Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Povolenie predaja na trhových miestach

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Povolenie k predaju na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vydávané v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnenú Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach (103 kB) v mestskej časti Bratislava-Dúbravka s prílohami:

  • Doklad (potvrdenie) o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy (pri predaji prebytkov),
  • Fotokópia živnostenského listu/výpis z obchodného registra,
  • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

 

Sadzby dane

Podľa § 3 ods. 7 písm. c) VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2011 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Dúbravka v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 13.12.2011, je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 1 EURO za 1 m² a deň.
 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja
Referát obchodu a podnikateľských aktivít
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: 
Telefón: 02/60101100
E-mail: 
uzemny.rozvoj@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00