25. septembra 2018
Meniny má Vladislav

Zimná údržba

Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy a v zmysle grafickej prílohy.
V prípade problémov so zimnou údržbou volajte v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 na telefónne číslo 0904 164 444.
Mimo pracovné dni a hodiny volajte nonstop na telefónne číslo 02/644 62 802.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách v jeho správe. V mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa to týka týchto komunikácii: ulica M. Sch. Trnavského, ulica Saratovská, ulica J. Alexyho, ulica Pri kríži, ulica Repašského, ulica Agátova od Saratovskej po Technické sklo, ulica Pod záhradami od Saratovskej po ulicu Žatevná. Jedná sa o komunikácie, po ktorých sú trasované linky MHD.
V prípade problémov so zimnou údržbou volajte nonstop na telefónne číslo 0902 985 887.

 

Grafická príloha:

1. časť (3,8 MB)

2. časť (3,6 MB)

3. časť (4,8 MB)

4. časť (4,6 MB)

5. časť (2,8 MB)

6. časť (3,4 MB)

legenda (51 kB)

príloha (64 kB)

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu