14. októbra 2019
Meniny má Boris

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

stavba: Rodinný dom a garáž, spevnené plochy, oplotenie a prípojky, na pozemkoch CKN parc. č. 526/1, 524, 515/1 a 516, k.ú. Dúbravka, Bratislava
stavebníci: Ing. Igor Guspan a Ing. Radoslava Guspanová, obaja bytom Vjanského nábr. č. 17/E, 811 02 BA

SU-11024/2451/2019/Fd (252 kB)

Dátum vyvesenia: 12.07.2019
Dátum zvesenia: 29.07.2019
Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00