o. v našej mestskej časti Bratislava – Dubravka v piatok dňa 12.05.2006. V pondelok dňa 15.05.2006 v podvečerných hodinách bol uskutočnený aj letecký postrek. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Zdravim, rad by som sa spytal na cenu teplej uzitkovej vody. Na stranke http://www.batas.sk/ som nasiel iba cenu na GJ, potreboval by som cenu na m^3 z meraca. vdaka.
Ernest Beinrohr, 14.5.2006
!Jeden m3 studenej vody stojí 54,26 Sk - vodne, stocne,DPH. Na jeho ohrev na prípravu teplej vody sa spotrebuje asi 0,29GJ/m3. Cena je stanovena na 632,84 Sk/GJ (BaT,a.s.) alebo 651,05 Sk/GJ (C-Term,s.r.o). Presnú informaciu Vam poda spravca alebo dodavatel. Ing. Pistovcak, odd. SBF
?Zdravim, rad by som sa spytal na aktualny "stav" protihlukovej steny na dialnici v casti tesco -> brno. Polovicka roku je pomaly za nami a stavebne prace este ani nezacali. Ak dana problematika nie je vo vasej kompetecii, viete mi poskytnut kontakt na kompetentnych? vdaka
Ernest Beinrohr, 14.5.2006
!Vážený pán Beinrohr, opäť Vám môžem odpovedať rovnako ako vlani v júli, teda : „v zmysle schváleného Plánu organizácie výstavby sa protihlukové steny budú budovať (dopĺňať) po spojazdnení diaľnice – v roku 2007“. Aktuálne informácie získate od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, tel. 02 58 31 11 11, www.ndsas.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa opytat, ci planuje referat kultury MU letne mestske tabory pre deti, resp. kde by sa dalo ziskat viac informacii. Za odpoved vopred dakujem.
Zuzana Skorkova, 12.5.2006
!Miestny úrad, referát kultúry Ožvoldíkova 12, uskutoční pre deti umelecko-remeselný denný tábor v mesiaci júl 2006 a to: 1. turnus 3. - 7. 7.; 2. turnus 10. - 14. 7.; 3. turnus 17. - 21. 7.; 4. turnus 24. - 28. 7.; Tábor sa bude konať v čase od 7,00 do 17,00 hod. a krúžková činnosť v ňom od 9,00 do 16,00 hod. Cena bude určená na týždeň a bude zahŕňať obed, materiál, prácu lektorov a poistenie. Bližšie informácie na tel.: 02/64363482, mail: kultura_dubravka@centrum.sk, www.kultura-dubravka.sk. Odporúčame Vám tiež sledovanie Dúbravských novín, kde budú podrobné informácie o tábore včas uverejnené. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, ved. odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
?Dobry deň, už dávnejšie som si všimla vrak auta, ktoré už roky stojí pred budovou polície na Saratovskej ulici. Vadí mi najmä to, že prekáže na mieste, kde začína chodník pozdĺž Saratovskej smerom k zástavke OD Saratov. Nemohol by sa odstrániť spomínaný vrak auta alebo prípadne dorobiť chodník, ktorý práve pred políciou chýba? ďakujem
marcela, 11.5.2006
! Vážená pani Marcela, ďakujeme za upozornenie, ohľadom spomínaného starého vozidla vykonáme obhliadku, a na základe obhliadky budeme postupovať V zmysle zákona NR SR č. 315 / 1996 Z.z.o premávke na pozemných komunikáciách a č. 223 / 2001 Z.z. o odpadoch. Z Vašej ďalšej otázke nieje jasné o ktorý konkrétny chodník sa jedná a z ktorej strany. Prosím po doplnení údajov, svoju otázku smerujte na oddelenie územného rozvoja a výstavby, pretože výstavba chodníkov nieje v kompetencií odd. ŽP. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň,chcela by som sa informovať ci pravidelne robite hygienicku kontrolu pieskovisk.Konkretne by som sa spytala na pieskovisko pri skolke Sekurisova / ci tam bol meneny piesok a kedy a ci vyhovuje hygienickým požiadavkam /pri potravinách Marcela.Na tomto ihrisku su preliezky s vodotryskom /nefunkcne/ ,teraz tam je iba upchaty kanal a ked prsi, voda tam ostava stát a potom smrdi/ dá sa to riešit?/ .Pre deti je tato cast ihriska velmi nebezpečna. Zaroven sa chcem opytat ci ti dlhodobo nezamestnaní, ktorí poberaju prispevok za verejno prospesne prace, by nemohli taketo vacsie pieskovisko aspon raz za tyzden vycistit od necistôt/ hlavne skla/, pohrabat ho.Dalej sa chcem spytat či pieskovisko na Drobného ul.23 pri opatrovatelskej službe mate v správe alebo bolo zrušene? Dakujem za odpoved.
p.Michaela, 11.5.2006
!Vážená pani Michaela, čo sa týka pieskovísk tie sú udržiavané v pravidelných mesačných intervalov, a na Sekurisovej ul. bol menený piesok minulý rok, z čoho vyplýva, že hygienicky je nezávadný. Údržbu spomínaných pieskovísk vykonáva naša dodávateľská firma. Je pravda, že v konkrétnom ihrisku stojí voda, a momentálne môžeme zadať vyčistenie, odsanie vody. V tomto prípade skúsime prehodnotiť situáciu z odd. územného rozvoja a výstavby, či by bolo možne zrealizovať betónové zarovnanie danej plochy, ktorá v minulosti slúžila ako detský bazenik. Pieskovisko na Drobného č.23 je v našej správe, zrušené bolo na Drobného č.25. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den. Chcel by som sa informovat ci bola schvalena studia na oblast Brizite sever. Dakujem
Marencik, 11.5.2006
!Vážený pán Marenčík, Urbanistická štúdia zóny Brižite – sever nebola verejne dorokovaná, teda nemohla byť ani odsúhlasená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Dúbravka. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry deň, chcela by som sa opytat ako mysli MC Dubravka na mamičky a detičky. Na detckom ihrisku "Peknička" netečie voda. Teda, je odstavená, lebo pri vrchnom "napajdle" voda stale preteká a spodné pri strážnikovi nefunguje. Keď si už pán starosta spravil očko u obyvateľov, tak by mu mohlo záležať aj na tom, ako sa ihrisko ďalej vyvýja. Pri pokosení trávy by bolo vhodné tu trávu hneď aj odstrániť. A ak je prevádzková doba ihriska do 21.00 tak svietiť na hraciu plochu počas otvorenia.Ďalej by ma zujimalo, či je v Dubravke materske centrum a vyššej úrovni ako je to vo "Fontáne". Deti sa hraju v jednej miestnosti, kde sa potom konaju rôzne výpredaje. Je tam stará guma nepekný priestor. ČI by sa nemohlo poriadne centurm vybudovať v dome deí "Klokan". Ďakujem
Biba, 10.5.2006
! Milá BIBA! Odpovedáme na Vaše otázky nasledovne: 1. Oprava fontánok v Parku Pekníkova je objednaná u dodávateľa. Už sme ich urgovali. 2. Pokosená tráva sa zbiera po 24 hodinách. Prípade, že tak nebolo sa ospravedlňujeme a budem dohliadať na včasný zber. 3. Osvetlenie hracej plochy je už zabezpečené. 4. Materské centrum je samostatná organizácia, ktorá svoje aktivity robí v prenajatých priestoroch KC Fontána na Ožvoldíkovej.ul.č.12. Podlaha je nová, dvojročná. 5. Vami uvedený dom detí „Klokan“ nie je v správe MČ Dúbravka. Ing. Gogova,vedúca OPaS
?Vazena pani Ing. Rodakova. Dakujeme za odpoved na nase otazky. V odpovedi uvadzate, ze nie je v kompetencii stavebneho uradu obmedzovat pracovnu dobu stavebnika. To sme ani nepozadovali. V nasej staznosti nam islo o ZABEZPECENIE VEREJNEHO PORIADKU, ktory patri do posobnosti obce ci mestskej casti, a to aj v pripade, ak ide o „susedsky spor“, co je aj tento problem, kedze ide o cinnost na pozemku, ktory susedi s bytovym domom. Obratit sa na obec v tejto veci odporuca aj verejny ochranca prav. Blizsie k tomu mozete najst aj na jeho internetovej stranke, kde uvadza: *** Kto má dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a kde sa možno domáhať ochrany? Všetky fyzické a právnické osoby, štátne orgány, a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým dohodou. ... Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany aj na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Obce v rámci svojich právomocí zabezpečujú verejný poriadok . Práve mnoho kolízií môže so susedmi prerokovať, uskutočniť pohovor v rámci starostlivosti o verejný poriadok a tak zabezpečiť ochranu práv a oprávnených záujmov. Pokiaľ by však konanie niektorého z účastníkov naplnilo znaky priestupku alebo trestného činu, budú na riešenie príslušné buď orgány príslušné na prejednanie priestupku alebo orgány činné v trestnom konaní. (http://www.vop.gov.sk/aktivity/vystupenia/clanok.html?id=243) *** Na stavenisku dlhodobo dochadza k ruseniu nocneho pokoja a to nielen hlukom, ale aj svietenim. Uz sme uvadzali, ze na stavenisku su pocas noci rozsvietene silne reflektory, ktore osvetluju aj siroke okolie staveniska, najma blizke obytne domy. Tym je narusena prirodzena nocna doba - tma, ktora je nevyhnutne potrebna na regeneraciu sil a zdravy odpocinok. Nevyhnutnost rozsvietenych reflektorov nie je pritom nicim odovodnitelna. Stavebnik ma moznost zabezpecit stavenisko inym sposobom, ak svietenim sleduje prave bezpecnost. Nie je mozne, aby sledovanim vylucne vlastnych zaujmov dlhodobo a neprimerane stazoval zivotne podmienky velkeho mnozstva ludi zijucich v okolitych domoch. Dakujeme vopred za vyriesenie trvajuceho problemu.
Obyvatelia okolia staveniska komplexu Rustica, 9.5.2006
!Vážení obyvatelia okolia staveniska komplexu Rustica, Vo Vašej sťažnosti žiadate ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU, ktorý patrí do pôsobnosti obce či Mestskej časti, nakoľko ide o „susedský spor“, keďže ide o činnost na pozemku, ktorý susedí s bytovým domom. Na susednom pozemku prišlo k zásahu do pokojného stavu, ale obec nemôže tento zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlí stav, nakoľko stavebník realizuje stavebné práce na základe právoplatného stavebného povolenia. Osvetlenie staveniska sa pokúsime prerokovať so zodpovedným stavbyvedúcim, či by nebol zhotoviteľ ochotný urobiť úpravu osvetlenia areálu, ktorá by bola pre Vás prijateľná. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobry den, chcela by som sa opytat, ci sa planuje dokoncit rozkopavky za Batkovou ulicou smerom na ul. Bazovskeho {pri skolke Wonderland}, nakolko tam bol este pred rokom pekny parcik s mramorovym chodnickom a je to tam len provizorne zasypane, chodnik nedokonceny... Vedlajsi chodnik, ktory zaasfaltovali je zase min. o 30 cm uzsi ako povodny a vyzera to divne, ked idem po sirokom chodniku, ktory sa zrazu zmeni na uzky a potom po metri zase na siroky. Dalej pri ulici Bazovskeho a Landauova stale zostavaju za zvlastnym oplotenim dlhe rury, ktore sa menili na jesen, nasypal sa na jamu piesok, ani nie zem, nie je to vobec rovne a o trave sa uz vobec neda hovorit. Zaseje tam miestny urad konecne travu? Na druhej strane ulice su zase na trave dlhe plechove bloky, ktore tam nemaju co robit. Prosim vas, ked sa nieco zacne stavat, dostane sa to uz konecne aj do povodneho stavu? Dohliada na to niekto? Ved po kazdom stavenisku zostava na chodnikoch kopec blata a spiny, ktore potom nosime domov. Ved to musia predsa stavbari po sebe upratat. Vsade vo svete to tak je, len my sme vynimka? Kedy dojde k naprave? Dakujem za odpoved.
Ing. Matulova, 9.5.2006
!Vážená pani inžinierka, Bratislavská Teplárenská a. s. Bratislava v roku 2005 (do začiatku vykurovacieho obdobia) zrekonštruovala časť teplovodných potrubí vo Vami spomínanej lokalite. Z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie (zmena trasy) nebolo možné dokončiť aj zostávajúcu časť. Táto sa môže zrealizovať až po skončení vykurovacieho obdobia 2005 / 2006, teda až po 15. máji 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, zachytil som informáciu o tom, že na voľnom priestranstve medzi poštou a novou predajňou LIDL sa plánuje výstavba objektu, ktorý bude mať 35 poschodí. Je to pravda?
lukáš, 9.5.2006
!Vážený pán Lukáš, vo Vami spomínanom priestore je uvažované s výstavbou polyfunkčných objektov, z ktorých dva by mali mať 24 nadzemných podlaží a dva 8. V 1. a 2. nadzemnom objektov podlaží je navrhovaná občianska vybavenosť, podlažia pod terénom – parkovacie státia. S výškou 35 nadzemných podlaží sa neuvažuje. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Rada by som sa informovala ci je niekde v Dubravke alebo okoli cvicisko pre psov. Dakujem
Olga N., 5.5.2006
!Vážená pani Oľga, v našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa už nenachádza cvičisko pre psov. Cvičisko sa nachádzalo vedľa Veterinárnej polikliniky (Polianky č.9), teraz tam stavia Sloboda zvierat útulky pre psov. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň, rada by som dostala odpoveď na nasledovnú otázku. Prihlasila som syna do materskej školy na Svantnerovej 1. Pre nedostatok miesta tam nebol prijatý a presunuli ho do materskej školy na Galbavého, čo samozrejme musím akceptovať a osobne proti materskej škole na Galbavého nič nemám až na jednu výhradu. Tou je dvor alebo ihrisko ( neviem ako to správne nazvať) v areály škôlky. Dennodenne okolo tejto škôlky chodím, a neviem prečo je to ihrisko take zanedbané, bez fantázie a hlavne staré a o bezpečnoati by som polemizovala. Toto ihrisko sa vôbec nedá porovnať s ihriskom, ktoré majú v skôlke na Švantnerovej.Moja otazka znie, či miestny úrad počíta s obnovením spomínaného ihriska v škôlke na Galbavého, keďže tie najmenšie deti nechodia na prechádzky mimo areál škôlky a sú odkazané iba na to ihrisko v škôlke. Myslím si , že keby sa tam dali urobiť nejaké nové hracie prvky, celkovo by sa to obnovilo a staré nefunkčné hrdzavé preliezačky by nahradili nové vzhľadné a príťažlivé preliezačky, táto škôlka by bola opäť atraktívna aj do ďaľších rokov.
Závodská Zuzana, 5.5.2006
!Dobrý deň, na základe Vašej pripomienky som 12.5.2006 vykonal obhliadku spomínaného detského ihriska.Za poškodené a čiastočne nefunkčné sa dajú považovať hojdačky, vzhľadom na poškodené drevené sedačky.Závadu v dohľadnom čase odstránime.Ostané preliezky sú štandardnou výbavou všetkých starších ihrísk, o ich náter a drobnú údržbu sa starajú zamestnanci zariadenia prípadne rodičia na brigádach.O výmenu, prípadne kúpu nových hračiek alebo preliezok sa stará riaditeľka materskej školy v spolupráci s Radou školy a rodičmi.Náklady hradí z poplatkov rodičov a sponzorských darov.Kedže v budúcom školskom roku sa aj Vy stanete súčasťou tejto MŠ budete mať možnosť vyjadriť svoj názor o investovaní cca 200 tis.Sk, ktoré má MŠ na takéto účely každoročne k dispozícii. S úctou, Dr Milan Trstenský.
?Chcela by som sa spýtať, či je naplánovaný prejazd medzi Lamačom a Dúbravkom a kde by mal byť a kedy- písali ste o nejakom permostení žel. trate.Ďalej by ma zaujímalo, ako je to s parkovaní áut pred domami na Saratovskej 14 - je tam síce široký chodník, ale keď tadiaľ ráno ideme s dcérou na autobus smerom od trafiky, tak je to slalom pomedzi odchádzajúce autá!
Marčeková, 4.5.2006
!Vážená pani Marčeková, so spojovacou komunikáciou mezi mestskými časťami Bratislava - Dúbravka a Bratislava – Lamač územný plán uvažuje (vo výhľade do roku 2030). Jedná sa o predĺženie jestvujúcej ulice od obratiska električiek smerom na východ (popri objekte Fortuna) popod diaľnicu (existujúci most), ďalej ponad železnicu s vyústením do Lamačskej cesty. Miestny úrad, v rámci svojich možností, vykonal prakticky všetko na vyriešenie zamedzenia premávky, resp. parkovania motorových vozidiel na chodníku Saratovskej ulice pred domami č. 2 až 18. Dodržiavanie príkazu, ktorý určuje dopravná značka, musí však kontrolovať mestská polícia, ktorá je k tomu oprávnená. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, rada by som vedela, kedy sa zacne robit Dubravska cesta a ci sa planuje urobit s nou aj chodnik pre pesich. Dalsia otazka smeruje k budovanemu mostu ponad dialnicu, ta provizorna cesta, ktora teraz je, myslim od krizovatky po Polianky, sa zrusi? A kade budeme chodit z mesta do Dubravky?
jana, 3.5.2006
!Vážená pani Jana, o termínoch výstavby objektov pred severným portálom tunela Sitina Vás môže zodpovedne informovať iba objednávateľ stavby – Národná diaľničná spoločnosť a. s. ( www.nsdas.sk ). Popri Dúbravskej ceste bude vybudovaný chodník. Vami spomínaná provizórna cesta (obchádzajúca severnú krajnú oporu diaľničného mosta) bude zrušená. V smere „od Patrónky do Dúbravky“ budeme jazdiť po Lamačskej ceste až k novovybudovanej križovatke s východným predĺžením Harmincovej ulice. Ďalej po odbočení vľavo ponad diaľnicu (po dnes už vybudovanom moste) smerom k Húščavovej ulici a ďalej priamo po „dnešnej“ trase. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Prosím Vás, sú v Dúbravke nejaké knižnice?Ak áno prosím napíšte mi kde. Ďakujem Dominika
Dominika, 2.5.2006
!V Dúbravke sa nachádza Miestna knižnica na Sekurisovej č.12, č.tel.64363105. Ing.Riesz
?Dobrý deň, potreboval by som sa informovať ako riešiť problem z mojimi susedmi bývajúcimi nadomnou. Už niekoľko rokov pravidelne každý deň sa od nich ozýva trieskanie so stoličkami, s dverami, ich vulgárne nadávanie je počuť až k nám, hlučná hudba je samozrejmosťou, otriasajú sa nám z nej steny. Ďalej dupanie a skákanie, chodenie v opätkoch po dlažbe, ich močenie do záchoda je hlučné ako keby tam žilo stádo koňov alebo slonov-počuteľné v celom byte. Povedzte mi ako toto všetko mám vysvetliť svojej 6 ročnej dcére alebo návštevám, ktoré k nám raz za čas prídu. Kebyže sa toto všetko stane iba občas, ale je to pravideľnosťou podotýkam v každú dennú alebo nočnú hodinu. Takto sa už ďalej existovať nedá. Prosím poraďte ako riešiť túto dlho neriešenú situáciu. Ďakujem.
Stehlik, 2.5.2006
!Problém s hlučnými susedmi na ktorý poukazujete je zo strany Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -Dúbravka možné riešiť pohovorom na referáte verejného poriadku s účelom dosiahnuť, aby Vaši susedia dodržiavali normy občianskeho spolunažívania a nezasahovali svojim správaním do práva ostatných obyvateľov domu na nerušené bývanie. Ak sa pre túto formu riešenia predmetného problému rozhodnete, je potrebné aby ste sa vo veci obrátili na miestny úrad s podnetom, kde uvediete mená týchto susedov a presnejšie popíšete okolnosti,časový rozsah kedy k hlučnému správaniu dochádza dôležitý pre posúdenie či sa nejedná o rušenie nočného kľudu. Podnet je možné podať písomne alebo ústne do zápisnice na majetko - právnom oddelení v stránkových dňoch. Alexej Dobroľubov, ref. verejného poriadku
?Chcel by som poprosit o informaciu, aky je postup pri odstraneni vraku auta bez SPZ na ulici Cabanova pred dolnou novostavbou. Ide o Skodu 120 tmavomodrej farby.
Obyvatel Cabanovej, 1.5.2006
!Vážený obyvateľ z Cabanovej, v zmysle zákona č.223 / 2001 Z.z. o odpadoch podľa § 51 ods. 1 písm. b) povinnosť držiteľa starého vozidla zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takéhoto vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Z Vašej otázky nieje teda jasné či Vy osobne ste vlastník starého vozidla, keďže vystupujete v anonymite, a taktiež ste neuviedli konkrétne číslo ulice. V prípade ďalších otázok ma kontaktujte na adrese: cervenakov@dubravka.sk S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Vážená pani Ing. Rodáková, využívame túto možnosť rýchleho kontaktu a prosíme o vysvetlenie, prečo vlastník (p. Moravčík) nebytových priestorov (pôvodne obchodných) v obytnom dome na Sekurisovej 14 vykonáva rozsiahle stavebné práce t.j. búracie, zmena ZTI rozvodov, kompoletná zmena elektroinštálácie, dispozičné zmený, vrátane nových murárskych prác. Dokonca už pred časom vytvoril samostatnú bytovú jednotku, ktorú nepretržite prenajíma! Všetky tieto činnosti vykonáva svojvoľne bez súhlasu zhromaždenia vlastníkov bytov a rady spoločenstva, ktorá je kontrolným orgánom správy domu spravovaného spološenstvom. Obzvlášť kritická situácia vznikla po objavení sa deštrukčných zmien pri styku obvodového plášťa a stropnej konštrukcie nad spomínaným nebytovým priestorom. Tieto zmeny sú viditeľné aj voľným okom z okolitého chodníka. Viacerí obyvatelia domu sa zastavujú a vyjadrujú obavy nad možnými dôsledkami. V prípade riešenia uvedeného problému z Vašej strany je potrebné celú situáciu rozobrať na úrovni RADY (a technického výboru) - nie len predsedu spoločenstva . Uvedené stavebné práce vykonáva prevažne v dňoch pracovného voľna, kedy žiadny úradný orgán ho "neprekvapí". Tento dom má 15 NP a v mnohých bytoch sa objavujú nežiadúce prejavy statickej nestability. Tu nejde o prenasledovanie alebo susedské nezhody. Tu ide o to, že niekto arogantne odmieta rešpektovať platné zákony bez ohľadu na dôsledky, ktoré môže spôsobiť.Ďakujeme. Obyvatelia domu na Sekurisovej 14 01.05.2006
Obyvatelia domu na Sekurisovej 14, 1.5.2006
!Vážení obyvateľia domu Sekurisova 14, Bratislava na vašu žiadosť o vysvetlenie, prečo vlastník (p. Moravčík) nebytových priestorov (pôvodne obchodných) v obytnom dome na Sekurisovej 14 vykonáva rozsiahle stavebné práce, vám nie som kompetentná odpovedať. O odpoveď musíte žiadať hlavne tohto stavebníka. Chcela som preveriť váš podnet, ale vaše podanie nie je postačujúce. V evidencii podľa Katastra nehnuteľností som nezistila žiadneho vlastníka nebytového priestoru p. Moravčíka v bytovom dome na Sekurisovej 14. Bez oznámenia adresy stavebníka, stavebný úrad nemôže zvolať štátny stavebný dohľad a skontrolovať vami popisovaný stav a preto vás žiadam o spresnenie adresy a celého mena p. Moravčíka. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobrý deň, dovoľte mi vrátiť sa k téme psíčkov. Chcela by som vedieť, ale prosím nie iba uvedením paragrafov, ale tak ľudsky a po lopate, ako musí byť psík vybavený, ked vstúpi na územie mč Dúbravka, kedy musí mať košík, kedy vôdzku, kedy a kde môže chodiť voľne ( aj s vymenovaním priestorov, kde to je dovolené, resp. zakázané ) - podľa toho, čo je jednoduchšie. Myslím, že pre psíčkarov, ktorí platia poctivo dane, by bola táto informácia veľmi vhodná, napríklad aj zaslaním na ich adresu... Vopred veľmi dakujem aspoň za informáciu v tomto fóre. Majka
medunka@centrum.sk, 29.4.2006
!Vážená pani Majka, napíšem Vám to teda stručne bez uvedením paragrafov, ako sa pýtate. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak aby bolo možné psa ovládať v každej situácie. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, dakujeme za odpoved tykajucu sa vystavby komplexu Rustica pri Dome kultury. Chceme sa opat opytat co moze mestska cast urobit s aroganciou stavebnika, ktory pravdepodobne planuje stavat okrem vikendov aj pocas noci. Vcera totiz betonovanie pokracovalo aj v nocnych hodinach. Podla vyjadrenia policie im prisli prve staznosti hned po 22.00, ale veduci stavby resp. majitel investicnej firmy udajne uviedol, ze radsej zaplatia pokutu, betonovat sa vsak neprestane. Potom vraj prislubili, ze pracu do hodiny (!) ukoncia (v case okolo 22.45 boli v rade pripravene este asi styri miesacky s nastartovanym motorom + na ploche rozsvietene silne reflektory ako na futbalovom stadione + krik robotnikov akoby bolo napr. bezne pracovne popoludnie). Prislusnik mestskej policie pritom odporucal stazovatelom obratit sa aj na policajny zbor „aby tam prislo viac hliadok“, pretoze to nezvladaju. Stavebny ruch aj napriek opakovanym telefonickym staznostiam podanym Policajnemu zboru i mestskej policii (bolo nam povedane, ze sa stazovalo velke mnozstvo ludi) utichol az okolo polnoci. Dakujeme za odpoved a za pomoc pri rieseni situacie.
Obyvatelia okolia staveniska komplexu Rustica, 28.4.2006
!Vážení obyvatelia, ako som vám už písala nie je v kompetencii stavebného úradu obmedzovať pracovnú dobu stavebníka, ale na základe vášho opakovaného podnetu sme požiadali v mene Mestskej časti Bratislava Dúbravka listom zo dňa 2.5.2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o kontrolu dodržiavania Nariadenia vlády č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. S pozdravom Ing. Rodáková
?Vážený pán starosta, dá sa predpokladať, že poľná cesta spájajúca lokalitu Technického skla a lokalitu záhradkovej osady Hrubá lúka ako aj archeologických vykopávok Villa Rustica je súčasťou Dúbravky. Preto sa obraciame na Vás s otázkou ako by bolo možné z okolitých plôch odstrániť nelegálne skládky rôzneho odpadu, ktoré tam narastajú ako "huby po daždi". Jedná sa krásnu prírodnú scenériu, ktorá je žiaľ doslova denne devastovaná barbarským prístupom nezodpovedných jedincov! Ktorý návštevník bude mať záujem navštíviť archeologickú pamiatku Dúbravky, keď sa tam dostane len cez "spokojne " narastajúce smetisko! Ak existuje mechanizmus nápravy, ktorý by mohli využiť aj obyvatelia, prosíme ho zverejniť. Podobná situácia je aj na Agátovej ulici.Dotknutí obyvatelia.
Obyvatelia Dúbravky, 28.4.2006
!Vážení obyvatelia Dúbravky, ďakujeme za upozornenie, obhliadku danej lokality vykonáme dňa 12.05.2006 a predmetné zistenia odstúpime v zmysle zákona Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý môže ako kompetentný orgán v danej záležitosti konať. Ďalej sa pýtate aké mechanizmy existujú ktoré môžu využiť obyvatelia ak uvidia niekoho vykladať odpad? okamžite kontaktovať MsP na tel. č. 64534351, a na dané miesto privolať hliadku, poprípade kým prídu urobiť fotodokumentáciu ( poznávacia značka auta, firma a pod. ) S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, dostaneme odpoved ci stanovisko k pripomienkam a otazkam, tykajucim sa vystavby bytoveho komplexu Rustica a Billy, ktore sme zasielali ešte pred Veľkou nocou? Dakujeme za skore vyjadrenie.
Obyvatelia okolia staveniska, 21.4.2006
!Na otázku už bolo zodpovedané dňa 12.4.2006. Ing. Rodáková
?Otázka ohľadne parkovania. V akom priestore, resp. vzdialenosti pred cudzou garážou je zakázané parkovať? Ďakujem za odpoveď.
Obyvateľ, 27.4.2006
!Vážený spoluobčan, minimálna vzdialenosť zaparkovaného vozidla od garáže je 7 m. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, v suvislosti s rozsirenim Harmincovej ulice a jej prepojenim mostom s m.c.Lamac by ma zaujimalo ci sa myslelo aj na cyklistov a ci bude tade prechadzat aj cyklisticka trasa?
Marek, 26.4.2006
!Vážený pán Marek, na vybudovanom mostnom objekte ponad diaľnicu nie je samostatný pruh pre cyklistov. Tiež tento most (v zmysle Vašej otázky) nespája priamo mestské časti Bratislava – Dúbravka a Bratislava – Lamač. Toto bude riešiť až stavba premostenia železničnej trate. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den! Chcela by som sa informovat, ci Miestny úrad Dúbravka nemá na predaj stavebné pozemky na vystavbu malych 1- podlaznych rodinnych domov. (Prípadne ci nemáte informácie o vystavbe takychto domov v Dúbravke.) Dakujem. S pozdravom. Lea
Lea U., 26.4.2006
!Vážená pani Lea, Mestská časť Bratislava – Dúbravka nevlastní pozemky v zmysle Vášho dotazu. Výstavbu rodinných domov si individuálne zabezpečujú iba vlastníci pozemkov, prevažne v severnej časti Dúbravky a temer výlučne pre potrebu svojich rodín. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, zaujimalo by ma, ci mestska cast moze zariadit lespiu priechodnost krizovatky Sch. Trnavskeho - Harmincova pri skleniku. Situacia je tam hrozna, ja neviem, ktory "odbornik" nastavil svetla na semafore tak, ako su. Skoro vsetky auta odbocuju smerom do mesta vlavo na Harmincovu, do Karlovej Vsi a z nej ide mensina aut. A svetla su vzdy tak nastavene, ze prejdu maximalne 3 auta. Uzasne vymyslene. Ale neviem, pre koho. Takze rano prejdeme v autobuse/v aute az na 3 - 4 krat. ked zasvieti zelena. Ale zelena pre smer do Karlovky a z Karlovky svieti aj niekolko minut. Prosim Vas, kto to vymyslel. Moze MC Dubravka apelovat na tych "odbornikov" aby s tym racili nieco urobit??? Ved je to na posmech. Vdaka. Nejde iba oi auta dubravcanov, ale cez nasu cast si to sinu aj auta zo Zahoria a Devinskej.
edo, 26.4.2006
!Vážený pán Edo, svetelné cestné signalizácie v našej mestskej časti sú na komunikáciách I. a II. triedy, teda sú v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Požiadavky na optimalizáciu nastavenia správcovi pravidelne predkladáme. Detailné informácie Vám poskytne priamo správca svetelných signalizácií. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa informovat ci je mozne aby ste dali 20 deti do jednej triedy ak nemaju este tri roky?Podla mojich informacii by ich nemalo byt viac ako 15.Je to mozne?Nie je to v rozpore zo zakonom?
Mamicka, 25.4.2006
!Vážená mamička, O počte detí v triedach materskej školy rozhoduje s plnou zodpovednosťou riaditeľka školského zariadenia. Pri rozhodovaní sa riadi vyhláškou č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sú počty detí v triedach určované s prihliadnutím na vek detí v triede, na prípadnú vekovú zmiešanosť triedy, na zaradenie dieťaťa mladšieho ako 3 roky veku do triedy, na triedu pozostávajúcu len z detí mladších ako 3 roky veku alebo zaradenie dieťaťa mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnutého medzi deti zdravé. Nakoľko Vaša otázka bola všeobecná a neuviedli ste, o ktoré predškolské zariadenie Vám ide, nemôžeme Vám poskytnúť konkrétnejšiu odpoveď. Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?Dobry den pan starosta chcela by som sa opytat ci by byt na drobneho,ktory dostala pani Pitova ako sluzobny byt nemal dostat niekto iny?Niekto kto by v nom riadne byval a nie prenajimal?Je tu vela ludi,mladich co by mali zaujem!!!
dubravcanka, 25.4.2006
!Vážená dúbravčanka, keď sme zistili skutočnosť, ktorú i Vy uvádzáte, sme za prítomnosti p. Drábovej, predsedníčky spoločenstva, p.Majtényiovej a samozrejme i p.Mgr.Piťovej tento problém dňa 15.3.2006 prerokovali. P.Piťová prenajímanie bytu poprela a pán, ktorý tam bol videný, vraj k nej chodieva iba na návštevy. Piťová uviedla, že je to jej priateľ. Vzniklo tvrdenie proti tvrdeniu, z ktorého sa nedá urobiť spravodlivý záver. Služobný byt dostala p. Piťová pridelený na základe odporučenia bytovej komisie, zloženej s poslancov mestskej časti. Aby sme mohli objektívnejšie posúdiť, či skutočne byt p. Piťová potrebuje, ako to vo svojej žiadosti pre poslancov uviedla, alebo ho prenajíma, je potrebné mať konkrétny dôkaz včítane svedkov. Preto Vás prosím, uveďte aspoň telefonické spojenie(ak už chcete ostať v anonymite), alebo sa mi prihláste na tel.č. 64463045 a ostatné dohovoríme osobne. Ak sa potvrdí Vaša pravda, byt bude pridelený podľa poradovníka so zoznamu žiadateľov.Ďakujem za spoluprácu. Ing.Polák.
?Dobrý deň, mala by som na Vás viacero otázok. 1. Či je plánová výmena piesku v pieskovisku pri Materskej škôlke na Bilíkovej ulici, ako aj ďalších pieskovísk v tejto lokalite. 2. Či plánujete v tomto roku opravu lavičiek, vrátane obnovy ich náteru. 3. Či aj v tomto roku sa budú budovať dlažbové chodníčky cez vystúpané trávnaté plochy. Do pozornosti by som rada dala značne zničenú "trávnatú" plochu na rohu ulíc Kpt.Raššu a Bíliková, ktorou si denno-denne skracuje pár metrov (okrem iných občanov) aj niekoľko stoviek študentov gymnázia, čím sa vystúpaná plocha trávnika z roka na rok rozširuje. Bývam v tejto lokalite už 17 rokov, ale údržba zelene sa skutočne zúžila len na kosenie trávy a občasné vyčistenie od papierov. Práve vybudovanie takéhoto chodníčka by značne napomohlo už aj tak zdevastovanej zelene. Ďakujem za odpoveď.
Eva z Bílikovej, 25.4.2006, 25.4.2006
!Vážená pani Eva, výmena piesku na Bilíkovej ulici bola uskutočnená v minulom roku, taktiež na kpt. Rašu na oboch pieskoviskách. Čo sa týka lavičiek, vo Vašom okolí bolo zničených 9 ks lavičiek vandalmi, tieto sa budú opravovať a natierať. Podľa vyjadrenia ved. odd. územného rozvoja a výstavby Ing. Kubicu, v roku 2006 sa budú budovať chodníky zo zámkovej dlažby, aj na Bilíkovej ulici. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den! Minuly rok sa vymienalo potrubie v okoli ulic Bazovskeho a Batkovej. Okolie je doteraz neupravene, niektore jamy nezahadzane. Kedy budu obnovene travniky?
diana, 25.4.2006
!Vážená pani Diana, Bratislavská Teplárenská a. s. Bratislava v roku 2005 (do začiatku vykurovacieho obdobia) zrekonštruovala časť teplovodných potrubí vo Vami spomínanej lokalite. Z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie (zmena trasy) nebolo možné dokončiť aj zostávajúcu časť. Táto sa môže zrealizovať až po skončení vykurovacieho obdobia 2005 / 2006. Ukončenie prác, vrátane definitívneho urovnania terénu, zastrávnenia a skosenia je máj 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, opakovane sa pytam: Mozete zariadit, aby velka svetelna tabula Billa na OD Saratov svietila len do napr. 22,OO a nesvietila tak celu noc do blizkych okien ? Alebo mi poradte, na aky urad, hygienu a pod. sa mam obratit.
katarina l., 24.4.2006
!S Vašim problémom bol oboznámený správca budovy OC Saratov, ktorý bude v tejto záležitosti rokovať zo zástupcami Billy. O výsledku Vás budem informovať. Mgr. Mária Némethová, referát obchodu a podnikateľských aktivít.
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto povolil orezať stromy vo vegetačnom období (zostali iba holé kýpte) na ul. Kpt. Rašu 23, 25, 27. Životné prostredie nemá nikto na starosti? Každý si môže prísť a zlikvidovať čo chce? Taktiež by som sa chcela opýtať, prečo stavajú na ul. Saratovská - Trhová polyfunkčný dom RUSTICA. Nemal tam byť náhodou obchodý dom Billa a obchodný dom JEDNOTA? Prečo likvidujú všetku zeleň (kríky, stromy) a z chodníkov si urobili cestu pre nákladné automobily? Prosím o odpoveď. Ďakujem
Mária M., 24.4.2006
!Orezy na ulici Kpt. Rašu 23,25,27 uskutočnil vlastník a správca predmetných pozemkov, v tromto prípade Magistrát hl.m. SR Bratislavy na základe žiadosti obyvateľov. Ing. D. Molnár Medzi Saratovskou a Trhovou ulicou sa realizujú dve stavby. Pri Trhovej ulici polyfunkčný bytový dom RUSTICA, medzi ním a Saratovskou ulicou predajňa BILLA (s veľkým parkoviskom). Pre stavbu Vami spomínaného „obchodného domu JEDNOTA“ nie je vydané Územné rozhodnutie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Podľa akého právneho predpisu nemôžem údajne počas jarného upratovania kontroľovateľne jednorázovo spaľovať lístie pri vlastnom dome a na vlastnom pozemku? Ak takýto predpis existuje, pudem ho porušovať, keď budem na pozemku spaľovať drevo v zriadenom ohnisku na grilovanie? V oboch prípadoch sa budem samozrejme budem snažiť korigovať dým, aby som neobťažoval susedov. Vždy sa to však nedá, prípadne aké sankcie ma za porušenie zakladania ohňa na vlastnom pozemku čakajú? Ako je to so zakladaním kompostu napríklad z pokosenej trávy, môže byť na záhrade umiestnený, ak nie, kde môžem pokosenú trávu zložiť? Ďakujem za odpoveď na všetky otázky, lebo som počul, že od 1.1.t.r. to so skladovaním a spaľovaním záhradného odpadu, ale aj dreva na grilovanie, nieje už tak jednoduché.
Ľudomil, 24.4.2006
!Vážený pán Ľudomil, v zmysle zákona č.223 /2001 Z.z. o odpadoch podľa § 18 ods. 3 písm. n) je od 1. januára 2006 zakázané zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátané odpadov z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Ďalej by došlo aj k porušeniu Všeobecného záväzného nariadenia č. 3 / 2000 mestskej časti Bratislava – Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách podľa § 5 ods. 1 písm. d) zakazuje sa vypaľovať trávu, trávnaté porasty a lístie, v záhradkárskych osadách a predzáhradkách spaľovať záhradný a domový odpad. Čo sa týka kompostovania, môžem len doporučiť. Kompostovisko by malo byť tak postavené, aby neobmedzovalo proces rozkladu, nie na priamom slnku alebo silnom vetre, kde materiál rýchlo vysychá a bez vlhkosti proces nepokračuje. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Pekny den. Chcel by som Vas poprosit o informaciu kto vlastni/spravuje antukovy tenisovy kurt v susedstve parku vedla Benovskeho ulice. Nenasiel som nikde ziadne meno, cennik ani tabulku. Dakujem.
Kovac, 23.4.2006
!Vážený pán Kováč, Na Vašu otázku Vám oznamujem nasledovné skutočnosti: Antukové tenisové kurty sú súčasťou nebytového priestoru v strážnom domčeku na Bagarovej ul. aj s priľahlým detským ihriskom, ktoré má v prenájme pani Balážová Ľubica na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 30/93. Dodatkom č. 1/98 bol prenájom predĺžený od 1.9.1998 na dobu 10 rokov. S pozdravom Turčanová
?Rad by som sa spital , ako je to s parkovanim (cistocnym parkovanim), na travnatych plochach , resp. na tom co by mali byt travnate plochy. Ako cloveku , ktoremu zalezi na prirode mi vadi parkovanie aut na Hanulovej 7. Je mozne podat podnet na osadenie dopravnej znacky :Zakaz statia ? Vdaka
Kucera, 22.4.2006
!Vážený pán Kučera, § 7 (ochrana zelene), ods. 5, pís. a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1993 hl. m. SR Bratislavy dáva jednoznačnú odpoveď na Vašu prvú otázku – „... v záujme ochrany zelene sa ďalej zakazuje jazdiť a parkovať na plochách zelene...“. K Vašej druhej otázke – áno, podnety na osadenie dopravných značiek (s priloženým náčrtom) sa podávajú na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Aktualizacia stavu medzicasom vznikajucej skladky na parkovisku na ulici Pri krizi. Fotografia zo dna 22.4.2006. http://server4.pictiger.com/img/246645/picture-hosting/1.php Informoval som Vas o vznikajucom probleme naposledy dna 14.4.2006, kedy s vytvaranim skladky zacal pracovnik firmy CRA. Charakter vacsiny navozeneho odpadu prezradza, ze bol dopraveny nakladnym autom, navyse odpad ako stojan na odpadovy kos (konstrukcia v pravej casti fotografie) naznacuje, ze sa s odpadom vysporiadava firma, ktora zabezpecuje cistotu a udrzbu v mestskej casti. Znovu sa pytam, ake su mozne pravne postihy takto konajucej firmy a ako moze financne prostriedky z penaznej pokuty cerpat Dubravka. Dakujem za odpoved. V pripade dalsej necinnosti Mestskej casti Dubravka, aspon nezodpovedanie mojho predosleho mailu a rozsirovanie skladky tak na mna posobi, bude celu situaciu komentovat dennik Novy Cas.
Milan, 22.4.2006
!Vážený pán Milan, ďakujeme za upozornenie, dodávateľ medziskládku odstránil dňa 24.04.2006, nakoľko sa jednalo o prvý takýto prehrešok zo strany dodávateľa, tento bol riešený dohovorom. Čo sa týka postihov ako sa ďalej pýtate, štandardný postup je pri zistení čiernej skládky v zmysle zákona č.223 / 2001 Z.z. o odpadoch. Zistenia sa odstupujú Obvodnému úradu životného prostredia, ktorý ako kompetentný orgán predmetné zistenia prešetruje a vyvodzuje patričné sankcie v zmysle vyššie citovaného zákona. S pozdravom P.Čerevenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, zaujimalo by ma par udajov ohladne Dubravky Kolko ma obyvatelov, nasla som pocet:34 986, je to aktualne? ako sa to zmenilo oproti minulym rokom?Dakujem
Zuzana Hergottova, 21.4.2006
!Podľa údajov Štatistického úradu SR mala Dúbravka k 31.12.2004 celkom 34.525 obyvateľov, z toho bolo 16.181 mužov a 18.344 žien. Priemerný vek mužov bol 38,9 rokov a žien 42,7 rokov. Ing.Riesz
?Chcem sa opýtať či sa nepočítalo pri rekonštrukcií parku pri ZŠ Beňovského s postavením hokejbalového ihriska na voľnej asfaltovej ploche,nakoľko by sa jednalo o reprezntatívne ihrisko pre MČ Dúbravka.Každá mestská časť v Bratislave má takéto ihrisko,aj preto,že sa uskutočňujú turnaje v hokejbale medzi školami a aj medzi mestskými časťami.V Dúbravke sú zaregistrované,alebo sa snažia zaregistrovať tri hokejbalové mužstvá,čo je viac,ako futbalových mužstiev.Bolo by namieste myslieť aj na hokejbal.Sú záujemcovia,treba im dať šancu! V prípade záujmu o konzultáciu som ochotný Vás navštíviť.
Roman Bodinger, 20.4.2006
!Vážený pán Bodinger, v severozápadnej časti parku sa uvažovalo s objektom SO-06 „Úprava polyfunkčnej plochy“. Tiež bolo zámerom vybudovať na juhovýchodnej strane („pred školou“) skateboardové ihrisko s akustickými zábranami. S týmito objektami však nesúhlasili občania bývajúci v blízkosti parku, prevažne z dôvodu hlučnosti. Týmto Vám chcem poďakovať za Váš konštruktívny prístup a pozývam Vás na osobné stretnutie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy kubica@dubravka.sk , tel. 02 / 64 46 12 50
?vidim, ze vas, p. Molnar, absolutne nezaujima, ako dopadne zelen v nase mestskej casti. zjavne ste na svojom mieste spatne a nepatrite do funkcie, v ktorej ste. nenamahajte sa, je mi jasne, ze neodpoviete, ba ani len tento "prispevok" nebude zverejneny. chcem len, aby ste to vedeli. tie stromy na homolovej pomaly uschynaju a nikoho, najma nie vas, ktoreho by malo najviac, to netrapi. dufam, ze si "nahrabete" dost, kym ste v tej funkcii. len sa tym nezadrhnite.
Dada, 20.4.2006
!Vážená pani Dada, ako vidíte Váš príspevok je uverejnený. Čo sa týka orezu drevín na Homolovej, informovali sme o tomto probléme prostredníctvom DT aj o krokoch , ktoré, v danej veci konáme. Teda ešte raz.O posúdenie predmetného orezu sme dňa 5.4.2006 požiadali Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,regionálnu správu ochrany prírody a krajiny v Bratislave, ktorá si predmetný dokument prevzala 10.4.2006. Na základe vyjadrenia tohto odborného orgánu ochrany prírody, budeme v predmetnej veci ďalej konať.Pokiaľ máte dojem, že Vás touto informáciou zavádzam, môžete ma navštíviť a ja Vám predmetnú dokumentáciu rád predložím. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobrý deň, chcem sa spýtať na vyhradené parkovacie miesta na Fedákovej 40-42. Na zvislom značení sú ešte staré EVČ (na vyhradených miestach aj tak parkujú úplne iné EVČ), a vodorovne dopravne značenie je nečitateľné. Nemohla by sa vykonať náprava?
Martin, 19.4.2006
!Vážený pán Martin, na Fedákovej ulici pred domami č. 40 – 42 je vyhradených 8 parkovacích státí. Každý užívateľ vyhradeného parkovacieho státia je povinný toto státie vyznačiť podľa situácie – prílohy povolenia. Zmenu EČV je užívateľ toto povinný oznámiť a zmeniť značenie státia. Kontrolu vyhradených parkovacích státí vykonávame priebežne, v prípade zistenia závady (v rozhodujúcej miere sa jedná o problém, na ktorý ste poukázali – nesúlad EČV a označenia státia) vyzveme užívateľa k náprave. Situáciu na Fedákovej ulici preveríme a užívateľov, ktorí nemajú správne značenie vyzveme k náprave. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Mam dotaz kedy uz konecne opravite tie jamy na krizovatke Trhova a Bilikova . Uz sa cez ne pomaly neda prejst bez toho aby sa clovek bal ci si nieco neurve z napravy alebo podvozku.Ako tak chodim po Dubravke tak ine menej frekventovane cesty su uz urobene a tu stale nic.Dene rano a poobede tade jazdia auta ktore chodia pre deti na gymnazium.Cakate az niekto nieco urve na aute a bude to od vas vymahat. S pozdravom Lubos Valach Bilikova.
Lubos z Bilikovej, 18.4.2006
!Vážený pán Valach, výtlky v križovatke ulíc Trhová a Bílikova práve zhotoviteľ opravuje. Definitívny povrch bude zrealizovaný do 22. 4. 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Chcem sa informovat. kedy sa opravi cesta na Hanulovej a zaciatku Sokolikovej. Uz pred tyzdnom tam vybrali z viacero miest kusy asfaltu a su tam teraz obrovske diery a nechali to tak. Ved predsa je logicke, ze ked sa vyberie cast cesty, ihned sa to dorobi. A nie ako je na Slovensku zvykom, nechaju sa tie diery aj mesiac a nikto tam nic nerobi. Ved tadial chodia auta. Tak sa kompetentni zobudte. Alebo cakate na havarku???
nahnevana, 18.4.2006
!Vážená spoluobčianka, zhotoviteľ opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vyplnil dňa 18. 4. 2006 vyfrézované časti vozovky na Hanulovej ulici. Pokládka bitúmenovej vrstvy sa vykonáva (z technologických dôvodov) do dvoch až troch dní. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Bývam na Hanulovej 3 a z okna vidím trávnik, ktorý vlani rozkopali, položili tam (predpokladám) nejaké káble a zahrabali. Dodnes sú tam hroble zeminy, ktoré nikto nerozhrabal. Myslím, že organizácia, ktorá tieto práce vykonala, by mala trávnik uviesť do pôvodneho stavu t.j. rozhrabať zeminu a zasiať trávu. A myslím, že miestny úrad by mal dozerať na to, či firmy dodržiavajú podmienky, stanovené pre takéto práce. Predpokladám, že firmy žiadajú MÚ o povolenie na takéto práce a MÚ stanovuje aj to, aby bolo okolie uvedené do pôvodného stavu. Ďakujem
Peter, 18.4.2006
!Vážený pán Peter, firma ORANGE Slovensko, a. s. vykonala v novembri 2005 pokládku kábla GSM. Nakoľko cez zimné obdobie nie je možné zasiať trávnik, spomínaná firma rozkopávku ukončí (zatrávni a skosí) do 15. mája 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcem vas upozornit na diery v ceste na Bilikovej ulici od DKD smerom ku gymnaziu Bilikova. Je ich velmi vela a su poriadne hlboke, navyse cez pracovne dni tade prechadzaju stovky aut rodicov, ktori vozia svoje ratolesti do skoly a stale ich zvacsuju. Na zaciatku tejto cesty od DKD sa poriadne ani neda prejst. Chcem sa spytat kedy sa zacne s opravou tejto komunikacie. Dakujem
Moravcik, 17.4.2006
!Vážený pán Moravčík, zhotoviteľ opráv komunikácií III. a IV. triedy v súčasnosti vykonáva práce v celej mestskej časti. Bílikova ulica bude opravená do 22. 4. 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Tak ešte raz by som rád položil otázku na ktorú sa nenašiel žiadny kompetentný v celom MU Dúbravka. Je mestská časť Dúbravka zodpovedná za okolie domu Janka Alexyho 11,13 alebo nie? Odpovedáte iba na príjemné veci alebo kompetentý človek je na dovolenke?
Peter,15.4.2006, 16.4.2006
!Vzhľadom k tomu, že predmetná parcela nie je zverená do správy MČ Bratislava - Dúbravka, údržbu verejnej zelene v predmetnej lokalite zabezpečuje vlastník, v totmto prípade Magistrát hl. m. SR Bratislavy, II. sekcia odd. život. prostredia, Primaciálne nám. 1. Vyčistenie daného priestoru zabezpečí MČ. Ing. D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?V dobe ked sa budu u nas konat parlamentne volby, budem mimo Slovenska a rad by som preto volil postovou formou. Chcem sa opytat, kam(prip. komu) mam adresovat ziadost o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006? 28.april sa totiz blizi. Staci ak ziadost zaslem doporucene na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Dúbravka Žatevná 2 841 02 Bratislava Dakujem za odpoved.
Tomas Pal, 14.4.2006
!Podľa zákona NRSR č.333/2004 Z.z.o voľbách do Národnej rady SR,môže volič mimo územia SR voliť prostredníctvom pošty. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR predkladá písomnú žiadosť na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka.Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, predkladá písomnú požiadavku v mieste svojho trvalého pobytu. Ing.Riesz
?Zdravim. Otazka ohladom Velkokapacitnych kontajnerov. V case od 5. apríla 2006 do 9. apríla 2006 som ich na Vami vypisanych lokalitach nenesiel. J. Alexyho - Valachovej - Červenákova Sch. Trnavského - Bagarova - Bošániho Beňovského - Damborského Boli tam umiestnene alebo este len budu ? Vdaka.
Egon, 12.4.2006
!Vážený pán Egon, akcia s VKK prebehla v stanovenom termíne od 05.04.2006 do 09.2006, ako bolo oznámené prostredníctvom DT a DN. Konkrétne miesta ktoré uvádzate boli vyvezené nasledovne: J.Alexyho – Valachovej, pristavený 05.04.2006, vyvezený 07.04.2006 a 10.04.2006. Sch. Tranovského – Bagarova – Bošániho, pristavený 05.04.2006, vyvezený 07.04.2006,10.04.2006 a 11.04.2006 Damborského – Beňovského, pristavený 05.04.2006, vyvezený 06.04.2006 a 10.04.2006 S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, chcel by som sa spytat, ci sa uvazuje s revitalizaciu detskeho ihriska na Gallayovej ul. pri Sloniku. Dakujem.
Marek K., 12.4.2006
!Vážený pán Marek, s revitalizáciu spomínaného detského ihriska v tomto roku neuvažujeme, vzhľadom na rozpočet ktorý bol schválený na tento rok, ale môžeme zaradiť do budúcoročného rozpočtu návrh na revitalizáciu spomínaného detského ihriska. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň, máme niekoľko postrehov k výstavbe bytového komplexu a Billy medzi Domom kultúry a ulicami Trhovou a Saratovskou. . 1. Riešila sa tu už na fóre otázka znečistenia komunikácie Trhovej ulice. Preto len opätovne upozorňujeme, že stavebník si neplní svoje povinnosti – komunikácia je takmer každodenne už od skorého rána nadmieru znečistená. Okrem toho skoro po celý deň parkujú na komunikácii rôzne ťažké mechanizmy, najčastejšie v oboch smeroch, takže prejazd, resp. slalom pomedzi ne je veľmi problematický. Vjazd a výjazd vozidiel na stavbu z Trhovej ulice a celodenné užívanie časti tejto komunikácie na odstavenie vozidiel je podľa našej mienky tiež rozdiel. . 2. Ďalším problémom je to, že stavebné práce prebiehajú aj počas víkendu. Kto býva v tejto lokalite, ten mal už doteraz dosť veľké problémy so zvýšenou prašnosťou a hlukom spôsobovanými najmä blízkosťou rušnej Saratovskej ulice s pomerne hustou premávkou. Aspoň cez víkendy to samozrejme bolo znesiteľnejšie. Po začatí stavebných prác už takmer nie je možné vetrať ani počas víkendu, o hluku ani nehovoriac – víkendy „na stavbe“ naozaj stoja za to – nákladné autá, bagre, žeriav, ... nahustené exhaláty, vŕtanie, búchanie, „pípanie“ strojov, ... to všetko narušuje život obyvateľov okolitých obytných domov, pre ktorých by víkend mal byť časom oddychu. Urobí s tým niečo mestská časť? . 3. V posledných dňoch sa navyše do nočného ticha zo stavby ozýva veľmi nepríjemné škrípanie akýchsi neupevnených plechov alebo niečoho obdobného (pravdepodobne v dôsledku poryvov vetra), ktoré ruší pokojný spánok. Ako zvuková kulisa do hororu by to bolo efektné, ale v obytnej zóne to je neznesiteľné. . 4. A dnes v noci k tomu všetkému ešte pribudli silné reflektory, ktoré celú noc osvetľujú plochu staveniska (zrejme z bezpečnostných dôvodov) a priamo svietia aj do okien okolitých obytných domov, čím je opäť narušená možnosť pokojného spánku obyvateľov okolitých domov. Momentálne jediná možnosť riadneho vetrania v okolitých domoch je v noci – to ale často znamená, že súčasne nemôžu byť zatiahnuté všetky rolety aj pootvorené okno. Ak chceme nerušene spať prichádza do úvahy len povinné zatemnenie? . Obťažovanie vyššie uvedenými imisiami nadmerne presahuje prijateľnú mieru, oprávnene preto očakávame, že mestská časť by mala v rámci svojich kompetencií dohliadnuť na nezasahovanie do práv obyvateľov obytných domov nachádzajúcich sa v okolí stavby a zjednať nápravu.
Nespokojní obyvatelia, 12.4.2006
!Vážení nespokojní občania, chcela by som Vám odpovedať na Vaše postrehy ohľadne výstavby medzi ulicou Saratovská, Trhová a Domom kultúry. Ide o rozsiahlu stavbu v zabývanej časti sídliska a preto prinesie viac nepriaznivých vplyvov na občanov, ktorí majú svoje byty v jej blízkosti. Nie všetky tieto negatívne vplyvy sa dajú odstrániť a preto Vás žiadame o trochu pochopenia a strpenia tohto dočasného obmedzenia. Uvedené nepriaznivé vplyvy na okolie si uvedomuje iste aj stavebník a aj preto lehotu výstavby objektu Billa skrátil a predpokladané ukončenie je 07/2006. Stavebný úrad na stavbe vykonal neohlásenú obhliadku dňa 13.4.2006 a zistil, že priľahlá komunikácia a aj chodník bola práve v tom čase stavebnými robotníkmi čistená. Ale určite pri tak veľkom množstve zemných prác a pohybe stavebných mechanizmov prichádza k jej znečisťovaniu a preto aj na základe Vášho podnetu upozorníme stavebníka na dôsledné dodržiavanie povinnosti znečistenú komunikáciu stavebnými mechanizmami čistiť. Stavebný úrad nemôže obmedziť čas, kedy má stavebník stavbu realizovať. Neexistuje žiadna vyhláška, zákon a ani žiadna právna norma, ktorá by stavebnú činnosť počas víkendu zakazovala. Stavebník je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Kontrolu dodržiavania tohto zákona vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava, kde môžete dať žiadosť na zmeranie hluku, prašnosti atď. V prípade, že namerané hodnoty budú prekračovať hodnoty stanovené v Nariadení, môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva prijať opatrenia. Vaše postrehy zašleme stavebnému dozorovi na vedomie s upozornením na dôsledné dodržiavanie všetkých predpisov. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Pán Ing. Molnár, vo viacerých odpovediach na jarné upratovanie a odstraňovanie lístia ste spomínali , že termín ukončenia je 13.4. 2006. Je 11.4.a ja verím, že ešte stihnete v uvedenom termíne zabezpečiť aj odstránenie lístia a nečistôt v mamičkami s deťmi, školákmi, mládežou i psíčkarmi všetkých vekových kategórií hojne navštevovaný Park družby a jeho okolie.Ďakujem.
lucia, 11.4.2006
!Vážená pani Lucia v to dúfam aj ja, aspoň tak boli zadané práce dodávateľovi. Samozrejme pokiaľ by došlo k zlým klimatickým pomienkam tak je možné, že premetné práce sa o málo predĺžia. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Prosim Vas, kde najdem nejaky sadzobnik k dani zo psa?
Mustafa Jelalim, 11.4.2006
!Sadzobník daní za psa je uvedený vo VZN č.4/2004 o miestnych daniach na území M.č.Bratislava-Dúbravka.Je uverejnený na internetovej stránke www.dubravka.sk. Ing.Riesz
?Dobrý deň, chcela by som Vás požiadaž ako máme postupovať, keď sa k nám nasťahoval nový sused a od januára skoro v kuse prerába byt. Susedia sa boli pýtať dokedy to ešte máme znášať a robotníci, ktorí tam pracujú odpovedali, že ešte asi 5 mesiacov. Búchanie, vŕtanie je síce len počas pracovnej doby, ale v dome je plno starších ľudí, ktorí sú už na dôchodku. Nehovoriac o tom, že susedia v priamom kontakte s týmto bytom majú už popraskané steny. Ďakujem pekne za radu
Mária, 11.4.2006
!Vážená pani Mária, treba oznámiť na stavebný úrad alebo prípadne cez správcu domu (potrebujeme meno a presnú adresu) takéhoto stavebníka - suseda. Stavebný úrad vykoná štátny stavebný dohľad v predmetnom byte a preverí aké práce sa realizujú. Či ide o udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie alebo o stavebné úpravy, ktoré podliehajú ohláseniu alebo vydaniu stavebného povolenia. Zároveň preveríme či takéto povolenie bolo pre stavebníka vydané. S pozdravom Ing. Rodáková.
?dobry vecer, zaujima ma dovod rozsirenia chodnika nad ulicou tranovskeho smerom ku pasmu lesa a dovod umiestnenia unimobunky v tejto lokalite. ak je mozne zaroven doplnit info o planovanych a schvalenych stavebnych aktivitach v danej lokalite.dakujem za odpoved. zdenek kutlach
zdenek kutlach, 10.4.2006
!Vážený pán Kutlach, jedná sa o stavbu „Komunikácia a inžinierske siete – Obytná zóna Brižite západ – sektor III“. Vami spomínaná lokalita je určená v platnom ÚPN mesta Bratislavy pre málopodlažnú bytovú výstavbu – samostatne stojace rodinné domy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať prečo tak okyptili stromy na ul. Kpt. Rašu 23.,25. - zostali iba holé kmene !!!
Eva M., 10.4.2006, 10.4.2006
!Predmetný orez vykonával Magistrát hl. m. SR Bratislavy preto Vám doporučujeme obrátiť sa na Magistrát hl.m.SR Bratislavy, II. sekcia - odd život prostredia, Primaciálne nám. č.1,l 814 99 Bratislava. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Dobrý deň, netušila som, že sa Vám tak skoro po mojom príspevku opäť prihlásim, ale chcem sa s Vami podeliť o jeden postreh. Bolo avizované, že v dňoch od 5.4.06 do 9.4.06 budú na určených lokalitách pristavané veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný odpad z domácností.V piatok 7.4.06 som zorganizovala domácu brigádu, mali sme toho na vyhadzov požehnane. Ku kontajneru sme šli naisto, deň pred tým dcéra overila, či je kontajner na obvyklom mieste - bol. Aké bolo naše prekvapenie, keď po kontajneri nebolo ani slychu ! A tak odpad skončil pri obyčajných kontajneroch, nebola som ochotná všetky tie veci uskladniť opäť v našej pivnici. Kto je zodpovedný za to, že kontajner bol fuč ? Jedná sa o ten z Valachovej - Červeňákovej. Ďakujem za reakciu. Denisa,10.4.06
Denisa, 10.4.2006
!Vážená pani Denisa, spomínaný veľkokapacitný kontajner bol na určenom mieste podľa harmonogramu zadania dodávateľskej firme. Ako ste spomenula, vyvezený bol dňa 07.04.2006 podľa zadaného plánu, keďže sa jedná o putovný kontajner. Na základe Vášho podnetu sme oslovili dodávateľskú firmu, kde nám bolo zdelené, že spomínanú lokalitu dočistia od veľkorozmerného domového odpadu do 13.04.2006. S pozdravom P. Červenakov odd. ŽP a P
?Pekný deň, potrbujem vedieť, kde v Dúbravke je prístupný internet, napríklad internetové kaviarne.Ďakujem rýchlu odpoveď. Mária M. 10.4.2006
Mária M., 10.4.2006
!Jedna Internetová kaviareň je v Dome kultúry Dúbravka a ďalšia na Trhovej ul. (v jednom z objektov nového trhoviska)S pozdravom Ing.Mária Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobry den, na strankach bratislavskych novin som sa docital, ze prve bloky vo vystavbe Dubravka 200 realizovanej firmou BOS Slovakia sa nepodarilo skolaudovat kvoli tomu, ze citujem: "Kolaudáciu však prerušili - z viacerých dôvodov, ale predovšetkým preto, že neboli dokončené cesty, parkoviská, kanalizácia... Podľa miestneho stavebného úradu nedostatky boli takého charakteru, že jednoducho nemohli dovoliť, aby sa tam ľudia nasťahovali. Ukázalo sa, že pripojenie na niektoré siete dodávateľ nemal ani vybavené na príslušnom úrade." Rad by som sa opytal, ci su tieto informacie pravdive. Boli uz tieto nedostaky odstranene? Poziadala firma BOS Slovakia o novy termin kolaudacie? Dakujem za odpoved.
Lubomir, klient firmy BOS Slovakia, 9.4.2006
!Vážený pán Ľubomír, reagujem na Vašu otázku z Fóra občanov. Informácie boli pravdivé v tom, že kolaudačné konanie bolo prerušené pre viaceré nedostatky, ako bolo správne citované v Bratislavských novinách. Ale nie je pravda, že dodávateľ nemal vybavené pripojenie na niektoré siete. Všetky povolenia na napojenia na inžinierske siete boli vydané príslušnými úradmi a sú právoplatné. Kedy budú podmieňujúce investície skolaudované, aby tunajší stavebný úrad mohol vydať užívacie povolenie na bytové domy nevieme, najlepšie informácie dostanete vo firme B.O.S., nakoľko tunajší stavebný úrad tieto podmieňujúce investície (kanalizácia, cesty...) nepovoľuje. S pozdravom Ing. Rodáková.
?Dobrý deň, bývam na Homolovej 12 a rád by som sa informoval, či by mestská časť nemohla doplniť existujúce destské ihrisko o jeden pár húpačiek a preliezačku. V súčasnosti je tam len šmykľavka s pieskoviskom. Rodičia s deťmi z okolia by sa určite potešili. AK by bol z mestskej časti záujem vykonával by som dozor nad funkčnosťou a zazimovávanie.
Roman NAGY, 08.04.2006, 8.4.2006
!Vážený pán Nagy, spomínane pieskovisko plánujeme revitalizovať nasledovne. Doplnené budú štvorsedadlové hojdačky a dve prevažovačky. Realizáciu plánujeme uskutočniť do dvoch mes. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň. rád by som dostal odpoveď na otázky týkajúce sa "psíčkarov". Denne sa stretávam s tým že niektorí majitelia psov ich nemajú na obojku, resp. sú bez náhubku, neodstraňujú ich exkrementy a často ich púšťajú do detských ihrísk kde je tabuľou vyznačený zákaz pohybu psov, zaujímalo by ma ako zabezpečuje mestská časť dodržiavanie príslušných nariadení a či existujú záznamy o uložených pokutách resp. priestupkových konaniach.
Roman NAGY, 08.04.2006, 8.4.2006
!Vzhľadom k tomu, že odd. životného prostredia nadisponuje takýmito údajmi, doporučujeme Vám obrátiť sa v predmetnej veci na mestskú políciu tel.:645 34 351 s pozdravom P. Červenakov, odd.ŽPaP
?Dobrý deň! Chcela by som získať informácie ohľadne umiestnenia 75 roč. mamičky Alzheimer počiatoč. štádium o umiestnenie v novom domove na Hanulovej. Počula som že už sa dávajú žiadosti a že sa otvorí v septembri. Prosím, kde si môžem stiahnuť tlačivá na prihlásenie a koľko sa približne platí mesačne. Ci je nástup spojený podmienečne so sponzorským darom. 8.4.2006 ˇDakujem a prajem pekný deň!Dorrová
Darina Dorrová tel.:0915813009, 8.4.2006
!Vážená pani Dorrová, všetky potrebné informácie Vám poskytne priamo riaditeľka DD Hanulova 7/A, Ing. Zora Koyšová,tel.02/64 36 20 88,64 36 40 23, kde získate aj tlačivo žiadosti, prípadne aj na tunajšom oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva v úradných hodinách. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr.Ing.
?Dobrý deň, chcela by som Vás upozorniť, že po zime sú na schodoch nad " Brestovkou " uvoľnené kamenné kocky, hýbu sa a obávam sa, že keĎ sa to nedá čo najskôr do poriadku, buď sa polámu alebo ich niekto jednoducho zoberie ( v minulosti to už takto dopadlo ). Ďalej by som Vás chcela poprosiť, či by ste mohli zaradiť do programu ošetrovania zelene orezanie topoľov a tiež brezy na Červeňákovej ul. pred vchodom č.19. Každé tri roky Vás o to žiadam a teraz opäť nadišiel ten čas, kedy si to tie stromy pýtajú. Ďakujem vopred za odpoveď i za vybavenie. Denisa J.
Denisa J., 7.4.2006
!Dobrý deň, Vašu žiadosť budeme evidovať a dreviny budú ošetrené po obhliadke a počas mimovegetačného obdobia. Vhodné by bolo podať žiadosť písomne prostredníctvom správcu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom, že na základe akého podmetu bol prípadný zásah realizovaný a či sa s ním mali možnosť stotožniť aj ostatní majitelia bytov. S pozdravom Ing. D. Molnár Vážená pani Denisa, v roku 2005 boli schody „nad predajňou Brestovka“ opravované. Zodpovedný pracovník miestneho úradu vykoná obhliadku – v prípade potreby vykonáme ich opravu. Ďakujeme Vám za upozornenie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, na Cabanovej 28-26 niekto povyruboval ihlicnate stromy. Zaujimalo by ma, ci islo o legalny vyrub.
Maria, 5.4.2006
!Ďakujeme za upozornenie Váš podnet prešetríme. MČ Bratislava - Dúbravka na výrub drevín v predmetnej lokalite nevydala rozhodnutie, ktoré by malo byť v tomto čase realizované. S pozdravom Ing.D. Molnár ved.odd.ŽPaP
?Kde a ako mozno zistit, kto má prenajaté vyhradené miesto na parkovanie? Ako kontrolujete, že niekto "šikovný" má vyhradené podľa značky právo na parkovanie, hoci poplatok nezaplatil? Na Cabanovej ulici je totiž niekoľko takýchto boxov označených už hodne dlho neplatnými ŠPZ. Regulujete tiež počet takto vyhradených boxov na byt alebo na vchod? Je napr. možné aby mal jeden byt takto zablokované dva alebo až tri boxy a ostatní obyvatelia vchodu si potom museli komplikovane hľadať parkovacie miesto? Ďakujem za odpoveď
michal z cabanovej, 5.4.2006
!Vážený pán Michal, povolenie na vyhradené parkovacie miesta v našej mestskej časti vydáva miestny úrad, kde môžte získať Vami požadované informácie. Na jeden byt je možné vydať povolenie na jedno parkovacie miesto, výnimočne (max. dve miesta) ak parkovisko nie je príliš obsadené. Kontrolu správnosti vyznačenia týchto parkovacích miest v súčasnosti vykonávame. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aký je poplatok za vyhradenie miesta na parkovanie na r. 2006.Ďakujem. Erika,3.4.2006
Erika Š., 3.4.2006
!Dobrý deň, v súlade s VZN č.4/2004 je daň za vyhradené parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlá nepodnikateľov 10,Sk za deň/box,pre podnikateľské subjekty 14,-Sk za deň/box, pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách m.č. 17,-Sk za deň/box. Ing.Riesz
?Dobrý deň , prosím Vás mohli by ste zariadiť aby nám došli zrezať stromy na Húščavovej 1 , oproti vchodu do domu ? Bývame na prízemí a z dôvodu rozvetvených a vyrastených stomov náme v byte tmu a zimu. Niektoré stromy sú suché a prerastené až na cestu a tým narušujú aj bezpečnosť dopravy a bezpečné parkovanie, pretože hrozí poškodenie áut. Nehovoriac o bezpečností detí ktoré sa hrajú pod stromami.
Iveta, 3.4.2006
!Dobrý deň, Vašu žiadosť evidujeme a dreviny budú ošetrené po obhliadke a počas mimovegetačného obdobia. Vhodné by bolo podať žiadosť písomne prostredníctvom správcu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom, že na základe akého podnetu bol prípadný zásah realizovaný a či sa s ním mali možnosť stotožniť aj ostatní majitelia bytov. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Dobry den pan Kubica, este nestihol uplynut ani mesiac od mojej poslednej otazky a prave som si precital o vyberovom konani na zhotoviteľa opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Dal som si tu namahu a vyhotovil som par podkladov. Fotografie jam najdete na nasledovnej lokacii: http://www.selfman.sk/foto/jamy/index.html
Marcel Lipovsky, 1.4.2006
!Vážený pán Lipovský, so záujmom som si prezrel Vami spracované podklady - fotodokumentáciu. Dovolím si Vám poďakovať a teším sa na ďaľšiu spoluprácu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa informovat odkial je mozne ziskat kos na psie exkrementy? potrebovala by som 1 ks a neviem aka firma ich vyraba, alebo na koho sa mam obratit. Dakujem velmi pekne
janka, 30.3.2006
!Vážená pani Jana, Pokiaľ máte záujem zaobstarať si nádobu na psie exkrementy, doporučujeme Vám vyhľadať tieto firmy pomocou internetu, pre našu mestskú časť tieto služby vykonáva firma VK servis s.r.o. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?opakujem svoju otazku, ktory chytrak dal okyptuit stromy na Homolovej 1?!?!?
Danka Paulenova, 30.3.2006
! Vážená pani Paulenova, na predmetných drevinách mal byť vykonaný presvetlovací rez a tak bolo formulované zadanie pre dodávateľskú firmu. Vzhľadom k tomu, že vykonaný orez nespĺňa kritériá presvetlovacieho rezu požiadame Štátnu ochranu prírody a krajiny o spracovanie odborného posudku, na základe ktorého budeme postupovať voči dodávateľovi. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Dobrý deň. Vraciam sa ku svojmu ponosu z 22.11.2005 ohľadom spadaného lístia. A tu je časť Vašej odbovede: "... Samozrejme pokiaľ príde k otepleniu a ústupu súvislej snehovej vrstvy budeme v prácach pokračovať. S pozdravom Ing.D.Molnár" Pán Molnár k ústupu súvislej snehovej vrstvy už došlo a nič sa nedeje. Keď vyrastie tráva, bude neskoro. Ďakujem vopred za upratanie. Jan
Jan, 29.3.2006
! Dobrý deň, snehová vrstva trvala na našom území do 17.3.2006. S odstraňovaním znečistenia sme započali 20.3.2006 a s odstraňovaním lístia 28.3.2006. Termín ukončenia odstránenia lístia je 13.4.2006. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobry den,zaujimalo by ma,či sa v ramci jarneho upratovania budú čistiť a vyhrabávať trávnate plochy,prípadne orezávať kríky.Stačí sa pozrieť okolo seba napr.ak vystúpite na zastávke Drobného(z mesta) a prejsť smerom k reštaurácii ORIM všade na tráve je neuveritelny neporiadok,špina.odpadky.Tak isto smerom od Saratova na ul. Nejedlého.Pri ubytovni Minister.vnútra to vyzerá ako keby nemala žiadneho pána.Rozjazdený trávnik od naklad.áut, vedľa vchodu suchý vyvalený strom(už niekoľko rokov).Chodník je rozbitý a hrozí úrazom.Travnik za kotolňou je posiaty kopami psích exkrementov.Nerozumiem,ako môžu byť ľudia takí ľahostajní a bývať na sídlisku,které miestami pripomína smetisko. 27,3.2006
Dagmar Erbenova, 27.3.2006
! Važena pani Erbenova, MČ započala s čistením verejných priestranstiev 20.3.2006, hneď po zídení snehu. Samozrejme vzhľadom k rozsahu nie je možné zabezpečiť čistotu naraz a všade. Čistenie Dúbravky od nečistôt a lístia bude prebiehať počas nasledujúcich dní s termínom ukončenia 13.4.2006. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Dobrý deň, chcela by som požiadať kompetentných, ktorí majú na starosti čistotu v MČ Dúbravka, aby sa prišli pozrieť, ako to vyzerá v oblasti Drobného a Sekurisovej ul. Chvalabohu, že sa v diskusnom fóre nedá zverejniť fotografia trávnika za krčmou "El Paso" pri detskom ihrisku. To by mnohým prišlo na vracanie, nielen nám, ktorí tadial denne musíme chodiť. Také kopy OBROVSKÝCH psích (s prepáčením) hovien som ešte v živote nikde inde nevidela, snáď iba v ZOO v pavilóne slonov. Na tomto mieste musí venčiť svojho velkého psa zvlášť nevychovaný majitel, ktorého by bolo treba pristihnúť a pokutovať! Alebo nech to mestská časť pravidelne čistí, tak ako to robí Staré Mesto. Veď psíčkari platia za svojich psov dane. (Možno aj preto to ten nevychovanec po svojom psovi neupratuje). Poznám z videnia iba jedného majitela, ktorí venčí svojich psíkov aj s vrecúškami na exkrementy. Všetci ostatní, vrátane milých slušne vyzerajúcich dám, na to ...
Sekurisova, 27.3.2006
!Vážená pani, čistenie od psích exkrementov prebieha v našej mestskej časti 3x do týždňa po 3-ch hodinách pomocou mobilného vysávača prostredníctvom dodávateľskej firmy. Patričnú lokalitu som si bol pozrieť dňa 30.03.2006 viem presne o čom píšete. Vzhľadom na nepriaznivé počasie pretože tu bola veľmi veľká snehová vrstva, nemohlo sa v tomto smere nič robiť. V pondelok začal pracovník vysávať psie exkrementy, a vzhľadom na silný dážď v stredu musel vysávanie ukončiť. Ako náhle dôjde k zlepšeniu počasiu okamžite začne vysávať podľa harmonogramu ako to má naplánované. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň, prosím Vás mohli by ste zariadiť odstránenie lístia za Domovom dôchodcov na Bošányho ulici, ktoré je tam od minulej jesene a doteraz ho zakrýval,našťastie, sneh. Dakujem pekne Eva
Eva, 26.3.2006
!Vážená pani Eva, odstraňovanie lístia započalo v našej MČ 28. 3 2006 a ukončené by malo byť do 13.4.2006. Predpokladáme, že predmetná lokalita bude čistená koncom 14. a začiatkom 15. týždňa 2006. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobrý deň, velmi by ma zaujmala by hystória nasho znaku. Nachápem významu ruky co ukazuje ukazovákom na studňu. Ak by ste mi mohli povedet dajake informácie bol by som velmi rád. Ďakujem
Freno z Dubravky, 23.3.2006
!Na otázku ohľadne histórie ako aj význam erbu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka bolo už zodpovedané na tejto internetovej stránke 25.2.2006. Ing.Riesz
?Dobry den, mal by si som otazku na opravu cesty na Bagarovej ulici. Nakolko po tejto ceste chodia aj nakladne auta, tak jazda po tejto ceste vyzera poslednu dobu ako jazda na "tankodrome". Uvazuje sa v dohladnom case s opravou uvedej komunikacie, nakolko niektore diery si aj 50 x 30cm a hlboke aj 15cm.
Roman, 22.3.2006, 22.3.2006
!Vážený pán Roman, v týchto dňoch prebieha výberové konanie podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Ihneď po určení víťaza výberového konania objedná mestská časť Bratislava – Dúbravka opravu výtlkov na Bagarovej ulici. Predpokladáme realizáciu v apríli 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?chcel by som sa spytat ci je v blizkej buducnosti zamyslana vystavba v okoli lesov Srme sady???
Marian Gablovic, 20.3.2006
!Vážený pán Gablovic, z Vašej otázky nie je jasné, ktorú lokalitu v okolí ulice Strmé sady máte na mysli. Z celého územia lokality Strmý bok, ktorá siaha od futbalového štadióna až po Plachého ulicu, bola Magistrátom hl. m. SR Bratislavy akceptovaná iba málopodlažná zástavba obytného územia v lokalite pod horným vodojemom. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mč dúbravka spravuje nejaké jasle, nenašla som žiadne na internete. ak áno, kde a aké sú poplatky. ďakujem
jana valová, 13.3.2006
!Mestská časť Bratislava-Dúbravka neprevádzkuje detské jasle, prevádzkuje len materské školy. Ing.Riesz
?Prajem Vám príjemný deň. Naša mestská časť má spracovaný plán bytovej výstavby, no iba "hromadnej". Ako je to s individuálnou výstavbou? Ktoré lokality sú vyčlenené pre tento účel? Kde a ako je možné získať stavebný pozemok v Dúbravke? Ďakujem za odpoveď.
Jaroslav, 13.3.2006
!Vážený pán Jaroslav, výstavba v mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa riadi platnou Aktualizáciou územného plánu hl. m. SR Bratislavy z roku 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov a v jej zmysle sa snaží vytvárať podmienky pre jej všestranný rozvoj, to znamená, že rovnakým spôsobom podporuje rôzne formy výstavby bytových objektov. Individuálna výstavba prebieha v lokalitách na to určených ÚPN individuálnymi stavebníkmi. Bez výkresovej dokumentácie ÚPN je prakticky nemožné zodpovedať Vašu otázku „... ktoré lokality sú vyčlenené ...“. Dokumentácia je k nahliadnutiu na Miestnom úrade m. č. Bratislava – Dúbravka (Pri kríži 14), kam Vás týmto pozývam. Mestská časť nevlastní pozemky vhodné na výstavbu rodinných domov. Takéto pozemky sú temer úplne vo vlastníctve fyzických, resp. právnických osôb. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa spytat ako je to s oznacenim vyhradenych parkovisk. Staci iba vodorovne znacenie alebo je potrebna aj zvisla tabula s ECV? Pred vchodom domu na Cabanovej ul.12 stoji modre metalizove auto, ktoreho majitel si tu namaloval vyhradene parkovisko uz v novembri 2005, ale zvisle znacenie nema, cize sa nevie ci to miesto si spravil svojvolne alebo ho ma naozaj platene. Ide o to, ze ak mu tam zastavi cudzie auto, napr. ked je napadnuty sneh a nie je vidiet namalovane miesto pod snehom, a zvisla znacka tam nie je, ci moze byt taketo auto pokutovane. Ostatne vyhradene parkoviska na tejto ulici, maju totiz aj zvisle oznacenie. Takymto sposobom si moze hocikto namalovat na ceste parkovisko a tvarit sa ze ho ma vyhradene a nemusi zan zaplatit. Dakujem.
Michal, 13.3.2006
!Vážený pán Michal, vyhradené parkovacie miesto má byť vyznačené podľa situácie, ktorá je súčasťou povolenia, t. j. musí mať zvislé dopravné značenie D12 - RÉSERVÉ s dodatkovou tabuľkou s EČV a vodorovné značenie. Pred vchodom č. 12 na Cabanovej ulici bolo v septembri 2005 pridelené parkovacie miesto držiteľovi preukazu ZŤP, ktorý má v súčasnosti svoje miesto vyznačené vodorovným dopravným značením. Miestny úrad vyzve nájomcu parkovacieho miesta o umiestnenie dodatkovej tabuľky s EČV. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážená pani Rodáková. Vo svojej odpovedi na moju otázku z 1. 2. 2006 k plechovej prístavbe železiarstva na Damborského ulici píšete, že stavený úrad žiadne stavebné úpravy NEPOVOĽOVAL. Preto ma zaujíma, keď už o jej existencii viete, ako na to reagujete a čo konáte? Asi by to nebolo možné, aby sme si my, spoločenstvo vlastníkov bytov, začali pri našich panelákoch len tak, kde sa nám zachce, niekde na verejných chodníkov stavať plechové prístavby, prípadne nejaké iné objekty.
lucia, 13.3.2006
!Vážená pani Lucia, "plechová prístavba" železiarstva na Damborského ul., Bratislava je z hľadiska stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 139b drobnou stavbou a táto si nevyžaduje stavebné povolenie ale na jej povolenie postačuje ohlásenie. Preto stavebný úrad tento Váš podnet odstúpi na oddelenie rozvoja, ktoré vykoná štátny stavebný dohľad na uvedenej drobnej stavbe ak sa preukáže, že stavba bola zrealizovaná bez ohlásenia uskutoční úrad konanie o priestupku, prípadne správnom delikte. To, že drobná stavba bola zrealizovaná bez povolenia, nie je dôvodom na odstránenie tejto stavby. V konaní sa bude skúmať stanovisko vlastníka pozemku, požiarne kritíriá, hygienické.... K druhej časti Vašej otázky "či spoločenstvo vlastníkov bytov môže začať stavať prístavby, prípadne iné objekty" Vám oznamujem, že za predpokladu splnenia zákonných ustanovení áno. Čo je potrebné k žiadosti priložiť stanovuje vykonávacia vyhláška č. 453/2000Z.z. T.j. napr. preukázanie vlastníctva k pozemku, prípadne preukázanie iného práva ako je napr. nájomná zmluva, vecné bremeno... S pozdravom. Ing. Beáta Rodáková
?Dobry den, poskytuje MC Dubravka jednorazovy prispevok pri narodeni dietata tak ako ostatne MC v BA ? Ake doklady je potrebne predlozit ? Dakujem.
Stano, 11.3.2006
! Naša mestská časť neposkytuje jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa.Ing.Riesz
?Uverejnite prosím odkaz pre Reny, ktorá sa tu na fóre dňa 20.1. pýtala na cvičenie Pilates - cvičí sa v pondelok a stredu vo fitku na Harmincovej (18.00-19.00). Pán Petrovský si zrejme nedal námahu so zháňaním informácií. Ďalej chcem reagovať na večný "problém" so psami, znečisťovaním a venčením. Verte tomu, že sú psíčkari, ktorí po svojich psoch odpracú výkaly. Ja to robím a štve ma, keď vedľa výkalu, ktorý odpracem, vidím ďalších 10 obrovských "kúskov". Je to vec kultúrnosti každého obyvateľa a vidiac všeobecný "bordel" na našom sídlisku občania Dúbravky asi kultúrni nie sú (viď neporiadok pri kontajneroch, skládky, odpad na trávnikoch atď.). Je smutné, že zo strany MÚ nie je záujem riešiť problematiku "psíčkarov" tak, aby boli spokojní aj majitelia psov a aj druhá strana. Viacerí prispievatelia sa aj tu na fóre informovali o výbehu pre psov. Sami viete, koľko je v Dúbravke psov, preto nechápem, že z vašej strany nie je záujem zriadiť plochu(y) na venčenie, voľný výbeh psíkov. Najjednoduchšie je nastriekať nápisy zakazujúce voľný pohyb psa, že? A kde sa teda môže človek so psom prebehnúť bez toho, aby bol ohrozovaný agresívnymi "antipsíčkarmi" či nebodaj poľovníkmi? Skúste sa nad zriadením takéhoto výbehu vážne zamyslieť. Chápem, že výstavba obchodných sietí je pre MÚ lukratívnejšia záležitosť, ale život nie je iba o nakupovaní. Budem rada, keď tento príspevok uverejníte a pouvažujete nad riešením pre pomerne početnú skupinu dúbravských psíčkarov. Ďakujem.
Hana, 10.3.2006
!Vážená pani Hana, Vážime si Váš osobný postoj k problematike odstraňovania psích exkrementov, a boli by sme len radi keby takýto postoj zaujala väčšina spoluobčanov psičkárov. Preto aby túto možnosť psičkári mali M.Č. Bratislava – Dúbravka osadila na svojom území 30 špeciálnych košov na psie exkrementy, pričom majitelia psov môžu využívať na odkladanie exkrementov aj ďalších 327 ks maloobjemových košov. Myslíme si, že tento rozsah by plne pokryl potreby majiteľov psov. Ďalej M.Č. zabezpečuje vo vybraných lokalitách čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov pomocou mobilného vysávača. Od. 1.7.2005 mali majitelia psov možnosť bezplatne získať sáčky na exkrementy od MÚ, avšak k 31.12.2005 túto ponuku nikto nevyužil, preto v nej ani ďalej nepokračujeme. Čo sa týka voľných výbehov pre psov, územie Dúbravky väčšinou tvorí vnútrobloková zeleň, a nepovažovali by sme za správne presunúť tento problém niekomu pred „panelák“, čím by došlo len k zvýšeniu koncentrácie, čo by zrejme vyvolalo negatívnu odozvu od obyvateľov dotknutej lokality. Vzhľadom k pretiahnutému tvaru Dúbravky z jednej strany ohraničenej záhradkármi a rodinnou výstavbou a z druhej strany ohraničenej komunikáciou Na vrátkach a Agátovou, takúto plochu nie je možné vybrať nehovoriac o tom, že by s tým museli súhlasiť vlastníci pozemkov nakoľko m. č. vo väčšine prípadov nie je vlastníkom pozemkov. Za pochopenie ďakujeme a ostávame s pozdravom. Odd. ŽP a P.- P. Červenakov
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom úľavy na daniach domových ak dovŕši 70 rokov v polovici januára a je vdova býva sama v dome môže si požiadať na úľavu daní ešte na tento rok.Ak áno prosím Vás poraďte mi na koho sa môže obrátiť na miestnom úrade. vopred ďakujem
viera, 9.3.2006
!Správu deane z nehnuteľnosti zabezpečuje od 1.1.2006 Magistrát hl.m.SR Bratislavy. Ing.Riesz
?Pracujem v Dúbravke a často potrebujem navštíť pobočku ĽB na ul. Schneidera Trnavského. Dostat sa k nej autom cez parkoviská pri modrých panelákoch je doslova ako ist po tankodrome.Chcem sa opýtať komu patria tieto plochy a tym aj je zodpovedný za odstránenie neskutočných jám, ktoré vznikli rozdrobením betónu a niektoré sa už ani nedajú obísť. Nie je to problém len tejto zimy, ktorá tomu tiež pomohla, je to už roky zanedbané.
Patrícia Mészárosová, 8.3.2006
!Vážená paní Mézsárosová, do roku 2004 Vami spomínanú komunikáciu vlastnil stavebník (Stavoindustria). V súčasnosti je táto komunikácia zverená mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Vzhľadom na to, že finančný plán výdavkov pre rok 2006 je uzavretý a náklad na opravu by bol cca 1,5 mil. Sk, túto opravu zaradíme do návrhu plánu na rok 2007. Pre návštevu Ľudovej banky je vhodné parkovisko priamo v areáli autoservisu Valúšek (v objekte ktorého sa banka nachádza), resp. parkovisko obchodného domu LiDL. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, opätovne si Vás dovoľujem požiadať o informáciu, kto je vlastníkom budovy bývalého klubu mládeže na rohu Fedákovej ulice a ulice K. Adlera. Táto budova je neustálym terčom skupiniek miestnej "kapucovej" mládeže, ktorá sa tam schádza, rozbíja sklá a ničí všetko naokolo. Tak ako naši štátni i komunálni predstavitelia stále radi zdôrazňujú pri všetkých možných príležitostiach, že vlastník nehnuteľnosti má nielen svoje práva ale aj povinnosti, rada by som touto cestou upozornila tohoto vlastníka (aj keď neviem, kto to vlastne je - predpokladám, že miestna časť. resp. mesto), aby si plnil svoje povinnosti a minimálne zabránil tomu, aby bola táto budova naďalej devastovaná a rozbíjaná aspoň zneprístupnením tejto budovy. Mládež, ktorá sa tam schádza a neustále znepríjemňuje život obyvateľom domu na Gallayovej 1 - 9, znečisťuje okolie pľuvaním, odhadzovaním špakov, hlučnými vykrikovaním a sprejovaním po stenách a sklách. Ako sa môžu obyvatelia starať o čistotu svojho domu, keď po očistení vchodov a ich okolia, sú tieto opätovne znečisťované a posprejované mladými vandalmi? Zároveň prosím predstaviteľov miestneho úradu, aby sa prišli pozrieť na detské ihrisko pri tzv. "osmičke" pred budovu bývalého klubu. Celá plocha ihriska a pieskoviska je posypaná sklom z okien budovy klubu mládeže. Mamičky s deťmi by boli miestnemu úradu určite vďačné, keby zabezpečil vyčistenie tohto priestranstva.
obyvateľka domu na Gallayovej 1 - 9, 7.3.2006
!Stavba bývalého Klubu detí a mládeže na ul K.Adlera bolo zverené Hlavným mestom SR Bratislava do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka . Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka bol schválený odpredaj nehnuteľnosti v októbri r.2005. Mestská časť Bratislava – Dúbravka požiadala Hlavné mesto SR Bratislava o predchádzajúci súhlas na odpredaj nehnuteľnosti. Po obdržaní súhlasu bude možné s uvedenou nehnuteľnosťou nakladať. Oddelenie prevádzky a správy, Ing. Gogová
?Dobry den, kedy sa zacne a do kedy bude trvat oprava chodnika od zastavky hore po dom dochodcov na Hanulovej, a tiez by ma zaujimalo, ci sa opravi aj poklesnuty a vecne namrznuty chodnik pred Hanulovou 11 a 9. Dalsia otazka je, kedy sa uribi nieco s otrasnymi zastavkami elektriciek pei dome sluzieb Sch. Trnavskeho. Su v otrasnom stave, osvetlenie je nefunkcne a rozbite, o rozssypanom skle ani nehovorim. Nedalo by sa tam radsej dat plexisklo namiesto skla? a zamkovu dlazbu. O estetickej urovni podchodu radsej ani nehovorim. A myslim, ze pri Saratove to nie je o nic lepsie.
daniela, 4.3.2006
!Vážená pani Daniela, oprava Vami spomínaného úseku chodníka, tzv. I. etapa, bude zahájená v 1. polroku 2006 a bude trvať cca 2 mesiace. Oprava „poklesnutého“ chodníka pred domami č. 9 a 11 na Hanulovej ulici je závislá na úprave výjazdu „od Domova dôchodcov“ do Hanulovej ulice - je predmetom II. etapy opravy plánovanej na rok 2007. Zastávky električiek má v správe Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravný podnik Bratislava a. s. Na jestvujúci zlý stav zastávok i podchodov sme menovaných upozornili a nápravu budeme opätovne urgovať. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den.chcela by som sa touto formou informov o at o moznostiach mimoskolskeho vzdelavania deti ---predskolskeho veku v oblasti vytvarna vychova,literarno dramaticka,hudobna vychova-kalvir dakujem
matkyn@yahoo.com, 3.3.2006
!Dobrý deň, deti v predškolskom veku sa vzdelávajú v popoludňajších hodinách v materských školách.Záujmové krúžky navštevujú len deti kmeňovej materskej školy. V našej mestskej časti pôsobí Základná umelecká škola na Batkovej ul.č.2.Bližšie informácie Vám poskytnú na č.tel: 64364387. S pozdravom, PaedDr. Milan Trstenský vedúci oddelenia ŠKMaŠ.
?Dobry den pan Kubica, opat raz pisem na moju "oblubenu" temu Trhova ulica. Jamy sa zvacsuju... avsak nie o tom som chcel. V sucasnosti zacala vystavba novej Billy. Na moju prvu otazku ohladne rekonstrukcie Trhovej a obav z prejazdu tazkych nakladnych vozidiel ste odpovedali, ze tieto po Trhovej ulici vobec jazdit nebudu a vjazd/vyjazd zo stavby bude zo Saratovskej. Opak je pravdou. Vyjazd z arealu buducej predajne Billa je rovno na Trhovu. Denne tu stretavam tazke mechanizmy, ktore zanasaju cestu blatom. (Hoci uz som videl pracovnikov firmy cestu cistit, nepovazujem to za dostatocne.) Dostala stavebna firma vynimku? Ked budete mat trosku cas, pridite sa sem pozriet... Dakujem.
Lipovsky Marcel, 3.3.2006
!Vážený pán Lipovský, vlani v júni som odpovedal na Váš dotaz ohladne využívania Trhovej ulice pre výstavbu v priestore severne od DKD. Vtedy ste sa pýtali na stavebné mechanizmy, pričom ste zjavne mali na mysli dopravu, čo som si neuvedomil. Z kontextu otázky som vtedy vyrozumel (nesprávne), že máte obavy o zúženie ulice a jej ďalšie poškodzovanie (doslova „rany“) spôsobené napríklad oceľovými pásmi, kotevnými oporami, či inými časťami stavebných mechanizmov. Skutočnosť je taká, že stavenisko je ohradené nepriehľadným oplotením s vjazdom a výjazdom do Trhovej ulice. O napojení staveniska na Saratovskú ulicu som nepísal. Čistenie komunikácií je jednou z podmienok stavebného povolenia a v tomto smere sa výnimky udeľovať nemôžu. Za upozornenie na prípadné neplnenie si povinností stavebníka Vám ďakujem. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň chcela by som sa spýtať kedy sa asi dozvieme či sa budú otvárať prvé triedy v útlmových Materských školách konkrétne MŠ Ušiaková.Vopred ďakujem za odpoveď.
viera, 28.2.2006
!Dobrý deň, rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.2.2006 bude MŠ Ušiakova v školskom roku 2006/2007 v útlmovom režime. Na MŠ Ušiakova sa bude prvá trieda otvárať len v prípade, že počet zapísaných detí do 5 MŠ, ktoré v útlmovom režime nie sú, bude vyšší ako je ich kapacita.V tom prípade o otvorení prvého ročníka na MŠ Ušiakova oboznámi verejnosť Oddelenie školstva kultúry mládeže a športu do 30.6.2006. S pozdravom, Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠKMŠ.
?Veľmi rád by som sa dozvedel niečo o hre na klavír. Podľa mňa ide o rušenie domového poriadku. Bývam na Nejedlého 63. Podo mnou majú klavír a v celom byte sa mi to ozýva. Nakoľko pracujem na smeny nemôžem sa ani vyspať a deti sa nedokážu sústrediť pri učení. Veľmi rád by som sa dozvedel niečo o tom ako by som sa mohol brániť. Susedka už rozdala po dome výzvy, aby som nerušil kľud. Nakoľko ja ju upozorňujem, že všetko riadne počujem. Na klavíri hrávajú denno denne, včetne sobôt a nedieľ. Ani cez víkendy, keď si má človek oddýchnuť nemá pokoj. Mali by sa správať tak, aby nerušili a neobťažovali susedov. Sťažujú sa na nás a vypisujú rôzne letáčiky. Veľmi rád by som sa od Vás dozvedel nejakú dobrú radu, ako s nimi bojovať. Ďakujem za celú svoju rodinu. Juraj Janík, Nejedlého 63, byt 5. P.S. - Možno, už tam máte nejakú sťažnosť na mňa.
Juraj, 17.2.2006
!Odpovedať na otázku, či Vaši susedia samotnou hrou na klavír zasahujú nad mieru primeranú pomerom do práva ostatných obyvateľov domu na nerušené bývanie, nie je možné bez podrobnejšieho prešetrenia veci. K riešeniu sporu so susedmi na ktorý poukazujete by miestny úrad mohol napomôcť uskutočnením pohovoru na referáte verejného poriadku za účasti obidvoch strán, s cieľom nájdenia vzájomnej dohody, ktorá by vec ukončila zmierom. Ak sa pre takýto postup rozhodnete je potrebné, aby ste sa na miestny úrad obrátili s podnetom, v ktorom uvediete meno susedov, ktorí Vás rušia hrou na klavír. Podnet je možné podať písomne alebo ústne do zápisnice na referáte verejného poriadku tunajšieho miestneho úradu.
Vybavuje majetko–právne oddelenie, Mgr. Dobroľubov.
?dobrý deň, prosím Vás. Ako vznikol Dúbravsky erb a aký má vyznam? Aka je jeho historia? A preco vyzera práve takto?
Nika, 25.2.2006
!V novembri roku 1996 prerokovala Heraldická komisia MV SR „nový“ erb Dúbravky a zaevidovala ho do Heraldického registra Slovenskej republiky. Dnešná podoba erbu Dúbravky vychádza z pečatidla z roku 1626, kde v okrúhlom pečatnom poli na oblej pažiti stojí kamenná studňa s konštrukciou držiacou kladku a lano, ktorého jeden koniec padá do studne a na druhom konci s hákom je pripevnené vedierko stojace na obrube studne. Naľavo od studne (heraldicky napravo) sú dva stromčeky a z pravého okraja pečatného poľa „vyrastá" ruka s ukazovákom vystretým k studni. Znamenie je vložené do takzvaného neskorogotického štítu, ktorý je dole zaoblený a v slovenskej erbovej tvorbe najobvyklejší. Je zrejmé, že obec si zvolila hovoriaci motív viažuci sa na starší maďarský a nemecký názov obce (Hidegkút, Kaltenbrunn = chladná studňa, prameň). Jestvuje predpoklad, že dva dubčeky mohli symbolizovať slovanský názov obce Dúbravka. Raritou historickej pečate je spôsob zobrazenia ruky. "S rukou sa v erboch a pečatiach stretávame ako so žehnajúcou, držiacou kvet, zbraň, knihu a pod., ale nikdy nie s rukou jednoducho ukazujúcou," píše heraldik PhDr Ľ. Vrteľ a dodáva, že (súčasný) erb Dúbravky rešpektuje historickú symboliku. Bližšie informácie o dejinách Dúbravky nájdete aj na novej mape Dúbravky, ktorú dostanete (výlučne) v predajni Presspoint v OD Saratov. Ľubo Navrátil
?Na koho sa mozem obratit, ked ma opakovane vytapa sused ktory byva v obecnom byte a nedari sa mi ho osobne zastihnut a upozornit aby si dal poskodene casti opravit?
Viera, 24.2.2006
!Dobrý deň, pokiaľ nemôžete osobne zastihnúť suseda, ktorý Vás vytápa, odporúčam Vám zanechať mu lístok vo dverách s odkazom. V prípade, že nenastane náprava, obráťte sa na MÚ Bratislava - Dúbravka, odd. SBF, Fedákova 1, osobne alebo telefonicky tel. č. 642 82 528. Ing. A. Kovalčíková, odd. SBF
?Mam dalsiu otazku: Ako to bude s parkovacimi miestami po dokonceni stavby Koprivnica. Predtym sa parkovalo pozdlz chodnika ... bolo to na tesno ale zmestili sme sa. Teraz sa tam stavia. Bude sa tam dat potom parkovat? Nerozsiri sa dostavanim parkovacia kapacit aj preokolitych obyvatelov?-to by bolo skvele Parakovacie miesto pred bytovkou si uz nemozem prenajat, su plne a 300 000 na kupu miesta v Koprivnici je trochu vela. Mam male dieta a kazdy den kazdy den chodime s 2-3 taskami do skolky autom. Chodenie nemalu vzdialenost k byvalym potravinam je trochu narocne. Dakujem.
marek, 24.2.2006
!Vážený pán Marek, miestne zastupiteľstvo plánuje vybudovať komunikáciu spájajúcu Koprivnickú ulicu a ulicu Pod záhradami (v podstate severovýchodné predĺženie ulice Dobroslava Chrobáka) vrátane cca 60 parkovacích miest. Pre rok 2006 sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na vypracovanie projektu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Co sa planuje s travnatou plochou medzi polyf. budovou Koprivnica a kostolom? Na nejakom reklamnom plagate Koprivnice som videl tuto cast realizovanu ako maly parcik ... to by bolo skvele. Nerad by som bol aby tu vznikly druhe Dlhe Diely, kde sa neda ani poriadne prechadzat s malym dietatom. Dakujem
Marek, 24.2.2006
!Vážený pán Marek, môžem Vám iba zopakovať moju odpoveď z júna 2005 : Pre Vami uvedený priestor (tzv. sektor C) bola spracovaná Urbanistická štúdia zóny Dúbravka. Štúdia uvažovala okrem iného s vybudovaním parku s vysokou a nízkou zeleňou, v priestore bývalého potoka zriadenie jazierka, doplnenie náboženského centra (už jestvujúci Kostol Ducha Svätého, Centrum evanjelickej cirkvi a tzv. Biblické centrum). V sektore C štúdia neuvažuje so zahusťovaním, v zmysle Vášho dotazu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, prečo a na základe čoho pracovníci fy MBM-stav dňa 18.2.2006 odstránili urastený topoľ pri objekte Cabanova 14-20? Komu alebo čomu prekážal?
Martin, 23.2.2006
!Predmetná drevina bola odstránená svojvoľne a voči f., ktorá realizovala výrub započne správne konanie v predmetnej veci. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobry den, prosim Vas o informaciu: je pri vyburani casti priecky v panelovom byte (stena nie je nosna) nutne podat oznamenie, resp. ziadat o povolenie stavebny urad? Dakujem za odpoved.
Zuzana, 23.2.2006
!Vážená pani Zuzana, odstránenie (preukázateľne) nenosnej priečky, alebo jej časti, podlieha ohláseniu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den chcela by som sa opitat ci je nejake nariadenie ohladom krmenia holubov.Je to zakazane?Ako mame zabranit niektorim obcanom,aby krmili holuby.Nas dom je uz aj tak dost zniceny a teraz je aj vtacia chripka a balkony plne holubov naozaj nieje bohvie co.Dakujem
Masarykova, 22.2.2006
!Vážená pani Masaryková, v našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka je v platnosti Všeobecné záväzné nariadenie č.3 / 2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Podľa § 5 ods.1 písm. o) je zakázané znečisťovať verejné priestranstvo sypaním krmiva zvieratám. Otázku znečistenia domov holubím trusom treba v prvom rade prejednať so svojím správcom bytového fondu na základe členskej schôdze, potom je možné realizovať závery vyplývajúce z tejto schôdze. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobry den, ja nechcem napisat ani tak otazku ako svoje rozhorcenie nad vytanim topola, ktory tu bol skoro 30 rokov. bol to zdravy a krasny strom. a to na cabanovej ul., kde stavaju nadstavbu, ktoru uz maju skoro (aspon dufam) hotovu. bolo to naozaj nutne? len dufam, ze tam nebude dalsie parkovisko.....
danica, 18.2.2006
!Ďakujeme za upozornenie, predmetné porušenie Zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny bolo riešené za asitencie mestskej polície a bolo zistené,že firma realizovala výrub bez právoplatného rozhodnutia, čím došlo k porušeniu vyššie uvádzaného zákona. Na základe zistenia bude voči firme zahájené Obvodným úradom životného prostredia priestupkové konanie v danej veci, nakoľko táto konpetencia neprislúcha MČ Bratislava - Dúbravka. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Zdravim, rad by som upozornil na nefunkcny kanalizacny odtok v tesnej blizkosti zimneho stadiona. Voda je hlboka a po chodniku sa neda prejst.
Ernest Beinrohr, 21.2.2006
!Vážený pán Beinrohr, miestny úrad sa zaoberá týmto problémom už niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že kanalizácia pod vozovkou Harmincovej ulice je prelomená, miestny úrad vybudoval vŕtaný trativod. Tento spočiatku fungoval dobre. Po jeho zanesení sme zabezpečili jeho vyčistenie tlakovou vodou s odsávaním v novembri 2005. Účinnnosť trativodu sa zvýši po ďaľšom vyčistení, k čomu je potrebný pokles hladiny spodnej vody, teda reálny termín je leto 2006. Definitívne riešenie problému súvisí s rozšírením Harmincovej ulice, ktoré Generálny Investor Bratislavy uvažuje v roku 2007. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den,aky obchodny dom sa stavia pri DK?Budu to len potraviny?Dakujem za odpoved
Miso, 17.2.2006
!Vážený pán Mišo, v severnej časti pozemku pri Dome kultúry Dúbravka sa stavia veľkopredajňa BILLA s jej obvyklým sortimentom. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Dobry den,rada by som vedela ako mozem podat inzerat do dubravskych novin.da sa to aj mailom?dakujem iveta
iveta, 15.2.2006
!Inzerát je možné podať na adrese noviny@dubravka.sk. Ľubo Navrátil
?Dobrý deň, mám 5-ročného syna, ktorý by chcel hrať futbal.Chcem ho prihlásiť,ale neviem kde je futbalový klub v Dúbravke pre takéto malé deti. Ak mi viete poradiť - poslite mi kontakt na anmol@zoznam.sk . Dakujem
Molnárová Andrea, 13.2.2006
!Dobrý deň, kontakná osoba pre futbalovú prípravku FK Dúbravka je p. Podkonický, č tel.0907216507. S pozdravom, Milan Trstenský.
?Citácia zo zákona 282/2002 $5 ods2: "Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia." Mám to chápať tak, že na miestach kde sú kontajnery pre výkaly, môžem mať svojho psa pusteného na voľno (bez vodítka)? Ďakujem. Jan
Jan, 9.2.2006
!Vážený pán Ján, zákon č.282 / 2002 Z.z. podľa § 6 ods. 2 zo 16.05.2002, ukladá zabezpečiť mestskej časti Bratislava – Dúbravka kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkaloch. V zhľadom k tomu, že M.Č. Bratislava – Dúbravka nemá vymedzenú plochu pre volný pohyb psa umiestnila tieto koše na verejné priestranstvá a v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Hl. m. SR Bratislavy č.6 / 2003 ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území Hl. m. SR Bratislavy § 3 ods. 3 psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak aby bolo možné psa ovládať v každej situácie. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽP a P
?Dobrý deň praje. Chcela by som sa opýtať kde a aké tlačivá dostanem na vybavenie opatrovateľstva pre starých rodičov.Odporúčanie obvodnej lekárky mám. Ďakujem pekne 07022006
Mária Šalingová, 7.2.2006
!Vážená pani Šalingová, opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana max. na 8 hodín denne je možné vybaviť na Fedákovej 5, Privilégium, n.o. - zmluvný partner m.č.Bratislava-Dúbravka. V prípade opatrovania v rozsahu viac ako 8 hod.denne zo strany príbuzných opatrovaného, je možné požiadať o príspevok na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - územný úrad Karloveská 2. (v mieste trvalého bydliska opatrovateľa) S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd.sociálnych vecí a zdravotníctva
?Planuje sa rozsirovat Harmincicova ulica? Pytam sa v suvislosti s vystavbou rychlostnej komunikacie Lamacska - Stare Grunty a jej pripojenim na Dubravku.
Jana, Lipskeho ul., 6.2.2006
!Vážená pani Jana, kvalifikovanú odpoveď Vám poskytujú Bratislavské noviny č.4 z 2. februára 2006 na strane 10 pod titulom „Harmincova ulica a časť Záhradníckej ...“. Noviny je možné čítať i v elektronickej podobe (vo formáte PDF) na stránke www.bratislavskenoviny.sk ... ARCHÍV NOVÍN / Nahliadnuť / Číslo 04/2006-PDF ... strana (6 z 11), alebo priamo http://www.bratislavskenoviny.sk/pdf/20060202.pdf. GIB (Generálny investor Bratislavy) v tomto roku zabezpečí územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Realizácia stavby (rozšírenia Harmincovej ulice) - v roku 2007. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Je v Dúbravke zberné miesto, kam je možné odviesť elektroodpad, ak nebudeme kupovat nový spotrebič? Alebo sú ho povinní zobrať v obchode s elektrospotrebičmi, aj keď u nich nič nové nekúpime ?
Viktória, 3.2.2006
!Zberný dvor na chladničky, práčky, televízory, rádia, monitory, počítačové príslušenstvo a podobne v našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka nemáme. Zatiaľ tzv. „elektroodpad“ momentálne odoberajú bezplatne na území Bratislavy len tri prevádzky a to na Bazovej č.8 alebo na Ivánskej ceste č. 22, a zberný dvor Dvojkrížna, Po-Pi od 07.oo hod.– do 21.oo hod.a v So od 08.oo hod – do 14.oo hod. S pozdravom P.Červenakov Odd. ŽP a P
?pytam sa este raz - vcerajsia otazka asi nebola u vas zaregistrovana: V ktorej predajni v OD Saratov muozem kupit novu mapu Dubravky (je tam pripojeny vraj aj Lamac - o to mi ide)za 49,- Sk ?
katarina, 2.2.2006
!Mapu Dúbravky je možné kúpiť v predajni Presspoint v OD Saratov. Viac informácií nájdete v druhom čísle Dúbravských novín.
Ing. Riesz
?Važený Ing.Kubica, možno, že som uviedla nesprávne lokalitu, kde sú chodníky zľadovatelé hrboľatým ľadom po ktorých sa nedá chodiť. Je to priestranstvo pred ZŠ Beňovského 1, kde je umiestnená socha A. Bagara. V koho kompetencii je udržiavanie chodníkov na uvedenom priestranstve? Obyvatelia bytov na Baňovského 6 - 14 musia denne prechádzať tento úsek, aby sa dostali na električku alebo autobus. Prosím Vás, budú tieto chodníky priechodné?
Eva, 2.2.2006
!Vážená pani Eva, vzhľadom na ekologickú záťaž sa chodníky v parkoch nečistia. Nakoľko však došlo vplyvom poveternostných podmienok ku zľadovateniu, Miestny úrad rozhodol dočistiť aj pešie komunikácie, ktoré doposiaľ čistené neboli. Vami spomínaný chodník sa v tomto čase čistí. Kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Schody, ktoré idú k Parku Družby z Damborského ulice sú trochu zničené / drobí sa betón/ a hlavne tam nie sú koľajnice pre kočiariky. Je možná náprava, keď sa bude revitalizovať park?
lucia, 1.2.2006
!Vážená pani Lucia, vrámci akcie „Revitalizácia Parku Družba“ budú vykonané i také opravy, resp. úpravy na ktoré poukazujete. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Komu patrí budova železiarstva a espresa Nemo na Damborského ulici a kto k nej povolil plechovú prístavbu, ktorá zužuje chodník a hyzdí okolie? Prečo MÚ povoľuje takéto architektonické skvosty? Nemohol si ho majiteľ alebo nájomca postaviť zo zadnej strany, kde by nezavadzal? Je možná náprava?
Lucia, 1.2.2006
!Stavebný úrad nie je oprávnený podávať údaje o vlastníkoch stavby. S touto otázkou sa môžete obrátiť na Kastrálny úrad Bratislava, ktorý vedie evidenciu vlastníctva nehnuteľností. Stavebný úrad nepovoľoval žiadne stavebné úpravy uvedeného objektu. Rodákova
?V odpovedi na moju otázku zo 16. 10. píšete, že v prípade NOVÉHO STÁNKU na predaj textilu pri obchodoch na ul. Sch. Trnavského sa jednalo o PRESTAVBU PôVODNÉHO stánku. Prečo tam však starý pôvodný stále stojí v strede asfaltovej plochy a zatvorený? Má teraz pani majiteľka zmluvu na prenájom plochy na dva stánky?
Lucia, 1.2.2006
!Pani Lucia, vždy ma poteší, keď na naše fórum pre občanov reagujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný život v našej mestskej časti.Informovala som sa u podnikateľky, ktorá prevádzkovala Vami spomínaný stánok a povedala mi, že si opätovne dala žiadosť na Magistrát Hl.m.SR Bratislavy na prenájom tejto plochy. V prípade, že jej bude vyhovené chce pôvodný stánok prestavať.Takže čaká na odpoveď. Rozhodnutie je v kompetencii Magistrátu.S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Medzi nasim domom a cestou lezi asi 12 metrov siroka parcela {nehnutelnost}, ktorej vlastnikom nie je nase spolocenstvo, ale s velkou pravdepodobnostou magistrat, resp. mestska cast dubravka. od 3 vchodov v nasom dome k nej smeruju tri chodniky, ktore sa napajaju na chodnik popri ceste. kto je v takomto pripade povinny odstranovat sneh z chodnika popri ceste? prilahlou nehnutelnostou je predsa pozemok, ktory nase spolocenstvo nevlastni
karol, 31.1.2006
! Vážený pán Karol, vo Vašej otázke ste zabudli uviesť adresu, prípadne inak určiť polohu parcely. Po doplnení Vám odpoviem. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Sú v Dúbravke vyhradené priestory na voľný pohyb psa. Ak áno tak kde?
Jan, 30.1.2006
!M.Č. Bratislava - Dúbravka nemá vymedzený priestor výhradne len na voľný pohyb psa. V zmysle VZN č.1 / 2003 o podmienkach držania psov na území m.č. Bratislava - Dúbravka, podľa §4 na území m.č. Bratislava - Dúbravka sú vymedzené miestá, kde je voľný pohyb psa zakázaný a ktoré sú označené nápisom "Voľný pohyb psa zakázaný", sú to najmä frekventované chodníky, verejné plochy, parky, trhové miesta a podobne. Podľa §5 na území m.č. sú vyhradené miesta kde sa zakazuje vstup so psom a tieto sú označené zakazovými tabuľami. S pozdravom P.Červenakov odd. ŽPaP
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, v koho kompetencii je očistenie chodníkov od ľadu na priestranstve pred ZŠ Beňovského 1 a pri obchodoch smerom do sidliska na Sch. Trnavského? Chodníky sú dlhodobo zľadovatelé hrubou, hrbolatou, šmyklavou vrstvou, takže chôdza na nich je životu nebezpečná.
Eva, 29.1.2006
!Vážená pani Eva, za čistenie chodníkov v zmysle VZN č. 3/2000 o čistote a poriadku je zodpovedný majiteľ priľahlej nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade je to škola a majitelia predajných priestorov. Pri kontrole dňa 31. 1. 2006 bolo zistené, že príslušné chodníky sú odhrnuté a povrch je nešmykľavý, takže sa dá bezproblémovo (najmä pri nákupnom stredisku) prejsť. Kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, Je pozadovane ohlasenie pri vymene dreveneho jadra v byte za murovane, bez akejkolvek dispozicnej zmeny? Nakolko podla noveho stavebneho zakona z 1.11.2005, §139b, 15) sa pise, ze uz nie je potrebne ani ohlasenie. Momentalne este byvam v petrzalke, kde mi tiez potvrdili, ze ohlasenie uz nie je potrebne, ale radsej sa pytam. Dakujem.
Viktor, 28.1.2006
!Vážený pán Viktor, v zmysle § 139b, ods. 15, písm. (b), stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí sú udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce ). Je, ale potrebné pripomenúť, že pri výmenách nepodstatných konštrukcií nemá dochádzať k navýšeniu pôvodného zaťaženia a ak, tak až po posúdení statikom. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, pri OD Saratov po rekonštrukcii vznilo väčšie parkovisko, ale aj chodník pre chodcov, ktorý ale nie je možné užívať, nakoľko ho celý zabrala Billa svojim stojiskom na nakupné voziky. Kedže tadiaľ nie je možný prechod začaly autá parkovať mimo vyhradenych boxov tak, aby chodcom umožnily prechod. Ako je možné, ked je to regulárne vyznačený chodník že si Billa samovolne dovolí ho celý zastavať?
Obyvateľ Dúbravky, 28.1.2006
!Vážený spoluobčan, pôvodný chodník, ktorý viedol na terasu obchodného domu, po vybudovaní parkoviska končí pri krytom objekte pre nákupné vozíky. Návštevníci obchodného domu Saratov ďalej prechádzajú cez plochu terajšieho parkoviska. Obchodný dom Saratov, ako aj nové parkovisko, je v súkromnom vlastníctve obchodnej spoločnosti BILLA, teda miestny úrad má možnosť iba upozorniť majiteľa na Vámi uvedený problém a požiadať o nápravu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, rad by som sa opytal ako je mozne ze staveny urad nam poslal rozhodnutie o umiestneni stvby (nadstavba domu na Cabanovej ulici) a neakceptoval nase pripomienky (ze vraj boli po lehote podania). Kedze v oznameni sa pise ze namietky sa mozu podat do 7 PRACOVNYCH DNI !!!!. Prevzate oznamenie bolo dna 16.11.2005 a 7 pracovnych dni uplynulo dna 25.11.2005 v den kedy boli podane aj nase pripomienky. Dakujem za vysvetlenie
Peter, 27.1.2005, 27.1.2006
!Ospravedelňujeme sa Vám po preštudovaní spisu sme zistili, že sme Vás nesprávne informovali v oznámení o začatí konania o umiestnení stavby nakoľko v tomto období bol novelizovený stavebný zákon, ktorý upravil lehotu na podanie námietok z pôvodných 7 dní na 7 pracovných dní. Uvedená lehota 7 pracovných dní sa vzťahuje na podania po 1.11.2005. Žiadosť o umiestnenie stavby bola podaná dňa 24.8.2005, teda pred účinnosťou novely stavebného zákona č. 479/2005 Z.z. Za nesprávne uvedenie lehoty sa ospravedlňujeme, zároveň však podotýkame, že všetky námietky boli vyhodnotené a bolo im v plnom rozsahu vyhovené. Ak sa domnievate, že Vaše práva účastníka konania boli dotknuté môžete využiť svoje právo a proti rozhodnutiu správneho orgánu sa odvolať. Rodáková
?Dobrý deň, dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o zabezpečenie odstránenia niekoľko centimetrov hrubej vrstvy ľadu z chodníka, ktorý vedie zo sídliska od Fedákovej ulice na autobusovú zastávku OD Saratov. Pokiaľ viem, tento veľmi frekventovaný chodník nie je počas zimy vôbec čistený od snehu, následkom čoho sa na ňom utvára silná zľadovatelá vrstva. Prechod po ňom je nebezpečný, počas zimy som bola svedkom viacerých pádov na tomto úseku. Kto je zodpovedný za jeho údržbu? Za Vašu odpoveď, ako aj skorú nápravu Vám vopred ďakujem
gabriela kostková, 26.1.2006
!Vážená pani Kostková, povinnosť čistiť chodníky je obsiahnutá v cestnom zákone a v nadväznosti aj vo VZN č. 3/2000 (viď www.dubravka.sk ) zo dňa 19. 12. 2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku v našej mestskej časti – majiteľ priľahlej nehnuteľnosti je povinný čistiť chodník. Napriek tomu, že Vami spomenutý chodník nie je v správe miestneho úradu (nenesie zaň zodpovednosť), dňa 12. 01 2006 bolo rozhodnuté i na ňom vykonávať zimnú údržbu - zľadovatelý povrch odstránime. Kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, som klientom firmy B.O.S Slovakia, ktorá realizuje výstavbu bytového komplexu Dúbravka 200. Podľa zmlúv, ktoré majú podpísané aj ostatní klienti prvých blokov, sa stavebné práce mali ukončiť v auguste 2005 (takto to bolo uvedené aj na bilboardoch po BA)! Termín sa posunul na december 2005 ("upravený" termín sa objavil tiež na plagátoch). Teraz je takmer koniec januára - pol roka po sľuboch a dodatkoch k zmluvám, ktoré šikovne umožnili firme B.O.S posun termínu a nedalo sa ustúpiť - a možno sa blíži aj finále. Možno! Podľa slov pracovníkov B.O.S podali žiadosť na kolaudáciu bytov v prvých blokoch už minulý rok a táto sa mala konať okolo 20.januára 2006. Otázka - eviduje Miestny úrad a príslušný referát takúto žiadosť? Ak áno, bol už stanovený termín kolaudácie? Ďakujem za odpoveď.
Jozef - klient B.O.S, 25.1.2006
!Firma B.O.S. SLOVAKIA a.s. podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dňa 30.11.2005. Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania a určil, že miestne šetrenie sa uskutoční dňa 20.12.2005. Dňa 14.12.2005 fa B.O.S požiadala o zmenu termínu kolaudácie. Nový termín miestnej obhliadky bol stanovený na deň 19.1.2006. S pozdravom Ing. Beáta Rodáková, vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku.
?Dobry den. Kde treba, prosím Vás prihlásit psa a od akého veku sa za neho platí dan? My máme v Bratislave len prechodny pobyt, treba ho prihlásit v Bratislave, alebo v mieste násho trvalého pobytu? Dakujem.
Monika, 25.1.2006
!Dobrý deň, Monika! V prípade, že pes sa zdržiava v m.č. Dúbravka, vlastník psa je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na Miestny úrad Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava. Na túto skutočnosť nemá vplyv, či vlastník psa má trvalý alebo prechodný pobyt v m.č. Dúbravka, ale kde sa pes zdržiava. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Zimányiová
?Dobry den, kupila som si byt s velkym balkonom ktory mam popri kuchyni obyvacke a spalni.Rozmyslam o jeho rekonstrukcii, nakolko okolite byty su o priestor balkona zvacsene, väčsinou sa to týka zvacsenia kuchyne. Chcem sa opytat ako sa vybavuje povolenie na takuto upravu bytu a ci sa da byt zvacsit o balkon v hociktorej casti. Dakujem
Andrea, 24.1.2006
!Vážená pani Andrea, v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, je stavebník povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad posúdi či stavebnými prácami sa a do akej miery podstatne nezmení vzhľad stavby, či sa nezasahuje do nosných konštrukcií, či sa nemení spôsob užívania, či nie sú ohrozené verejné záujmy a až na základe vyhodnotenia týchto skutočnosti určí či ohlásená žiadosť (drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce) vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie. Kedže sa nadá jednoznačne povedať ako stavebný úrad rozhodne o akú žiadosť pôjde, odporúčame Vám navštíviť príslušný stavebný úrad s príslušným dotazom. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opýtať, prečo je pri odpratávaní snehu na Popovovej ulici, ktorá je dostatočne široká, vytvorený len jeden priechodzí pruh? Množstvo snehu z cesty zasype chodníky, vytvorí doslova hradby a ľudia z rodinných domov si potom pracne odhrabú sneh spred garáže. Keď prejde odhŕňač, situácia sa opakuje. Namrznuté kopy snehu nedovolia prejsť súčasne oproti sebe idúcim autám a vyhnúť sa nie je kam. Prečo sa sneh nemôže pri prvom väčšom nasnežení odviezť tak, ako je to bežné v centre mesta? Alarmujúca situácia je aj na Sokolíkovej ulici pri základnej škole, kde je nutné, aby v čase dovozu a odvozu detí na chvíľu autá zaparkovali, resp. len zastali, no pri tých haldách snehu je to boj o nezničenie auta a potom bezpečné "prebrodenie" sa detí a rodičov na chodník. Skutočne nie je možný odvoz snehu? Dakujem, s pozdravom Jana.
Jana, 24.1.2006
!Vážená pani Jana, mestská časť Bratislava – Dúbravka v zmysle cestného zákona je zodpovedná za prejazdnosť komunikácií III. a IV. triedy. Odvážanie snehu je finančne i časovo veľmi náročné, a preto sa zatiaľ v našej mestskej časti s týmto neuvažuje. Pri zimnej údržbe v prvom rade si plníme zákonnú povinnosť, teda sprejazdnenie komunikácie, až náväzne (v závislosti na intenzite sneženia a mrazov) pristupujeme k rozširovanie a teda k zlepšeniu prejazdnosti. kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Zaujímalo by ma, ako je to s nutnosťou odpratávania snehu z chodníkov priľahlých k rodinnému domu? Aké nariadenie o tejto povinnosti hovorí ,ako je myslené, kto ho kontroluje a aké sú sankcie. Obyvateľ rod. domu si má napr. nastaviť budík na 04:00 a zistiť, či náhodou nenasnežilo? Ráno je každý zamestnaný človek rád, že sa sám stihne odhrabať do práce a nie ešte k tomu čistiť chodník, napr. 20 metrov dlhý. Po zamestnaní môže sneh odpratať až večer... A čo v prípade, ak je počas sneženia odcestovaný? Dakujem za odpoveď.
Gregorová, 24.1.2006
!Vážená pani Gregorová, povinnosť čistiť chodníky je obsiahnutá v cestnom zákone a v nadväznosti aj vo VZN č. 3/2000 (viď www.dubravka.sk ) zo dňa 19. 12. 2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku v našej mestskej časti. Plnenie VZN kontroluje mestská polícia, sankcie dosahujú až 200.000,- Sk pre právnické osoby a 1.000,- Sk pre fyzické osoby. Ostatné Vaše otázky VZN nerieši. kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Od kalamity na silvestra sa s kopami snehu na uliciach (konkretne mam na mysli Fedakovu ul.) neudialo takmer nic. Ako boli zhrnute rolbami, tak sa nakopili pri chodnikoch a primrzli. Su to uz vyse 3 tyzdne, parkovanie je uplna katastrofa. Podobne parkovisko pri Saratovskej ul. (zozadu Fedakovej 4 az 8). Pokial viem, za taketo komunikacie zodpoveda mestska cast. Kto je prosim za toto zodpovedny a kedy dojde k naprave? Dakujem
Peter, 24.1.2006
!Vážený pán Peter, mestská časť Bratislava – Dúbravka v zmysle cestného zákona je zodpovedná za prejazdnosť komunikácií III. a IV. triedy. Odvážanie snehu je finančne i časovo veľmi náročné, a preto sa zatiaľ v našej mestskej časti s týmto neuvažuje. Napriek tomu, že Vami spomínané parkovisko „oproti Fedákovej č. 4, 6, 8“ nie je v správe miestneho úradu a teda nenesie zaň zodpovednosť, dňa 12. 01 2006 bolo rozhodnuté i na ňom vykonávať zimnú údržbu. kontaktná osoba : Ing. Jozef Gál 0905 816 202 S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, v zozname planovanej bytovej vystavby je pod cislom 8: Obytny komplex Saratovska (stavebnik: CERTASZ Bratislava). Podla mapy, ktoru ste uverejnili v PDF subore, by vystavba mala byt na mieste parkoviska na rohu ul. Drobneho a Saratovska. Preco rusite parkovisko, ked v tejto oblasti je s parkovanim dost velky problem? Dakujem
Marcela, 23.1.2006
!Vážená pani Marcela, komisie dopravy i výstavby Miestneho zastupiteľstva požadujú od stavebníka, aby nahradil jestvujúce parkovisko rovnakou kapacitou vrámci spomínaného bytového komplexu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, nachádza sa v mestskej časti Dúbravka domov dôchodcov? Ak nie, je podobná ustanovizeň plánovaná do budúcnosti? Ďakujem za Vašu odpoveď - EN
Emil Novotný, 23.1.2006
!Dobrý deň pán Novotný, na území m.č.Bratislava-Dúbravka sa nachádzajú nasledovné zariadenia sociálnych služieb pre dôchodcov: - Domov jesene života, Hanulova 7/a - Dom penzión pre dôchocov, Pri Kríži 26 - Zariadenie opatrovateľskej služby, Sekurisova 8 - Hestia,n.o.Domov dôchodcov aADOS, Bošániho 2 - ZOS, Bagarova 21 - pripravuje sa k otvoreniu ďalšie zariadenie na Fedákovej ul. (Privilégium, n.o.) Zámery m.č. v tejto oblasti do budúcna budú upresnené v rámci komunitného plánovania. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca oddelenia sociálnych vecía zdravotníctva
?Prosím, mohli by ste ZAMÄDZIŤ ďalšiemu prenajímaniu parkovacích plôch, napríklad na Nejedlého ulici 10-14? Už teraz je drtivá väčšina parkovacích miest rezervovaná, odhadujem v pomere 1:10 v prospech vyhradených plôch (cez húštinu značiek pomaly nie je vidieť). Nedá sa zaparkovať, aj keď sú voľné miesta, lebo sú vyznačené. Alebo - stanovte cenu za prenájom nie smiešnych 3.000 Sk ale zoberte si príklad z Dlhých dieloch, kde ako som sa teraz dočítal, účtujú 18.000 Sk. Mnohí by si to rozmysleli a dalo by sa lepšie parkovať, resp. by to bolo aspoň spravodlivejšie - kto skôr príde, ten skôr zaparkuje. Samozrejme nenamietam proti vyhadeným miestam pre invalidov a iných postihnutých, tí nech to majú hoci aj zadarmo - s tým nemám problém. Ale naozaj býva v týchto domoch 80 invalidov? Žeby všetky tie sociálne prípady z novostavby, ktorú ste dotovali, čo tam parkujú s džípmi, bavorákmi a podobnými vozítkami?
Peter, 21.1.2006
!Vážený pán Peter, mestská časť Bratislava – Dúbravka, na základe požiadavky občanov (majiteľov motorových vozidiel) v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciach a smernice vydanej Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava IV, vydáva povolenie na zaujatie verejného priestranstva za účelom vyhradeného parkovacieho miesta. Podľa vyššie uvedeného boli vyhradené parkovacie miesta vydané aj v lokalite Nejedlého ulice. Pred domom, ktorého investorom bola mestská časť, boli vyhradené parkovacie miesta (podľa odporúčania komisie dopravy) iba pre nájomcov bývajúcich v tomto dome. V zmysle spomenutej smernice môže byť vyhradených 50 % z celkového počtu parkovacích miest, čo je dodržané. Mestská časť Brtatislava – Dúbravka zvyšuje počet parkovacích miest aj tým, že na plochách zelene (zväčša zdevastovaných) zabezpečuje vybudovanie parkovacích plôch z vegetačných tvárnic. Takéto plochy boli zriadené aj v spomínanej lokalite. Poplatok za vyhradené parkovanie je stanovený vo VZN o miestnych daniach, ktoré schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?zaujimala by ma výška prospechového štipendia,chcala by som vediet ako oň požiadať?
zaujímalo by ma..., 21.1.2006
!Dobrý deň, z otázky nie je úplne jasné o prospechové štipendium na akom type školy máte záujem, ale vzhľadom na to, že ste otázku položili mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom základných škôl predpokladáme, že sa zaujímate o prospechové štidendiá určené žiakom ZŠ. Prospechové štipendiá na základných školách sú určené žiakom pochádzajúcich z rodín s nižšou hladinou príjmu. Pre vznik nároku na štipendium okrem dobrého prospechu žiaka je určená podmienka, že príjem rodiny nedosahuje stanovené životné minimum. Ak sa domnievate, že príjem Vašej rodiny je v uvedenom pásme a na štipendium spĺňate podmienky, obráťte sa, prosím, na riaditeľstvo školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Tam získate všetky tlačivá a potrebné informácie, ako pri vybavovaní štipendia postupovať. Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?Dobrý deň, chcem sa spýtať, či budete posielať šeky na úhradu dane za psa za r.2006, resp. aké údaje (č.účtu atď.) a aký typ poukážky treba použiť pri platbe PP. Z časových dôvodov nemôžem prísť zaplatiť osobne na MÚ. A ešte ma zaujíma, či platí vaša ponuka, že majiteľom psom dávate sáčky na psie výkaly, ako ste to vyhlásili tu na fóre v jednom z príspevkov (odpoveď na príspevok z 11.4.2005). Ďakujem.
Hana, 20.1.2006
!V zmysle § 27 odst. 2 zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. je daň za psa na rok 2006 splatná bez vyrúbenia do 31. 1. 2006. Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom na účet správcu dane č. ú. 10128032/0200 vo VÚB Bratislava - Dúbravka, alebo zaplatiť v hotovosti v pokladni MÚ Dúbravka. Vždy však treba uviesť variabilný symbol. Bližšie informácie obdržíte na Referáte miestnych daní, p. Zimányiová, tel. č. 02/ 69 20 25 39. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulom roku neprejavil žiadny majiteľ psa záujem o sáčky, v tomto roku o poskytovaní sáčkov neuvažujeme. Ing. Riesz, prednosta MÚ
?Pekny den, Vam prajem. Zaujimalo by ma, kde sa da v Dubravke pravidelne sportovat. Mala by som zaujem o kalenetiku, alebo Pilatesove cvicenie. Poradite mi ? Dakujem Vam a prajem vela zdaru v Novom roku.
Reny, 20.1.2006
!Dobrý deň, športovať v Dúbravke sa dá v telocvičniach na základných školách. Telocvične si za poplatok v popoludňajších a večerných hodinách prenajímajú rôzne športové kluby, organizácie alebo skupiny ľudí rovnakého záujmu priamo v jednotlivých ZŠ. Žiaľ, musíme Vás sklamať, ale kalanetika či Pilatesove cvičenia sa podľa našich vedomostí v dúbravských telocvičniach necvičia. Jozef Petrovský, referát športu odd. školstva
?Dobry den, koncomroku 2004 som zdedila po otcovi v Dúbravke byt,do konca januara musim podat danove priznanie, kde mozem najst uvedeny sadyobnik na tento vypocet. S pozdravom Jarmila
Jarmila, 17.1.2006
!Správa dane z nehnuteľnosti prešla od 1.1.2006 na Magistrát hl.m.SR Bratislavy. Potrebné informácie sú podľa vyjadrenia Magistrátu na internetovej stránke www.bratislava.sk. Ing.Riesz
?Dobry den, v oktobri 2005 som si kupila byt v Dubravke. Z Katastralneho uradu mi doteraz neposlali list vlastnictva. Chcela by som sa spytat, ci dan z nehnutelnosti, ktoru musim zaplatit sa vztahuje na list vlastnictva, alebo staci navrh na vklad do katastra. Dakujem. Brigita Havlikova
Brigita Havlikova, 16.1.2006
!Mestská časť Bratislava-Dúbravka už nie je od 1.1.2006 správcom dane z nehnuteľnosti. Táto agenda bola delimitovaná na Magistrát hl.m.SR Bratislavy.Daňové priznanie sa vzťahuje na list vlastníctva. Ing.Riesz
?Dobry den, chcela som sa spytat, kde sa ma platit dan za psa na rok 2006? Dakujem. Eva
Eva, 15.1.2006
!Dobrý deň, miestne dane, teda aj daň za psa zostali v správe Mestskej časti Bratislava-Dúbravka,ktorá daň za psa aj vyrubuje a vyberá daň. Ing.Riesz
?Dobrý deň.Moja otázka sa týka výstavby Podvornice.Chcem len vedieť či komunikácia z Nejedlého bude prepojená cestou pre motorové vozidlá,alebo len chodníkom . Ďakujem.
Oyvateľ na Nejedlého, 13.1.2006
!Vážený spoluobčan, z Vášho dotazu som vyrozumel, že sa jedná o východné predĺženie Nejedlého ulice, teda obslužnej komunikácie s vyustením do Agátovej ulice. Urbanistické štúdie uvažujú s týmto prepojením. Ak máte na mysli západné vyústenie Nejedlého ulice do Saratovskej, toto naráža na značné problémy. Vyústenie nespĺňa požiadavky bezpečnej premávky. Je bezprostredne pred križovatkou, v blízkosti obratiska MHD a priamo v dnešnom výstupisku autobusov. Nemenej závažným problémom sú inžinierske siete, nad ktorými by bola táto komunikácia. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa spytat, ci sa plánuje vystavba rodinnych domov v Dubravka. Ak ano kde a za aké ceny. Dakujem.
Liana, 12.1.2006
!Vážená pani Liana, výstavba rodinných domov „na predaj“ sa zatiaľ v Dúbravke nepripravuje. Túto výstavbu si individuálne zabezpečujú iba vlastníci pozemkov, prevažne v severnej časti Dúbravky a temer výlučne pre potrebu svojich rodín. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, upozorňujem na neuveriteľné výtlky za križovatkou Saratovská/Drobného v smere do mesta na úrovni cukrárne, skoro som tam nechal nápravu. Viem, že zima ešte neskončila a ide zrejme o cestu magistratu, ak sa da vyzvite ich prosim k nejakemu aspoň dočasnemu riešeniu. Je to tam dosť zlé. Dakujem.
Braňo, 11.1.2006
!Vážený pán Braňo, na Vami spomínané poškodenie (výtlky) sme upozornili (a žiadali opravu) správcu komunikácie – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Oprava bude vykonaná podľa technologických podmienok – vhodné počasie. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opýtať ako dlho sa čaká na odpoved pri podaní žiadosti na parkovacie miesto.Máme ju podanú už 3 mesiace a zatial nám nebol nikto schopný odpovedať.Dakujem
Renata, 11.1.2006
!Vážená pani Renáta, domnievam sa, že Váš problém vyriešime pri Vašej osobnej návšteve, resp. telefonicky - 64 46 12 50 (Ing. Valtera). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či existuje zoznam firiem a ich predmet podnikania, ktoré podnikajú na území Dúbravky. Ak áno, kde je ho možné nájsť, ak nie nemohol by byť tento zoznam na stránkach MČ a aktualizovaný aspoň kvartálne?
Pavel, 10.1.2006
!Zoznam existuje, k nahliadnutiu je k dispozícii v stránkových hodinách na Organizačnom odd. MÚ. Jeho uvedenie na webovú stránku MÚ pripravujeme, keďže sa jedná o rozsiahly materiál, vyžaduje si to určitý čas. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného odd. a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať aká je možnosť odkúpiť byt po neplatičoch?
Mira, 9.1.2006
!Dobrý deň pokiaľ sa v mestskej časti uvolní byt po neplatičovi, tento je podľa výšky pohľadávky a technického stavu bytu: - zaradený do verejnej dražby - informácie sú prístupné na verejných tabuliach MČ Bratislava - Dúbravka, na internetovej stránke i v novinách. Oznam o dražbe je zverejnený min. 1 mesiac pred termínom dražby. - pridelený do nájmu uchádzačovi z evidencie žiadateľov o byt s prevzatím pohľadávky V súčasnosti nemáme žiadny voľný byt. Ing. Alena Kovalčíková - odd. SBF
?Zaujima nas historia nasej rodiny ktorej jedna vetva pochadza z Dubravky. Kde sa daju ziskat informacie o obyvateloch Dubravky spred obdobia prvej svetovej vojny? Matrika spravovana na fare udajne v minulosti vyhorela. Existuju niekde inde dostupne informacie tohto druhu?
Maria, 8.1.2006
!Podľa našich informácií vyhorela fara v Devíne, ku ktorej do polovice 18. stor. patrila aj Dúbravka. Od polovice 18. storočia by sa informácie tohto typu mohli nachádzať na dúbravskej fare. Presnejšiu informáciu by Vám mohli podať priamo tam na tel. č. 6436 1085 Ľ. Navrátil
?Pekný deň! Chcem sa spýtať, ako to vyzerá s ďalšou výstavbou bytových domov v Dúbravke? Na stránkach je starší dokument s pekným prehľadom. Zaujíma ma, či sa chystá stavať v Dúbravke aj nejaká spoločnosť, čo stavia byty aj pre obyčajných ľudí s priemerným slovenským zárobkom pretože si myslím že www.podvornice.sk to s cenou trošku prepískli. Ďakujem za prípadné info o ďalších investoroch, ktorí sa chystajú v Dúbravke stavať. Obyvateľ Dúbravky - Peter.
Peter, 8.1.2006
!Vážený pán Peter, na našej internetovej stránke uvádzame iba relevantné informácie - po schválení štúdií a po vydaní príslušných povolení v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v tomto zmysle stránku aktualizujeme. Druhá časť otázky (byty pre „obyčajných ľudí“) je veľmi široká a doslova celospoločenská. Vieme o tom, že záujem o byty stále predbieha ponuku čoho dôsledkom je výška cien. Samozrejme, že na stránku zaradíme informácie o každom relevantnom investorovi v našej mestskej časti. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcem Vas poprosit o informacie a tlacivo o dani z nehnutelnosti na rok 2006. V minulom roku sme kupili byt v Dubravke, vraj sa ma danove priznanie poslat na Danovy urad na Bazovej ulici, prosim vas o presnu adresu. Je platne tlacivo z minuleho roku, ci je nejaka zmena? Vopred dakujem za pomoc a radu
Vlada Bungerova, 5.1.2006
!Dobrý deň,správu dane z nehnuteľnosti vykonáva od 1.1.2006 Magistrát hl.m.SR Bratislavy prostredníctvom pracoviska na Bazovej ul.č.6. Potrebné tlačivá a formuláre sú k dispozícii na www.bratislava.sk. Ing.Riesz
?Ešte jeden dotaz.Jedná sa o voľne behajúcich psov bez košíka,sú to zväčša bojové plemená ako Rotvajlery,či Pitbuly,či by mestská polícia nemohla v takýchto prípadoch zakročiť proti majiteľom,alebo požiadať o odstrel takýchto voľne behajúcich zabijakov.Ďakujem.S pozdravom E.Jánoš
e.janos@sutn.gov.sk, 5.1.2006
!Dobrý deň, v súčasnosti platí zákon č. 282/2002 Z. z.ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Citovaný zákon nepozná rozlíšenie psov na bojové plemená ani nerozlišuje psov z hľadiska rasy. Pozná iba pojem nebezpečného psa, ktorým je každý pes, ktorý pohryzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný. Vodenie takéhoto psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok, pričom zákon nezakazuje takéhoto psa pustiť na voľno v miestach, kde to nie je zakázané iným právnym predpisom, napr. VZN mestskej časti. Evidenciu nebezpečných psov vykonáva obec, pričom vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, na ktorej je uvedený údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. To znamená, že majitelia voľne pobehujúcich psov, bez ohľadu na ich rasu, ak sa z hľadiska zákona nejedná o nebezpečných psov, ktorí sa pohybujú v miestach, kde to nie je zakázané, nedopúšťajú sa žiadneho porušenia zákona, či iného právneho predpisu. Mgr. Vladimír Stanko veliteľ MsP - Okrsková stanica Dúbravka tel. 64 53 43 52
?Dobry den pan Ing. Kubica. Svojho casu som upozornil na stav povrchu Trhovej ulice. Spominali ste, ze sa vyhradili prostriedky na opravu. Jedinu aktivitu, ktoru som tam vsak tento rok videl bolo vytvorenie parkovacih miest (alebo chodnika) pri novo vybudovanych objektoch. Zaujima ma preto, kedy sa realne opravia hlboke vytlky na tejto ulici. (je mi jasne, ze v tomto obdobi sa opravy realizovat nebudu). Zaroven mam otazku co sa tyka snehu. Verejne parkovisko na Trhovej ulici, pri restauracii ORIM vykazuje riadnu vrstvu snehu. Minuly rok tam par krat prebehol maly zhrnac, ktory pozhrnal sneh poodhrnal. Teraz sa neudialo nic, coho vysledkom su auta parkujuce na ulici samotnej. Na koho je mozne sa obratit, aby sa parkovisko aspon sprejazdnilo, resp. podkoho spravu patri? Dakujem.
Lipovský, 4.1.2006
!Vážený pán Lipovský, výtlky v celej mestskej časti opravujeme podľa naliehavosti a finančných možností. Chápem, že Vás trápi situácia najmä na Trhovej ulici, ale ako sám uvádzate, vlani sme zrealizovali parkovacie miesta, čím sme aspoň do určitej miery zlepšili dopravnú situáciu. Samotné výtlky budeme opravovať za vhodných klimatických podmienok. Definitívnym riešením situácie je až úplná rekonštrukcia Trhovej ulice (vrátane jej rozšírenia a vyriešenia križovatky s ulicou J. Alexyho) v súvislosti s dobudovaním objektov na jej západnej strane. Rozsah sneženia na konci roka 2005 je kalamitou, preto pri jej zvládaní postupujeme podľa naliehavosti. Zvládnutie kalamity si vyžaduje určitý čas, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Saratovská ul. od konečnej električiek Pri Kríži chodník smerom k stanici Mestskej Polícii Dúbravka a Hasičom na pravej strane cesty asi nikomu nepatrí keďže už dlhé roky je zarastený stromami a v zimnom období ho NIKTO nečistí. A to okolo denno-denne prejdú Mestský Policajti ktorí by s tým už mohli niečo urobiť!?
Fero, 3.1.2006
!Vážený pán Fero, predmetná komunikácia je zaradená ako komunikácia I. triedy do správy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. To isté platí aj pre priľahlý chodník. Preto Vám doporučujeme obrátiť sa s touto požiadavkou na odd. cestného hospodárstva na Magistráte v úradovni na Primaciálnom námestí. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, rada by som sa spytala, ci cestari na nas zamerne zabudaju a nechavaju cesty a cesticky zapadnute snehom? Mozem vediet preco na ulici Ozvoldikova neboli odrhnute cesty, chodniky, parkoviska? Naco sa caka? Az kym uplne nezapadneme snehom a nebudeme sa mat ako dostat do prace? Preco napr. teraz nezamestnani nechytia lopaty a neodhadzu sneh z chodnikov alebo parkovisk? Medzi Ozvoldikovou 6-8 je vyerodovany strom, ktory siaha na chodnik a brani chodcom. Vsimaju si Vasi poslanci vobec nase okolie a ak ano, bolo by fajn, keby sa nieco v tejto veci udialo. Ocenila by som viac postrehu! S pozdravom.
Obyvatelka domu Ozvoldikova 6, 3.1.2006
!Vážená spoluobčianka, rozsah sneženia na konci roka 2005 je kalamitou, preto pri jej zvládaní postupujeme podľa naliehavosti. Zvládnutie kalamity si vyžaduje určitý čas, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Miestny úrad nemá možnosť využiť nezamestnaných občanov pri riešení kalamity. Stav Vami spomínaného stromu preverí naše oddelenie životného prostredia a podľa zistenia zjednáme nápravu. Poslanci Miestneho zastupiteľstva sú k dispozícii občanom, napr. formou poslaneckých dní, o čom informujeme na našej internetovej stránke. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Kedy bude prosim aktualizovany formular "Čestné vyhlásenie" (na zníženie dane z nehnuteľností)v rubrike dokumenty? Dakujem.
Stefan, 3.1.2006
!Správu dane z nehnuteľnosti prestala M.č.Bratislava-Dúbravka vykonávať na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva hl.m.SR Bratislavy ku dňu 31.12.2005. Od 1.1.2006 správu dane z nehnuteľnosti vykonáva hlavné mesto. Za tým účelom zriadilo na Bazovej ul.č.6 nové oddelenie. Potrebné formuláre a tlačivá sú na www.bratislava.sk. Ing.Riesz,prednosta MÚD
?22.11.2005 pod odosielateľom "Obyvatelia Dúbravky" bol zadaný dopyt a odpoved na tento dopyt. Udivuje ma arogantnosť dopytovateľa. Aj nás sa nadstavba týka a nie sme nadšení hlukom, ale stavbu sme si odsúhlasili na stretnutiach majiteľov bytov a naviac zmluvne podchytili so spomínanou firmou. Nie som nadšený elánom stavebníkov už aj z dôvodu, že som chodieval na nočné služby a cez deň som sa snažil dohnať spánok, ale súhlasili sme so stavbou a ja si osobne vyprosujem, aby sa niekto podpisoval ako "Obyvatelia Dúbravky" čím ma drzo dotyčný zaradil proti mojej vôli k sťažovateľom. Navyše tento sťažovateľ asi nebude protestovať až nebude do domu zatekať a až firma urobí zateplenie. Aj potom sa bude sťažovať na "besných chlapcov z Oravy...", alebo je si ochotný zaplatiť strtechu a zateplenie ? Privítame jeho peniaze na fonde opráv, nech sa spojí s nájomníkmi. Obyvateľ domu Cabanova 14-20
obyvateľ domu Cabanova 14-20, 14.12.2005
?Dobry den. Chcela by som vediet, ci uz bol schvaleny rozpocet mestskej casti na rok 2005 a ci boli vyclenene financie na opravu chodnika od zastavky hore Hanulovou k domovu dochodcov, aj chodnikov popod Hanulovu 9 a 11? A aka dlazba sa tam uvazuje? Podla mna vzhladom na kopcovity teren jedina moznost je zamkova plus zberne kanaliky po okrajoch chodnika. Za odpoved dakujem
pika, 14.12.2005
! Vážená spoluobčianka, predmetný chodník je zaradený v rozpočte na rok 2006 a miestnym zastupiteľstvom schválený. Technické riešenie bude známe až v procese zabezpečovania zhotoviteľa formou verejnej súťaže v II. štvrťroku 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pre p.Ing.Ľubora Kubicu a p.Ing.Dušana Molnára a možno aj pre p.JUDr.Turčanovú máme jednu konkrétnu otázku a prosíme aj konkrétnu odpoveď.Kedy a kým sa urobí koniec besneniu oravskej firmy MBM-Stav, s.r.o. a jej terorizovaniu obyvateľov ob.d. Cabanova 14-20? Títo "odborníci z Oravy totiž robia nádstavbu 2 poschodí na spomínanom ob.dome, ktorú zahájili 1.11.2005 a aby stihli svoje heroické predsavzatia, prémie a iné výhody, plynúce im z tejto nekalej činnosti,robia 7 dní v týždni, od 7:00 do 19:00(oficiálne, lebo boli už aj do 20:30)vrátane nedieľ, takže na odpočinok neexistuje priestor.Hluk, ktorý nepozná limit decibelov nie je jediné merítko ich "odbornej činnosti", na ktorej si tak zakladajú aj na bilboardoch po BA. Obyvateľom horných poschodí sa prevŕtali zo strechy do bytov, ohrozujú ich na živote a zdraví, ničia im osobný majetok.Ťažké železné nosníky a materiál robotníci v zásade hádžu na strechu, ktorú tým prederavili tak, že pri prvom daždi boli horné byty, schodištia a steny mokré,ľudia si musia podkladať vedrá a lavóry, aby nemali zničený nábytok a koberce.A to všetko následne po ich "odbornom" zaizolovaní strechy.Pri rezaní panelov sa im hlavne v sobotu večer, keď sú všetci doma, darí vypínať elektrinu.Čo na to statik, ochrana životného prostredia, BOZP a iní kompetentní? Čo na to páni poslanci, ktorí kandidujú do VÚC a škeria sa na ľudí z plagátov, sľubujúc im, ako veľmi im záleží na blahu a spokojnosti spoluobčanov a ako všemožne bojujú proti neduhom spoločnosti? Prečo sa tam nevyberú vaši redaktori, prečo tam nejde Dúbravská televízia? Alebo majú fušeri z Oravy požehnanie od kompetentných za každých okolností? Vopred ďakujeme za odpoveď. Obyvatelia Dúbravky
Obyvatelia Dúbravky, 22.11.2005
!Vážený obyvateľ Dúbravky,menovaní vedúci oddelení nemajú vo svojej náplni činnosti riešenie problematiky,týkajúcej sa realizovanej nadstavby. Ak by ste boli mali záujem,bolo to možné zistiť z Organizačného poriadku MÚD, ktorý je celý publikovaný na našej internetovej stránke. Po prečítaní podnetu starosta m.č.Ing.Polák ihneď požiadal vedúcu Oddelenia územného konania a stavebného poriadku Ing.Rodákovú,ktorá ako stavebný úrad pripravovala vydanie stavebného povolenia, na výkon štátneho stavebného dohľadu. Dňa 22.11.2005 sa štátneho stavebného dohľadu zúčastnil aj majiteľ relizačnej firmy Ing.Antal a za vlastníkov bytov ich zástupca p.Klučiarik. Bola uskutočnená obhliadka bytov, ktoré boli sprístupnené s tým, že všetky závady, ktoré vznikli alebo vzniknú počas výstavby budú zaznamenané v stavebnom denníku a budú postupne odstraňované. Bez ich definitívneho odstránenia nebude stavba skolaudovaná. Výpadok el.energie bol až po odchode robotníkov zo stavby. Stavebník má samostatné napojenie na staveništný prúd a nie je v žiadnom prípade závislý na el.energii z bytového domu. Dodavateľská firma bola upozornená aj na ostatné vami uvádzané námietky.Na stavbu je vydané platné stavebné povolenie. V prípade ďaľších námietok je potrebné kontaktovať vášho zástupcu vlastníkov bytov, alebo priamo Ing.Rodákovú, č.tel.69250256. Ing.Riesz,prednosta
?Rád by som vedel,ako jeden z obyvateľov dotknutého domu, kto si dovoľuje podpísať príspevok v mene"obyvateľov Dúbravky"!!! Tento príspevok vlastne podpísal aj mňa a moju rodinu s čím nesúhlasím, nakoľko dotyčný musel vedieť, do čoho idú obyvatelia domu Cabanova 14-20 a mal možnosť naniesť pripomienky na schodzach, alebo do zmlúv s firmou MBM. Neviem veľa o firme MBM, ale nazývať ich fušermi a ich prácu besnením to je choré. Viem, že je to ťažké žiť v hluku,ale boli sme na schôdzach - vari nie ? Kto sa tituluje ako "Obyvateľ Dúbravky?!". Luboš
Luboš, 12.12.2005
!Plne sa stotožňujem s názorom obyvateľa domu na Cabanovej 14 - 20 p. Luboša, nakoľko reakcie "obyvateľov Dúbravky" na základe im podanej informácie JUDr. Kolárikom sú zavádzajúce. Mestská časť Bratislava Dúbravka nemala v správe uvedené domy, nerozhodovala o realizácii nadstavby, nevyberala dodávateľa, nepodpisovala s ním zmluvu. Je to v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníkov, alebo nájomcov bytov.
