29. septembra 2022
Meniny má Michal

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 282/2022 zo dňa 21. 06. 2022 určilo výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026 na plný úväzok.Dátum zverejnenia: 25.07.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.07.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00