27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Oznámenie o začatí konania - Rodinný dom s prístreškom CKN parc. č. 268 a 269 - SU-18252/2882/2022/MV

Oznámenie o začatí konania podľa §§ 36, 61, 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Stavba: „Rodinný dom s prístreškom“ na pozemkoch CKN parc. č. 268 a 269 k. ú. Dúbravka, Bratislava, s bazénom, prístreškom, s plynovou prípojkou a prípojkou NN pozemkoch CKN parc. č. 266 a 269 k.ú. Dúbravka, s dažďovou kanalizáciou na pozemkoch CKN parc. č. 268 a 269 k.ú. Dúbravka a so spevnenými plochami na pozemkoch CKN parc. č. 268 269 k.ú. Dúbravka

Dátum vyvesenia: 13.10.2022
Dátum zvesenia: 31.10.2022
Dátum zverejnenia: 13.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00