17. februára 2019
Meniny má Miloslava

Záväzné stanovisko k zriadeniu neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Čo vybavíte:

Záväzné stanovisko k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb.

Čo k tomu potrebujete:

Vyplnenú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu (činnosti) neštátneho zdravotníckeho zariadenia - lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb.

Prílohy: povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu, v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky:

bez poplatkov

Kde vybavíte:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia,
referát obchodu a podnikateľských aktivít, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 6010 1161, 0905 816 202

Kedy vybavíte:

Úradné hodiny MČ Bratislava-Dúbravka

Pondelok: 08:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Streda:     08:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Štvrtok:                                 13:00 – 16:00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava


Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 61 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu