21. marca 2019
Meniny má Blahoslav

Zápisy do materských škôl

article-image

Vlani prvýkrát s cieľom zrýchliť a zefektívniť, tento rok po premiére opätovne. Mestská časť Bratislava-Dúbravka bude deti do materských škôl zapisovať elektronicky.

Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

„Elektronickou registráciou chceme odstrániť nezrovnalosti pri zadávaní osobných údajov detí a rodičov a okrem toho zjednodušiť postup pri triedení žiadostí,“ vysvetlil prednosta miestneho úradu Rastislav Bagar. Niektorí rodičia totiž prihlasovali dieťa na niekoľko materských škôl súčasne, čím vznikali duplicitné žiadosti.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí zamestnanec miestneho úradu.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár, na kontaktné e-mailové adresy, ktoré uvedie v žiadosti, dostane následne potvrdzujúcu správu. V prílohe tohto e-mailu nájde žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť osobne odnesie riaditeľke tej materskej školy, ktorú uviedol v žiadosti ako prvú v poradí.

„Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie bude na webe cez online formulár dostupná 1. apríla,“ hovorí Ľubica Szilasiová zo Školského úradu Bratislava-Dúbravka a Lamač.

Riaditeľky materských škôl budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 25. a 26. apríla od 15.00 do 17.00. Pre potvrdenie od pediatra musia totiž rodičia odovzdať žiadosť aj fyzicky do vybranej materskej školy. Návštevu materskej školy však rodičom odporúča aj vedenie škôlky a Školský úrad, pri zbieraní žiadostí sa môžu totiž deti zoznámiť s prostredím a riaditeľka s deťmi.

Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dúbravka je zriaďovateľom jedenástich materských škôl so 44 triedami, aktuálne pripravuje aj zriadenie novej materskej školy v budove Strednej odbornej školy pedagogickej školy na Bullovej. Pôjde o štvortriednu materskú školu s kapacitou 82 miest a fungovať by mala od septembra.

Žiadosti o miesto vo vznikajúcej materskej škole na Bullovej bude zbierať Školský úrad v budove miestneho úradu na ulici Pri kríži do konca apríla v čase úradných hodín.

Už pred dvomi rokmi začala mestská časť Bratislava-Dúbravka s kritériami pre prijímanie detí do materských škôl. Prioritou bolo zobrať všetky trojročné deti s trvalým pobytom v Dúbravke. Dobrou správou je, že vlani sa podarilo prijať všetky dúbravské deti, ktoré do konca roka 2017 dovŕšili tri roky veku. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka materskej školy, kritéria sú pre prijímanie odporúčacie. Vedenie Dúbravky chce prioritne dať priestor dúbravským deťom. Zaváži tiež vek dieťaťa i súrodenec v materskej škole.

Prednostne musia materské školy podľa zákona prijímať päťročné deti a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Aktuálne majú materské školy 1013 miest, s novou materskou školou to bude 1095.

Do materskej školy patrí dieťa, ktoré je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje špecifickú zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a malo by mať samoobslužné návyky. Dieťa teda musí byť bez plienky a cumlíka. Musí vedieť ísť na toaletu, obliecť sa, umyť ruky a jesť s lyžicou.

 

•    Dúbravka je zriaďovateľom jedenástich materských škôl;

•    do materských škôl sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku;

•    odovzdávanie žiadostí s potvrdením od ošetrujúceho lekára dieťaťa bude v materských školách prebiehať 25. a 26. apríla, nezabudnúť si vziať občiansky preukaz;

•    o prijatí rozhodne riaditeľka materskej školy spravidla do 15. júna;

•    rodičia neprijatých detí by mali počkať do 15. septembra, či do materských škôl nastúpia všetky prijaté deti.

 Späť na Novinky

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00