1. mája 2017
Meniny má Sviatok Práce

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 12.4.2017 do 04.5.2017

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             12.04.2017 – 04.05.2017

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

12.4.2017

Streda

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

12.4.2017

Streda

Koprivnická 11

12.4.2017

Streda

Ožvoldíkova 4 - 6 - parkovisko

20.4.2017

Štvrtok

Homolova 8 - parkovisko

20.4.2017

Štvrtok

Parkovisko Bullova 25 – Damborského 1

20.4.2017

Štvrtok

K horánskej studni pri ihrisku

27.4.2017

Štvrtok

Pri kríži 32 - parkovisko

27.4.2017

Štvrtok

Ožvoldíkova 12 - parkovisko

27.4.2017

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

04.05.2017

Štvrtok

Ľ. Zúbka 31

04.05.2017

Štvrtok

Bagarova 22

04.05.2017

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

 

Veľkokapacitné kontajnery budú pristavované v zmysle harmonogramu do 9-tej hodiny v určený deň podľa harmonogramu na určené miesto. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 9:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu