17. decembra 2018
Meniny má Kornélia

Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov. Územnoplánovacia informácia obsahuje navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území resp. na danej parcele.

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
  • elektronickou poštou podatelna@dubravka.sk
  • osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka počas úradných hodín
Kde vybavíte

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Pri kríži 14

Zodpovedná osoba

Ing. arch. Milan Beláček
e-mail: milan.belacek@dubravka.sk
telefón: 02/60101162

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok: 13.00-16.00

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia          
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Ing. arch. Milan Beláček  
E
-mail: milan.belacek@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 60 10 11 62

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu