21. októbra 2019
Meniny má Uršuľa

Zimná údržba

Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy a v zmysle grafickej prílohy. Súčasne Vám dávame do pozornosti, že v zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov, podľa ktorého sú stavby (napr. schody alebo prístupový chodník),ktoré slúžia výlučne tomu ktorému domu aj keď nie sú jeho stavebnou súčasťou tohto domu, sú jeho príslušenstvom. Na týchto stavbách mestská časť nebude vykonávať zimnú údržbu.
V prípade problémov so zimnou údržbou volajte v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 na telefónne číslo 0904 164 444.
Mimo pracovné dni a hodiny volajte nonstop na telefónne číslo 02/644 62 802.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách v jeho správe a v zmysle grafickej prílohy. Jedná sa o komunikácie, po ktorých sú trasované linky MHD.
V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných komunikáciách a zástavkách MHD volajte nonstop na telefónne číslo 0902 985 887.

 

Grafická príloha:


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00