Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, vydávané podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejnom priestranstva (212 kB), ktorá musí obsahovať:

  • kópiu stavebného povolenia, ohlásenia so situáciou, ktorá je súčasťou povolenia,
  • situačný náčrt miesta rozkopávky a zaujatia s okótovaním (dĺžka, šírka) na kópii z katastrálnej mapy,
  • v prípade realizácie rozkopávky a zaujatia po etapách, rozpis etáp podľa dátumov, veľkosti a miesta záberu (napr.: ETAPA 1, od ..., do ..., chodník .... m², zeleň .... m², atď.),
  • ak ide o rozkopávku cestnej komunikácie, schválený projekt organizácie dopravy dopravným inžinierom KDI KR PZ BA v operatívnej komisii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
  • fotodokumentáciu miesta rozkopávky a zaujatia verejného priestranstva pred samotnou realizáciou,
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja     
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Pavel Gašparovič
Telefón: 02/60101140
E
-mail: pavel.gasparovic@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00