19. júla 2018
Meniny má Dušana

Oznámenie o začatí konania o odstránení staavaby a spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

stavba: "Novostavba rekreačnej chaty"

SU-11761/3034/2017/Kr (218 kB)

Dátum vyvesenia: 07.08.2017
Dátum zvesenia: 23.08.2017
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00