27. apríla 2018
Meniny má Jaroslav

Učiteľka v MŠ

Zamestnávateľ:
mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Pracovná pozícia:
Učiteľka v MŠ

Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov:
Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou určené vyhláškou MŠVVaŠ SR pre materské školy alebo pedagogické vysokoškolské vzdelanie určené vyhláškou MŠVVaŠ SR pre materské školy. Prax minimálne 5 rokov.

Ďalšie požiadavky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a zákona č.552/2001 Z. z.

Ďalšie požadované vlastnosti:
znalosť pc, kreativita, tvorivosť, flexibilita, a iniciatíva.

Osobnostné predpoklady:
vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť.

Nástup:
dohodou

Pracovný pomer:
Na dobu neurčitú

Nástupný plat:
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zákon č. 553/2003 Z. z. - úplné znenie.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk
Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00