23. júla 2017
Meniny má Oľga

Oznam

S účinnosťou od 28.08.2017 bude vymenovaná PaedDr.  Ivana Pavlíková do funkcie riaditeľky Materskej školy, Ušiakova 1, 841 01 Bratislava na základe výsledkov výberového konania zo dňa 21.06.2016 podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrhu Rady školy pri Materskej škole Ušiakova 1, 841 01 Bratislava.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00