22. júna 2021
Meniny má Paulína

Ohlásenie drobnej stavby – oznámenie k ohláseniu

Stavba: „Výmena pasívnych antén a modernizácia existujúcej technológie pomocou multištandarných Remote Radio Units, telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete“, miesto stavby – na streche budovy bytového domu Húščavova 1, súpisné číslo 1150, na pozemku parcely registra CKN parc. č. 2721, katastrálne územie Dúbravka

Dátum vyvesenia: 13.04.2021
Dátum zvesenia: 29.04.2021

Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 13.04.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00