21. júla 2019
Meniny má Daniel

Zriadenie vjazdu na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Vyplnenú žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej, alebo z účelovej komunikácie III. a IV. triedy na susednú nehnuteľnosť, ktorá musí obsahovať:

  • situáciu vjazdu s odsúhlasením KDI KR PZ v BA (koordinačná situácia z projektovej dokumentácie)
  • fotodokumentáciu miesta vjazdu
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Dostupné tlačivá

Správne poplatky


Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok: 13.00-16.00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Ing. Ľuboš Gašparovič
E
-mail: lubos.gasparovic@dubravka.sk
Telefón: 02/ 60 10 11 63

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu