23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Názov služby

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

 

Čo vybavíte

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

 

Čo k tomu potrebujete

  • doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva,
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.),
  • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 EUR.

 

Správne poplatky

  • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 EUR,
  • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 EUR.

 


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja         
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Monika Procházková
Telefón: 02/60101161, 0905 816 202
E-mail: monika.prochazkova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00