3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Výzva na odstránenie vozidla ŠKODA FELICIA, EČV: BA873AL, odparkované pri Hanulovej 1

Adresát: Neznámy

Výzva na odstránenie vozidla ŠKODA FELICIA, EČV: BA873AL

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil dlhodobo odstavené vozidlo zn. ŠKODA FELICIA, červenej farby, EČV: BA873AL, odparkované v boxe č. 22 na parkovisku pred bytovým domom Hanulova 1 v Bratislave. Vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, je zjavne nepojazdné a nepoužívané, má spustené pneumatiky a zrezaný výfuk. Kontrolám STK a EK skončila platnosť v marci 2020. Predmetné vozidlo svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame týmto vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), t.j. k odstráneniu vozidla z miesta na ktorom ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce a to v termíne:
do 60 dní odo dňa upozornenia.

Po tomto termíne bude vozidlo podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zmluvnej spoločnosti odstránené a umiestnené na určené parkovisko spoločnosti:

AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 2721/11, 900 27 Bernolákovo, tel.: 0902 457 777,
email: autovrakovisko@autovrakovisko.sk 

alebo:

P + K s.r.o, - Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, prevádzka Cerovská 181, Šenkvice, tel: 0911 289 790, email: p-k@p-k.sk.
Držiteľ tohto vozidla povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením a jeho umiestnením na určenom parkovisku.

Nesplnením povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1500 eur.

Informácia 02/60101157 – referent životného prostredia
Dátum zverejnenia: 10.11.2023
Dátum zvesenia: 10.01.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00