Ing Otto Riesz prednosta MÚ
?Moze mi niekto vysvetlit, preco na parkovisku pred Coop Jednota na Homolovej ulici nie je osvetlenie, teraz uz navecer je to tam az nebezpecne.Komu to patri a ci sa s tym neda nieco robit. Dakujem. S pozdravom Viera z Dubravky
Viera, 13.12.2005
!Vážená pani Viera, nájomcom parkoviska pred predajňou je COOP Jednota, spotrebné družstvo Bratislava. Vlastníkom pozemku je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý má aj v správe verejné osvetlenie. O riešenie problému s osvetlením je potrebné požiadať vlastníka pozemku. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pekný den, mám otázku. Susedia si asi pred dvoma rokmi vymenili v celom byte radiátory. Samozrejme za väčšie. Tým pádom čerpajú vlastne viac tepla, ktorého náklady vzhľadom k absencii meračov tepla hradíme všetci my ostatní. Pýtam sa, či sú dajaké právne páky na to, aby susedia uhrádzali teplo, ktoré navyše odoberú.
obyvateľ Dúbravky na Cabanovej ulici, 12.12.2005
!Žiaden legislatívny predpis neošetruje prípad výmeny radiátora za väčší. Nadpolovičná väčšina spoluvlastníkov domu, ktorým správca rozpočítava dodané teplo na vykurovanú plochu /m2/, môže odsúhlasiť takémuto konečnému odberateľovi koeficient úmerný zväčšenej odovzdávacej plochy radiatora oproti pôvodnému. Najlepším riešením je montáž termostatických hlavíc a pomerových meračov u všetkých spoluvlastníkov. Ing. Pistovčák
?K večne téme psíčkari: Dokedy budú neobmedzene a hrdo venčiť psíčkari svojich hafanov v športovom areáli elektrotechnickej školy ul. K. Adlera? Nielenže v čase využívania obťažujú aj voľne pobehujúci psi návštevníkov, ale svojimi "pamiatkami"obšťastňujú aj žiakov, nielen elektrotechnickej školy, ale aj základnej školy, ktorí sem povinne chodia cvičiť do hovien. Či je to hovno čerstvé, alebo suché (alergia) je jedno. Čo robí MÚ okrem vydávania všeobecných nariadení? Čo robia školy, ktoré myslím že majú dokonca aj stálebývajúcich školníkov. Načo je mestská polícia? Aby sa len prevážala v autíčkach? V neposlednom rade ma napadá- načo je vlastne MÚ keď si nevie urobiť poriadok priam pod nosom???? To mám podložiť svoje tvrdenie nafotením psíčkarov? A myslíte, že by mi stačila za jeden deň 64 kB karta???
Luboš, 12.12.2005
!Dobrý deň, pri plnení úloh na území MČ Dúbravka je kladený dôraz aj na kontrolu VZN MČ Dúbravka č. 1/2003, o podmienkach chovu psov na území MČ Dúbravka, pričom pozornosť je zameraná predovšetkým na miesta, kde je vodenie psov zakázané, ako napr. školské dvory a ihriská. Kontroly sú vykonávané aj v školskom areáli SPŠE na ul. K. Adlera. Táto problematika v MČ Dúbravka, ale i v ostatných MČ by si objektívne zasluhovala oveľa viac pozornosti zo strany príslušníkov MsP, avšak pri súčasných početných stavoch personálneho obsadenia stanice to nie je možné. Školských areáloch rôzneho druhu je len v Dúbravke viacero a nie je možné zabezpečiť, aby v každom z nich vykonával nepretržitú službu príslušník MsP, ktorý by zabraňoval vstupu občanov do areálu zo psami. Z uvedeného dôvodu popri plení iných úloh v zmysle zákona o obecnej polícii, príslušníci MsP sporadicky kontrolujú aj školské areály a detské ihriská, kde je situácia najproblematickejšia. Z podnetu p. Ľuboša vyplýva, že školský areál SPŠE na ul. K. Adlera zrejme k takýmto lokalitám patrí a preto mu bude zo strany OS MsP Dúbravka venovaná väčšia pozornosť. Zároveň by som chcel pisateľa podnetu požiadať, ak má záujem spolupodieľať sa na riešení uvedeného problému, okrem písania podnetov môže sa telefonicky obrátiť na bezplatné telefónne číslo 159 a v aktuálnom čase nahlásiť skutočnosť, že v areáli sa pohybujú občania so psami, čím by napomohol k efektívnemu zásahu hliadky voči páchateľom priestupku. Podľa vlastného uváženia možete využiť aj telefónne číslo operačného pracoviska Okrskovej stanice MsP Dúbravka - 64 53 43 51. S pozdravom Mgr. Vladimír Stanko - veliteľ MsP
?Vážený pán Kubica, ďakujem za odpoveď na otázku ohľadom dopravnej situácie na Koprivnickej ulici. Rád by som však trochu otázku doplnil o tieto dva body: 1. Neuvažuje sa na ulici Koprivnická aspoň s parkovaním vozidiel čiastočne na chodníku tak, ako sú novo namaľované parkovacie miesta na Talichovej ulici? 2. Zásadnejšia otázka - keďže sa čoskoro stanem obyvateľom Koprivnickej ulice, bytostne ma zaujíma, kadiaľ presne povedie Vami spomínaná komunikácia spájajúca Koprivnickú ulicu a ulicu Pod záhradami? Môžte mi kľudne napísať aj parcelné čísla (pozriem si to na katastrálnej mape), resp. medzi ktorými objektmi komunikácia povedie. Bol som sa tam totiž poriadne poobzerať a neviem si vobec predstaviť, kadiaľ by komunikácia mohla viesť (okrem existujúcej ulice V. Dolinského, ktorá ale ústi na Vendelínsku ulicu). Ďakujem za informácie.
Andrej Netri, 12.12.2005
!Vážený pán Netri, na Koprivnickej ulici s takouto možnosťou neuvažujeme - malá šírka chodníkov neumožňuje čiastočné parkovanie. Komunikácia kategórie MO 8/30 (0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5) dĺžky 170m s bitúmenovým povrchom spájajúca Koprivnickú ulicu s ulicou Pod záhradami povedie pred juhovýchodným krídlom polyfunkčného domu. Napojenie na Koprivnickú ulicu – oproti Chrobákovej ulice, vyústenie do ulice Pod záhradami – oproti domu č.4, resp. č.6. Prevýšenie ulice Pod záhradami voči Koprivnickej ulici je cca 3 m. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Aka cena je za rocny prenajom parkovacieho miesta a aka je cena za dopravne znacenie,na Nejedleho ul.. VDAKA ZA ODPOVED.
Marek, 11.12.2005
!Vážený pán Marek, poplatok za vyhradené parkovanie je pre fyzickú osobu 3.650,- Sk ročne, t. j. 10,- Sk za deň. Poplatok pre právnickú osobu činí 5.110,- Sk ročne, t. j. 13,- Sk za deň. Držiteľ preukazu ZŤP je od poplatku oslobodený. Cena dopravného značenia (zvislé i vodorovné) je cca 4.400,- Sk. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Zdravim, mam otazocku: Okolo domu na Huscavovej 3 sa zacalo vykopavat. Rad by som vedel ktora firma to robi a preco. Jedna sa o mensi vykop, vyzera to ako kabelaz. Ddaka za odpoved. BA 7.12.2005
Ernest Beinrohr, 7.12.2005
!Vážený pán Beinrohr, Sovak Telecom a. s. Bratislava vykonáva na uliciach Lipského a Húščavova rozkopávku za účelom opravy poruchy telefónneho kábla. Rozkopávka je povolená do 22. decembra 2005 a konečná úprava zelene (zatrávnenie, skosenie) do 30. apríla 2005. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Asi to nie je v kompetencii nasej mestskej casti, ale myslim, ze by ste mali byt o tom informovani. Ved ide o nas, dubravcanov. Chcela by som vediet, ako budeme chodit smerom do mesta po postaveni komplet dialnicneho obchvatu. Ked bude krizovat Harmincova dialnicu, bude tam semafor? A bude preferovat nas smer, z a do Dubravky? Alebo budeme stat v zapchach a cakat, kedy sa uvolni krizovatka a my budeme moct vyjst na Lamacsku? A co odbocenie do Tesca, reps. z Tesca do Dubravky? Pomoze vobec vystavba tohto useku, nam, dubravcanom? Este by som chcela vediet, kde bude koncit Dubravska cesta? Na tej krizovatke pri hlavnom vchode do SAV? Alebo inde? A nemoze nejak mestska cast tlacit na magistrat, aby pozdlz tejto cesty urobili chodnik pre chodcov(l. cyklistov)? A bude to iba pre osobne auta, ci aj kamiony/autobusy? A kedy ju zacnu stavat? Mam obavy, uz teraz mame kritivku situaciu a zapchy. A co bude po ukoncenie stavby dialnice, je otazne, ci to bude prospesne pre nasz nasej mestskej casti? A mame od nas vobec niekoho, kto za nas lobuje v tejto suvislosti??? Dakujem za odpoved.Dufam, ze mi niekto na to dopovie, viem, ze aj nmnohch inych to trapi.
zuzana, 5.12.2005
!Vážená pani Zuzana, pri ceste „do centra“ je možné využiť 4 smery („z Agátovej“, „z Alexyho“, „z Harmincovej“, „zo Sch. – Trnavského“), po dobudovaní diaľnice i piaty („z Polianok“). Harmincova ulica povedie mostom ponad diaľnicu k úrovňovej svetelne riadenej križovatke s Lamačskou cestou s možnosťami odbočenia na sever (ku krematóriu) a juh (do centra, resp. OD TESCO). Časovanie radiča svetelnej signalizácie bude zohľadňovať aktuálnu dopravnú potrebu. Z OD TESCO smerom do Dúbravky sa bude jazdiť severným smerom po Lamačskej ceste (do krematória) s odbočením do Harmincovej ulice, alebo pokračovať ďalej na sever ku križovatke s Alexyho ulicou. Diaľnica má pre nás a nielen pre nás obyvateľov Dúbravky, obrovský význam. Okrem primárnej funkcie (doprava) je to odľahčenie miestnych a mestských komunikácií – zníženie počtu vozidiel, zlepšenie plynulosti a zvýšenie bezpečnosti. Nezanedbateľným významom diaľnice je „oživenie investícií“, teda zvýšenie zamestnanosti a z toho vyplývajúci nárast životnej úrovne. Je len na škodu nás všetkých, že pôvodný plán z roku 1967 – dobudovať diaľničnú sieť do roku 1985 sa nezrealizoval včas. Dúbravská cesta bude prepojená s ulicou Polianky a bude mať chodníky. V súčasnosti je vo výstavbe. Jej vyústenie do svetelne riadenej križovatky s Lamačskou cestou bude rovnaké ako dnes. Tranzitujúce kamióny po nej jazdiť nebudú. Ohľadom „lobbingu“ – len toľko, máme spoluobčanov – poslancov v Mestskom zastupiteľstve, vo VÚC i Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí pracujú pre náš prospech. Viacej informácií je možné získať návštevou Miestneho úradu počas stránkových hodín, tiež na internete na stránkach www.highways.sk www.ssc.sk www.doprastav.sk www.nsdsas.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň dámy a páni, som doslova šokovaný, ako naša Dúbravka vyzerá. Bývam tu 20 rokov, za "totality" sme súťažili o titul vzorné sídlisko- ale dnes- taký neskutočný neporiadok, špina, smetisko ako je v celej Dúbravke som ešte nezažil. Od piatok nie je nikde ani sneh, dokonca 3 dni svietilo slnko ale nevidel som nikoho, kto by s tým začal niečo robiť. Jednoducho s m e t i s k o, neodhrabané listy, papiere sú úplne všade kam sa pozriete, pri akože plánovom podchide pri DK pri modrom výškovom dome pod schodami dokonca už skládka odpadu, ošípané v chlieve majú väčší poriadok ako je v našej mestskej časti! Keby sa hodnotil neporiadok v meste MČ Dúbravka by zvíťazila s obrovským náskokom. Špina pri cestách , okrajoch chodníkov, pri plotoch, medzi domami, okrajoch parkovísk, zaviate a zanesné kanále, taktiež medzi domami kde sú predzáhhradky, v kríkoch - jednoducho a ešte raz všade naviate listy, ktoré už aj začínajú hniť..... Je zaujímavé že napr. v Karlovej Vsi sa s tým vysporiadali ako aj v novembri, všetko čistili a aj teraz v sobotu lístie vyhrabávali a v Dúbravke sa budeme vyhovárať na objektívne príčiny alebo neviem na čo. Moja otázka - budeme tráviť vianoce v Dúbravce ako na smetisku alebo niekto s tím niečo urobí? 2. všimol som si , že boli vymieňané niektoré prístrešky MHD. Čo sa mieni spraviť s tými prístreškami - konkrétne na zastávkach električky na konečnej, pri Saratove, kostole a dome Služieb? Už temer porozíjané všetky sklá, rozpadajúce sa obrubníky, dokonca v smere na konečnú pri dome služieb už aj odlupujúca sa časť strechy. Nie je tým ohrozené priamo zdravie obyvateľov? V akom štádiu je príprava ich rekonštrukcie? Či počkáme nech časť tej strechy pri silnom vetere odletí niekomu na hlavu alebo cez robité sklá niekto padne pri vyskakovaní priamo pod auto? 3. na jar tohto roku som sa pýtal ohľadom rekonštrukcie podchodov. Doteraz nič, Taktiež nebudem hodnotiť opravy lavičiek, či nátery zhrdzavených zábradlí po Dúbravke. Každý občan si podľa mňa prechádzkou môže urobiť obraz sám. Ale späť k podchodom. Máme 2 a sú úplne otrasné. Špina, smrad, dočarbané ako v nejakom brlohu. Nedivím sa že ľudia radšej zbesilo prebehujú cez cestu, keď použitím takého pochodu sa im môže urobiť žalúdočná nevoľnosť. Kedy budú opravené a aby sa nimi dalo dôstojne prejsť?? S úctou, Martin, 4.12.2005
Martin, 5.12.2005
!Vážený pán Martin, aj my sa pripájame k Vášmu apelu na udržiavanie čistoty a poriadku v Dúbravke a prosíme Vás aby ste ho zaslali na kompetentné miesto. Zrejme ako to vidíte Vy, žijú tu ošípané a miesto toho aby doržiavali čistotu, robia z Dúbravky chliev. Ja osobne to až tak zle nevidím aj keď je pravda, že by sme mohli byť čistotnejší a poriadnejší. Asi sme za toho socíku mali väčší strach a toľko sme si nedovolili ako dnes. Ničiť lavičky, spreyovať fasády, rozbíjať sklá na zástavkách, a pod. Aj polície sme sa viac báli. Dnes je bezzubá, bez kompetencií a zavalená omnoho vážnejšími činmi ako je dávať pozor na čistotu. To by sme si mohli aj občania sami. Len keby sa nám chcelo. Prosím, opýtajte sa Dopravného podniku čo urobí s rozbitými prístreškami. Možno Vám odpovie, ja som sa to zatiaľ nedozvedel, ale je fakt, že päť ich už vymenili. A ako ďalej píšete ani na podchody Vám od jari neodpovedali. Samozrejme že aj to patrí do kompetencie mesta lebo cesty po ktorých chodí MHD spravuje mesto. Najradšej by som bol, keby som nikdy nemusel občana zorientovať na adresáta sťažnosti a keby žiadnej sťažnosti nebolo. Samozrejme, že máte stopercentnú pravdu ale neviem iné urobiť ako Vám poradiť: presťahujte sa do K.Vsi alebo ešte lepšie do Wiedne. Pozor do Paríža nie, ten je špinavší ako Dúbravka. Odd. ŽP.
?V súvislosti s nadstavbou 2 nových poschodí na Cabanovej 14-20 ma zaujíma ako budú riešené parkovacie miesta pre majiteľov nových bytov. Vari len nebolo vydané stavebné povolenie bez zohľadnenia tohto problému?
Dušan Slivka, 4.12.2005
!Vážený pán Slivka, v zmysle stavebného povolenia č. OR/18234/2/2005/Ma zo dňa 16. septembra 2005 bude vybudovaný objekt SO 03 – Parkovisko na Cabanovej ulici č. 14, 16, 18, 20. Jedná sa o 20 parkovacích miestz systémom „AREAL“ – zatrávňovacie železobetónové dosky. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, rád by som sa spýtal ako a kedy sa bude riešiť dopravná situácia na Koprivnickej ulici. Ide o to, že táto ulica je obojsmerná a naviac sa na nej parkuje popri chodníku (v úseku od ústia ulice Jura Hronca po ústie Plachého ulice), takže voľná časť cesty je dosť úzka a už teraz je tam problém, keď idú dve vozidlá proti sebe, aby sa vyhli. Táto situácia ako aj záťaž ulice sa ešte zhoršia po tom, čo bude odovzdaný do užívania nový polyfunkčný objekt Koprivnica. Preto ma zaujíma, či dôjde napr. k zjednosmerneniu ulice, alebo k jej rozšíreniu, aby bola doprava na nej bezkolízna (príp. aby sa znížila jej dopravná záťaž). Osobne by som navrhoval, aby ulice Koprivnická a Talichova boli jednosmerné v úseku od križovatky s Tulipánovou až po križovatku so Švantnerovou, pričom pre opačný smer sa dajú použiť napr. ulice Pod záhradami, Vendelínska a Tulipánová. Vopred ďakujem za informácie.
Andrej Netri, 2.12.2005
! Vážený pán Netri, so zjednosmernením ulíc Koprivnická a Talichova sa uvažovalo už v roku 2001. Bolo však zistené, že následkom by boli príliš dlhé obchádzkové trasy. Priestorové podmienky neumožňujú rozšírenie predmetných komunikácií. Spolu s výstavbou polyfunkčného objektu „Koprivnica“ sa vybuduje komunikácie spájajúca Koprivnickú ulicu a ulicu Pod záhradami, ktorá zlepší dopravné pomery na Vami spomínanom úseku ulíc Koprivnická a Talichova. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?S touto otázkou som sa pred dlhším časom už na vás obrátil, myslím však, že je potrebné položiť moju otázku konkrétnejšie. Detské ihrisko za domami ulice Homolova a detskou škôlkou na Cabanovej je v pekných dňoch pomerne frekventovaným miestom. Jeho vybavenie však nielenže nespĺňa základné bezpečnostné európske normy, za jeho vybavenie by sa hanbil aj akýkoľvek správca v bývalom režime. Ak si raz budú tam žijúce deti rekapitulovať svoju mladosť, budú si blahoželať, že si na tých 3-4 kovových preliezkach vážnejšie neublížili. Rodičia týchto detí žijúcich v tejto časti Dúbravky však platia rovnaké dane ako tí, ktorí žijú poblíž ihrísk, vybavených modernými "európskymi" drevenými preliezkami so šmýkalkou. Neuspokojí ma odpoveď, že tento rok bol dosypaný piesok do oboch pieskovísk - to by sa malo robiť prirodzene spolu s čistením každý rok na všetkých pieskoviskách. Odpovedzte mi prosím, či na jar 2006 budú na tomto ihrisku osadené nové atraktívnejšie a najmä bezpečnejšie preliezky. Predpokladám, že vaša odpoveď bude obsahovať: ...v r. 2006 neplánujeme... Predtým, než to ale napíšete, porozmýšľajte prosím o tom, koľko 1 rok znamená v živote malého 2 - 4 ročného dieťaťa. Vopred vám ďakujem za odpoveď.
Michal, 29.11.2005
!S Vašim názorom možno v mnohých veciach iste súhlasiť a je rovnako v našom záujme vybaviť detské ihriská európskym štandardom aj v ostatnej časti našej mestskej časti.Čiastočne to aj uskutočňujeme a iste uznáte, že nie je možné vzhľadom na limitovaný príjem MČ dovybaviť všetkých 87 ihrísk našej MČ naraz. MÚ v jednotlivých kapitolách hospodári s čiastkou ktorú schvaľuje MZ a táto čiastka odpovedá celkovému prijmu obce. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti ešte nie schválený rozpočet na r. 2006, nevieme Vám zodpovedať či predmetné detské pieskovisko bude revitalizované v r. 2006 alebo nie. V prípade vyčlenenia dostatočného objemu finančných prostriedkov tomu tak isto bude. S pozdravom Ing.D. Molnár
?Uz raz som Vás informoval o velkej frekventosti mot voz na Bošániho ul - L.Zúbka.Prosím monitorujte premávku na tejto ulice od 6,30 - 9,30 a zistíte kolˇko mot.vozidiel za túto dobu prejde,či neruší obyvateľov tejto ulice a uvažovať o jej zjednosmernenie.Ďakujem.
obcan, 28.11.2005
!Vážený spoluobčan, Miestny úrad monitoring dopravy nevykonáva. Prípadné zjednosmernenie vyššie uvedených ulíc (ako sme odpovedali na Váš dotaz z 19. augusta 2005) bolo prerokované už v roku 2001 v komisii dopravy MZ a návrh bol predložený Okresnému dopravnému inšpektorátu Bratislava IV. Tento návrh nebol prijatý predovšetkým z dôvodu ešte väčšieho zaťaženia križovatiek ulice Mikuláša Schneidera – Trnavského s Harmincovou, resp. Bagarovou ulicou a podstatného zvýšenia nebezpečia kolízií na Vami spomínaných uliciach – zvýšenie rýchlosti motorových vozidiel, ako dôsledok zjednosmernenia. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcem reagovať na problematiku neodhrabaného lístia. Každý rok sa opakuje tá istá situácia - nahromadené lístie sa kopí na chodníkoch. Keď na túto hnijúcu masu napadne sneh, vznikne nebezpečná klzká kaša, ktorá ohrozuje občanov úrazom z pošmyknutia. Nehovoriac o tom, že do práce prichádzame zašpinení ako prasce. Videla som, že v niektorých lokalitách sa vykonával zber a odvoz lístia, nie však u nás, pri MŠ Pri Kríži. Podľa akého kľúča sa vykonáva zber a odvoz lístia a kto to má na starosti? Ďakujem.
Hana, 28.11.2005
!Zber a odvoz zabezpečuje MČ prostredníctvom dodávateľskej firmy, pričom z kapacitných dôvodov nie je možné v priebehu cca dvoch týždňov zabezpečiť odvoz lístia z celej MČ, ktorej výmera predstavuje celkom 579 000m2 v rovine a 71 000m2 na svahoch. Z uvedeného dôvodu nebola do príchodu snehu očistená dotknutá lokalita. Po ustúpení snehovej prikrývky budeme v prácach pokračovať. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobrý deň. Rada by som poznala odpoveď na otázku komu patrí priľahlý úsek pri stánkoch oproti Saratovu na zastávke MHD smerom do DNV. Nakoľko je tu znovu zima a už padá sneh, kto má očisťovať daný úsek od snehu? Obec, mesto, majiteľ stánkov alebo DPMB? To isté platí aj o schodoch, ktoré vedú na horemenovanú zastávku. Za odpoveď ďakujem.
Ingrid Šmýkalová, 25.11.2005
!Vážená pani Šmýkalová, zastávku MHD je povinný čistit Dopravný podnik Bratislava, a. s., priľahlý chodník a schody pred stánkami vlastník stánku a chodník vrátane schodiska pri budove vlastník budovy (Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave). Chodník k zdravotnému stredisku je povinný čistiť do polovice majiteľ stánku a od polovice (ku zdravotnému stredisku) vlastník zdravotného strediska (f. ASKLEPIOS s. r. o.). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, zaujímalo by ma, prečo mi do dnešného dňa (22.11.2005)neboli doručené volebné lístky. Bývam na Bošániho.
Mgr. Frídová, 22.11.2005
!Pani Mgr. Frídová, dôvodov prečo Vám neprišla pozvánka na voľby môže byť niekoľko. V prvom prípade je možnosť, že nie ste evidovaná v zozname voličov na našom Miestnom úrade, a to je Váš prípad. Skutočne som Vás tam nenašla. Buďte taká milá a ozvite sa mi telefonicky, aby sme sa mohli dohodnúť a odstrániť túto nezrovnalosť.Ešte by som chcela pripomenúť, že občania nedostávali hlasovacie lístky, tie dostanete až na voľbách v komisii podľa miesta trvalého bydliska uvedeného v OP. Občania dostávali oznámenie o dni, mieste a čase konania volieb.Občania bývajúci na Bopšániho ulici majú možnosť voliť v okrskovej komisii č. 29, v budove bývalej ZŠ na Batkovej ul. v sobotu 26.11.2005 v čase od 7.00 - 22.00 hod. S pozdravom Ing. M.M.Danková , vedúca Organizačného odd. MÚ T:02/6446 3050, 02/6920 2513
?Lokalita Drobného/Nejedlého/Sekurisova. Ako som si všimol, mesto tento rok rezignovalo na upratanie spadaného lístia. Pomaly začína snežiť a k uprataniu už asi nedôjde. Čo je príčinou?
Jan, 22.11.2005
!Vzhľadom k tomu, že došlo pomerene neskoro k výraznejšiemu opadu lístia táto lokalita skutočne ešte nebola čistená. MČ zabezpečuje odstraňovanie lístia na celkovej výmere cca 350 000m2 a kapacitne nie je možné túto službu zabezpečiť v priebehu dvoch až troch týždňov.Samozrejme pokiaľ príde k otepleniu a ústupu súvislej snehovej vrstvy budeme v prácach pokračovať. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobrý deň, zaujíma ma, či sa plánuje nejako riešiť katastrofálna situácia s parkovaním v Dubravke. Konkretne poznam situáciu v okolí Nejedlého a Drobného. Tu často autá parkujú aj na trávniku alebo na chodníku tak, že chodci musia chodiť po ceste. Osoby na vozíčku alebo mamičky s kočíkmi majú manévrovanie medzi autami ešte ťažšie. Už som sa na túto tému dotazovala viackrát... ďakujem
marcela, 22.11.2005
! v rozsahu daných možností (terénna konfigurácia, finančné prostriedky) sa mestská časť Bratislava – Dúbravka snaží riešiť zlú situáciu s parkovaním motorových vozidiel aj v okolí ulíc Nejedlého a Drobného. Zlú priechodnosť na Nejedlého ulici sme riešili vyznačením čiastočného parkovania na chodníku tak, aby bol zabezpečený priechod chodcov ako aj mamičiek s kočíkmi. Rozšírenie parkovacích možností na Vami spomínaných uliciach je za daných možností veľmi obtiažne, nakoľko to neumožňuje konfigurácia terénu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Kde všade sa dá hrať v Dúbravke squash?
Jano, 22.11.2005
!Squash v Dúbravke pre verejnosť je v budove "IMET",ul. Sch.Trnavského 2/A. Tel.recepcia: 02/6541 2345 (objednávky). Prevádzková doba: Po-Pia 7.00-23.00 h So-Ne 8.00-22.00 hod. S pozdravom Mgr. Mária Némethová, ref.obchodu a podnik.aktivít
?Chcela by som vediet, ake prace prebiehaju na objekte na Sekurisovej 16 a na ake ucely by mal v buducnosti sluzit. Dakujem
Katarina, 21.11.2005
!Vážená pani Katarína, v zmysle stavebného povolenia č. D-2005/20323-1009/G/54/Ry zo dňa 6.9.2005 sa vykonáva „Rekonštrukcia a modernizácia areálu Sekurisova 16“. Pôvodná funkcia objektov (administratíva, sklady) sa nemení. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Citujem z Vašej odpovedi dňa 18. 7. 2005 "V otázke Vami spomínaného chodníka je stavebníkovi uložené tento nielen uviesť do pôvodného stavu (ako sám píšete značne poškodeného) ale jeho rekonštrukcia – výmena liateho asfaltu v celej výmere, vyrovnanie obrubníkov vrátane pozdĺžneho odvodnenia komunikácie a odstránenie všetkých aktuálnych nedostatkov. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy." Skutočnosť je však celkom iná pán Kubica. Firma, ktorá realizuje opravu chodníkov, opravila len tie časti, kde boli rozkopávky a pár menších, poskodených častí. O celej výmere chodníka nemôže byť ani reči. Zájdite sa pozrieť a uvidíte sám. Hlavne oproti Drobného 9 je chodník v dezolátnom stave. Dakujem. Jan
Jan, 20.11.2005
!Vážený spoluobčan, v mojej odpovedi zo dňa 18. 7. 2005 som nevysvetlil výraz „v celej výmere“ čo žiaľ spôsobilo nedorozumenie. Stavebné povolenie č. D-2004/11509-613/G/25/Ry zaväzuje stavebníka k rekonštrukcii chodníka nielen v rozsahu výkopu rýhy, ale na celej ploche, ktorú zhotoviteľ pri prácach poškodí. Situáciu na Vami spomínanom chodníku poznáme – rozsah sieťového rozpadu liateho asfaltu je cca 150 m2. Opravu poškodeného chodníka zaradíme do návrhu plánu opráv na rok 2006. Realizácia je závislá od finančných možností mestskej časti Bratislava – Dúbravka. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?pekný deň, chcela by som sa opytať kedy bude vykonaná oprava dreveného obkladu pieskoviska na bošaniho ul.? bolo to prislúbené pred letom, bohužial len telefonicky. je to dosť nebezpečné pre hrajúce sa deti. ďakujem
Katarina, 18.11.2005
!Vzhľadom k tomu,že dodavateľská firma v danom čase nedisponovala potrebným materiálom, predmetné pieskovisko bude upravené v jarných mesiacoch pred začatím sezóny, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti už nepredpokladáme využívanie pieskoviska. S pozdravom Ing.D.Molnár
?dobrý deň, ja by som vás poprosila o odpoveď resp. riešenie problému, ktorý sa dá pomenovať aj ako "Dom služieb". Myslím si,a nie som sama, že nespĺňa pôvodný účel. Stal sa totiž hlavne miestom kde sa stretavaju niektorí občania len za účelom konzumácie alkoholu a to nie v práve primeranom množstve. jednoducho povedané počas celého dňa tu máte možnosť stretnúť nielen podnapitých ale aj úplne opitých,aj ženy, ktorí si ulavia všetkými spôsobmi priamo pred vami príp. pred deťmi, čo sa stalo mne nejeden krát. okrem toho je hlavne v okolí novinového stánku neznesiteľný smrad a špina, nevynímajúc podgurážených okolosediacich. Dorazil ma dotaz môjho syna či ten ležiaci ujo na zemi je mrtvola. Prosím, dá sa to riešiť? alebo aspoň obmedziť množstvo alkohol predávajúcich prevádzok resp. otváracích hodín resp. ponúkaného tovaru? Myslím si, že by to potešilo aj ostatních nakupujúcich v potravinách a i. keby sa nemuseli vyhýbať tackajúcim sa spoluobčanom, a to nehovorím o príklade, ktorí týmto dávajú deťom, a okolo sa prechádzajúcim triedam škôlkárov.Ďakujem.
Katarina, 18.11.2005
!Vážená pani Katarína, pokúsime sa odpovedať na problém týkajúci sa NS Domu služieb.Je pravdou, že v nákupnom stredisku Domu služieb, myslíme teraz prízemie - v okolí novinového stánku sú 3 prevádzky, ktoré alkohol predávajú. Je to predajňa REMA 1000, daľej pod schodmi Večierka, a v tesnej blízkosti novinového stánku je ochutnávka Zlaté hrozno. Ťažko povedať pokiaľ popíjajúcich konkrétne neprichytíme pri samotnej konzumácii,z ktorej prevádzky alkohol pochádza, a či vôbec z menovaných prevádzok pochádza. Nie je žiadnou tajnosťou, že tzv, individuá, si nosia už ten svoj trúnok priamo zo sebou. Z týchto dôvodov sme opätovne požiadali MsP, ktorá jediná požívanie alkoholu môže na ulici skontrolovať,aby sprísnili monitorovanie v okolí spomínaných prevádzok a súčasne prizývame spomenuté prevádzky ku nám na povor do komisie podnikateľských aktivít.Ak ani po osobnom pohovore nenastane náprava budeme nútení pristúpiť k tvrdším opatreniam, t.j. k zmene prev. doby u dotknutých prevádzok. Pfaundlerová,ref.podnikateľských aktivít
?Mohli by ste nam poradit, kde sa nachadza v Dubravke kniznica?
Natalia, 16.11.2005
!Miestna knižnica sa nachádza na Sekurisovej ul.č.12.Ing.Riesz
?Ja robim projekt na temu historia dubravky a chcel by som vediet ako mam zistit historiu kostola sv. Damiana a Kozmu popripade kde by som mohol zohnat nejaky material Prosim o rychle odpivedanie a vopred velmi pekne dakujem
Mirec ss, 16.11.2005
!Informácie o kostole Sv. Kozmu a Damiana nájdete v encykloŕdii Slovensko I. časť. Ďalšie informácie nájdeta napr. v publikácii Záhorská Bratislava. Ľubo Navrátil
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je pravda, že Oddelenie daní by sa malo od budúceho roku presťahovať do mesta na Bazovu ulicu. Myslím si totiž, že to je veľký nezmysel. Veď kto myslí na starých dúbravčanov? Ako budú títo chodievať podávať daňové priznanie niekde do mesta? Dúfam, že sa táto zmena nestane realitou a Oddelenie daní ostane v Dúbravke. Ďakujem
občanka Dúbravky, 16.11.2005
!Dobrý deň, konečné rozhodnutie o tom, či sa Odd.daní presťahuje do mesta je na Magistráte hl.m.SR Bratislavy a poslancoch Mestského zastupiteľstva. Naša mestská časť však voči takémuto postupu má zásadné výhrady práve z dôvodov, ktoré uvádzate. Ing.Riesz
?Dobry den, zaujimalo by ma, ci a ako sa robi kontrola vyhradenych parkovacich miest. Mnohe maju neobnovene vodorovne dopravne znacenie a dlhodobo zivaju prazdnotou, pricom auta nemaju kde parkovat. Navrhujem vykonat kontrolu a odstranit dopravne znacenie za nezaplatene miesta. Pripadne zverejnit aspon na internete zoznam parkovisk s evidencnymi cislami aut. Dakujem.
Lubo M., 14.11.2005
!Vážený spoluobčan, prenájom parkovacieho miesta končí vždy 31.decembra príslušného roka. Ak chce nájomca naďalej užívať toto miesto, je povinný požiadať o predĺženie nájmu. Kontrolu vyhradených parkovacích miest môžme preto vykonávať až v priebehu januára – februára nasledujúceho roka. V prípade, že nájomca nepožiada o predĺženie, resp. požiada o zrušenie nájmu je povinný odstrániť z dodatkovej tabule nápis (EČV). Každý nájomca vyhradeného parkovacieho miesta je povinný vyznačiť, resp. obnoviť dopravné značenie (zvislé i vodorovné) tohto parkovacieho miesta. Všetci nájomci vyhradených parkovacích miest musia mať uhradený miestny poplatok v zmysle platného VZN o miestnych daniach. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či vyplýva zo zákona povinnosť rodiča zapísať dieťa do školy ak dovŕši 6 rokov v mesiacoch september až december 2006. A ešte jedna otázka, ak sa rodič rozodne dať dieťa do školy v nasledujúcom šk.roku, potrebuje na to konzultáciu psychológa alebo detského lekára + jeho vyjaderenie, alebo sa môže rozhodnúť sám a pristúpiť k školskej dochádzke až o rok neskôr?Ďakujem
rodič škôlkára, 14.11.2005
!Dobrý deň! Podľa § 34 ods. 1 zákona 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, sa povinná školská dochádzka začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Nie je nevyhnutné, aby zákonný zástupca potreboval konzultáciu psychológa alebo detského lekára v prípade, že rozhodne o neskoršom nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Môže sa rozhodnúť sám a pristúpiť k školskej dochádzke svojho dieťaťa o rok neskôr. V záujme dieťaťa je však lepšie poradiť sa o školskej zrelosti s odborníkmi v pedagogicko-psychologickej poradni alebo s pediatrom. Mgr. Ľubica Szilasiová - odborný zamestnanec Školského úradu
?Dobry den Chcel by som sa opytat ci uz bol vytvoreny register obnoveneho vztahu k pozemkom. Podla vyhlasky MU Dubravka o vytvoreni zjednoteneho operatu pozemkoveho katastra zo dna 9.12.2004. bol termin vyhotovenia registra 30. september 2005. Dakujem
Anton, 14.11.2005
!Návrhu obnoveného registra evidencie pozemkov nebol ku 30.9.2005 ešte vyhotovený,termín sa posúva až na rok 2006. Verejná vyhláska bola vydaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava IV, Gallayova 11, ktorý Vám poskytne informáciu o predpokladanom termíne vyhotovenia registra. S pozdravom JUDr.Turčanová
?Dobry den, mohli by ste mi, sim, napisat kontakt a viac informacii o stredisku Heftia, na Bosaniovej ul., ktore opatruje starych ludi, pripadne nejaku ich webstranku? Dakujem.
Ivana,11.11.2005, 11.11.2005
!Vážená pani Ivana, HESTIA, n.o. Domov dôchodcov a ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti)sa nachádza na Bošániho ul.č.2, zabezpečuje komplexnú starostlivosť o starých a chorých občanov, opatrovateľskú službu a možnosť stravovania (70,-Sk/ obed).Viac informácií záskate na www:hestia.sk, e-mail: dobrotkova@stonline.sk, tel.0902/144492. S pozdravom Mge.Ing.Soňa Dočolomanská, vedúca odd.sociálnych vecí a zdravotníctva
?Smutne je ze filtrujete nase otazky a neodpovedate pravdivo.
obcan, 8.11.2005
!Budte prosím konkrétny. Aká otázka to bola? Ak hovoríte, že filtrujeme, potom nemôžete povedať, že neodpovedáme pravdivo. Ing. Peter Polák
?Dobrý deň,rada by som sa spýtala,či je niekde v tejto lokalite fitnes centrum.
Dúbravčanka, 7.11.2005
!V Dúbravke evidujeme tieto fitness centrá: 1. "FITNESS MAXIMUS, s.r.o." Pod záhradami 64 A, p. Dedák 0905 203 127 (majiteľ) Po-Pia 9.00 - 22.00 h So-Ne 10.00 - 22.00 h 2. "FITNESSCITY" - Fitness centrum - 45,- Sk/h (aj aerobic -55,- Sk/h) Harmincova 3, tel.: 0904 191 302 Po-Ne 8.00 - 22.00 h Pokiaľ máte záujem aj o cvičenie pre ženy v telocvičniach ZŠ, tak sa cvičí na ZŠ Pri kríži v Po a Štvr. od 19.00-20.00 h. a na ZŠ Nejedlého v Ut. a Štv. od 20.00 -21.00 h. Taktiež je možné zasvičiť si aj v Kultúrnom stredisku Fontána na Ožvoldíkovej ul. v Po a Str. od 18.00 - 19.00 h. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oodelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či už mestské zastupiteľstvo rokovalo o novom územnom pláne a v akom štádiu je schvaľovanie lokality Krčace pre výstavbu rodinných domov, prípadne Jadranská ul. Ďakujem, Anna Karelová
akarelova@cutn.sk, 7.11.2005
!V. p. Karelová, na program rokovania Mestského zastupiteľstva by sa návrh územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy mal dostať v marci až apríli roku 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcel by som upozornit na nevhodne parkovanie aut na Drobneho ul pred krizovatkou Lysakova. Auta vychadzajuce z Lysakovej ul. nemaju dobry vyhlad na prichadzajuce auta z Drobneho. Bolo by vhodne umiestnit 30 m pred krizovatkou zakaz parkovania. Zaroven chcem upozornit na vytlky na Lysakovej ul., ktore by bolo vhodne zaliat. Taktiez by bolo vhodne umiestnit spomalovac na ul. Kpt. Rasu pred skolkou kde kazdy den prechadzaju deti. Rano sa vsetci ponahlaju a dochadza k nebezpecnym situaciam.
dlhorocny obyvatel Dubravky., 5.11.2005
!Vážený spoluobčan, každý vodič motorového vozidla by mal ovládať dopravnú vyhlášku ako aj zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach, v ktorých je uvedené kde sa nesmie parkovať. O umiestnení dopravnej značky musí rozhodnúť Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV. Vzhľadom nato, že finančné prostriedky na opravu komunikácií na rok 2005 sú vyčerpané, Vami spomínané výtlky budú opravené v budúcom roku. O umiestnení spomaľovacích prahov a ich realizácii v roku 2006 rozhodne komisia dopravy MZ m. č. Bratislava – Dúbravka. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?chcela by som Vas poprosit o radu...byvame v bytovom dome a vacsina obyvatelov ma psa.aj my,ale v jednom z bytov byva aj strazny pes,ktory steka uz len pri pohlade na cloveka bliziaceho sa domov...a nehovorim o tom,ak ten pes stretne ineho stvornoheho obyvatela domu...uz jeden pes skoncil u veterinara a nasledne sa majitel aj so psom odstahoval. ja osobne nosim nasho psa na rukach po schodoch, pretoze sa bojim aby neskoncil vlciakovi na veceru..kam sa mam s tymto problemom obratit?dakujem
veronika, 4.11.2005
!Pokiaľ Vás pes ruší štekotom jedná sa o porušenie Občianskeho zákonníka, pokiaľ Vás nad mieru obťažuje hlukom. V tomto prípade sa možete obrátiť na naše právne oddelenie, ktoré môže predvolať majiteľa v predmetnej veci. Pokiaľ nedôjde k zmieru môžete sa vo veci obrátiť na súd.Pokiaľ pes napadne občana resp. iné zviera bezodôvodnene, obráťte sa v predmetnej veci na Mestskú políciu. Ing. Dušan Molnár- odd. ŽP a P
?Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kde, resp. na akom tel. čísle možno reklamovať nezaradenie do volebného zoznamu, ak mám od r. 2004 trvalý pobyt v Dúbravke. Ďakujem,
Andrej, 3.11.2005
!Pán Andrej, takýchto prípadov máme žiaľ viacej. Na vysvetlenie, na Miestnom úrade síce vedieme zoznam voličov, to znamená občania od 18 rokov,ale podklady dostávame z polície z evidencie obyvateľstva. Takže aký zoznam dostaneme, taký použijeme na zostavenie zoznamu voličov, žiaľ niekedy aj s chybami. Preto už od septembra vyzývame občanov (všimnite si prosím upútavku na prvej strane našej webovej stránky a taktiež i vo vývesných tabuliach v Dúbravke ako aj v Dúbravských novinách), aby občania, ktorí zistia nejaké nezrovnalosti (ako napríklad Vy), sa dostavili na MÚ, na Organizačné oddelenie, 1.poschodie, č, dv. 13, Žatevná ul. č. 2 v Dúbravke. Žiaľ zmena sa nedá zrealizovať iba na základe oznámenia písomného či telefonického, pretože na to potrebujeme doklad - preukaz totožnosti, prípadne úmrtný list v prípade úmrtia občana, ktorý nám predloží príbuzný a jeho následné vyškrtnutie zo zoznamu voličov.Takže treba prísť na Miestny úrad osobne. Stránkové hodiny máme v pondelok od 8.00 - 12.00, a od 13.00-18.00 hod., v stredu od 8.00 -12.00, 13.00-16.00 hod. a vo štvrtok od 13.00 - 16.00 hod. Obšírnejšie som odpovedala, aby mohli byť informovaní aj ostatní občania, ktorí čítajú naše fórum pre občanov. S pozdravom Ing. Mária Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ (02/6446 3050, 0905 48 51 52)
?dobry den. Neuvazuje nasa mestska cast o osadeni dalsich smerovnikov s nazvami ulic a uradmi? Napr. ked idete od zastavky po Hanulovej do kopca, je tam viac uradov, nikde nie su smerovniky s nazvami ulic Hanulova, Bujnakova, Bezekova atd. Pre cudzich je to otrasne, casto ma zastavuju, pytaju sa na cestu. V tejto casti Dubravky su smerovniky iba na dvoch miestach a urcite by bolo dobre dat ich aj inam. Napr, na zastavke by mohli byt smerovniky na policiu, a dalsie urady, CSOB banku atd.
eva, 3.11.2005
!Vážená pani Eva, Váš podnet evidujeme a v prípade odsúhlasenia finančných prostriedkov Váš návrh zohľadníme pri aktualizácii informačného systému v našej mestskej časti. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry denchcem sa opytat,ci sa bude robit nieco s perkovacimi miestami na Ul.Nejedleho,konkretne cisla 10,12,14....Je naozaj umenie najst volne parkovacie miesto na tejto ul.....
Miso, 3.11.2005
!Vážený spoluobčan, do návrhu finančného plánu na rok 2006 bolo zaradené aj vytvorenie ďaľších parkovacích miest z vegetačných tvárnic. V prípade odsúhlasenia Miestnym zastupiteľstvom budeme riešiť statickú dopravu aj v lokalite Nejedlého ul. 10, 12 a 14. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Rada by som sa opýtala, aké zámery má mestská časť so ZŠ Bílikova. Podľa mojich informácií je mestská časť vlastníkom budovy.V súčasnosti tam ako elokované pracovisko sídli 1. stupeň ZŠ Nejedlého. Zaujíma ma, či bude 1. stupeň aj v budúcom školskom roku sídliť v tejto budove, alebo budú žiaci presťahovaní na ZŠ Nejedlého a budovu bude využívať Gymnázium. Uvítala by som konkrétnu odpoveď, nakoľko názory predstaviteľov mestskej časti na školské zariadenia sú rozporuplné. V minulom školskom roku došlo k zrušeniu škôl, ako dôvod bol uvádzaný klesajúci počet detí. V poslednom čase som sa naopak stretla s názorom, že školské zariadenia treba rekultivovať kvôli prebiehajúcej bytovej výstavbe v Dúbravke.
rodič, 2.11.2005
!Vážený rodič, dovoľte v úvode uviesť na správnu mieru niektoré nepresnosti vo Vašich informáciách: Žiadne budovy základných škôl ani školských zariadení(t.j. materských škôl)nie sú vo vlastníctve mestskej časti. Všetky vlastní Magistrát hl. m. Bratislavy a mestské časti vykonávajú v zmysle prenesených zriaďovateľských kompetencií len ich správu. Funkcia "zriaďovateľa" škôl a školských zariadení prináša mestskej časti so sebou okrem iného aj starostlivosť o technický stav všetkých školských objektov, aj keď nie sú v jej vlastníctve. Keďže školské objekty nie sú v dobrom technickom stave, je starostlivosť o ne finančne veľmi náročná. V prípade školských zariadení (MŠ) sa obnova objektov komplexne rieši len u plno kapacitných MŠ, materské školy v útlme sú zatiaľ udržiavané v technickom stave, ktorý umožňuje ich bezproblémovú prevádzku. Keďže táto téma by si žiadala obšírnejšiu odpoveď dovoľujeme si odkázať Vás na Dúbravské noviny č. 10 a 11, kde je problematika revitalizácie školských objektov dobrobne vysvetlená. K Vašej otázke týkajúcej sa umiestňovania tried na elokovaných pracoviskách uvádzame, že rozmiestnenie tried je na výlučnom rozhodnutí riaditeľa príslušnej základnej školy. PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Dobrý deň.Chcel by som sa informovať ohľadom bytov na Nejedlého /Podvornice/.Nie je mi jasná situácia riešenia ohľadne cestných komunikácií a odvetrania podzemných parkovísk.Jedná sa mi hlavne o umiestnenie . Ďakujem.
Dúbravčan., 27.10.2005
!Vážený spoluobčan, písomná odpoveď na Vašu otázku je prakticky nemožná, resp. bola by veľmi rozsiahla a neprehľadná. Týmto Vás pozývame – odpoveď Vám ukážeme na výkresoch, mapách, prípadne iných grafických dokumentoch. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, rada by som si vybavila parkovacie miestom pred bytom na Fedákovej. Mohli by ste mi poslať dokumenty,ktoré sú potrebné na vybavenie mojej žiadosti. Respektíve mi uviesť úradné hodiny, kedy by som si to mohla vybaviť. Ďakujem veľmi pekne a ostávam s pozdravom. Eva Pápayová 0908722367
eva.papayova@generali.sk, 25.10.2005
!Dobrý deň, potrebnú žiadosť na vyhradené parkovacie miesto nájdete na internetovej stránke www.dubravka.sk v dokumentoch,odkiaľ si ju môžete priamo vytlačiť.Ing.Riesz
?Pripravuje sa v mestskej časti Dúbravka rádová zástavba alebo výstavba rodinných domov? Mám vážný záujem o riešenie bytovej otázky spomínanou formou. Ďakujem.
dlhoročný obyvateľ Dúbravky, 25.10.2005
! Vážený spoluobčan, v súčasnosti rozsiahlejšiu výstavbu rodinných domov v Dúbravke nepripravuje žiadna fyzická ani právnická osoba vzhľadom na to, že v platnom územnom pláne nie sú na málopodlažnú bytovú výstavbu vyčlenené žiadne rozvojové plochy. Po schválení nového územného plánu mesta Bratislavy, a aj prípadnom akceptovaní pripomienok MČ Bratislava – Dúbravka k predloženému návrhu tohto územného plánu, nie je vylúčené, že by takéto investičné zámery na území našej MČ mohli byť realizované. V súčasnosti sa výstavba rodinných domov realizuje v prelukách, resp. dostavbou a prestavbou existujúceho bytového fondu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, vopred sa ospravedlnujem za rozsiahly prispevok, no zhrniem v nom vsetky moje postrehy a pripomienky: 1. Tak ako niekolko obcanov predo mnou, aj ja by som chcel upozornit na niekolko vytlkov na ceste, ktore mi casto zneprijemnuju cestu do prace. Jedna sa o Hanulovu ulicu, po odboceni z hlavnej cesty smer rovno k Academii Istropolitana. Rovnako sa na tejto ulici nachadza nezakryty kanal, takmer uz pri parkovisku. Vzhladom k tomu, ze opravy sa pocas leta realizovali v blizkosti tejto casti ulice, a pokrocilemu rocnemu obdobiu, som uz stratil nadej, ze sa o ne niekto postara, a tak chcem poziadat o napravu este do zimy. Dufam ze sa na vas obraciam spravne, ak tato komunikacia nepatri pod vasu spravu, prosim o kontakt na kompetentnych. Tiez neviem presne kde je hranica medzi cestou a prilahlymi parkoviskami(pred budovou AI a Jednoty), a tiez ci je spravcom parkovisk mesto alebo vlastnici budovy... 2. Problem je organizacia dopravy na tejto ulici. Znacku zakaz zastavenia vacsina vodicov riesi parkovanim na travnatom pruhu pri ceste (ktory tak uz davno nie je travnaty), no horsie je ze niektori sa so zabradlim pred priechodom pre chodcov, ktore bolo naistalovane kvoli zabraneniu prakovania v nebezpecnej blizkosti pred nim, vysporiadali tak, ze teraz parkuju uplne na ceste vedla zabradlia, co je samozrejme este horsie ako keby tam nebolo. Napriek pomalej jazde a retarderu sa tak vzdy obavam, ze spoza tohto auta vybehne dieta, ktore nemam sancu spozorovat. Dalo by sa toto miesto osetrit dodatocnym vodorovnym znacenim? 3. Suvisiaci dopravny problem, a tym je neexistencia akejkolvek organizacie na prilahlom parkovisku. V spojeni s nevsimavymi vodicmi, ktorych sa vzdy najde dostatok, tu vznikaju situacie, kedy zostane volny prejazd ledva na osobne auto, nehovoriac o nakladakoch, ktore sa potom od rampy Jednoty dostavaju na 3-krat. Kym v lete je tato situacia este riesitelna, v zime sa stava kalamitnou pri kazdom snehovom poprasku. Jenoducho bolo by tu potrebne vyznacenie parkovacich miest vodorovnym znacenim, a tym aj jednoznacne oddelenie cesty od parkoviska. 4. Opat dopravne znacenie - tentoraz na ulici Galbaveho. V mieste tesne nad novym bytovym domom (byvala Zlata Lipa) sa vodorovne parkovisko pri ceste prekryva s niekolkymi zvislymi parkovacimi miestami. Bohuzial, opat vdaka nevsimavosti vodicov sa hlavne z krajnych miest niekedy takmer neda vyjst, no tych ktori zastanu pri ceste zjavne netrapi, ze kolegovi nechaju len uzky chodnik na manevrovanie okolo jeho auta. Vodorovne dopravne znacenie v tomto kratkom useku by ich isto prinutilo hladat vhodnejsie miesto na nedalekom parkovisku. 5. A nakoniec - prosim vas kto je zodpovedny za upravu drevin a krikov zasahujucich na chodniky? Uz niekolko rokov sa mi zda ze nikto, v okoli by som nasiel hned niekolko miest ktore vyslovene zneprijemnuju zivot, hlavne ak sa nimi pokusa prejst vyssi clovek s dazdnikom. Tak teda: kriky pri plote skolky na Galbaveho, schody z Galbaveho na Svantnerovu, chodnik medzi plotmi ZS Sokolikova a MS, chodnik pri Hanulovej c.1 a 5. Dakujem za vase odpovede.
Miroslav, 23.10.2005
!Vážený spoluobčan 1. Pri prehliadke Vami uvedenej lokality bolo zistené, že na prístupovej ceste k budove AI a Jednota sa nachá-dzajú výtlky. Ak nám budu pridelené ešte ďalšie finačné prostriedky na opravu komunikácií na rok 2005 a umožnia nám to povetrnostné podmienky, zabezpečíme ich opravu. Parkovisko pred budovou Jednoty patrí Daňovému riaditeľstvu Banská Bystrica. 2. Dopravnú značku – zákaz zastavenia na tejto ulici umiestnila firma Coop Jednota so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava IV. V prípade pridelenia finačných prostriedkov na rok 2006, uvažuje-me túto zdevastovanú plochu spevniť vegetačnými tvárnicami, za účelom parkovania motorových vozidiel. 3. O riešenie problemu organizácie dopravy na priľahlom parkovisku musíte požiadať vlastníka, t. j. Coop Jednota, resp. Daňové riaditeľsto Banská Bystrica. 4. Nie celkom dobre rozumieme Vášmu námetu (dopravné značenie – parkovanie na Galbavého ulici). Myslíme si, že by bolo najvhodnejšie osobné stretnútie, situáciu si ozrejmiť a nájsť efektívne riešenie. 5. Údržbu zelene vykonáva na parcelách MČ Bratislava - Dúbravka miestný úrad prostredníctvom dodavateľskej firmy, avšak nie všetky parcely sú zverené mestskej časti. Na parcelách, ktoré nie sú zverené do našej správy vykonáva údržbu vlastník pozemku t.j. Magistrát hl.m. SR Bratislava. Ďakujeme Vám za upozornenie a predmetné orezy zabezpečíme v priebehu 46. a 47. týždňa. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Do kedy sa má podat danové priznanie?
Lubka, 21.10.2005
!V zmysle ust. § 104 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovník dane z nehnuteľností bol povinný podať daňové priznanie na rok 2005 do 28. februára 2005. V ďalších rokoch daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V zmysle ust. § 42 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskoršéích predpisov daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať aj vtedy ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?Dobry den, chcem sa informovat ohladom prihlasenia a platenia za psa. Chcela by som kupit otcovi - invalidnemu dochodcovi psa. Kolko by zan rocne musel platit? A vraj ked ma pes este aj potvrdenie o tom ze bol cviceny, tak sa zanho menej plati dokonca niekde sa za cviceneho psa neplati vobec ziaden poplatok. Nieviem ako je to v miestnej casti dubravka, a preto sa obraciam na vas. Dakujem, Andrea
Andrea, 17.10.2005
!Dobrý deň, podľa VZN č.4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka je sadzba dane za psa chovaného v bytovom dome,ktorého je vlastníkom alebo držiteľom dôchodca,s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďaľšia osoba 200.-Sk,ktorý žije s ďaľšou osobou v spoločnej domácnosti 400.-Sk ročne. Predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Ing.Riesz
?Dobry den. Chcem sa opytat, kto ma na starosti zabezpecit kontajner na pet flase pred domami. Pred nasim domom (Hanulova 9) chyba a ked chcem ich vyhodit do kontajnera, patriacich vedlajsim domom, tak mi obyvatelia tych domov vynadaju, ze my mame mat svoj. Rada by som teda dala navrh na kontajner na pet flase pred Hanulova 9.
maja, 18.10.2005
!Kontajnery na PET flaše zabezpečuje OLO a.s.Preto Vám doporučujeme obrátiť sa v tejto veci prostredníctvom svojho správcu na zákaznícke centrum OLO tel.50 110 110. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobrý deň. Neviem či to máte v kompetencii vy ako miestna časť alebo mesto. Jedná sa mi o opravu miestnych komunikácii. Dosť ma potešilo že sa niektoré vei v dúbravke opravili ako napr. prepadnutý kanál na galbavého ulici alebo diera pri Jet pumpe ktorá tam bola asi 5 rokov. Zaujímalo by ma ale kedy by mohol byť opravený vstup na parkovisko na Saratovskej ulici vedľa nákupného centra. Ak to tak ostane aj cez zimu tak z toho vjazdu ostane len trčiaci kanál v strede nájazdu. Ak to nie je vo vašej správe poprosil by som kontakt na kopetentnú organizáciu alebo priamo osobu. Ďajujem
MS, 16.10.2005
!Vážený spoluobčan, mestská časť Bratislava – Dúbravka má v správe miestne komunikácie III. a IV. triedy, na ktorých zabezpečuje opravu. Komunikácie I. a II. triedy, na ktorých premáva MHD sú v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Vjazd na parkovisko pri nákupnom stredisku patrí magistrátu, ktorého sme aj písomne upozornili a zároveň žiadali o jeho opravu. Do dnešného dňa však táto oprava nebola urobená, preto pre urýchlenie veci Vám odporúčame požiadať o predmetnú opravu vyššie uvedeného správcu komunikácie. Kompetentná organizácia: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 (P.O.Box 192) 81499 Bratislava Telefon +421-02-59 35 61 11 Fax +421-2-54 43 50 37 http://www.bratislava.sk Podateľňa elektronickej pošty E-mail sluzbyobcanom S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?9.8. pán Andrej a 15.8. pani Ľubka napísali do fóra otázku týkajúcu sa obchodov a domu služieb na M. S.Trnavského. V odpovedi pánovi Andrejovi uviedla pani Danková, vedúca Org. odd. a referátov podn. aktivít, že podľa vyjadrenia majiteľov sa realizuje prestrešenie terasy. Prešli dva mesiace, ale žiadne prestrešenie tam nie je. Pani Ľubke, tiež pred dvomi mesiacmi odpovedal pán Kubica, vedúci Odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy, že jej otázka je podnetom na jednanie s majiteľmi resp. kompetentnými orgánmi. Zaujímalo by ma, aké sú po dvoch mesiacoch výsledky týchto jednaní. V septembrových Dúbr. novinách sa píše, že pracovníci MÚ mienia nenásilne obmedzovať predaj na dočasných minitrhoviskách vytváraním vhodných podmienok na Trhovej ulici. Ako s tým korešponduje nový veľký stánok pri spomínanom dome služieb? Kto výstavbu tohoto stánku povolil? Ešte sa chcem spýtať, komu patrí mobilná zeleň v tomto areáli, ktorú si ešte voľne minulý rok presúvali stánkari, kde sa im hodilo a o ktorú sa nikto nestará?
Lucia, 16.10.2005
!Pani Lucia, ako ste si iste v odpovedi pre pána Andreja prečítali, spomínané objekty sú v osobnom vlastníctve niekoľkých majiteľov, informáciu o prestrešení terasy môžeme zobrať iba na vedomie, tak isto ako vy, nemáme možnosť urýchliť riešenie ich investičných zámerov.Podľa informácií, ktoré mi poskytol Dr. Paulíni jeden z majoritných vlastníkov, prestrešenie je tam už zrealizované . Dokončiť sa má ešte do konca mesiaca november, tzv. čelné predné i zadné prestrešenie.K vašej ďalšej otázke - stánok, ktorý spomínate je na pozemku vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy v správe Mgistrátu. Magistrát tento pozemok prenajal žiadateľke nájomnou zmluvou a bol zrekonštruovaný na základe stavebného povolenia a povolenia Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy MÚ. Tento stánok nie je chápaný ako súčasť trhoviska, keďže sa jednalo o prestavbu pôvodného stánku. Na Vašu ďalšiu otázku týkajúcu sa zelene odpoveď poskytol Ing. Molnár, vedúci Oddelenia Životného prostredia a poľnohospodárstva MÚ a to, predmetná zeleň nie je zverená do správy našej mestskej časti, takže mi nevykonávame jej údržbu, je taktiež vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy v správe Mgistrátu. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobry den prajem! Pred nedavnom (mesiacom) sa nam narodil syn a ked som si bol na matrike na Junackej (BA nove mesto) prevziat rodny list dietata bolo mi poskytnuta moznost zucastnit sa "privitania novorodencov" v tejto mestkej casti. Kedze tam nepatrime tak som zdvorilo odmietol. Co ma vsak najviac prekvapilo tato mestska cast okrem ineho ponuka tymto detom aj financny prispevok pri narodeni. Poskytuje aj nasa mestska cast podobne vyhody/akcie pripadne ake povinnosti voci mestskej casti mi vzniknu nariodenim dietata. Mam dieta niekde nahlasit? Na policii som uz bol a trvaly pobyt ma uz vybaveny. Dakujem za kazdu odpoved.
Jozef, 14.10.2005
!Vážený pán Jozef, naša m.č.poskytuje finančnú pomoc rodine v prípade, že príjem Vašej rodiny je nižší, alebo sa rovná 1,25 násobku životného minima. V prípade, že máte záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa do života v Mestskej časti Dúbravka,je potrebné nahlásiť meno, dátum narodenia a bydlisko dieťaťa. Slávnostný zápis vykonáva aj Matričný úrad v K.Vsi, tel. 02/60259169. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd. soc. vecí a zdravotníctva
?Dobry den. Pocula som, ze sa uvazuje o postupnom vyrube topolov v Dubravke. Uz by bolo na case. Chcem dat podnet, aby sa vyrubali topole na dvore Hanulova 9 (asi 6 topolov husto nasadenych vedla seba), z nich v lete husto "snezi" do bytov, mame byty, koberce a nabytok znecistene. Kto to ma stale upratovat? Tyka sa to asi 37 bytov (dalsia polovica zo 74 ma okna na druhu stranu). Kedze mame okna na juhozapad, cely den dnu prazi slnko a je neznesitelne este aj v noci. Takze zavriet okna v lete nemozeme.Dakujem.
maja, 11.10.2005
!Nech sa páči, Váš písomný podnet adresujte na MÚ Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02Bratislava. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobry den, chcela by som upozornt na to, že pri kostole na ul. Schneidra Trnavskeho niekto odcudzil kos na psie vylucky. Kedze v sirokom okoli je jediny, chcela by som sa spytat ci je mozne ho opat namontovat?! Patrim medzi psickarov, ktori si po svojich stvornohych kamaratov ochotne odpracu...Len uz dlhsiu dobu na tejto ulici nie je cim, ani kde. Kose su vyborna vec a verim,ze mestska cast Dubravka uvazuje o ich vacsom pocte. S pozdravom K.
Katarína, 11.10.2005
!Ďakujeme za upozornenie, po preverení budeme problém riešiť s dodavateľom, ktorý zabezpečuje túto službu pre našu mestskú časť. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Prajem pekny den. Pocula som, ze sa vybuduje/rozsiri Dubravska cesta, neviem kedy ti ma byt ukoncene? Chcela by som vediet, kde to bude koncit - pri hlavnom vchode do SAV? A nedalo by sa zabezpecit vybudovanie chodnika pre pesich z Polianok az k tomu vchodu. Viaceri dubravcania tam pracujeme a radi by sme chodili peso/bicyklom (Po Lamacskej chodit je sebevrazda) z prace aj kvoli kondicke, zdraviu atd. Dakujem za odpoved.
pika, 11.10.2005
!Vážená spoluobčianka, MČ Bratislava – Dúbravka nezabezpečuje rekonštrukciu Dúbravskej cesty, pretože neleží na jej území, a preto ani nemá k dispozícii projektovú dokumentáciu rekonštrukcie tejto komunikácie. So svojimi otázkami sa musíte obrátiť na MÚ MČ Karlova Ves, alebo na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, prosim laskavo o odpoved - ako je mozne, ze na ul. Drobneho, po zastavani obrovskej plochy tenisovymi kurtami nebolo vytvorene ani jedno parkovacie miesto pre navstevnikov? Momentalna situacia je hlavne vo vecernych hodinach taka, ze domaci nemaju kde zaparkovat. Dakujem za odpoved.
Ing. Novak, 10.10.2005
!Vážený pán inžinier, v priestore, ktorý spomínate, - na Lysákovej ulici bolo vytvorených 28 nových parkovacích miest zošikmením obrubníkov (teda pozdĺžne parkovanie). Ďaľšie parkovacie miesta budú vytvorené podľa finančných možností mestskej časti Dúbravka v ďaľších rokoch. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Uz som raz pisala, ale nikto neodpovedal. Chcela by som vediet, ci sa bude rekonstruovat miniihrisko pri Bujnakovej (je tam pieskovisko so zemegulou) a male ihrisko o kusok dalej medzi Hanulovou 11 a Bujnakovou. Tu mi chybaju predovsetkym upravene lavicky. O kosoch na smetie ani nehovorim. Dalej ma zaujimalo, kedy sa planuje orezat ker divej ruze pri Hanulovej 11 - zviknu pri nej parkovat auta a ten zarasteny ker zavadzia. Je velkou hanbou ako vyzeraju predzahradky na Bujnakovej (na Drobneho to ide, a tu nie?). Tiez neviem, v akom stadiu je rozpracovana oprava chodnika od zastavky po Hanulovu 11 a Dom Dochodcov, akosi sa o tom mlci. Su na buduci rok na to peniaze, alebo nie? A co cesta (ak sa o tej znicenej ceste da este hovorit ako o ceste) od Bezekovej po StarFood, chyba tam aj chodnik pre pesich. Dufam, ze uz konecne niekto odpovie.
nespokojna, 10.10.2005
!Vážená spoluobčianka, Pieskovisko P71 (so zemeguľou) na Hanulovej č.11 neuvažujeme revitalizovať. Na pieskovisku P72 na Bujnákovej č. 1 uvažujeme s umiestnením jedného hracieho komponentu v priebehu roka 2006, čo však bude závisieť od schválených finančných prostriedkov. Na umiestnenie lavičiek sme dosiaľ nemali žiadnu požiadavku zo strany obyvateľov, avšak v prípade uvoľnenia lavičiek bude v danej lokalite uvažovať s ich osadením. Ker divej ruže pri Hanulovej č. 11 bol orezaný v priebehu 40. týždňa 2005. S pozdravom Ing. Dušan Molnár Oprava chodníka od zastávky MHD po Hanulovu ulicu č. 11 a Dom dôchodcov bola zaradená do návrhu plánu na rok 2006. Až po schválení finančných prostriedkov Miestnym zastupiteľstvom bude známe, či sa predmetná akcia v roku 2006 zrealizuje. Švantnerova ulica sa v rámci bežnej údržby bude aj naďalej opravovať. S jej rekonštrukciou, súčasťou ktorej by sa vybudovala aj pešia komunikácia, sa zatiaľ neuvažuje. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Rada by som sa opýtala, kde sa môžem v Dúbravke venovať aerobiku, spinningu a pod.? Zoznam na Vašej stránke by bol užitočný aj ostatným športu -chtivým. Ďakujem. Mirka
Mirka, 10.10.2005
!Dobrý deň, v tomto čas neprenajímame telocvične žiadnej organizácii, ktorá sa venuje aerobiku alebo spinningu.Možno v blízkej budúcnosti sa niekto taký nájde, odporúčam Vám preto sledovať oznamy v Dúbravských novinách, prípadne inú inzerciu v tejto oblasti. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský.
?Dobry den, zaujimalo by ma kto ma v kompetencii nastavovanie cestnej svetelnej signalizacie (semaforov). Na prechode pre chodcov cez hlavnu cestu, ul.M.Sch.Trnavskeho pri zdravotnom stredisku a potravinach "Brestovka" (Rema 100) su semafory nastavene tak, ze cestu nie je mozne prejst na jeden raz, pretoze cca v polovicke na svetlach zasvieti cervena. Jedna sa o to, ze prechod pouziva vela deti z prilahlej zakladnej skoly na Sokolikovej ulici a podla mojho nazoru je velmi nebezpecne ked musia cestu prechadzat na dva krat a na druhu zelenu cakat pri nechranenej elektrickovej drahe. Tento prechod je uz aj tak velmi nebezpecny, pretoze vela vodicov semafor vobec nerespektuje a chodia na cervenu. Da sa s tym daco urobit? Chapem, ze pri krizovatkach je nastavenie semaforov komplikovanejsie a musi sa riesit aj takto, ale na danom useku krizovatka nie je a uvedeny prechod by mal sluzit prave pre bezpecny prechod chodcov cez hlavnu cestu. Je predsa bezne, ze v blizkosti skol su prechody pre chodcov osetrene vyraznejsim znacenim "pozor skola", spomalovacmi atd... Apelujem na zodpovednych - ved urcite maju deti a vedia, co je to strach o ne a potreba chranit ich. Dakujem a prajem prijemny den.
Zuzana, 6.10.2005
!Vážená pani Zuzana, správcom svetelnej signalizácie v celej Bratislave je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, +421 2 5935 6111, webmaster@bratislava.sk www.bratislava.sk . Odporúčame Vám preto Vašu požiadavku i s Vašimi skúsenosťami a podnetmi podať priamo magistrátu, ktorý Vám zašle vysvetlenie nastavenia svetelnej signalizácie (celej komunikácie i prechodu pre chodcov pri „Brestovke“) a podľa technických možností zohľadní Vaše podnety. Spozdravom Ing. Ľubor Kubica veddúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcel by som sa opyýtať,kedy sa bude kosiť tráva pri Bílikovej a okolí,nakoľko je tam už dosť vysoká,alebo sa čaká kým vyschne,ale pri tomto počasí asi ťažko.Ďakujem
Ivan Mifkovič, 5.10.2005
!Kosenie trávy v lokalite Bílikovej ul. sa bude realizovať počnúc 41.týždňom. Ing.Riesz,prednosta
?Prosím Vás o odpoveď, či je potrebné odovzdať "Potvrdenie o návšteve školy" na MÚ Odbor soc. vecí a rodiny-pre ďalšie poberanie detských prídavkov bez ohľadu na to aký stupeň školy dieťa navštevuje. V mojom prípade sa jedná o prechod zo ZŠ na 8.roč. Gymnázium.
Zdena 5.10.2005, 5.10.2005
!Vážená pani Zdena, potvrdenie o návšteve školy je potrebné predložiť na odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Karloveskej ul.č.2, úsek štátnych sociálnych dávok (prídavok na dieťa), tel. 02/ 60292424, 60292425, úradné hodiny Po, Út.,Štvr.:8.oo - 15.oo hod., Str.8.3o - 16.3o hod. Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská vedúca odd.sociálnych vecí a zdravotníctva
?Chcela by som vedieť, kedy sa začne avízovaná rekonštrukcia Parku družby, či bude upravený areál oplotený ako na Pekníkovej ulici a či sa pri tom upraví aj ihrisko na začiatku za Nemčíkovou ulicou. V súvislosti s ním by ma zaujímala aj budúcnosť kaviarne- bufetu pri ihrisku, ktoré sa vo večerných hodinách mení skôr na krčmu, pri ihrisku nevhodnú. Ďakujem.
Lucia, 2.10.2005
!Vážená pani Lucia, stavba „Rekonštrukcia parku Družba“ bude zahájená začiatkom roka 2006. Areál nebude oplotený. Úprava Vami spomínaného detského ihriska je súčasťou stavby. Kaviareň – bufet sa zachová. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. V jednej z predchadzajucich odpovedi ste sa vyjadrovali k casovemu obmedzeniu stavebnych prac na stavbe na Koprivnickej ulici. Z nej vyplyva, ze prace nie su obmedzene inak ako casom nocneho pokoja od 22.00 do 6.00. Bohuzial uz niekolkokrat sa stalo, ze na stavbe sa pracovalo aj po 22.00 hodine. Naposledy to bolo vcera (29.9.), ked na stavbe pracovali s vibracnymi mechanizmami na upravu cerstvo polozeneho betonu az do 00.10 hodiny dnesneho dna. Ako mozem dosiahnut, aby sa podobna situacia neopakovala? Bohuzial musim vyslovit aj nespokojnost s pracou mestskej policie, ktorej som v noci pred polnocou nahlasil situaciu s poziadavkou, aby zabezpecili nocny klud. Zrejme som nebol prvy, pretoze policajt pri telefone mi povedal, ze uz o tom vedia a poslali tam hliadku. Bohuzial dalsich 15 minut sa ziadna hliadka mestskej policie neobjavila a hluk skoncil az potom, ked si robotnici na stavbe v pokoji a "nikym neobtazovani" dokoncili svoju pracu. Dakujem za odpoved.
Peter, 30.9.2005
!Preverením si skutočnosti na stavbe zo strany investora bolo zistené, že dňa 29. 9. 2005 sa skutočne pracovalo po 22,00 hod. Vyžadovala si to technológia realizácie prác. Po betonáži časti základovej dosky bolo uskutočnené hladenie dosky hladiacim strojom, ktoré podľa technologického postupu musí byť realizované tesne po betonáži bez prerušenia, aby sa dosiahol povrch dosky taký, ktorý sa už ďalej nebude upravovať. Podľa informácie investora sa práce po 22,00 hod. už nebudú v budúcnosti uskutočňovať. Správu o tomto stave podala p. Urbánková, zást. investora. Ing. Peter Polák, starosta m.č.
