29. septembra 2022
Meniny má Michal

Rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022.

Podľa § 8 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 28/2019 Z. z. utváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov nasledovne:

  1. Volebné okrsky utvorené podľa ulíc a orientačných čísel domov sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
  2. Volebné miestnosti na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka určujem takto:Dátum zverejnenia: 25.07.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.07.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00