7. júna 2023
Meniny má Róbert

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Polyfunkčný komplex Čerešne 2 - SU-20723/3926/2022/VL

Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavba: „Polyfunkčný komplex Čerešne 2“
SO 39.1 Vnútorné komunikácie a spevnené plochy
SO 39.1A Vnútorné komunikácie a spevnené plochy areál – 2. časť
SO 40 Spevnené plochy a dopravné značenie
SO 40.3 Spevnené plochy parkoviska a komunikácie 2. fáza
SO 40.4 Dopravné značenie – 2. časť

Dátum zverejnenia: 23.11.2022
Dátum zvesenia: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Dátum zverejnenia: 23.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00