?Dobry den.Chcem sa opytat, ze dokedy budeme musiet trpiet obyvatelia na Drobneho ulici neustale odpajanie teplej vody? Napr.dneskaj som sa dozvedel po navrate z prace , ze zase ostanene bez teplej vody do soboty,nemali by sa taketo oznamy davat vopred aspon dva tri dni? Mozte Vy ,ako zastupcovia obcanov nieco spravit voci Teplarenskej spolocnosti ??Nie len, ze sa tu aj nekurilo par dni, ked v susednych panelakoch sa uz aspon temperovalo teplo!!
Marian, 29.9.2005
!Vážený pán Marián, každý deň komunikujeme a kontrolujeme postup prác zhotoviteľa pre BTS a písomne i ústne vyslovujeme nespokojnosť s realizáciou. Vykonali sme z našej iniciátívy už štyri stretnutia, dve na stavbe a dve u starostu, kde bol prislúbený i termín ukončenia prác. Podľa mojej informácie bol odvolaný stavbyvedúci. Žiaľ, viac nie je v našej moci, všetko má na starosti investor, teda BTS Čulenova 7. Konkfrétne pán Turanský, č.t. 57372291 a podpredseda predstavenstva a mestský poslanec Ing. Plechlo. Dnes po urgencií pani Hrubej z Drobného ulice som nechal napísať oznam na vchody domov a hovoril som s pánom Plechlom o neúnosnej situácií v otázke tepla.(S pánom Plechlom som už dve krát hovoril na rokovaní mestskej rady, pretože je jej členom). Bol som informovaný, že 4.10.2005 v clube Penati bude stretnutie so správcami kde bude otázka nekúrenia BTS zodpovedaná. Mrzí ma situácia, v ktorej sa nachádzáte a ktorú sme nezavinili ale naopak, dostatočne včas urgovali u BTS, ale so súkromnou a.s. žiaľ viac nepohneme. Žiadajte svojho správcu aby okamžite nárokoval dodávku tepla v súlade s normou. Potom voči dodávateľovi tepla vyvodte sankcie. My sme ani nepovolili predĺženie rozkopávky bez podmienky kúrenia. Takýto postup Vám odporúčam, lebo ide o vzťah dvoch subjektov, kde m.č. je mimo hry. Opakujem, že denne a to už viac ako mesiac máme stav nečinnosti v merku. S pozdravom starosta Polák.
?Dobrý deň Chcel by som Vás požiadať o radu vo veci agresívnych psov. Celú Starú Dúbravku už dlhšie terorizuje agresívny čierny pes podľa všetkého pitbul, ktorý napáda nielen menších psíkov, o čom by Vám svoje vedeli povedať na veterinárnom stredisku na Bagarovej ale už aj ľudí, o čom sú záznamy na polícii. Pes očividne patriaci do domu č. 79 na Jadranskej ulici si kľudne behá ďalej. Všetci si vieme predstaviť tú hrôzu čo by sa stalo keď ho podráždi v nestráženej chvíli malé dieťa. Nikto nechce určite čakať až na takúto hroznú vec! Čo však robiť. Majitelia psa sú známi že sa ťažko vedia postarať sami o seba. Asi ich ťažko volať na zodpovednosť.
Anton G., 29.9.2005
!Na základe vášho upozornenia bola preverená situácia na Jadranskej ul. pracovníkom odd.ŽPaP.Vzhľadom k tomu,že vtom čase nebol na ul. žiaden voľne sa pohybujúci pes, Váš podnet sme odstúpili MsP, ktorá priestor monitorovala, ale ani na uvedenej adrese nezistila psa a vzhľadom k tomu nemohla konať.MsP bude nadelej predmetnú ulicu sledovať.V databáze daňového oddelenia nie je na predmotnom čísle evidovaný žiaden držiteľ psa a preto nemohol byť predvolaný na MÚ. S pozdravom Ing.D.Molnár
?Dobry den! Chcem sa opytat, kto ma na starosti upratovanie v okoli autobusovych zastavok? Nemyslim, teraz priamo na chodniku, ale najblizsie okolie. Okolie zastavky Mokrohajska smer Patronka je skutocne otrasne. Treba na to upozornit DP alebo mestsku cast? Do akej mestske casti tato oblast patri? Dubravka to asi nie, ze?Dakujem za odpoved.
diana, 28.9.2005
!Dobrý deň, upratovanie v bezprostrednej blízkosti zastávok MHD má na starosti DP,a.s. Okolie Mokrohájskej cesty sa nachádza v m.č. Karlova Ves. Ing.Riesz
?Dobry den, ako je to so znamkami pre psov,ked som zaplatil poplatky,resp.ako mozem preukazat mestskym policajtom ze pes je riadne prihlaseny? Dakujem
Andrej Gasparovic, 28.9.2005
!Vážený pán Gašparovič, každému vlastníkovi alebo držiteľovi psa pri prihlasovaní psa do evidencie vydá oddelenie miestnych daní evidenčnú známku. Pri strate, odcudzení alebo zničení bude vydaná druhá známka. Pri oznámení skutočnosti, že pes pohrýzol alebo poranil človeka, bude vydaná známka s onačením nebezpečný pes. Evidenčná známka je aj dokladom pre mestskú políciu o tom, že pes je riadne zaevidovaný v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?Dobrý deň Chcel by som opraviť plot pred mojím domom a oplotiť si aj záhradku, ktorá doteraz nebola oplotená. Poraďte mi prosím čo treba robiť. Treba niečo oznámiť na Miestny úrad? Ďakujem vopred
Ludovit, 28.9.2005
!Vážený pán Ľudovít, stavebník drobných stavieb (ku ktorým patrí aj oplotenie) uvedených v § 55 odst. 2 je povinný ich uskutočňovanie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu (Miestnemu úradu) ! K žiadosti je potrebné priložiť List vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy s označením oplotenia (2 x) a jednoduchý popis. Pri zložitejších druhoch oplotenia sa prikládá (2 x) projekt. Drobnú stavbu môže stavebník realizovať iba na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti realizácii nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí 1 ks overenú (Vami dodanú) snímku z katastrálnej mapy s označením oplotenia, resp. projekt. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa spytat, či existuje v našej mestskej časti možnosť kúpiť byt po neplatičoch. Ak áno, na koho sa treba obrátiť v prípade záujmu o takýto byt? Ja aj manžel sme Dúbravčania a chceme si kúpiť byt len v Dúbravke. Ďakujem a zostávam s pozdravom
Blanka Petríková, 27.9.2005
!Vážená pani Petríková, pri prideľovaní bytov po neplatičoch, teda tých, kde súd rozhodol o ukončení nájomného vzťahu, prípadne vyprataní bytu, postupujeme podľa VZN hl. mesta. Väčšie byty dávame spravidla do dražby,alebo ako súdnu náhradu, jednoizbové byty prideľuje starosta sociálným prípadom zo zoznamu žiadateľov podľa poradovníka na odporučenie bytovej komisie. Teoreticky by bolo možné i byt odpredať v prípade neúspešnej dražby za cenu podľa znaleckého posudku. Takýto prípad sme však ešte nemali. V súčasnosti máme pripravenú dražbu dvoch bytov, 3 a 4 izbový resp. pripravujeme ešte jeden 3 izbový, ktoré sú už v súčasnosti voľné.Toto považujem za transparentnú metódu nakladania s bytmi. Konkrétnu informáciu podá Ing. Kovalčíková, ved. odd. na Fedákovej č. 1. S pozdravom Ing. Polák .
?Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom dane za byt. Dcéra kúpila byt do osobného vlastníctva minulý rok. V septembri 2004 dostala potvrdenie, na základe ktorého mala byť ich rodina 5 rokov oslobodená od platby dane z bytov. Tento rok jej však prišiel výmer na zaplatenie dane. Býva v Petržalke. Musí daň zaplatiť? Na koho sa má obrátiť? Čo môžu urobiť ich susedia, ktorí dopadli podobne a niektorí daň v stanovenom termíne zaplatili, niektorí výmer už niekoľko mesiacov ignorovali, ale boja sa pokuty. Ďakujem za skorú odpoveď.
Eva Nováková, 24.9.2005
!Vážená pani Nováková, dňa 1. novembra 2004 nadobudol účinnosť nový zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý už neumožňuje uplatniť si 5-ročné oslobodenie od platenia dane z bytov. Pokiaľ dcére prišiel platobný výmer na zaplatenie dane je potrebné ho rešpektovať a daň do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru zaplatiť. V prípade nezaplatenia dane správca dane Vám vyrubí sankčný úrok. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?Prosim Vas, kde je mozne ziskat viac informacii /co sa tyka kupy a financovania/ o vystavbach a pripravovanych vystavbach? Pretoze v danom dokumente na stranke mestskej casti je len pri jednom uvedena webova stranka. Vdaka
Eva, 22.9.2005
!Vážená pani Eva, informácie o bytovej výstavbe aktualizujeme, webové stránky priebežne dopĺňame podľa stupňa prípravy jednotlivých investícií (napr. vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia ...). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prajem pekny den. Bude sa stavat cykloturisticky chodnik cez Dubravku? Ine mestske casti ich maju. A tiez ci su plany na revitalizaciu lesoparku na uzemi Dubravky - oprava a vznik altankov, cistenie chodnickov, oprava znaciek. Lepsie oznacenie vstupov do lesa atd.
pika, 22.9.2005
!Dobrý deň, Cykloturistický chodník cez Dúbravku samozrejme plánujeme, zatiaľ sa však v rozpočte nenašli dostatočné finančné prostriedky.Lesopark je v správe Štátnych lesov a tiež nás trápi, že lesopark neudržujú v lepšom stave.Mestská časť pripravuje vybudovanie náučného chodníka, ktorý by mal zabezpečiť okrem iného aj lepšie značenie a orientáciu v lesoparku. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský.
?chcela by som vedieť,či je v prevádzke dopravné ihrisko na harmincovej a či je na nich nejaký kontakt.dakujem
silviabubenikova@zoznam.sk, 21.9.2005
!Dobrý deň, ihrisko na Harmincovej je v prevádzke v pracovné dni od 8,00 do 13,00, kontakt nemáme,ihrisko spravuje súkromná organizácia. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský.
?Dobry den, na stranke mestskej casti ma zaujal dokument Rozostavane a navrhovane bytove domy (investicne zamery). V informacii mi chyba udaj o planovanom zaciatku/ukonceni vystavby. Bolo by mozne doplnit do dokumentu pri jednotlivych stavbach aj planovany casovy horizont? S pozdravom. Yvonna Zhorelova
iva_zhore@hotmail.com, 20.9.2005
!Vážená pani Zhorelová, teší nás Váš záujem o našu internetovú stránku. Informácie o bytovej výstavbe aktualizujeme tak, ako prebieha výstavba, resp. príprava výstavby. Váš podnet - termíny výstavby, plánované časové horizonty - zohľadníme a informácie v najkratšom čase doplníme. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či potvrdenie o návšteve školy , na základe ktorého dostávame prídavky na deti, treba zaslať na MÚ Dúbravka? Ďakujem
zuzana, 20.9.2005
!Dobrý deň, potvrdenie o návšteve školy je potrebné odoslať na nasledujúcu adresu: Úrad práce soc.vecí a rodiny,pracovisko Karlovesská 2, Bratislava. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský.
?Dobry den, chcel by som sa spytat ktorou chemickou latkou sa vykonaval letecky postrek v lesoparku dubravka-devinska kobyla proti voske masozravej a kliestom v dnoch 27.5.-28.5.2005.
Martin, 19.9.2005
!Vzhľadom k tomu, že MČ Bratislava- Dúbravka nevykonáva správu predmetného lesoparku, a teda ani postrek doporučujeme Vám obrátiť sa v tejto veci na Štátne lesy Smolenice, Trnavská cesta 12, 919 04 Smolenice. S pozdravom Ing. Dušan Molnár, Odd. ŽP a P
?Dobry den. Som vlastnikom chaty a zahrady v oblast Tavarikova kolonia. Z tlace som sa dozvedel o moznosti povolenia vystavby v tejto oblasti. Som jeden z dlhorocnych cakatelov na toto povolenie. Vedeli by ste mi, prosim, k tomuto podat blizsie informacie? Dakujem.
Macega Jozef, 19.9.2005
!Vážený pán Macega, podľa platnej Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov, je Tavaríkova osada určené pre funkciu: poľnohospodárska pôda – záhrady. Návrh územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z marca 2004 navrhuje pre túto lokalitu funkčné využitie: záhrady a záhradkárske osady. Mestská časť Bratislava – Dúbravka v súčasnosti pripravuje obstaranie Urbanistickej štúdie Tavaríkovej osady, ktorej cieľom je pretransformovanie na územie určené pre malopodlažnú zástavbu so samostatne stojacimi rodinnými domami s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prajem pekný deň, rada by som sa opýtala, či je možné aby sa postavili spomalovače na hlavnej ceste Alexyho v oboch smeroch, veď nie je možné ako tam niektorí vodiči jazdia. Veľa krát sa stalo, že sa kvôli veľkej rýchlosti ocitli v záhradkach (smer od Domu kultúry do Lamača). Asi sa s tým začne niečo robiť, keď niekto príde o život.
Daniela, 19.9.2005
!Vážená pani Daniela, správcom komunikácie – ulice Janka Alexyho je Magistrát hl. m. SR a iba tento môže rozhodnúť o umiestnení spomaľovacích prahov. Napriek tomu Vás musíme informovať, že na komunikáciách I. a II. triedy, po ktorých premávajú vozidlá MHD sa neumiestňujú spomaľovacie prahy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Chcel by som sa opytat na situaciu v okoli ulic Drobneho,Sekurisova - vymena sek.rozvodu - ze dokedy budeme musiet trpiet to blato a tu spinu, co sa nachadza v celom okoli????Myslim tym, ze ked bolo dost pekne slnecne pocasie,tak asi dva tyzdne sa tu skoro vobec nepracovalo, a zrazu, ked je sobota,a super prsi od rana( vsade v okoli je piesok a blato,cez kt. sa neda ani dostat do vchodov!!!) ,tak uz tu od rana musia pracovat a zneprijemnovat ludom vikend !!! Myslim si, ze ste vybrali velmi dobru firmu vo verejnej sutazi !!!
Michal, 17.9.2005
!Dobrý deň, mestská časť nie je investorom rekonštrukcie sekundárnych rozvodov. Realizáciu zabezpečuje vlastník sekundárnych rozvodov , Bratislavská teplárenská,a.s., Čulenova 7, 812022 Bratislava. Napriek tomu sme uskutočnili niekoľko rokovaní s investorom, kde bol upozorňovaný na zdĺhavý postup realizácie, ako aj na nutnosť dodržiavania poriadku na stavbe.
Ing.Riesz, prednosta MÚD
?13.9.2005 sa moja manželka zúčastnila rodičovekého združenia v MŠ Pri Kríži. Prišla domov celá znechutená zo spôsobu, akým boli rodičia "poprosení" pani riaditeľkou o úhradu dvojnásobného poplatku za škôlu za november. Ide totiž o montáž žalúzií,ktoré objednala, alebo objedná. Minulý rok dávali v škôlke dole záclony a montovali im tam žalúzie. Nejde tak náhodou o zbytočne vyhodené peniaze? To nikto nekontroluje kam sa investujú peniaze, ktoré pani riaditeľka dostane z mestskej časti?Teraz najprv objednala nábytok a až v novembri objedná žalúzie. To je ďalšia vec. ´Deti tam spia v prostredí s rušivými vplyvmi, pretože tie žalúzie alebo iné tienidlá by tomu zabránili. hlavne,že majú pri vchode vyvesené práva dieťaťa. Pani riaditeľka sa správala veľmi arogantne aj k ďeťom,ktoré si tam rodičia doniesli na rodičovské, zrejme ich nemali kde nechať. Veď to bolo v škôlke...A čo tak trochu taktu.My ako rodičia len musíme platiť a držať ústa, to čo sú za nové móresy? Sme sociálne slabšia rodina a takéto správanie sa nám nepáči - čo sa týka tých peňazí. Aj poplatok 1000 korún sa vyberal vlani na dvakrát, teraz sa musí naraz. Manželka sa bála prihlásiť, aby neublížila nášmu dieťaťu,pretože všetci ostatní rodičia s tým súhlasili.V iných škôlkach sa poplatky znížili, pretože zistili, že im peniaze, ktoré dostávajú od vás/340/stačia. Aj pani riaditeľka povedala, že dostáva asi 25000 mesačne. Tak aký je to biznis? Môžte mi na to nejako odpovedať? alebo nemáte slov ako ja?
Jozef, 16.9.2005
!Vážený pán Jozef, Odpovedať na Váš rozsiahly príspevok nie je jednoduché. Pokúsime sa o to podľa jednotlivých Vašich otázok. To, že sa vlani kúpili žalúzie, ktoré nie je možné použiť tento rok, nakoľko došlo k výmene okien za plastové, je skutočne nehospodárne, ale žiaľ, asi nevyhnutné, nakoľko ide o iný typ okien. Vy, ako rodičia, ste však mohli (a mali právo) namietať, či sú potrebné opäť žalúzie, či by nestačili napríklad textílie, ktoré mohli esteticky vhodne doplniť interiér. Skúmali rodičia, ako sa naloží s doterajšími žalúziami? Predpokladáme, že tie vlaňajšie boli zakúpené z prostriedkov rodičovského združenia a rozhodovanie o použití týchto prostriedkov je v rukách rodičov! Žiadosť pani riaditeľky, aby rodičia platili mesačný príspevok na MŠ naraz za viac mesiacov je neprípustná, riaditeľka MŠ urobila chybu, na ktorú bola ihneď po obdržaní Vášho príspevku upozornená s tým, že takýto postup sa už nesmie opakovať. Prirodzene, ak niektorý z rodičov prejaví záujem z vlastnej iniciatívy o úhradu príspevkov naraz, táto možnosť tu je. Inak ide o MESAČNÝ poplatok. Na najbližšej porade riaditeliek MŠ bude postup výberu poplatku osobitne zdôraznený. Rovnako budeme apelovať na všetky riaditeľky MŠ, aby naďalej uplatňovali aj výber poplatku na ZRŠ vo viacerých splátkach, resp. uvažovali aj o jeho znížení. Výšku mesačného príspevku na činnosť MŠ určuje Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Dúbravka, z čoho vyplýva aj prirodzené právo kontroly zo strany zriaďovateľa nad použitím týchto prostriedkov. V roku 2005 bola riaditeľkám ponechaná možnosť z týchto prostriedkov obnoviť interiéry MŠ. Pre rok 2006 bude vypracovaný plán použitia týchto prostriedkov pre všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti. PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Prajem pekny den, chcela by som sa opytat, ci je mozne zaplatit za byt, ktory mestska cast ponuka v drazbe, aj cez hypotekarny uver alebo je mozne platit iba cash. Dakujem.
Dada, 14.9.2005
!Dobrý deň, pri dražbe obecného bytu nie je podmienka, z akých finančných prostriedkov bude suma za vydražený byt uhradená. Podmienkou však je, aby táto finančná čiastka bola uhradená na účet mestskej časti do 30 dní od konania dražby.Podrobnejšie informácie získate na našej internetovej stránke www.dubravka.sk, kde je uverejnené Oznámenie o dražbe k pripravovanej dražbe 2 obecných bytov. Ing.Riesz,prednosta MÚD
?Dobrý deň, chcela by som sa informovať kto vlastní oplotený pozemok pôvodne s detským ihriskom pri Dúbravanke oproti Talichvej č.2 a čo bude ďalej s týmto pozemkom?
Jana, 14.9.2005
!Vážená pani Jana, s otázkami na vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, v katastrálnom území Dúbravka, je potrebné sa obrátiť na kompetentný orgán štátnej správy, ktorým je Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava IV, Gallayova 11, 841 02 Bratislava 42. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Dobrý deň, zaujimalo by ma prečo stavebný úrad miestnej časti Bratislava IV povoluje investorom prácu v sobotu a v nedeľu. Konkretne sa jedná o stavbu polyfunkčného bytového objektu Koprivnícka. Stavebé práce prebiehajú kazdý deň od 6:30 do 21:30.
Jozef, 13.9.2005
!V. p. Jozef, stavba je povolená Stavebným povolením č. D-2005/12029-1499/G/26/Ry zo dňa 20. 05. 2005, kde v podmienkach pre realizáciu stavby v bode 10) sa uvádza: Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavbných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu, resp. ohrozovaniu obyvateľov. Súčasne je stavebník povinný dodržiavať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami vo vnútornom i vonkajšom prostredí. V rámci stavebného konania neboli prednesené žiadne zvláštne požiadavky (napr. zákaz práce v určitých dňoch, alebo čase), preto Stavebný úrad neobmedzil pracovnú činnosť stavebníka mimo času nočného kľudu , teda od 22:00 do 6:00 hod. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?dobry deň, počul som vraj pri technickom skle má byť v budúcnosti bytová a domová výstavba, a preto vás chcem poprosiť o bližšie informácie, napr. či tam vyrastie nové sídlisko s obchodmi , MHD, či sa plánujú aj cesty napríklad popri záhradám. Je tam jedna cesta od technického skla popri záhradám a vyjdete popri novopostaveným vilám a bytovkám myslím že je to nad Cabanovou ulicou. Čítal som totiž v inzerátoch že sa v tejto lokalite predávajú pozemky a s rodinkou sme uvažovali nad touto lokalitou že by sme sa tam v budúcnosti mohli presťahovať, lebo je tam nádherné okolie a myslím že technické sklo už by asi nemalo ani v budúcnosti nič zdraviu škodlivé produkovať. Za bližšie informácie Vám vopred Ďakujem, Drahoš z Dúbravky
Drahoš, 12.9.2005
! V. p. Drahoš, lokalita Veľká lúka je, podľa platnej Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení neskorších zmien a doplnkov, určená pre funkciu poľnohospodárska pôda. V Návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, z marca 2004, je táto lokalita navrhnutá pre funkciu orná pôda a územie záhrad, po jej obvode pre funkciu záhrady a záhradkárske osady. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka vo svojom uznesení č. 354 MZ, zo 14. 12. 2004, požaduje zmenu funkčného využitia tejto lokality na územie pre málopodlažnú zástavbu obytného územia. Na základe tohoto uznesenia Mestská časť Bratislava – Dúbravka zabezpečuje obstaranie urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka, ktorá, po jej kladnom verejnom prerokovaní a odsúhlasení miestnym zastupiteľstvom, bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Bratislavy, s požiadavkou na schválenie zmien a doplnkov nového územného plánu, v rámci pripravovanej 1. aktualizácie ÚPN, v roku 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Dobrý deň ,chcela by som sa informovať kde sa dá vybaviť parkovacie miesto,a akú máme šancu ho dostať na Fedákovej 40.Dakujem Renáta
helo@stonline.sk, 9.9.2005
!Vážená pani Renáta, vyhradenie parkovacieho miesta sa vybavuje na Miestnom úrade m. č. Bratislava – Dúbravka na oddelení územného rozvoja, výstavby a dopravy (Ing. Karol Valtera) na Žatevnej ulici č. 4 počas stránkových dní, a to : pondelok 8 –12, 13 – 18, streda 8 – 12, 13 – 16, štvrtok 13 – 16 hod. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený pán starosta,Vy ako odborník mi určite budete vedieť vysvetliť moje pochybnosti ohladne stavby 3-obytných domov pri Nejedlého14,52...1. pochybnosť prečo sa obyvatelia okolitých domov,priamo susediacich so stavbou,nezúčastnili stavebného konania.Ak je to z dovodu,že priamo nesusedia pozemky na ktorých sú domy52...,tak pozemky obce určite susedia s touto stavbou.Je preto zarážajúce pre mňa,že obci nevadí ,že jej občanom priamo pod nosom vyrastú 13-posh.budovy sotva15 metrov od ich okien.Mám taký dojem,že všetky nové stavby sa realizujú,tak aby maximalne uspokojili nových vlastníkov týchto bytov,aj na úkor ostatných spoluobčanov .A obec sa bude len nemo prizerať?!
Nejedlý, 9.9.2005
!Na stavbu „Polyfunkčný dom s pohotovostným ubytovaním penziónového typu na Nejedlého ulici“ na pozemkoch parc. č. 3400/2, 3400/3 a 3400/41 v k.ú. Dúbravka, pre navrhovateľa GLOBAL Production, s.r.o., Sreznevského 4, 831 03 Bratislava, ktorého v konaní zastupoval INPACE, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava bolo vydané územné rozhodnutie č. D-2004/9351-1087/33/Ry zo dňa 8.11.2004, právoplatné 8.12.2004 a stavebné povolenie č. D-2005/15604-310/G/36/Ry zo dňa 24.6.2005, právoplatné dňa 25.7.2005. Stavebný úrad v oboch konaniach vyhodnotil okruh účastníkov konania v zmysle § 36 § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ) a vyhodnotil, že vlastníci bytov v bytovom dome na pozemku parc. č. 3385 a 3400/78 k. ú. Dúbravka nie sú účastníkmi konania, nakoľko ich práva nie sú územným rozhodnutím a ani stavebným povolením priamo dotknuté. Súčasne stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby najmä z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy a ich prípadné pripomienky a podmienky umiestnenia, ktorých splnenie skúmal v stavebnom konaní. Súčasne stavebný úrad konštatuje, že stavba je umiestnená v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v súlade s § 4 a § 6 a využitie stavby bytového domu na určený účel nie je ohrozený. Odstupy vzdialeností bytových domov a iných typov stavieb ako sú rodinné domy presne vyhláška nešpecifikuje, a preto sa stavebný úrad v konaní opiera o vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, preto v územnom konaní bol k projektovej dokumentácii doložený svetlotechnický posudok, ktorý bol vypracovaný RNDr. Ivanom Pivoluskom autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý preukázal, že navrhovaná stavba nebude tieniť okolité bytové domy. Túto skutočnosť v územnom konaní skúma a hodnotí Regionálny úrad verejného zdravotníctva a svojím rozhodnutím č. RÚVZ/21-526/2004 zo dňa 8.3.2004, právoplatné dňa 22.3.20004 vydal posudok, ktorým súhlasil so stavbou. V odôvodnení tohto rozhodnutie je napísané citujem: „Realizácia navrhovaných polafunkčných objektov nespôsobí v žiadnom byte okolitej zástavby skrátenie doby insolácie pod normou stanovený časový limit (STN 73 43 01 Budovy na bývanie).“ Ďalej stavebný úrad konštatuje, že vzdialenosť navrhnutého a povoleného „Polyfunkčného domu s pohotovostným ubytovaním penziónového typu na Nejedlého ulici“ je od bytového domu na pozemku parc. č. 3400/78 k. ú. Dúbravka 21 m a vzdialenosť od bytového domu na pozemku parc. č. 3385 k. ú. Dúbravka je 34 m a aj to nie v priamej línii s umiestneným a povoleným „Polyfunkčným domom s pohotovostným ubytovaním penziónového typu na Nejedlého ulici“. Ďalej upozorňujeme, že v tomto územnom aj stavebnom konaní bol povolený len polyfunkčný dom 1a a podzemné garáže, čiže nie 3 – bytové domy ako je uvádzané v liste. Ing. Rodáková, ved. odd.územného konania a stavebného poriadku
?Dobrý den,chcel by som sa informovať či je v pláne úprava stromov v predzáhradkach v Dúbravke nakoľko niektoré sú prerasťené a v bytoch sú zvýšené náklady na vykurovanie, na osvetlenie bytu, v predzáhradke nerasťie nič iné iba mach. Ak nie treba na to povolenie?
Milan, 8.9.2005
!Vážený pán Milan, keďže ste neuviedli konkrétne,o ktorú predzáhradku sa jedná vo všeobecnosti by údržbu predzáhradiek mali zabezpečovať užívatelia prízemných bytov resp. v tých, v ktorých je zeleň zverená mestskej časti tak MČ resp. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Ing. D. Molnár - odd. ŽP a P
?Na zastávke MHD Štepná ste povolili prevádzku akejsi večierky, z ktorej sa postupne stala predajňa nápojov, najmä alkoholických.To využívajú najmä mladí ľudia, ktorí si na lavičke spravili minikrčmičku,veď k pípe to majú 10 krokov. Plechovky od piva sa potom ráno váľajú po oklí. Čo Vy na to ??
lubo, 7.9.2005
!Pán Lubo,máte pravdu , minulý týždeň sme si preverili Vašu informáciu. V najbližšej Komisii ŽP a podnikateľských aktivít - 19.9.2005 sa budeme daným problémom zaoberať. Priebežne Vás budeme informovať.Ďakujem za podnet, s pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného odd. a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobry den,chcem sa spýtať na nastavenie svetiel na svetelnej krizovatke Saratovska-Repaskeho-Drobneho.Neda sa zmenit nastavenie, tak aby chodci mohli prejst cez celu cestu na jeden raz? Ked chcem prejst z jednej strany ulice na druhu musim sa riadit podla troch semaforov. Signalizacia je nastavena tak, ze ani pri najlepsej voli, nestihnem prejst cez cestu na jeden pokus. Pravidelne ostanem stat pred alebo za kolajnicami. A prave toto je velmi nebezpecne pre deti, deti s bicyklami, mamicky s kocikmi.... Stat medzi iducou elektrickou a iducimi autami je velmi nebezpecne. Zelena pre auta naskoci skor ako stihnu chodci prejst cez cestu. To ze auto odbocujuce vpravo ma dat prednost chodcovi je sice pravda, ale nedodrziava sa to! A tak isto sa stazuju vodici,nie su dobre zladene svetla pri odbocovani. V strede krizizovatky casto nastavaju kolizie. A este jeden postreh.Auto odbocujuce vlavo v smere od Saratova musi cakat na odbocenie neprimerane dlho,v rovnom smere jazdy skoci zelena 2x. Dakujem.
Jana, 7.9.2005
!V. p. Jana, o probléme, o ktorom píšete, sme informovaní nielen z častých upozornení našich spoluobčanov, ale aj z vlastných (nie dobrých) skúseností a preto znovu opakujeme, že: Mestská časť Bratislava – Dúbravka opätovne upozornila správcu miestnych komunikácií I. a II. triedy, t.j. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, na nedobré nastavenie svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Saratovská – Repašského – Drobného, vrátane úpravy časovania tak, aby bola vytvorená tzv. „zelená vlna“ na trase ul. Schneidera Trnavského – Saratovská a aby svetelná signalizácia bola v dňoch pracovného voľna vypnutá, resp. nastavená na blikanie žltého svetla. Takisto požadujeme úpravu vodorovného značenia. Na Repašského ulici ľavý pruh iba odbočenie vľavo, pravý pruh priamo (do Drobného ulice) + odbočenie vpravo. Na Drobného ulici obdobne – ľavý pruh iba na odbočenie vľavo, pravý pruh priamo (do Repašského ulice) + odbočenie doprava. Týmto riešením by sa odstránila nielen prípadná kolízia, ale podstatne by sa zvýšila priepustnosť. Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opytat kde mozem ziskat dalsie informacie tykajuce sa novostavby na Koprivnickej ulici. Napr. cena, pripadne kde sa daju dezervovat byty.
helena, 6.9.2005
!Vážená pani Helena, o výstavbe bytov informujeme na našej stránke www.dubravka.sk . Podrobnosti výstavby bytov na Koprivnickej ulici získate na stránke www.atypinterier.sk S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som vediet, ci sa nieco planuje robit s arealom zarastenym burinou na Poliankach medzi pekarnou a veterinou. Je to nevyuzita plocha. Planuje sa vybudovat chodnik z veteriny k pekarni pozdlz cesty? Dalej, kedy sa zacne robit most do tunela ponad cestu a ako po ukonceni stavieb dialnice budu chodit auta, autobusy a chodci z a do Dubravky.
denisa, 5.9.2005
!Vážená pani Denisa, pozemky medzi pekárňou Dúbravanka a teplárňou sú vo vlastníctve súkromných fyzických a právnických osôb. V novom Návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z marca 2004 je táto lokalita z hľadiska funkčného využitia určená pre výrobu, obchod a služby. Mestská časť Bratislava – Dúbravka si k navrhovanému funkčnému využitiu tejto lokality uplatnila pripomienku, v ktorej požaduje aby toto územie bolo využité pre funkciu – viacpodlažná zástavba obytného územia. V prípade, že takéto funkčné využitie schváli Mestské zastupiteľstvo mesta Bratislavy, bude dostatočný záujem investorov o výstavbu bytových domov v tejto lokalite. Predbežné štúdie sa spracovávajú už v súčasnosti. Vybudovanie chodníka od veterinárnej polikliniky po pekáreň Dúbravanka sa neplánuje. Diaľničný most ponad ul. Polianky sa už buduje. V tomto čase sa začína tzv. horná stavba. Objednávateľ – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, telefón 02 - 5831 1111, predpokladá spojazdnenie diaľnice pred začiatkom letnej sezóny 2006. Riešenie priestoru diaľnica D2 – Lamačská cesta - ul. Polianky - Harmincova ulica je zrejmé z obrázku (fotoortomapy s vkreslením budovaných objektov) na stránke www.highways.sk - časť Lamač – Staré grunty. Z uvedeného je zrejmé, že Lamačská cesta bude smerovať do mestskej časti Bratislava – Lamač, teda nie (ako dnes) do diaľnice D2. Ulica Polianky bude „ukľudnená“ – napojí sa na Dúbravskú cestu (popri objektoch Slovenskej akadémie vied) s vyústením na Lamačskú cestu v križovatke s Cestou na Červený most (pri bývalom VÚIS-e, resp. vojenskej nemocnici). Plnohodnotné cestné napojenie našej mestskej časti na centrum Bratislavy (i m. č. Lamač) bude z Harmincovej ulice cez most ponad diaľnicu D2 ku križovatke s novobudovanou Lamačskou cestou . Pre chodcov bude popri Harmincovej ul. zhotovený jednostranný chodník po celej dĺžke novobudovaných komunikácií (cez most nad diaľnicou D2, popred OD Tesco až po areál školy na Mokrohájskej ceste). Mestská hromadná doprava bude presmerovaná v zmysle vyššieuvedeného napojenia. Umiestnenie zastávol, ako aj obsluha celého priestoru Polianky v tomto čase nie je doriešená. DPB, a.s. sa týmto problémom bude zaoberať a bude občanov včas informovať i na svojej stránke www.imhd.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som spytat ako sa postavi starosta k situacii s MHD/zrusenie zastavok Homolova, Cabanova od 5. 9. 2005/, zaujima vobec niekoho ako budu chodit k lekarom a vsade inde napriklad mamicky s detmi, rodiny, ktore nemaju auto z ulic Homolova a Cabanova? A co starsi ludia, ktori byvaju v Domove dochodcov?
Alexandra, 4.9.2005
!Vážená pani Alexandra, Mestská časť Bratislava – Dúbravka nedostala od Dopravného podniku a. s. Bratislava žiadne oznámenie o zrušení zastávky MHD na Homolovej ulici. Na základe Vášho podnetu sme požiadali o informáciu DP a. s. Bratislava o informáciu – bolo nám oznámene, že zastávka nebude zrušená. Takisto sme sa presvedčili na mieste a dospeli sme k záveru, že ide o nedorozumenie. Z dôvodu budovania diaľnice je presmerovaná doprava od pondelka 05. septembra v priestore „Polianky“, a teda je zrušená zastávka MHD pri Stanici technickej kontroly v smere „do mesta“. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, v juni mi pan Kubica v ramci tohto fora odpovedal, ze dve poskodene miesta na chodniku pred domom na Koprivnickej 13 budu opravene do konca augusta. Vcera sa august skoncil a chodnik vyzera presne tak isto, len tam chyba kusocek asfaltu, ktory si moje dieta jedneho dna odnieslo ako suvenir. Je este mozne ze sa s tym chodnikom nieco stane? Dakujem.
mira, 1.9.2005
!Vážená pani Mira, v júni sme predpokladali realizáciu opravy chodníka na Koprivnickej ulici najneskôr do konca augusta. Z organizačných dôvodov sme však boli nútení túto presunúť (oddialiť) do IV. štvrťroka 2005, za čo sa Vám ospravedlňujeme. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja , výstavby a dopravy
?Kedy sa postavia pomalovače na Ul. Ľ. Zúbka, Bošániho?. Bolo By ich potrebné aspoň 6, aby si odiči nerobili z našich ulíc pretekársku dráhu. Doporuči by som aj umistnenie do-pravnej značky Obytná zona.Staré ktoré tu boli osadené kovové zostalo z nich už iba torzo.
Marián Kováč, Bošániho 13, 31.8.2005
!V. p. Kováč, na ulici Ľ. Zúbka je v súčasnosti umiestnený spomaľovací prah pred priechodom pre peších, po ktorom prechádzajú hlavne žiaci ZŠ Beňovského. Ulice Ľ. Zúbka a Bošániho sa nachádzajú v zóne s obmedzenou rýchlosťou (40 km/h) a z tohto dôvodu Okresný dopravný inšpektorát (ďalej ODI) Bratislava IV nepovažoval za potrebné umiestniť na týchto uliciach ďaľšie spomaľovacie prahy. Vašu požiadavku predložíme do komisie dopravy Miestneho zastupiteľstva, ktorá rozhodne o potrebe zriadenia ďaľších spomaľovacích prahov na vyššie uvedených uliciach, prípadne požiada ODI Bratislava IV o prehodnotenie svojho rozhodnutia. S umiestnením Vami navrhovanej dopravnej značky ODI Bratislava IV nesúhlasí, pretože je to neopodstatnené (prakticky celá Dúbravka je obytná zóna). V minulých dvoch rokov boli temer v celej mestskej časti Dúbravka vymenené, resp. umiestnené nové dopravné značky. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený pán starosta, chem sa len opýtať či sa neplánuje obnovenie ihriska na Saratovskej pri krčme Sloník, tak ako ste dali obnoviť už viac ihrísk v Dúbravke. Toto ihrisko si pamätám ešte ako malé dieťa, kam sme sa všetky deti zo sídliska najradšej chodili hrávať. Toto ihrisko sme volali sieťové, lebo tam voľakedy boli natiahnuté siete, mozno preto sme tam chodili najradsej, lebo lozenie na sietach bola ohromná zábava. Neplánujete tam takéto siete dať znova? Je škoda že je zanedbané, lebo sa tam stretáva denne veľa mamičiek s deťmi. Tie esíčka na bicyklovanie sú tak zdevastované, že tam deti akurát popadajú na tých hrboloch a prídu k úrazu. Takisto je tam veľká trávnatá plocha, ktorá by sa mohla radšej využiť pre deti a nie pre psíkov. Mozno by sa tam aj zislo viac laviciek na sedenie. Dakujem
Andrea, 31.8.2005
!Vážená pani Andrea, v súčasnosti neuvažujeme so širšou revitalizáciou predmetného ihriska. Vami spomínané esíčka boli rekonštruované v období 2000/01 a takisto v súčasnosti nie sú na rekonštrukciu vyčlenené finančné prostriedky.Vzhľadom k tomu, že predmetné pieskovisko je skutočne v hojnom počte navštevované detmi z okolia, s jeho revitalizáciou uvažujeme v období 2006 samozrejme vo väzbe na rozpočet schválený MZ na rok 2006. Ing.D.Molnár - Odd. ŽP a P
?Na Nejedlého ulici, pri rovno pri základnej škole, je na chodníku urobené parkovisko pre autá. Deti, ktoré idú do školy, zo školy, mamičky s kočíkmi a deťmi, ale aj ostatní ľudia tam musia zísť z chodníka na cestu, aby obišli zaparkované autá. Nie sú tak náhodu chodníky pre chodcov? Urobí sa s tým niečo a bude ten úsek chodníka opäť pre chodcov?
Simoneta, 25.8.2005
!Vážená pani Simoneta, Mestská časť Dúbravka tento problém riešila už v roku 2004 tým, že zabezpečila na kritickej časti chodníka umiestnenie oceľových stĺpikov a na širšom priestranstve chodníka, v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava IV, dala vyznačiť zvislým i vodorovným dopravným značením parkovanie pre osobné motorové vozidlá. Toto vyznačenie zabezpečuje bezpečný prechod chodcov po chodníku. Oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy upovedomilo a vyzvalo k náprave mestskú políciu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Váž.p. Polák Vmene rodičov a detí sa Vám chcem podakovať za Vašu odpoved týkajúcu sa pieskoviska na Ćerveńákovej ul.a verím,že naše deti sa budú čoskoro hrať v čistom piesku. Vopred Vám dakujem Jana
Jana, 22.8.2005
!Budú. Ale ako som počul v televízií, že piesok by sa mal meniť každé dva týždne, tak na to by sme naozaj nemali. Ak je to pravda, skôr si myslím že nedorozumenie, potom budeme nútení ponechať len niekoľko pieskovísk. S pozdravom. Polák.
?Chcela by som vas velmi pekne poprosit ci by bolo mozne odobrat vzorku z pieskoviska na cervenakovej ul. ktore sidli pri pizzerii duna nakolko sa u viacerych deti navstevujucich uz tu spominane pieskovisko vyskytli crevne tazkosti. nakolko som matkov dvoch deti chcem tymto sposobom predist zdravotnym tazkostiam. Dakujem
jana, 18.8.2005
!Určite to možné je ale túto činnosť musí urobiť niekto, komu to prislúcha. Napr. si myslím, že by to mohlo patriť Hygiene na Ružinovskej ulici.Výsledok by asi bol, že piesok je hygienicky závadný, lebo vždy sa niečo dá nájsť. A opatrenie - výmena za nový piesok. A Preto, len čo sa vráti Ing. Molnár z dovolenky, dám pokyn na výmenu piesku. A bude to. Za upozornenie ďakujem. Polák.
?Dobry den, rada by som sa chcela informovat kolko materskych skol (statnych a sukromnych) mame v Dubravke. Velmi pekne dakujem
Durankova;, 17.8.2005
!Dobrý deň, Mestská časť Bratislava-Dúbravka prevádzkuje 10 materských škôl na uliciach Bazovského, Damborského, Ušiakovej, Sekurisovej, Cabanovej, Pri kríži, Ožvoldíkovej, Pekníkovej, Galbavého a Švantnerovej. Materská škola na Bilikovej ul. je cirkevná. Ing.Riesz
?Dobrý deň. Naviažem ešte na svoju otázku z 18. 7. 2005 ohľadne stavby „Sekundárny systém a OST 973 Sekurisova ul. Bratislava“. Správanie robotníkov na tomto stavenisku už presahuje všetky medze. Pozdĺž celého staveniska sa povaľujú fľaše od nápojov, plechovky od konzerv a zvyšky jedál. Jednoducho kde dopijú, kde dojedia tam pohodia. Naviac všade sa povaľujú úlomky z žltej izolácie, z nového potrubia. Pred výmeničkou za Drobného 1, sa váľa veľká kopa priemyselného odpadu, ako aj odpadkov z konzumácie robotníkov. Sme my obyvatelia ozaj povinní žiť v tomto svinčíku? Predpokladám, že MÚ, ktorý vydal povolenie má aj kontrolné funkcie. Prečo ich nevyužíva a nepritlačí na realizátora stavby aby robil urobil každý deň poriadok. Ozaj dochádza k veľkému poškodzovaniu životného prostredia v okolí domu Drobného 1, ako aj pozdĺž celej Drobného ulice - nepárne čísla. Ďakujem. Jan
Jan, 17.8.2005
!Firmu, ktorá realizuje stavbu, a ktorú si vybrala BTS, som 18.8. navštívil na stavbe a vedúceho, som požiadal o vykonanie nápravy. Osobne som s ním prešiel trasu a ukázal mu asi tridsať odhodených plastových fliaš a roztrúsenú izoláciu potrubí. Teda mali ste 100%-nú pravdu.Zavolal som i riaditela BTS, Ing. Kovačoviča, ktorý je z Dúbravky, a ten prisúbil nápravu cez majiteľa stavebnej firmy. Rozkopávkové povolenia majú do 15.10.2005, čo znamená, že to bude koniec stavebných prác. Dnes, 19.8. som ráno prešiel opäť trasu, bolo vidieť istú nápravu ale spokojný som nebol. Ešte kde tu a aj vo výkopoch ostali flaše ale i vedľa vašho domu, a ostali igelitové sáčky po jedle. Rád by som bol, keby ste i Vy ako majitelia prilahlých stavieb, ktorí ste účastníkmi stavebného konania, teda máte právo do veci hovoriť, keby ste aj priamo upozornili pracovníkov firiem na správanie, ktoré sa nám všetkým nepáči. Podrobnú kontrolu urobí pracovník MÚ, Ing.Sloboda.Ďakujem za spoluprácu. Polák.
?Dobry den, kupili sme byt v Dubravke. Viem, ze zo zakona mame povinnost do jedneho mesiaca tuto skutocnost ohlasit, pretoze nam tym vznikla danova povinnost pre dan z nehnutelnosti. Potrebovala by som vediet, komu mam toto ohlasenie adresovata co vsetko ma obsahovat (pripadne, ci existuje nejaky formular a kde ho napriklad na intenete najdem). Dakujem.
Michaela, 17.8.2005
!Dobrý deň, tlačivo o Vzniku a zániku daňovej povinnosti je k dispozícii na našej internetovej stránke www.dubravka.sk v časti Dokumenty. Vyplnené tlačivo aj s uvedenými prílohami je potrebné zaslať na Miestny úrad Bratislava-Dúbravka,Žatevná 2, 84102 Bratislava, odd.daňové. Ing.Riesz
?Vážený pán Polák, išlo konkrétne o moju matku, E. Galambošovú, ktorá oslávila 6.8. 85 narodeniny a bola sklamaná, keď ani v dúbravských novinách nenašla blahoželanie, o osobnom blahoželaní už ani nehovoriac. Takého stretnutia jubilantov( o akom píšete) by sa asi ani nezúčastnila, keďže je značne imobilná - po byte sa síce pohybuje s barlami, ale von môže len na pojazdnom kresle. Pre starých ľudí je skutočne potešením keď si na neho spomenú a stačí tak málo - blahoprajný list.
Ema, 16.8.2005
!Vážená pani Ema, Vašej pani mamičke prajeme k jej krásnym narodeninám všetko najlepšie. Miestny úrad m. č. Bratislava - Dúbravka organizuje štvrťročne slávnostné stretnutia s jubilantami - Dúbravčanmi, ktorí oslávili svoje životné jubileum v predchádzajúcom štvrťroku. Jedná sa o jubilantov 70, 75, 80, 85, 90 a viacročných. Slávnosť je organizovaná v spolupráci s Komisiou sociálno-zdravotnou pod záštitou starostu Dúbravky. Jubilanti sú na túto slávnosť osobitne písomne pozývaní. V prípade, že sa nemôžu dostaviť na slávnosť a majú záujem o osobnú gratuláciu, radi prídeme k nim domov. Vašu mamičku písomne pozveme na stretnutie s jubilantmi, ktoré pripravujeme na mesiac október 2005 a kde budú oslovení jubilanti, ktorí oslávili svoje jubileum v mesiacoch júl, august, september. Ak máte záujem o osobnú gratuláciu doma a nemôžete osobne prísť na slávnosť, prosíme Vás,aby ste nám túto skutočnosť oznámili a radi Vás prídeme navštíviť. S pozdravom Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská - vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva
?Zaujima ma kedy zacne fungovat novy Lidl. Taktiez kedy sa ma zacat stavat a kedy sa otvori COOP a Billa pri DK. Posledna otazka je ci sa planuje bude svetelna signalizacia na krizovatke kde je elektrickova kolaj a VUB banka, byvala konecna elektriciek?
denisa, 16.8.2005
!Kolaudácia je plánovaná na 10.10.2005. Môžu byť kolaudačné závady,ktorých odstraňovanie chvíľu potrvá, ale podľa vyjadrenia zástupcu fi. LIDL, rozhodne bude otvorený najneskôr do 15.11.2005. Billa pri DKD má urobený vykonávací projekt, je predložený na vyjadrenie orgánom a organizáciám. Na stavenbný úrad by mali dať projekt v októbri, takže stav. povolenie by mohlo byť do koca roka 2005. Realizácia v prvom polroku 2006. COOP Jednota je na tom trocha zložitejšie. Nie je dokončený výkup pozemkov, blokujú to neriešené vlastnícke vzťahy. Všetky sveteľné križovatky, ktoré boli v Dúbravke urobené, má v kompetencií mesto. My sme len prispeli na ich realizáciu 50% nákladov. Na prvú bol náš príspevok cca 2,5 mil. sk, na druhú 3 mil. a na tú ostatnú až 4,5 mil. Sk. To znamená, aby sa mohla urobiť i CSS na križovatke Bagarova - Sch.Trnavského, muselo by byť v pláne hl. mesta aspoň cca 4 mil. Sk, čo nie je. Mesto zabezpečuje inž. činnosť u GIB-u, projekty u Dopravoprojektu. Nebyť toho, že sa s riaditeľom GIB-u, Ing. Beladičom, ktorý je dúbravčan osobne dlho poznáme, neboli by tak skoro ani tie čo máme. Urobím však všetko preto aby sa i táto nebezpečná križovatka skoro dostala do realizácie. Naši poslanci určite uvolnia peniaze a mestskí poslanci by to mali dostať do plánu mesta. Tlakom na mesto, konkrétne pána námestníka Ing. Koladu, môžete i Vy prispieť k rýchlejšiemu konaniu v tejto veci. Za spoluprácu ďakujem. Polák.
?Chcem sa pripojit k téme uvedenej nižšie ohľadne domu služieb na S. Trnavského. Vyzerá to tam naozaj otrasne. Mal by sa zrekonštruovať ako Saratovský. Ale potrebujeme tam nechať tie služby a obchody - veď okolo je veľa panelákov s veľkým množstvom občanov - takže načo by nám boli obchody a služby v Dome kultúry alebo v bývalých škôlkach, rozlezených po sídlisku. Len nechajte služby tam kde sú. Avšak naozak to celé treba obnoviť, zastrešenie terasy je nič. Druhá vec ktorá ma trápi je chodník hore Hanulovou od zastávky. Keď prší - voda tečie prúdom - ako rieka na zastávku a aj do podchodu sa valí voda. Bolo by potrebné popri celom úseku chodníka Hanulova zhora nadol vybudovať nejaký žľab ako je kúsok pri jednom z tých panelákoch. Nikde inde v Dúbravke nevydávam takúto potopu. A čo sa tam deje v zime keď mrzne... škoda hovoriť.
Lubka, 15.8.2005
!V. p. Ľubka, vážime si Váš konštruktívny príspevok ohľadne Domu Služieb na ul. Mikuláša Schneidera – Trnavského, je pre nás ďalším podnetom pre jednanie s majiteľmi, resp. kompetentnými orgánmi. V druhej veci – problémy s odvodnením Hanulovej ulice – miestny úrad predloží do finančného plánu pre rok 2006 jeho rekonštrukciu. Po schválení (pridelení finančných prostriedkov) plánujeme opravu zrealizovať v prvom polroku 2006. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prečo sa pravidelne neaktualizuje web stránka ? Sú tam ešte údaje napr. z minulých hodov, Veľkej noci atď.
Ján Dragúň, 15.8.2005
!Web stránka sa pravidelne aktualizuje (dúbravské noviny, VZN, programy zasadnutí rady a zastupiteľstva). Niektoré mimoriadne podujatia, ktoré sa konajú raz ročne(napr. aj hody) nechávame na stránke pre mimodúbravských návštevníkov, aby si vedeli urobiť o nich predstavu, čiže plnia aj poznávací a propagačný účel. Ľubo Navrátil
?Dobry den, zaujala ma vystavba bytov na Koprivnickej ulici. Kde by som, prosim, mohla ziskat blizsie INFO o tejto vystavbe, o cenovych ponukach danych bytov, .....? Veronika K.
Veronika K., 13.8.2005, 13.8.2005
!V. p. Veronika, o výstavbe bytov informujeme na našej stránke www.dubravka.sk . Podrobnosti výstavby bytov na Koprivnickej ulici získate na stránke www.atypinterier.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený pán starosta v súvislosti s otázkou pani Emy si vám dovoľujem oznámiť, že sa pri gratuláciách Dúbravským jubilantom zabudlo na môjho otca, Jána Petráša, Strmé sady 26 Dúbravka, ktorý dňa 3. júla 2005 završil 80 rokov svojho života. Neviem či je to len organizačná chyba (možno sa mu plánuje gratulovať budúci rok keďže je narodený v júli..) Mne to osobne nevadí, ale ako vidím otca to mrzí. Myslíte že by sa s tým dalo niečo urobiť?
Mária, 11.8.2005
!Vážená pani Mária, preveril som naše zoznamy a skutočne Váš otec, Ján Petráš, ner. 3.7.1925 sa v nich nachádzá. Jubilanti narodení v 3.štvrťroku budú spoločne oslavovať v októbri , pretože stretnutia robíme raz za štvrťrok. Oteckovi prosím vysvetlite, že sme na neho nezabudli a pozvanie iste dostane.Aj so všetkým čo k tomu patrí. Ja mu však k jeho krásným narodeninám gratulujem už teraz. S pozdravom Polák
?Dobry den, chcela by som sa opytat na jednu vec: byvam v podnajme (dohromady tam sme 3-ja v 4i dubravskom byte) a prisiel nam neprimerane velky ucet za vodu (spotreba - 9m3 za teplu a 15m3 za studenu), pricom vacsinu mesiaca sme neboli doma (dovolenky...) ...ucet nam robi vyse 2000,- Sk, a to sme minuly mesiac mali ucet 900,-Sk a bola u nas vacsia "premavka" ludi :) a cely mesiac sme vsetci traja boli doma, cize spotreba by vtedy mala byt logicky vacsia...chcem sa teda opytat, kde by som mohla zistit presnu cenu za 1m3 teplej a studenej vody...podla majitela je to 180,-za 1m3 teplej a 30,-za 1m3 studenej... som zufala...prosim pekne o radu a pomoc, vobec sa v tom nevyznam a spolubyvajuci to vzdali, no pre mna je to vela penazi... DAKUJEM ZA POMOC/ODPOVED...
linda, 11.8.2005
!Dobrý deň, pre Vašu informáciu uvádzame, že 1m3 studenej vody na prípravu TÚV stojí 43,20 Sk. Na ohrev 1m3 studenej vody sa spotrebuje cca 0,29 GJ. Cena 1 GJ je z tepelných zdrojov prevádzkovaných C-termom vo výške 550,-Sk a zo zdrojov prevádkovaných Bratislavskou teolárenskou spol. vo výške 504,50 Sk. Presnú odpoveď v závislosti od zdroja výroby TÚV Vám poskytne Váš správca alebo dodávateľ tepla. Ing. Pistovčák
?Bývalo dobrým zvykom, že starším jubilujúcim obyvateľom sa blahoželalo v Dúbravských novinách, príp. dostali blahoprajný list od starostu. Dnes to už nie je aktuálne?
Ema, 10.8.2005
!Vážená peni Ema, v poslednej dobe sme zvolili neanonymný kontakt s jubilantami a to priamo osobným gratulovaním starostu alebo zástupkyne starostu s odovzdaním dárčeka. Tento rok sme boli gratulovať jubilantom v Penzióne Pri kríži, v Dome jesene života na Hanulovej, a konečne 19. júla sme pozvali cca 180 dúbravských jubilantov na spoločné posedenie pri hudbe do Domu kultúry. Po slávnostnom príhovore starostu bol urobený spoločný prípitok, odovzdané živé kvety v kochlíku, na stoloch boli zákusky, nealkoholické nápoje a víno. Pohárik s gravírovaným vinšom a dúbravským erbom dostal každý jubilant na pamiatku. Potom nasledovala hudba s tancom. Asi po dvoch hodinách bolo stretnutie s jubilantami ukončené. Mrzí ma vážená pani Ema, že ste nenapísali kokrétne ktorého nášho jubilanta máte na mysli, aby sme si preverili, či sme ho pri pozvaní opomenuli a chybu mohli napraviť. S pozdravom Polák.
?Aké sú zámery MČ Dúbravka s objektom Domu služieb na Sch.Trnavského? Normálnemu človeku sa tam už pomaly hnusí chodiť. Z terasy kvapká voda na ľudí a visia z nej zbytky sklenej vaty spôsobujúcej fibrózu, príp. rakovinu pľúc. Železné stĺpy v objekte,kde je čistiareň sú obložené karcinogénnymi azbestovými doskami, k ktorých niektoré sú už povylamované.Osobne si myslím, že odstránenie objektu by bolo lacnejšie ako oprava tejto komunistickej obludy s plochými strechami, priam predurčenými na večné zatekanie. Nebolo by napríklad možné prevádzky z Domu služieb presunúť (poskytnutím náhradných nájomných priestorov) do niektorej zo zrušených základných, či materských škôl, jaslí(vraj sa takéto zrušovania plánujú), príp. do Domu kultúry a pozemok po zbúranisku niekomu predať napr. na výstavbu modernej predajne potravín, alebo hromadných garáží, príp. bytovky. Obec by takýmto predajom mohla získať značné peniaze a pomohlo by to vzhľadu Ulice Schn. Trnavského. Pozemok by bolo možné tiež využiť na výstavbu parkoviska. Odpadol by tiež problém, ako využiť objekty zrušených školských zariadení. Zaujímalo by ma, ako sa miestna časť stavia k tomuto nápadu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Andrej, 9.8.2005, 9.8.2005
!Pán Andrej, Dom služieb na ul. Sch. Trnavského bol sprivatizovaný už v roku 1992. Tieto objekty pri pohľade sprava i zľava sú v osobnom vlastníctve niekoľkých majiteľov.Pôda pod objektom je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy,v správe Magistrátu. Rozšírne sa rozpisujem preto, že kedže M.č. Bratislava Dúbravka nie je vlastníkom ani objektu ani pozemkov nemáme možnosť o ňom rozhodovať ani s ním mať nejaké zámery. Avšak nie sme ľahostajný k tomu ako to v Dúbravke vyzerá.Oslovili sme správcu objektu (časť objektu vpravo)p. Melounka, ako aj majoritného vlastníka časti objektu vľavo a v strednej časti) Dr. Paulíniho a upozornili sme ich i na Vami uvedené nedostatky. Informovali ma, že v súčasnosti tam realizujú prestrešenie terasy a ďalšie stavebné úpravy. Vážim si Váš záujem o veci verejné a dúfam,že po našich upozorneniach príde k náprave. Ak nedostatky nebudú odstránené upozorníme i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na okolnosti ohrozujúce zdravie našich obyvateľov. S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného odd.a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobry den. Pred asi mesiacom som poslala otazku a dodnes na nu nik neodpovedal. Pytam sa teda druhykrat: Da sa zabezpecit urobenie chodnika pre pesich popri ceste od obchodu Starfood po Tavarikovu osadu, alebo aspon po Bezekovu. Aj vcera som tade isla popri kraji cesty a skoro to do mna "napalio" auto iduce zhora. A to nebolo prvykrat. Nezaujima ma, komu ta cesta patri, ma tam byt aj chodnik. Alebo cakame, kym sa tam stane nestastie? A povrch cesty tiez nie je OK ako ste mi tvrdili predtym. Asi tam nebyvate a nemusite tade dennodenne chodit. Za skoru odpoved vopred dakujem.
Jana, 9.8.2005
!Vybudovanie chodníka pozdĺž komunikácie si vyžaduje značné finančné prostriedky, vypracovanie projektovej dokumentácie a následne aj zabezpečenie stavebného povolenia. Z vyššie uvedených dôvodov bude Vaša požiadavka predložená na rokovanie Komisie dopravy a technickej infraštruktúry MZ MČ Bratislava – Dúbravka. V prípade jej kladného vyjadrenia k výstavbe chodníka, bude táto stavba zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2006. Ak Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Dúbravka schváli finančné prostriedky na jej výstavbu, MÚ MČ Bratislava – Dúbravka zabezpečí jej realizáciu. Ing. Karol Valtera
?Dobrý deň, rada by som vedela , či sa chystá nejaká oprava na základnej škole Beňovského, nakoľko tam zateká atď.
Veronika, 6.8.2005, 8.8.2005
!Dobrý deň, na základnej škole Beňovského prebehli v čase prázdnin rozsiahle opravy striech v celkovom rozsahu cca 1mil.Sk.Predpokladáme, že deťom v tomto školskom roku zatekať nebude. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský.
?Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať, či neuvažujte v najbližšom čase s postrekom proti komárom aj v Dúbravke (podobne ako v Karlovej Vsi, Devíne a Devínskej Novej Vsi).Ďakujem a prajem Vám pekný weekend bez komárov.
Katarina, 5.8.2005
!S lokálnym postrekom proti komárom naša mestská časť v dohľadnej dobe neuvažuje. Ing.Riesz
?Rada by som upozornila na chodník ,ktorým sa schádza od OC Saratov, v blízkosti chodníka je stojisko na odkladanie vozíkov a veľmi často sú vozíky postavené krížom cez chodník takže nie je možné prejsť z parkoviska na chodník. Je to veľmi nepríjemné najmä keď idete na nákup s kočíkom a musíte preliezať cez záhon, stáva sa to veľmi často. Ešte by som rada upozornila na smetisko, ktoré správca OC robí pri múre na trávniku. Ak niekto nechá napr. krabice pri stojisku vozíkov na parkovisku.Parkovisko niekto upratuje a ten keď nájde takéto , alebo iné smeti, odliží ich na trávnik k múru a už je tam docela pekná kôpka . V podstate je to pod oknami obyvateľov Fedákovej ulice, ktorý majú možnosť vidieť ako sa tam tie smeti dostali. Prosím Vás o nápravu.
Alena, 5.8.2005
!Váž. pani Alena, Vášu žiadosť o zjednanie nápravy, čo sa týka stojiska nákupných košíkov, ako aj vytváranie smetiska pri OC Saratov sme si osobne preverili dňa 9.8.2005, i keď nie je v našej kompetencii tento problém riešiť, požiadali sme majiteľa uvedeného objektu SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s. odbor správy majetku p. Jajcaya o prešetrenie celej záležitosti a jej doriešenie. Ak by sa ešte v budúcnosti vyskytli problémy podobného charakteru, je potrebné sa priamo obrátiť na majiteľa objektu na tel. č. 02/57 26 72 11. S pozdravom Mgr. Mária Némethová,Referát obchodu a podnikateľských aktivít MÚ
?Chcela by som sa opýtať,dokedy sa bude tolerovať venčenie psov na priestranstve školského areálu Strednej priemyselnej šoly eletrotechnickej? Tento areál využívajú aj žiaci ZŠ Pri Kríži. Šlapú tam do slova a do písmena po psích výkaloch počas hodín telesnej výchovy. To ste skutočne tak bezmocní, že neviete zakročiť? Alebo o čo tu ide. Veď je to do neba volajúca bezohľadnosť voči deťom a športovo založeným spoluobčanom, ktorí využívajú areál na športové aktivity. Ak si tam človek ide zabehať, musí dávať pozor okrem výkalov aj na to, aby sa nejaký pes za nim nerozbehol.Toto je európska úroveň, o ktorej ste nám hovorili pred vstupom do EÚ? Je mi jasné, že tento príspevok neuverejníte,ako už pár pred tým, ktoré som písala v podobnom znení.Znova sa pýtam, čo robí mestská polícia, keď ju tak chválite v Dúbravských novinách?Čo hovorí hygienik na to v akom zdravotne závadnom prostredí sa deti pohybujú počas vyučovacích hodín telesnej výchovy?Možte mi už konečne odpovedať,alebo treba podať najprv podnet na súd a potom sa bude niečo riešiť?
Katarína, 5.8.2005
!Váš podnet prerokoval starosta Dúbravky Ing.Peter Polák s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Mgr.Ľubom Romanom,ktorý je zriaďovateľom SPŠE na ul. K.Adlera. Zo strany predsedu BSK bolo prisľúbené zjednanie nápravy. O zvýšenie kontroly bola požiadaná aj Mestská polícia.Ing.Riesz
?Dobrý deň, neviem, či zvislé dopravné značenie patrí do Vašej kompetencie, ale chcel by som upozorniť na chýbajúcu (zlomenú) značku "Daj prednosť v jazde!" pri výjazde z Trhovej ulice na ul.J.Alexyho (za Domom kultúry). Už niekoľko mesiacov leží na zemi a nevšímajú si to zrejme ani štátni, ani meskí policajti jazdiaci denne cez túto križovatku. Kto bude vinníkom v prípade dopravenej nehody? Môj druhý podnet sa týka označovania vyhradených parkovacích boxov. Vykonáva niekto ich kontrolu? Napr. na Bilíkovej 8 sú na vozovke vyznačené 4 parkovacie boxy, na zvislej dopravnej značke sú uvedené iba 3 vozidlá. Ktoré dopravné značenie je správne? Ďakujem.
František, 4.8.2005
!Dopravná značka C1 - "Daj prednosť v jazde!" bola osadená na Trhovej ulici, pri vyústení na Alexyho ulicu, na druhý deň po oznámení o jej poškodení. Dňa 12. 8. 2005 bola vykonaná kontrola vyhradených parkovacích miest na Bilíkovej ulici č. 6-14. Pri kontrole bolo zistené, že na zvislom dopravnom značení chýba jedno EČV. Nájomcom tohoto vyhradeného parkovacieho miesta je držiteľ ZŤP, ktorý bol vyzvaný, aby si v čo najkratšom čase doplnil na zvislé dopravné značenie svoje EČV. Mestská časť Bratislava - Dúbravka vydá žiadateľovi povolenie na vyhradené parkovacie miesto s uvedením podmienok. Jednou z podmienok je, že každý žiadateľ si musí, v zmysle odsúhlaseného situačného náčrtku DI PZ, ktorý musí byť schválený v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, zabezpečiť vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta zvislým a vodorovným dopravným značením u odbornej organizácie. V prípade zmeny je užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta povinný vyznačiť túto zmenu aj na dopravnom značení. Nakoľko týchto vyhradených miest je v našej mestskej časti takmer 800, nie je možné vykonávať pravidelnú kontrolu týchto miest. Ing. Valtera
?Chcem sa krátko vrátiť k otázke pani Marty zo dňa 20.7.t.r.Po podrobnejšom prešetrení neplatenia nájmu som zistil, že menovaná matka štyroch detí predsa len pracuje v Hainburgu u súkromníka, ktorí ju platí raz za dva až tri meiace a jej dlh na nájomnom najviac narástol v tomto roku. Dal som pokyn na výzvu vypratať garsonku a odovzdať kľúče, nakoľko dlh je k dnešnému dňu už 42 tis. Sk. Realizáciu vykoná oddelenie správy bytov, Ing.Kovalčíková. Já však stále čakám na Vašu radu či návrh riešenia. Oznámte aspoň číslo telefńu alebo zavolajte na MÚ. S pozdravom Polák
Ing. Polák, 3.8.2005
?Dobrý deň! Chcel by som poprosiť o informáciu, či montáž klimatizácie v byte, ktorá nevyžaduje stavebné úpravy, podlieha ohlasovacej povinnosti. Ďakujem za odpoveď.
Martin, 3.8.2005, 3.8.2005
!Montáž klimatizácie na bytových a iných objektoch podlieha ohlasovacej povinnosti, hoci stavebné úpravy (napr. prierazy cez obvodový plásť) sú minimálne. Tieto zariadenia sa sledujú najmä z dvoch hľadísk. Je to najmä z hľadiska hygienického, pričom sa posudzuje najmä hlučnosť montovaného zariadenia a z hľadiska technického, či je toto zariadenie schválené pre použitie pri výstavbe (certifikácia). V neposlednom rade aj z hľadiska estetického (tvar, veľkosť, umiestnenie na objekte a pod.). Ing.arch. Supek
?V odpovedi na otazku obyvatelky o zberni zeleza na Agatovej z 27.6 spominate okrem ineho vystavbu dialnice D2 Lamac - Stare grunty planovanu na rok 2030. Kade by mala viest? existuje nejaky planik, resp. uzemny plan, do ktoreho mozno nahliadnut?
beba, 2.8.2005
!Odpoveď na otázku obyvateľky Dúbravky o zberni železa na Agátovej ulici, z 27. 6. 2005, nebola v časti hovoriacej o výstavbe diaľnice správna. Úsek diaľnice D2, Lamačská - Staré Grunty, je v súčasnosti vo vysokom štádiu rozostavanosti, o čom sa denne môžu presviedčať všetci obyvatelia Dúbravky. V zmysle Návrhu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, z marca 2004, je vo výhľade do roku 2020 navrhnuté na realizáciu prepojenie ulice Pri kríži s Podhájom v Lamači. Existencia zberne železného šrotu, ktorá sa nachádza v osi tejto komunikácie, je preto obmedzená najdlhšie do začatia jej výstavby. Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Dúbravka č. 354 MZ, zo 14. 12. 2004, ktorým boli schválené pripomienky MČ k Návrhu ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, bola, okrem iného, schválená aj požiadavka MČ Bratislava - Dúbravka na preverenie možnosti vybudovania diaľničného privádzača z Agátovej ulice na diaľnicu D2. Z uvedeného vyplýva, že definitívne riešenie križovatky, na ktorej sa zberňa železa nachádza, nie je v súčasnej dobe známe. Ing. arch. Supek
?neuvazovalo sa o zjednosmerniť Bosániho a Zúbekovu ul.tak,že by bol zákaz odbočovania z Bagarovej ulici na Bošániho ul.Nadmerná premávka znepríjemnuje život a ohrozuje životné prostredie Ďakujem
doprava, 2.8.2005
!So zjednosmernením Bošániho ulice a ulice Ľuda Zúbka sa zatiaľ neuvažovalo. Takéto riešenie by pravdepodobne ani nebolo možné, pretože motorové vozidlá, odbočujúce vľavo z Ul. M. Sch. Trnavského (kde majú samostatný odbočovací pruh) na Bagarovu ulicu by museli odbočovať vľavo do Ul. Ľ. Zúbka za križovatkou s Harmincovou ulicou, kde by tento odbočovací pruh zahltili a tým pravdepodobne aj celý odbočovací pruh z Ul. M. Sch. Trnavského na Harmincovu ulicu. Ing.arch. Supek
?Dobry den, chcela by som Vam polozit 3 otazky: (1.) Planuje sa riesit problem parkovania v Dubravke. Auta casto stavaju na travnikoch alebo blokuju chodniky. (2.) Chcem upozornit kompetentnych, ze v Dubravke je vela stromov pri chodnikoch, ktorych konare zasahuju tak nizko, ze sa pod nimi neda prejst. Tato situacia je nezmenena uz niekolko rokov. Preco si toho nikto kompetentny nevsima? (3.) Planuje sa nejako riesit betonova plocha pri detskom ihrisku pri ZS Nejedleho? Panely vyzeraju neesteticky a pre deti je pad na nich nebezpecny. Dakujem za skoru odpoved.
marcela, 1.8.2005
!Mestská časť Dúbravka v rámci svojich možností každoročne buduje formou spevnenia zelene vegetačnými tvárnicami parkovacie miesta na najexponovanejších lokalitách. Tak napr. v roku 2004 bolo takto vybudovaných 136 parkovacích miest, v roku 2005 88 parkovacích miest. Okrem parkovísk ako napr. pri kostole, pri parku na Pekníkovej a Pod záhradami, pri komunikácii Saratovská atď. riešime parkovanie aj zošikmovaním obrubníkov napr. na Fedákovej ul., K. Adlera, Bílikovej, kpt. Rašu atď. V tomto roku bude zošikmených 285 m´obrubníkov čo umožní parkovať 57 vozidlám. Keďže projektanti pri budovaní sídliska v Dúbravke nepredpokladali taký mohutný rozvoj automotorizmu aj riešenie statickej dopravy (parkovania) je tým v súčasnosti priestorovo limitované. Ing.arch. Supek Orez drevín po zmonitorovaní situácie plánujeme riešiť počas mimovegetačného obdobia t. j. október, marec. Najzávažnejšie prípady predpokladáme realizovať už v druhej polovici septembra. Dovoľujeme si však upozorniť, že nie všetky plochy zelene sú zverené do správy mestskej časti, ale aj v súčasnosti správu vykonáva Magistrát hl. mesta SR. V súčasnosti neuvažujeme s riešením estetiky predmetných panelov vzhľadom na schválený rozpočet. V prípade schválenia finančných prostriedkov na budúci rok budeme tento problém riešiť. Ing. D. Molnár - odd. ŽP a P
?Rad by som vedel ako zasiahne zmena MHD nas Dubravcanov. Dakujem
Paso, 29.7.2005
!Všetky zmeny v organizácii dopravy, ktoré nastanú od 5.9.2005 sú uverejnené na internetovej stránke DP a.s., www.imhd.sk. Ing.Riesz
?Dobrý deň.Chcel by som poprosiť o informáciu ohľadom MŠ Ušiakovej či tam bude vytvorená sukromná trieda pre deti.Ak áno tak prosím vás bude to ešte v tomto roku? Boli by sme radi keby bolo viac informácii o MŠ aké služby ponúkajú pre deti a ich rodičov. Vopred ďakujeme.
martin, 28.7.2005
!Vážený pán Martin, MŠ Ušiakova je v útlme a v šk. roku 2005/2006 bude pôsobiť ako 3-triedna. Uvoľnené priestory boli ponúknuté na prenájom záujemcovi o otvorenie súkromnej MŠ. Zatiaľ je podpísaná len zmluva o budúcej zmluve, nájomná zmluva bude spracovaná až na základe doloženia všetkých náležitostí. Termín otvorenia tejto súkromnej triedy Vám t.č. nevieme oznámiť. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Zdravím, rád by som sa spýtal na protihlukovú stenu vedľa diaľnice z Brna na Patrónku, ktorej kuch chýba práve pred Húščavovou ulicou. Už teraz je hluk v noci taký vysoký, že je problémom zaspať pri otvorenom okne. Nevraviac o čase, keď sa dokončí diaľnica, zvýši sa rýchlosť a aj premávka. Je plánované v túto prosihlukovú stenu dostavať/dopniť a kedy? vďaka za odpoveď.
Ernest Beinrohr, Húščavova, 27.7.2005
!vďaka za odpoveď. V. p. Beinrohr, v zmysle schváleného Plánu organizácie výstavby sa protihlukové steny budú budovať (dopĺňať) po spojazdnení diaľnice – v roku 2007. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Rada by som sa opýtala, prečo je každé prázdniny zavretá škôlka na Pekníkovej ulici. Chápem, že sú prázdniny, do škôlok chodí málo detí a treba ich združovať v náhradných zariadeniach, ale nechápem, prečo už počas min. 4 rokov je táto škôlka zavretá počas celé 2 mesiace. Takisto zmeny učiteliek sú tu každým rokom pravidlom. Nepovažujem to za pedagogicky vhodné, keď si dieťa každý rok (niekedy aj častejšie do roka) musí zvykať na novú pani učiteľku. Pre môjho syna to bolo každoročné sklamanie. A nie len pre neho, o čom svedčia časté preloženia detí do iných škôlok. Myslím, že by bolo vhodné zamyslieť sa nad príčinami a brať ohľad hlavne na deti a rodičov, ktorým zariadenie slúži predovšetkým.. Ďakujem.
