20. februára 2020
Meniny má Lívia

Miestna knižnica Dúbravka

Miestna knižnica Dúbravka je univerzálnou verejnou knižnicou obce s univerzálnym knižničným fondom. Spadá pod Oddelenie kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Miestna knižnica Dúbravka napomáha uspokojovaniu kultúrnych informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým obyvateľom Dúbravky, ale tiež obyvateľom celého hlavného mesta.

Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyky alebo spoločenské postavenie.

K dispozícii pre občanov sú štyri oddelenia, oddelenie pre dospelých, oddelenie s náučnou literatúrou, oddelenie pre deti a mládež a čitáreň.

Výpožičné hodiny v Miestnej knižnici Dúbravka:

 Pondelok 9:00
-
16:00
 Utorok 11:00
- 18:00
 Streda  9:00 - 16:00
 Štvrtok  11:00 - 18:00
 Piatok  8:00 -
15:00

Adresa:
Miestna knižnica Dúbravka
Sekurisova 12
841 02 Bratislava

Kontakty:
E-mail: kniznica@dubravka.sk
Tel: 02/64363105

Oddelenie akvizície a katalogizácie: kl. 26 Katarína Suroviaková, katarina.suroviakova@dubravka.sk
Oddelenie pre dospelých (krásna literatúra): kl. 21 Martin Šelc, martin.selc@dubravka.sk
Oddelenie náučnej literatúry: kl. 23 Alena Králová, alena.kralova@dubravka.sk
Oddelenie pre deti a mládež: kl. 25  Miroslava Kerekešová, miroslava.kerekesova@dubravka.sk

 

Online katalóg Miestnej knižnice Dúbravka

Miestna knižnica Dúbravka na Facebooku

 

Ponúkame

  • absenčné výpožičky (domov) na 1 mesiac
  • prezenčné výpožičky priamo v priestoroch knižnice
  • rezervácia kníh, ktoré sú momentálne vypožičané
  • konzultácie pri vyhľadávaní a výbere literatúry z fondov knižnice
  • informačná výchova používateľov, ako aj hodiny informačnej výchovy pre MŠ a ZŠ
  • kultúrno-vzdelávacie podujatia, exkurzie, prednášky o knižnici, výstavy a výstavky, vydávanie propagačných materiálov o knižnici pre čitateľov, ale aj návštevníkov Dúbravky patria ku sprievodným činnostiam kultúrnych podujatí
  • bibliografické a faktografické informácie
  • rešerše
  • prístup na internet na osobnom PC v študovni náučnej literatúry /bezplatne

 

Registrácia do Miestnej knižnice Dúbravka:

Dospelí čitatelia a mládež od 15 rokov: 4,00 eur
Dôchodcovia a invalidní dôchodcovia: 1,50 eur
Deti do 15 rokov: 1,00 eur

Mapa - kde sa nachádza miestna knižnica

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 11.07.2019

Kontakt:

Miestna knižnica Dúbravka
Sekurisova 12
841 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Katarína Suroviaková
E-mail: kniznica@dubravka.sk
Telefón: 02/64363105

Výpožičné hodiny

Pondelok
09:00 – 16:00

Utorok
11:00 – 18:00

Streda
09:00 – 16:00
Štvrtok
11:00 – 18:00

Piatok
08:00 – 15:00