3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov. Územnoplánovacia informácia obsahuje navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území resp. na danej parcele.

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo

Žiadosť je možné podať

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
  • elektronickou poštou podatelna@dubravka.sk
  • osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka počas úradných hodín


 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie územného rozvoja        
Pri kríži 14   
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Ivo Kollárik 
Telefón: 02/60101167
E
-mail: ivo.kollarik@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00