Gabriela, 27.7.2005
!Vážená pani Gabriela, tohtoročné zatvorenie MŠ Pekníkova na oba letné mesiace súviselo s plánovanou rozsiahlejšou rekonštrukciou. Ku zrušeniu plánovaných prác došlo až koncom júna, kedy rozvrh činnosti všetkých MŠ bol už pevne stanovený a nebolo možné ho meniť. K zatváraniu tejto MŠ v obdobiach predchádzajúcich prechodu zriaďovateľských kompetencií na obce sa nevieme vyjadriť. Rozhodovanie o zmenách učiteliek v rámci jednotlivých tried je v kompetencii riaditeľky zariadania. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?po zhode názorov s viacerými rodičmi škôlkárov MŠ Pekníkova chcem touto cestou vyjadriť podporu vďaku a uznanie pani učiteľke Denise Cicákovej, ktorá tu učila detičky takmer 19 rokov a radi si na ňu spomínajú deti aj rodičia z tohoto obdobia. O môjho syna sa veľmi dobre starala 3 roky, pripravovala deťom nezabudnuteľné zážitky v školách prírody a jej láskavo-športový prístup a neutíchajúca energia ju spravila jednou z najlepších učiteliek aké MŠ Pekníkova kedy mala. Aktívna žena, folkloristka, dobrovoľník v každom smere. Riaditeľka MŠ Pekníkova, ktorá je v každom ohľade pravým opakom pani učiteľky Denisy sa v rámci svojho voľného času venovala posledný rok rozoštvávaníu kolektívu zamestnancov MŠ Pekníkova a tak vytvorila nedýchateľnú atmosféru v tejto škôlke.Kvôli osobným nesympatiám si na pani Cicákovú začala za pomoci pätolizačského zvyšného personálu vymýšľať absurdné lži a zhadzovať ju ako človeka aj pedagoga pred rodičmi. Vyvrcholilo to absurdnými obvineniami z krádeže hračiek a keď sa jej ani to nepodarilo dokázať vymyslela si obvinenie z preberania uplatku (tým úplatkom je hračka od rodiča darovaná osobne pani učiteľke Cicákovej). až by to bolo celé smiešne, keby malichernosť a zlomyseľnosť spojená s teatrálnym a veľmi presvedčivým vystupovaním nepriviedli túto kauzu do štádia, kedy PANI UČITEĽKA DENISA CICAKOVÁ, ktorej pani riaditeľka nesiaha v žiadnom ohľade ani po päty bola potupným spôsobom prepustená zo zamestnania z dôvodu vážneho porušenia pracovnej disciplíny a pani riaditeľka ju na všetkých možných miestach verejne očiernila a nám rodičom je z toho zle. Jednoducho sa tá úžasná riaditeľka rozhodla že jej proste spraví tak zle ako sa len dá a keď sa chce dôvod sa nájde. Vykonštruovala nezmyselné obvinenia a poškodila tým česť pani Cicákovej o ktorej pedagogických a ľudských kvalitách sa nedá pochybovať. Chcem týmto verejne vyjadriť podporu pani Denise Cicákovej a pýtam sa : čo resp. kto drží pani riaditeľku MŠ Pekníkova na poste riaditeľky? Ten nablýskaný mercedes?
matka škôlkára, 27.7.2005
!Vážená pani "matka škôlkara", na otázku, ktorú ste položili vo Vašom príspevku Vám odpovedáme nasledovne: v súlade so zákonom č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa všetky miesta riaditeľov škôl a školských zariadení obsadzujú formou výberového konania. Výberou komisiou je vždy príslušná Rada školy resp. školského zariadenia. Riaditeľa školy (školského zariadenia) menuje starosta, pre ktorého je rozhodnutie Rady školy záväzné. S pozdravom PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Dobry den, chcela by som sa informovat na adresu a kontakt na spravcu bytov na ulici Kpt.Rasu 31. Dakujem velmi pekne Andrea,26.7.2005
A.P., 26.7.2005
!Správcom bytov na ul. Kpt. Rašu 31 je fi. DOMBYT, Záhradnícka 93, 821 05 Bratislava, tel. kontakt: Ing. Benčíková 554 218 82, 0905 390 837. S pozdravom Ing. Kovalčíková, SBF
?Dobry den! Chcela by som sa opytat koho poziadat o vypilenie suchych stromov? Pred domom Batkova 1 su uz 2. Zislo by sa odstranit ich. Dakujem
Dana, 25.7.2005
!Ďakujeme za upozornenie,predmetné dreviny odstránime v čo najkratšom čase. Ing. D. Molnár
?Reagujem na odpoveď k môjmu predošlému príspevku. Spomenuté komunikácie síce patria do kompetencie Magistrátu, ale ležia na území mestskej časti Dúbravka. Preto by som sa rád opýtal, či už predstavitelia mestskej časti podnikli skôr nejaké kroky pre urgenciu opráv komunikácií, alebo či sa musia obyvatelia mestskej časti domáhať nápravy na Magistráte. Ďakujem ...
Igor Dobák, 25.7.2005
!V. p. Dobák, stav všekých komunikácií (t.j. aj tých, ktoré patria magistrátu) v našej mestskej časti priebežne monitorujeme - máme prehľad nielen o výtlkoch, ale aj o trhlinách, z ktorých tieto výtlky časom vznikajú. Naše poznatky operatívne (napr. telefonicky) nahlasujeme, a ak sa nekoná včasná náprava tak riešenie urgujeme písomne. Naši poslanci v Mestskom zastupiteľstve, ktorí pracujú v komisii dopravy, takisto sústavne presadzujú naše záujmy. Napriek všetkým uvedeným opatreniam z našej strany, žiaľ magistrát nepostupuje dostatočne operatívne. Preto si myslíme, že každý podnet našich spoluobčanov priamo správcovi komunikácie (magistrátu) napomôže k urýchleniu riešenia problému. Aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, tak Vám oznamujeme, že ulice: Agátová, Janka Alexyho, Harmincova, Schneidera - Trnavského, Saratovská, Pri Kríži, Pod záhradami, Repašského a Žatevná sú v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Prosím poradte mi ,kde by som mohla v Dúbravke zamestnať syna s ťažkým zdravotným postihnutým ,ktorý po20 rokov odpracovaných v Usvite,je od 1,8,2005 nezamestnaný.Ďakujem?
Eva, 25.7.2005
!Odporúčame Vám obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Karloveská 2, tel. 02/65429969, 65420667 alebo na Agentúru podporovaného zamestnávania Kollárska 14, tel. 02/52733676, alebo na Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, tel. 02/ 64362580
?Je pravda,ze sa uvazuje o stavbe dalsieho hypermarketu v Dubravke?Je tu uz BILLA a stavia sa LIDL....
Miso, 22.7.2005
!Vážený spoluobčan, áno, budú postavené supermarkety COOP Jednota (cca 4440 m2) a BILLA (cca 1930 m2) v priestore medzi Saratovskou a Trhovou ulicou, severne od Domu kultúry Dúbravka. s pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, máme pomaly za sebou polovicu leta a na cestách v Dúbravke sú ešte stále výtlky, často až grandiózne, ktoré sa "vygenerovali" ešte počas zimy. Nasledujúce zimné obdobie sa nezadržateľne blíži. Je šanca, že do zimy budú tieto diery opravené? Ide napríklad o ulice Saratovská, Repašského. Ďakujem ...
Igor Dobák, 21.7.2005
!V. p. Dobák, vzhľadom na to, že sa jedná o komunikácie ktoré patria Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Váš dotaz odstupujeme na jeho adresu – www.bratislava.sk / Občan / Online služby / Diskusné fórum. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Vážený pán starosta,chcela by som sa vás spýtať čo ste dosiahli tým, že ste jednej mamičke so 4 deťmi ponúkli garsonku na Repašského 1. Býva tu len s dvomi deťmi, druhé dve ma u mami. Asi s manželom sa pravidelne hádali až to vyvcholilo tým že ju fizicky napadol. Celé poschodie bolo v noci na nohách. Od kedy tu býva neplatí a robí problémy. Byt si prerobila, pri prerábke sa napojila na čierno na elektriku tak, že jej zhoreli hodiny a museli zasiahnuť hasiči.Chodia ju navštevovať ostatný asi s fortuny a strácajú sa aj veci nájomníkov. V súčasnosti má pravidelne pustené rádio naplno, tak že si vonku myslia, že je pustený miestny rozhlas. Na deti neustále ziape. Myslím. že myšlienka ponúknuť matke s deťmi bývanie v tomto prípade dedopadla dobre. Čo s tým urobíte. Predsa nebudú platiaci nájomníci trpieť za neplatičov.
Marta, 20.7.2005
!Vážená pani Marta. Nie je mi ceľkom jasné ako je Vaša otázka myslená. Ale ak mám pravdu povedať čo som tým dosiahol, tak len a len pomôcť aspoň ako tak tým deťom, ktoré by vysťahovaním z Fortuny staratili strechu nad hlavou.Viete drahá pani, akokoľvek a čokoľvek človek urobí, vždy sa to niekomu nepáči. To, že pani Otočková si počas 5 ročného pobytu nedokázala zaobstarať ubytovanie ale naopak len štyri deti, zato ja a ani tie chúdence deti naozaj nemôžu. Pomoc je samozrejme aj pridelenie garsonky a naviac podmienené na dobu určitú, do 31.7.2005, za podmienky, že pani bude riadne uhrádzať náklady za ubytovanie a bude sa riadne starať o svoje deti. Nebyť Vás, asi by som sa o spôsobe jej života ani nedozvedel, za čo Vám ďakujem. To, že si riadne neplatí za byt už viem, dlhuje asi 40 tis. Sk a jej ukončenie nájomnej zmluvy je len otázkou krátkeho času. Tým sa aj Váš problém s neprispôsobivou nájomníčkou vyrieši. No ale podstata ostane otvorená. Čo bude s tymi štyrmi deťmi. Budú to deti ulice? Budú prespávať v suterénoch domov alebo pod viaduktmi či mostami? Budú sa živiť prácou alebo z kontajnerov. Budú kradnúť a žiť ako zvieratá? To by ste Vy na mojom mieste riešili takto, bez pokusu podať pomocnú ruku a týmto piatim osobám pomôcť ak už ím nechcú pomôcť ich otcovia a štát sa ím tiež odvrátil chrbtom? Nuž úloha obce, ako spoločenstva a komunity je v tom, že tam kde chýba priama zodpovednosť najbližších, tam pomôže obec, úrad. Či už sa jedná o sociálnú finančnú výpomoc, zdravotnícku opatrovateľskú službu a aj bytové riešenie. Žiaľ, štát svojim rozhodnutím o odpredaji obecných bytov a súčasne nezabezpečením bytovej výstavby pre sociálne slabé obyvateľstvo, odsúdil nás i týchto ľudí do polohy prizerajúcich sa . Jednoducho, byty sú odpredané, nové obecné sa nestavajú a já mám kompetenciu prideliť len jednoizbový byt, resp. garsonku. Ďalej sa občan musí postarať o seba sám. A keďže sme rôzní, niektorí to z celkom objektívných príčin nedokážu. Vedela by ste mi navrhnúť iné riešenie? Čo by ste urobili Vy na mojom mieste? Ostať slepým,hluchým,neprístupným a tvrdým je dosť jednoduché. Viete koľko krát pani Otočková navštívila poslancov bytovej komisie ? Koľko sa pred nimi a aj mnou nastonala a naplakala ako nikoho nemá, nikde nepracuje a živí štyri deti bez ich otcov? No poradte, ako by ste sa zachovala? Budem zvedavý, Verím že mi ešte dáte vedieť. S pozdravom Polák.
?Zaujímalo by ma prečo nebola v sobotu hudba v Saratove. Prevádzkovateľ reštaurácije saratova vravel že nech sa obratim na vas pan starosta že prečo je to proste tak. A este mi hovoril že je možne že hudba už nebude nikdy viac, lebo že sa niekto sťažoval na hluk. chcel som oslávit v tejto restauracii svoje 35. narodeniny v kruhu rodiny a známych, tešili sme sa ze sa opat príjemne zabavime a zatancujeme, deti sme dali svokre takze uz len horsa zabavat. Nuz nie je dobre tesit sa do predu a Kedze som hrozne nespokojny lebo ste mi prekazili oslavu tak som sa rozhpodol ze vám napísem staznost a takto som teda aj natrafil na sťažnosť pani Márije, ktorej nechapem s akeho dovodu DAKUJETE ZA PODNET! Aj ja byvam na Fedakovej a vobec ma nerusi hudba zo saratova, a verte ze moje deti sa nikdy nezobudili na "hluk hudby zo saratova". ked deti tvrdo zaspia uz ich nezobudi skoro nic. Skôr ich zobudia neutichajúce alarmy aut! Bol by som rad keby jednoducho Marija pisala sama za seba a nie za ostatnych obyvateľov priľahlej ulice, kde ako píse "Okrem iných tam bývajú rodiny s malými deťmi" Zrejme Marija nema deti len sa na ne vyhovara. Milion ludi milion nazorov ale nech sa teda kazdy vyjadri sam za seba. Vlastne sa teraz v Dubravke neda kam ist zabavit podotykam "NA UROVNI", pretoze hopsanie na dikoteéke nema ziadnu uroven a hlavne neviem ako by sa na diskoteke zatvarili pubertiaci keby tam videli partiu 15 ludi zhruba vo veku od 20 do 60 rokov. Este raz vam pan starosta a pani Marija dakujem za prekazenu oslavu.
Peter, 18.7.2005
!Pán Peter, škoda, že majiteľ reštaurácie Vám neposkytol objektívnejšiu informáciu.On totiž do 13.7.05 vôbec nepožiadal o povolenie na hudobnú produkciu (ako to už uvádzam vo svojej odpovedi pani Ivete zo 17.7.2005).Komisia ŽP a podnikateľských aktivít sa žiadosťou zaoberala v najbližšom možnom termíne, a to v pondelok 18.7.05 a po dôkladnom zvážení všetkých "pre a proti" odporučila súhlasiť s produkciou hudby v interieri reštaurácie každú sobotu v čase od 19.00 do 23.00 za podmienky, že vzhľadom na blízkosť obytných domov nebude rušený nočný kľud, lebo v prípade opodstatnených sťažností na porušovanie nočného kľudu budú vyvodené dôsledky, resp. môže byť i zrušené povolenie k činnosti.Rozhodujúci súhlas či nesúhlas udeľuje za mestskú časť pán starosta.Majiteľ reštaurácie nás vo svojej žiadosti ubezpečil, že vytvoril všetky podmienky pre izoláciu úniku nadmernej hlučnosti, resp. vibrácií, takže spokojní budú môcť byť i milovníci hudby a príjemnej zábavy a ostatní bývajúci na okolí budú môcť nerušene spať. Najbližší čas ukáže, aká bude realita.S pozdravom Ing. M.M. Danková vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ.
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo sa dá robiť s netolerantnými susedmi. Bývam na Gallayovej ulici 27, a v zadnej bráne tam denne nastriedačku parkujú dve motorky. Jeden skúter a jedna športová motorka. Keďže nepoznám moc dobre obyvateľov tejto brány, neviem komu tieto dve motorky patria. Či je to jedného majiteľa alebo dvoch majiteľov. Je to totálna netolerancia, veď ako si može niekto robiť garáž z brány? Veď ani majitelia áut neparkujú v bráne! Neviete si ani len predstaviť aký hrozný smrad z benzínu sa rozlieha v celej bráne. To máme ešte spokojne sedieť doma a byť šťastní že môžme dýchať výfuky z motoriek? Už ma to naozaj nebaví žiť v takom smrade. Čo môžem robiť v tomto prípade, na koho sa obrátiť? Zúfalo prosím o radu. Ďakujem.
Obyvateľka Gallayovej ulice, 18.7.2005
!Vážená pani,
odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na osobu, ktorú ste si v dome na schôdzi nájomcov, alebo vlastníkov odsúhlasili ako domového dôverníka, zástupcu vlastníkov a spolu problém doriešili. Ďaľšia možnosť je obrátiť sa na správcu, správca domu sa však väčšinou nezaoberá susedskými spormi, ale môže zasiahnuť z hľadiska užívania spoločných priestorov.
Ing. Kovalčíková SBF
?Dobrý deň. V súvislosti so stavbou „Sekundárny systém a OST 973 Sekurisova ul. Bratislava“ dochádza k veľkému poškodzovaniu životného prostredia v okolí domu Drobného 1, ako aj k poškodzovaniu už aj tak zničeného chodníka pozdĺž Drobného ulice - nepárne čísla. Je v stavebnom povolení č. D-2004/11509-613/G/25/Ry ošetrené aj uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu? Mimo iné vysadením vyrúbaných stromov? Po skončení prác by bolo dobré nanovo urobiť aj chodník. Je na to v stavebnom povolení myslené? Ďakujem. Jan
Jan, 18.7.2005
!V.p. Ján, v stavebnom povolení č. D-2004/11509-613/G/25/Ry je ošetrené aj uvedenie životného prostredia do pôvodného, prípadne lepšieho stavu ako pred zahájením stavby. V otázke Vami spomínaného chodníka je stavebníkovi uložené tento nielen uviesť do pôvodného stavu (ako sám píšete značne poškodeného) ale jeho rekonštrukcia – výmena liateho asfaltu v celej výmere, vyrovnanie obrubníkov vrátane pozdĺžneho odvodnenia komunikácie a odstránenie všetkých aktuálnych nedostatkov. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Veľmi kladne hodnotím rekonštrukciu OD Saratov. Neviem kto OD Saratov vlastní, ale pri rekonštrukcii malo byt zrekonštruované aj schodisko z terasy smerom ku kvetinárstvu. Schodisko je skutočne životu nebezpečné a malo by byť zatvorené a následne zrekonštruované. Komu schodisko patrí? Kto je za jeho stav zodpovedný? Ďakujem. Jan
Jan, 18.7.2005
!Vážený pán Ján, OD Saratov je skutočne pekne zrekonštruovaný.Prepáčte,že som vám neodpovedala hneď, ale musela som si overiť fakty. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností schodisko je vo vlastníctve firmy Slovak investment group, a.s., tak ako aj zrekonštruovaná časť obchodného centra. Pracovník tejto firmy nás informoval, že schodisko nebolo predmetom rekonštrukcie a v čase kolaudácie nebolo posúdené ako "závadné".V súčasnosti je schodisko skutočne poškodené, takže vyzveme majiteľa - firmu SIG, a.s., aby schodisko opravili.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca organizačného oddelenia MÚ
?Chcela by som sa spytat, ci uz niekedy dostala mestska cast Dubravka upozornenie od obyvatelov na bezdomovcov pri Reme (zastavka Svantnerova).Teraz v lete si tam urobili bydlisko na lavickach, spia tam cez den i v noci, su stale opiti a hlucnymi hadkami obtazuju okolie. Este nikdy som tam nevidela mestskych policajtov, ktori by ich vykazali, pretoze to uz nie je mozne, aby hlavne smradom a hlukom trpeli ludia, ktori tam byvaju. Dakujem.
Zuzana, 18.7.2005
!Vážená pani Zuzana. Áno, je nám situácia pri Reme s bezdomovcami známa. Osobne som ich niekoľko dní ráno a po obede chodil rozháňať, aj keď to nie je celkom moja úloha. Jedného z nich, tetovaného Róma z Plaveckého Štvrtka, čo tam v kríkoch spával s frajerkou, som pohnal dokonca až do cely predbežného zadržania u policajtov na Saratovskej ul. Posielal som mestských policajtov, dohováral som predavačkám v Reme, rokoval som aj s vedúcim o nepredávaní alkoholu. Videl som ako v kríkoch spávajú, ako na lavičkách popíjajú pivo a víno. Zakázal som predaj čapovaného vína v stánkoch Pehu. Aj v nových stánkoch na Trhovej ulici. Dohovoril som aj vedúcim benzínových púmp aby im nepredali pivo. Deň, dva to vždy vydržalo, potom sa to opakovalo. A ešte keď pán primátor rozhodol o vysťahovaní bezdomovcov do Dúbravky,ich vyšetrovaní na stanici mestskej polície a následnom prepustení, im sa tu celkom zapáčilo a situácia sa ešte skoplikovala. Prosím, pôsobte aj Vy na mestskú políciu, volajte číslo 159, volajte na magistrát. Volajte štátnu políciu, policajný zbor, pôsobte na zákonodarcov. A ak Vám niekto pomôže, zavolajte mi, kto to bol. Potom sa aj ja budem na nich obracať o pomoc. Veľmi mi to pomôže a aj Dúbravke. Ubezpečujem Vás, problém poznáme ale kompetencie polície sú chabé. Nemôže ich vyhnať, nemôže ich pokutovať, nemôže ich zatvoriť. Tak čo môžem uorobiť ja alebo poslanci, keď nič nezmôže polícia? Možno spoločnými silami budeme úspešnejší. S pozdravom. Polák.
?Váženy pán starosta vy ste zakázal hudbu v reštaurácii SARATOV. Ako je to možné, veď spomínaná reštaurácia je jediná kde sa dá v Dúbravke príjemne posedieť a hudba raz do týždňa len ešte viac spríjemňovala ľuďom posedenie. Na hudbu do reštautácie sme mohli chodiť aj my starší spoluobčania. Hudba Country predsa nemôže ľuďom prekážať viac ako diskotéka Labyrint, ktorá je len o pár metrov ďalej. Vie pani Mária že ju naozaj rušila hudba z reštaurácie Saratov??? Nerušila ju skôr hudba z diskotéky Labyrint? Veď určite hudba contry je kultivovanejšia ako diskohudba do skorých ranných hodín s nadrogovanými mládežníkmi. Je veľmi smutné že my starší sa nemáme kam chodiť zabávať. Zatože máme viac rokov nemáme nárok na zábavu??? Chcete z nás urobiť zatrpknutých "starých ľudí"? Veď aj vy nie ste najmladší a pochybujem o tom že stále trčíte doma pri telke! Rada by som vedela či ste tejto reštaurácii natrvalo zakázali hudbu alebo je to len dočasné riešenie. Zistite si aj u iných ľudí či im táto spomínaná country hudba prekáža a nerobte závery zatože jedna pani povedala. Dúfam že mi dáte urýchlenú odpoveď ako pani Márii! Ďakujem.
Iveta, 17.7.2005
!Pani Iveta, do 13.7.05 nikto nežiadal o povolenie prevádzkovať živú hudbu v prevádzke El - Foods na 1.p v OC Saratov, takže sme ju ani nemohli zakázať.Ak ju prevádzkovali tak iba tzv. "na čierno". Až 13.7.05 sme zaevidovali na Miestnom úrade ich žiadosť a dnes t.j.18.7, to znamená v najskoršom možnom termíne, sa ňou budeme zaoberať v Komisii ŽP a podnikateľských aktivít.Pri posudzovaní tejto žiadosti budeme brať zreteľ na všetkých zúčastnených resp. dotknutých účastníkov. S pozdravom Ing. M.M.Danková vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít.
?Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či sa plánuje úprava minihriska a okolia pod Hanulovou 9, myslím, že vedľajšie domy sú Bujnáková. Ďalšia vec je, či sa neuvažuje o osadení mapy Bratislavského lesoparku - Devínska kobyla a okolie, s vyznačenými farebnými trasami vedľa tabúľ s turistickými značkami, ktoré sú pri budúcom Lidl. Či sa nebá niečo urobiť s cestou od Dúbravanky hore k záhradám Taváriková osada. Povrch cesty je zlý, chýba tam chodník pre peších a chodci autám odskakujú.
Jana, 15.7.2005
!V.p. Jana, s revitalizáciou detského ihriska a pieskoviska pri Hanulovej ulici č.9 sa v súčasnosti neuvažuje – nie je zaradená do rozpočtu pre rok 2005. Vzhľadom na to, že sa jedná o okrajovú polohu, nauvažujeme ani v následujúcom roku. Cieľom rozvoja destských ihrísk a pieskovísk je komplexnejšie dobudovanie a dovybavenie takýchto zariadení v centrách jednotlivých urbanistických obvodov. Osadzovanie máp Bratislavského lesoparku je v kompetencii Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ) - ul. Odbojárov 9, 831 04 Bratislava 3, tel. 44 37 33 27. Bližšie informácie sú tiež na internetovej stránke www.starzbratislava.sk . Vami spomínaná cesta od „Dúbravanky“ k záhradám v Tavaríkovej osade je členená na dve časti: Prvý úsek - Švantnerovu ulicu po odbočku na Bezekovu ulicu pravidelne (podľa potreby) opravujeme. Druhý úsek – od Bezekovej ulice „vyššie“ je vo vlastníctve Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, pretože nie je zaradený do siete kumunikácií ani ako prístupová, ani ako účelová. Mestská časť môže prevziať zodpovednosť iba za majetok, ku ktorému má právny vzťah (je jeho vlastníkom, alebo užívateľom). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?moze volit zastupcov do miestneho zastupitelstva aj obcan, ktory ma v dubravke(v BA) iba prechodny pobyt?
Katarina, 14.7.2005
!Pani Katarína, v zmysle zákona 346/90 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, § 2, "právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci, v mestskej časti hl.m. SR Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku", takže občan s prechodným pobytom nie.S pozdravom Ing. M.M.Dankova, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobrý deň!Chcel by som na balkóne z kuchynskej časti urobiť výmurovku a osadiť okná(zväčšiť kuchyňu).Chcel by som sa spýtať na postup pri ohlasovaní.Ďakujem.
Rastislav, 13.7.2005
!V.p. Rastislav, z Vášho dotazu sú zrejmé iba základné črty Vášho zámeru. Navrhujeme Vám osobné stretnutie na miestnom úrade, kde si objasníme podrobnosti, najlepšie v úradných hodinách a to: pondelok 8 – 18, streda 8 – 16 a štvrtok 13 – 16 hod. na Žatevnej ulici č.4. Prípadne je možné konzultovať na telefónnom čísle 64 36 10 45. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, rada by som vedela, či sa v Dúbravke nachádza nejaké kúpalisko, môže byť aj prírodné, a keď áno, ako sa tam dostanem (budem na návšteve na ulici Pri kríži), stačí aj názov zastávky, na ktorej treba vystúpiť ku kúpalisku. Ďakujem.
Ika, 12.7.2005
!Kúpalisko v Dúbravke sa volá Rosnička a nachádza sa pri električkovej zastávke Horné Krčace smerom na Karlovu Ves, dostanete sa tam všetkými električkami z Dúbravky.Ak nastúpite na zastávke Pri kríži tak vystúpite na 6 zastávke - Horné Krčace. S pozdravom Bolíková - sekretariát MÚ
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa plánuje rekonštrukcia podchodu pri OD Saratov. Je v dezolátnom stave a po daždi je pri schodisku od zdravotného strediska velké mnozstvo vody. ďakujem
marcela, 12.7.2005
!V. p. Marcela, nakoľko naša mestská časť nie je správcom podchodu pri OD Saratov, nevieme sa zodpovedne vyjadriť k Vašej otázke. Samozrejme o jeho dezolátnom stave vieme a žiadame jeho správcu – Magistrát hl. m. SR Bratislavy – o zjednanie nápravy. Považujeme za vhodné, aby ste aj Vy apelovali a žiadali informácie, napr. pomocou diskusného fóra magistrátu na stránke www.bratislava.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Na Drobneho ulici prebieha rekonstrukcia (neviem coho), vdaka comu su rozkopane cesty. Dokedy?
Hana, 11.7.2005
!V. p. Hana, na Drobného ulici sa realizuje stavba „Sekundárny systém a OST 973 Sekurisova ul. Bratislava“ (rekonštrukcia teplovodného potrubia) v zmysle stavebného povolenia č. D-2004/11509-613/G/25/Ry zo dňa 31. 05. 2004 (právoplatnosť – 12. 07. 2004), vydaného stavebníkovi „Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, Bratislava“. Táto stavba bude dokončená do 15. 11. 2005. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcela by som sa opytat, ci prave prebieha odstavka teplej vody, alebo nam ju vypinaju len tak. Ak sa planuju odstavky teplej vody, existuje miesto, kde by sme sa o tom docitali, resp. dopoculi? Na stranke mestskej casti som sa o tom nic nedocitala.
Obyvatelka Fedakovej ulice, 11.7.2005
!Odstávka technologických zariadení kotolne pre dodávku TÚV pre bytové domy Fedákova 2- 32 je od 11. 7. do 14. 7. 05 a pre Fedákovu 34 - 40 bude od 1. 8. - 4. 8. 2005. Termíny odstávok boli zverejnené v DN, všetci správcovia boli s nimi tiež oboznámení. Ing.I.Pistovčák, odd. SBF
?chcela by som sa opýtať, kde v budúcnosti po výstavbe na priestranstvách za poštou a za DK budú stáť kolotoče, ktoré na lúke za poštou posobili niekoľko krát do roka na radosť detí, rodičov a mladeže.Kde ich v buducnosti najdeme?
Renata, 11.7.2005
!Pani Renáta,s určitosťou vám na vašu otázku neviem odpovedať, ale určite sa budú hľadať náhradné lokality, aj my si želáme spraviť pre deti to najlepšie. Pravdepodobne by mohli byť umiestnené v okrajových častiach Dúbravky.Pri umiestňovaní kolotočov nemáme voľné ruky, pretože väčšina parciel a voľných priestorov je vo vlastníctve súkromných vlastníkov, resp. v správe Magistrátu hl.m. SR Bratislavy.Urobíme čo bude v našich silách a pokúsime sa nájsť lokality, ktoré by vyhovovali viacerým. Aj my máme radi úsmevy na detských tvárach.S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Dobrý deň. Chcela by som sa dozvedieť, čo bude s bývalým obchodom Starfood - Dúbravanka. A čo bude s ihriskom pod ním. Na trávnatú plochu pod obchodom chodí veľa psov - tam by sa zišli koše na exkrementy.
Jana, 11.7.2005
!Pani Jana, Firma Star-Food. s r.o., ktorá prevádzkovala "Dúbravanku" je podľa výpisu z Obchodného regista v likvidácii. Na budove je vypísané, že prebieha rekonštrukcia. Nájomná zmluva na pozemok pod priestormi je uzavretá do roku 2009.V súčasnosti na MÚ neevidujeme žiadosť o povolenie k činnosti na tieto priestory od žiadnej inej firmy.V súvislosti s pohybom psov v okolí areálu je požiadavka na osadenie košov na exkrementy evidovaná na Odd. životného prostredia, v prípade priaznivého rozpočtu pre budúci rok tam budú osadené.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?chcela by som sa opýtať, či je v Dúbravke penzión pre dôchodcov a aký je postup pri umiestnení dôchodcu do neho. Ďakujem, Havranová
havranova, 4.7.2005
!Domov dôchodcov a dom penzión pre dôchodcov sídli na ul. Pri Kríži 26 (zariadenie Magistrátu hl.m.SR Bratislavy), odporúčame Vám priamy kontakt na riaditeľku Mgr. Alžbetu Rumannovú, tel. 02/64283259, 64286193, ktorá Vám vysvetlí podmienky pre prijatie a dá Vám žiadosť.
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
pov.riad. OSVZ
?Prosím Vás o informáciu, či sa neplánuje bytová výstavba v lokalite ul Pri kríži, na voľnom priestranstve pri penzione. Priestor je neudržiavaný a často využívaný ako smetisko. Zároveň je a nebezpečný pre deti a mládež z blízkeho okolia. ďakujem
Viera, 8.7.2005
!Vážená pani Viera, pre Vami uvedené priestranstvo je v súčasnosti spracovaná architektonická štúdia „Dúbravský bytový dom“ – 104 bytových jednotiek, 80 garáží a 60 voľných parkovacích miest. . Na našej internetovej stránke www.dubravka.sk , v kapitole Informácie, časti Bytová výstavba v Dúbravke informujeme o rozostavaných a navrhovaných bytových domoch, vrátane fotografií a adries investorov. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, bývam na Fedákovej ulici v blízkosti Obchodného domu Saratov. Zaujímalo by ma, kto dal povolenie majiteľovi reštaurácie na terase spomínaného obchodného komplexu ( myslím že sa volá " U Karola") na prevádzkovanie hudobnej produkcie do neskorých večerných hodín do 24.00 hod.Pán starosta si zrejme neuvedomuje, ako spomínaná hudobná produkcia ruší obyvateľov priľahlej ulice.Okrem iných tam bývajú rodiny s malými deťmi, ktoré vďaka spomínanej reštaurácii a hluku nemôžu v sobotu spať.
Mária, 7.7.2005
!Pani Mária, ďakujeme za podnet. Po preverení situácie sme zistili, že v prevádzke EL- Foods (povodne sa to volalo "U Karola") na 1.p.v OC Saratov skutočne prevádzkovali hudbu avšak bez povolenia mestkej časti.Majiteľ bol upozornený na porušenie VZN M.č.V prípade rušenia nočného kľudu má každý občan možnosť obrátiť sa na Mestskú políciu č.t.:02/64534351. MsP má právomoci uložiť porušovateľovi pokutu.My sme taktiež požiadali MsP, aby túto oblasť v spomínanom čase kontrolovali.S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Prosim vas , chcela by som sa opytat kde sa nachadza Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV a ako ma uradne hodiny. Dakujem Katarina
Katarína, 27.6.2005, 27.6.2005
!Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava IV sídli na Karloveskej ul.č.2 a úradné hodiny má denne okrem piatka:
pondelok: 8.oo - 15.oo hod
utorok: 8.oo - 15.oo hod.
streda: 8.3o - 15.3o hod.
štvrtok: 8.oo - 15.oo hod.
/prestávka 12.oo - 13.oo hod./
tel.02/ 65 42 99 69
s pozdravom
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
poverená riadením OSVZ
?Dobry den, zaujimalo by ma, co sa preraba alebo stavia na Bazovskeho ulici medzi panelakmi, je tam vykopana jama, a kedy sa stavebne prace skoncia. Dakujem
Jarka, 27.6.2005
!Vážená pani Jarka, na Bazovského ulici sa vykonáva rekonštrukcia teplovodného potrubia. Ukončenie prác – 30. september 2005 (pred začiatkom vykurovacieho obdobia). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či plánujete ponechať zber železa na Agátovej ul. , keď v blízkosti budú dve novostavby. Chystá sa MU zrealizovať očistenie aj týchto lokalít Dúbravky?
obyvateľka Dúbravky, 27.6.2005
!Vážená pani obyvateľka Dúbravky! Pýtate sa dokety plánujeme ponechať zber železa na Agátovej ul. ? Spomínaný zber nie je prevádzkovaný mestskou časťou a ani nie je v našom vlastníctve, takže nie je možné ho zo dňa na deň zrušiť, ale chápem Vašu otázku, že sa pýtate v širších súvislostiach. Zber železa na Agátovej ul. je v prevádzke firmy Du Fy a s nimi mestská časť uzavrela zmluvu o prenájme pozemku v roku 2000, ktorá má v zmysle dodatku predĺženie do 31.12.2008. Súčasťou zmluvy je i podmienka, že prenajímateľ sa zaviazal udržiavať priestory miestnej výkupne a jej okolie v čistote, vykúpené druhotné suroviny uskladňovať tak, aby neznečisťovali prostredie úletom a zápachom. Povolenie k činnosti ( k prevádzkovaniu), ktoré vydala M.č. je taktiež podmienené dodržiavaním čistoty a ostatných zákonných noriem a platných VZN M.č. Bratislava – Dúbravka. Iba v prípade, že by zo strany firmy Du Fy boli by zistené závažné priestupky, resp. trestná činnost, bolo by možné ich prevádzku zrušiť pred skončením Nájomnej zmluvy a zrušiť im povolenie k činnosti. Ďalšie dôvody by mohli nastať, keby zo spoločensky nevyhnutných dôvodov by museli byť zrušený, pokiaľ by prekážali pri plánovanej výstavbe. Toto by mohlo nastať napríklad pri započatí výstavby dialnice D2, Lamač – Staré Grunty, ale s touto výstavbou sa uvažuje až v roku 2030. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít.
?V materskej škôlke na Ušiakovej musia všetky deti poobede oddychovať, a aj keď dieťa poobednajší spánok odmieta, musí tie dve hodiny ticho ležať. Podľa vyjadrenia riaditeľky je to dané nejakým nariadením. Prečo ale napr. v niektorých iných škôlkách nie je oddychovanie úplne 100% povinné, za určitých okolností sa môže dieťa namiesto oddychu hrať? Existuje nejaké nariadenie alebo je to len o prístupe učiteľov? Peter
Peter, 25.6.2005
!Vážený pán Peter, Popoludňajší odpočinok detí v predškolskom veku je prirodzenou súčasťou psychohygieny detí v predškolskom veku (postup podľa pogramov výchovnej práce schválených MŠ SR). Je známe a prirodzené, že u niektorých detí je potreba spánku nižšia. V našich MŠ (t.j. štátne škôlky v našej mestskej časti) je problematické , aby učiteľky na jednej strane dodržiavali vnútorný poriadok MŠ (v ktorom je popoludňajší spánok - odpočinok- zakomponovaný) a na druhej strane časť detí ponechali (bez dozoru to neprichádza do úvahy) v herni. Rovnako nie je možné v jednej miestnosti skĺbiť deti spiace a deti hrajúce sa. U predškolákov sa vo všetkých našich MŠ popoludňajší odpočinok skracuje, sú tiež zaraďované dni bez popoludňajšieho odpočinku. Máte pravdu, že v niektorých MŠ (najmä súkromných, orientovaných na osobitné systémy výchovného režimu) je potreba spánku či odpočinku ponechaná na vôli dieťaťa. PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Dobry den. Chcem sa opytat, ci sa planuje rekonstrukcia domu sluzieb na Sch. Trnavskeho tak aka bola v pripade Saratovu. A dalej, ci mestska cast planuje dat pokryt niektore objekty specialnym lakom na "umelecke" vytvory chuliganov grafitov. Konkretne podchody pri domoch sluzieb su v otrasnom stave.
Anna, 24.6.2005
!Vážená pani Anna, rekonštrukcia domu služieb na ulici Mikuláša Schneidera - Trnavského sa pripravuje. Miestny úrad v tomto čase nemá presnú špecifikáciu úprav. Problém Vami spomínaných „umeleckých výtvorov“ je celospoločenský – rieši ho Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v Čl. I, § 257b, ktorý umožňuje páchateľov potrestať odňatím slobody až na 3 roky. Zákon nadobudol platnosť 1. mája 2005. Myslíme si, že dôsledné uplatňovanie zákona značne zredukuje činnosť našich „umelcov“. Vami uvádzaný lak je vhodný iba na niektoré druhy povrchov – nie je teda univerzálnym riešením, okrem toho podchody sú v správa magistrátu hlavného mesta SR. Náš miestny úrad opakovane upozorňuje kompetentných funkcionárov magistrátu na nedostatky. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Mam otazku na pan starostu a pana Trstenskeho. Nedavno boli ocenovani ziaci dubravskych skol za uspechy, ktore dosiahli pocas skolskeho roka. Medzinimi bola i moja dcera. Dostala ubohych 200 korun. Myslite si, ze tato smiesna suma je dostatocnym ohodnotenim nadstandartnych schopnosti nasich deti? Ved za to si nekupi ani len jednu knihu... Vdaka.
Milan, 23.6.2005
!Vážený pán Milan, Pri plánovaní predmetnej akcie, ktorú mienime zmeniť na tradíciu, sme mali v úmysle predstaviť starostovi mestskej časti vynikajúcich žiakov zo všetkých základných škôl, ktorí svojim umiestnením v rozličných školských či mimoškolských aktivitách reprezentujú okrem seba a svojej školy aj mestskú časť Dúbravka. Pôvodne sa tiež nepredpokladalo, že žiaci okrem čestných uznaní starostu dostanú akékoľvek darčeky (veď napokon, každý z nich už ocenenie získal vo svojom odbore na danom stupni svojej súťaže). Šlo skôr o novú akciu spoločenského charakteru. Aj napriek tomu všetci zúčastnení žiaci dostali okrem čestného uznania aj nákupnú poukážku, k hodnote ktorej máte také závažné pripomienky. Čestné uznanie starostu spolu s poukážkou, ktorá bola myslená ako symbolický darček, znamená najmä morálne ocenenie výsledkov dosiahnutých našimi žiakmi a zároveň aj to, že sa spolu s nimi a ich vyučujúcimi tešíme z ich úspechov. PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva
?Dobrý deň, len krátka reakcia na článok pána Vlada: V prvom rade si dovolím nesúhlasiť s pánom starostom, pozemky pri DK a penzióne Pri Kríži vôbec niesu predané mestom ale pozastavené a budú vrátene pôvodným majiteľom.Takže si skôr myslím, že pán starosta Vy ste neporozumel dobre situáciu v daných lokalitách.Je pravda, ze miesto pri kostole je pre LIDL už oplotené a teda predané. A skúste niečo spraviť vlastnou šikovnosťou a nie chcieť budovať za cudzie peniaze. A ešte na záver, skúste sa zaoberať z tých 70-80% niečomu užitočnejšiemu na zasadaniach, ako sú predaje pozemkov, ja viem, je to pre Vás momentálne dobrý "kšeft". ?Važený pan starosta! Nedá mi, aby som nezareagoval na Váš článok uverejnený v Bratislavských novinách, z dňa 2.júna 2005. Citujem úryvok Vašej odpovede na otázku Juraja Handza: "Dúbravská samospráva sa musí vyrovnávať s nedostatkom financií.Ako riešite túto situáciu?" Vaša odpoveď-uryvok: "Mesto však nieje ochotné zveriť nám nijaký pozemok, aby sme aj my mohli niečo predať a tak si zlepšiť našu finančnú situáciu." Pán starosta, vysvetlite mi prosím, ako si predstavujete vylepšenie finančnej situácie, pozemkami v Dúbravke, keď každý pozemok v Dúbravke má svojho pôvodného majiteľa, ktorý patrí niektorému zo starých Dúbravčanov. /žial Magistrát aj s Katastrom robí všetko preto, aby tieto pozemky pôvodným vlastníkom vydať nemusel/.Takže celkom nechápem, prečo by mal Magistrát vydať pozemky Vám. Ďakujem, Vlado Vlado, 5.6.2005 !Budem stručný. Mestské zastupiteľstvo na každom svojom rokovaní 70 - 80 % z programu má predaj pozemkov. No, ale veď sú to pozemky v mestských častiach teda aj v Dúbravke. Veď už predali pozemok pod obch. domom LIDL /vedľa pošty/, vedľa Domu kultúry, ide sa predať pod Dúbravankou, parkovisko na Švantnerovej, vedľa penziónu Pri kríži, záujem je o pozemky pozdĺž Alexyho ulice atď. To všetko predáva mesto a našej MČ nekvapne z toho ani koruna. Keby nám boli zverené, tak sa s mestom delíme. Nuž to je to čomu ste asi neporozumel. S pozdravom Ing. Peter Polák starosta MČ
Alexandra, 23.6.2005
!Žiaľ, konzultácia touto cestou sa čím ďalej tým viac uberá zlým smerom.Tak znovu. Oplotený pozemok je pre LÍDL, na mieste bývalého a dnes už zbúraného objektu Reštaurácií je pre BILLU, a v ich tesných susedstvách sú mestom predané pozemky pre polyfunkčné domy. Toto je možné overiť si na magistráte, miestnom úrade a asi i na katastri.Viac som nepovedal len toľko, o ktoré pozemky je ešte záujem. A tiež z neznalosti fungovania samosprávy u Vás vznikajú pochybnosti o spôsobe a programe rokovaní mestského zastupiteľstva. Žiaľ, nie som tohoto orgánu mesta členom, nemôžem spolurozhodovať o predajoch a preto asi ťažko by niekto rozumel Vášmu pojmu dobrý "kšeft". Mestská časť Dúbravka nemá možnosť predať pozemky, maximálne niekde zahrádku, to schvalujú miestni poslanci a ja len dohodnutú cenu podpisujem. Aj tu je nelogické a problematické hovoriť o akomkoľvek kšefte. A práve preto, že sa bojíte svoje domienky povedať mi priamo, skrývate sa ako anonym za túto nepraktickú formu komunikácie. Nuž ale ja dobre rozumiem kam až siahajú metódy, používané v predvolebnom boji a viem si presne domyslieť i Vaše ct. meno. Mrzí ma len to, že sme navonok blízki spolupracovníci. S pozdravom Polák, starosta.
?Dobry den. Este minuly rok ste slubili, ze medzi panelakmi na ul. Saratovska 2 a 6 na jar pribudnu nejake lavicky a preliezka pre deti. Doteraz sa tak nestalo. Preco?
Martina, 22.6.2005
!Preliezka pre deti je podĺa vypracovanej štúdie revitalitácie DIaP novými zostavami na roky 2005- 2006 na Vami udávanom DIaP plánovaná. Realizácia však bude podĺa rozpočtu na r.2005 len v DIaP , ktoré revitalizáciu potrebovali najnaliehavejšie, Vaše DIaP bude žial revitalizované až na jar 2006. Lavička bude osadená pri príležitosti presunu lavičiek z lokality,kde ju obyvatelia žiadajú odstrániť, nakoĺko pre rok 2005 sú rozpočtované prostriedky len na opravy lavičiek. vybavuje: Ološtiaková,odd.ŽPaP
?Dve detské ihriská pomerne vysokej návštevnosti, vo vzdialenosti od seba cca 1000 m, sú v úbohom stave. Čo sa týka prvého, Batkova ul., ide skôr o piesok, ktorého v je pieskovisku tak žalostne málo, že sa deťom horko ťažko robia koláčiky, nehovoriac o tom, že jeho súčasťou sú aj popadané vetvičky, kamienky z podkladu pieskoviska a poprerastané trávy a korene. Čo sa týka vybavenia, chýbajú na ihrisku minimálne šmykľavky a preliezky pre deti do 3 rokov (z trojmetrovej šmykľavky majú závrate aj rodičia, nehovoriac o tom, že sa v nich deťom zasekávajú z boku nožičky). Čo sa týka druhého ihriska, Bagarova ul. pri parku, s pieskoviskom je to rovnako a hlavne je to podobne aj s vybavením pre malé deti. 1. Chcela by som vedieť, či sa bude vymieňať toho roku piesok na týchto ihriskách (vymieňať! nie dopĺňať!zo slušnosti by sa mohol vymieňať aspoň raz za rok podľa normy). 2. Chcela by som vedieť, či aspoň na jednom uvedenom ihrisku bude zariadenie pre malé deti (domček so šmykľavkou...)? Prečo máme chodiť na Pekníkovu ul., keď tu máme pod nosom dve v celku prijatelné veľké ihriská?!
ivana, 21.6.2005
!DIa P Bagarova i Batkova sú v štúdii "Revitalizá- cie DIaP - hracími komponentami a zostavami na ro- ky 2005-2006" zahrnuté na doplnenie hracími kompo- nentami. T.č. prebieha revitalizácia DIaP Sekuriso va a podĺa stavu naliehavosti budú následne revita lizované všetky v štúdii navrhnuté DIaP. Avšak podĺa rozpočtu pre r.2005 , kedy je plánovaná aj výmena piesku na Vami uvedených pieskoviskách, tieto budú doplnené novými hracími zostavami prav- depodobne až na jar r.2006. vybavuje: odd.ŽPaP J.Ološtiaková
?Dobrý deň. Chcem sa opýtať pod koho správu patrí Trhová ulica. či pod mestskú časť Dúbravka alebo pod Magistrát. Ide o to, že už máme začiatok leta a na tejto ulici sa nachádzajú nepríjemné výtlky. Najhoršími sú výtlky pred prechodom pre chodcov kúsok za novo postaveným areálom malých predajní. Obávam sa, že sa tu veľmi ľahko môže stať nehoda. Priestor je zúžený poblízku parkujúcimi vozidlami. V tomto zúženom priestore treba dávať v prvom rade pozor na chodcov a zároveň i na oproti idúce vozidlá či spomenuté výtlky. Viem, že v blízkej dobe začne výstavba na "lúke" pri DKK a dá sa očakávať, že Trhovú ulicu budú využívať stavebné mechanizmy, ktorých prítomnosť spôsobí ceste ďalšie "rany". Myslím však, že tie aktuálne treba čo najskôr zaplátať, aby sadaľej nerozširovali. S pozdravom Lipovský
Lipovský, 21.6.2005
!Vážený pán Lipovský, Trhová ulica je v správe našej mestskej časti. Na opravu komunikácií bolo v rozpočte na tento rok vyčlenených 1,2 milióna korún, ktoré sa použili na opravu najviac poškodených, resp. frekventovaných komunikácií. Miestne zastupiteľstvo navýšilo sumu o 600 tisíc korún, takže mestská časť zabezpečí ďalšie opravy vrátane Trhovej ulice. Trhová ulica nebude využívaná pre výstavbu objektov na Vami spomínanej „lúke“ pri Dome kultúry. Mestská časť tvrvá na tom, aby v rámci zariadenia staveniska bola vybudovaná vlastná stavenisková komunikácia. V rámci tejto výstavby bude úplne zrekonštruovaná Trhová ulica vrátane jej rozšírenia a upravenia jej napojenia na ulicu Janka Alexyho. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcel by som upozorniť na jeden malý problém,keď neprší tak nejestvujúci.Ale keď začne pršať,skúste prejsť od konečnej zastávky 34,pomedzi domy na Nejedlého.Vzniknú tam dve veľké kaluže cez ktoré je problém prejsť.Nechcem sa zdržiavať opisovaním situácií,ktoré tu vznikajú,keď tade prechadzajú rodičia s deťmi,pretože verím,že samospráva určite nájde riešenie,bez ohrozenia rozpočtu. Ďakujem.
baluf@centrum.sk, 21.6.2005
!Vážený spoluobčan, poveril som nášho pracovníka Ing. Valteru riešením Vami spomínaného problému. Vzhľadom na to že neprší, tak nám (ako i Vy píšete) nie je zrejmé kde sa porucha nachádza. Pre posúdenie a vyriešeného problému musíme poznať presnú polohu – napíšte, prosím Vás, znovu do fóra, resp. sa spojte telefonicky so mnou, resp. Ing. Valterom - 02 / 643 61 045. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?S manželkou sme dôchodcovia a trávime celý týždeň na dedine mimo Bratislavy, v panelovom byte v Dúbravke sme iba cez víkend. V dedine platíme za odvoz komunálneho odpadu plnú sumu podľa miestneho predpisu. V BA sme iba 2/7 roka. Je možné primerane znížiť náš poplatok za odvoz komunálneho odpadu? Predložením dokladov o výške platieb za vodu, elektrinu, plyn a teplo ľahko túto skutočnosť dokážeme. Resp. môžeme predložiť potvrdenie z obecného úradu.
Dôchodca, 15.6.2005
!Podľa zákona č.223/2002 o odpadoch ohlasovacia povinnosť a poplatok pôvodcu odpadu je v kompeten- cii magistrátu hl.m.SR Bratislavy. O úpravu výšky poplatku za likvidáciu odpadu musíte písomne požiadať s uvedením a vydokladovaním Vami uvádzaných skutočností priamo na oddelenie ŽP- poplatky za likvidáciu odpadu , Primaciálne nám.č.l, Bratislava, ved.odd. Ing. Krajčiová. Vybavuje: J.Ološtiaková, odd.ŽPaP-OH MÚ-D.
?Vlastním už viac, ako 3 roky psa (malá rasa) a pes mi dáva skutočne veľa. Samozrejme, že po psíkovi zbieram trus. A nielen to. Pes je pod pravidelnou veterinárnou kontrolou, pravidelne očkovaný a odčervovaný. Pravidelne ho raz za mesiac kúpem. Pokiaľ sa rozprávam s o ostatnými psíčkármi v mojom okolí, robia to tak všetci. A na viac platím MÚ daň 1000 Sk za rok. Svojho času som sledoval, čo sa deje so psím trusom po psoch nezodpovedných vlastníkov. Garantujem Vám, že ak neprší do dvoch týždňov po nich nezostane ani stopa, okrem zimy (sneh a mráz) a horúcich letných dní (dlhšie obdobie nad 25 st. C). Ak prší trus sa rozmočí a vsiakne. Po daždi po ňom niet ani stopy. Svoju činnosť vykonávajú aj baktérie. Som však skutočne prekvapený reakciami niektorých „antipsíčkarov“. Vidia len to čo chcú vidieť. To ako sa správajú na sídlisku ľudia, nevadí nikomu. Odpadky sa váľajú všade, fajčiari odhadzujú špaky kde ich napadne a po alkoholikoch sa po zemi váľajú uzávery od piva a rozbité sklo. A to nehovorím o bezdomovcoch, ktorí sa už kadia kde to na nich príde. Ľudský trus je v každej kóji na odpadky. Tieto problémy zrejme MÚ netrápia. Neviem, či si niekto vôbec uvedomuje, ako sú premnožené mačky, ktoré nikomu nepatria. Tieto mačky lezú po stromoch, chytajú vtákov, vyberajú hniezda a samozrejme trúsia trus. Takisto holubov a iných vtákov je požehnanie. A tiež trúsia trus. Okrem toho je preukázané, že holuby prenášajú viaceré choroby. A ak sa vtáčia chrípka dostane aj ku nám, a to sa skôr či neskôr dostane, holuby budú hlavnými prenášačmi v mestách. Má MÚ s hygienikmi plán čo s túlavými mačkami a polodivými holubmi? Ďakujem za odpoveď. Ján
Jan, 16.6.2005
!MÚ nemá v súčasnosti plán s hygienikmi a nie je nám známe, že takýto plán existuje na úrovni mesta.Mestská čas vo svojom VZN o čistote a poriadku má ustanovenie v ktorom je zakázane krmiť na území MČ zvieratá a je teda na obyvateľoch či ho rešpektujú alebo nie.V prípade uvedenia konkrétnej lokality s premnožením mačiek túto skutočnosť je nožné nahlásiť na Slobodu zvierat, ktorá vykoná odchyt a sterilizáciu mačiek, ale s tým, že tieto budú vrátené na dotknuté územie.Tak isto je vecou správcou bytového fondu aby zamedzili hniezdeniu holubov na objektoch, ktoré sú v ich správe.MČ má na svojom území rozmiestnených 30 špeciálnych košov pre psie exkrementy a ďalších 325 maloobjemových košov, ktoré môžu obyvatelia využívať na odkladanie psích exkrementov.Tak isto zabezpečujeme odstraňovanie exkrementov pomocou vysávania čo predstavuje náklady vo výške 500 000Sk ročne. Ing.D.Molnár
?Dobry den, rad by som sa opytal, ci MU prispieva pri narodeni dietata obcanovi s TB v Dubravke, a ak ano, co vsetko Vam musim zdokladovat a zadministrovat. Dakujem za informacie.
Jozef Špaček, 20.6.2005
!Starosta Mestskej časti BA Dúbravka môže priznať finančný príspevok pre sociálne slabé rodiny, je potrebné vydokladovať svoj príjem, ostatné informácie získate osobne na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva, tel. 02/64462987 Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, o ktorú môžete požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Karloveská 2 BA.
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, poverená riadením OSVZ
?Chcela by som sa opýtať na platenie dane z nehnuteľností na rok 2005. V stanovenom termíne som podala daňové priznanie na miestny úrad. Doteraz mi nedošiel platobný výmer. Dokedy je potrebné zaplatiť daň z nehnuteľnosti za rok 2005. Ďakujem za odpoveď.
Gabriela, 20.6.2005
!V zmysle ust. § 104 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30.09.2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. S pozdravom Ing. V. Kocourková
?Dobry den. Zatial nam neprisli vymery za dan z nehnutelnosti. Budu sa zasielat tak ako zvycajne alebo akym sposobom to mame zaplatit.
Noro Z., 20.6.2005
!Vážený pán Noro, tak ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, daň z nehnuteľností musí správca dane vyrubiť najneskôr do 30.09.2005. Daň bude vyrubená platobným výmerom. Úhradu dane možno zrealizovať tak ako aj po minulé roky bezhotovostým prevodom alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane, pri platbách do 10.000 Sk do pokladnice správcu dane. S pozdravom Ing. V.Kocourková
?Dobrý deň prajem, touto cestou by som chcela poprosiť o znovuvyjadrenie sa k prerušeniu dochádzky dieťaťa v materskej škole. Asi v mesiaci apríli sme sa viaceré mamičky obrátili prostredníctvom mail-u na našu m.č. o zaslanie znenia zákona o príspevku 340,- Sk, ktoré musíme za dieťa platiť. Anonymne sme písali o možnosti, že dieťa malo prerušenú dochádzku do MŠ, príspevok za toto obdobie malo zaplatený, bolo to však dlhšie ako 30 dní, tak sme museli priniesť potvrdenie od lekára. Pracovníčka, ktorej meno si nepamätám nás upozornila, že v prípade, že sme príspevok za toto obdobie zaplatili a dieťa malo prerušenú dochádzku zo zdravotných dôvodov, nemáme uhradiť príspevok za ďalšie obdobie, tak aby sa pomer neprítomnosti a prítomnosti vyrovnal. V opačnom prípade by mohli vzniknúť finančné nezrovnalosti v MŠ. Takúto nejakú odpoveď sme dostali.Žiaľ mailová schránka sa mi po mesiaci vyčistila,pretože mám nastavenú takúto službu. Dúfam, že si bude stáť za touto odpoveďou ten, alebo tá, ktorá mi ju poskytla, pretože keď som upozornila na túto skutočnosť riadieteľku MŠ, myslela si, že chcem poslať na MŠ nejakú kontrolu pre finančné záležitosti. Chcela som len správne postupovať, preto som oslovila našu m.č. a pani riaditeľke som to náležite vysvetlila, ale ostala som nepochopená. V inej škôlke postupovali tak, že sumu, ktorú rodičia uhradili za dieťa, ktoré malo prerušenú dochádzku do MŠ zo zdravotných dôvodov dlhšie ako 30 dní-potvrdenie od lekára, mu odpočítali z nasledujúceho obdobia. Preto by som chcela vedieť aký je legálny a správny postup, aby neprichádzalo k nedorozumeniam. Veľmi pekne ďakujem.
rodič, 17.6.2005
!Vážená pani, odpoveď na Vašu otázku je obsiahnutá v § 14 vyhl. č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. §14, ods. 4) príspevok (na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnným zabezpečením v predškolskom zariadení) sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky: a) dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení, b) dieťa má nariadenú ústavnú výchovu, c) dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceholekára, d) dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceholekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby, e) dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku, f) iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1, g) rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu § 14 ods. 6) Ak sú splnené podmienky podľa odeku 4), zriaďovateľ (v našom prípade riaditeľka MŠ) vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 1. Vzhľadom na skutočnosť, že je dosť komplikované a nepraktické prepisovať znenie vyhlášky týmto spôsobom ponúkame Vám, v prípade ďalších nejasností v danom probléme, ústnu konzultáciu na oddelení školstva MÚ v úradných hodinách. Odpovedá: Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva
?Touto cestou by som sa chcel opýtať na obsadenie mateských škôl v Dúbravke. Prisťahovali sme sa sem asi pred mesiacom, mám 4 ročnú decéru a chceli by sme ju od septembra prihlásiť do MŠ, keďže obaja s manželkou máme zamestnanie. Ďakujem. Bol by som rád, keby ste mi odpoveď poslali aj na môj mail: paloma@centrum.sk
Ján Surovčík, 17.6.2005
!V našej mestskej časti je t.č. 10 materských škôl, z ktorých je päť v útlmovom režime (neotvárajú 1 triedy), ktorý je spôsobený znižujúcim sa počtom detí. Päť materských škôl má plný prevádzkový režim, sú to: MŠ Cabanova 44 MŠ Damborského 3 MŠ Pri kríži 2 MŠ Sekurisova 10 MŠ Švantnerova 1 Vzhľadom na to, že Vaša dcérka má 4 roky, t.j. nepôjde do 1. triedy, môžete ju podľa úvahy umiestniť aj v niektorých z útlmových MŠ: Bazovského 6, Galbavého 5, Ožvoldíkova 15, Pekníkova 4, Ušiakova 1. Poznamenávam, že všetky naše materské školy poskytujú výbornú starostlivosť o zverené deti a ohlasy na ich činnosť sú zo strany rodičov pozitívne. Odpovedá: PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
?Tento rok sa prvýkrát, po veľa rokoch, podarilo firme ktorá zabezpečuje pre MÚ kosenie, pokosiť trávu ešte kým začala kvitnúť (Drobného, Sekurisova). Neviem či je to zásluha MÚ, ale ak áno patrí im za to vďaka všetkých alergikov na trávový peľ. Tohtoročné kosenie malo však aj niektoré nedostatky: 1. Pokosenú trávu nechali najskôr zoschnúť a potom ju zbierali. Neviem, či je to všeobecne známe, ale pokosená tráva dokáže, ešte kým uschne, vykvitnúť a rozprášiť peľ. Optimálne by bolo pozbierať čerstvo pokosenú trávu. 2. Vo dvoroch medzi Drobného a Sekurisovou pokosenú trávu nepozbierali vôbec a teraz už zarastá novou. Neviem či firma, ktorá kosenie zabezpečuje, alebo MÚ, má vôbec spracovaný harmonogram kosenia s ohľadom na vývoj vegetácie (rast trávy). Ak nie, bolo by dobré takýto harmonogram vypracovať a myslieť v ňom aj na to, aby sa kosenie skončilo pre vykvitnutím trávy. Trávu treba zbierať hneď po skosení a nenechať ju schnúť. Alergici vám budú vďační. Je nás už cez 40%. Ďakujem za odpoveď. Ján
Jan, 16.6.2005
!Ďakujeme za upzornenie o Vami uvádzaných nedostatkoch budeme informovať Magistrát hl.m.SR Bratislavy,II. sekciu - odd.životného prostredia, ktorý je vlastnikom a správcom predmetných parciel.Predmetná zeleň nie je zverená do správy MČ Bratislava - Dúbravka. Ing.D.Molnár
?Dobrý deň,chcela by som sa spýtať prečo zamestnávate dôchodcov na ZŠ a MŠ.Nemám nič proti ním,ale mali by tú prácu už zanechať tím čo ju potrebujú viac. S pozdravom do nového šk.roka.
Viera, 15.6.2005
!Vážená pani Vierka, k Vašej všeobecnej otázke, prečo na našich MS a ZŠ pracujú dôchodcovia uvádzame nasledovné: v školskom roku 2004/2005 došlo k významnému zníženiu počtu učiteľov - dôchodcov na základných školách.Príčinou bolo zrušenie troch základných škôl, presuny žiakov a znižovanie počtu tried.Základné školy si pre školský rok 2004/2005 ponechali učiteľov - dôchodcov v počte cca 10% z celkového počtu pedagogických zamestnancov a to najmä z dôvodov zastupovania počas materskej dovolenky a vyučovania na skrátené pracovné úväzky, o ktoré medzi mladšími pedagógmi nie je záujem. Rozhodnutie o počte zamestnávaných dôchodcov je výlučne v kompetencii riaditeľa školy. V materských školách v školskom roku 2004/2005 pôsobilo rovnako ako v základných školách cca 10% pedagógov - dôchodcov, pričom polovica z nich zastupovala učiteľky na materskej dovolenke. Vzhľadom na útlmový režim materských škôl a s tým súvisiace znižovanie počtu zamestnancov od školského roku 2005/2006 budú v prvom rade ukončené a neobnovené práve tieto pracovné pomery. Záverom dovoľte k tomuto problému jednu všeobecnú poznámku: na zamestnávanie učiteľov - dôchodcov nie je možné nazerať cez čierno-biele okuliare, nakoľko problematika práce v školstve je veľmi citlivá a nesmierne zložitá.ˇPráca v školstve stále ešte nepatrí medzi mladými absolventami vysokých škôl k najatraktívnejším povolaniam (a reálne asi ešte dlhšie nebude). S prihliadnutím na dôležitú potrebu zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné priznať to, čo iste aj Vy poznáte z Vašej vlastnej praxe, že mladý ešte nemusí automaticky znamenať kvalitný. Odpovedá: PaedDr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
?Prosim Vas ako to bude s mestskou dopravou ked budu stavat dialnicny most a Harmincovu. Bude obmedzenie? Budu chodit autobusy, a v akom rozsahu? A ked bude dialnica a most hotove ako budu chodit autobusy a auta. Bude zachovana krizovatka na poliankach? A bude sa dat chodit peso. Bolo by dobre urobit aj trasu pre pesich lebo doteraz sa nedalo od veteriny po Mokrohajsku ist peso. Nie je tam chodnik. Vybuduje sa?
Jan, 15.6.2005
!Vážený spoluobčan, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Dúbravka má k dispozícii iba skrátenú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá neobsahuje projekt organizácie výstavby stavby „ Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty “, takže Vám nemôžeme poskytnúť informácie o tom, ako bude riešená doprava všeobecne, a MHD zvlášť, pri výstavbe jednotlivých stavebných objektov. S týmito otázkami sa budete musieť obrátiť na Národná diaľničná spoločnosť ( investor stavby ), Doprastav ( zhotoviteľ stavby ), oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy Magistrátu alebo na Dopravný podnik Bratislavy. Z nám predloženej dokumentácie vyplýva, že v smere z Dúbravky budú tesne za križovatkou Harmincovej, Húščavovej a ulice Polianky na novobudovanej Harmincovej ulici obojstranné zastávky MHD. Ulica Polianky bude vyúsťovať do Dúbravskej cesty. Z nej sa bude dať, odbočením vľavo pri areáli SAV, dostať motorovými vozidlami na Lamačskú cestu, cez už existujúcu križovatku. Pozdĺž ul. Polianky a pozdĺž Lamačskej cesty má byť vybudovaný jednostranný chodník šírky 2 m, v úseku od odbočky pri veterinárnej poliklinike po umeleckú školu na Dúbravskej ceste. Tento chodník nebude viesť až po svetelný prechod pri križovatke s Mokrohájskou ulicou. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, byvam na Hanulovej 11. Cely chodnik veduci od Hanulovej 11 popri Hanulovej 9, 7, 5 az po zastavku je v hroznom stave. V zime je na nom lad a chodime so zatatymi zubami, pridrziavac sa kriveho zladovateleho zabradlia. Idealne by bolo, kedze ide o chodnik, klesajuci od Han.11 po zastavku prudko dole kopcom: dat urobit zamkovu dlazbu, aby voda a lad sa tam na nom nezdrzovali. Alebo ho nejak inac prerobit. Pripadne na bokoch chodnika vybudovat zberace dazdovej vody, ako sa to urobilo maly kusok pri Hanulovej 7. Takto to nemoze dalej ist. Nikde v Dubravke nie je nebezpecnejsie miesto ako tam. A este k tomu chodnika sa naklana na jednu stranu, podla mna tam nie je dobra statika. A zabradlie je nakrivo. Podotykam, ze sa to tyka obcanov, byvajucich v 121. poschod. panelakoch - Hanulova 5,7,,9,11 - cize tyka sa to velkeho mnozstva ludi. Tiez platime mestskej casti dane a radi by sme z toho tiez nieco mali. Tu ide o nebezpecie urazov. Bod 2. Ked sa staval potravinarsky, alebo co je to za urad vedla Hanulovej 9: nakladiaky totalne znicili cestu popri Hanulovej 9 az k lesu. Uz je tomu vyse 10 rokov. Povodna kamenna cesta je dezolatna. Ide len o maly usek, ktory by sa mal opravit. Na dvore parkuje mnozstvo aut a ked zidu dole a napoja sa na cestu pod Hanulovou 9, krizuju zrovna vyssie uvedeny chodnik. Uz len cakam, kedy kymacajuce sa auta, iduce po unocenej ceste niekoho nezrazia. 3. Na dvore Hanulova 9 a 11 su obrovske topole, pre nas alergikov je to radost. Kazdy rok trpim. A nehovoriac o tom, ako nam pekne pel stupa do bytov a usadza sa tam. Mam dojem, ze na tuto cast Dubravky sa akosi zabuda, vsade sa vela robi - len tu nic. Sme tiez obyvatelmi Dubravky. Dakujem.
Lucia, 15.6.2005
!Vážená pani Lucia, s Vašou požiadavkou – rekonštrukcia chodníka - sa budeme zaoberať v príslušných komisiách Miestneho zastupiteľstva, tiež s ohľadom na pohyb dôchodcov a prestárlych obyvateľov Domova dôchodcov. V prípade súhlasného stanoviska budú práce realizované (podľa finančných možností našej mestskej časti) koncom tohto, alebo začiatkom budúceho roka. Súčasťou rekonštrukcie by boli nielen chodníky, ale aj komunikácie v zmysle bodu 2 Vášho dotazu. Podľa najnovších zistení alergológov topole, ako také, sú jedny z najslabších alergénov a takisto je veľmi zriedkavé monovalentné ochorenie „na topole“. Príčinou problémov býva skôr kvitnutie rôznych tráv a burín. Mestská časť na svojej internetovej stránke vyhlásila anketu ohľadne ďaľšej existencie topoľov v našej mestskej časti, a preto svoj názor môžete prezentovať aj na tomto fóre. Je potrebné si však uvedomiť, že tieto dreviny spĺňajú počas roka aj iné ekologické funkcie, ako produkcia kyslíka, zachytávanie prachu, zlepšovanie mikroklimatických podmienok a pod., pričom kvitnutie prebieha pomerne skoro – v marci, apríli (vo väzbe na klimatické podmienky). Orez topoľov vo Vašej lokalite bol realizovaný pred dvomi rokmi. Samozrejme že môžeme orez znovu zrealizovať počas obdobia vegetačného kľudu, tj, v čase od októbra do marca. Doporučujeme Vám podať písomnú žiadosť cestou svojho správcu, prípadne zástupcu vlastníkov bytov, aby bolo zrejmé, že Váš názor zdieľajú aj otatní obyvatelia dotknutej lokality. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň,je smutné,že otázky či podnety občanov vo "Forume občanov" selektujete,resp. na nepríjemné otázky nereagujete. V odpovediach kľučkujete alebo zavádzate. Miestny úrad bol touto cestou požiadaný aby urobil poriadok so stavebníkom na Tranovského ulici.Tento stavebník vykonal bez povolenia stavebné zásahy do cesty k záhradkám na Veľkú Lúku. Na ceste skladuje štrk a skaly. Robí cielene všetko preto aby znemožnil záhradkárom po ceste prechádzať. Na problém ste boli upozornení avšak odpoved bola vyhýbavá a nespokojnosť s odpoveďou tlmočená. Riešenie problému je v rukách MU veď ked sa vydávalo stavebné povolenie resp. územné rozhodn utie otázka prístupu na pozemok musela byť riešená.Medzi záhradkármi sa hovorí o korupcii resp. nadštandardných vzťahoch medzi starostom a stavebníkom. Je to pravda? Zverejníte tento príspevok? Vzťahy medzi záhradkármi a stavebníkom sú veľmi vyhrotené.Priznáte si vinu keď sa niečo stane?
Miroslav, 14.6.2005
!Ak pre Vás naša odpoveď nebola dostačujúca môžete sa dostaviť osobne na MÚ, kde Vám dohodneme stretnutie s p. starostom. /tel. 642 85 032/
?Dobrý deň, chcel by som sa spýtať čo sa plánuje s objektom - bývalá sporiteľňa na ul.Pri kríži. Dakujem Martin.
Martin, 13.6.2005
!Uznesením Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava Dúbravka zo dňa 5.4.2005 boli uvoľnené finančné prostriedky na rekonštrukciu uvedeného objektu pre potreby miestneho úradu.
Ing. Riesz, prednosta
?Chcem si dať zaskliť loggiu v našom paneláku. Cca 35% bytov z 52 už loggiu zasklenú má. Chcem to urobiť legálne, podľa predpisov. Ako mám postupovať?
Spoluobčan, 14.6.2005
!Vážený spoluobčan, V zmysle Stavebného zákona uvedená stavebná úprava podlieha ohláseniu (§ 57). Úpravu je nutné zosúladiť s už zrealizovanými zaskleniami susedných bytov, preto k žiadosti – ohláseniu požadujeme doložiť fotografiu priečelia, o.i. list vlastníctva k bytu, nie starší ako 3 mesiace. Pri zateplených bytových domoch požadujeme i stanovisko správcu. V žiadosti – ohlásení je nevyhnutné uviesť poschodie a číslo bytu. Tlačivo je uverejnené na internetovej stránke www.dubravka.sk (dokumenty, tlačivá, ohlásenie stavebných úprav, alebo udržiavacích prác). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?prosím o informáciu, čo sa sleduje výkopom na Drobného ulici. Aký má význam a dokedy bude ulica takto ťažko prejazdná. Príslušníci nezabezpečili dôsledné značenie, ale pokuty vyberajú.
hh, 14.6.2005
!Vážený spoluobčan, v lokalite ulíc Drobného, Sekurisova a Nejedlého sa vykonáva rekonštrukcia teplovodného potrubia. Výmena starého potrubia, bude mať veľký význam pre obyvateľov vyššieuvedených ulíc – bezporuchovosť. Ukončenie prác – 30. september 2005 (pred začiatkom vykurovacieho obdobia). Práce spôsobujú dopravné problémy, preto sme prehodnotili dočasné zjednosmernenie Drobného ulice a od 15. júna 2005 bude i tento krátky úsek ulice obojsmerný. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Važený pán starosta.(chýbajúca tabula na pieskovisku Sekurisova a zákaze vodenia psov....) Ja si myslím, že detom,ktoré idú venčiť psikov je asi jedno, kde si vykonajú svoju potrebu, a preto si myslím, že taká značka, o ktorej tvrdíte, že je na každom ihrisku,by tam asi mala byť už dávno !!!!Netrvdím aby ste stáli pri každom ihrisku,a kontrolovali tabule, ( možno to je otázka pre inú inštitúciu), ja len chcem , aby na tomto ihrisku bola takáto značka, ale asi výroba takejto značky je dost dlhotrvajúci proces !!!!Keby ste tu mali bývať vy, tak tam už je dávno asi taká značka !!!!!
Zuzana, 13.6.2005
!To určite, aj keby som ju musel si kúpiť za svoje. Ale ešte by som tam aj stál a deti s psíkmi z pieskoviska vyháňal. Treba len pár dní vydržať a bude tam nielen značka ale i celé nové ihrisko. Snáď potom už budete spokojná.
?Nevoiem preco ale neviem tu najst referat o Dubravke ale nie o hostorii ale o sucasnej aku ma polohu,vodstvo,prirod. podmienky a tak nikde tu neni geologia Dubravky prosim vas ak o niakej viete napiste mi....
Petra, 13.6.2005
!Dúbravka leží na území Devínskej Kobyly, na južnom výbežku Malých Karpát. Od roku 1946 patrí do Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Devínska Kobyla je súčasťou Malých Karpát; toto pohorie presahuje územie nášho štátu a zasahuje do Rakúska kryhou Hundesheimských vrchov, ktoré tvoria južnú obrubu Devínskej brány. Význam Devínskej brány zdôrazňuje druhá najväčšia európska rieka Dunaj. Fyzicko-geografická oblasť Malých Karpát sa delí na subregión Devínskej brány, ktorý predstavuje ploché a priečne depresie cez Malé Karpaty. Devínska Kobyla bola rozdelená priečnym zlomom na devínsko-bratislavskú kryhu a utvorila niekoľko častí. Jednu z nich predstavujú mezozoické horniny obložené nižšie neogénnymi sedimentami so stopami abráznej činnosti. Najvyššiu výšku 514 m dosahuje na území devínsko-bratislavskej kryhy. Devínska Kobyla má drobné krasové javy chudobné na vodu, suché, avšak s bohatou a vzácnou teplomilnou flórou a lesy s krovinatým podrastom. Na vrcholových partiách sú bukové lesy. Fyzicko-geografickú oblasť územného celku Devínskej Kobyly, do ktorej patrí aj Dúbravka, možno charakterizovať ako samostatný celok z hľadiska geologického zloženia, geomorfologických znakov, klimatických a hydrologických pomerov, pôd a vegetačného krytu. Ak by ste potrebovali obšírnejšie informácie, obráťte sa priamo na adresu dunoviny@stonline.sk
?Dobrý deň, vzhľadom na to, že ma neuspokojila Vaša odpoveď, tak si Vás dovoľujem znovu upozorniť na problém prepadnutého cestného kanalizačného zberača na Bezekovej 8-10. Od času, kedy som na to upozornil dňa 7.4.2005, došlo k jeho ďalšiemu prepadnutiu, prepadla sa časť vozovky, pred kanálom a tak všetka dažďová voda z cesty tečie do otvoru pred kanálom a nie do neho. Uvedeným stavom dažďová voda podmýva cestu a stav sa zhoršuje. Pred uvedeným kanalizačným zberačom je vchod do garáže a tak sa obávam, že za krátku dobu sa nedostanem k objektu. Dovoľujem si znovu citovať moju žiadosť a Vašu odpoveď v skrátenej forme :
7.4.2005
"Obraciam sa na Váš odbor cestnej komunikácie s problémom stavu havarijnej situácie na Bezekovej 8-10, kde sa prepadáva kanalizácia a hrozí prepadnutie časti vozovky. Uvedená situácia sa objavila po minuloročnej rozkopávke a tejto zime.
! V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Ihneď po vybratí zhotoviteľa, oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy objedná opravu výtlkov po zimnej sezóne. Vami poukazovanú havárijnú situáciu na Bezekovej ulici č.8 – 10 preveríme ineď namieste. V prípade, že sa jedná o rozkopávku pre kanalizačnú prípojku, vyzveme Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a. s. Bratislava o jej opravu. 12. apríla 2005 ved. odd. Kubica"
1.6.2005 "
?Písal som už dávnejšie ohľadom opravy cestnej komunikácie a havarijnej situácie kanalizačného zberača na Bezekovej 8-10. Pri kanalizačnom zberači sa prepadáva vozovka. Ďakujem za Vašu odpoveď a riešenie.
