18. júla 2019
Meniny má Kamila

Informácia o verejnom prerokovaní Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Správa o hodnotení je uverejnená na portáli enviroportal.sk

Informácie a konzultácie je možné smerovať na p. Mgr. Janu Malíkovú z Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP na tel.č. 0961046685 alebo e-mailom: jana.malikova@minv.sk.

Verejnosť môže predkladať stanoviská na adresu:
Okresný úrad Bratislava
Odbor starostlivosti o ŽP
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
e-mailom: jana.malikova@minv.sk

Pripomienky k programovému dokumentu je potrebné zaslať do 31.1.2018 Okresnému úradu Bratislava.

Nahliadnuť do správy programového dokumentu je možné na:
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
Mesto Malacky – Mestský úrad, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky,
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok,
Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec.

Informácia o prerokovaní  (227 kB)
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00