21. januára 2021
Meniny má Vincent

ROZHODNUTIE - 124840

č.OU-BA-OVBP2-2020/124840/ZAD (5 MB, pdf)

stavba: "stavba na individuálnu rekreáciu“, na pozemkoch CKN parc. č.

1770/1, 1770/2 a 1770/7 k.ú. Dúbravka, Bratislava, so žumpou, vsakovacím objektom a elektrickou NN pripojkou na pozemku CKN parc. č. 1770/1, k.ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 05.11.2020
Dátum zvesenia: 20.11.2020

Dátum zverejnenia: 4. 11. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2020Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00