17. februára 2019
Meniny má Miloslava

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka:

Jozef Petráš, Bc. Martina Juhásová, Tichomír Handlovský, Adriana Oláhová, Alena Fialová, Peter Kollár, Dana Zácová, Štefan Smutný, Miroslav Hodas, Jana Fialová, Pavel Moncmann, Marián Rendek, Andrea Rosenbergová, Tadeáš, Matiščík, Milan Roháček, Milan Lohnický, Steven Turňa, Jaromír Votava, Zlatica Perz, Wugen Szajkó, Juraj Kostolník, Jaroslav Ďuran, Roman Švihran, PhDr. Róbert Dyda, Dušan Trnka, František Valent, Ladislav Filčík, Tatiana Pašeková, Miroslav Kahaj, Irena Murčinková, Peter Hartl,

že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 6.2. 2019 do 22.2. 2019.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00