4. októbra 2022
Meniny má František

Výzva na odstránenie vozidla ŠKODA OCTAVIA, bez EČV, odstavené na Ožvoldíkovej ulici č. 5

Adresát: neznámy

Vec: Výzva na odstránenie vozidla ŠKODA OCTAVIA, bez EČV, odstavené na Ožvoldíkovej ulici č. 5

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil na základe podnetu od obyvateľa dlhodobo odstavené vozidlo zn. ŠKODA OCTAVIA, striebornej farby, bez EČV, odstavené pred bytovým domom Ožvoldíkova 5 v Bratislave. Predmetné vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené, bez tabuľky s evidenčným číslom, nemá platné kontroly STK,EK a svojim vzhľadom narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame týmto vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), t.j. k odstráneniu vozidla z miesta na ktorom ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce a to v termíne:
do 60 dní odo dňa upozornenia.

Po tomto termíne bude vozidlo podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zmluvnej spoločnosti odstránené a umiestnené na určené parkovisko spoločnosti:
P + K s.r.o, - Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, prevádzka Cerovská 181, Šenkvice,
tel: 0911 289 790, email: p-k@p-k.sk.

Držiteľ takéhoto vozidla je povinný vykonať opatrenia uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona o odpadoch Vás vyzývame na vykonanie opatrení uvedených v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v lehote do 60 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. V prípade, že v stanovenej lehote nezjednáte nápravu tohto nevyhovujúceho stavu, zabezpečí Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka ako povinná osoba podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch odstránenie predmetného vozidla z verejného priestranstva a všetky s tým spojené náklady znáša držiteľ/vlastník vozidla.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v zmysle § 115 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla v prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1 500 eur.

Veríme, že naše upozornenie budete brať vážne a v stanovenej lehote vykonáte všetky kroky k naplneniu účelu tejto výzvy.
Dátum zverejnenia: 06.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00