21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Renault Clio BL175AA

V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") Vás upozorňujeme, že si neplníte povinnosti držiteľa vozidla vyplývajúcu pre Vás z§ 63 tohto zákona. Ide o vozidlo:

TOVÁRENSKÁ ZNAČKA: Renault Clio
FARBA: červená
EČV: BL175AA
UMIESTNENÉ NA: Wolkrova 11, Bratislava V

V súlade so zákonom Vás vyzývame, aby ste vozidlo nespôsobilé na premávku, ohrozujúce životné prostredie a narušujúce estetický vzhľad obce do 60 dní od doručenia tejto výzvy odstránili z verejného priestranstva. V prípade, že vozidlo nebude odstránené, mestská časť Bratislava - Petržalka zabezpečí v súlade so zákonom odovzdanie vozidla na určené parkovisko. Upozorňujeme Vás, že iba presunutie vozidla na iné verejné priestranstvo v k.ú. Bratislava - Petržalka sa bude brať ako neuposlúchnutie tejto výzvy na odstránenie vozidla a v tom prípade sa rovnako pristúpi po uplynutí udelenej lehoty k odstráneniu vozidla bez ďalšieho odkladu. Zároveň Vám oznamujeme, že odovzdanie starého vozidla na určené parkovisko si môžete zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti AUTOVRAKOVISKO s.r.o., prípadne inej spoločnosti, oprávnenej na zber a spracovanie starých vozidiel. Prípadné bližšie informácie môžete získať na Miestnom úrade Bratislava - Petržalka, referáte mobility, tel. kontakt: 0947 487 114.
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 16.08.2021Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00