30. januára 2023
Meniny má Ema

Zimná údržba

Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy a v zmysle predloženej mapovej prílohy.

Súčasne dávame do pozornosti, že na základe ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov, podľa ktorého sú stavby (napr. schody alebo prístupový chodník), ktoré slúžia výlučne tomu ktorému domu, aj keď nie sú jeho stavebnou súčasťou, sú jeho príslušenstvom. Na týchto stavbách mestská časť nebude vykonávať zimnú údržbu.

V prípade problémov so zimnou údržbou volajte v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:00 na telefónne číslo 0904 164 444. V pracovné dni čase od 6:00 do 22:00 a mimo pracovné dni v čase od 8:00 do 22:00 môžete volať na telefónne číslo +421 907 441 834.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na komunikáciách a priľahlých chodníkov v jeho správe a v zmysle predložených mapových príloh. V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných komunikáciách chodníkoch a zástavkách MHD volajte nonstop na telefónne číslo +421 902 985 887.

 

Zimnú údržbu pre mestskú časť zabezpečuje spoločnosť NOVA Facility s.r.o., Domkárska 12, 821 05 Bratislava na základe

V prípade škody na majetku spôsobenej pracovníkmi alebo strojmi zabezpečujúcimi zimnú údržbu kontaktujte priamo spoločnosť NOVA Facility s.r.o. a nie mestskú časť, urýchlite tým riešenie vašej škodovej udalosti.

Kontakty:
Stanislav Vaňo
tel.: 0903 605 275
e-mail: stano@modifin.sk
 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.01.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00