23. februára 2019
Meniny má Roman

Učiteľka v materskej škole

Zamestnávateľ:
mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Pracovná pozícia:
Učiteľka v Materskej škole.

Podmienkou je splnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov:
Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ustanovené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy.

Ďalšie požiadavky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a zákona č.552/2001 Z. z.

Ďalšie požadované vlastnosti:
znalosť práce s počítacom, kreativita, tvorivosť, flexibilita a iniciatíva

Osobnostné predpoklady:
vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť

Nástup:
dohodou

Pracovný pomer:
Trvalý pracovný pomer, plný úväzok.

Nástupný plat:
Od 850 € brutto a príplatky v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej pedagogickej praxe podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - úplné znenie.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: janka.ovcarovicova@dubravka.sk, maria.frtusova@dubravka.sk
Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00