22. júna 2021
Meniny má Paulína

Ohlásenie stavebných úprav telekomunikačnej stavby – oznámenie k ohláseniu

Stavba: „ZS a RR bod Bratislava, ul. Drobného BA_DRO Modernizácia technológie – trial 3700MHz“, miesto stavby – na streche budovy bytového domu Drobného 8, 10 súpisné číslo 1902, na pozemkoch parcely registra CKN parc. č. 3123, 3124, katastrálne územie Dúbravka

Dátum vyvesenia: 04.05.2021
Dátum zvesenia: 20.05.2021

Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 04.05.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00