23. júna 2018
Meniny má Sidónia

Oznámenie výsledkov verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov „Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka“

Dňa 24.04.2017 porota rokovala v nasledovnom zložení a za účasti:

Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Pavel Gašparovič – predseda poroty
, Ing. arch. Martin Stohl, Ing. arch. Milan Beláček

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jela Plencnerová, Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Andrej Drgoňa, Ing. arch. Vladimír Torda

Náhradník: Ing. Peter Cibulka 
Expert poroty: Ing. arch. Imrich Ehrenberger

Overovateľ súťažných návrhov: Romana Tanglmayerová
Sekretár súťaže: Ing. Marek Kollár

Porota sa uzniesla, že 3. cena nebude udelená a čiastka 2000 EUR bola rozdelená rovnomerne medzi všetkých uchádzačov.

Prehľad hodnotenia jednotlivých návrhov:

Návrh číslo 1. celkom 332 bodov

Návrh číslo 2. celkom 390 bodov

Návrh číslo 3. celkom 571 bodov

Návrh číslo 4. celkom 632 bodov

Návrh číslo 5. celkom 378 bodov


Udelené ceny a odmeny:
1. cena  vo výške  5 000,- €   a odmena 400,- € návrh  „4“ 
           autori:           Mgr. Arch. Miroslav Vrábel, Klariská 330/1, 811 01 Bratislava

2. cena  vo výške  3 000,- €   a odmena 400,- € návrh  „3“
           autori:           Ing. arch Marián ŠULÍK, Hlaváčiková 41, 841 05 Bratislava
                                Ing. arch. Barbora Svatíková, Ľuda Zúbka 4, 841 01 Bratislava

Odmena 400,- € návrh „1“
           Eckhardt s.r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
            autori:              Ing. arch. Martin Eckhardt
                                    March. Marek Lüley, Janka Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava
                                    Ing. arch. Katarína Hrvolová, Zochova 22, 811 03 Bratislava

Odmena 400,- € návrh „2“
            autori:              Ing. arch. Pavol Hanzalík, Staré Grunty 214B, 841 04 Bratislava
                                    Ing. arch. Marko Valach, Myjavská 4, 811 03 Bratislava
                                    Ing. arch. Milan Zelina, Kresánkova 13, 841 05 Bratislava

Odmena 400,- € návrh „5“
           PM Group Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 841 04 Bratislava
            autori:              Mgr. Arch. Michal Mikuš
                                    Ing. Ľubomír Sádecký
                                    Ing. arch. Paulína Brichtová

Súťažné návrhy budú zverejnené v zmysle súťažných podmienok dňa 05.05.2017.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00