23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Záväzné stanovisko k zriadeniu neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Čo vybavíte

Záväzné stanovisko k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb (132 kB)

Prílohy: povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu, v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja        
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
Telefón: 02/60101161, 0905 816 202 
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00