18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komiosie sociálno-zdravotníckej a bytovej dňa 9.8.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

9. augusta 2017 (streda) o 17.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.    Prerokovanie správy o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A.

3.    Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00