5. decembra 2021
Meniny má Oto

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením SU-18944/6714/2021-DF

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavba: zmena stavby pred dokončením stavby „Spevnená plocha - príjazd“ na pozemkoch CKN parc. č. 515/1, 516, 517 a 526/2, k. ú. Dúbravka, Bratislava

Dátum vyvesenia: 19.11.2021
Dátum zvesenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2021Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00