26. júna 2019
Meniny má Adriána

Oznámenie o začatí konania o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia líniovej stavaby

stavba: "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú a D2"

SU–4796/3066/2019/Ma (267 kB)

Dátum vyvesenia: 20.03.2019
Dátum zvesenia: 05.04.2019
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00