Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zimná údržba

Zranenia a škody na neupravených chodníkoch a komunikáciách
a zodpovednosť za ne

V aktuálnom období sa množia články o nároku občana na odškodnenie v prípade zranenia na zľadovatenom chodníku. Problematika je ale v skutočnosti trochu špecifickejšia v porovnaní s tým, ako ju zvyknú zovšeobecňovať podaktoré médiá. Radi by sme sa pokúsili o jej lepšiu interpretáciu a ušetrili vás od zbytočných nepríjemností.

V zmysle aktuálnej slovenskej zákonnej úpravy uvedenej v cestnom zákone, správcovia miestnych ciest zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli prekážky v schodnosti miestnych ciest alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, keď preukážu, že nebolo v medziach možnosti odstrániť ich, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Ako vyplýva z ustanovenia, takýto nárok pre poškodeného nevzniká automaticky. Poškodený musí preukázať tiež splnenie ďalších podmienok pre vznik nároku na náhradu škody a na druhej strane u škodcu môžu existovať aj tzv. liberačné dôvody, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Česká judikatúra, na ktorú prihliadajú aj slovenské súdy, zadefinovala aj pojem prekážka v schodnosti komunikácie. Tou je situácia, keď chodec ani pri obozretnej chôdzi, rešpektujúc stav komunikácie či dôsledky poveternostných vplyvov, nemôže ich výskyt predpokladať a účinne na ne reagovať. Teda pokiaľ chodec vie, že chodník nie je uprataný, je na ňom námraza a napriek tomu sa ňom pohybuje tak, že tieto faktory neberie do úvahy, v prípade úrazu nemôže očakávať, že bude odškodnený. Odškodnenie by mohol očakávať v prípade, ak dôjde k nečakanej zmene, ktorú nemohol predpokladať (napríklad na chodník vytečie olej a ten spôsobí, že jeho povrch je šmykľavý). Pokiaľ totiž vstupuje na chodník, ktorý nesie znaky zimného počasia, musí sa správať podľa tejto situácie, ktorá mu je vopred známa a prispôsobiť jej pohyb i svoje správanie.

SHMÚ pravidelne vydáva výstrahy pre obyvateľov. Obyvatelia sú vopred informovaní pred blížiacou sa poveternostnou situáciou a musia sa jej prispôsobiť. Mestská časť sa nezbavuje zodpovednosti za čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, avšak nie je v jej technických a ani personálnych možnostiach v priebehu niekoľkých hodín zabezpečiť schodnosť všetkých viac ako 61 000 m² chodníkov, schodísk a takisto viac ako 30 km miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Zahájením vykonávania zimnej údržby si mestská časť riadne plní svoje povinnosti správcu, aj keď presne v čase, keď ste sa vy rozhodli vybrať na zľadovatený chodník alebo komunikáciu neboli konkrétne tieto bezpečne schodné. Týmto vás chceme poprosiť o pochopenie a o dbanie na zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po neupravených chodníkoch i komunikáciách a zároveň vás požiadať, aby ste v prípade vydania výstrah pred poľadovicou, hustým snežením, silným vetrom a podobne odložili svoj pohyb po vonku na neskôr a počkali až na to budú vhodné podmienky.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu


Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy a v zmysle predloženej mapovej prílohy.

V prípade problémov so zimnou údržbou na chodníkoch, schodoch a verejných priestranstvách volajte v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 na telefónne čísla +421 904 164 444 a +421 915 791 024.

V prípade problémov na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka volajte nonstop na telefónne číslo +421 911 974 476.

Súčasne dávame do pozornosti, že na základe ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov, podľa ktorého sú stavby (napr. schody alebo prístupový chodník),ktoré slúžia výlučne tomu ktorému domu, aj keď nie sú jeho stavebnou súčasťou, sú jeho príslušenstvom. Na týchto stavbách mestská časť nebude vykonávať zimnú údržbu.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách a priľahlých chodníkoch v jeho správe a v zmysle predložených mapových príloh. V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných komunikáciách, chodníkoch a zástavkách MHD volajte nonstop na telefónne číslo +421 902 985 887.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 31.01.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00