17. júna 2019
Meniny má Adolf

Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte:

Určenie prevádzkovej doby prevádzkarne podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa VZN č. 2/2015 člení prevádzky služieb na päť kategórií a pre každú kategóriu určuje všeobecnú prevádzkovú dobu osobitne.

 

Čo k tomu potrebujete:

Vyplnené tlačivo Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne (136 kB)

 

Správne poplatky:

bez poplatkov


Kedy vybavíte:

Úradné hodiny MČ Bratislava-Dúbravka

Pondelok: 08:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Streda:     08:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Štvrtok:                                 13:00 – 16:00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava


Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 61, 0905 816 202

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu