21. septembra 2021
Meniny má Matúš

Výzva na odstránenie vozidla s EČV: BA618EN, VW Polo

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil na základe podnetu od obyvateľa dlhodobo odstavené vozidlo s EČV: BA618EN VW Polo strieborná metalíza, odstavené na parkovisku pri bytovom dome Landauova 22 v Bratislave. Predmetné vozidlo je otvorené, má rozbité sklo na ľavých predných dverách, vo vozidle zrejme niekto prespáva. Predmetné vozidlo svojím zjavom narúša estetický vzhľad obce (foto vozidla tvorí prílohu výzvy).

Držiteľ takéhoto vozidla je povinný vykonať opatrenia uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona o odpadoch Vás vyzývame na vykonanie opatrení uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v lehote do 60 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. V prípade, že v stanovenej lehote nezjednáte nápravu tohto nevyhovujúceho stavu, zabezpečí Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch odstránenie predmetného vozidla z verejného priestranstva a všetky s tým spojené náklady znáša držiteľ/vlastník vozidla.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v zmysle § 115 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla v prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1 500 eur.

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka nemá kompetencie posudzovať alebo preverovať spôsobilosť vozidiel do cestnej premávky v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veríme, že naše upozornenie budete brať vážne a v stanovenej lehote vykonáte všetky kroky k naplneniu účelu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 13.09.2021Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00