Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Kontakt

Ústredňa, informátor Žatevná 2

02/69202501
Jana Luptáková
Jana Kanovská

Ústredňa, informátor Pri kríži 14

02/60101100
Mgr. Mária Némethová
Mgr. Dušan Rohlíček
Roman Benjaluk

Starosta, Žatevná 2

RNDr. Martin Zaťovič – 02/69202502starosta@dubravka.sk 

Zástupca starostu, Žatevná 2

Ing. Marián Bohunský – 02/69202511, vicestarosta@dubravka.sk 

Sekretariát starostu, Žatevná 2

Jana Lattacherová – 02/69202503, jana.lattacherova@dubravka.sk

Kancelária starostu, Žatevná 2

Ing. Ľuboš Gašparovič – 02/69202563, 0947912583, lubos.gasparovic@dubravka.sk – BOZP, PO, CO

Prednosta, Žatevná 2

Ing. Rastislav Bagar – 02/69202524prednosta@dubravka.sk

Sekretariát prednostu, Žatevná 2

Romana Tanglmayerová – 02/69202534, romana.tanglmayerova@dubravka.sk

Kancelária prednostu – projektové činnosti, dotácie, Pri kríži 14

Jakub Hovorka – 02/69202520, 0948373595jakub.hovorka@dubravka.sk 

Tlačové oddelenie - kontakt pre média, Žatevná 2

tlačové oddelenie – pr@dubravka.sk
Mgr. Lucia Marcinátová – šéfredaktorka Dúbravských novín – 0907736757, 02/69202596, tlacove@dubravka.sk 
Mgr. Dana Šoporová – 02/69202577, dana.soporova@dubravka.sk

Dúbravské múzeum, Pod záhradami 39

Mgr. Ľubomír Navrátil – 0918422806, muzeum@dubravka.sklubomir.navratil@dubravka.sk

Oddelenie kultúry – Dom kultúry Dúbravka

Mgr. Beata Vaculová – 0905 816 202, beata.vaculova@dubravka.sk – prenájom, vedúca oddelenia
Martina Buranová – 0940503926, martina.buranova@dubravka.sk – dramaturgia

Miestna knižnica Dúbravka, Sekurisova 12

02/64363105, kniznica@dubravka.sk

Michaela Minárová – 0940 529 840, michaela.minarova@dubravka.sk – oddelenie pre dospelých (krásna literatúra)
Andrea Chudá – 0940 521 419, andrea.chuda@dubravka.sk – oddelenie náučnej literatúry
Miroslava Kerekešová – 0917 859 896, miroslava.kerekesova@dubravka.sk – oddelenie pre deti a mládež

Stavebný úrad, Pri kríži 14

Ing. Ľubica Vladovičová02/60101164, stavebny.urad@dubravka.sk, lubica.vladovicova@dubravka.sk – vedúca stavebného úradu
Denisa Neumahrová – 02/60101166denisa.neumahrova@dubravka.sk – informácie
Mgr. Barbora Staněková – 02/60101172, barbora.stanekova@dubravka.sk
Ing. Juraj Bandžej – 02/60101170, juraj.bandzej@dubravka.sk
Ing. Dagmar Fuková – 02/69202574, dagmar.fukova@dubravka.sk
Ing. Miroslava Franzová – 02/69202575, miroslava.franzova@dubravka.sk
Ing. Martin Veleba – 02/60101168martin.veleba@dubravka.sk

Školský úrad, Pri kríži 14

PaedDr. Anna Mazúrová – 02/60101158, 02/64368931, skolsky.urad@dubravka.sk, anna.mazurova@dubravka.sk

Oddelenie územného rozvoja, Pri kríži 14

Ing. arch. Pavel Gašparovič – 02/60101140uzemny.rozvoj@dubravka.sk, pavel.gasparovic@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Eva Szegényová Kissová – 02/60101171eva.szegenyova@dubravka.sk – sekretariát oddelenia


Úsek opráv ciest a chodníkov, zimná údržba:

Karol Zrůnek – 02/60101159karol.zrunek@dubravka.sk – referát dopravy
Marek Kašuba – 02/60101187, 0948306335, marek.kasuba@dubravka.sk – rozkopávky
zimná údržba – kontakt počas zimnej sezóny 

Úsek vyhradených parkovacích miest:

Martina Poláková – 02/60101165, martina.polakova@dubravka.sk – referát dopravy
Mgr. Dáša Chalupková – 02/60101186, dasa.chalupkova@dubravka.sk – referát dopravy

Úsek územnoplánovacích činností a informácií o územnom rozvoji mestskej časti:
Ing. Marcel Ceccato – 02/60101162, marcel.ceccato@dubravka.sk – referát územného plánu
Ing. arch. Ivo Kollárik – 02/60101167, ivo.kollarik@dubravka.sk – referát územného plánu

Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14

Ing. Mária Smiešková – 02/60101154zivotne.prostredie@dubravka.sk, maria.smieskova@dubravka.sk – vedúca oddelenia

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny:
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, zuzana.knetigova@dubravka.sk
Úsek správy zelene, čistoty a poriadku:
Mgr. Kristína Obuchová – 02/60101153, kristina.obuchova@dubravka.sk
Úsek správy detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru:
Ing. Mariana Malá – 02/69202556, 0910910552mariana.mala@dubravka.sk 
Úsek odpadového hospodárstva, odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov:
Ing. Ladislav Šusták – 02/60101157, ladislav.sustak@dubravka.sk

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Žatevná 4

PhDr. Dominika Malačinová02/69202576, socialne@dubravka.sk, dominika.malacinova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Andrea Janíková – 02/69202541andrea.janikova@dubravka.sk – posudková činnosť
Mgr. Eva Šelmeciová – 02/69202508, eva.selmeciova@dubravka.sk – posudková činnosť
Alena Kováčová Havlíková – 02/69202506alena.havlikova@dubravka.sk – finančná výpomoc, stravovanie dôchodcov, dotácie
Mgr. Eva Koštrnová – 02/69202535eva.kostrnova@dubravka.sk – práca s rodinou v kríze

Opatrovateľská služba, Žatevná 4:

Mgr. Soňa Šebová – 02/69202545sona.sebova@dubravka.sk – koordinátorka, posudková činnosť
Zdena Hajdinová – 02/69202585zdena.hajdinova@dubravka.sk – koordinátorka
Ivana Krajčírová – 0918 888237 - dovoz obedov

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, Pri kríži 14

Mgr. Marta Jurkovičová02/60101155, skolstvo@dubravka.sk, marta.jurkovicova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Mgr. Jana Petřvalská – 02/60101173jana.petrvalska@dubravka.sk
Mgr. Radek Šatka – 02/64368931, radek.satka@dubravka.sk

Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne, Žatevná 4

Mgr. Stanislav Stančík – 02/69202512stanislav.stancik@dubravka.sk – referát legislatívny
JUDr. Jarmila Machajdíková – 02/69202537, jarmila.machajdikova@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
JUDr. Ivana Krišková – 02/69202525, ivana.kriskova@dubravka.sk – referát bytový
Pavol Peceň 02/69202529, pavol.pecen@dubravka.sk – referát majetkový a geodetických informácií
Mgr. Juraj Fuksik – 02/69202547, juraj.fuksik@dubravka.sk – referát legislatívny

Organizačné oddelenie, Žatevná 4

JUDr. Mária Čajková02/69202543organizacne@dubravka.skmaria.cajkova@dubravka.sk – vedúca oddelenia
Kristína Štajerová – 02/69202513, kristina.stajerova@dubravka.sk – referát organizačný
PhDr. Lívia Nagyová – 02/69202542livia.nagyova@dubravka.sk – registratúrne s
Mgr. Marta Šimovcová – 02/69202538, ohlasovna@dubravka.sk, marta.simovcova@dubravka.sk – súpisné a orientačné čísla, ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries
Lucia Langová – 02/69202523, ohlasovna@dubravka.sk, lucia.langova@dubravka.sk – ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie registra adries

Prosíme občanov, aby na komunikáciu s ohlasovňou primárne používali mailovú adresu ohlasovna@dubravka.sk

Podateľňa, Žatevná 4: 

Monika Plaňavská – 02/69202544, podatelna@dubravka.skmonika.planavska@dubravka.sk
Martina Salagová Verbičová – 02/69202514, podatelna@dubravka.sk, martina.salagova@dubravka.sk

Prosíme občanov, aby na komunikáciu s podateľňou primárne používali mailovú adresu podatelna@dubravka.sk 

Hospodárska správa, Žatevná 2

František Novák02/69202583hs@dubravka.sk, frantisek.novak@dubravka.sk – vedúci hospodárskej správy
Dana Heinfarthová – 02/69202516dana.heinfarthova@dubravka.sk – evidencia majetku
Juraj Sokolík – 02/69202530, sklad@dubravka.sk, juraj.sokolik@dubravka.sk – sklad
Emil Gluch – 02/69202531emil.gluch@dubravka.sk – energetik, revízie a odborné prehliadky
Janka Hodúlová – 02/69202504, janka.hodulova@dubravka.sk – rozúčtovanie energií, vývesky , poistenie
Oľga Majtánová – 02/69202515, olga.majtanova@dubravka.sk – objednávky

KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Róbert Daniš – 0915223090, kcfontana@dubravka.sk, robert.danis@dubravka.sk – prevádzkar

Oddelenie ekonomické, Žatevná 4

Ing. Michal Gajan02/69202528, ekonomicke@dubravka.sk – vedúci oddelenia
Ing. Miroslava Šulvová – 02/69202521, miroslava.sulvova@dubravka.sk – rozpočtár a finančný referent
Hilda Pavlusová – 02/69202536hilda.pavlusova@dubravka.sk – referent daní a poplatkov  
Mgr. Martina Mucsková – 02/69202518martina.mucskova@dubravka.sk – prevádzkový účtovník 
Ivana Bruncviková – 02/69202546ivana.bruncvikova@dubravka.sk – referent pre fakturáciu a bytovú agendu    
Katarína Darnaiová – 02/69202549darnaiova@dubravka.sk – účtovník pre materské školy    
Eva Franková – 02/69202527eva.frankova@dubravka.sk – pokladník a referent daní a poplatkov
Bc. Alexandra Bauková – 02/69202548alexandra.baukova@dubravka.sk  – hlavný účtovník
Ing. Katarína Hodossyová – 02/69202505, katarina.hodossyova@dubravka.sk – referent pre pohľadávky

Útvar kontroly, Žatevná 2

Ing. Marián Takács 0905480434, 02/60101180, kontrolor@dubravka.sk, marian.takacs@dubravka.sk
Viera Kôpková – 02/60101160viera.kopkova@dubravka.sk 

Referát personálny a mzdový, Žatevná 2

Mária Frtúsová 02/69202522, maria.frtusova@dubravka.sk
Ľubica Višňovská – 02/69202533, lubica.visnovska@dubravka.sk

Útvar informatiky, Žatevná 2

Ing. Anna Kupková – 02/69202507, anna.kupkova@dubravka.sk
Ing. Vincent Méry – 02/69202517, vincent.mery@dubravka.sk 
Bc. Denis Kupka – 02/69202526webmaster@dubravka.sk, denis.kupka@dubravka.sk

Obvodný okrskár

KC Fontána, Ožvoldíkova 12 – 02/64363482, okrskari@dubravka.sk
MsP okrsková stanica, stála služba, Saratovská 30 – 159

Materské školy

MŠ Bazovského 4

Gavrilovová Radoslava0940503912, 0908792262, msbazovskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Štefeková Emília0918360343, sjbazovskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Bullova 2

PaedDr. Jana Kmeťová 0948874943, 0948874942, msbullova@dubravka.sk – riaditeľka 
Štefeková Emília0918360343, sjbullova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Cabanova 44

Mgr. Ivanová Janette0940503910, 02/64363341, mscabanova@dubravka.sk – riaditeľka MŠ
Ochabová Michaela 0940505157sjcabanova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Damborského 3

PhDr. Duban Ingrid 0940503911, 02/64365968, msdamborskeho@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera – 0918360344sjdamborskeho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Fedákova 1

Mgr. Bošková Oľga – 0940505155, msfedakova@dubravka.sk – riaditeľka MŠ
Penevová Tatiana0905463169, sjfedakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Galbavého 5

Račkayová Jana – 0940503913, 02/64364961, msgalbaveho@dubravka.sk – riaditeľka
Horváthová Viera0918360344, sjgalbaveho@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Nejedlého 8

Mgr. Veronika Černáková – 0940505156, 02/64367127, msnejedleho@dubravka.sk – riaditeľka
Machová Annaanna.machova@zsnejedleho.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ožvoldíkova 15

Mgr. Macháčová Štefánia – 0940503914, 02/64366900, msozvoldikova@dubravka.sk – riaditeľka
Ochabová Michaela – 0940505157sjozvoldikova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Pri kríži 2

Dekanová Veronika – 0940503916, 02/64365103, msprikrizi@dubravka.sk – riaditeľka
Penevová Tatiana0905463169, sjprikrizi@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Sekurisova 10

PaedDr. Silvia Gabrielová0940503917, mssekurisova@dubravka.sk – riaditeľka
Tomečková Anna – 0947913701sjsekurisova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Švantnerova 1

PaedDr. Strýčková Gabriela 0940503918, 02/64364540, mssvantnerova@dubravka.sk – riaditeľka MŠ
Štefeková Emília0918360343, sjsvantnerova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálne

MŠ Ušiakova 1

PaedDr. Pavlíková Ivana – 0940503919, 02/64366948, msusiakova@dubravka.sk – riaditeľka
Tomečková Anna 0947913701, sjusiakova@dubravka.sk – vedúca školskej jedálneDátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 02.07.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00