27. apríla 2018
Meniny má Jaroslav

Jarné upratovanie - máj 2018

Odberateľ:           Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             2.05.2018 – 7.05.2018

Dodávateľ:          FCC Slovensko, s.r.o.

1.       Lokalita

Dátum:

Poradie

Deň

Miesto pristavenia

2.05.2018

1

Streda

Parkovisko Bullova 1 – Damborského 2

2.05.2018

2

Streda

Hanulova 9 k zábradliu

2.05.2018

3

Streda

Roh ulíc Tulipánová - Pod záhradami 40

2.05.2018

4

Streda

Homolova 8 - parkovisko

2.05.2018

5

Streda

Nejedlého 39

2.05.2018

6

Streda

Sekurisova 14

2.05.2018

7

Streda

Kpt. J. Rašu 23

2.05.2018

8

Streda

Sch. Trnavského 20

2.05.2018

9

Streda

Repašského 1 - parkovisko

2.05.2018

10

Streda

Galbavého 2 - parkovisko

2.05.2018

11

Streda

Drobného 23

2.05.2018

12

Streda

Ľ. Zúbka 31 – pri bytovom dome

2.05.2018

13

Streda

Lipského 6 - parkovisko

2.05.2018

14

Streda

Landauova 8

2.05.2018

15

Streda

Bilíkova 26

2.       Lokalita

4.05.2018

16

Piatok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

4.05.2018

17

Piatok

Tranovského 12

4.05.2018

18

Piatok

Agátova 5 - 7

4.05.2018

19

Piatok

Saratovská 14

4.05.2018

20

Piatok

Cabanova 19 – parkovisko pri garážach

4.05.2018

21

Piatok

Nejedlého 15 – 17

4.05.2018

22

Piatok

Bilíkova 14

4.05.2018

23

Piatok

Červeňákova 17 - parkovisko

4.05.2018

24

Piatok

Agátová 5 – 7

4.05.2018

25

Piatok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

4.05.2018

26

Piatok

Koprivnická 11 pri bytovom dome

4.05.2018

27

Piatok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

4.05.2018

28

Piatok

Hanulova 1-3

4.05.2018

29

Piatok

Nemčíkova 1 - parkovisko

4.05.2018

30

Piatok

K horánskej studni pri ihrisku

 

Jarné upratovanie máj 2018 bude prebiehať na lokalitách 1. a 2. v dňoch od 2.5. do 7.5.2018. V každej lokalite bude umiestnených po 15 kusov kontajnerov v objeme 7m3 (obr. č.1 foto kontajnera), t.j. v lokalite č. 1 na miestach s poradovým číslom 1 až 15 a v lokalite č. 2 na miestach s poradovým číslom 16 až 30, dodávateľ musí do 24 hodín vykonať dočistenie miest ak je to potrebné. Organizácia bude nasledovná: dňa 2.5.2018 budú v čase 9:00 – 10.00 hod. kontajneri umiestnené na lokalitu č. 1 na miestach s poradovým číslom 1 až 15 kde môžu obyvatelia ukladať objemný odpad. Kontajnery na objemný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Následne dňa 4.5.2018 budú kontajnery v ranných hodinách odvážané z lokality č. 1 a do 15-tej hodiny musia byť kontajnery pristavené na miestach 16 až 30 v lokalite č. 2. Na lokalitu č. 1 sa kontajneri už nebudú umiestňovať v týchto miestach upratovanie skončilo a dodávateľ vykoná dočistenie. Z lokality č. 2 budú kontajnery odvážené 7.5.2018 ráno a následne bude dodávateľom vykonané dočistenie na lokalitách s poradovým číslom 16 až 30 ak to bude potrebné.

 

veľkokapacitný kontajner A.S.A.

(Obr. č. 1) Foto pristavovaných kontajnerov

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu