23. októbra 2018
Meniny má Alojzia

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Dúbravka:

Dagmar Maas, Vladislav Filčík, Tatiana Pašeková, Magdaléna Baluchová, Alena Fialová, 2x Michal Barna, Anna Čabrunová, Jozef Kuzma, Gabriel Chmelová, Jakub Král,

že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 9. 10. 2018 do 25.10. 2018.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00