17. júna 2019
Meniny má Adolf

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Názov služby:

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka, podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.


Čo vybavíte:

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.


Čo k tomu potrebujete:

Vyplnenú Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (177 kB)

 

Prílohy k žiadosti:

  1. doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva,
  2. doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.),
  3. doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 €.

 

Správne poplatky:

  1. vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €,
  2. za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.

 

Kedy vybavíte:

Úradné hodiny MČ Bratislava-Dúbravka

Pondelok: 08:00 – 12:00        13:00 – 17:00
Streda:     08:00 – 12:00        13:00 – 16:00
Štvrtok:                                 13:00 – 16:00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava


Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 61, 0905 816 202

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu