17. februára 2019
Meniny má Miloslava

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Čo vybavíte:

Zrušenie prevádzkarne v databáze podnikateľských subjektov na referáte obchodu a podnikateľských aktivít.

Čo k tomu potrebujete:

Vyplnené tlačivo „Oznámenie o zrušení prevádzkarne“, v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Oznámenie je potrebné podať najmenej 7 dní pred zrušením prevádzkarne.

Správne poplatky:

bez poplatkov

Kde vybavíte:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia,
referát obchodu a podnikateľských aktivít, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

PhDr. Monika Procházková
E-mail: prochazkova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 6010 1161, 0905 816 202

Kedy vybavíte:

Úradné hodiny MČ Bratislava-Dúbravka

Pondelok: 08:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Streda:     08:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Štvrtok:                                 13:00 – 16:00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava


Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 61 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu