29. septembra 2022
Meniny má Michal

Zimná údržba

Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy a v zmysle predloženej mapovej prílohy.

Súčasne dávame do pozornosti, že na základe ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov, podľa ktorého sú stavby (napr. schody alebo prístupový chodník), ktoré slúžia výlučne tomu ktorému domu, aj keď nie sú jeho stavebnou súčasťou, sú jeho príslušenstvom. Na týchto stavbách mestská časť nebude vykonávať zimnú údržbu.

V prípade problémov so zimnou údržbou volajte v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:00 na telefónne číslo 0915 791 024. Mimo pracovné dni a hodiny volajte nonstop na telefónne číslo 02/644 62 802.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách a priľahlých chodníkov v jeho správe a v zmysle predložených mapových príloh. V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných komunikáciách chodníkoch a zástavkách MHD volajte nonstop na telefónne číslo 0902 985 887.

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00