4. októbra 2022
Meniny má František

Výzva na odstránenie vozidla BMW 525, odstaveného na Bagarovej ulici č. 32

Adresát: neznámy

Výzva na odstránenie vozidla BMW 525, odstaveného na Bagarovej ulici č. 32

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil na základe podnetu od obyvateľa dlhodobo odstavené vozidlo zn. BMW 525, zelenočiernej tmavej farby, bez EČV odstavené na komunikácií za bytovým domom Bagarova 32 v Bratislave. Predmetné vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, bez tabuliek s EČV, nemá platné kontroly STK,EK a svojim vzhľadom narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame týmto vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), t.j. k odstráneniu vozidla z miesta na ktorom ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce a to v termíne:
do 60 dní odo dňa upozornenia.

Po tomto termíne bude vozidlo podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zmluvnej spoločnosti odstránené a umiestnené na určené parkovisko spoločnosti:
P + K s.r.o, - Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, prevádzka Cerovská 181, Šenkvice, tel: 0911 289 790, email: p-k@p-k.sk.

Držiteľ tohto vozidla povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením a jeho umiestnením na určenom parkovisku.

Nesplnením povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1500 eur.

Informácia 02/60101157 – referent životného prostredia
Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 11.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00