27. mája 2017
Meniny má Iveta

Výzva VW Golf striebornej farby

Volkswagen Golf striebornej farby odstavený na parkovisku pri bytových domoch na ulici Ľ. Zúbka    9-11 v Bratislave

Dátum vyvesenia: od 3.5.2017 do 2.7.2017

VÝZVA

 

 

            Na základe oznámenia od občana bolo zistené, že motorové vozidlo značky Volkswagen Golf striebornej farby, je odstavené na parkovisku pred bytovými domami  na ulici Ľ. Zúbka 9 - 11 v Bratislave, automobil nemá EVČ, automobil nemá platnú TK a EK a je v zlom technickom v dôsledku čoho poškodzuje a ohrozuje životné prostredie (vozidlo je naklonené na jednu stranu). Predmetné vozidlo svojim zjavom narušuje estetický vzhľad obce (vozidlo je špinavé, celá karoséria vozidla je pokrytá čiernym filmom.).  Držiteľ vozidla je povinný dodržiavať ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

            V zmysle §  67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako správca cesty

 

vyzývame

 

vlastníka/držiteľa tohto opusteného vozidla na jeho odstránenie v termíne do 60 dní od vyvesenia tejto výzvy. Po tomto termíne bude uvedené vozidlo z miestnej komunikácie, parkoviska v zmysle § 67 ods. 3 a 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odstránené na určené parkovisko. Takto vzniknuté náklady je povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch znášať držiteľ predmetného vozidla.

Výzvy na odstránenie vozidiel sú zverejnené na vývesných tabuliach, na dotknutých  motorových vozidlách a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

            Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať pracovníka Referátu životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka tel. číslo 02/ 60 10 11 57.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00