19. marca 2019
Meniny má Jozef

Bezplatný odvoz elektroodpadu bude 6. apríla 2019

V sobotu 6. apríla 2019 obyvateľom Dúbravky bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

 1. Najneskôr do 3. apríla 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava-Dúbravka:
  • počas úradných hodín na tel. čísle: 02/60101157,
  • non-stop e-mailom na: odpady@dubravka.sk
 2. Nahláste nasledovné údaje:
  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť
 3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk
 4. V deň zberu 6. apríla 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

 • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
 • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
 • Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
 • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme! 

Informácia o bezplatnom odvoze elektroodpadu (1,2 MB)Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00