21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Výzva na odstránenie vozidla zelený VOLKSWAGEN PASSAT bez EČV, odstavené pri Trhová 30

Adresát: neznámy

Výzva na odstránenie vozidla VOLKSWAGEN PASSAT bez EČV, Trhová ul.

Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka zistil na základe podnetu z portálu www.odkazprestarostu.sk dlhodobo odstavené vozidlo zn. VOLKSWAGEN PASSAT, zelenej farby, bez EČV (pôvodné BA438MP) odstavené na parkovisku medzi ulicami Trhová 30 a kpt. J. Rašu v Bratislave. Vozidlo je na uvedenom mieste dlhodobo odstavené už od decembra 2020, nemá platné kontroly STK a EK, je nepoužívané a hrdzavie. Od decembra 2021 nemá tabuľky s EČV. Predmetné vozidlo svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce.

Vyzývame týmto vlastníka/držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), t.j. k odstráneniu vozidla z miesta na ktorom narúša estetický vzhľad obce a to v termíne:

do 60 dní odo dňa upozornenia.

Po tomto termíne bude vozidlo podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch prostredníctvom zmluvnej spoločnosti odstránené a umiestnené na určené parkovisko spoločnosti:

P + K s.r.o, - Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, prevádzka Cerovská 181, Šenkvice, tel: 0911 289 790, email: p-k@p-k.sk.

Držiteľ tohto vozidla povinný následne uhradiť náklady spojené s jeho odstránením a jeho umiestnením na určenom parkovisku.

Nesplnením povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch možno držiteľovi vozidla uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 1500 eur.

Informácia 02/60101157 – referent životného prostredia
Dátum zverejnenia: 27.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00