1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Oznámenie o začatí konania - Stavebné úpravy záhradnej chatky - SÚ-17388/2641/2022-DF

Oznámenie o začatí konania podľa §§ 36, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,v znení neskorších predpisov
stavba: „Stavebné úpravy záhradnej chatky“ na pozemkoch CKN parc. č. 1712, 1713/1 a 1713/3, k. ú. Dúbravka, Bratislava, s žumpou a dažďovou kanalizáciou na pozemku CKN parc. č. 1713/1, k. ú. Dúbravka, Bratislava,

Dátum vyvesenia: 05.10.2022
Dátum zvesenia: 21.10.2022
Dátum zverejnenia: 05.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 05.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00