26. júna 2022
Meniny má Adriána

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Roman Hošták

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo: 101786762/2022
Dátum: 20.06.2022
Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Roman Hošták
Naposledy sídlo/pobyt: , 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101758624/2022 zo dňa 15.06.2022 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 101758624/2022 zo dňa 15.06.2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č. 509 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Mgr. Helena Bothová
vedúci oddelenia správy daní 16
Dátum zverejnenia: 22.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.06.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00