!Vážený pán Martin, oprava Bezekovej ulice je v pláne v roku 2005. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je začlenená do I. etapy. Miestne zastupiteľstvo M.Č. Bratislava – Dúbravka odsúhlasilo ďalšie finančné prostriedky, takže predpokladáme termín opravy – júl 2005. Vami uvedený kanalizačný zberač pri dome č. 8 – 10 je kanalizačná prípojka, a teda jej opravu zabezpečuje vlastník domu, ktorý ju dal zriadiť. Vlastníka domu o situácii upovedomíme. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica . vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy"
Dovoľujem si poznamenať, že vlastník domu, nemá nič spoločné s kanalizáciou pre odvod dažďovej vody z verejnej cestnej komunikácie. Preto Vás týmto žiadam o zabezpečenie opravy uvedeného kritického miesta, ktorý začína zabraňovať bezpečnému vchodu do garáže a ohrozuje autá, ktoré tam parkujú. S pozdravom Martin K.
Martin, 8.6.2005
!Vážený pán Martin, vzhľadom na to, že došlo k nedorozumeniu (domnieval som sa, že sa jedná o hlavú kanalizačnú vetvu a Vy ste mali na mysli kanalizačné vpuste), súhlasím s Vami – kanalizačné vpuste sú v zlom technickom stave. Ako som Vám už minule odpovedal, pre opravu Bezekovej ulice (pochopiteľne vrátane dažďových vpustí ) miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo dodatočné finančné prostriedky. Termín opravy – júl toho roku. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica .vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, chcela by som sa spytat ci sa chysta oprava chodnika pred domom na Koprivnickej 13, kde su dve miesta = jedno s prepadnutym asfaltom a druhe z rozlamanym, hned vedla seba, zle sa tam chodi s kocikom a s detmi.Dakujem. mira z.
Mira Z., 9.6.2005
!Vážená pani Mira, oprava Vami spomínaného chodníka bude realizovaná do konca augusta toho roku. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den, viem ze sa neobraciam na spravnu adresu, ale zostala som absolutne bezradna.Ziadny z "podla mna" kompetentnych mi nevedel pomoct alebo poradit, ci sa v nasej situacii da nieco urobit. Skusim strucne popisat o co ide: Pred 2 tyzdnami sme od Spravcovskeho bytoveho druzstva dostali vyuctovanie za minuly rok, kde nam vznikol nedoplatok takmer 13000sk. Zistili sme, ze nedoplatok vznikol spotrebou teplej vody v kuchyni za prve tri mesiace roku 2004, na konci ktorych boli menene povodne vodomery za nove. Ja som podpisala pracovnikovi (bud vodarni alebo bytoveho druzstva) stav, ktory som si bohuzial s polrocnym dietatom na rukach neskontrolovala (viem, moja hlupa chyba). A tak to teraz vyzera tak, ze hoci energetik z druzstva aj nas domovy dovernik priznavaju, ze sa asi stala chyba, a ze denna spotreba teplej vody v kuchyni v hodnote 1000sk je naozaj premrstena, ale vraj sa s tym uz nic neda robit, ze je to uz uzavrete, rozpocitane, vraj spolocny vodomer, ktory by meral kolko teplej vody prislo do obytneho domu NEEXISTUJE, ze vodarne beru ako bernu mincu hodnoty z nasich vodomerov (u kamarata v dome oproti novoinstalovane vodomery asi 1/3 bytov merali menej, ale to uz sa vodarne domahali rozpocitania chybajucich financii na vsetky domacnosti!).Viem ze som urobila chybu, ked som podpisala nieco bez kontroly, ale privadza ma do zurivosti, ze som do nejakeho systemu zaplatila 10 000sk (co pre nas vobec nie je zanedbatelna polozka), a ten system to nevie zistit, akoby to bola cierna diera. Prosim, budem rada ak mi poradite co robit, pripadne kam sa obratit. Kto vlastne kontroluje take institucie ako bytove druzstva a vodarne???Je vobec sanca ze sa mi peniaze vratia??? S pozdravom, Miroslava Zimanyiova Koprivnicka 11
Mgr. Miroslava Zimányiová, 9.6.2005
!Dobrý deň, sporný vodomer už je pravdepodobne preciachovaný a namontovaný v inom byte. Správca by mal mať podľa výrobného čísla vedomosť o jeho pohybe. Po jeho demontáži bol asi daný na kontrolu do Metrologického ústavu a odtiaľ by sa mal vrátiť so záznamom, či bol chybný alebo nie, či bola premeraná jeho presnosť, či bol vynulovaný a môže slúžiť ďalšie 4 roky. Na demontážnom liste nájdete jeho výrobné číslo a u správcu by ste mali zistiť, s akým výsledkom prešiel kontrolou. Správca má viesť evidenciu vodomerov podľa výrobných čísel s periodami ich preciachovaní. Pre teplú vodu sú to 4 roky, pre studenú 6 rokov. Je málo pravdepodobné, že by montér zle odpísal stav počítadla, sú to profesionáli. Preto treba skontrolovať aj odpočty v predchádzajúcich vyúčtovaniach a porovnať priemerné spotreby. Mala by sa pohybovať okolo 20 - 22 m3 teplej vody na osobu a rok. Ak by sme predpokladali chybu v počítadle alebo zlý odpis stavu, tak sa treba obrátiť na zástupcu vlastníkov, ktorý s touto situáciou oboznámi spoluvlastníkov domu. S ich súhlasom môže potom správca sporné obdobie vyúčtovať Vašou priemernou spotrebou a rozdiel prerozdeliť v najbližšom opravnom vyúčtovaní medzi ostatné byty domu Koprivnická 11. S pozdravom Ing. Pistovčák
?Mam trvaly pobyt v Dubravke, moja dcerka sa narodila v zahranici. Chcem jej vybavit slovensky rodny list. Da sa tak urobit na MU Dubravka/matrika alebo je potrebne ist na Osobitnu matriku na MU Stare Mesto. Velmi pekne dakujem za odpoved.
Zuzana M, 7.6.2005
!Na našom Miestnom úrade sa rodné listy nevybavujú, pretože u nás nie je matrika.Rodný list v prípade detí narodených v zahraničí vystavuje Ministerstvo vnútra SR, ale najskôr sa zastavte na matrike v Karlovej Vsi (výšková budova na Karloveskej ul. č.2), resp. môžete si tam zatelefonovať na č.t.:02/65421666, kde Vás poinformujú aké doklady potrebujete a ďalej Vás usmernia.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného odd. MÚ
?Dobrý deň. Potrebujem informáciu aké doklady sú potrebné pre vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte pre moju dcéru, ktorá býva v byte na ul. Sch. Trnavského 11, ktorého som vlastníkom. V prípade súhlasu vlastníka či je potrebné overiť tento súhlas a pod. Ďakujem.
Husár , Hlohovec, adresa: husarj@zoznam.sk, 6.6.2005
!Prihlásenie k pobytu vybavuje ORPZ SR v Bratislave IV na ul. Schniedra Trnavského 1, kde vám poskytnú potrebné informácie. Ing.Kovalčíková
?Zvedenie internetu na Drobneho ulici: Chcela by som sa opytat, ci existuje v dubravke nejaky lokalny poskytovatel internetovych sluzieb, a ak ano, ci by som mohla na neho dostat kontakt, pripadne link. Dakujem
Klementina Josifovska, 6.6.2005
!Miestny úrad nedisponuje takýmito informáciami, odporúčam pozrieť si odpoveď zo dňa 20.4.2005.
A. Katrinec
?Važený pan starosta! Nedá mi, aby som nezareagoval na Váš článok uverejnený v Bratislavských novinách, z dňa 2.júna 2005. Citujem úryvok Vašej odpovede na otázku Juraja Handza: "Dúbravská samospráva sa musí vyrovnávať s nedostatkom financií.Ako riešite túto situáciu?" Vaša odpoveď-uryvok: "Mesto však nieje ochotné zveriť nám nijaký pozemok, aby sme aj my mohli niečo predať a tak si zlepšiť našu finančnú situáciu." Pán starosta, vysvetlite mi prosím, ako si predstavujete vylepšenie finančnej situácie, pozemkami v Dúbravke, keď každý pozemok v Dúbravke má svojho pôvodného majiteľa, ktorý patrí niektorému zo starých Dúbravčanov. /žial Magistrát aj s Katastrom robí všetko preto, aby tieto pozemky pôvodným vlastníkom vydať nemusel/.Takže celkom nechápem, prečo by mal Magistrát vydať pozemky Vám. Ďakujem, Vlado
Vlado, 5.6.2005
!Budem stručný. Mestské zastupiteľstvo na každom svojom rokovaní 70 - 80 % z programu má predaj pozemkov. No, ale veď sú to pozemky v mestských častiach teda aj v Dúbravke. Veď už predali pozemok pod obch. domom LIDL /vedľa pošty/, vedľa Domu kultúry, ide sa predať pod Dúbravankou, parkovisko na Švantnerovej, vedľa penziónu Pri kríži, záujem je o pozemky pozdĺž Alexyho ulice atď. To všetko predáva mesto a našej MČ nekvapne z toho ani koruna. Keby nám boli zverené, tak sa s mestom delíme. Nuž to je to čomu ste asi neporozumel. S pozdravom Ing. Peter Polák starosta MČ
?Chcel by som tlmočiť názor viacerých rodičov bývajúcich v okolí Homolovej ul. ohľadom veľmi zle vybaveného ihriska pre deti (2 pieskoviská za domom Homolova 19 vedľa detskej škôlky). Neuvažujete prosím o jeho skorom zmodernizovaní (doplnenie o drevené preliezky, šmýkalku a pod.)? Dalo by sa to stihnúť v pomerne krátkom čase - ešte toto leto - a mnohé deti a ich rodičia by vám boli veľmi povďační.
Ondrej H, 4.6.2005
!V súčsnosti vzhľadom k limitovaným finančným prostriedkom neuvažujeme s výmenou komponentov na predmetných pieskoviskách. Vašu požiadavku budeme evidovať a v prípade uvolnenia prostriedkov budeme uvažovať s ich modernizáciou. Ing.D.Molnár
?Dobrý deň,chcel by som sa spýtať či sú kolotoče zapnuté
Juraj, 4.6.2005
!Kolotoče v M.č.Dúbravka sú v prevádzke do nedele 19.6.2005S pozdravom Ing. M.M. Danková
?Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať,že prečo nie je na pieskovisku a detskom ihrisku umiestnená značka zakazujúca "Zákaz volného pohybu psov" medzi ulicami Sekurisová 5,7,9,11 a 13 a ulicou Drobného 17 a 19!!!! Je tam vela psích výkalov a stále tam štekajú celý deň psi !!! Pritom na vedlajšej ploche medzi ulicami Sekurisová 19 a 21 a ulicou Drobného 9 a 11 je táto značka umiestená !!!!! Dakujem.
Zuzana, 27.5.2005
!Ďakujeme za upozornenie, predmetné zákazové tabule doplníme v čo najkratšom čase.
Ing.D.Molnár
ved.odd.ŽPaP

Vážená pani Zuzana,
dovoľte mi, aby som sa ešte vrátil k Vašej otázke i odpovedi Ing. Molnára zo dňa 27. 5. 2005, vo veci chýbajúcich tabúľ na pieskovisku Sekurisova a zákaze vodenia psov.
Viete, ja myslím, že v slušnej spoločnosti snáď ani niečo také, ako je zakázať vstup psov do detského pieskoviska nie je potrebné. To musí byť každému majiteľovi psa predsa úplne samozrejmé. Pochopiteľne, že pri každom pieskovisku, vstupe na ihrisko základnej školy, vstupe do parku Pekníčka a pod. je vždy umiestnená tabuľa zakazujúca vodenie a prístup psov. Myslíte si, že toto u nás stačí? Viete už koľko krát sme mali tabule posprayované, alebo ukradnuté? Viete koľko Vás daňových poplatníkov stojí jedna takáto tabuľa? Až 2 – 3 tisíc Sk. A koľko tam vydrží? 2 –3 dni. Myslíte, že pracovníci úradu môžu denne stáť pri pieskoviskách, strážiť tabule a odháňať psov? Asi nie. A preto apelujem na občanov tejto mestskej časti strážte si majetok a udržujte čistotu a poriadok, a teda aj vy Zuzanka. Potom spolu dosiahneme nápravu. S pozdravom
Ing. Peter Polák
starosta MČ
?Pri dome na Lipského ulici č. 4 /aspoň je to tak uvedené na mape Bratislavy/ je otvorená šachta, poklop sa zlomil prejazdom nejakého mechanizmu. Je tu veľký pohyb malých detí a mali by sme nájsť spoločne riešenie kým sa nestane nejaké neštastie.Môžem Vám poslať aj fotodokumentáciu ak do odpovede uvediete e-mail. Ďakujem
Miloš Kirchmayer, 3.6.2005
!Vážený pán Kirchmayer, Po preverení našimi pracovníkmi bol objednaný poklop na dočasné prekrytie. Po zistení vlastníka inžinierskych sietí, a tým aj poklopu, tento bude požiadaný na zabezpečenie definitívneho riešenia. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Pred domom na Považanovej ul. č. 2 ste vybudovali chodník z betónu, sú na ňom výmoly, môže sa stať úraz, kedy bude na ňom asfalt?
obcan z Dubravky, 2.6.2005
!Vážený spoluobčan, po predmetnom chodníku prechádzajú nielen chodci, ale niekedy aj nákladné autá, ktoré si skracujú cestu, a ktoré by liaty asfalt veľmi rýchlo znehodnotili. Preto jedine vhodné technické riešenie na dokončenie chodníka je obnovenie betónového povrchu, ktorého realizácia sa uskutoční do konca augusta tohto roku. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Budete budovat este nejaky dalsi sportovy areal v buducnosti v dubravke??
Riso, 2.6.2005
!Dobrý deň, v najbližšej budúcnosti plánujeme revitalizáciu školského dvora na ZŠ Beňovského a úpravu parku Družby, kde by sa mali vybudovať viaceré športoviská. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠŠaM.
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či aj tento rok ako minulý plánujete organizovať denné tábory pre deti.
Denisa, 2.6.2005
!Dobrý deň, denné tábory sa uskutočnia aj tento rok, bližšie informácie získate na č. tel:64363482. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský, vedúci oddelenia ŠŠKaM.
?Písal som už dávnejšie ohľadom opravy cestnej komunikácie a havarijnej situácie kanalizačného zberača na Bezekovej 8-10. Dnes som zaevidoval, že sa začala oprava výtlkov na Hanulovej ulici, ktorá sa robí pravidelne každý rok. Susedná rovnobežná ulica - Bezekova, zase nie je v pláne opráv, aspoň podľa vyjadrenia firmy, ktorá začala s opravou. Bude sa niekedy robiť údržba aj na Bezekovej ? Uvedená ulica je v zúfalom stave a pri kanalizačnom zberači sa prepadáva vozovka. Ďakujem za Vašu odpoveď a riešenie. martin_c@stonline.sk
Dobrý deň., 1.6.2005
!Vážený pán Martin, oprava Bezekovej ulice je v pláne v roku 2005. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je začlenená do I. etapy. Miestne zastupiteľstvo M.Č. Bratislava – Dúbravka odsúhlasilo ďalšie finančné prostriedky, takže predpokladáme termín opravy – júl 2005. Vami uvedený kanalizačný zberač pri dome č. 8 – 10 je kanalizačná prípojka, a teda jej opravu zabezpečuje vlastník domu, ktorý ju dal zriadiť. Vlastníka domu o situácii upovedomíme. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica . vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Zaujímalo by ma,či budete vykonávať postrek aj proti komárom.
luba@vnet.sk, 29.5.2005
!Nie s postrekom proti komárom neuvažujeme. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Dobry den. Chcela by som upozornit na problem, ktory sa uz dlhodobo vyskytuje na ulici J. Alexyho 5-9. Pred tymito 3 domami je chodnik pre chodcov ohradeny klasickym obrubnikom, no napriek tomu na nom parkuju auta, ktore nicia nielen obrubnik ale aj travnik pri nom. Tvoria sa tam velke priehlbiny a kaluze blata. Chodci musia uvolnovat chodnik autam, ktore tadial prechadzaju.Defacto vozidla ohrozuju chodcov, ktori ak by sa vozidlam nevyhli, mohli by byt zrazeni. Byva tu vela starsich ludi a mamiciek s kocikmi a malymi detmi, ktore vybiehaju a preto je tu velka moznost nejakej nehody. Neda sa s tym nieco robit? Napr. umiestnit tam stlpiky, aby sa tam nedostali auta? Podla mna je to velmi vazny problem, lebo uz neraz som videla motoristov skracovat si cestu aj cez travniky, napr. z Batkovej krizom cez travnik smerom k ulici Alexyho. Pripadne z Valachovej po chodniku a travniku na Alexyho v rannych hodinach s cielom vyhnut sa zacpe. Dakujem za odpoved.
Lubica Matulova, 29.5.2005
!Vážená pani Matulová, na základe Vášho podnetu na nedovolené parkovanie motorových vozidiel na chodníku a verejnej zeleni pred vchodmi č. 5 až 9 na ul. J. Alexyho som prijal opatrenia na zjednanie nápravy, uvedená ulica bola zahrnutá do trvalých lokalít, ktorým príslušníci MsP vo výkone služby budú venovať zvýšenú pozornosť. Pravidelnou systematickou kontrolou uvedeného miesta a dôsledným postihom priestupcov sa budú príslušníci OS MsP snažiť o zjednanie nápravy. Mgr. Vladimír Stanko - veliteľ MsP
?Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať,že prečo nie je na pieskovisku a detskom ihrisku umiestnená značka zakazujúca "Zákaz volného pohybu psov" medzi ulicami Sekurisová 5,7,9,11 a 13 a ulicou Drobného 17 a 19!!!! Je tam vela psích výkalov a stále tam štekajú celý deň psi !!! Pritom na vedlajšej ploche medzi ulicami Sekurisová 19 a 21 a ulicou Drobného 9 a 11 je táto značka umiestená !!!!! Dakujem.
Zuzana, 27.5.2005
!Ďakujeme za upozornenie, predmetné zákazové tabule doplníme v čo najkratšom čase. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Dobry den... Byvam na Drobneho ulici,a chcel by som sa Vas opytat,ze dokedy nas budu pravidelne kazdu sobotu priblizne okolo 06:00 hod.( v letnych mesiacoch aj skorej) budit smetiari??? Neexistuje nejaky zakon, ktory by zakazoval rusenie v dnoch pokoja ???(t.j. sobota...)Aj ked mam plastove okna ,a najme v letnych mesiacoch sa strasne ozyva ten buchot nakladania a vysypavania smetnych kontajnerov !!!!!Nedalo by sa to posunut na odvoz smetia na neskorsiu hodinu ???? Vsak je to neprijemne sa zobudzat na ten rachot a hluk !!!!
Michal, 27.5.2005
!Odvoz odpadu zabezpečuje Magistrát hl.m.SR Bratislava prostredníctvom OLO a.s.Podľa harmonogramu začína odvoz odpadu od 6,00hod.V prípade akýchkoľvek Vami evidovaných nedostatkov sa obráte na zákaznícka centrum OLO, Ivanska cesta 22, tel.50110111. Ing.D. Molnár
?ak by som chcel vymeniť garzónku v osobnom vlastníctve za trojizbový byt štátny aj po neplatičovy,ako mám postupovať. Ďakujem
Ludvik Chmela 28.05.2005, 27.5.2005
!Byt vo vlastníctve je možné zameniť len za byt vo vlastníctve, obecný byt je možno nadobudnúť len prostredníctvom dražby. Termín aktuálnej dražby sa uverejňuje na našej internetovej stránke.Prípadne môžete osloviť realitné kancelárie alebo inzeráty v tlači. Ing. Alena Kovalčíková, Odd. SBF
?Vážený pán Ing.Kubica,ďakujem za Vašu odpoveď vo veci stavebníka na Tranovského ul.,ktorý neoprávnene robí zásahy do cesty na Veľkú Lúku. S riešením problému ako ste ho prezentovali nie som spokojný resp. takéto riešenie je len odsúvaním jeho riešenia. Stavebníkovi ide o čas /dúfam,že s ním nehrajete spolu/.Než príde odpoveď z "Lesov" stavebník si príde na svoje. Chcem poukázať na tú skutočnosť, že keď sa v danom prípade rozhodovalo o umiestnení stavby resp. pri stavebnom konaní otázka prístupu k domu stavebníka musela byť riešená. Tak načo písať na "Lesy". Nechcem tu rozoberať ako sa táto cesta dostala do správy "Lesov" tvrdím však,že táto cesta bola vždy prístupovou cestou na "Veľkú Lúku". Prosím neporušujte právne predpisy len preto aby ste podporili vplyvných a bohatých ľudí. Slúžte občanom Dúbravky.Ďakujem. Záverom poznamenávam, že v tomto názore nie som osamotený.Ak je to potrebné môžeme Vás navštíviť a predložiť Vám daľšie argumenty.
Miroslav, 27.5.2005
!Vážený pán Miroslav, Jedným z podkladov k vydaniu stavebného povolenia bol aj súhlas k realizácii stavebných prác – spevnenie povrchu časti predmetnej „lesnej cesty“, a to z dôvodu zabezpečenia lepšieho prístupu k parc. č. 3513/2,3,4, Lesami SR, š.p. Banská Bystrica zo 16.9.2002 pod č. 240 – 2002. Stavebný úrad postupoval striktne v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní. O tom, že (ako píšete) - „táto cesta bola vždy prístupovou cestou na Veľkú Lúku“ miestny úrad nemá žiadne dokumenty – napr. zmluvu so správcom pozemku – Lesy SR, š.p. Takisto Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v § 127 ods.3 umožňuje vstup na pozemky, nepredpisuje však umožnenie vstupu motorovým vozidlám. S požiadavkou na umožnenie prístupu k záhradkám v lokalite Veľká Lúka motorovými vozidlami je potrebné sa obrátiť na správcu pozemku - Lesy SR, š.p., odštepný závod Smolenice. Legálny prístup motorovými vozidlami k Vašim záhradám je z Agátovej ulice. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prajem pekny den. Mohli by ste mi prosim Vas povedat, ake sluzby sa daju vyuzit v novom objekte, ktory je postaveny pri ceste smerom z Dubravky do DNV? A je uz tento objekt funkcny? Pripadne ma internetovu stranku? Dakujem a vela pracovnych uspechov
SAMO, 27.5.2005
!Pán Samo, v súvislosti s objektom na ktorý sa informujete sme už na našom "fóre" odpovedali niekoľkokrát. Zopakujem základné informácie, ktoré som už citovala v predchádzajúcich odpovediach. Jedná sa o Centrum voľného času na Agátovej ul., a aj mne sa javí toto zariadenie ako stvorené pre širokú verejnosť, je ideálne situované, veľmi pekné, ale mestská časť neinvestovala do tohto zariadenia a nie je ani vlastníkom pozemku. Majitelia ( akciová spoločnosť Renomé ) sú vlastníci - akcionári, takže im neurčujeme podmienky prevádzkovania, pokiaľ neporušujú zákon, resp. všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti. Povolenie k činnosti dostali od našej mestskej časti v decembri 2004. V podstate sa jedná o prvé zariadenie tohto typu na našom území. Akciová spoločnosť Renomé prevádzkuje toto zariadenie na "klubovej báze". V prípade Vášho záujmu môžete sa telefonicky obrátiť na firmu Renomé tel. 02/6920 3643, 02/6920 3611, možno Vám ich podmienky budú vyhovovať. S pozdravom Ing. M.Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?nie som spokojna s vasou odpovedou nakolko sa pravidelne opakuju tieto hry o com svedci aj odstavene branky na hokej pod balkonom o com sa mozete na vlastne oci presvedcit
leto, 27.5.2005
!Predmetné pieskovisko budeme naďalej monitorovať treba si však uvedomiť,že je vecou najmä rodičov aby obmedzili Vami uvádzané aktivity.Tak isto je možné v prípade lopotových hier upozorniť mestskú políciu.Na Vami uvádzané hry sa v predchádzajúcom období nikto nesťažoval a nebol oznámemený ani žiadny úraz. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Dobry den pristahoval som sa do Dubravky pred pol rokom z inej mestskej casti.Byvam konkretne na Fedakovej 10 a chcem sa spytat z akeho dovodu nemame po 10-tej hodine vecernej teplu vodu.
lubos, 26.5.2005
!Vyhláška MH č. 152/2005 Z. z. v § 1 hovorí: ods. 1/ Dodávku tepla na prípravu TÚV je dodávateľ povinný dodávať denne od 5.00 h do 23 h ak sa s odberateľom nedohodnú inak. ods. 2/ TÚV je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla. Dodávateľ - C-term, s. r. o. Odberateľ - správca Konečný spotrebiteľ - vlastníci bytov Ak sa nadpolovičná vačšina vlastníkov rozhodne mať TÚV v inom časovom rozmedzí, požiada správcu a ten sa dohodne s dodávateľom. Treba počítať so zvýšenými nákladmi na prípravu TÚV. Ing. Ivan Pistovčák, SBF
?Pozdravujem! Mam otazku, ako je to s parkovanim dodavok a nakladnych aut pri obytnych domoch? Konkretne na Gallayovej 49 stale parkuju 2 biele dodavky, niekedy aj dalsia zelena. Kazda zabera 2 miesta a potom nemame kde parkovat. Vrcholom je, ked sa na zakaze statia odstavi kamion s privesom na cely vikend. Mestska policia kona, len ked tam stoji osobne auto. Ak je auto vacsie ako ich, tak ho prehliadnu. P.S. Ten zakaz statia tam je vlastne preco? Dakujem.
Vodic, 26.5.2005
!Vážený spoluobčan, Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV a Operatívna komisia Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválili dokumentáciu „ Dopravný režim v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka“. Na jej základe boli v našej mestskej časti v rokoch 2001 a 2002 vytvorené a dopravným značením označené zóny so zákazom parkovania nákladných motorových vozidiel v čase od 2100 hod. do 0600 hod. s obmedzením rýchlosti na 40 km/hod. V prípade, že v uvedenom čase sú v tejto zóne zaparkované nákladné motorové vozidlá, ich vodiči porušujú dopravnú vyhlášku. Posúdenie a sankcionovanie nesprávneho parkovania rieši Mestská, alebo „štátna“ polícia. Je treba si však uvedomiť, že vozidlo do celkovej hmotnosti 3.500 kg je posudzované ako osobné, i keď nie je určené iba na prepravu osôb. V princípe vozidlá do celkovej hmotnosti 3.500 kg majú rovnaký pôdorys ako väčšie limuzíny, teda „sa zmestia“ na priestor štandartne určený pre osobné motorové vozidlá. Dopravná značka B 30 – zákaz státia na Galayovej ulici pri dome č. 49 bola osadená na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava IV, nakoľko tento úsek je obojsmerný. V blízkom čase uvažuje miestny úrad v zeleni „za kotolňou“ vybudovať cca 6 až 8 parkovacích miest. Táto plocha bude spevnená tzv. vegetačnými tvárnicami. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobry den. Chcel by som sa tykat par otazok, ktore sa ma ako rodeneho dubravcana dotykaju. Otazka č. 1: Nebolo by mozne postavit tzv. "miniihrisko" s umelou travou, ktore v sucasnosti po celom Slovensku rastu ako huby po dazdi, len v Dubravke nie? Myslim, ze Slovensky futbalovy zvaz by taketo ihrisko rad postavil aj v nasej mestskej casti, kde mame az 2 futbalove kluby a viem, ze v Dubravke je vela futbalovych nadsencov, ktori by si radi zahrali na takomto ihrisku. Otazka č. 2: Kedze byvam na ulici J. Alexyho 1/a, a dopocul som sa o vystavbe novych parkovacich miest v tejto lokalite, rad by som vedel, kedy sa s touto vystavbou zacne, a ktore pozemky budu zastavane. (mimochodom tuto aktivitu vitam, kedze je tu velky problem s parkovanim)!!! A este malu poznamku: Pri citani tohto Fora obcanov ma zarazilo, ako vela ludi sa zaobera problemom "psickari", a VY ani v spolupraci s POLICIOU nedokazete v tejto oblasti nic schopne spravit, len sa vyhovarate na kadejake zakony a vyhlasky. Je to na zaplakanie, ale ved co sa cudujem, ked sme na Slovensku. A zrejme na moje otazky aj tak nikto neodpovie, takze je to vlastne jedno. Ale dakujem a zelam vela mudrych rozhodnuti. (vid vystavba LIDL - z toho ostava rozum stat... a oproti BILLA - gratulujem Vam!!!) S pozdravom Tomas
Tomas Sobotovic, 24.5.2005, 24.5.2005
!Vážený pán Sobotovič, Miestny úrad mestská časť Bratislava – Dúbravka sa otázkou výstavby „miniihriska“ s umelou trávou doposiaľ nezaoberal – podobný podnet nebol doteraz podaný ani zo strany jestvujúcich futbalových klubov, ani občanov, resp. poslancov miestneho zastupiteľstva. Realizácia parku na Pekníkovej ulici, ktorú financovala meststká časť vychádzala z požiadaviek a potrieb, ktoré boli známe v priebehu prtípravy tejto stavby. Mestská časť nie je vlastníkom vhodných plôch na ktorých by bolo možné vybudovať takéto športovo – rekreačné zariadenie. Sloveský futbalový zväz sa tiež s takouto požiadavkou neobrátil na Mestskú časť Bratislava –Dúbravka, takže nemôžem posúdiť, či by naozaj rád postavil futbalové ihrisko s umelou trávou v našej mestskej časti. Váš podnet predložíme na najbližšie rokovanie príslušných odborných komisií Miestneho zastupiteľstva, ktoré sú jeho poradným orgánom, a tiež sa obrátime v tejto veci na ŠKP Bratislava. V tomto roku bude v lokalite Alexyho ul. č. 1/A - Mikuláša Shneidera – Trnavského č. 18 až 22 vybudovaných 46 parkovacích miest pre osobné automobily. Povrch bude tvorený tzv. vegetačnými tvárnicami, teda bude zachovaná časť zelene. Miestny úrad v oblasti odstraňovania psích exkrementov zabezpečil osadenie 30 ks špeciálnych košov so sáčikmi. Okrem toho zabezpečuje 3 krát týždenne po 3 hodiny odstraňovanie vysávačom – náklad – 500.000,- Sk ročne. Okrem uvedeného môžu majitelia psov využívať daľších 325 maloobjemových košov umiestnených v celej našej mestskej časti. Spoluprácu s Mestskou políciou považujeme za dobrú a korektnú.- za prítomnosti povereného pracovníka úradu zjednávame okamžitú nápravu vrátane sankcií (pokuty, napomenutia ...). Objekty hypermarketov LiDL, BILLA a COOP-Jednota budú začlenené do komplexného (schváleného) riešenia priestoru – polyfunkné objekty - byty, podzemné garáže, povrchové parkoviská, občianska vybavenosť, relaxačné priestory, priestory pre šport a iné. Domnievam sa, že naša mestská časť a spoluobčania takto získajú ďaľšie možnosti bývania, parkovania, relaxovania, športovania, iných služieb a v neposlednom rade i pracovné príležitosti. Tiež si myslím, že koncentrácia hypermarketov v strede našej mestskej časti bude i osobným ekonomickým prínosom – tzv. „cenová vojny“. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Prosím zariaďte,aby stavebník rodinného domu uvoľnil cestu do záhradiek na Veľkú Lúku.Na tejto ceste robí nepovolené zásahy a skladuje stavebný materiál.Upresňujem,že ide o posedný nový dom na Tranovského ulici.Ďakujem.
Miroslav, 24.5.2005
!Vážený pán Miroslav, Vami spomínaná cesta je v správe SR – LESY Slovenskej republiky, š. p. nám. SNP č. 8 974 01 Banská Bystrica. Našim listom č. OR/1800/05/Sl zo dňa 25. 05. 2005 sme spomínaného správcu vyzvali k predloženiu súhlasu, ktorým bola povolená stavebná činnosť stavebníkovi. Po obdržaní tohto dokumentu (č. 240 – 2002) zaujme miestny úrad stanovisko a problém vyrieši. Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?V Dúbravke sa údajne asi pred dvoma týždňami vykonal postrek proti hmyzu. Je to pravda? Ak áno, uveďte prečo, proti ktorým druhom hmyzu a akým ich štádiám, v ktorých častiach Dúbravky, akým spôsobom a akými prípravkami, kto postrek schválil, objednal a vykonal, koľko stál, či a kde sa o ňom informovalo aj vopred, a aké má vedľajšie účinky na ľudí, hmyzožravé vtáctvo a užitočné druhy hmyzu.
Anofeles, 24.5.2005
!Predmetný postrek bol vykonaný z dôvodu enormného premnoženia žravého hmyzu na čo upozorňovali aj samotní obyvatelia.Postrek bol vykonaný v lokalitách Bagarova, Nemčíková, Damborského na p.č.2771,2782,2783,2790,2854,2837,2836.Použtý bol postrek na báze permetrinu, jedná sa látku kategórie "N"- nejedovaté pre človeka, ktorá nie je alergénom pre človeka a pôsobí len na chladnokrvné organizmy.Postrek bol vykonaný oprávnenou firmou v danom predmete činnosti a samotná aplikácia bola 48 hodín vopred nahlásená Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva hl.m.SR Bratislava, ktorý voči nej nevzniesol námietky, pričo predmetné lokality boli označené s upozornením na aplikovanie postreku.Samotná aplikácia postreku stála 21 000Sk. Ing. Dušan Molnár - Odd. ŽP a P
?chcela by som sa opytat,ci sa planuje nejaka vyznamnejsia stavba niekde v dubravke,dakujem
linda, 19.5.2005
!Vážená pani Linda, vzhľadom na množstvo stavieb, ktoré sa realizujú, alebo budú realizovať, pravdepodobne nebude moja odpoveď vyčerpávajúca. Isto viete o veľkej dopravnej stavbe – rozšírenie Harmincovej ulice (na 4 pruhy) s premostením a napojením na diaľnicu – ukončenie v budúcom roku. Za ďalšiu veľkú investičnú akciu považujem priestor pri Saratovskej ulici, Na strane Domu kultúry - Supermarket BILLA - cca 1930m2, bytové objekty - spolu 440 bytov, povrchové parkoviská – 124 áut, podzemné parkoviská 692 áut, supermarket COOP Jednota - cca 4440 m2, iné obchodné priestory a priestory služieb - cca 8230 m2, priestory pre relaxovanie a šport - 740m2. Na strane pošty – cca 260 bytov, administratívne priestory – 2000 m2, Supermarket LiDL – 1600 m2, povrchové parkoviská pre 135 áut, podzemné parkoviská pre 300 áut. Toho roku bude zahájená revitalizácia „Park družby“ na Beňovského ulici – jestvujúce ihriská, skateboardová plocha, nové lavičky, tenisové ihrisko a tenisová stena, cyklokrosová dráha, sánkarská dráha, nový areál detských atrakcií, úprava pozadia sochy Andreja Bagara, doplnenie zelene. Po spresnení Vašej otázky Vás budem informovať i o „menej významných“ stavbách. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň,na Tranovského ul. v časti, kde bývali záhradky ste povolili výstavbu rodinných domov /napriek protestu občanov/.Stavebníkom posledného domu je p.Abrahám. Tento rodinný dom je !utopený cca 1,5 m pod úrovňou cesty - hlavnej cesty.Medzi touto cestou a domom p.Abraháma je poľná cesta, ktorá umožnuje prístup k záhradkám v oblasti Veľkej lúky. Pán Abrahám, hoci nie je vlastníkom cesty urobil do nej zásah - vybetonoval na nej schod, čím obmedzil resp. zamedzil záhradkárom vstup na záhradky /ccc 100 záhradkárov/. Teraz sa nám vyhráža, že nám vôbec neumožní prístup po tejto ceste.Táto cesta bola vždy verejnou cestou a bola jedinou spojnicou Dúbravčanov na hon Veľká lúka. Je nepochopiteľné ako môže jeden bezohľadný človek obmedzovať stovky iných občanov a to protiprávným konaním za asistencie predstaviteľov obce. Alebo je v tom aj niečo iné? Organnizujeme zhromaždenie dotknutých záhradkárov pred budovou mestskej časti.
Záhradkár, 19.5.2005
!Vážený spoluobčan, Vami spomínaná cesta je v správe SR – LESY Slovenskej republiky, š. p. nám. SNP č. 8 974 01 Banská Bystrica. Našim listom č. OR/1800/05/Sl zo dňa 25. 05. 2005 sme spomínaného správcu vyzvali k predloženiu súhlasu, ktorým bola povolená stavebná činnosť stavebníkovi. Po obdržaní tohto dokumentu (č. 240 – 2002) zaujme miestny úrad stanovisko a problém vyrieši. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Ďakujem za odpoveď, no takú som nechcela. To si má každý, ak chce čítať Vaše noviny, pokaždé preformátovať počítač a potom znovu, lebo pre iné stránky mu to nevyhovuje? Myslím, že by ste mali pouvažovať o tom, že Vaše noviny sú tu pre nás, alebo nechcete aby ich každý čítal? Ako je možné, že pred prepracovním Vašej stránky bolo písmo normálne čitatelné? Nikde som sa ešte nestretla na stránkach, že by mali také malé zle čitatelné písmo. Teším sa na Vašu. odpoved?
Viera Javorová, 19.5.2005
!Je možné, že na niektorých stránkach je písmo väčšie ako na našej stránke, ale takmer všetky veľké a známe stránky majú písmo rovnaké, alebo ešte menšie ako naša stránka (napr. www.google.sk, www.zoznam.sk, www.microsoft.sk, www.government.gov.sk). Nie je pravda, že je potrebné preformátovať počítač, stačí zmeniť nastavenie prehliadača, ako bolo uvedené v odpovedi dňa 20.12.2004.
A. Katrinec
?Preco tie byty chcete stavat na ALEXYHO ved tam teraz ledva sa da zaparkovat???!!!
VERA, 18.5.2005
!Vážená pani Vera, zámer investora ICP Services Slovensko a.s. vybudovať na Alexyho ulici bytové domy s občianskou vybavenosťou bol ZEMIETNUTÝ na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 14. decembra 2004. Okrem protestov občanov bolo dôvodom na zamietnutie aj zvýšenie indexu zastavanosti a nutnosť ponechania lokality svojmu účelu, teda Ochranná a izolačná zeleň a parkoviská. Okrem uvedeného, miestny úrad zohľadňuje výsledky ankiet na našej internetovej stránke – aktuálny stav - 194 hlasov PROTI výstavbe na Alexyho ulici, 68 za výstavbu. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Váž.pán Ing. Kubica-vedúci oddel. územného rozvoja, výstavby a dopravy So záujmom som si prečítal pripomienku spoluobčana ohľadne výstavby polyfunkčného objektu na Nejedlého ul. s 204 bytmi a 238 garážami. Absolútne som nespokojný s Vašou odpoveďou. Mestská časť nemá asi koncepciu rozvoja a takéto projekty sú len náhodilé a umožňujú rôznym firmam uskutočňovať svoje výsostne vlastné záujmy a na miestach, kde im to je umožnené. Dúbravka by mala zatraktívniť investovanie pre tých,ktorí majú záujem o investovanie do objektov výsostne na podnikateľské účely. Mest.časť by získala viac daní z nehnuteľností od podnikateľských subjektov, vytvárali by sa pracovné príležitosti a rovnomernejšie by sa zaťažovala doprava obojsmerne ráno a poobede.Sám hovoríte, že bude v objekte 204 bytov ale aj 238 garáží. K tomu určite pribudnú ďaľšie autá,ktoré budú parkovať v okoli, lebo rodiny čo si kúpia nový byt väčšinou vlastnia nie jedno ale aj viac áut. Čo mienite robiť s dopravou ? Smer opačný koniec mesta, sa ráno vydáva stovky áut a Karlova Ves alebo Patrónka už dnes sú totálne neprejazdné v špičke.Zahusťovanie áno, ale nie megalománsky, skôr s citom - stačí 20-25 bytov na jeden projekt so zachovaním zelene. Železobetónovych stavieb myslím, už bolo dosť.Bez riešenia prejazdnosti ciest sa donekonečna nedá výstavba bytov a garáži rozširovať. V konečnom dôsledku to škodí ovzdušiu a celkovému životnému prostrediu našej Dúbravky. S pozdravom Veselý - obyvateľ Dúbravky
Veselý, 18.5.2005
!Vážený pán Veselý, naša mestská časť sa pri novostavbách riadi schváleným Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy, teda koncepciu rozvoja máme. Súhlasím s Vami, že je potrebné zatraktívniť mestskú časť pre podnikateľské subjekty prinášajúce zamestnanosť i príjem do rozpočtu mestskej časti. Pre takéto aktivitu je schválená lokalita medzi Agátovou ulicou a diaľnicou, resp. železnicou. Jedná sa o tzv. „zmiešané územie“ – výroba, obchod a služby. Tiež priestory pri Saratovskej ulici – pri Dome kultúry a na opačnej strane pri pošte budú zastavané polyfunkčnými objektmi a veľkopredajňami (LiDL, BILLA, COOP Jednota). Ďalšie výrobné objekty, resp. objekty služieb budú vybudované v priestore „Polianky“ (po útlme dopravy – napojení Harmincovej ulice na diaľnicu). Situácia v doprave – úplne s Vami súhlasím. Jedno aktuálne riešenie je Vám isto známe – rozšírenie Harmincovej ulice a napojenie na diaľnicu v budúcom roku. Ďalším riešením bude severné predĺženie Saratovskej ulice s premostením železnice. Vami navrhovaná výstavba menších obytných objektov je síce zaujímavá, ale žiaľ, vzhľadom na počet obyvateľov a priestorové možnosti, nereálna. V každom prípade hľadáme kompromis medzi požiadavkami na bývanie, voľné zelené plochy a statickú dopravu – podzemné garáže. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, pripájam sa k sťažnosti obyvateľa Dúbravky, ktorý vo Fóre protestuje proti výstavbe kvanta bytov v okolí Nejedlého ulice. Škoda, že pri udeľovaní staveb. povolenia sa nepostupovalo aj podľa zdravého rozumu. Je mi smutno, že sme bezmocní voči devastácii prostredia, v ktorom žijeme. S pozdravom. Yvonna Zhorelová
Yvonna Zhorelova, 18.5.2005
!Vážená pani Zhorelová, Pri výstavbe polyfunkčného domu (240 bytov + administratívne , resp. obchodné priestory a podzemná garáž pre 238 osobných automobilov) sa postupuje v zmysle schváleného Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Záujmy našich spoluobčanov obhajujeme nielen my, ale aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sa k predmetnej stavbe kladne vyjadrilo - podrobné informácie o rozhodnutiach uverejňuje na stránke www.enviro.gov.sk . S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?detske pieskovisko na Bosaniho 3 je urcene pre deti aleb pre hranie hokeja.Bolo uz zranene male dieta, odrazenou loptickou a ohrozovani su aj okolo iduci obcania .Budeme cakat pokym sa stane dalsi uraz?
leto, 17.5.2005
!Predmetné pieskovisko, ku ktorému je len minimálna spevnená plocha nie je určené ako areál kompletného detského ihriska a pieskoviska. Práve z dôvodu blízkosti výkladných skríň nákupného strediska Sch.Trnavského i obytného domu. Nakoĺko sme predmetné pieskovisko sledovali od podania Vašej sťažnosti, a nezistili sme žiadnych hráčov s loptami, resp.pukom, budeme toto ďalej sledovať , resp. v opakovanom prípade Vášho nahlásenia /o ktoré Vás žiadame/ takýchto hier, dáme vyrobiť zákazovú tabuľu "Zákaz loptových hier", používať len ako pieskovisko. ŽPaP-J.Ološtiaková
?Vymena plast. okien v MS Svanterova, mohli by ste nam predlozit podklady na cenovu ponuku, resp. podmienky. Dakujem Kvetkova
Investa s.r.o., 16.5.2005
!Dobrý ďeň, podklady na cenovú ponuku Vám poskytne stredisko služieb škole, p. Jurkovičová na č. tel.:65424479 S pozdravom, Dr. Milan Trstenský
?Dobrý deň. Bývame na ulici J.Alexyho a asi ako každá rodina máme auto. Je tu však malý problém, nie je ho kde zaparkovať, a už vôbec nie večer. Hlavným problémom je však mestská polícia,ktorá asi z nedostatku činnosti chodí fotografovať autá stojace z časti na trávniku.Potom za tieto snímky pokutujú vodičov. Zdá sa Vám to morálne? Mne teda nie! Plánuje mestská časť výstavbu parkoviska niekde v blískosti tejto ulice alebo aspoň riešiť túto situáciu dohodou s mestskou políciou?? Alebo je tu už každému všetko úplne jedno?!
Miroslav, 14.5.2005
!Vážený pán Miroslav, vzhľadom na to, že neuvádzate bližšie v ktorej časti Alexyho ulice je Vami popisovaný nedostatok parkovacích miest, môžeme Vám konkrétnejšie odpovedať až po spresnení. Môžeme Vás však informovať, že v lokalite „križovatka ul. Alexyho č. 1/A a ul. Mikuláša Schneidera – Trnavského č.18 – 20“ bude v tomto roku vytvorených 46 parkovacích miest. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, na Homolovej ul. pri Jednote leží na ceste uhynutá-zrazená mačka. Zaujímalo by ma, kto má na starosti čistenie komunikácií od uhynutých zvierat? Ďalšie zrazené zvieratko som si všimla cestou do práce na ceste pri pekárni na Harmincovej. Neverím tomu, že to nemá nikto v kompetencii. Ďakujem za odpoveď.
Lucia, 13.5.2005
!Veterinárno-asanačnú službu /zdvihnutie a likvi- dáciu uhynutého zvieraťa /kadávera/ prosíme nahlásiť priamo Slobode zvierat na Poliankach, ktorá túto službu zmluvne vykonáva cez Magistrát hl.m.SR Bratislavy, príp.nahláste na odd.ŽPaP nášho MÚ na tel.64462244. Vami nahlásené 2 kadávery mačiek už odd.ŽPaP zariadilo odstrániť dňa l6.5.05 J. Ološtiaková -Odd. ŽP a P
?Dobrý deň, zaujímalo by ma prečo po dostavbe OD Saratov zostala plocha medzi OD Saratovom a Fedákovou ulicou neupravená/po daždi jedna veľká plocha blata/, prečo na chodníku pri činžiaku Fedákova trčí 10 cm poklop - predtým to tak nebolo a hlavne ako sa v rámci zákona "udržiava" detské ihrisko pred Sloníkom - špinavý piesok, vŕzgajúce všetky hojdačky, jedna zlomená, špina a odpadky okolo, tento stav je dlhodobý. S pozdravom
bartková, 13.5.2005
!Vážená pani Bartková, Úprava tejto plochy je nedorobok zhotoviteľa rekonštrukcie OD Saratov. Pôvodný termín (podľa kolaudačného rozhodnutia – 30. marec 2005) nebolo možné dodržať vzhľadom na klimatické pomery v tomto roku. Keďže sa počasie dostatočne ustálilo, vyzvali sme zhotoviteľa k okamžitej náprave. Pôvodný poklop na Fedákovej ulici bol žiaľ odcudzený. Mestská časť „dieru“ provizórne zabezpečila. Vlastník vodomernej šachty (vlastníci domu na Fedákovej 22) bude vyzvaný v rámci Štátneho stavebného dohľadu k náprave. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy Na detskom ihrisku sa vykonáva mesačne štandardná údržba /počnúc aprílom, končiac októbrom/. Vymenený piesok bol kompletne v pieskovisku, ktoré je oplotené a využívané menšími deťmi, druhé pies- kovisko sa bude podľa štúdie revitalizácie v rokoch 2005-2006 prebudovávať, zatrávnením a doplnením preklápacích hojdačiek, alebo komponentami zvieratko na pružine. Zostavy so zá- vesnými hojdačkami plánujeme podľa rozpočtu pre rok 2006 vymeniť za nové, so sedákmi so zábranou pre menšie deti do 3 r. Podotýkame, že čistotu spevnených plôch okolo reštaurač.zariad.Sloník až po pieskoviská má v zmluve majiteľ "Sloníka". S pozdravom J. Ološtiaková- Odd. ŽP a P
?Dobry den, byvam na Tranovskeho, v novostavbach. Napriek peknej polohe na trávnikoch priamo pred domom psíčkari z našich, ale aj okolitých bytov venčia svojích psíkov. Trávnik je plný exkrementov, deti sa nemajú kde hrať a je to naozaj nechutné. Žiaľ, psíčkari si nechajú naklásť ... priamo pred prah dverí. Mnohých občanov táto situácia hnevá a preto sa pýtam, čo preto mestská časť Dúbravka urobí? (V Ružinove sa pokutuje, na mnohých miestach sú koše na exkrementy a pod)Ďakujem.
Slovakova, 13.5.2005
!Aj v našej m.č.sa prostredníctvom zmluvnej firmy VK servis čistia verejné priestranstvá od psích exrementov špeciálnym vysávačom vo vytipovaných trasách , zároveň sme osadili špeciálne koše,avšak ich počet by sme pre rok 2006 chceli v rozpočte zvýšiť, resp. rozšíriť trasy vysávania. Pre tento rok sa tieto úkony schválili rozpočtovanou sumou 500 tis.Sk. Napriek tomu, že v platnom VZN o psoch a povinnostiach majiteľov je uvedené, že tuhý psí exkrement môžu "venčitelia psov" zahodiť aj v mikroténovom vrecúšku do žltých košov na uličné smeti, ktorých je v m.č. 330 ks, nemáme takých uvedomelých a zodpovedných majiteľov veľmi veľa, čo potvrdzujú aj hliadky MsP, ktoré tieto priestupky voči platnému VZN často riešia. J. Ološtiaková - Odd. ŽP a P
?Nenajde sa tu referát na Zemepis o časti Dúbravka????
Petra, 12.5.2005
!Informácie o zemepise Dúbravky by sme Vám mohli dodať v elektronickej podobe, museli by ste však bližšie špecifikovať, o čo presne ide, lebo téma je široká. Obráťte sa e-mailom na adresu dunoviny@stonline.sk alebo navratil@dubravka.sk
?Dobrý deň, chela by som sa opýtať, či by nebolo možné zväčšiť písmo na Vašej internetovej stránke tak, ako bolo predtým. Ďakujem.
Viera Javorová, 12.5.2005
!Písmo na našej stránke nie je možné meniť. Ak chcete mať väčšie, alebo menšie písmo, musíte si ho nastaviť vo vašom prehliadači. Odporúčam pozrieť si odpoveď na otázku zo dňa 20.12.2004.
A. Katrinec
?Prećo neboli obyvatelia Nejedlého 14,52 informovaný o výstavbe byt. domov v tesnej blízkosti.Sme smutný z toho,ako mestská časť háji naše záujmy.Prepojenie Nejedlého ulice s týmto novým objektom s plno garážami tu určite podstatne ovplyvní kvalitu bývania.Dôvera občanov bola sklamaná už pri stavbe domu na 52.
baluf@centrum.sk, 11.5.2005
!Vážený spoluobčan, Jedná sa o výstavbu polyfunkčného domu – 204 bytov + administratívne , resp. obchodné priestory a podzemná garáž pre 238 osobných automobilov. Záujmy našich spoluobčanov chránime nielen my, ale i Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sa k predmetnej stavbe kladne vyjadrilo. Podrobné informácie o rozhodnutiach sú uverejňované na stránke www.enviro.gov.sk . Pri udeľovaní Stavebných povolení sa postupuje striktne v zmysle zákona č.50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). S pozdravom Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Chcem sa spýtať odkiaľ sa vozia kamene na parkovisko pred domom na Nejedlého? A dokedy to potrvá? Dik za odpoveď.
tivino, 10.5.2005
!Vážený pán Tivino, jedná sa o depóniu stavby „Sekundárny systém a OST Sekurisova“ (v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a jej časti Projekt orgynizácie výstavby), teda je to materiál z výstavby teplovodu (ÚK a TÚV)na Drobného ulici., ktorý bude použitý na spätný zásyp. Termín ukončenia – september 2005. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?,,Vytvorenie ďalších parkovacích miest" na Alexyho a inde má byť zrejme eufemizmus pre ďalšie zaberanie trávnatých plôch a inej zelene.
ing. Zahrádka, 10.5.2005
!Vážený pán ing. Záhradka Chápeme Váše rozhorčenie nad úbytkom trávnatých plôch a inej zelene v našej Mestskej časti. Veríme však, že pochopíte nutnosť riešenia problému statickej dopravy. Toto riešime v prvom rade využitím zdevastovaných plôch. Osadzujeme tzv. vegetačné tvárnice, čím sa snažíme o kompromis medzi „rozmachom“ statickej dopravy a úbytkom zelene. V zásade riešime problém organizovaním parkovania, čím tiež chceme zamedziť svojvoľnému blokovaniu komunikácií – ciest i chodníkov. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Chcem sa spýtať, prečo boli zrušené v Dúbravke trhoviská so zeleninou. Bývam blízko Saratova, ale veľmi tento obdhodný dom nevyužívam. Zelenina je tam zvädnutá a drahá. V každom aj v tom najmenšom meste na Slovensku a aj v každej štvrti v Bratislave je trhovisko. Len Dúbravka musí byť opäť výnimkou. Páči sa mi bývať v tejto časti len obchody a služby sa tu vôbec nezmenili, ba naopak, myslím, že to šlo k horšiemu.
Viera, 10.5.2005, 10.5.2005
!Pani Viera, aj nám záleží, aby sa v Dúbravke udržal trhový predaj ovocia a zeleniny. Momentálne sme objednali nové trhové stánky, ktoré by mali byť rozmiestnené postupne na štyroch miestach v rámci Dúbravky. Prvé budú štyri stánky na Trhovej ul. asi do troch týždňoch a postupne i na Saratovskej, na ul. Schneidera Trnavského a pri Brestovke.Celý trhový predaj je však ovplyvnený ponukou a ochotou predajcov predávať ovocie a zeleninu pri súčasnej tvrdej konkurencii zo strany veľkých obchodných centier.My sa snažíme podmienky pre predajcov vytvoriť, hlavný trhový predaj je predpokladaný najmä na Trhovej ul. v blízkosti novovybudovaných predajných objektoch. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít.
?Chcel by som upozornit na dlhodobé využívanie chodníka v hornej casti Alexyho ulice, od trafiky k zastávke autobusu č.35, vodičmi ako parkovisko, pričom chodci majú obmedzený pohyb, hoci pár desiatok metrov nižšie sú nie celkom zaplnené parkoviská. Dakujem
Lukáš Erdziak, 7.5.2005
!Vážený pán Erdziak, v tomto roku budú vo Vami uvedenej lokalite vytvorené ďalšie parkovacie miesta, čím sa uvoľní predmetný chodník. V prípade, že aj naďalej nezodpovední vodiči budú parkovať na tomto chodníku, požiadame Magistrát hl. m. Bratislavy, ako správcu komunikácie, o umiestnenie vhodných zábran. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?chcel by som sa informovat, ci by pri oboch vchodoch - zhora aj zboku - detského ihriska Pri horárskej studni nemohli byt umiestnené nepriehliadnutelné, aj ked neestetické, tabule, ze ide o ihrisko pre deti a nie WC pre psov, pretože niektorým dochodcom, hlavne v ranajsích hodinách, to nie je jasné. Dakujem
Lukáš Erdziak, 7.5.2005
!Na základe Vášho podnetu Vám oznamujeme, že v 20. týždni budú chodníky z oboch vstupných strán do priestorov detského ihriska Pri horanskej studni opatrené cez šablónu nápisom "Zákaz vstupu a voľného pohybu psa". J. Ološtiaková, Odd. ŽP a P
?Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa pravidelne robí čistenie verejných detských pieskovísk? Bývam na Ušiakovej ulici a pieskoviská v okolí sú v zlom stave. Môžete tam nájsť množstvo PET fliaš, špačkov ale aj rozbité sklo. Dakujem za odpoveď.
Palo z Dúbravky, 6.5.2005
!Ďakujeme za nahlásenie stavu znečistenia /aj rozbitým sklom/ pieskoviska na Ušiakovej ul. Jeho vyčistenie bude vykonané v 20. týždni, v rámci me- sačnej štandardnej údržby všetkých DIaP. S pozdravom J. Ološtiaková, Odd. ŽPaP
?dobrz den, chcem sa najprv podakovat za splnenie mojej minulorocnej prosby o hojdacky pre najmensie deti na Peknicke.su tam a je o ne zaujem.Je skvele mat take ihrisko ako je peknikova, chodia nan s detmi az z Karlovky. Minulu jesen vsak bolo obnovene aj ihrisko pod ZS pri krizi-Vdaka aj zan, kto ide okolo vidi ze to tu zije. ostal tam vedla preliezok jeden volny betonovy box, nebolo by mozne tam umiestnit hojdacie koniky/ine zvieratka/ na pruzinach? drobci by sa potesili/ napriklad na MDD/. Tiez ma zaujima ako to vyzera s planovanim vystavby v Dubravke, v dubravskych novinach nebolo nic o vystavbe na PODVORNICIACH, zato v staromestskych uz tam ponukaju byty na predaj. Kde bude LIDL, alebo iny supermarket,/ Saratov je super, skoda ze sa nezrekonstruoval cely/, co sa bude diat na pozemkoch pri poste, pri DK dubravka, a oproti hasicom? Urcite to zaujima viacerych obyvatelov Dubravky. Za odpoved vopred dakujem kristofova
ing.eva krištofova,homolova ul., 6.5.2005
!Vážená pani ing. Krištofová, Vaša spokojnosť a hlavne spokojnosť detí nás veľmi teší. Detské ihrisko a pieskovisko (ďalej DIaP) „pod“ ZŠ Pri kríži – zo strany Ožvoldíkovej ulice je zahrnuté v „Štúdii revitalizácie detských ihrísk a pieskovísk v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka“ pre roky 2005 – 2006. Výbava pozostáva zo zostavy s domčekom, šmykľavkou ako aj Vami navrhovanými komponentami – autíčko, alebo zvieratko na pružine. Žiaľ realizácia vo Vami navrhovanom termíne nie je možná, pretože v máji a júni toho roku prebehne kompletná revitalizácia DlaP „Sekurisova - Nejedlého“. Z tohto dôvodu Vás žiadame o trpezlivosť. Revitalizácia a dopĺňanie prebieha podľa naliehavosti - v snahe čím skôr uspokojiť čo najširší okruh našich najmladších. Výstavba v časti Podvornice – obstarávateľom je firma GLOBAL production, s.r.o., ktorá uverejnila platený inzerát v Staromestských novinách, ale nie v našich Dúbravských.. Jedná sa o polyfunkčné objekty na Nejedlého ulici s 204 bytovými jednotkami, menšími obchodnými a administratívnymi priestormi a parkovanie v dvoch podzemných podlažiach pre 238 áut. Predajňa potravín LiDL bude v priestore medzi Saratovskou ulicou a ulicou Pod záhradami (vedľa pošty) – oproti kostolu Ducha Svätého. V priestore pri Dome kultúry Dúbravka medzi Saratovskou a Trhovou ulicou budú vybudované prevádzky firiem COOP Jednota a BIILA. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, rada by som sa opýtala kompetentných osôb, nielen v mene svojom, ale aj ostatných mamičiek z oblasti Homolova/Cabanova, či sa plánuje s vynovením detského ihriska (a to vrátane preliezok a hojdačiek) na Homolovej/Cabanovej ulici ( pod MŠ Cabanova). Toto ihrisko, aj keď sa zdá byť "zastrčené" je navštevované dosť veľkým počtom detí, vrátane družinárov zo ZŠ Pri kríži. Preliezky sú nielen staré, ale už aj nebezpečné. Nakoľko sú dolámané, môžu sa deti na "otvorených železných častiach" zraniť. Takisto odhalené časti betónu pod preliezkami nepridajú ihrisku na bezpečnosti. Stojan na hojdačky a samotná, až 1 hojdačka, sú v dezolátnom stave. PROSÍM, ABY STE AJ TOMUTO IHRISKU VENOVALI POZORNOSŤ, A TO NIELEN OBČASNÝM DOSÝPANÍM PIESKU. UŽIVATELIA TOHOTO IHRISKA BY VEĽMI OCENILI VYBUDOVANIE NOVÉHO IHRISKA (snáď aj so šmykľavkou), TAK AKO TO RIEŠITE V INÝCH ČASTIACH DÚBRAVKY, ZA ČO, AKO JEJ OBYVATEĽKA, ĎAKUJEM. S úctou, Gabriela, 6.5.2005
Gabriela z Dúbravky, 6.5.2005
!Revitalizácia , doplnenie, resp. nahradenie starých hracích komponentov na DIaP Cabanova-Homo- lova je plánované v zmysle odd.ŽPaP vypracovanej "Štúdie revitalizácie DIaP v m.č. Bratislava-Dúbravka na roky 2005-2006", a to konkrétne novými dvomi závesnými hojdačkami /jeden sedák so zábranou pre deti do 3 r./ a namiesto skorodovaných preliezok novou šmýkĺavkou alebo preklápacími hojdačkami mini pre menšie deti. J. Ološtiaková, Odd. ŽP a P.
?Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či sa plánuje podniknúť niečo v súvislosti s enormným hlukom električiek, ktorý spôsobuje zrejme nevyhovujúci a zanedbaný stav koľajiska. Bývam v paneláku na Saratovskej 15 takpovediac priamo nad otočiskom električiek a aj napriek kvalitným plastovým oknám nie je možné eliminovať piskot a škrípanie vozov prechádzajúcich tadiaľto často ešte aj okolo polnoci. Nehovoriac o tom, že sa blíži leto a otvorené okná budú v tomto období zrejme nevyhnutnosťou. Dakujem vopred za odpoved.
Milan z Dúbravky, 2.5.2005
!Vážený pan Milan, Sme si vedomí, že koľajový zvršok nie je v ideálnom stave. Na spomínané problémy opakovane (od roku 2002) upozorňujeme vlastníka - Dopravný podnik a.s. Bratislava. Časť zvršku bola zrekonštruovaná (ulica Schneidera – Trnavského). Urgujeme rekonštrukciu úseku na Saratovskej ulici, vrátane obratiska . Podrobné informácie uvádza DP a.s. Bratislava na svojich internetových stránkach. Váš dotaz smerovaný priamo na DP a.s. tiež napomôže urýchleniu riešenia uvedeného problému.
Ing. Ľubomír Kubica
?Dobrý deň, rada by som vedela prečo ponechávate otvorené MŠ cez veľké prázdniny keď ich naplnenosť je veľmi malá.Vždy stačili otvorené 2-3na celé 2 mesiace.Kedy si učitelia vyberú toľko dovolenky čo majú?/45 dní/ S pozdravom
Viera, 3.5.2005
!Dobrý deň, MŠ sú otvorené na základe potrieb rodičov. Vzhľadom však na plánované rekonštrukcie fasád a striech na MŠ Pri kríži, Cabanova, Peknikova a Galbavého bude prevádzka týchto zariadení prispôsobená priebehu stavebných prác. Predpokladáme, že v mesiaci júl budú otvorené v našej mestskej časti 4 MŠ,v mesiaci august 3 MŠ, čo plne zodpovedá potrebám našich občanov. S úctou, Dr. Milan Trstenský.
?Chcem sa opýtať, či a kde sa v Dúbravke nachádza Servis a oprava mobilných telefónov? Ďakujem. Prokešová
Prokešová, 3.5.2005
!Pani Prokešová, žiaľ momentálne nie je v Dúbravke oprava a servis MT. Na internete som si pozrela nejaké firmy v rámci Bratislavy, dúfam, že si vyberiete: 1)TTT s r. o 0903777222,0903796888, prevádzky majú na Jesenského 7 a Trenčianskej 57, 2)Finesa - Servis 0904252666, 0907244417, prevádzky na Bajkalskej 34, 3)Celadon Slovakia s.r.o. BA, 0255422876, 0255572628, Škultétyho 1, 4)LB servis, 0905660060, 0905 660061, Račianska 54, s pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Prosím o informáciu ohľadom výstavby novej trafostanice pre lokalitu Tavárikova osada. Ďakujem
Benedeková, 3.5.2005
!Vážená pani Benedeková, výstavba trafostanice v lokalite Tavarikova kolónia sa bude realizovať ihneď po doriešení otázky pozemku. Miestny úrad o tejto otázke rokuje S pozdravom Ing. Ľubor Kubica Vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či sa plánuje podniknúť niečo v súvislosti s enormným hlukom električiek, ktorý spôsobuje zrejme nevyhovujúci a zanedbaný stav koľajiska. Bývam v paneláku na Saratovskej 15 takpovediac priamo nad otočiskom električiek a aj napriek kvalitným plastovým oknám nie je možné eliminovať piskot a škrípanie vozov prechádzajúcich tadiaľto často ešte aj okolo polnoci. Nehovoriac o tom, že sa blíži leto a otvorené okná budú v tomto období zrejme nevyhnutnosťou. Dakujem vopred za odpoved.
Milan z Dúbravky, 2.5.2005
!Vážený pan Milan, Sme si vedomí, že koľajový zvršok nie je v ideálnom stave. Na spomínané problémy opakovane (od roku 2002) upozorňujeme vlastníka - Dopravný podnik a.s. Bratislava. Časť zvršku bola zrekonštruovaná (ulica Schneidera – Trnavského). Urgujeme rekonštrukciu úseku na Saratovskej ulici, vrátane obratiska . Podrobné informácie uvádza DP a.s. Bratislava na svojich internetových stránkach. Váš dotaz smerovaný priamo na DP a.s. tiež napomôže urýchleniu riešenia uvedeného problému.
?Dobry den, chcem sa informovat, pri akej prilezitosti sa konal "ohnostroj" o polnoci z piatka 29.4. na sobotu 30.4.
Viera, 2.5.2005
!Pani Viera, občas sa stanú v Dúbravke veci, ktoré ani pri najlepšej vôli nemáme šancu ovplyvniť. Nás samých prekvapil ohňostroj, ktorý spomínate. Z miestneho úradu nikto žiadne povolenie na podobnú akciu nedal, resp. nikto o nič nežiadal. Po zisteniach Mestskej polície bolo zistené, že ohňostroj sa uskutočnil v objekte na Agátovej ul.- Centrum voľného času. V súčasnosti prebieha šetrenie o výsledkoch a záveroch budeme informovaní.S pozdravom Ing. M.M.Danková vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ.
?s komunikácie o psoch som zmätený. ako môžem zistiť, či susedia majú svojich psov prihlásených? ak mám podozrenie že nemjú, ako a komu to môžem oznámiť? ako potom postupuje miestny úrad čo polícia? Ďakujem
karol, 28.4.2005
!Vážený pán Karol, už v predchádzajúcich odpovediach som uviedla, prečo nie je možné zverejniť zoznam majiteľov psov prihlásených do evidencie. Pokiaľ máte podozrenie, či susedia majú svojich psov prihlásených do evidencie a platia dane, môžete nám nahlásiť mená susedov a my skontrolujeme, či uvedený sused má svojho psa evidovaného. Aj v prípade takéhoto nahlasovania sme povinní dodržiavať daňové tajomstvo. Ak zistíme, že pes nie je prihlásený do evidencie, vyzveme alebo predvoláme uvedeného majiteľa psa a ďalej postupujeme v zmysle príslušných zákonov. Oddelenie miestnych daní spolupracuje s mestskou políciou, ktorej predkladáme zoznam majiteľov psov, na základe ktorého mestská polícia vykonáva kontroly. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?Dobrý deň, kedy bude možné prečítať si na Vašej stránke aktuálne číslo Dúbravských novín? Privítal by som aj nové obrázky v galérii. Ďakujem
Čitateľ, 27.4.2005
!Aktuálne (májové) číslo je na internete odo dneška, t.j. 2. 5. 2004. Nové fotografie do galérie budeme pridávať priebežne. Ľubo Navrátil
?Veľmi sa mi páči ako ste mi v dvoch odpovediach oznámili ako nemôžeme zverejniť ani mená neplatičov, ale ani mená platičov poplatkov za psa. A čo tak navrhnúť riešenie ako by sa to dalo. Alebo opäť iba úradnícke konštatovanie ako sa to nedá ? A čo tak ísť do oprávneného rizika nájsť formu zverejnenia a potom si počkať či niekto povedie súdny spor. Čo by vysúdil ? Ale obyvatelia by konečne poznali neplatičov. Ale to asi chce odvahu celého úradu a nie hľadanie paragrafu podľa ktorého sa čo nedá. Ďakujem a prajem pekný deň s v poslednej dobe toľko citovaným výrokom Jána Pavla II - NEBOJTE SA !
majiteľ psa .... prep. Ing Kocourkovú, 27.4.2005
!Vážený pán majiteľ psa, v dvoch odpovediach som Vám oznámila ustanovenia zákona, ktoré neumožňujú zverejnenie zoznamu majiteľov psov. Aj napriek tomu sa Vám moja odpoveď nepáči a hľadáte možnosť ako by sa to dalo. Verte mi, že som si naozaj dôkladne preštudovala zákon, podľa ktorého musím postupovať pri plení svojich pracovných povinnosti. Keby ste sedeli na mojom mieste, určite by ste sa snažili pracovať tak, aby sa zákony neporušovali a neobchádzali. Myslím si, že ja neriskujem len to či povedie niekto súdny spor, ale aj svoje pracovné miesto, o ktoré by som v prípade porušenia zákona prišla. Myslím si, že keby každý dodržiaval zákony, nebolo by medzi nami takých, ktorí nemajú prihláseného psa do evidencie a neplatia zaňho daň. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu. Na nasom sidlisku opakovane dochadza k napadaniu psov jednou velkou agresivnou volne pustanou fenou. Mne konkretne sa to stalo uz tri krat a vzdy som dohovarala majitelke nech ju nepustaju alebo ak, tak len s kosikom. Ale nepomohlo to, znova napadla psika susedom a dost mu ublizila. Preto by som chcela spravit nieco ucinnejsie. Na koho by som sa mohla s tymto problemom obratit? Za Vasu odpoved dakujem.
Hana, 26.4.2005, 26.4.2005
!Vážená pani,o komflikte medzi majiteľkou psa a obyvateľmi treba najlepsie hned upovedomiť mestskú políciu.Tak isto možno podať oznámenie na MÚ Bratislava - Dúbravka, ktorý majiteľku predvolá na základe Vašich písomných oznámení, ktoré je ovšem potrebné preukázať. Preto doporučujeme v prípade komfliktu okamžite upovedomiť políciu. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Dobry den, moj dotaz sa tyka moznosti pripojenia na internet. Nemate prosim Vas informacie ohladom alternativneho pripojenia na internet (Wifi,panelakove siete...) v Dubravke? Alebo ak by ste mi mohli pripadne poradit nejakeho cloveka na ktoreho by som sa mohol na kontakovat? Za odpoved vopred dakujem. PS:Byvam na Hanulovej 3.
Vlado, 20.4.2005
!Miestny úrad nedisponuje informáciami o poskytovaní takýchto služieb. Doporučujeme Vám obrátiť sa na inštitúcie ako napr. Asociácia poskytovateľov internetu.
A. Katrinec

Dobry den, ak je to mozne, chcel by som odpovedat na otazku od Vlada z 20.4.2005. Pokial viem Dubravku maju pokrytu aspon dvaja poskytovatelia, kazdy trochu inak zamerany. Pozrite www.vnet.sk , a www.micronet.sk. Ja som skusil oboch, a z hladiska spolahlivosti som zvolil radsej aDSL :-)

Miro, 23.04.2005
?Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či MÚ plánuje podniknúť niečo v súvislosti s premnožením holubov v našej mestskej časti. Znečisťujú podobločnice, balkóny, roznášajú choroby a znepríjemňujú život hrkútaním, najmä teraz v období párenia. Počul som, že v niektorých mestských častiach nasadili dravce, myslím jastrabov. Neplánujete urobiť niečo podobné? Ak nie, dovoľujem si Vás týmto vyzvať, aby ste urobili nejaké opatrenia.
Peter, 25.4.2005
!Nie je nám známe, že by iné mestké čsti problemtiku holubov riešili vypúštaním dravcov, už aj vzhľadom k tomu, že sa jedná o chránené živočíchy.Vami možno sledované dravce, ako napr. sokol myšiar, ktorý hniezdi aj na území Dúbravky, využívajú mestskú časť ako prirodzené stanovište.V zmysle príslušných VZN MČ je kŕmenie holubov zakázané, čo je prvý prepoklad k zamedzeniu ich rozmnožovania a ja len na obyvateľoch či ho budú rešpektovať.Tak isto treba zamedziť možnosti hniezdenia na objektoch, čo je kompetenciou príslušného správcu objektu. Z uvedených dôvodov, ako aj v zmysle príslušných kompetencií MČ neuvžuje riešiť otázku premnoženia holubov vypúšťaním dravcov. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Dobry den, dlhodobo je problem s alkoholikmi vysedavajucimi pred Brestovkou (teraz REMA 1000). Nepomohli ani obcasne kontroly mestskej policie, stale tam robia bordel, oplzlo sa vyjadruju atd. Nemozu sa dotycne lavicky jednoducho vsetky odstranit? Normalny clovek si na tie lavicky aj tak nesadne.
Jana od Brestovky, 22.4.2005
!O Vami nastolenom problém sme rokovali z mestskou políciou a na základe Vášho vyjadrenia budeme opať źiadať o zjednenie nápravy. Lavičky neuvažujeme odstrániť už aj vzhľadom k tomu, že majú slúžiť širokej verejnosti a odstránením lavíc by sa problém presunul do inej lokality. Ing.D.Molnár Ved.odd.ŽPaP
?Dobry den, chcela by som sa spytat, co sa nachadza v novych nizkych budovach na Trhovej ulici vedla Domu kultury? Zatial som nemala moznost ist okolo. Vraj tam je kaviaren atd. Dakujem.
Hanka, 21.4.2005
!Pani Hanka, v nových objektoch na Trhovej ul. sa nachádzajú k dnešnému dňu tieto prevádzky: Zoznam prevádzok na Trhovej ul.: 1. PEREG, s.r.o. - predaj vína a rýchle občerstvenie 2. ICMI - internet.čitáreň - kaviareň s občerst.+ stávk.kanc.Victoria Tip 3. Slovaktual, s.r.o. - výroba plastových okien, hliníkových dverí 4. Chovateľské potreby pre zvieratá (krmivá, doplnky, hračky, kozmetika) 5. Darčeková predajňa - cukráreň "Sladký sen" 6. Kozmetika - solárium 7. Drogéria - farby - laky 8. Papiernictvo - kancelárske potreby 9. Gazela shop - darčekový tovar, sviečky, aroma lampy, keramika, doplnk.tovar 10. Realitná kancelária 11. Kuchynské štúdio - Trend, s.r.o. 12. Plastové okná - MBK Plast, s.r.o. 13. Piváreň "Pavián" 14. Coffee bar "Pohoda" 15. Techno servis, s.r.o. - servisná centrála (Siemens, Braun, Bosch) 16. Trafika (tlačoviny, tabak, doplnk. tovar) 17. Pekáreň u Floriánka s pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného odd. a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?Som rada, že sa začína viac hovoriť o situácii s chovom psov v Dúbravke. Väčšina ohlasov sa sústreďuje na znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi. Je to problém, k jeho riešeniu určite prispieva rozmiestnenie košov. Mňa osobne však viac trápi iný problém, a tento sa zrejme nerieši vôbec. Mnohí majitelia psov nerešpektujú platné VZN o chove psov a aj na miestach so zákazom voľného pohybu psov vidíme voľne pobiehajúcich psov. Psov vidíme na detských ihriskách, pieskoviskách, chodník od zastávky Drobného smerom k potravinám Polianka je promenáda pre psov.Patrím k ľuďom, ktorí sa psov boja. Snažím sa s tým bojovať, ale zlý zážitok z detstva robí svoje. Ak poprosím majiteľa, aby si uviazal psa, stretávam sa zvyčajne s nepochopením majiteľov. Myslím si, že k zlepšeniu situácie s chovom psov by mohla pomôcť kontrolná činnosť a v prípade potreby aj sankcie zo strany mestskej polície. Chcem sa opýtať, koľko priestupkov v oblasti porušovania VZN o chove psov bolo riešených mestskou políciou v roku 2004 a v roku 2005. Tiež sa prikláňam k názoru predchádzajúceho prispievateľa a vyzvať mestskú políciu, aby uskutočňovala aspoň nárazové kontroly. Na záver by som chcela podotknúť, že psov sa síce bojím, ale nie som nepriateľ psov a psíčkarov. Ďakujem za odpoveď.
