9. októbra 2015
Meniny má Dionýz
DúbravkaŠkolstvo, kultúra a športNoviny mestskej častiDúbravka-novinkyNovinkyViac životného elánu

Viac životného elánu

Nový prednosta MÚ Ing. Ivan Šoltés:

Viac životného elánu

Nový prednosta Miestneho úradu Ing. Ivan Šoltés sa nám zdôveril z toho, čo prezrádzajú prvé dotyky s funkciou, agendou a prostredím?

„Do funkcie som nastúpil s predstavou dobrej a kvalitnej spolupráce - s poslancami MZ, s pracovníkmi MÚ, nevynímajúc súbežnú konštruktívnu a najmä dobrú spoluprácu s pánom Ing. Jánom Sandtnerom, starostom mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Dôraz budem klásť na plnenie úloh z uznesení miestneho zastupiteľstva, ako aj zo schôdzí s vedúcimi oddelení MÚ. Chcem zmeniť systém komunikácie so zamestnancami MÚ na komunikatívnejší a ústretovejší, čo je základom pre vzájomnú spoluprácu pri kvalitnom plnení úloh. Ďalej mi je blízka dôslednosť a presnosť.

V Dúbravke žijem takmer 8 rokov, je to pekná lokalita s príjemnými ľuďmi. Mám dobrý pocit, že kompetentní počnúc starostom, pokračujúc poslancami a nevynímajúc ani vedúcich oddelení MÚ uskutočňujú a realizujú pekné, potrebné a úprimné akcie, ktoré sa v iných mestských častiach v takej miere a ani v takom príjemnom ovzduší hádam ani nerealizujú. Rád nadviažem, podporím a rozviniem tieto aktivity.

Miestny úrad funguje na dobrej úrovni, plní úlohy, chýba mi tu však trochu viac životného elánu medzi spolupracovníkmi, myslím tým viac pracovného a spoločenského bytia. Je tu veľa úloh, ktoré si vyžadujú pohotové rokovanie aj mimo pracovného času. Pravda, sú časovo náročné, ale sú pre občanov, vlastne pre nás, Dúbravčanov. Aktuálne so starostom prehodnocujeme organizačnú štruktúru po stránke odborného zabezpečenia štruktúry, respektíve skvalitnenia odbornosti pracovníkov na jednotlivých postoch aj počet zamestnancov na jednotlivých oddeleniach. Cieľom je zlepšiť kvalitu práce na MÚ.

Postupne s vedúcimi oddelení analyzujem a riešim aktuálne problémy, týkajúce sa najmä sféry školstva, sociálnych vecí a životného prostredia. Okamžite po nástupe som začal operatívne riešiť krízový stav s nedostatkom priestorov v materských školách. Pripravujeme realizáciu stavebných úprav priestorov na Bazovského 4, kde by bola určitá kapacita na umiestnenie detí do MŠ. Hľadáme zároveň ďalšie možnosti. Hoci máme limitovaný rozpočet, usilujeme sa aj o opravy ciest a chodníkov, ďalej o úpravu parkov a zelených plôch, ako aj o celkové skvalitnenie životného prostredia Dúbravky.“

                                        (red.)« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny

Nový starosta Dúbravky Martin Zaťovič má za sebou sto dní v úrade

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič prevzal úrad po svojom predchodcovi Jánovi Sandtnerovi oficiálne...

Budem prvákom! – pochválilo sa 343 prihlásených do dúbravských ZŠ

Nervozitu rozptýlilo prostredie i atmosféra V dňoch 7. - 8. februára sa uskutočnil vo...