2. septembra 2015
Meniny má Linda
DúbravkaInštitúcie a organizácieHasičský zbor

Hasičský zbor v Dúbravke

hasic filipek
Matej Filípek

veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke

filipekmatej@centrum.sk

  • narodený v roku 1980 v Bratislave
  • na MZ dňa 15.5. 2007 bol  vymenovaný do funkcie
  • nie je v spomínanej oblasti nováčikom 12 rokov bol dobrovoľným hasičom v Dúbravke, 3 roky pracoval ako profesionálny hasič a záchranár v Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Bratislavy
  • vzdelanie  má chemického zamerania, tak pracuje v chemickom družstve a tak má skúsenosti so zásahmi pri úniku nafty, škodlivých látok, ako napr. ortuť alebo pri ekologických haváriách
  • s kolegami – hasičmi pravidelne reprezentuje mestskú časť  na súťažiach
  • Vo fyzickej kondícii sa udržiava cvičením, futbalom, behaním či bicyklovaním.

 

hasi%C4%8Dsk%C3%A9ho%20zboru1

Činnosť obeckého dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke

Obecný dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Dúbravka a jeho členovia v tomto roku doposiaľ zasahovali 7-krát: 2 technické zásahy - otváranie bytu na Nejedlého ulici, kde si občan zabuchol kľúče a odstránenie spadnutého stromu dôsledkom silného vetra na Valachovej ulici, ktorý ohrozoval zaparkované vozidlá a bránil občanom vstupu do domu. Za posledné dni sa nám nazbieralo 5 zásahov na požiar, ktoré vznikli 3-krát v trávnatom a krovinatom poraste na Devínskej Kobyle v časti Dúbravskej hlavice. Tie vznikli vo večerných hodinách pravdepodobne úmyselne spôsobené neznámou osobou, nakoľko boli periodicky za sebou v krátkej dobe a približne v rovnakom čase na tom istom mieste a 2 - krát sme boli vyzvaní Operačným strediskom Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy na výpomoc pri likvidácií horiaceho trávnatého porastu v mestskej časti Petržalka a požiaru horiacej slamy na poli v mestskej časti Devínska Nová Ves pri Volkswagene.

Naši členovia vykonávali v letnom období nepretržitú pohotovosť, nakoľko prebiehala žatva a zber krmovín predstavujoval zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vplyvom extrémne suchého a teplého počasia. Okrem toho sme hliadkovali v lesnom teréne katastra m.č. Dúbravka a zamerali sme sa na dodržiavanie zásad pri zakladaní ohňa v prírode a prie¬chodnosť prístupových ciest do lesa a polí a tiež kontrolu vodných zdojov pre prípad vzniku požiaru. Zistené nedostatky boli odstránené na mieste, prípadne boli občania poučení o ochrane pred vznikom požiaru v letnom období. Na požiadanie pracovníkov MÚ - Dúbravka sme počas extrémne suchých teplých dní pravidelne polievali cestné komunikácie vo vnútorných uliciach, dostupných pre hasičskú techniku podľa prideleného zoznamu ulíc.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať starostovi mestskej časti Bratislava - Dúbravka - Ing. Jánovi Sandtnerovi za pridelenie nového hasičského vozidla CAS - 25 S-706, ktoré zabezpečil pre náš hasičský zbor z prostriedkov Civilnej ochrany MV SR a najmä za kladnú spoluprácu na úseku požiarnej ochrany v Dúbravke.V súčastnosti vlastní Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka dve cisternové automobilové striekačky CAS-25 S-706 RTHP s objemom nádrže na vodu 3500 litrov, dopravný automobil Avia DVS-12 A31 s prenosnou motorovou striekačkou PS - 12 R s výkonom 1200 litrov vody/min., prívesnú motorovú striekačku PPS - 12 a reťazovú motorovú pílu. Uvedená hasičská technika je v pohotovosti s kompletnou hasičskou výzbrojou pripravená okamžite zasiahnuť a poskytnúť tak občanom m.č. Dúbravka pomoc pri požiaroch, technických zásahoch a živelných pohromách.

Členovia hasičského zboru sa pravidelne zúčastňujú na technickom výcviku, ale pravidelne reprezentujú zbor aj na hasičských športových súťažiach..Na pohárových súťažiach v Jarovciach sme sa obsadili 6. miesto a v obci Láb sme získali 2. miesto spolu s pohárom.Na Okresnom kole previerky pripravenosti hasičských jednotiek DHZ / OHZ v Devínskej Novej Vsi, kde sa súťažilo v disciplínach ako sú : hasičský útok s vodou, štafeta 8 x 50 m a pretek jednotlivca v behu na 50 m na získanie výkonnostnej triedy, sme sa v konečnom poradí umiestnili na 3. mieste z prítomných 16 družstiev mestských častí Bratislavy a štyria naši členovia získali výkonnostnú triedu III. stupňa a dvaja členovia výkonnostnú triedu II. stupňa, za čo im patrí úprimné poďakovanie, ako aj ostatným členom družstva, ktorí reprezentovali mestskú časť Dúbravka. Na súťaži o "Pohár mestskej časti Devín", kde sme vybojovali pohár za 2. miesto a na súťaži v Rusovciach na prietokovom kanáli sme obsadili 4. miesto. K posledným súťažiam, ktoré sme absolvovali patrí 6. miesto v Lozorne a 4. miesto v požiarnom útoku "O pohár starostky obce Gajary".

Matej Filípek

veliteľ OHZ / DHZ

m.č. Dúbravka

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravský pravodajca

Nový starosta Dúbravky Martin Zaťovič má za sebou sto dní v úrade

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič prevzal úrad po svojom predchodcovi Jánovi Sandtnerovi oficiálne...

Budem prvákom! – pochválilo sa 343 prihlásených do dúbravských ZŠ

Nervozitu rozptýlilo prostredie i atmosféra V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil vo...