29. septembra 2022
Meniny má Michal

Výzva na odstránenie vozidla FORD PUMA, EČV: BL 937 IJ - na Drobného ulici č. 23

Adresát:
Valéria Kubalová
Drobného 5
841 01 Bratislava

Vec: Výzva na odstránenie vozidla FORD PUMA, EČV: BL 937 IJ

Miestnemu úradu MČ Bratislava - Dúbravka bol prostredníctvom občana nahlásený podnet na dlhodobo odstavené vozidlo zn. FORD PUMA, šedej farby, EČV: BL 937 IJ, nachádzajúce sa zaparkované na Drobného ulici č. 23 v Bratislave. Predmetné vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, má otvorené bočné dvere, má otvorenú prednú kapotu, boli mu odstránené tabuľky s EČV a nemá platné kontroly STK, EK. Predmetné vozidlo svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce a ohrozuje životné prostredie (foto vozidla tvorí prílohu výzvy).

Držiteľ takéhoto vozidla je povinný vykonať opatrenia uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona o odpadoch Vás vyzývame na vykonanie opatrení uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v lehote do 60 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. V prípade, že v stanovenej lehote nezjednáte nápravu tohto nevyhovujúceho stavu, zabezpečí Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch odstránenie predmetného vozidla z verejného priestranstva a všetky s tým spojené náklady znáša držiteľ/vlastník vozidla.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v zmysle § 115 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla v prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1 500 eur.

Veríme, že naše upozornenie budete brať vážne a v stanovenej lehote vykonáte všetky kroky k naplneniu účelu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia: 11.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 11.08.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00