Gaba, 19.4.2005
!Okrsková stanica MsP Bratislava - Dúbravka vo svojej činnosti pôsobí v šiestich mestských častiach z ktorých dominantnou je M. č. Dúbravka. Vo všetkých mestských častiach OS MsP Dúbravka plní celú radu úloh, pričom kontrola dodržiavania VZN jednotlivých mestských častí, ako i VZN hl. m. SR Bratislavy je hlavným poslaním MsP a týmto je venovaná aj najväčšia pozornosť. Pri plnení úloh na území M. č. Dúbravka je kladený dôraz aj na kontrolu VZN M. č. Dúbravka č. 1/2003 o podmienkach chovu psov na území mestskej časti o čom svedčí aj skutočnosť, že príslušníci OS MsP Dúbravka v I. štvrťroku 2005 na území M. č. Dúbravka zistili a v zmysle zákona riešili 156 priestupkov, týkajúcich sa porušení povinností majiteľov psov. Napriek tomuto konštatovaniu nemožno nesúhlasiť aj s konštatovaním sťažovateľky, že na verejných priestranstvách M. č. Dúbravka je množstvo psích exkrementov a majitelia psov v mnohých prípadoch nedodržiavajú povinnosti pri ich vodení a odstraňovaní exkrementov po psoch na verejných priestranstvách. Táto problematika v M. č. Dúbravka, ale aj v ostatných m. č. by si objektívne zasluhovala oveľa viac pozornosti zo strany príslušníkov MsP, avšak pri súčasných početných stavoch personálneho obsadenia stanice je to len veľmi ťažko možné dosiahnuť s ohľadom aj na ďalšie úlohy, ktoré stanica plní. V súčasnom období, keď početné stavy plicajtov zďaleka nezohľadňujú množstvo úloh a aj s ohľadom na to, že do naplnenia týchto existujúcich stavov chýba 5 policajtov, pri riadení hliadok vo výkone služby je kladený dôraz pradovšetkým na to, aby sa kontroly dodržiavania povinností majiteľov psov vykonávali predovšetkým na detských ihriskách, parkoch, areáloch materských a základných škôl. Na základe upozornení občanov, ako aj na základe úloh starostu m. č. aj z týchto miest sú vytipované tieto lokality v ktorých najčastejšie dochádza k priestupkom a v týchto je vykonávaná ešte intenzívnejšia kontrola ako v iných lokalitách. Na základe podnetu sťažovateľky lokalita od Drobného ul. smerom k potravinám Polianka bude zaradená do lokalít, ktorým príslušníci MsP venujú zvýšenú pozornosť z hľadisla dodržiavania povinností chovateľov psov. Zároveň OS MsP Dúbravka s príchodom jarného obdobia započala s výkonom akcií zameraných na kontrolu VZN M. č. Dúbravka č. 1/2003 o podmienkach chovu psov, ktoré budú vykonávané postupne po celom území M. č. Dúbravka. Mgr. Vladimír Stanko - veliteľ MsP
?Kto má prosím Vás na starosti likvidáciu vozidiel na miestnych komunikáciách? Stoja nám už pár mesiacov 2 autá v zlom technickom stave, jedno bez kolies pred panelákom. Stačí mailová adresa na kompetentnú osobu. Autá sú pri Nejedlého 12. Ďakujem
Dušan, 18.4.2005
!Predmetné vozidlá sú v súčasnosti v lustrácii a k 1.5.2005 pokiaľ tak nevykoná majiteľ budú odstránené.V mesiaci január až marec 2005 bolo MČ Bratisalva - Dúbravka odstránených z verejných priestranstiev celkom 150 vozidiel. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?ďakujem za odpoveď ohľadne zverejnenia zoznamu platičov dani za psa.Mám ešte dve podotázky: A ktorý zákon zakazuje zverejniť zoznam majiteľov prihlásených psov ? A čo bráno pri zaslaní zloženky za daň za psa spýtať sa majiteľa či säúhlasí so zverejnením tejto informácie ? Ďakujem.
Majiteľ psa a platič daní, 18.4.2005
!Zverejniť zoznam prihlásených majiteľov psov nám zakazuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Konkrétne ust.§ 23 ods. 1 cit. zákona ustanovuje, že daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním. Myslím si, že žiadať od majiteľov psov písomný súhlas by nebolo dobrým riešením a zaťažovalo by aj majiteľov psov. Určite by nám písomný súhlas so zverejnením zoznamu všetci majitelia psov nepriniesli osobne, museli by ho posielať (poštovné). Pokiaľ by všetci majitelia psov nesúhlasili s takýmto zverejnením, uverejnený zoznam by nesplnil svoj účel. Ing.Kocourková
?prosim Vas, co sa planuje v oblasti Agatovej ulici?? viem, ze tam prebieha vystavba bytov, je tam ubytovna, nejake sklady atd. Aky je dlhodoby uzemny plan s tymto uzemim aj vo vztahu k prilahlemu uzemu k dialnici?? Dakujem
Jana, 15.4.2005
!Vážená pani Jana, V zmysle návrhu ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy z marca 2004 je územie medzi Agátovou a Saratovskou ulicou (od areálu bývalej Tesly Elektroakustiky po areál mestskej polície) z hľadiska funkčného využitia určené pre funkciu – „zmiešané územie – bývanie + občianska vybavenosť“. Územie medzi Agátovou ulicou a diaľnicou, resp. medzi Agátovou ulicou a železnicou je z hľadiska funkčného využitia určené pre funkciu – „zmiešané územie – výroba, obchod, služby“ a ďalej pre funkciu – „ochranná a izolačná zeleň (plochy ktoré sú v ochranných pásmach zariadení technickej vybavenosti územia)“. V stanovisku MČ Bratislava – Dúbravka k Návrhu ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré bolo schválené uznesením č. 354 MZ na rokovaní Miestneho zastupiteľstva 14. 12. 2004, bola schválená aj pripomienka na zmenu funkčného využitia časti územia po pravej strane Agátovej ulice (smerom k areálu hasičov) zo zmiešaného územia – „výroba, obchod, služby“ na zmiešané územie – „bývanie + občianska vybavenosť“. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Paci sa mi, ze sa konecne nieco deje so psickarmi. Neuvazujete o zvyseni rocnych poplatkov pre majitelov velkych plemien? Kocikujem casto svoju dcerku po Dubravke a stretol som sa niekoklo krat s aroganciou majitelov takychto psov. Ak ich slusne upozornim, som za idiota. Stretol som sa aj s nazormi, ze Dubravka je psim zachodom Bratislavy. A je to naozaj pravda. Tu v Dubravke je to najozaj markantny problem. TREBA HO RIESIT. PS: Pan starosta, prosim nastudujte si rozdiel medzi intranetom a Internetom. Pozeral som na Dubravskej televizii zasadanie miestneho zastupitelstva, v ktorom mierne zameskaval hlas za obrazom a zacul som ako spopinate intranet. Vanicka neni anicka ;-)
Tomas Pal, 13.4.2005
!Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom zasadnutí dňa 14.12.2004 schválilo Všeobešcne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Predmetné VZN stanovuje aj daň za psa, ktorá je ročnou daňou. Čiže v tomto roku sa určite neuvažuje so zvýšením miestnej dane za psa - veľké plemená. Ani zákon o miestnych daniach nerozdeľuje psov na veľké a malé plemená, je to len daň za psa. Pokiaľ máte problém s aroganciou majiteľov psov, môžete sa obrátiť na referát verejného poriadku na miestnom úrade, ktorý prešetruje a vybavuje sťažnosti a podnety občanov. Keby všetci majitelia psov v Dúbravke dodržiavali aj určité zákonné normy a predpisy, ktoré upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti, určite by Dúbravka nebola "psím záchodom Bratislavy". Myslím si, že to nie je len problém Dúbravky, ale aj ostatných mestských častí.
Ing. V.Kocourková

K problematike internetu a intranetu uvádzame nasledovné: Otázky z fóra občanov na internetovej stránke M.č. Bratislava - Dúbravka sa automaticky premietnu na intranetový portál miestneho úradu, ktoré sú prednostom MÚD pridelované jednotlivým odborným útvarom. Takou istou formou sa dostáva k otázkam aj starosta M.č.. Jeho vyjadranie na zasadnutí MZ ohľadne intranetu považujeme v uvedenej súvislosti za správne.
Ing. Riesz, prednosta MÚD
?Dobry den. Chcela som sa opytat, za akych podmienok a kde sa da vybavit prenajom parkovacieho miesta na ulici Kpt. Rasu, aka je cena? Dakujem Kordiakova
Kordiakova, 14.4.2005
!Vážená pani Kordiaková, podmienky prenájmu parkovacieho miesta sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením M.č. Bratislava-Dúbravka č.4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území M.č.Bratislava-Dúbravka nasledovne: pre osobné motorové vozidlá nepodnikateľov 10.-Sk za deň/box,pre podnikateľské subjekty 14.-Sk za deň/box.Zhotovenie dopravného značenia si zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady. Žiadosti vybavuje oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy - Žatevná 4 počas stránkových hodín. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica, vedúci oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Nie je možné zverejniť na internete a v DN zoznam platičov poplatkov za psa? Zverejnením mena platiča neporušujete zákon 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
Majiteľ psa a platič daní a poplatkov, 14.4.2005
!Na internete ani v Dúbravskych novinách nie je možné zverejniť zoznam platičov dane za psa, zverejnením takéhoto zoznamu by bolo porušené daňové tajomstvo. V konaní vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Tento zákon definuje daňové tajomstvo v ustanovení § 23 ods. 1 ako informáciu o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním. Podľa uvedenej definície, daňovému tajomstvu podliehajú aj informácie o daňovníkoch - platičoch dane za psa. Prípady, kedy správca dane môže oznámiť, sprístupniť alebo zverejniť informácie o daňovom subjekte bez toho, aby tým porušil daňové tajomstvo ustanovuje § 23 ods. 5 a 6 zákona č. 511/1992 Zb.v znení neskorších predpisov. V uvedených ustanoveniach nie je upravená možnosť automaticky zverejniť zoznam daňových subjektov, platičov dane za psa. V prípade, že by sme chceli zverejniť tento zoznam, museli by sme si v zmysle cit. zákona vyžiadať písomný súhlas od tých daňovníkov, ktorých sa daňové tajomstvo týka. V opačnom prípade by došlo k porušeniu daňového tajomstva. Ing. V. Kocourková
?Vratim sa k problematike psich exkrementov. Co keby ste zriadili nieco podobne ako akcia kokrspaniel, ktora bezala, myslim v Martine. Mestsky policajti robili razie v skorych rannych a popoludnajsich hodinach, kedy sa psi vencia. Kontrolovali znamky a majitelia museli ukazovat sacky na exkrementy. Vysledok bol taky, ze psickari zacali hromadne prihlasovat svojich stvornohych priatelov a na uliciach bolo menej smradlavych prekvapeni. Myslim, ze toto je lepsie vyuzitie mestskej policie ako hranie sa na skovavacku pri novej krizovatke a cakanie na vodicov, ktori sa otocia na krizovatke.
Tomas Pal, 13.4.2005
!OS MsP Dúbravka okrem iných úloh, ktoré sú stanovené zákonom o OP a VZN MČ plní aj úlohy na úseku kontroly povinnosti majiteľov psov. V tejto súvislosti je hliadková činnosť OS MsP zameraná aj na kontrolu či majitelia psov ich majú riadne evidovaných, resp. prihlásených a taktiež na kontrolu evidenčných známok. Táto kontrola je zameraná v skorých ranných hodinách a taktiež v poobedných a večerných hodinách, kedy sa psy venčia. Aj naďalej sa bude do budúcnosti táto kontrola vykonávať a pri sústredení väčšieho počtu hliadok bude vykonaná v tejto súvislosti policajná akcia. OS MsP okrem týchto úloh plní aj úlohy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a preto v niektorých prípadoch vykonáva aj kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Pri otáčaní vozidiel v križovatkách dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky, pretože sú ohrození aj iní účastníci cestnej premávky hlavne chodci, ktorí v momente otáčania sa týchto vozidiel v križovatkách prechádzajú na zelenú. K týmto porušeniam často dochádza na svetelnej križovatke pri kostole Ducha svätého, preto aj naša činnosť je zameraná do tejto oblasti. František Murcko - zást. veliteľa MsP
?Prosim Vas, kde alebo v com by som nasiel inzeraty, ktore ponukaju na prenajom 1 izbu v Dubravke? Dakujem
diego30@centrum.sk, 13.4.2005
!Inzeráty, ktoré hľadáte nájdete najmä v inzertných novinách, na internete, kde majú svoje stránky realitné agentúry a sporadicky aj v inzertnej časti Dúbravských novín. Miestny úrad takéto ponuky neeviduje ani nesprostredkováva. Ing.Riesz, prednosta MÚD
?Dobrý deň, prednedávnom som písala do Fórumu a pýtala som sa, ako to vyzerá s výstavbou obchodu Billa pri DK. Nedostala som doteraz žiadnu odpoveď, takže opakujem svoj dotaz - čo sa bude diať so zbúranou stavbou vedľa domu kultúry, plánuje sa výstavba Billy? Ďakujem za odpoveď.
Tereza, 13.4.2005
!Dobrý deň. Podstatu Vašej otázky sme zodpovedali – oneskorenie, za ktoré sa Vám ospravedlňujeme, bolo spôsobené preverovaním skutočností. Zostatky zbúranej stavby pri Dome kultúry budú odstránené v rámci prípravy výstavby Billy. S pozdravom Ing. Ľubor Kubica – vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy.
?Chcela by som vyjadriť svoj názor na umiestnenie daňového úradu Bratislava IV. Myslím si, že by mal sídliť priamo v obvode Bratislava IV tak, ako to bolo voľakedy (Žižkova ul.) a nie, aby daňovníci napr. aj z Dúbravky museli chodiť na opačný koniec mesta do Petržalky. Netuším, či MÚ Dúbravka má nejakú možnosť ovplyvniť / pripomienkovať toto súčasné, myslím si nevhodné umiestnenie daňového úradu.
Ivona, Dúbravka, 13.4.2005
!Milá pani Ivona, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Dúbravka nemal možnosť ovplyvniť ani pripomienkovať umiestnenie Daňového úradu Bratislava IV. na Ševčenkovu ul.32. Najbližšie nadriadeným orgánom daňového úradu je Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, ktoré pravdepodobne rozhodlo o umiestnení daňového úradu. Pokiaľ by ste chceli získať viac informácií o tom, prečo bol daňový úrad Bratislava IV. umiestnený do Petržalky, kontaktujte sa, buď priamo s daňovým úradam, alebo daňovým riaditeľstvom. Ing.V.Kocourková
?Rád by som sa dozvedel, z akého dôvodu boli odstránené zdravé pekné stromy na križovatke Saratovská, Pod Záhradami hneď oproti novému kostolu, bolo to nutné píliť zdravé pekné stromy, ktoré boli ešte tak mladé, že z nich nemôže mať úžitok ani drevársky priemysel?!
marrtin, 12.4.2005
!Predmetné dreviny boli odtránené z dôvodu výstavby predajne LIDL.Spoločnosť LIDL je zároveň vlastníkom predmetnej parcely a na daný výrub mala vydané právoplatné rozhodnutie. Ing.D.Molnár ved.odd.ŽPaP
?Keď sa tu už hovorí o Saratovskej ul. pridám aj ja jednu pripomienku. Ide o zrekonštruovaný obchodný dom Saratov. Neviem kto schvaľoval stavebný a architektonický návrh tejto budovy, ale jedno je isté. Pohľad zo Saratovskej ulice na tento obchodný dom je príííšerný. To naozaj nikoho z kompetentných nenapadlo navrhnúť nejaký nepriehľadný plot zo strany hlavnej cesty, ktorý by zakrýval skladové priestory a priestory na dodanie tovaru do predajne BILLA?
Prokešová, 11.4.2005
!Vážená pani Prokešová, Súhlasíme s Vašim názorom. Majiteľom objektu je firma SLOVAKINVESTMENT GROUP a. s., ktorá priestory prenajíma predajni BILLA. Dnešný stav – pohľad na manipulačnú plochu, rampu, manipulačné mechanizmy a hlavne skladovanie obalov cez pletivový plot – takisto považujeme za neprijateľný. Vzhľadom na uvedené, Miestny úrad vstupuje do jednania s vyššieuvedeným majiteľom o náprave, napr. ako Vy navrhujete - vhodne stvárneným nepriehľadným oplotením. Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Posielam vám zaujímavú informáciu: V istom meste v ČR sa rozhodli riešiť problém so znečisťovaním psími výkalmi nasledovne: registrovaní majitelia psov si na miestnom úrade vyzdvihnú mikrotenové sáčky v tvare rukavice - 300 sáčkov na rok, čo by malo odpovedať počtu vykonaných potrieb 1 psa za rok. Zaujímavé! Posielam odkaz na stránku http://www.blesk.cz/Clanek49878.htm
Psíčkar, 11.4.2005
!Ďakujeme,za pozitívny podnet a predmetné sáčky zabezpečíme s tým, že si ich obyvatelia vlastniaci psov môžu vyzdvihnúť po predložení dokladu o zaplatení dane za psa na odd. životného prostredia a poľnohospodárstva od 1.7.2005 v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12. Ing.D.Molnár ved.ŽPaP
?Dobrý deň, v poslednom čísle Dúbravských novín bol uverejnený rozhovor s riaditeľkou ZŠ Nejedlého. Očakávala som, že sa pani riaditeľka vyjadrí aj k budúcnosti elokovaného pracoviska ZŠ na Bílikovej ulici. Šíria sa rôzne neoverené informácie o budúcnosti školy na Bílikovej ulici. Dopočula som sa o verzii, že na Bílikovej ulici by mal zostať len 1. stupeň a ostatní žiaci by sa mali presunúť na ZŠ Nejedlého. Touto cestou by som chcela požiadať vedenie mestskej časti Dúbravka o zaujatie záväzného stanoviska k tejto otázke. Ako rodiča školopovinných detí, ktoré navštevujú ZŠ na Bílikovej ulici ma zaujíma budúcnosť tejto školy. Viem, že hlavným motívom zmien v školstve je nedostatok financií. Ale spôsob, akým sa robí "reforma školstva" v Dúbravke je naozaj nezvyčajný. Mám na mysli hlavne zlučovanie a premiesťňovanie tried, premenovanie názvov tried, zmeny úväzkov učiteľov a prepúšťanie učiteľov počas školského roka. Myslím si, že deti, rodičia a nepochybne aj učitelia ZŠ na Bílikovej ulici si zaslúžia seriózne informovanie o budúcnosti tejto školy. Doteraz som sa žiaľ stretla v miestnych médiách len s nekonkrétnymi informáciami kompetentných. Vopred ďakujem za odpoveď, ktorá určite bude zaujímať aj iných rodičov. Rodič
Rodič, 11.4.2005
!Dobrý deň, hneď v úvode je nutné uviesť, že zriaďovateľ základných škôl nemá kompetencie, aby ovplyvňoval rozloženie tried v školách, počty žiakov v triedach, počty učiteľov, o ich úväzkoch už ani nehovoriac. Toto sú všetko výhradné kompetencie riaditeľa základnej školy. Už v inej odpovedi z dnešného dňa s podobnou tématikou uvádzame, že riaditeľ školy zodpovedá za efektívne riadenie školy a musí prísne racionálne a veľmi hospodárne rozdeľovať finančné prostriedky, ktoré má k dispozícií. Zlučovanie tried, premiestňovanie tried, zmeny úväzkov učiteľov, ale žiaľ aj znižovanie počtu učiteľov, je súčasťou reforiem prebiehajúcich v školstve a verte, že sa to netýka len Dúbravky, ale celého Slovenska. Z už uvedeného vyplýva, že nemáme žiadne kompetencie podávať záväzné stanoviská tak, ako požadujete. Záverom dovoľte vysloviť domnienku, že v súčasnom období už učitelia elokovaného pracoviska na Bilíkovaj 34 majú seriózne informácie o svojej budúcnosti. Verme slovám riaditeľky školy, ktoré ste si mohli prečítať vo Vami spomínanom článku v DN, že táto najväčšia škola v Dúbravke sa stala kompaktným celkom, so vzájomne dobrou spoluprácou, s funkčnými dohodnutými pravidlami. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva MÚ
?Dobrý deň, rada by som sa spýtala, kedže do škôlky sa v šk. roku 2005/2006 budú brať deti až od 3 rokov, či sa už našiel záujemca o prenájom voľných priestorov v škôlkach, kde nebudú otvorené prvé triedy, ktorý by ich nahradil(ak áno, v ktorej?). Neuvažuje zastupiteľstvo i nad možnosťou, že by prvé triedy predsa len otvorilo, ale zvýšili by sa napr. poplatky za deti, ktoré ešte nemajú 3 roky? Pomohlo by to i rodinám,i škôlkam.
katarína, 8.4.2005
!Vážená pani Katarína, záujem o prenájom uvoľnených tried v útlmových materských školách je veľký. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebiehajú rokovania so záujemcami a zatiaľ ešte zmluvy o prenájme neboli podpísané, nemôžeme Vám poskytnúť na danú tému žiadne konkrétnejšie informácie. Počet detí zapísaných do prvých tried MŠ pre šk. rok 2005/2006 potvrdil naše predpoklady, že na počet prihlásených detí postačí otvoriť 5 prvých tried. Prihlasovali sa aj deti mladšie ako 3 roky veku, ktoré budú do MŠ nastupovať postupne, po dosiahnutí potrebného veku. Zatiaľ nie je potrebné, by sa MZ zaoberalo zmenou svojho pôvodného rozhodnutia, ak sa však ukáže potreba, je vždy možné prijať operatívne riešenia. So zvyšovaním príspevku rodičov v štátnej materskej škole nad rámec zákona nie je možné v žiadnom prípade uvažovať. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva MÚ
?Chcela by som sa opýtať, kedy môžeme počítať s výstavbou avizovanej predane Billa vedľa KD Dúbravka. Budovu, ktorý stála na pozemku zbúrali, ale odvtedy sa tam nič nedeje a nová predajňa by sa zišla ako soľ. Okrem toho sa spomínal aj Lidl, ktorý by mal stáť niekde pri pošte, ako to vyzerá? Ďakujem.
Tereza, 8.4.2005
! Predajňa BILLA (v blízkosti Domu kultúry), ako aj predajňa LiDL (v blízkosti pošty), majú vydané Územné rozhodnutie. V súčasnosti investori predajní vybavujú Stavebné povolenia. Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Bývam na Sekurisovej ulici a denne chodím po trase k zastávke Saratov, okolo škôlky a detského ihriska na Sekurisovej a hotela Nitra. Nepamätám si, kedy v minulosti tam bola taká špina, ako teraz! Odvolávam sa VZN MČ Dúbravka č. 3/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku, kde v § 10 sa hovorí: "Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia a zamestnanci Miestneho úradu m.č. Bratislava - Dúbravka určení resp. poverení starostom." Žiadam teda kompetentných, aby vykonali kontrolu a aby sa postarali o nápravu. § 3 tohto VZN určuje, kto je zodpovedný za čistotu a § 9 určuje sankcie!
Sekurisova, 8.4.2005
!Čistotu UO 199 tj. od Drobného po Nejedlého zabezpečíme v termíne od 11.4.- 15.4.2005.Ďakujeme za upozornenie. Ing.D.Molnár
?Dobré deň prajem, chcel by som upozorniť na problém, ktorý sa každoročne opakuje. Hlavne na jar - pálenie všetkého možného vo dvoroch, zahradách v Dúbravke. Od piatka do nedele sa celá Dúbravka zmení na zahalenú,zadymenú a smradľavú časť Bratislavy. Bez ohľadu na VZN MČ Dúbravka "milovníci prírody" pália čo príroda dala. Horšie je, že sa primiešavajú rôzne folie z tašiek, roztrhaných foliovníkov a pod. čo je vrcholne zdraviu škodlivé. Ročne vzniká na Slo- vensku obrovské množstvo požiarov a škôd, spôso- bených vypaľovaním trávy a pálenim. Nestačí, domnievam sa, len vydať VZN, ale treba aj dôsledne kontrolovať jeho dodržiavanie.Ak niekto urobí dopravný prietstupok, musí platiť pokutu. Rovnako to platí aj pre občanov, ktorí sa takto zbavujú všetkého a ešte znepríjemňujú život ostatným. Keby sa urobila raz-dvakrát akcia, zástupcovia MČ a mestská polícia, určite by to aspoň z časti pomohlo. Nech zvýšenie finančných potrieb MČ zčasti platia tí, ktorí nie sú ochotní akceptovať určité regule a nie my, ktorí sa ich držíme a na druhej strane sme potrestní zvyšovaním miest.daní. Pritom MČ by mala občanom zabezpečiť zdravé životné prostredie. Odhalenie porušovateľov nariadenia je veľmi jednoduché - stačí sa pozrieť na Dúbravku od Domu kultúry. Dúfam, že nájdete riešenie.Najhorší sú záhradkari, ktorí nám takto znepríjemňujú život cez víkend. S prepáčením - prídu, zasmradia a na týždeň odídu. S pozdravom Veselý z Dúbravky
Veselý, 8.4.2005
!Tento problém sa týka iste nie len Dúbravky ale aj iných MČ, ktoré majú záhrady.V tomto smere je kompetentná konať Mestská polícia, v zmysle platných VZN.Treba si však uvedomiť, že ani polícia nemôže byť pri plnení množstva iných úloh vždy na mieste porušenia VZN.Preto je aj na obyvateľoch aby tieto priestupky okamžite nahlasovali polícii.Taktiež je to aj na samotných obyvateľoch ako pristupujú k ochrane svojho vlastného prostredia. Ing.D. Molnár
?Sú na predaj alebo prenajom v MČ Dubravka stavebne pozemky ? Resp. planuje sa tu vystavba rodinnych domov v dohľadnom čase? Julo
Julo, 8.4.2005
!Mestská časť Bratislava – Dúbravka nie je vlastníkom pozemkov, ktoré by boli vhodné na výstavbu rodinných domov. Výstavbu rodinných domov zabezpečujú v súčasnosti iba súkromné právnické, alebo fyzické osoby. Ing. Ľubor Kubica vedúci Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy
?Dobrý deň. Obraciam sa na Váš odbor cestnej komunikácie s problémom stavu verejnej komunikácie na Bezekovej ul. Cesta je na viacerých miestach plná výtlkov, ale to je asi všeobecný problém, ale havarijná situácia je na Bezekovej 8-10, kde sa prepadáva kanalizácia a hrozí prepadnutie časti vozovky. Uvedená situácia sa objavila po minuloročnej rozkopávke a tejto zime.
Martin Koštial, 7.4.2005
! V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Ihneď po vybratí zhotoviteľa, oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy objedná opravu výtlkov po zimnej sezóne. Vami poukazovanú havárijnú situáciu na Bezekovej ulici č.8 – 10 preveríme ineď namieste. V prípade, že sa jedná o rozkopávku pre kanalizačnú prípojku, vyzveme Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a. s. Bratislava o jej opravu. 12. apríla 2005 ved. odd. Kubica
?Reagujem na prispevok M.K. z 31.3.2005, ktora sustavne vyzyva na zvysenie poplatkov za psov. Ja len dufam, ze zvitazi zdravy rozum a k zvyseniu tychto poplatkov nedojde. Opakujem, treba vymoct peniaze od neplatiacich psickarov! Mozno by stacilo prist s iniciativou, aby obcania (spravca domu) sami nahlasovali mena ludi zo svojho domu/okolia, ktori maju psov a potom by sa tieto mena mohli porovnat s menami majitelov psov, ktorych mate evidovanych ako platiacich. Alebo uverejnit v DN akysi "kupon": v nasom dome (ulica, c.domu), maju psa tito najomnici.....Kupon by sa hodil do schranky MU. Myslim, ze tato "drasticka" forma by sa mohla ujat, nakolko velmi dobre vieme, aka je ludska povaha. Co vy na to, nestoji to aspon za uvahu? Prajem pekny den, Lucia
Lucia, 7.4.2005
!Milá pani Lucia, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa daň za psa chovaného v bytovom dome nezvyšovala už niekoľko rokov a daň za psa chovaného v rodinnom dome vzrástla iba minimálne, aj napriek tomu, že náklady na čistenie a osadzovanie špeciálnych zberných nádob na psie výkaly sa z roka na rok zvyšujú. To, čo ste nám navrhli, aby občania - správca domu nahlasovali mená ľudí zo svojho okolia - funguje už niekoľko rokov. Dokonca oddelenie miestnych daní spolupracuje s mestskou políciou, ktorá takisto nahlasuje mená psíčkarov. O uverejnení "kuponu" v DN budeme uvažovať. S pozdravom Ing.V.Kocourková
?v oblasti Agatovej ulice je naplanovana a uz sa ciastocne aj realizuje vacsia bytova vystavba, ktora zrejme sa este viac zintenzivni co do buducnosti....na druhej strane je tam ubytovna Fortuna, kde byvaju vraj aj casto znacne problemovi ludia....je asi tazko predpokladat, ze ubytovna bude zrusena vzhladom k investovanym peniazom mesta, ale ake su dalsie vyhlady a perspektivy?? a ako je to s bezpecnostou?? nehrozi pre buducich majitelov nahodou ze ich byty budu pravidelne vykradane a obcas aj nejaky ten prepad??pripadne totalna devalvacia hodnoty ich bytov??
Janka, 6.4.2005
!Ubytovňa Frotuna je zariadením Magistrátu hl.m.SR Bratislavy, ktoré poskytuje dočasné bývanie pre občanov Bratislavy v sociálnej núdzi. Ubytovanie je poskytnuté na základe podmienok, ktoré ustanovuje štatút ubytovne. Ubytovanie sa poskytuje najmä rodinám a neúplnym rodinám s deťmi s cieľom vytvorenia im podmienok vhodných na slušný život a riadnu starostlivosť o deti, čo je základnou podmienkou poskytovania tejto služby. Vzhľadom na kapacitu ubytovne a potreby jej obyvateľov má toto zariadenie zabezpečený sprísnený ochranný režim aj v spolupráci s políciou. Ubytovňa zabezpečuje pre svojich obyvateľov sociálny a poradenský servis, pôsobia tu organizácie poskytujúce sociálne služby najmä pre deti. Bližšie podmienky Vám poskytnú zodpovední pracovníci v Servise pre občana priamo na Magistráte hl.m.SR Bratislavy, alebo vedúci ubytovne Mgr.Martin Faktor. S pozdravom, Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, za oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva
?Počula som určité správy o tom, že ZŠ Pekníkova by sa mala zrušiť od 1.9.2005 a priestory budovy budú patriť British school. Ešte pred rokom, keď polovicu budovy obsadzovali British school nám bolo povedané, že naše deti doteraz navštevujúce ZŠ, dochodia povinnú školskú dochádzku na tejto škole. Predom ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Iveta, 6.4.2005
!Vážená pani Iveta, otázka či sa žiaci ZŠ Pri kríži budú učiť v dvoch budovách, alebo či väčšina z nich prejde do budovy jednej je v súčasnom období už v plnej kompetencii riaditeľky ZŠ Pri kríži. Riaditeľ školy zodpovedá za ekonomickú efektívnosť riadenia, za počty žiakov v triedach, za od toho sa odvíjajúci počet učiteľov, za to, aby škola s finančnými prostriedkami, ktoré jej zaručuje štátom určený normatív mohla fungovať. Na riešenie všetkých problémov okolo školstva (a to nielen v Dúbravke)je totiž potrebné v súčasnom období nazerať z pohľadu ekonomickej únosnosti a prísne racionálne. Domnievame sa, že emócií už bolo dosť a je najvyšší čas spoľahnúť sa na kompetenciu jednotlivých riaditeľov (v prípade našej m.č. riaditeliek) škôl a nevnášať ďalší nepokoj do radov pedagógov ani do radov rodičov. V súčasnom období je na miesto riaditeľa (ky) ZŠ Pri kríži vypísané výberové konanie a bude to nový riaditeľ (ka), ktorý bude zodpovedný (á) za rozloženie tried v novom školskom roku 2005/2006. S pozdravom Mgr. Eva Vojtová, oddelenie školstva MÚ
?dobrý deň, mám hneď niekoľko otázok 1. kedy sa začne jarné upratovanie v Dúbravke? Všade je hrozná špina, papiere, trávniky nevyhrabané, okraje ciest neskutočne špinavé- ako príklad cesta ožvoldíkova-gallayova-fedákova, či celá bagarova, parkoviská pred bazovského- v kríkoch ešte naviate lístie z jesene, to isté pri plote a v areáli vývalej ZS na Batkovej, hlavná ulica pri policajtoch- v kríkoch a aj na nich papiere, sáčky, neskutočná špina pri pekárni atď. stačí sa prejsť po Dúbravke a pozerať sa ... 2. po 3/4 roku sa opätovne pýtam - čo bude s tou výstavbou obchodných centier? Kde to viazne? 3. čo sa bude robiť s rozpadajúcim sa DK? pohľad na fasádu je viac ako žalostný!!! 4. už sa rokovalo z DPMB ohľadom opráv zastávok? Ak nie prečo? Porozbíjané sklá, špina, nesvietiace svetlá, počarabané steny? Nevadí Vám, že v Dúbravke máme aj takéto "skvosty? 5. aké sú plány čo sa týka opravy budovy pošty? táto budova je skutočne architektonickým zážitkom, nehovoriac o počarbaných stenách a špine pod schodami vedúcimi na poštu!? už sa rokovalo so Slovenskou poštou? Ak nie, prečo? Či je to takto OK? 6. kedy sa budú realizovať opravy a nátery lavičiek v našej MČ, taktiež nátery rôznych zábradlí, ktoré sú temer všetky zhrdzavené? Verím, že na moje otázky dostanem odpoveď a som presvedčený, že táto problematika zaujíma určite mnhoých Dúbravčanov, ktorým nie je ľahostajné ako tu žijeme. Taktiež verím, že Vaše odpovede nebudú tak - ako je dobrým zvykom - obrátťe sa na toho či onoho niekde, neviem kde ... S úctou Martin
Martin, 6.4.2005
!l.Jarné upratovanie verejných priestranstiev m.č.Dúbravka prebiehalo tesne pred Veľkou nocou. Bolo vyvezených cca l20 ton odpadu. Ďalšie čistenie formou pristavených veľkokapacitných kontajnerov bude prostredníctvom fi OLO a.s. posledný víkend júla t.r./začne v piatok a končí v nedeľu/.Bude oznámené prostredníctvom DN a DT. Ďalšie čistenie na náklady MÚ-m.č.D. je plánované a rozpočtované na október t.r./dlhoročne zaužívaná akcia VKK/. Vyhrabávanie lístia a čistenie ver.zelene ako i štandardná údržba detských ihrísk a pieskovísk počnúc aprílom prebieha mesačne, počet jednotli- vých úkonov bude podľa zmluvy, t.j. l až 3 x v mesiaci.Vyhrabávanie lístia a odvoz prebieha podľa jednotlivých urbanistických
obvodov.odd.ŽPaP/Ološtiaková
2.Supermarkety LiDL a Billa sú v štádiu vybavovania stavebného povolenia. MČ Bratislava – Dúbravka, vrátane starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva, im vychádza v maximálnej miere v ústrety, a preto aj zorganizovala pracovné rokovanie s námestníčkou primátora Ing. Mikušovou a riaditeľom sekcie územných programov mesta Ing. arch. Mackom, aby sa výstavba navrhovaných supermarketov urýchlila. Obe stavby majú v súčasnosti vybavené územné rozhodnutia.
Ing. arch. Supek
3. Oprava dnes už 20-ročného objektu Domu kultúry Dúbravka si vyžaduje značnú časť finančných prostriedkov. Nejedná sa len o fasádu, ktorej stav je viditeľný, ale aj o nákladné opravy elektroinštalácie, výmeny brán a vchodových dverí ako aj interiérov miestností a sál DK D. Podľa možností finančných prostriedkov bola zahájená rekonštrukcia elektroinštalácií (2 000 000,-Sk), v tomto roku sa zrekonštruujú vchody (300 000,-Sk), zrekonštruovalo sa hlavné schodisko (70 000,-Sk), do miestností sa položili parkety (50 000,-Sk), vymenila sa už nefunkčná telefónna ústredňa (20 000,-Sk) a je pripravená rekonštrukcia kotolne (800 000,-Sk)a vodovodného potrubia (1 200 000,-Sk), ktoré je v havarijnom stave. Ďalej je v pláne náter fasády z fealu (500 000,-Sk) a oprava murovaných častí fasády ako i celý rad ďalších vnútorných úprav a opráv.
Ing. Barborík - poslanec m. č.
4. Mestská časť Bratislava - Dúbravka má samojzrejme záujem na tom, aby všetci obyvatelia našej mestskej časti žili v čo najlepšom životnom prostredí. Avšak, stále sa najdú jednotlivci, ktorí ničia majetok nás všetkých a ich oprava si vyžaduje nemalé finačné prostriedky. Takmer všetky prístrešky MHD sú pomaľované, majú vybité okenné tabule alebo sú inakšie poškodené. Naša mestská časť nemá priamy dosah na ich opravu alebo výmenu, nakoľko nie sme ich vlastníkom, resp. správcom. Pri niektorých rokovaniach, ktoré absolvovala mestská časť Bratislava - Dúbravka s DP a.s. Bratislava, hlavne ohľadom MHD do Dúbravky, sme upozornili aj na poškodené, pomaľované, prípadne zničené prístrešky na zastávkach MHD. DP a.s. Bratislava nás nformoval, že vie o tomto stave prístreškov, ale nakoľko ich je v celej Bratislave veľa, nemá dostatok finačných prostriedkov naraz ich všetky opraviť. Opravu verejného osvetlenia musí zabezpečiť jeho správca, t.j. Magistrát hl.m. SR Bratislavy. Vždy, ak zistíme, že niektoré osvetlovacie telesá nesvietia, požiadame dispečing SIEMENSu o opravu. Každý občan Bratislavy môže o opravu verejného osvetlenia požiadať telefonicky na č.63810151. odd. úz. rozvoja, výstavby a dopravy -
Ing.Valtera
5.Príslušné oddelenia MÚ D upozorňujú jednotlivých majiteľov nehnuteľností na území m. č. na nutnosť dodržiavania VZN, týkajúceho sa čistoty a verejného poriadku. Aj vlastníci objektu pošty, Slovak Telecom, a.s. boli v priebehu uplynulej zimy viackrát upozorňovaní na nutnosť odstráňovania snehu a ľadu zo schodísk a terasy. Mestská časť má tiež záujem využiť priestor pod terasou objektu na vybudovanie parkovacích miest pre návštevníkov pošty, vzhľadom na nedostatok miest na parkovanie pozdĺž ul. Pod záhradami, čím by sa zároveň skultúrnil aj tento priestor. Podľa odpovede Slovak Telecomu, a.s. na náš dotaz nám bola doručená odpoveď, že stavba telekomunikačnej budovy na Saratovskej ul., ktorá je v súčasnosti vo vlastníctve ST a.s. je predmetom predaja, nový majiteľ objektu zatiaľ nie je známy.
Ing. Riesz - prednosta MÚ
6. Odd.ŽPaP v rozpočte na r.2005 uvažovalo aj s nátermi a opravami poškodených lavičiek a zábradlí ako aj s osadením chýbajúcich nových hracích kom- ponentov, resp. zostáv na vytipované areály, det- ské ihriská a pieskoviská, /v rozsahu schváleného rozpočtu MÚ-D. pre r.2005 vo febr.MZ/. Poznamená- vame, že štandardná údržba všetkých DIaP začala aprílom a končí októbrom.Výberové konania na nové hracie zostavy sú pripravené s vyžiadanými ponuka
mi firiem. odd.ŽP a P /Ološtiaková
?Obyvatelia bývajúci v bytoch postavených v blízkosti Saratovskej (č. 1,2,3), ale aj inde, sú nadmerne zaťažený hlukom a prachom z ulice. Navrhujem, aby sa popri električkovej trati vysadilo čo najviac krovín, ktoré by redukovali hluk aj množstvo prachu.
Radko Miháľ, 5.4.2005
!Komunikácia Saratovskej ul. je I. triedy, výsadba prícestnej zelene, aj údržba komunikácie patrí do kompetencie Magistrátu hl.m.SR Bratislavy, kam túto Vašu požiadavku postúpime. Odd.ŽPaP/Ološ.
?Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať, či by ste mi neporadili. Chcel by som kúpiť byt v okolí ulíc Sch. Trnavského. Ibaže tieto byty patria stale do družstva. Neviete mi poradiť ako by som mal pri kúpe postupovať? A či sa budú tieto byty dávať do osobného vlastníctva? V minulosti viem, že Dúbravské bytové družstvo malo dosť veľké finančné problémy tak by som nechel zle dopadnúť. Dakujem za ochotu
Michal, 5.4.2005
!Na družstevné byty sa vzťahuje zákon o prevode vlastnístva bytov č. 182/1993 Z.z.v znení noviel. O prevode bytu do vlastníctva si bližšie informácie vyžiadajte na príslušnom bytovom družstve Bratislava IV. S pozdravom Ing. Brliťová ref.odpredaja bytov
?DObrý deň, chcel by som sa opýtať v mene všetkých veriacich Dúbravčanov prečo sa koná rokovanie Miestneho zastupiteľstva práve v čase obrovského zármutku všetkých kresťanov zo smrti Svätého otca. Rokovania a rôzne stretnutia zrušili mnohí politici aj na najvyššej úrovni. Zrušením konania Miestneho zastupiteľstva by Dúbravka nič nestratila. Dúfam, že aj takto ľudia spoznajú Vašu pravú tvár a že Vám to v nasledujúcich voľbách " spočítajú"
Pavol, 4.4.2005
!Vážený pán Pavol, domnievam sa, že snáď neexistuje súdny človek, ktorý by nepociťoval hlboký žiaľ nad stratou svätého otca. Samozrejme i my sme sa pozastavili nad otázkou či uskutočniť Miestne zastupiteľstvo v utorok 5.4.2005, alebo nie. Spomínaný utorok nebol ani deň úmrtia, ani deň pohrebu svätého otca. Bol to normálny pracovný deň. Ľudia bežne chodili po uliciach, po obchodoch a vykonávali svoju prácu. Nebol vyhlásený deň smútku. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva nie je kultúrnym podujatím a tobôž nie zábavnou akciou, je to vážny pracovný proces v prospech všetkých občanov našej mestskej časti. Je najmenej 1/2 roka plánovaný dopredu a jeho časové zaradenie má náväznosti na ďalšie zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva. Samozrejme je možný časový posun „plus-mínus“ jeden týždeň, ale zhodou okolností sme práve v súvislosti s jedným z najväčších kresťanských sviatkov Veľkou nocou posunuli termín Miestneho zasadnutia z 29.3.2005 na 5.4.2005. Ďalší presun už nebol možný z hľadiska celoročného časového harmonogramu. Temín Miestneho zastupiteľstva v utorok 5.4 bol verejne oznámený a nie je mi známe, že by ktokoľvek z občanov, pracovíkov, či poslancov inicioval jeho zmenu. Ani poslanci Miestneho zastupiteľstva o ktorých hlbokom vzťahu k svätému otcovi nepochybujem, neiniciovali zmenu termínu, zrejme sme to všetci chápali ako normálnu pracovnú povinnosť. Hneď na začiatku Miestneho zastupiteľstva sme si na podnet pána starostu uctili chvíľou ticha pamiatku svätého otca a na stoloch boli i smútočné sviece i tak sa dá uctiť pamiatka. Pri pragmatickom prístupe svätého otca k životu dovoľujem si domnievať sa, že keby o tom vedel, schválil by naše počínanie. Veď on sám pracoval do posledných chvíľ svojho života. Pápež Ján Pavol II bol poslom tolerancie, pochopenia a lásky medzi ľuďmi. Treba si z jeho života a odkazu brať príklad. S pozdravom Ing. Mária Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ.
?Chcel by som sa informovať, kedy sa konečne začnú vyberať pokuty od fajčiarov fajčiacich na zastávkach MHD, prípadne na iných verejných miestach (hlavný vchod OC Saratov).
Lukáš Erdziak, 28.3.2005
Dobrý deň, na môj dotaz ohľadne fajčenia v OD Saratov ste mi odpovedali, že síce mám pravdu, ale ak chcem nápravu tak si to mám zariadiť sama. To som nechcela, myslela som si, že uvedené je vo Vašej kompetencii a v záujme občanov Dúbravky, ktoré hájite v prvom rade Vy. Takže ďakujem. by malo uvedené vo Vašej právomoci Vašou
Viera Javorová, 14.3.2005
!V ostatnom období sa na nás, v súvislosti so zákonom 377/2004 o ochrane nefajčiarov, obrátilo so svojimi otázkami viacero občanov Dúbravky. A my sme na ne odpovedali (napr. 17.1. a 2.3.2005) . Ako obyvateľku Dúbravky ma tak isto poburuje sebectvo a bezohľadnosť mnohých fajčiarov, samozrejme česť výnimkám, ale tých je žiaľ málo. Hoci som Vás informovala o možnosti obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na Slovenskú obchodnú inšpekciu, samozrejme, že som konala i ako pracovníčka MÚ a zrealizovala som niekoľko krokov. V prvom prípade sme sa obrátili na majiteľov akciovej spoločnosti Slovak Investment group, ktorá priestory Obchodného centra Saratov prenajíma ďalším podnikateľom. Predostreli sme im aj podnety - resp. sťažnosti, ktoré sme dostali na „fórum“ a vyzvali sme ich na uskutočnenie nápravy. Ďalej som s pracovníčkami Referátu podnikateľských aktivít osobne uskutočnila kontrolu v Kaviarni – Coffee house, na prízemí v OC Saratov a vyzvala som majiteľa, na dodržiavanie zákona 377/2004. Zákon 377/2004 nezakazuje absolútne fajčiť. V § 7 , odseku (1) za h) je uvedené: „ zakazuje sa fajčiť v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov.“ V Coffee house, bola vyhradená časť pre fajčiarov a aj pre nefajčiarov, viditeľne označená v jednej časti, zákazom fajčenia. Zákaz fajčenia je v tej časti, ktorá je bližšie k verejným priestorom, avšak iba dočasne. Keďže výklad zákona 377/2004 nie je jednoznačný, pretože v prípade Coffee housu je predelenie priestorov iba imaginárne a nie stavebné, jedná sa vlastne o verejné priestranstvo, mal by tam platiť zákaz fajčenia. Obrátila som sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, kde ma informovali, že obdobné prípady sú i v iných obchodných centrách a SOI riešila už päť podobných prípadov. Taktiež Ministerstvo zdravotníctva sa jednoznačne vyjadrilo, že sa jedná o verejné priestranstvá, a tak tu platí zákaz fajčenia. Tieto problémy by mala riešiť i v súčasnosti pripravovaná novela citovaného zákona, kde by mal byť komplexnejšie a jednoznačnejšie riešený zákaz fajčenia na verejnosti. V prípade fajčenia na zastávkach osobnej dopravy jednoznačne platí zákaz fajčenia § 7, odsek (1) za a) zákona 377/2004 Z.z. Priestupky porušenia zákazu fajčiť, § 11 citovaného zákona, sú v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie a orgánov na ochranu zdravia. Za priestupok možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch zákon 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Priestupky v blokovom konaní sú v kompetencii Mestskej polície. S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného odd. MÚ
?Kedy bude prosím Vás nasledujúca dražba bytov v Dubravke?
Michal, 4.4.2005
!Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 5.4.2005 bola schválená dražba 3 izbového bytu na Považanovej ul.č.2.Byt je v dobrom stave, bol udržiavaný, v 2 izbách sú nové plastové okná. Presný termín ako aj konkrétne podmienky dražby budú uverejnené na internetovej stránke m.č.Dúbravka, v Dúbravskej televízii a v dennej tlači. Ing.Riesz, prednosta
?Dobry den, mam otazku, kam sa treba obratit, ak sused svojim spravanim sustavne obtazuje ostatnych najomnikov? Dakujem, H.D.
H.D., 4.4.2005
!Sú viaceré možnosti podľa toho o aké obťažovanie ide. Môžete sa obrátiť na miestny úrad,ktorý vec rieši tzv.pohovorom, ktorého účelom je dosiahnuť, aby narušiteľ dobrovoľne dodržiaval zásady občianskeho spolunažívania. Ak správanie suseda napĺňa skutkové znaky priestupku v zmysle zák.SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /napr. ruší nočný kľud/ je možné podať voči nemu oznámenie o priestupku na Obvodný úrad v Bratislave, Staromestská ul.6., ktorý môže priestupcu sankcionovať uložením pokuty,príp. môžete požiadať o zásah orgán Policajného zboru bezprostredne vtedy, keď k protispoločenskému konaniu suseda dochádza. Ďalej je možné domáhať sa ochrany práva na nerušené obývanie bytu v zmysle § 127 ods.1 Občianskeho zákonníka na súde podaním návrhu na začatie občianskeho súdneho konania.
?Chcel by som sa informovat, či budu v najbližšej dobe rozmiestnene velkokapacitné kontajnery.
Dubravčan, 3.4.2005
!Predveľkonočná akcia so l7 -timi veľkokapacitnými kontajnermi skončila, odviezlo sa cca l20 ton od- padu. Ďalšia akcia s l5-timi VKK OLO a.s.je plá- novaná na posledný víkend mes. júla t.r./piatok- nedeľa poobedie/. Na náklady MÚ - D. je plánova- ná už zaužívaná akcia jesenného čistenia v mes. októbri t.r. O všetkých akciách sú obyvatelia Dúbravky informovaní prostrednístvom DN a DT. odd. ŽP a P /Ološtiaková
?Reagujem na požiadavku p. Lukáša z 28.3.2005. Najlepšie by bolo keby sme vyzabijali psy ako druh a takisto aj vsetkych hlupych ludi. Pes do prírody patri tak isto ako clovek a kde sa ma uz volne vybehat ked nie v lese. Kto sa boji nech nechodí do lesa. Sportovci tiež plasia zver a ohrozuju turistov napr. cyklisti. Netreba hned vsetko strielat. V Tatrach ohrozuju turistov medvede a tiež ich nemožeme vystrielat.Podla mna su o vela nebezpečnejši ludia ako vy, lebo nie su absolutne tolarantní a tych by som dal na vodítko. S pozdravom turista, športovec a budúci majiteľ psa.
Luboš, 3.4.2005
!Plne zastávame Váš názor i kritiku na "majiteľov psov"... Pokiaľ sa jedná o pravidlá a povinnosti majiteľov - venčiteľov psov na verejných priestranstvách m.č.Dúbravka, tieto sú jednoznačne vymenované v platnom VZN Hl.mesta i mestskej čas- ti. Ich kontrolou i sankcionovaním je poverená MsP.Z hľadiska územia lesoparku na pokraji k.ú.Dú- bravky a D.Kobyly, toto spadá do kompetencie Lesy SR š.p.Pokiaľ sa týka osvety a uvedomelosti, resp.zodpovednosti majiteľov,je na nich, aby dodržiavali príslušné VZN , platné na území m.č. Bratislava-Dúbravka. Je k dispozícii na internet. stránke m.č.D. odd.ŽP a P / Ološtiaková
?Na koho sa môžem obrátiť, keď som svedkom ako SPREYERI "maľujú" po stenách? Čo sa im stane? Ak ich oznámim, nestane sa, že im dohovoria a potom ich pustia? Kto ma ochráni, aby mi potom nepospreyovali auto? Už sa mi viac krát stalo, že som takýchto "umelcov" videl ako si maľujú za bieleho dňa. Odohnal som ich a zobral im "šablóny". Nedopustil som sa krádeže? Ostatní ľudia ich radšej obišli vedľajšími ulicami. Zodpovední tiež chodia vedľajšími ulicami? Ako to, že sa spreyerstvo v Dúbravke tak rozmáha? Nikto druhý sprejerov nevidí?
Robo, 2.4.2005
!Okrsková stanica MsP vo svojej činnosti okrem iných úloh vymedzených zákonom o obecnej polícii venuje hlavnú pozornosť dodržiavaniu jednotlivých VZN. Na otázku týkajúcu sa prayerov možno konštatovať, že uvedené osoby musia spĺňať okrem iných podmienok aj vek, ktorý je určený trestným zákonom, ako aj priestupkovým zákonom, t.j. hranicu 15-rokov veku. V tomto prípade sa tieto osoby dopúšťajú priestupku podľa §50, odst. 1 a 2 Priestupkového zákona tým, že úmyselne spôsobia škodu na cudzom majetku zničením alebo jeho poškodením, ak výška spôsobenej škody nedosahuje výšku minimálnej mesačnej mzdy, ktorá neprevyšuje 6500,-Sk. Ak táto výška škody presahuje uvedenú hranicu, dochádza k spáchaniu trestného činu podľa §257 Trestného zákona, t.j. poškodzovanie cudzej veci. OS MsP Dúbravka v prípade zistenia takéhoto konania osôb je oprávnená riešiť tieto priestupky podľa Priestupkového zákona a Zákona o obecnej polícii. V prípade, že uvedené konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, OS MsP je oprávnená zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ SR. Záverom možno konštatovať, že hliadky OS MsP Dúbravka sú pravidelne upozorňované na tieto konania sprayerov a sú vysielané do týchto priestorov za účelom zisťovania protiprávneho konania. Mgr. Murcko - zástupca veliteľa MsP Dúbravka
?Ja mám jednu takú, pre Vás asi veľmi ľahkú otázku... Keďže nie som priamo z Dúbravky, rada by som vedela, dokedy tam budú kolotoče. naozaj by som to rada videla a prišla sa pozrieť... FEST DIK...
Linda, 2.4.2005
!Kolotoče, v blízkosti pošty oproti Domu kultúry majú byť u nás do utorka 12.4.2005 vrátane.S pozdravom Ing. M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobrý denˇ,chcela by som sa opýtať,či nie je mozné na ihrisku,ul. Nejedlého(medzi školkou a školou)vybudovať pre našich najmenšich detské ihrisko.Myslím tým ,dať preč tu nebezpečnú hrdzavú smýkačku,nahradiť ju malou a bezpečnejšou.Odniesť tie železné tyče a všetky prebytočné veci.Sú to veľké plochy,ktoré sa dajú pekne využiť.Teraz je tam veľký bordel,všetko je tam staré,hrdzavé a naše deti sa tam nemôžu hrat.Môžu si tam akurát ubližit.Neviem kto prispel na zrekonštruovanie iných detských ihrísk v Dúbravke,tak sa obraciam na vás.Dakujem Tatiana Chura 1.april 05
Tatiana Chura, 1.4.2005
!Odd.ŽPaP nášho MÚ-D. vypracovalo štúdiu revizali- zácie DI a pieskovísk pre roky 2005-2006. Podľa schváleného rozpočtu pre r.2005 bude revitalizované aj DIaP Nejedlého-Sekurisova. V mes.apríli prebehnú výberové konania z ponúk na hracie komponenty a celé hracie zostavy a nás- ledne sa zabezpečí vlastná realizácia. Zá- roveň od mes.apríla budú vykonávané všetky zmluvné výkony štandardnej údržby na DIaP. odd.ŽP a P / Ološtiaková
?Dorby den, prosim Vas, zaujima ma, aka stavba sa chysta na priestranstve pri novom kostole, oproti domu kultury. V sucasnosti ide o travnatu plochu, kde sa zvykli usadzat cirkusy resp. kolotoce. Pocul som, ze sa tam chysta stavba bytovky alebo Lidlu. V predchadzajucich dnoch tam uz boli spilene stromy. Dakujem za odpoved.
Miro Dravecky, 31.3.2005
!Na trávnatej ploche, oproti kostolu Ducha Svätého, sa pripravuje výstavba supermarketu firmy Lidl. Stavba má vydané územné rozhodnutie a investor si v súčasnosti vybavuje stavebné povolenie. Medzi navrhovanou stavbou supermarketu a objektom pošty sa uvažuje s výstavbou polyfunkčného objektu. Štúdia navrhovanej stavby, resp. dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia by mala byť spracovaná do konca mesiaca apríla 2005.
Ing.arch.Supek
?Opravdu dakujem za Vase riesenie tohto problemu (dotaz zo dna 24.3.2005). Alespon teraz viem, koho nevolit. Este raz dakujem. Myslela som si, ze sme vas volili preto, aby ste riesili nase problemy, ale vidim, ze sa Vam jednoducho nechce. Mate pravdu, lepsie je nic nerobit. Este raz dakujem.
M.K., 31.3.2005
!Problematikou čistenie od psích exrementov sa neustále zaoberáme. Neuvažujeme s ďalším zvýšením daňového poplatku za psa, ale vzhľadom k opodstat- neným žiadostiam obyvateľov-nepsíčkárov, uvažujeme s návrhom zvýšenej čiastky na čistenie od psích exkrementov v úprave rozpočtu na rok 2005, t.j. plánujeme zvýšiť počet osadených košov i rozšírenie lokalít súbežného vysávania špec. vysávačom. Ale zároveň budeme priebežne apelovať na plnenie si povinností majiteľov-venčiteľov psov, častejšie kontroly dodržiavania plat.VZN Hl.mesta SR i m.č.Dúbravka hliadkou MsP ,ako aj osvetou a pranierovaním "vinníkov" , zistených kamerou DT. odd. ŽP a P /Ološtiaková
?Dobry den, reagujem na prispevok M.K. z 24.3.2005 o znecistovani okolia psimi vykalmi. Aj ja mam psa, poctivo zan platim, zbieram vykaly, napriek absencii stojanov s vrecuskami. Namiesto zvysovania poplatkov je nevyhnutne postarat sa o to, aby za psov platili vsetci a nie iba polovica, ako ste to niekde uvadzali. Kazdy dom ma predsa spravcu, neexistuje, aby sa toto nedalo podchytit. Nielen psie vykaly, ale i problematika odpadu, ktori sposobuju samotni obyvatelia, by sa mala riesit. Dubravka je spinava a nezamestnani opilci a vyrastkovia k tomu prispievaju najvacsou mierou. A namiesto radikalneho riesenia odstrelu psov, ako navrhuje akysi Erdziak, by sa mali kompetentni postarat o to, aby boli ulice bezpecne a nepotulovali sa po nich nadrogovane a agresivne individua, ktore (nielen) nam - psickarom znemoznuju vecerne ako i denne vychadzky. Povedzte mi, kedy sa v Dubravke dockame vybehu pre psov? Kedy uvidim policajtov hliadkovat aj vnutri sidliska a nie iba sa prevazat v pohodli a bezpeci auta po hlavnej ceste? Od vstupu protifajciarskeho zakona do platnosti som ani raz nepostrehla, ze by policajti pokutovali fajciarov fajciacich na verejnych priestranstvach, autobusovych a inych zastavkach atd. V tomto prispevku som nastolila mnozstvo otazok a postrehov na zamyslenie a ocakavam vase vyjadrenie na vsetky!!! Kto iny ako MU by sa tymto mal zaoberat? Dufam, ze na tento prispevok mi odpoviete a nie ze ho budete ignorovat, ako je to, zial, vasim zvykom. Chapem, ze je pre vas jednoduchsie napisat otvaracie hodiny IUVENTY a odpovedat iba na taketo jednoduche poziadavky, ako sa zaoberat vaznymi problemami tejto mestskej casti. S pozdravom Lucia
Lucia, 30.3.2005
!Vážená Lucia, odd. daní a poplatkov spolupracuje zo správcami jednotlivých bytových fondov a spolu s nimi riešia aj otázku neplatičov. V zmysle VZN MČ Bratislava - Dúbravka č. 1/2003 o podmienkach držania psov na území MČ podľa § 6 ods. 1 ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi , je ten kto psa vedie, povinný výkaly odstrániť nasledovne: a/ do špeciálnych nádob na psie výkaly, pokiaľ sa tam nachádzajú, prostredníctvom vhodnej pomôcky b/ do nádob na komunálny odpad, košov na uličné smeti, prostredníctvom vhodnej pomôcky Podľa § 2 ods. 7 vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov je aj mikroténové alebo igelitové vrecúško. MČ má rozmiestnených 30 špeciálnych košov na psie výkaly a 327 košov na uličné smeti, čo spolu predstavuje celkom 357 miest kde je možné odkladať psie výkaly.Zriadenie výbehu pre psov v centrálnej časti Dúbravky nepovažujeme za vhodné riešenie z toho dôvodu, že by došlo k neúmernej koncentrácii psov v tejto časti, čo by značne znepríjemnilo život obyvateľom priľahlých bytových objektov a z hľadiska hygieny by dochádzalo k neúmernej koncentrácií psích exkrementov, pričom možno predpokladať, že majitelia okrajových častí by zrejme vzhľadom k vzdialenosti takto vytvorenú plochu nenavštevovali. Ing. Dušan Molnár-odd. ŽP a P OS MsP Dúbravka vo svojej činnosti okrem iných úloh vymedzených zákonom o obecnej polícií, venuje hlavnú pozornosť dodržiavaniu jednotlivých VZN MČ Dúbravka, ktoré splnomocňujú mestskú políciu k výkonu ich kontroly a sankcionovaniu priestupkov za porušovanie ich jednotlivých ustanovení. Medzi tieto patria aj VZN MČ Dúbravka o čistote a poriadku a o podmienkach chovu psov. O výsledkoch práce, dosiahnutých na uvedených úsekoch OS MsP Dúbravka mesačne informuje MČ Dúbravka formou spracovanej situačnej správy za uplynulý mesiac, kde sú zároveň uvedené aj počty zistených priestupkov zďaleka nezodpovedá počtu spáchaných priestupkov na danom úseku, avšak možnosti OS MsP Dúbravka sú obmedzené početnými stavmi príslušníkov okrskovej stanice, ktoré neumožňujú obsadiť MČ Dúbravka viac ako jednou hliadkou v nepretržitom režime výkonu služby ďalších mestských častí štvrtého brat. obvodu. Jedna dvojčlenná hliadka, ktorá zabezpečuje MČ Dúbravka v určitých časových úsekoch musí vykonávať služobné zákroky aj v iných MČ na základe oznamov občanov, v ktorých nie je velená žiadna hliadka. Vzhľadom k rozlohe katastrálneho územia MČ Dúbravka môže vznikať oprávnený dojem, že uliciach MČ Dúbravka a vo vnútroblokoch sídlisk nie je vidieť toľko hliadok MsP, ako by si to situácia vyžadovala. Daný stav okrsková stanica nemôže ovplyvniť, nakoľko početné stavy príslušníkov OS MsP Dúbravka sú stanovované rozhodnutím zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. Od 1. 4. 2004 vošiel do platnosti Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorý zároveň zrušil zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Uvedený zákon v § 7 ods. 1 písmena a/ zakazuje fajčiť okrem iného aj v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupišť. V § 9 uvedeného zákona sú uvedené subjekty oprávnene kontrolovať dodržiavanie zákona. Medzi týmito subjektami oprávnenými vykonávať kontrolu sa nenachádza policajný zbor, ani mestská, či obecná polícia. Mgr. Vladimír Stanko - veliteľ MsP
?Kedy bol prosaím vás otvorený nový kostol , ten pri Dome Kultúry
domino123, 30.3.2005
!Kostol Ducha svätého - pri Dome kultúry bol otvorený 26.10.2002. S pozdravom Ing.M.Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia
?Chcel by som požiadať zodpovedných pracovníkov MÚ Dúbravka o rozmiestnenie tabúľ informujúcich majiteľov psov, že je nezákonné v ChKO - Devínska Kobyla mať v lese pusteného psa bez vodidla. Psy tam opakovane obťažujú špostovcov a turistov, obmedzujú ľudí v slobodnom pohybe, špinia im odev, spôsobujú škrabance a pády, strašia a ohrozujú zver, pričom ich majitelia reagujú na sťažnosti agresívnymi verbálnymi útokmi na ľudí, a nezamedzujú obťažovaniu psami. Tabule žiadam v záujme bezpečnosti obyvateľov Dúbravky a návštevníkov lesa umiestniť pri vstupoch do lesa a v lese pri jednotlivých turistických rázcestiach. Tiež navrhujem povolenie odstrelu psov neuviazaných na vodidle na danom území pre poľovníkov a mestrkú políciu. Ďakujem
Lukáš Erdziak, 28.3.2005
!CHKO Devínska Kobyla nie je v správe MČ Bratislava - Dúbravka a z toho dôvodu nie je v našej kompetencii a ani možnosti umiestňovať príkazové tabule v predmetnej lokalite.V tejto veci Vám doporučujeme obrátit sa na Štátne lesy SR, ktoré sú kompetentné vtejto veci konať. Ing.D.Monár
?Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo sa v Dúbravke budú rušiť niektoré MŠ. Ďakujem
Lucia,27.3.2005, 27.3.2005
!Dobrý deň, v Dúbravke sa v roku 2005 nebudú rušiť žiadne MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský.
?Dobrý deň. Čo keby sa zvýšili poplatky za psov natoľko, aby sa z nich dali vytvoriť pracovné miesta pre upratovačov psích exkrementov, ktorí by opravdu pravidelne (min. 2x do týždňa) čistili nielen "vybrané" lokality. Keď už sú psíčkari natoľko lenivý po svojich miláčikoch upratovať, tak nech alespoň za to niekomu zaplatia. Spoliehať sa na mestskú políciu, že bude kontrolovať psíčkárov, je opravdu naivné. Uvedomte si jednu vec a to, že keď je na jednej ulici napr. 20 psov a každý z nich sa min. 1x denne vyprázdni, tak je to za týždeň min. 140 exkrementov (na jednej ulici!!!!) Príďte sa pozrieť na Kpt. Rašu, aby ste vedeli, o čom hovorím. Ďakujem
M.K., 24.3.2005
!V súčasnosti s vytvorením takýchto pracovných príležitostí neuvažujeme nakoľko v predchádzejúcich rokoch sme využívali nezamestnaných na upratovacie práce spojené so zeleňou pričom efekt z týchto prác bol minimálny. Ing. D. Molnár
?Dobrý deň,chcela som sa opýtať či je to pravda že MŠ budú všetky otvorené počas prázdnin. Ak áno, nieje to zbytočné, veď ich naplnenosť je velmi malá.Ďakujem
Viera, 22.3.2005
!Dobry den, pocas skolskych prazdnin su skolky otvorene len 24.3 a 29.3.Nie je to zbytocne, naplnenost je dostatocna.Skolskych prazdnin je v roku 2005 63 dni a uzavretie skoliek v plnom rozzsahu skolskych prazdin by rodicom sposobilo nemale problemy. S pozdravom, Dr.Milan Trstensky.
?Neviem komu patrí les nad Dúbravkou, ale zdá sa mi že výrub stromov tu dosahuje nebývalé rozmery, a to aj vzhľadom na to, že popadaných stromov je na Slovensku dosť.
v.b., 22.3.2005
!Dobrý deň, predmetné lesy spravujú Štátne lesy SR. Ing. Dušan Molnár, Odd. ŽP a P
?Dobrý deň, Prosím o odpoveď na otázku, či neuvažujete s osadením spomaľovačov rýchlosti na Pekníkovej ulici. Ide o to, že od doby, keď sa sprevádzkoval Športový areál na Pekníkovej ulici zvýšila sa koncentrácia rodičov s deťmi, ktorí cez Pekníkovu ulicu vstupujú do areálu. Na druhej strane sa však výrazne zvýšil počet motorových vozidiel prechádzajúcich po Pekníkovej ulici(a čoraz častejšie aj v protismere), najmä po otvorení British school na ZŠ Pekníkova. Sám som tiež motorista, ale mám aj dve malé deti, a som za osadenie spomaľovačov. Je len otázka času kedy sa stane nejaká tragédia, pretože niektorí vodiči jazdia ako šialenci. S pozdravom Ing. Miloš Smolák.
Miloš Smolák, 20.3.2005
!Mestská časť Bratislava - Dúbravka uvažuje s umiestnením niekoľkých somaľovacích prahov v našej mestskej časti. Počet ako aj miesto určí na aprílovom zasadnutí Komisia dopravy MZ m.č. Bratislava - Dúbravka. Do do tohto zoznamu odporu-číme zaradiť aj Pekníkovu ulicu. Po určení umiest-nenia spomaťovacích prahov, Oddelenie územného rozvoja, výstavby a dopravy Miestneho úradu m.č. Bratislava - Dúbravka požiada o vyjadrenie sa Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV. Po ich schválení a pridelení finačných prostriedkov na ich zriadenie, vyššie uvedené oddelenie zabez-pečí ich realizáciu. 21.3.2005 Ing. Valtera
?Je mozne spravit prechod z dlazobnych kociek (pripadne panelovych) cez elektrickovu trat cez ulicu M.S. Trnavskeho na urovni zastavky Damborskeho? Je tu samozrejme podchod, napriek tomu vsak vacina ludi aj tak chodi krizom cez hlavnu 4 prudovu cestu a po zime (aj pocas dazdov) sa plocha okolo elektrickovych kolajisk meni na velke bahnisko. Vopred dakujem za odpoved.
Juraj Macek, 17.3.2005
!Danú problematiku rieši v spolupráci Dopravný podnik mesta Bratislavy,Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV a Magistrát mesta Bratislavy,najmä v súvislosti s riešením prechodu pre zdravotne ťažko postihnutých. 18.3.2005 Ing. Gál
?Dobrý deň, chcela by som sa spýtať dokedy budú psie exkrementy znečisťovať chodníky v Dúbravke.Myslím si , že mestská polícia by mala začať kontrolovať a pokutovať nečistotných majiteľov psov.
Siváková, 16.3.2005
!Dobrý deň, Mestská časť Bratislava - Dúbravka zabezpečuje odstraňovanie psích exkrementov v celkovom finančnom objeme 500 000,- Sk za túto čiastku sú čistené vybrané lokality a je osadených 30 košov so sáčkami na psie exkrementy. Majitelia psov sú povinní psie exkrementy odstrániť k čomu im slúžia aj ostatné odpadkové koše a dodržiavanie tejto povinnosti je plne v kompetencii MSP, ktorá môže udeliť aj finančnú pokutu. Ing. Dušan Molnár, odd. ŽP a P
?Dobrý deň dozvedel som sa, že je pri MÚ vytvorená komisia na zostavenie registra na obnovenie evidencie pozemkov podľa zákona 180/1995. Je niekde zverejnené zloženie komisie? Prípadne mohli by ste zloženie komisie napísať? Ďakujem vopred za ochotu.
N.Zombor, 15.3.2005
!Správa katastra pre hl.mesto SR Bratislavu,pracovisko Bratislava IV zriadilo podľa § 4 ods. 1 zák.č. 180/1995 Z.z. komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre kat.úz. Dúbravka v tomto zložení: predseda: Ing. Jarmila Kurillová/zástupca hl.m.SR Bratislavy členovia: Ing. Martin Šimončík /zástupca správy katastra/ Ing. Irena Holbusová/zástupca Obvodného pozemkového úradu/ Ing.Pavol Sadloň / zástupca organizácie lesného hosp./ Ing. Alena Suchá/ zástupca Slovenského pozemkového fondu/ JUDr.Alena Turčanová /zástupca Mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Ján Sandntner / zástupca vlastníkov,nájmcov a držiteľov pozekov v k.ú. Dúbravka. S pozdravom Turčanová
?Chcela by som upozornit kompetentnych, ze na konci Bagarovej ulice je umiestnena znacka "Daj prednost v jazde", ktora je velmi zle umiestnena, pretoze je daleko od kraja cesty a su pred nou postavene kontajneri, cize ju moc nevidiet. Chodim tade kazdy den a uz asi pat krat do mna narazili, pretoze ja idem zo slepej ulicky - z Benovskeho a ta je v tomto pripade hlavna. S pozdravom Iva
Iva, 11.3.2005
!Pri vybudovaní komunikácie III. triedy spojnice ulíc J.Alexyho - Beňovského boli umiestnené dopravné značky podľa projektovej dokumentácie, ktorú schválil aj Okresný dopravný inšpektorát Bratislava IV. Pri obhliadke na tvári miesta bolo zistené, že dopravná značka C1 - Daj prednosť v jazde je na konci Bagarovej ulice správne umiestnená a dobre viditeľná. Je nám nepochopiteľné, ako mohli vodiči toľko-krát do Vás naraziť, pretože pri vjazde a výjazde z Bagarovej ulice musí každý vodič motorového vozidla, pre malú šírku vozovky, takmer zastaviť. V prípade nedania prednosti v jazde, je za nehodu zodpovedný vodič a mieru previnenia musí posúdiť dopravná polícia. Ak sa Vám na tomto mieste stala nehoda už päť-krát, môžeme Vám iba odporučiť, aby ste sa snaži-li predvídať, to znamená, že vodič pricházajúci z vedľajšej cesty Vám nemusí dať prednosť. 18.3.2005 Ing. Valtera
?Bolo by možné všetky oznamy ktoré sú uverejnené na vývesnej tabuli pri MÚ Dúbravka sprístupniť aj na internete? Uznáte, že nie každý chodí okolo tej tabule, je to zle čitateľné a počasie tiež vždy nie je priaznivé. Navrhujem aby sa na iternetovej stránke vyvesovali aj stavebné povolenia. Občania sa majú k nim právo vyjadriť a dostane sa k nim tak viacej ľudí.Okrem toho stavebný úrad spadá pod MÚ Dúbravka. S pozdravom N.Z.
N.Z., 2.3.2005
!Vážený pán NZ.! Aj našou snahou je postupne sprístupňovať všetky oznamy a informácie na našej internetovej stránke. Žiaľ, v súčasnosti nie sme ešte tak personálne a technicky vybavený, aby to bolo možné okamžite. V rámci správy informačného systému na MÚ máme dvoch pracovníkov, ktorý majú na starosti sieť PC s takmer 80-timi pracovníkmi. Iba pred nedávnom sme sprevádzkovali na MÚ okrem internetu aj intranetovú sieť, a tak ako všetko nové, i tu sa stretávame s tzv. „vychytávaním nedostatkov. “ Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme mohli obyvateľom našej mestskej časti poskytnúť čo najväčšie množstvo informácií, prosíme Vás o trpezlivosť a dúfam, že čoskoro požadované informácie nájdete na našej vebovej stránke. S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia, pod ktorého činnosť je zahrnutá i správa IS na MÚ.
?Chcem vám poďakovať za rýchlu odpoveď ohľadom materských škôl a zároveň by som rada získala informácie, kam umiestniť deti do 3 rokov. Čítala som v Dúbravských novinách, že MŠ budú prijímať len deti od 3 rokov. Zdá sa mi to ako umelé znižovanie stavu zapísaných detí. Obecné jasle sú zrušené, nevzniklo tu nejaké vákuum?
A.Mateašíková, 8.3.2005
!Vážená pani Mateašíková, pre zriaďovateľa je prijímanie detí mladších ako 3 roky veku neefektívne z pohľadu ich vysokej dlhodobej chorobnosti (a z toho vyplývajúcej neprítomnosti), pričom zriaďovateľ musí udržiavať a financovať potrebný plný stav zamestnancov, ktorým však počas výpadku (niekedy takmer celej triedy) nemôže dať žiadnu náhradnú činnosť. Vzniknuté "vákuum" medzi neexistujúcimi jasľami a prijímaním len 3 ročných detí budú možno riešiť súkromné MŠ a okrem toho sa domnievame, že vzhľadom na pripravované zmeny v materskom príspevku sa dá predpokladať zníženie záujmu matiek o umiestnenie mladších detí do MŠ. Je tiež potrebné si uvedomiť, že hľadanie ciest na zefektívnenie činnosti MŠ je zložitý proces, ktorý však môže prechádzať rozličnými zmenami.
?Chcela by som Vas poprosit o informacie o plavani pre verejnost v yuvente. za skoru odpoved Vam vopred DAKUJEM
MARTINKA, 8.3.2005
!Aktuálne informácie o možnosti plávania pre verejnosť, ktoré sa často menia, získate na www.iuventa.sk.
