2. augusta 2014
Meniny má Gustáv

Novinky mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Pozvánka - verejné zhromaždenie občanov

 Pozvánka - verejné zhromaždenie občanov

  » celý článok

Oznam o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra

 Oznam o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra

  » celý článok

Výberové konanie

 Mestská časť Bratislava - Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava,

v súlade s § 4 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  v ý b e r o v é  k o n a n i e

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Pekníkova 4, 841 02 Bratislava.

  » celý článok
Archív

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravský pravodajca

Informácie z radnice

Podchody dostanú novú tvár Hlavné mesto Bratislava už nie je v rozpočtovom provizóriu. ...

Budem prvákom! – pochválilo sa 343 prihlásených do dúbravských ZŠ

Nervozitu rozptýlilo prostredie i atmosféra V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil vo...