27. novembra 2021
Meniny má Milan

Administratívno-prevádzková budova spoločnosti CGC

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Stavba: „Administratívno-prevádzková budova spoločnosti CGC“, na pozemkoch CKN parc. č. 3395/11, 3395/31 k.ú. Dúbravka, inžinierske siete na pozemkoch CKN parc. č. 3398/1, 3398/2, 3398/3, 3398/4, 3395/28, 3395/52, 3395/53, 3395/55 v katastrálnom území Dúbravka

Dátum vyvesenia: 18.10.2021
Dátum zvesenia: 03.11.2021Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.10.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00