?ďakujem za odpoveď k Centru voľného času spoločnosti Renome. Po Vašom vysvetlení sa natíska otazka, prečo na ešte starom fóre odznelo z Vašej strany, že centrum BUDE pre širokú verejnosť? Dokonca som sa to vtedy nepýtala iba ja ale aj iná pani. Je to škoda, že tí, ktorí udeľovali povolenie na zahájenie činnosti nemysleli na občanov Dúbravky a nestanovili podmienku vstupu verejnosti.
Prokešová, 7.3.2005
!Pani Prokešová, máte pravdu i ja si spomínam, že na „starom Fóre“ odzneli podobné informácie, nepísala som ich ja . Vtedy odpovedali pracovníci z Oddelenia územného rozvoja, výstavby a dopravy MÚ. Bolo by odo mňa nekorektné posudzovať ich vyjadrenia, ale zrejme sa vyjadrovali po stavebnej stránke a vychádzali (domnievam sa ) zo záverov pri kolaudačnom konanií. Rozhodnutie o súhlase k zahájeniu činnosti pripravuje Oddelenie organizačné, pod ktoré spadajú aj referáty podnikateľských aktivít. Každý žiadateľ je najskôr posúdený v Komisii životného prostredia a podnikateľských aktivít MÚ, a po prerokovaní v komisiii , sa rozhodnutie pripraví na našom oddelení a predloží na schválenie pánovi starostovi ako štatutárovi pre mestskú časť. Chápem Vás, že máte záujem o Centrum voľného času a aj mne sa javí toto zariadenie ako stvorené pre širokú verejnosť, je ideálne situované, veľmi pekné, ale mestská časť neinvestovala do tohto zariadenia a nie je ani vlastníkom pozemku. Majitelia ( akciová spoločnosť Renomé ) sú vlastníci - akcionári, takže nemáme právo im určovať podmienky prevádzkovania, pokiaľ neporušujú zákon, ako som už spomínala v predchádzajúcej odpovedi. V podstate sa jedná o prvé zariadenie tohto typu na našom území.Po porade aj s právnym oddelením, nemáme právo klásť im podmienky na prevádzkovanie, pokiaľ oni splnili všetky zákonné požiadavky potrebné pre povolenie k činnosti. Skúste sa telefonicky obrátiť na firmu Renomé tel. 02/6920 3643, 02/6920 3611, možno Vám ich podmienky budú vyhovovať a ak nie, verím, že nájdete i iné vhodné podmienky na športovanie. V súčasnosti poslanci M.č. i pracovníci MÚ vyvíjajú aktivitu pre zrealizovanie revitalizácie parku Družby ( v blízkosti Beňovského ul.), kde by mal byť športový areál pre všetky vekové kategórie. S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?dobry den,chcela by som sa informovat,kde v dubravke sa da navstevovat hodiny aerobiku,kalanetiky...
ida, 7.3.2005
!dobry den, kalanetiku mozete navstevovat v telocvicni na ZS Pri Krizi v pondelok 19,00 - 20,00 vo stvrtok 19,00 - 20,00. Aerobik na Peknikovej v stredu 18,00 - 19,00. Pohybovu vychovu zien na Nejedleho v pondelok 20,00 - 21,00 a vo stvrtok 20,00 - 21,00.
?Dobrý deň.Čítala som v Dúbravských novinách, že niektoré MŠ idú do útlmu čiže sa budú aj znižovať stavy nepedagogických zamestnancov.Prosím Vás už máte riešenie ? Vopred ďakujem.
Viera, 6.3.2005
!Áno, riešenie máme. Konkrétne kroky sú t.č. v rokovaní s príslušnými riaditeľkami zariadení.
?Dobrý deň chcel by som sa spytať ohľadom predaja bytov.Zháňam si jednoizbovy byt.Neviete mi nieco blyžie povedat alebo mi doporucit nejaky byt.Dakujem
masar, 4.3.2005
!Doporučujeme Vám zúčastniť sa na pripravovanej dražbe 1 izb. bytu. Bližšie informácie na www.dubravka.sk
?Pred niekolkymi tyzdnami som sa vam zdoveril s chronickym problemom s mojim susedom, ktory je asi psychicky chory a svojim spravanim terorizuje okolie. Dufal som, ze mi pomozete a poradite, co mame robit. Dockam sa od vas rady alebo aspon odpovede? Viete si vobec predstavit, co je to za zivot s nervakom, ktory cely bozi den hulaka, trieska a skrieka?
Dubravcan, 4.3.2005
!V prípade, ak nás žiadate o pomoc pre konkrétneho suseda,príp. pre seba, je nevyhnutné podať písomný, alebo ústny podnet s uvedením mena a miesta bydliska Vami označenej osoby, prípadne iné kontaktné údaje.
?Ešte sa vraciam k Vašej odpovedi ohľadom zimnej údržby chodníkov. Mohli by ste prosím zverejniť , ktorá firma má na starosti zimnú údržbu ciest a chodníkov v Dúbravke, koľko korún nás to stojí a kto kontroluje čo urobí táto firma? Čo takto nasadiť na tieto práce nezamestnaných? Dávam do pozornosti VZN č. 3/2000 zo dňa 19.12.2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestkej časti Dúbravka a už mi prosím neodpovedajte, že si mám sama zjednávať nápravu u správcu, to patrí do náplne niekoho iného - dokonca berie za to aj plat.
Mária, 3.3.2005
!V Dúbravke sú 3 druhy komunikácií. Miestne komunikácie I. a II. triedy - to sú tie, po ktorých premáva MHD, a tie spravuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy - Oddelenie cestného hospodárstva a práce zmluvne vykonávajú technické služby. Ďalej komunikácie III. a IV. triedy - to sú tie, ktoré boli menovite odovzdané do správy MČ Bratislava - Dúbravka tie spravuje MÚ Bratislava - Dúbravka- Odd. územn. rozvoja, výstavby a dopravy. Práce zmluvne vykonáva fy. FK - CRA z Dúbravky. Existujú však aj komunikácie účelové /prístupové/, ktoré si čistia vlastníci resp. užívatelia týchto komunikácií. MÚ ročne za zimné obdobie vynaloží na zimnú údržbu okolo 4,5 milióna korún. Rozsah práce sa denne kontroluje. Využitie nezamestnaných sa napriek viacerým pokusom nepodarilo - nezamestnaní nemajú záujem manuálne pracovať. Naučiť obyvateľov a správcov plneniu si svojich povinností a poriadku v zmysle VZN o čistote je úlohou Miestnej polície formou dohovárania a regresu. Ing. Jozef Gál
?Reagujem na Vašu odpoveď ohľadom zimnej údržby:To akože keď pôjdem z práce domov od Brestovky alebo od kostola na Alexyho ul. mám si cestou zisťovať komu príľahlé chodníky patria a potom na druhý deň sedieť na telefone a obvolávať ich správcov? To ste nemohli myslieť vážne! To snáď patrí do povinností niekoho iného! Pokiaľ viem chodník na ľavej strane od kostola smerom na Lamač patrí mestskej časti, alebo magistrátu a keď ho viete očistiť na pravej strane, prečo nie aj na ľavej? Keď vystúpim z 35-ky zástavka je ľadová a keď prejdem na druhú stranu môžem si vybrať:pád na ľade, alebo ísť po ceste a ryskovať, že ma zrazí auto. A tak to vyzerá po celej Dúbravke! Vašim cieľom asi nie je ľuďom pomôcť ale odpovedať tak aby viac neotravovali!
Mária, 3.3.2005
!Kedže problematika je zložitejšia,doporučujeme Vám,aby sme si vzájomné postoje vysvetlili osobne v úradných hodinách na odd. rozvoja miestneho úradu
?Prečo je povolené v novom nákupnom stredisku Saratov v celom prízemí fajčiť? Myslím, že je to veľmi nevhodné nakoľko tam sú potraviny, stánok s čajmi, lekáreň. Tieto priestory navštevujú mamičky s detmi. Bolo by vhodne zakázať fajčenie v týchto priestoroch včetne kaviarne, ktorá je tam. Ďakujem.
Javorová Viera, 2.3.2005
!Na otázky súvisiace so zákazom fajčenia a porušovaním zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sme už odpovedali na forume pre občanov 17.1.2005. Pre úplnosť opakujeme. Zrekonštruovaná časť Obchodného centra Saratov je vo vlastníctve akciovej spoločnosti Slovak Investment group, ktorá tieto priestory prenajíma ďalším podnikateľom. Na nich sa vzťahuje dodržiavanie cit. zákona a § 8 v nimi prevádzkovaných obchodných priestoroch. Na nich treba adresovať výhrady voči porušovaniu citovaného zákona., prípadne máte možnosť tieto skutočnosti oznámiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu na telefón 0850111937. S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobrý deň. Chcela by som získať pár informácií o zápise detí do materskej školy a čo, okrem štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu, materské školy v Dúbravke ponúkajú. Ďakujem.
A. Mateašíková, 2.3.2005
!Dobrý deň. Zápis v materských školách prebieha počas mesiaca marec. Niektoré MŠ si určili aj "centrálny" deň zápisu (MŠ Švantnerova 21.3.), ale bez ohľadu na túto skutočnosť máte možnosť zápisu počas celého mesiaca. Pre školský rok 2005/2006 sa zápis do prvých tried vykonáva na MŠ Sekurisova, Damborského, Švantnerova, Cabanova a Pri kríži. Ostatné MŠ v našej mestskej časti nebudú pre celkovo nízky počet detí prvé triedy otvárať. Ponuka aktivít MŠ v oblasti záujmovej činnosti detí je veľmi široká. Podľa záujmu rodičov sa ponúka vo všetkých MŠ výuka jazyka anglického a ďalej: MŠ Cabanova: krúžky výtvarný, tanečný, hra na flautu. MŠ spolupracuje s PFUK - katedrou logopédie a s VÚDPaP - tréning fonematického, uvedomovania. Deti využívajú saunu, ktorá je priamo v MŠ. MŠ Damborského: krúžky tanečný, origami, dramatický, šikovných rúk, práce na počítači (program Baltík), vydávanie vlastného časopisu Predškoláčik, kurz korčuľovania. MŠ Pri kríži: práca s deťmi v rámci celoročných projektov - Škola hudby, Farbička môj kamarát, Zdravá škola, Svet pre všetkých. V rámci projektu Škola dokorán je rozvinutá tradícia tvorivých dielní spolu s rodičmi. MŠ je fakultnou MŠ pre Pedagogickú a sociálnu akadémiu na Bullovej ul. MŠ Sekurisova: krúžky výtvarný, hudobný, hry na flautu, práca s deťmi v rámci projektu Tvorivá dramatika, zvýšená pozornosť na enviromentálnu výchovu v kombinácii so zdravým životným štýlom.Vydávanie vlastného časopisu "Drotárik". MŠ Švantnerova: kurz plavecký, korčuľovania, v rámci spolupráce s rodičmi rozličné cvičenia rodičov a detí, športové a iné súťaže. Pravidelná Detská olympiáda. Dôraz na výchovu k národnému povedomiu. Využívanie stimulačného programu pre predškolákov, výrobná spolupráca so ZŠ Sokolíkova a školskou psychologičkou. Všetky MŠ na základe záujmu rodičov poriadajú Školy v prírode.
?aha, takže cenzúra. To sa mám na Vás obrátiť písomne v zmysle zákona č. 211/2000 aby ste mi odpovedali, alebo načo tu máte toto fórum občanov? Je to naozaj vrchol, keď mi nedokážete odpovedať na jednu otázku, ktorú som podala už asi tri krát v priebehu asi troch mesiacov. Pre prípad, že by ste mi naozaj mienili odpovedať, iba pripomínam, že išlo o stavbu športového centra.
Prokesova, 28.2.2005
!Pani Prokešová! Naozaj ma mrzí, že sa moje odpovede k Vám nedostali . Škoda, že nemám na Vás telefonický kontakt, už dávno by som Vám zatelefonovala. Samozrejme, na to máme fórum pre občanov, aby sme na Vaše otázky mohli čo najskôr odpovedať práve prostredníctvom fóra, a aj keď to znie neuvereiteľne, vždy keď som odpovedala na Vaše otázky, zapracoval škriatok a tzv. nám „spadol server“ a niekoľko otázok sa nám nenávratne stratilo vrátane našich odpovedí. Teraz k Vašej otázke. Centrum volného času na Agátovej ul. je vo vlastníctve akciovej spoločnosti Renomé, povolenie k zahájeniu činnosti Mestskou časťou bolo tejto spoločnosti udelené 18.12.2004. Keďže sa jedná o akcionárov vlastníkov, záleží od nich ako budú svoje vlastníctvo využívať a propagovať, samozrejme v medziach zákona resp. i našich Všeobecne záväzných nariadení vydaných našou mestskou časťou. Na základe i Vašich podnetov som telefonicky a aj písomne oslovila jedného z konateľov tejto spoločnosti , aby sa vyjadrili. Zatiaľ som písomnú odpoveď nedostala. V rámci telefonického rozhovoru ma konateľ tejto spoločnosti PaedDr. Pčolinský informoval, že svoje zariadenie prevádzkujú na klubovej báze, to znamená, že nie sú otvorení pre širokú verejnosť. Naše otázky predostrie svojim spoločníkom a písomne sa vyjadria vo vzťahu k verejnosti. Pokiaľ takéto informácie obdržíme uverejníme ich v rámci fóra pre občanov. Prepáčte za našu oneskorenú odpoveď, s pozdravom M.M.Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ(tel. 02/64463050)
?Krasny den, chcela by som sa spytat na moznost darovania (vacsie množstvo) hraciek pre detsky domov pripadne skolku v tejto mestskej casti. Na koho by sa dalo obrátiť?? Dakujem za odpoved.
Mgr. Slavomíra Salajová, 23.2.2005
!Vážená pani Salajová, ďakujeme za Vašu ponuku a zo strany oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva odporúčame obrátiť sa na Materské centrum MACKO – KC Ožvoldíkova č. 12 v Bratislave, pani Šimovcová, tel. 0903 275 779, alebo Detské súkromné zariadenie na Fedákovej ul.č.1, pani Turnerová, tel. 02/ 64 46 34 97. Odporúčanie pre materské a základné školy a školské zariadenia Vám poskytne referát školstva na tel.č.02/ 64 53 04 87. V prípade Vášho záujmu o zariadenia sociálnych služieb pre deti, ktoré sa nachádzajú v iných mestských častiach Bratislavy sa môžete obrátiť na Magistrát hl.m.SR Bratislavy, alebo na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
S pozdravom

Naše ďalšie odporúčanie v prípade Vášho záujmu o darovanie hračiek pre potreby v MČ Bratislava – Dúbravka je Špeciálna základná škola a Praktická škola pre telesne postihnutých DSS pre deti Rosa na Dúbravskej ceste 1, 844 12 Bratislava, tel./fax: 02/ 54 77 36 01 Materské školy v MČ Dúbravka: MŠ Bazovského 6, tel. 02/ 64 361 703 MŠ Cabanova 44, tel. 02/ 64 363 341 MŠ Damborského 3, tel. 02/ 64 365 968 MŠ Galbavého 5, tel. 02/ 64 364 961 MŠ Ožvoldíkova 15, tel. 02/ 64 366 900 MŠ Pekníkova 4, tel. 02/ 64 367 127 MŠ Pri kríži 2, tel. 02/ 64 365 103 MŠ Sekurisova 10, tel. 02/ 64 366 468 MŠ Švantnerova 1, tel. 02/ 64 364 540 MŠ Ušiakova 1, tel. 02/ 64 366 948
Ďakujeme
?Prosím Vás pekne, chcela by som vedieť podľa akej smernice sa rozpočítava dodávka tepla ku konečnému odberateľovi. Jedná sa mi o to, že náš správca dodávku tepla v byte rozrátava na počet osôb a nie na m2. Zatiaľ merače tepla v byte nemáme.
Eva Kollariková, 28.2.2005
!Dobrý deň Na Vašu otázku Vám odpovie p. Ing. Pistovčák - Správa bytového a energetického fondu kontaktujte ho na tel. č. 643 667 82
?Dozvieme sa konečne pravdu, ako je to s výstavbou bytov na Alexyho ulici? Prečo neodpovedáte na každú - aj nepríjemnú otázku? Za skorú odpoveď ďakujem.
Mária, 25.2.2005, 25.2.2005
!MČ Bratislava - Dúbravka, zastúpena Ing. Petrom Polákom, starostom MČ nevydala kladné stanovisko k navrhovanej výstavbe bytových domov na Alexyho ulici a starosta MČ Bratislava - Dúbravka neudelil primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy súhlas s predajom pozemkov na Alexyho ulici pre výstavbu týchto bytových domov.
?Už viackrát som Vás upozorňovala na nedostatočnú zimnú údržbu v Dúbravke, zvlášť v okolí ulíc Bazovského, Červeňákovej, Valachovej a pod. Chodníky sú zľadovatené, starší obyvatelia nemôžu vychádzať z domu bez rizika úrazu. Mám pocit, že mestská polícia si neplní svoje povinnosti tak ako nám to prezentujete v DT, pretože ich vidím takmer denne v tejto lokalite sa prevážať na aute, ale pritom im nevadí, že chodníky sú neočistené od snehu, parkujú na nich autá, zásobovacie autá napr. do Duny chodia cez trávník a pod. Dočkáme sa nápravy?
Mária,25.2.2005, 25.2.2005
!Váš podnet sme dňa 1.3.2005 postúpili mestskej polícii,ktorá voči spoločenstvám vlastníkov bytov resp. ich správcom, ktorí sú zodpovední za čistenie predmetných chodníkov vyvodí patričné opatrenia. Doporučujeme Vám,aby ste sa v budúcnosti obrátili priamo na spoločenstvo alebo správcu nehnutelnosti ku ktorej prilahlý chodník patrí a vec sa vyrieši oveľa skôr a bez finančného postihu,ktorý bude hradený z prostriedkov Vaších susedov a možno aj Vaších.
?Dobrý deň. V 02/2005 som zdedil byt po matke, ktorá zomrela v 2004. Som 5 rokov oslobodený od platenia dane z bytu, alebo musím podať daňové priznanie? Ďakujem.
Sládeček, 24.2.2005
!Od 1.11.2004 nadobudol účinnosť zákon č. 582/2005 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle tohto zákona už nie je možné uplatniť si oslobodenie. V zmysle ust. § 18 ods. 3 fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Podľa údajov, ktoré uvádzate budete daňové priznanie podávať až v roku 2006 (do 31.1.2006). Ing. V. Kocourková
?Dobry den, chcela by som sa informovat kde v Dubravke je funkcna kniznica pre verejnost. Za skoru odpoved dakujem.
Denisa, 24.2.2005, 24.2.2005
!V Dúbravke je k dispozícii miestna knižnica zriadená mestskou časťou na Sekurisovej ul. č. 12
?Dobry den, zaujimalo by ma ake obchody a sluzby budu este v prazdnych priestoroch Saratova ??? Je to velmi pekne zrekonstuovany obchodny dom. Dalej by som sa chcela opytat, ake obchody budu v domcekoch pod DK Dubravka?? Dakujem
Jana, 24.2.2005
!Rekonštrukciu a dostavbu OD Saratov na Saratovskej ul. zrealizovala akciová spoločnosť Slovak Investmen Group,kedže sa jedná o akcionárov - vlastníkov, nájomné zmluvy s prípadnými uchádzačmi o prenájom priestorov, ako aj ich výber uskutočňuje táto spoločnosť. Mestká časť sa vyjadruje k podnikateľským zámerom ako aj k zahájeniu činnosti konkrétnych uchádzačov o prenájom priestorov. Jedna z nových prevádzok v tomto OD je predaj nábytku - interierové štúdio Komandor. V súčasnosti na Miestnom úrade neevidujeme žiadnych nových uchádzačov o udelenie súhlasu k podnikateľskému zámeru resp. k zahájeniu činnosti v týchto priestoroch. V prípade Vášho záujmu o nových žiadateľoch, môžete sa informovať u akciovej spoločnosti Slovak IG na tel.02/52921285 Obdobne je to i v prípade vlastníkov v objektoch na Trhovej ul. (domčeky pod DK D). Tieto objekty vlastní niekoľko majiteľov, z nových prevádzkovateľov sú to Papierníctvo a Reštaurácia Pohoda.Nové žiadosti neevidujeme. S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia a referátov podnikateľských aktivít MÚ
?prosim vas, chcela by som sa opytat ci je pivnica chapana pri podavani dan.priznania ako nebytovy priestor v obytnom dome. a ci sa na nu vztahuje teda rocna sadzba 20 sk/m2 . dakujem
tocikova katarina, 23.2.2005
!Podlahová plocha pivnice sa počíta do celkovej podlahovej plochy bytu, čiže sa zdaňuje ročnou sadzbou 10 Sk/m2. Ing.V.Kocourková
?Zaujímalo by ma, či sa v najbližšej budúcnosti bude realizovať výstavba nového autosalónu, servisu a lakovne na ohradených priestoroch vedľa Domu kultúry Dúbravka, nakoľko som sa dozvedela,že by sa tam práve takáto stavba mala realizovať. Ďakujem. Odpoveď žiadam zaslať na stanekova@valusek.sk. S pozdravom Staněková - 23.2.2005
Staněková Zuzana, 23.2.2005
!Na ohradenom pozemku, v blízkosti panelových domov, ani na ostatnej ploche pri Dome kultúry, sa nepripravuje výstavba nového autosalónu ani autoservisu.
?Bývam na Fedákovej ulici a už dlhodobo som si nenašla v schránke /ani mimo nej/ Dúbravské noviny /cca 3 mesiace/. Zmenilo sa niečo ohľadne doručovania ? Ďakujem.
Viera, 22.2.2005, 22.2.2005
!Doručovanie naďalej zabezpečuje firma Surema. My sme ju o probléme informovali, odporúčame prípadne zavolať na číslo 4463 4028 (p. Šmotlák) a upresniť, o ktorý bytový dom, prípadne vchod ide. Ľubo Navrátil šéfred. DN
?Dobry den, pri Fontane na Ozvoldikovej je zdemolovany kontajner na psie vykaly, chybaju aj nahradne papierove vrecuska. Je to tak uz par tyzdnov. Prosim zabezpecte napravu. Chcem sa spytat, kedy sa podobnych kontajnerov dockaju aj obyvatelia - psickari Cabanovej, Tranovskeho atd., nakolko sa v nasom okoli nic podobne nenachadza. Dakujem.
Hana, 21.2.2005
!Ďakujeme za upozornenie a dodávateľskú firmu upozorníme na daný problém za účelom skorej nápravy.Počet košov na psie exkrementy je limitovaný rozpočtom mestskej časti v súčasnosti sa na území MČ nachádza 30 takýchto košov pričom MČ zabezpečuje odstraňovanie psích exkrementov aj pomocou vysávania vo vybraných lokalitách pričom objem vynaložených prostriedkov predstavuje ročne čiastku 500 000,- Sk. Vašu požiadavku o umiestnenie košov vo Vami uvádzaných lokalitách budeme evidovať a v prípade uvolnenia ďalších finančných prostriedkov na túto činnosť zabezpečíme osadenie. Ing. Dušan Molnár Odd. ŽP a P.
?Chcel som sa informovať či je to pravda, že budú stáť dva obchodné domy Billa. A ak áno aký to ma význam radšej by tam mohol biť nejaký iný OD. Ďakujem.
Anton z Dubravky, 20.2.2005
!Firma Billa Reality Slovensko, spol. s r.o., pripravuje výstavbu supermarketu na Saratovskej ulici, na pozemku ohradenom vlnitým oceľovým oplotením, kde sa v súčasnosti likviduje stavba bývalej vývarovne jedál. O tom, či si spoločnosť Billa ponechá aj jej terajšie priestory v obchodnom dome Saratov nemáme informácie. Na pozemku, kde obyčajne bývajú kolotoče, pripravuje výstavbu supermarketu spoločnosť Lidl a v susedstve Domu kultúry, v rámci polyfunkčného komplexu, pripravuje výstavbu supermarketu firma Coop Jednota.
?Chcela by som sa opytat, ci sa v Dubravke organizuje plavanie matiek s detmi, mam na mysli dojcata vo veku 5 a viac mesiacov. Dakujem.
B Lubyova, 19.2.2005
!O plávaní kojencov organizovanom v Dúbravke nevieme. Ak máte záujem o takúto aktivitu informácie získate na Email:bratislava@alva.sk.
?Vsimol som si, ze sa zacala likvidacia zabudnuteho staveniska pri skole na Dolinskeho ul. Zaujimalo by ma, k comu mal povodne rozostavany objekt sluzit. Vsimol som si, ze sa nepodoba ani na skolku, ani na skolu.(neviem sa k tomu nikde dopatrat.) Dakujem.
Miroslav, 18.2.2005
!Rozostavaná stavba železobetónového skeletu bola začatá v roku 1980 a zastavená v roku 1983. Dvojpodlažný objekt mal slúžiť ako detská športová hala, s doplnkovými menšími priestormi na voľnočasové aktivity, a nevyhnutným sociálnym zázemím.
?Poslať Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2000 § 5 z 19.12.2000, ak nie je novelizované, v tom prípade aktuálne VZN. Ďakujeme
regashp@slovanet.sk, 18.2.2005
!Všeobecne záväzné nariadenia našej M.č. sú uvedené na našej adrese www.dubravka.sk, v časti dokumenty, VZN. Všeobecne záväzným nariadením č.1/2003 o podmienkach držania psov stratilo platnosť ustanovenie § 5 - Povinnosť pri dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, ods.1/, písm. n/ a o/, a odst.2 platného VZN č. 3/2000 z 19.12.2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách mestskej časti.S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Dobry den Chcel by som sa spytat ci neviete, preco o 1:45 rano uz druhu noc zvonia zvony na kostole pri DK Dubravka. A aj napriek tomuto faktu kostol dost zneprijemnuje zivot zvonenim, ale toto je uz ozaj privela. Dakujem.
Lubo, 18.2.2005
!Vážený pán Lubo, viem si predstaviť, že zvonenie po polnoci nebolo príjemné. Informovala som sa na RK farskom úrade čo sa stalo ? Dostala som odpoveď, že žiaľ občas aj technika zlyhá. Zvonenie je nastavené elektronicky, a v tom čase v noci, znenazdania bol výpadok elektrickej energie, za čo samozrejme nikto nemôže a nedá sa to ani predvídať. A tak, keď opäť zapli prúd nastavenie hodín bolo posunuté a preto zvony zneli kedy nemali. Kým bola porucha odstránená a hodiny preprogramované asi prešli dva dni. V prípade, že sa chcete dozvedieť ďalšie podrobnosti môžete sa informovať priamo na dúbravskej fare. Kontaktné informácie sú uvedené aj na našej internetovej stránke www.dubravka .sk v časti informácie, pozvánky, kde sú uvedené kontakty na RK farský úrad, č.t. 02/64361085, E-mail : rkfudubravka@stonline.sk S pozdravom Ing. M.M. Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Kupil som v Dubravke chatu so zahradou v minulom roku. Podla vymery k dani z nehnutelnosti na predchadzajuceho majitela v minulom roku, bola uvedena v oddiely pozemkov vymera samotnej zahrady bez vymey zastavnej plochy /chatky/ a v oddiely stavieb len vymera chaty. Neviem ci to je spravne. Podla terajsieho stavu by sa mali pozemky a zhata priznat nasledovne: 1. k dani z pozemkov - vlastne dva pozemky, a to: 1.1. vymera zahrady 1.2. vymera zastavanej plochy 2. k dani zo stavieb : vymera podlahovych ploch Ak sa mylim, prosim dajte mi vediet. Dakujem
Martin, 17.2.2005
!V zmysle ust. § 6 ods.2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. Ing. V.Kocourková
?c.1. V roku 2000 som nadobudol byt /novostavba/ a v r.2001 som podal prvy krat danove priznanie k dani z nehnutelnosti s narokom na oslobodenie. Na terajsom tlacive figuruje polozka vymera podlahovych ploch nebytoveho priestoru. Do tejto polozky patri aj vlastna pivnica? Alebo sa berie ako sucast vymery bytu spolu? Predpokladam, ze sa aj na nu vztahuje oslobodenie. c.2. Co sa tyka spolocnych priestorov v bytovom dome, je mi znamy len udaj o podiele. Avsak nemam udaj o celkovej vymere. Tento udaj mozem zistit aj u Vas? Taktiez aj k vymere resp. podielu na pozemku pod bytovym domom?
Mário, 17.2.2005
!Ak ste sa stali vlastníkom bytu v roku 2000 a uplatnili ste si oslobodenia od platenia dane (01.01.2001) na rok 2005 nemusíte podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, pokiaľ nevlastníte žiadnu inú nehnuteľnosť podliehajúcu dani z nehnuteľností. Podlahovou plochou bytu sa rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu (pivnica) bez plochy lodžií a balkónov. Od 1.1.2005 spločné časti a spoločné zariadenia nepodliehajú dani.Takisto ani pozemok, ktorý sa nachádza pod domom nepodlieha dani z pozemkov. Ing. V.Kocourková
?Prajem dobrý deň. Vklad katastrálneho úradu k prevodu bytu bol povolený v apríli 2000, t. j. v apríli 2005 uplynie 5 rokov, počas ktorých bol byt oslobodený od dane z nehnuteľnosti. Prosím o odpoveď, či som povinná podať danové priznanie za rok 2005.Ďakujem.
Janka, 16.2.2005
!Oslobodenie od dane z bytov sa začína počítať od nasledujúceho roka po nadobudnutí vlastníctva bytu.Čiže, keď ste mali vklad v katasti v roku 2000, oslobodenie od dane z bytov sa začína počítať od 01.01.2001. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2005 nie ste povinná podať, pokiaľ nevlastníte žiadnu inú nehnuteľnosť, ktorá podlieha dani. Ing. V.Kocourková
?chcel by som sa spytat na zoznam zakladnych skol vo vasej mestsej casti, ak by sa dalo, mohli by ste mi ho poslat na branislav@post.com ? dakujem velmi pekne
Branislav Svec, 13.2.2005
!Dobry den, V nasej mestskej casti sú nasledovne ZS: Sokolikova, Benovskeho, Bilikova, Pri Krizi. s pozdravom, Dr. Milan Trstensky.
?Dobry den, v marci 2004 som nadobudla byt (povoleny vklad do katastra). Musim do konca februata podat danove priznanie za rok 2004 alebo to ma urobit povodny vlastnik ? Dakujem za odpoved.
Silvia, 13.2.2005
!Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Vzhľadom na tú skutočnosť, že ste sa stali vlastníkom nehnuteľností v roku 2004, musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2005,do 28. februára 2005. Ing.V.Kocourková
?Pred domom na Fedakovej 10 nam pravdepodobne po zime v roku 2003/2004 vymrzla vyse 20 rocna jarabina. V koho kompetencii je jej odstranenie ako aj vysadenie nejakej nahrady? Dakujem.
Stefan Varga, Fedakova 10, stefan.varga@orangemail.sk, 10.2.2005
!Predmetné parcely nie sú v správe MČ Bratislava - Dúbravka a z tohoto dôvodu Váš podnet odstúpime vlastníkovi a správcovi zelene tj.Hl.m. SR Bratislava. Ing. Dušan Molnár Odd. ŽP a P
?Na Cabanovej 28-30 na chodníku oproti kontajnerom (pri lavičke, kolmo na škôlku) visia až na zem nalomené konáre z vykriveného stromu . Cesta po chodníku na tomto úseku je nielenže nemožná, ale vrcholne nebezpečná. Každú chvíľu sa môžu konáre odlomiť úplne a niekoho „prizabiť“. Žiadam týmto o urýchlenú nápravu. Ďalej ma zaujíma, aká inštitúcia (a či vôbec nejaká) sa stará o zeleň v Dúbravke. Za pružné odstránenie problému a odpoveď vopred ďakujem.
Lucia, 10.2.2005
!Ďakujem za upozornenie predmetný orez uskutočníme v čo najkratšom termíne. O zeleň v MČ Dúbravka sa stará na zverených parcelách MČ Bratislava - Dúbravka oddelenie Životného prostredia a poľnohospodárstva. A na parcelách, ktoré neboli zverené do správy MČ Bratislava - Dúbravka sa o zeleň stará Hl. m. SR Bratislava. Ing. Dušan Molnár Odd. ŽP a P.
?V roku 2004 som po prvýkrát podávala daňové priznanie k dani z nehnuteľností - daň z bytu v osobnom vlastníctve nadobudnutom v roku 1997. Musím podať priznanie aj v tonmto roku, aj keď sa nič nezmenilo? Ďakujem. Monika
Monika, 8.2.2005
!Vzhľadom na Vašu otázku, kotá nie je úplná, bolo by potrebné, keby ste sa ohlásili, buď telefonicky alebo osobne. Nie je mi jasné prečo ste podávali daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2004, keď ste byt do osobného vlastníctva nadobudli v roku 1997. V zmysle ust. § 104 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie do 28.2.2005 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti. Ing.V.Kocourková
?Kedy bude nasledujúca dražba bytov v Dubravke? A ako sa na ňu možem prihlasiť?
Michal, 3.2.2005
!Nasledujúca dražba sa uskutoční 17.3.2005 o 10,00 hod. v Kultúrnom stredisku na Ožvoldíkovej ul. Bližšie informácie sú uvedené na internetovej stránke www.dubravka.sk
?Dobrý deň prajem! V 11/2004 som podal návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti. Musím podať daňové priznanie za r. 2004, alebo to musí urobiť ešte pôvodný vlastník? Za odpoveď vopred ďakujem !
erik, 8.2.2005
!Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení, nie návrhom na vklad. Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa nepriehliada. Ing. V.Kocourková
?Vazene damy, vazeni pani, dovolujem si Vas poziadat o oznamenie cisla uctu, na ktory je mozne poukazat dan z nehnutelnosti FO, variabilny symbol, konstantny symbol. Dakujem.
j@, 7.2.2005
!Číslo účtu, ako aj ostatné náležitosti potrebné na uhradenie dane z nehnuteľností nájdete v platobnom výmere, ktorý budeme daňovníkom dane z nehnuteľností zasielať. Ing. V.Kocourková
?Chcela by som poďakovať kolektívu MŠ Ušiakovej 1 za výbornú starostlivosť o deti ako aj o zdravé a pestré jedlo čo tam prippravujú pre naše deti.Len by som chcela sa spýtať či by pani učiteľky nemohli viesť niektoré krúžky same, aby sa nemuselo tak veľa platiť. Nemajú všetci na tie krúžky.
rodič dieťaťa z MŠ 6.2.2005, 6.2.2005
!Teší nás uznanie práce kolektívu MŠ na Ušiakovej ulici, ktoré im budeme tlmočiť. Na Vašu otázku vo veci záujmových krúžkov: pedagogickí zamestnanci v materských školách postupujú pri svojej práci podľa programov výchovnej práce, ktoré schvaľuje Ministerstvo školstva. Programy pripúšťajú v rámci záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách so súhlasom rodičov uskutočňovať v MŠ aj záujmové krúžky nad rámec programu. Tieto sú vedené špecialistami, ktorí spĺňajú určené odborné kritériá a keďže sú to obvykle externisti, býva táto krúžková činnosť odplatná. Iná by bola situácia, keby niektorí z pedagogických zamestnanov mali napr. štátnu skúšku z jazyka a tento by vhodnou formou učili deti v priebehu celého dňa počas výchovnej práce. Keďže vzdelanostná úroveň zamestnancov na MŠ ešte nie je na tejto úrovni, organizujú sa jazykové, ale aj iné špecializované krúžky externou formou.
?Na niektorých mietsnych úradoch je možné pri dani z nehnuteľnosti prísť a pokiaľ už danovník v minulosti podával daňové priznanie a nenastala u neho žiadna zmena, tak nemusí pracne vypĺňať daňové priznanie ale mu ho na úrade vytlačia a on ho len podpíše. Je takáto možnosť aj u nás v Dúbravke? Ďakujem.
L. Psotná, 4.2.2005
!Takáto možnosť je aj v Dúbravke. Ing.V.Kocourková
?Byt som nadobudol v roku 2002 formou daru od rodičov som oslobodený od dane z nehnuťeľnosti ?
Hempfinger Imrich, 1.2.2005
!Vzhľadom na to že, ste už druhý vlastník, od dane z nehnuteľností nie ste oslobodený. Na rok 2005 si musíte podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ing. V.Kocourková
?Potrebujem sa dostat k informacii ako postupovat ak sme dostali psika. Kde ho treba prihlasit co k tomu treba. Byvame tu zatial v prenajme a nemame s tym skusenosti. Dakujem.
Lenka, 31.1.2005
!Na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN")Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach. Priznať daň za psa je potrebné na tlačive: Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa a doručiť na Miestny úrad m.č.Dúbravka, Žatevná 2,844 02 Bratislava, daňové oddelenie, kde bude vydaná aj evidenčná známka-číslo psa. Treba priniesť dohodu o prenájme, očkovací preukaz psa a peniaze na zaplatenie dane za psa. Tlačivo je k dispozícii na daňovom oddelení alebo na internetovej stránke www.dubravka.sk ako príloha k VZN č.4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. S pozdravom. M.Löbbová
?V aprili bude 5 rokov odkedy sme nadobudli byt do osobneho vlastnictva. Musime prist podat dan z nehnutelnosti - bytu ? Dakujem
@atlas.sk, 31.1.2005
!Päťročné oslobodenie od dane z bytov sa počíta od nasledujúceho roku po povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Čiže, keď bol vklad v katastri nehnuteľností povolený napr. v roku 2000, oslobodenie sa začína počítať od 01.01.2001. Ing.V.Kocourková
?Dobry den, chcem sa opytat kedy bude odpratany sneh na pristupovej komunikacii na konci Dubravky na Homolovej ulici, hlavne c.domu 8,10,12 smerom na velke parkovisko.Auta nemozu parkovat ani pri ceste. Obcan Dubravky
Obcan Dubravky, 31.1.2005
!Predmetná komunikácia je v súčanosti prejazdná /suchá /. Dočasná neprejazdnosť pri tvorení závejov môže nastať v období,keď mechanizmy pracujú na komunikácii druhého alebo tretieho poradia
?Dobry den,potrebovala by som vediet ci plavaren v Iuvente funguje a kedy sa tam da chodit plavat.Dakujem
Zuzana, 31.1.2005
!Dobry den, plavaren funguje, otvaracie hodiny pre verejnost sa priebezne aktualizuju na internetovej stranke www.juventa.sk.. S pozdravom, dr. Milan Trstensky
?Dobrý deň, potrebovala by som zistiť číslo katastrálneho územia Dúbravky. Môžem tento údaj opísať zo vzoru, ktorý na Vašej stránke máte (t.j. 800 099), je reálny alebo len informatívny? Ďakujem.
Kristína Kovaničová, 29.1.2005
!Číslo katastrálenho územia Dúbravka je 806099. Ing.V.Kocourková
?Dobrý deň. Chcem si overiť, či ešte patrím do kategórie oslobodených od dane z nehnuteľnosti. Zápis nehnuteľnosti do katastra bol 20.6.2000. Daňové priznanie som podala v decembri 2000. Ďakujem.
Poláková, 28.1.2005
!Pokiaľ bol vklad v katastri nehnuteľností povolený v roku 2000, oslobodenie Vám začalo plynúť od 01.01.2001. Tento rok máte ešte byt oslobodený a pokiaľ ste nenadobudli žiadnu inú nehnuteľnosť, alebo nenastali u Vás žiadne zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, nemusíte v tomto roku podávať nové daňové priznanie k dani z nehnauteľností. Ing.V.Kocourková
?Materská škôlka do ktorej chodí moje dieťa je celý deň otvorená - areál aj budova.Myslím si,že je to nebezpečné.Existuje nejaký predpis, ktorým sa musí prevádzkovateľ riadiť?Prosím Vás, poraďte mi.Ďakujem.
Maja, 27.1.2005
!Je na škodu veci, že neuvádzate konkrétnu materskú školu, o ktorú sa jedná. Každá MŠ má schválený vnútorný poriadok, ktorý okrem iného upravuje režim uzatvárania objektu a priľahlého areálu. V prípade, že uvediete konkrétnu MŠ môžeme preveriť uvádzaný stav a vykonať kroky na nápravu. S pozdravom mgr.Eva Vojtová, odd. školstva
?V oznameniach o zacati konania o vyruboch drevin chybaju udaje o terminoch - kedy konanie zacalo, dokedy sa mozno k nemu vyjadrit.
xy, 26.1.2005
!Ďakujeme za upozornenie, konanie začína dňom podania žiadosti. Začiatok konania doplníme a vyjadriť sa možno do pätnástich dní od vyvesenia vo vývesnej tabuli MÚ Bratislava - Dúbravka.
?Na stránkach mestskej časti som nenašiel grafickú mapku s vyznačením volebných obvodov. Nedala by sa publikovať? Ďakujem
ing. Bálint, 26.1.2005
!Vážený pán Ing. Bálint, ďakujeme za podnetný nápad. V najbližšej dobe bude na našej stránke uverejnená mapka jednak celej Dúbravky s jednotlivými ulicami, ktoré bude možné vyhľadať i zväčšiť, ako aj Vami spomínaným vyznačením volebnych obvodov. V súčasnosti je takáto mapka zavesená v budove MÚ na vývesnej tabuli pred vrátnicou. Zoznam ulíc patriacich do jednotlivých volebných obvodov na našej stránke je, v časti samospráva, poslanci.Ing. Mária Magdaléna Danková vedúca Organizačného odd. MÚ
?Prosim Vas je niekde zverejnený vzor ako vyplnit danove priznanie za byt
S.W 26.1.2005, 26.1.2005
!Vzor ako vyplniť daňové priznanie za byt je zverejnený na našej internetovej stránke www.dubravka.sk (informácie pre daňovníkov dane z nehnuteľností). Ing.V.Kocourková
?Je nejaka stranka kde najdem telefonny zoznam Bratislavy
123, 9.1.2005
!Telefonny zoznam je možne najst na http://www.zoznamst.sk/sk/
?Dobrý deň! Mama kúpila do osobného vlastníctva byt v r.2001 na základe zákona o prevode bytov do osobného vlastníctva.Navyše v roku 2003 umrela. Doposiaľ byt nieje notárskym rozhodnutím dedične vysporiadaný.Byt má byt oslobodený od dane 5 rokov teda do 2006. Som jej pozostalý syn. Mám za byt podať daňové priznanie ako zástupca alebo môžem ešte rok počkať? Ďakujem Milan Drgáč
drgac@nmo.sk, 26.1.2005
!Vzhľadom na to, že nepoznám všetky podrobnosti potrebné na to, aby som Vám správne odpovedala, prosím Vás o podrobnejšiu informáciu (napr. či bola mama výlučným vlastníkom bytu), alebo osobnú návštevu. Pokiaľ bola mama výlučným vlastníkom bytu, máte povinnosť do 30 dní oznámiť zmenu skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť. (30 dní odo dňa, keď obdržíte rozhodnutie o dedičstve). Ing.V.Kocourková
?Váž p.Starosta Velmi pekne Vám dakujem za zvýšenie poplatku za Materské školy pre deti zo 100,-SK na 340 za mesiac a taktiež zavedenie poplatku 340,- aj pre deti predškolského veku ktoré boli doteraz od poplatku oslobodené. Takže teraz ste môj mesačný rozpočet zatažili nie o 100,-Sk ale o 680,-SK Ak ste tento rok zvýšili dane o 120% nechápem ešte dokedy nás chcete takto zdierať. Toto je Vaša krestanská podpora rodiny? Jasle sa vo 4.obvode vôbec nenachádzajú tak nechápem, čo s tými peniazmy robíte. Kašlem Vám na autobusovú linku do TESCA. Nevadí, v komunálnych volbách budem vedieť koho nevoliť. S pozdravom Ľuboš Sobota
Luboš Sobota, 25.1.2005
!Vážený pán Sobota, budem stručný: 1/ Zvýšenie poplatku až na 340,- Sk umožnila zmena zákona, ale aj tak poplatky zďaleka nekryjú náklady MŠ a v obecnom rozpočte peňazí niet. Teda buď 340,- Sk alebo žiadne MŠ. 2/Zvýšenie daní /asi za nehnuteľnosť/ na 120% schválili mestskí poslanci u p. primátora. Môžete sa nich obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie. Aj v komunálnych voľbách ich môžete nevoliť. 3/Jasle sa v Dúbravke nachádzajú na Fedákovej 1, hneď vedľa Bytového podniku. Sociálne slabším občanom poskytujeme finančný príspevok do 3000,- Sk/mesiac. Nepamätám sa, že by ste o taký požiadali. 4/ Autobusovú linku sme neurobili do Tesca, ale od Tesca do nemocníc na Kramároch až po onkologický ústav. Prajem Vám, aby ste ju nikdy nepotrebovali. S pozdravom Ing. Peter Polák starosta MČ
?Prosím vás ak sú traja majitelia nehnuteľnosti a dohodnú sa že daň bude platiť len jeden, musia podať daňové priznanie všetci, alebo stačí len jeden. Ak áno tak do kolonky 15 má uviesť celú zastavanú plochu, alebo 1/3.
igor, 25.1.2005
!Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.V takomto prípade stačí podať jedno daňové priznanie a doložiť k nemu dohodu, v ktorej spoluvlastníci určili, aby daňové priznanie za uvedenú nehnuteľnosť podal za všetkých spoluvlastníkov a vystupoval v daňovom konaní jeden spoluvlastník. Do kolonky 15 treba uviesť celú zastavanú plochu. Ing.V.Kocourková
?blíži sa termín podaní daňových priznaní pre daň z nehnuteľností. Moja otázka znie - stránky iných mestských častí(napr. Petržalka)aktuálne informujú svojich obyvateľov o novej úprave a sú k dispozícii tlačivá. Je veľký problém aktualizovať stránku našej mestskej časti tak, aby bola skutočne obyvateľom nápomocná pri riešení aktuálnych problémov? Profil starostu je síce pekná vec, ale koncom januára ľudí zaujíma niečo iné. Internet by mal slúžiť asi predovšetkým rýchlej orientácii a pomoci občanom a iste by sa odbremenili aj zamestnanci miestneho úradu s poskytovaním informácií
malinowska@zubekova.sk, 24.1.2005
!Vzhľadom na tú skutočnosť, že internetová a intranetová stránka Dúbravky je nová a zatiaľ je iba v zábehu, všetky potrebné informácie budú na nej uverejnené už 31.1.2005. Tlačivá sú k dispozícií na internetovej stránke www.finance.gov.sk. Ing.V.Kocourková
?Kedy uverejníte na tejto stránke ročnú sadzbu za m2 bytu? Vo VZN som našiel všeličo, len toto nie...
Július Šereš, 24.1.2005
!Sadzby dane z nehnuteľností platné na rok 2005 sú uverejnené vo Všeobecne záväznom nariadení hl. mesta Bratislavy č. 8/2004 o dani z nehnuteľností(www.bratislava.sk). Na našej internetovej stránke budú uverejnené už tento týždeň. Sadzba dane za byt je 10,- Sk/m2. Ing. V.Kocourková
?Dobry den,chcem sa spytat preco nieje na vasej stranke dostupne tlacivo na dan z bytu.Dakujem.
Juraj Sabo, 21.1.2005
!Potrebné tlačivá k vyplneniu daňového priznania sú uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk. Sadzba dane za byt je 10,- Sk/m2. Ing.V.Kocourková
?Ako je otvoreny danovy urad
Zapletalova, 21.1.2005
!Pokiaľ ste mali na mysli Miestny úrad Mestksej časti Brtislava-Dúbravka, daňové oddelenie, tak od 24.01.2005 máme úradné hodiny upravené takto: Pondelok : 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hod. Utorok : 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 hod. Streda : 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 hod. Štvrtok : 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 hod. Piatok : nestránkový deň Ing. V.Kocourková
?Chcem sa spytat p. Starostu, ci sa nasa Dubravka nezapoji do projektu Slovenskeho futbaloveho zvazu, v ktorom ide o postavenie futbaloveho miniihriska s umelou travou. Naklady urcite nie su take vysoke, aby si to Dubravka nemohla dovolit. A vhdonych lokalit je tu takisto dostatok. (pri poste, na "Peknicke", vedla DK...) Podla mna je urcite lepsie postavit taketo ihrisko ako ten spinavy obchodny dom LIDL. Zamyslite sa prosim!!!!!!!!!
Stary Dubravcan, 21.1.2005
!Vážený pán starý Dúbravčan, pozemky o ktorých hovoríte sú, alebo donedávna boli starých Dúbravčanov alebo hl. mesta. Preto svoju otázku adresujte týmto majiteľom a nie starostovi resp. mestskej časti, ktorá v Dúbravke žiadne pozemky nevlastní a preto nemôže ani stavať ihriská. Ing. Peter Polák starosta m.č.
?Dobry den, mam trochu pripomienky k forme komunikacie cez web. Hlavny problem vidim v nedotiahnuti imformovanosti o aktualnych problemoch. Myslim ze keby ste umietnili hned komplexnu imformaciu ako na dan z nehnutelnosti + s moznostou stiahnut si vsetky nevyhnute dokumenty , usetrili by ste casom obcanov dubravky a urcite aj aspon o nieco odlahcili Vasich zamestnancov. Ako inspiraciu odporucam www.ruzinov.sk. Chapte to prosim ako navrh na zlepsenie do buducnosti. Dakujem.
obcan Dubravky, 21.1.2005
!Všetky potrebné informácie pre daňovníkov budú uverejnené na internetovej stránke Dúbravky 31.1.2005 Ing.V.Kocourková
?Chcela by som sa informať, či je predstaviteľom MČ Dúbravka známe, že na Bazovského ulici, kde sa nachádza "Wonderland"- súkromná materská škola sa už dlhšiu dobu nedá parkovať. Ako je to možné, že niekto zriadi inštitúciu, ktorú využívajú prominenti z celej Bratislavy a okolia a nikoho nezaujíma, že obyvatelia okolitých bytoviek nemajú kde parkovať práve najinkriminovanejšej dobe medzi 15,00-17,00, keď väčšina ľudí chodí z práce?
Zuzana, 20.1.2005, 20.1.2005
!Takmer v celej mestskej časti Bratislava - Dúbravka je už problém so statickou dopravou. Ani lokalita Bazovského ulice nie je výnimkou. V posladnej dobe naša mestská časť , v rámci svojich finačných možnosti a hlavne prírodných danosti, ako je konfigurácia terénu, zelené nezarastené plochy a pod.,zabezpečila vytvorenie nových parkovacích miest. V danej lokalite boli vybudované hromadné garáže, parkovacie miesta z vegetačných tvárníc na zelených plochách, čiastočné a úplné parkovanie na širokom chodníku. Vodičom motorových vozidiel, ktorí dopravujú svoje deti do súkromnej materskej školy, nie je možné zakázať parkovanie na miestach na to príslušných. Mestská časť sa vynasnaží nájsť ďalšie možné vhodné plochy na vytvorenie nových parkovacích miest v okolí Bazovského ulice.
?dobry den, by som sa len chcel spytat, ze na koho sa mozem obratit, ked niekto stoji s autom na parkovisku pred mojim domom a pol hodinu pusta stale do okola z ampliona reklamny text ktory ma vyrusuje pri mojej praci (a je to naozaj nepriemne pocuvat stale to iste do okola). je to legalne takto rusit pokoj v nasej dubravke? konkretne sa jednalo o vykupovacov nabytku a podobnych domacich haraburd. dakujem
vlado, 19.1.2005
!Činnosť podnikateľa, ktorý cez amplión prehráva reklamné texty môže zakladať zodpovednosť za spáchanie priestupku, nakoľko pri danej činnosti môže ísť o porušenie § 5 ods. 1, písm. h /VZN MĆ Dúbravka č. 3/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v MĆ Bratislava - Dúbravka. Uvedené ustanovenie znie: " Udržiavatelia verejného priestranstva /právnické a fyzické osoby/ sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. Nesmú najmä vykonávať činnsť, pri ktorej vzniká pachová látk, škodlivý plyn alebo k obťažovaniu obyvateľov nepriaznivým účinkom hluku a porušeniu nočného kľudu". Príslušníci OS MsP Dúbravka vo svojej činnosti budú zisťovať a riešiť aj takéto porušenia. Mgr. Vladimír Stanko veliteľ MsP
?Dali by sa na stranke zverejnit aj strankove hodiny a adresy ostatnych institucii sidliacich v MC Dubravka (napr. katastralny urad) ?
N., 19.1.2005
!Správa katastra pre hl.m. SR pracovisko BA IV, Gallayova ul.č.11, 841 02 Bratislava, telefón:02/6446 2874 (ústredňa), tel./fax: 02/6446 2871 (sekretariát), E-mail:kuba4@gku.sk, www.katasterportal.sk Podľa informácie z 24.1.2005 sú v súčasnosti stránkové hodiny na Správe katastra : pondelok 8.00-12.00 hod. 13.00-15.00 hod streda 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00hod. piatok 8.00-12.00 hod. Informácie o rôznych inštitúciách a firmách sú uvedené v publikácii : Sprievodca občana a podnikateľa 2004/2005 pre Bratislavu IV, bližšie informácie na E-mail:atlanttis@atlanttis.sk, www.abetinfo.com Ing.M.Magdaléna Danková, vedúca Organizačného odd. MÚ
?Dobry den, chcela by som sa spytat,ci sa na Miestnom urade v Dubravke nachadza aj Urad prace, socialnych veci a rodiny. Ak ano, prosim Vas o telefonne cislo ci mejlovu adresu niektoreho z pracovnikov, najlepsie vsak toho,kto ma na starosti obcanov so zaciatocnym pismenom priezviska Ž. Za skoru odpoved vopred dakujem.
Jana, Trencin, 18.1.2005
! Vážená pani Jana z Trenčína, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa nachádza na Karloveskej ul.č.2 v Bratislave, tel. na požadovaných pracovníkov (z Vašej požiadavky nebolo jasné, o akú pomoc žiadate)sú: Príspevok na dieťa : 02/ 60 29 24 24 pani Hudecová a dávky v hmotnej núdzi: 02/ 60 29 24 06 pani Zelinová.
?A ktory dokument to konkretne je? Ja som tam nasiel iba vzn o daniach z nehnutelnosti na rok 2004, ale uz je rok 2005.
Jozo, 18.1.2005
!Pokiaľ máte na mysli Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2004 o dani z nehnuteľností je uverejnené na internetovej stránke www.bratislava.sk.
Ing. Viera Kocourková
?Nezdá sa Vám, že uvádzané úradné hodiny nia sú adekvátne rozsahu priznaní za nehnuteľnosti. Ľahko si viem predstaviť vystresovaných ľudí stojacich v rade pred 1-2 dverami aj viac hodín, aby mohli odovzdať formuláre Vašim arogantným úradníčkam. Skúšal som volať telefonicky o informáciu, zdvihli telefón, položili,aby nezvonil a nastalo ticho, čakal som 5 minút, potom znechutene zložil, neviem koľko ma táto "informácia" stála...
Martin Kováč, 17.1.2005
!Od 24.1.2005 budú úradné hodiny na našom úrade každý deň okrem piatku. Podateľňa na miestnom úrade prijíma daňové priznania každý deň a takisto každý deň sa vydávajú tlačivá na podanie daňového priznania.Zatiaľ sme vybavili pomerne veľké množstvo daňovníkov, ale ani jeden nestál pred dverami hodinu. Podávanie daňových priznaní prebieha bez problémov. Pokiaľ ste telefonovali v stánkový deň, pravdepodobne úradníčka vybavovala stránku, ktorá prišla osobne a nie je možné aj telefonovať a zároveň vybavovať. Ing. Viera Kocourková
?Neda sa aj u nas v Dubraveke pri vypisovani danoveho priznania k dani z nehnutelnosti(bytov) urobit to co funguje napr. v Stupave alebo Bernolakove, ze sa vyplni iba prva strana a pokial sa od minuleho roka nic nezmenilo tak sa prida cestne prehlasenie, ze sa nic nezmenilo...
Tatiana Minarikova, 17.1.2005
!Od 24.1.2005 bude možné aj na miestnom úrade v Mestskej časti Bratislava-Dúbravke vytlačiť daňové priznanie pre daňovníka, ktorý si ho iba podpíše a odovzdá. Ing. Viera Kocourková
?Uz po niekolky krat. Preco sa v Saratove fajci?
Nefajciar, 17.1.2005
! V Zákone č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 7, g, zákaz fajčenia okrem iného je uvedené : zakazuje sa fajčiť vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií ... V § 8 sú uvedené povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb: „Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba sú povinné a) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu, b/ zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona“ Ďalej v § 9 Kontrola je uvedené kto je oprávnený kontrolou dodržiavania tohto zákona. Na prvom mieste je uvedená Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Prievozská 32, Bratislava, zvýhodnené telef.číslo: 0850111937 Po uvedení týchto faktov chcem poznamenať, že chápem Vaše rozhorčenie za porušovanie citovaného zákona o ochrane nefajčiarov. Zrekonštruovaná časť Obchodného centra Saratov je vo vlastníctve akciovej spoločnosti Slovak Investment group, ktorá tieto priestory prenajíma ďalším podnikateľom. Na týchto podnikateľov, prenajímateľov i prenájomcov sa vzťahuje dodržiavanie cit. zákona a § 8 v nimi prevádzkovaných obchodných priestoroch . Uvedené firmy budú upozornené na bezodkladné dodržiavanie tohto zákona a ich porušovanie oznámime Slovenskej obchodnej inšpekcii . Túto možnosť, oznámiť to SOI, má každý občan. Ing. M.Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?Prečo ešte nemá mestská časť Dúbravka zverejnenú plnohodnotnú informáciu o nových daňových priznaniach k dani z nehnuteľností v roku 2005 podľa nového zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach? Pomôcka pre vyplnenie nových tlačív by určite pomohla občanom Dúbravky, ale zjednodušila by aj prácu Vašim zamestnancom na daňovom odbore. Ako vzor odporúčam webovú stránku MČ Bratislava Ružinov.
Dana Zálešáková, 17.1.2005
!Pre občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorí osobne prídu na úrad sú pomôcky na vyplnenie daňových priznaní umiestnené na nástenke. S vyplňovaním daňových priznaní majú problém predovšetkým starší občania, ktorí častokrát nemajú prístup na internet. Každému kto má problém vypísať daňové priznania pomôžu pracovníčky oddelenia. Od 24.1.2005 už budeme daňovníkom daňové priznania tlačiť priamo z počítača. Ing. Viera Kocourková
?Ako to bude s daňami za nehnuteľnosti. Existuje VZN ? Bude Miestny úrad posielať výmer tak ako doteraz ? Počul som, že vraj je nutné podávať znovu nové daňové priznanie, prosím o info ako to vlastne je. Ďakujem.
Martin Koštial, 14.1.2005
!Od 01.01.2005 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2004 z 29.novemra 2004 o dani z nehnuteľností.VZN je zverejnené na internetovej stránke www.bratislava.sk. V zmysle ust.§ 104 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovník dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 28.februára 2005 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti.Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2005. Ing. Kocourková
?Som spoluvlastníkom záhrady so záhradným domčekom v Tavarikovej kolonii na základe dedičského rozhodnutia. V minulosti ( cca pred 5 rokmi ) som podal daňové priznanie a každý rok platím daň vyrubenú mestskou časťou. Moja otázka znie : Od januára 2005 platí nový zákon o komunálnych daniach. Musím opat vyplniť tlačivo -daňové priznanie a predložiť ho mestskej časti, ked ho už máte založené a nič sa mi nezmenilo ?
Miroslav Budaj, 12.1.2005
!Od 1. novembra 2004 je v platnosti zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle ust. § 104 citovaného zákona daňovník dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 28. februára 2005, okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti. Vzhľadom na tú skutočnosť, že nepatríte do skupiny daňovníkov, ktorým oslobodenie alebo úľavy zostávajú v platnosti, ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, aj napriek tomu, že nenastali žiadne zmeny. Ing. Viera Kocourková
?Dobrý deň, mal by som zopár otázok v súvislosti s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (v zmysle §14 ods. 1 Vyhlášky MŠaV SR č. 353/1994 v znení neskorších predpisov): 1. dôvod zvýšenia príspevku zo 100,- Sk na 340,- Sk od 1 12.2004, 2. prečo miestny úrad začal s vyberaním zvýšeného príspevku už od decembra a nie od januára 3. prečo MÚ využil možnosti Vyhlášky, týkajúce sa výšky príspevku, na maximálnu možnú mieru (vo vyhláške je určený interval od 50,- Sk do 340,- Sk) 4. prečo do vyberania poplatku zahrnul aj deti, ktoré v tomto roku začínajú so školskou dochádzkou (do 1.12.2004 sa od týchto detí tento príspevok nevyberal). Za odpovede vopred ďakujem a prajem pekný deň.
Ing. Martin Podlipa, 10.1.2005
!1, K zvýšeniu poplatku nás prinútil nedostatok financií pridelených zo štátneho rozpočtu pre financovanie prevádzky MŠ. 2,S vyberaním poplatku už v decembri sme začali čisto z ekonomických dôvodov. 3,Odpoveď je zhodná s odpoveďou v bode 1. 4,Vyhláška č.540/2004 Z.z. ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č.353/1994 Z.z.o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č.81/1997 Z.z. nariaďuje zriaďovateľovi vyberať poplatok od všetkých detí navštevujúcich predškolské zariadenia. S pozdravom, Dr. Milan Trstenský
?Nemyslite, ze by bolo vhodne na vas web napisat nieco o daniach z nehnutelnosti? Myslim, ze je to teraz dost aktualna tema!
Michal, 8.1.2005
!Súhlasím s Vami v plnej miere. O daniach z nehnuteľností nájdete všetky informácie (príslušné VZN) na stránke www.dubravka.sk medzi Dokumentmi - VZN Ľubo Navrátil
?Dobry den, chcel by som sa len opytat ci by sa nedalo nieco spravit s tymi vagabundmi v parku na Bagarovej ul. Mne nevadi ze sa tam opijaju a fetuju nech si nicia zdravie ak sa im chce, ale to ze sa po parku prehanaju o 22.00 asi 40 km/h v bielom VW Polo a to este bez svetiel je vrchol..Bola tam uplna tma a keby tam bolo dieta tak by si ho bez svetiel vobec nevsimol.Potom si pustia nahlas hudbu a ich program je bud rozsypat kontajnery po parku zapalit kontajner na psie exkrementy alebo podpalit lavicku..Nedalo by sa s tym nieco urobit, teda ak je to vo vasich silach.... dakujem
Lubomir S., 7.1.2005
!Príslušníci OS MsP Dúbravka pri výkone služby v MĆ Dúbravka plnia úlohy na úseku kontroly dodržiavania ustanovení priestupkového zákona, VZN MĆ Dúbravka a hl. mesta SR Bratislavy, ako aj vybraných ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Z Vášho podnetu nie je zrejmé či ide o pravidelný alebo ojedinelý prípad. Doposiaľ neboli zistené prípady takéhoto charakteru,na ktoré upozorňujete vo svojom dotaze. Napriek tomu bolo prijaté opatrenie na zintenzívnenie kontrolnej činnosti hliadok MsP v parku na Bagarovej ulici v kritickom čase okolo 22.00 hod. pričom táto činnosť bola zahrnutá do trvalých úloh hliadok MsP. Porušenie týchto ustanovení budeme riešiť blokovým konaním, alebo inými zákonnými postupmi. Zároveň by sme uvítali pomoc pisateľa sťažnosti i ostatných obyvateľov bývajúcich v okolí tohto parku pri potieraní uvedených prípadov, zavolaním na bezplatnú telefónnu linku MsP 159 alebo na operačné pracovisko Okrskovej stanice MsP Dúbravka na tefónne č. 645 343 51 . S pozdravom Mgr. Vladimír Stanko veliteľ MsP
?Dozvela som sa, ze na mieste Pedagogickej a Socialnej akademie na Bullovej ulici bol udajne v 50 rokoch blazinec.Ci je to pravda alebo nie???
Michaela, 5.1.2005
!Nemáme k dispozícii informáciu o tom, že na Bullovej by mohlo byť Vami spomínané psychiatrické zariadenie. Ľubo Navrátil
?Kedy poskytnete obyvateľom Dúbravky informácie upravujúce v tejto mestskej časti dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona č.582/2004 Z.z., ktorý platí od 1.1.2005 (výklad kto daňové priznanie musí podávať a kto nie, tlačivá, sadzby, kde podať, prípadne úradné hodiny...)Myslím, že to už dávno malo byť zverejnené na Vaše webovskej stránke vzhľadom na počet daňovníkov v tejto mestskej časti Bratislavy!
Horváthová, 5.1.2005
!Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2005 Od 1. januára 2005 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2004 z 29.novembra 2004 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 zo 16.decembra 2004, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2004 o dani z nehnuteľností. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zdaňovacom období roku 2005. Správca dane, ktorým je hlavné mesto SR vo všeobecne záväznom nariadení ustanovil sadzbu dane z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov. Základné informácie o dani z nehnuteľností boli uverejnené v Dúbravských novinách v decembri a taktiež aj Dúbravská televízia vysiela informácie potrebné pre daňovníkov dane z nehnuteľností. V zdaňovacom roku 2005 musia podať nové daňové priznanie všetci vlastníci nehnuteľností (fyzické, právnické osoby, štátne organizácie, školy, cirkev ... bez ohľadu na to, či sú zriadené na podnikanie, alebo nie) aj keď daňové priznanie podávali v predchádzajúcich rokoch. Výnimku tvoria len tí daňovníci, ktorí vlastnia výlučne hnuteľnosť oslobodenú od dane podľa skorších predpisov (ak má daňovník aj iné nehnuteľností, na ktoré sa táto výnimka z dôvodu oslobodenia nevzťahuje, podáva nové daňové priznanie). Daňové priznanie je potrebné podať do 28. februára 2005. Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú uverejnené na internetovej stránke ministerstva financií www.finance.gov.sk. Osobne si môžete vyzdvihnúť tlačivá na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej č. 2. Úradné hodiny v mesiaci január sú Pondelok – 8.00-18.00 hod., streda 8.00 – 16.00 hod., štvrtok 13.00 – 16.00 hod. Sadzby dane z nehnuteľností, ako aj všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR o dani z nehnuteľností sú uverejnené na internetovej stránke www.bratislava.sk. Vyplnené tlačivo môžete zaslať poštou na adresu: Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka, odd. daní a poplatkov, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu na Žatevnej ulici 2. V prípade ak máte nejaké nejasností alebo dotazy môžete prísť osobne na odd. daní a poplatkov miestneho úradu na Žatevnej 2. S pozdravom Ing. Viera Kocourková
?V blizkosti skoly na Batkovej ulici vyrastol pravdepodobne obytny dom. Kde by bolo mozne ziskat informacie o tychto bytoch, pripadne o inych novostavbach v Dubravke. Kontakt na prevadzkovatela.
Renata Guothova, 5.1.2005
!Staviteľom je NHS Garáže.
?Dobry den.Rada by som sa informovala na akej ulici ma sidlo sukromna zakladna skola HARMONIA.DAKUJEM.
Natalia Sleziakova, 4.1.2005
!Dobrý deň. Je to: Batkova 2, v budove bývalej základnej školy. S pozdravom dr. Milan Trstenský
?Dnes som si pozeral stranku www. bratislava.sk a zly heraldicky znak, na ktory vo svojom prispevku v tomto fóre upozornil dňa 31.5.2004 Dr. V. Strmenský je stale tam. Trochu viac aktivity by v roku 2005 nezaskodilo. Vdaka. Jan Mlynek
Jan Mlýnek, 1.1.2005
!Na starý znak Dúbravky som v novembri upozornil Magistrát mesta Bratislavy. Bolo mi oznámené, že znak vymenia. Dávno predtým som nový znak v elektronickej podobe poslal magistrátu. Neviem, prečo sa znaky nevymenili, ale nie je v našej moci to urýchliť. Ľubo Navrátil
?Dobrý deň. Dňa 26.5.2004 som Vám položil otázku ohladne kontajnerových stojísk. Vo Vasej odpovedi pisete, ze "... riešenie kontajnerových stojísk z hľadiska možnosti uzatvorenia je v súčasnosti v plnej kompetencii spávcov bytového fondu ...". To si nemyslim, pretože kontajnerové stojiská nie sú vlastníctvom bytových domov. V druhej časti odpovede píšete, že "...Váš podnet odstúpime Magistrátu hl.m. SR Bratislava, ktorý je 100% akcionárom spoločnosti OLO a.s. ...". Co Vám odpovedali? Dakujem. Jan Mlýnek
Jan Mlýnek, 1.1.2005
!Váž.pán Mlýnek, Váš prvý podnet zo dňa 26.5.04 - ako návrh na rie- šenie zastrešenia, oplotenia a uzamykania kontaj- nerového stojiska, konzultovalo osobne odd.ŽPaP MÚ na Magistráte hl.m.SR, pričom ich vyjadrenie bolo v tom zmysle, že hl.mesto neuvažuje s jednot- ným /napr. i Vami navrhnutým/ riešením zastrešova- nia, oplocovania, resp. i uzamykania kontajnero- vých stojísk, a to už i z dôvodu, že KS sú po stránke majetkovo-právnej "zariadením verejného priestranstva mestskej časti, prislúchajúcim k predmetnému bytovému fondu" v ktorých by mali stáť zmluvné kontajnery OLO a.s. na domový odpad. V zmysle uvedených skutočností Vám musíme potvrdiť naše pôvodné stanovisko z 3l.5.04. Poznamenávame, že aj Vami spomínané stojisko na Drobného ul. bolo oblúkom zastrešené,oplotené s uzamykaním, SVB a správcom predmetného bytového fondu. S pozdravom
?Chcela by som poprosiť, aby sa na web-stránke zväčšilo písmo. Všetci nemáme až taký dobrý zrak... Za pochopenie ďakujem...
Dekanová, 20.12.2004
!Veľkosť písma si môžete nastaviť v Internet exploreri cez menu Zobraziť->Veľkosť písma textu, ak používate iný prehliadač, je potrebné urobiť nastavenie podľa prehliadača (napr. v Opere to je View->Zoom)
?Nico o Dubravke - o jej historii by sa urcite zislo!!!!!
A., 19.12.2004
!V súčasnosti pripravujeme vydanie publikácie o Dúbravke aj s históriou. Na novej intrenetovej stránke v krátkom čase vytvoríme tlačidlo História, kde spomínané informácie budú. V súčasnosti ich nájdete na našej "starej" stránke www.dubravka.sk/old.html
?Kedy sa zmienite vo Vašich novinách o F.Tavarikovi po ktorom e pomenovan Tavarikova Kolonia
A.Tavarikova, 10.12.2004
!V pravidelnej rubrike Po kom sú pomenované naše ulice publikujeme životopisy významných osobností. Autorkou cyklu je K. Slyšková, ktorá spracúva jednotlivé osobnosti podľa dostupnosti zdrojov (text a foto). Predpokladám, že v budúcom roku bude uverejnený medailón aj o F. Tavaríkovi. Mgr. Ľ. Navrátil šéfred. DN
?Preco sa v novom Saratove fajci? Je to uzavreta budova a je tam smrad. Co na to zakon o ochrane nefajciarov?
Nefajciar, 15.12.2004
!Odpoveď k otázke je uvedená k dátumu 26.1.2005
?nevie mi niekto poradit otvaracie hodiny stadiona zimneho dakujem
sportovec, 12.12.2004
!Otváracie hodiny pre verejnosť na Zimnom štadióne na Harmincovej ul.v Bratislave sú: Ut: 16.00 - 17.30 So: 16.00 - 17.30 18.30 - 20.00 Ne: 15.00 - 16.30 17.30 - 19.00 S pozdravom, Mgr. Mária Némethová, referát obchodu a podnikateľských aktivít
?Informujte ma, pls, či je správna správa, že dňa 14.12.2004 bude verejne prístupné zasadnutie mestského zastupiteľstva, o ktorej hodine, v ktorých priestoroch a s akým programom. Táto informácia by mala byť i na oficiálnom webe, považujem ju za dôležitú pre občanov Dúbravky. Vďaka
Ing. Čunderlík, 10.12.2004
!Jedným zo základných práv obyvateľov je okrem iného, zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach mestskej časti (obce) a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach Miestneho (obecného) zastupiteľstva. V zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb., § 12 bod 4, „rokovanie obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.“ To, že rokovanie miestneho zastupiteľstva je zásadne verejné, je zakotvené i v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 26, bod. 8. Návrh programu rokovania miestneho zastupiteľstva sa oznamuje a zverejňuje na úradných (vývesných tabuliach, v našej M.č. ich je päť, napr. jedna je pred Miestnym úradom) aspoň tri dni pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva. V našom prípade termíny zasadnutí ako aj program rokovania miestneho zastupiteľstva zverejňujeme i na našej internetovej stránke, pokiaľ nezapracuje nejaký „škriatok“ a nepokazí sa niečo na serwery. Taktiež uznesenia z miestneho zastupiteľstva zverejňujeme na našej internetovej stránke. Najbližšie zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 8.2.2005 v KC Fontána na Ožvoldíkovej ul. pravdepodobne od 9.00 hod. (presný čas sa upresní týždeň pred zasadnutím a bude zverejnený v oznámení) Ing. M.Magdaléna Danková, vedúca Organizačného oddelenia MÚ
?zaujimalo by ma ci moze odkupit garaz do os.vlastnictva dlhorocny najomca, ktory nie je drzitelom vodicskeho preukazu.
peter jankovic, 8.12.2004
!Pokial nie su porusene podmienky vyplyvajuce z najomnej zmluvy a najom stale trva, v zmysle zakona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov č.182/1993 Z.z. v zneni noviel ma najomca garaze na prednostný prevod do vlastnictva.
?Je zimny stadion v DU otvoreny aj pre verejnost a kedy? Dakujem, pekny den
Kovacicova, 8.12.2004
!Zimný štadión je otvorený pre verejnosť nasledovne:utorok 16,00 - 17,30 sobota 16,00 - 17,30 a 18,30 - 20,00 nedeľa 15,00 - 16,30 a 17,30 - 19,00 vstupné je 30,-sk. dospelí a 25,-sk deti Príjemné korčuľovanie! S pozdravom, Dr. Milan Trstenský.
?Ako je mozne zvysenie poplatku za MŠ o 250% po zacaati obdobia, ktoreho sa tyka? Bez upozornenia a moznosti sa odhlasit? Nakolko v mesiaci 12/2004 je MŠ zatvorena do 20.12.2004. To je vysledok podpory mladych rodin.
Masarykova A., 5.12.2004
!Zvýšenie poplatku za MŠ sa uskutočnilo v súlade s vyhláškou č.540/2004 Z.z.ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republikyč.353/1994 Z.z.o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č.81/1997 Z.z. Rady škôl jednotlivých školských zariadení toto zvýšenie prejednali v mesiaci november 2004 a mali možnosť sa k tomuto zvýšeniu vyjadriť.Poplatok za MŠ sa v súlade s predmetnou vyhláškou vyberá do 10-teho dňadaného mesiaca. s pozdravom, Dr. Milan Trstenský
?Bude na PEKNICKE klzisko ?
JANA, 4.12.2004
!V prípade priaznivého počasia áno. S pozdravom, Dr.Milan Trstenský.
?Kedy bola oficialne zalozena Dubravka?
Zurive oko, 4.12.2004
!Presný dátum založenia Dúbravky ako obce nie je známy. V okolí Dúbravky bolo však osídlenie už od doby kamennej. Našli sa tu nálezy z doby starých Germánov, Rimanov (Villa Rustica), Slovanov. Prvý záznam o Dúbravke (Kaltenbrunn, Hidegkút) je z roku 1574. Dúbravka sa v apríli roku 1946 stala súčasťou veľkej Bratislavy. (bližšie informácie na www.dubravka/old.html
?Chcel by som sa spýtať pána starostu prečo nevyhlási prázdniny aj ZŠ keď materské školy sú zatvorené od 20.12.2004? Ďakujem za odpoveď Šťasné a veselé sviatky Vám prajem.
martin, 4.12.2004
!Vyhlásenie prázdnin nie je v kompetencii starostu MČ. s pozdravom, Dr. Milan Trstenský

Všetky práva vyhradené. Poslat poštu mu@dubravka.sk
Miestny úrad
Mestskej časti
Bratislava - Dúbravka
Žatevná 2
841 02 Bratislava