19. apríla 2021
Meniny má Jela

Ohlásenie drobnej stavby – oznámenie k ohláseniu 4072

Stavba: „ZS a RR bod Bratislava, ul. Drobného BA_DRO Modernizácia midband technológie výmena pasívnych antén 1800MHz a 2100MHz“
miesto stavby – na streche budovy bytového domu Drobného 8, 10 súpisné číslo 1902, na pozemkoch parcely registra CKN parc. č. 3123, 3124, katastrálne územie Dúbravka

Dátum vyvesenia: 30.03.2021
Dátum zvesenia: 15.04.2021

Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00